20150829 ασκησεισ ταλαντωσεων

of 26 /26
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ 1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2·ημ π·t , (SI). Να βρείτε: α. το πλάτος της απομάκρυνσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης . β. Την περίοδο, την συχνότητα και την κυκλική συχνότητα . Δίνεται π 2 ≅ 10 . 2. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση : x = 0,1·ημ 2·π·t , (SI) . Να βρείτε την απομάκρυνση του σώματος τις χρονικές στιγμές α. t = Τ / 12 , β. t = 5·Τ / 12 . Να θεωρήσετε ότι την χρονική στιγμή μηδέν το σώμα περνά από την ΘΙ του . 3. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί κατακόρυφη απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση y = 0,2·ημ (2·π·t) , (SI). Να βρείτε την χρονική στιγμή t = (Τ / 8) : α. την ταχύτητά του , β. την επιτάχυνσή του . Να θεωρήσετε ότι την χρονική στιγμή μηδέν το σώμα περνά από την Θ.Ι. του. και π² ≅ 10 . 4. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2·ημ (π / 2)·t , (SI) . Να βρείτε το χρόνο που μεσολαβεί από τη στιγμή που το σώμα καθώς απομακρύνεται από τη Θ.Ι. του βρίσκεται σε θέση όπου η απομάκρυνσή του είναι 0,1 m, ώσπου να βρεθεί στην ίδια θέση καθώς επιστρέφει προς την Θ.Ι. του . 5. Σώμα μάζας 0,2 kg ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο δεμένο στο ελεύθερο άκρο ελατηρίου σταθεράς 20 N / m . 1

Embed Size (px)

Transcript of 20150829 ασκησεισ ταλαντωσεων

 • 1. x = 0,2 t , (SI).

  :

  . , .

  . , .

  2 10 .

  2. :

  x = 0,1 2t , (SI) .

  . t = / 12 ,

  . t = 5 / 12 .

  .

  3. y = 0,2 (2t) , (SI).

  t = ( / 8) :

  . ,

  . .

  .. . 10 .

  4. x = 0,2 ( / 2)t , (SI) .

  .. 0,1 m, .. .

  5. 0,2 kg 20 N / m .

  1

 • :

  . ,

  . .

  6.

  1 kg 64 N / m . 6,410-3 C 1000 N / C . :

  . ,

  . .

  7. m = 1 Kg k1 = 10 N / m k2 = 6 N / m .

  .. x = 0,1 m :

  . ,

  . ,

  2

  https://fysikafysikh.files.wordpress.com/2015/07/c-kat-askiseis-tou-daskalou-iii-sx-1_1.jpghttps://fysikafysikh.files.wordpress.com/2015/07/c-kat-askiseis-tou-daskalou-iii-sx-2_1.jpghttps://fysikafysikh.files.wordpress.com/2015/06/c-kat-2-orizont-elatiria-sx-2_11.jpg

 • . .

  8.

  m = 0,5 kg k = 50 N / m . m =1 kg .

  :

  . ,

  . .

  g = 10 m / s .

  9. 0,1 kg 0,3 kg . 40 N / m.

  3

  https://fysikafysikh.files.wordpress.com/2015/07/c-kat-askiseis-tou-daskalou-v-sx-1_1.jpg

 • Amax .

  g = 10 m / s .

  10. m1 = 0,2 kg m2 = 0,8 kg k = 100 N / m .

  m1 , m2 .

  4

  https://fysikafysikh.files.wordpress.com/2015/07/c-kat-askiseis-tou-daskalou-vi-sx-1_1.jpghttps://fysikafysikh.files.wordpress.com/2015/07/c-kat-askiseis-tou-daskalou-vii-sx-2_1.jpg

 • g = 10 m / s .

  11.

  g :

  . .

  . .

  .

  ( , , ) v = gy , : , y : , : .

  h .

  12. m . :

  . t0 = 0 s , m x = + A ,

  . t0 = 0 s , m x = + A / 2 x = + A ,

  5

  https://fysikafysikh.files.wordpress.com/2015/07/c-kat-askiseis-tou-daskalou-viii-sx-2_1.jpg

 • ,

  . t0 = 0 s , m x = A / 2 x = A , ,

  . t0 = 0 s , m x = A ,

  .

  13. m . :

  . t0 = 0 s , m = + max x = + A ,

  . t0 = 0 s , m = + max / 2 x = + A ,

  . t0 = 0 s , m = + max3 / 2 x = + A ,

  . t0 = 0 s , m = max2 / 2 x = A ,

  .

  14. m . :

  . t0 = 0 s , m = max / 2 ,

  . t0 = 0 s , m = max / 2 x = + A,

  . t0 = 0 s , m F = Fmax 3 / 2 x = 0 ,

  .

  15.

  x = 2 [10t + ( / 3)] , (S.I.) .

  . ,

  . ,

  . , t = 1 / 20 s .

  10 .

  16. m . :

  6

 • = 15 [5t + ( / 4)] , (S.I.)

  . ,

  . ,

  . .

  17. m . :

  = 20 [2t + ( / 6)] , (S.I.)

  . ,

  . ,

  . .

  18. :

  . .

  . .

  . .

  19. :

  7

  https://fysikafysikh.files.wordpress.com/2015/06/c-kat-ask-1-diagram-sx-1_1.jpg

 • . .

  . .

  . .

  20. .

  8

  https://fysikafysikh.files.wordpress.com/2015/06/c-kat-ask-2-diagram-sx-1_1.jpg

 • max = 0,5 m / s .

  . .

  . .

  10 .

  21. 2 / Hz . max = 3,2 m / s . :

  . .

  . .

  x = 0,1 m . N :

  . x = 0,1 m .

  . , .

  22. . x = 1 m

  9

  https://fysikafysikh.files.wordpress.com/2015/06/c-kat-ask-3-diagram-sx-1_1.jpg

 • = 43 m = 16 m / s . :

  . .

  . .

  . .

  . , , .

  23. . = 2 s , :

  . x = A2 / 2 .

  . x = A2 / 2 x = A3 / 2 .

  24. = 0,2 m = 12 s. T x1 = 0,1 m . x1 x2 = 0,1 m (2 < 0) .

  25. m = 0,1 kg 2 s 0,8 m . t0 = 0 s + 0,2 m ( ) .

  . .

  10 .

  26. 1Kg 2 m . t = 0 F = 100 N , +1 m ( > 0). :

  . F ,

  . F t = (2) s ,

  . F = 100 N () .

  10

 • 27.

  x = A t . 5 s 50 .

  :

  :

  . ,

  . ,

  . t1 = 0,15 s t2 = 0,5 s .

  . max / 4 .

  10 .

  28. m = 10-2 kg = 0,2 m .

  t0 = 0 x = 0,1 m , t1 = (2 / 3) s .

  x .

  . .

  . :

  . x ,

  11

  https://fysikafysikh.files.wordpress.com/2015/06/c-kat-dinamiki-stin-apli-iii-sx-1_1.jpg

 • . ,

  . .

  . t0 = 0 t2 = (1 / 3) s , :

  . ,

  . .

  29. m = 1 kg . D = 100 N / m . = 2 joule , :

  . ,

  . ,

  . = 0,5 J .

  30. t1 x1 = 5 cm 1 = 103 m / s , t2 x2 = 52 cm 1 = 102 m / s .

  m = 0,5 kg , :

  . ,

  . ,

  . t1 .

  31. m .

  . = U , ,

  . = 3U , ,

  . x = + A3 / 2 / U ,

  . = + max3 / 2 / U ,

  32. m = 1 kg k = 100 N / m . To . F 20 .

  . .

  . .

  12

 • 33. m = 0,1 kg .

  10 cm t = 0 . = 0,2 s . yy y = 0 .

  . k .

  . 5 cm .

  . () t = 0 t =T / 2 .

  g = 10 m / s .

  34. m = 1 kg , ( ) k1 = 300 N / m k2 = 100 N / m .

  .

  . , .

  . .

  . , 0,4 m .

  .

  35. m = 1 kg , .

  13

  https://fysikafysikh.files.wordpress.com/2015/06/c-kat-2-orizont-elatiria-sx-2_11.jpg

 • k1 = 250 N / m k2 = 150 N / m . .

  . , .

  . .

  . = 0,3 m , x = A3 / 3 .

  .

  36. m = 1 kg k = 100 N / m . F 10 N .

  , F .

  14

  https://fysikafysikh.files.wordpress.com/2015/06/c-kat-2-katakorifa-elatiria-sx-2_1.jpg

 • F t0 = 0 .

  :

  . .

  . .

  . .

  g = 10 m / s .

  37. k1 = 6 N / m k2 = 12 N / m m = 2 kg .

  m , :

  . ,

  . .

  m x = 0,2 m .

  :

  . ,

  . .

  38. k = 100 N / m m1 . , xB = 0,1 m . B m1 B = 3 m / s B =

  15

  https://fysikafysikh.files.wordpress.com/2015/07/c-kat-2-elat-parallila-k-2-elat-se-seira-sx-1_11.jpg

 • 10 m / s2 . .

  . :

  . m1 ,

  . m1 .

  . m1 75 % .

  :

  . ,

  . m1 .

  . m1 m2 = 1 kg .

  :

  . ,

  . m1 .

  39. = 2 kg k = 50 N / m . .

  h = 1,8 m m = 1 kg . H .

  16

  https://fysikafysikh.files.wordpress.com/2015/07/c-kat-orizontio-elatirio-k-elastiki-krousi-sx-1_2.jpghttps://fysikafysikh.files.wordpress.com/2015/07/c-kat-orizontio-elatirio-k-elastiki-krousi-sx-1_3.jpg

 • :

  . m , M ,

  . ,

  . .

  g = 10 m / s .

  40. m1 = 1,8 kg , k = 200 N / m . m1 20 m / s . t0 = 0 , m1 x = A .

  . m1 .

  t m1 m2 = 0,2 kg 2 = 80 m / s .

  17

  https://fysikafysikh.files.wordpress.com/2015/07/kataktakorifo-elatiria-k-elastiki-krousi-sx-1_1.jpg

 • .

  .

  3,14 10 3,16 . .

  41. m1 = 1,5 kg k . = 0,5 m f = 50 / z .

  . ( x > 0) U = (16 / 9)K .

  . m1 . m2 = 0,5 kg 2 , ( m1) , m1 . . m2 .

  18

  https://fysikafysikh.files.wordpress.com/2015/06/c-kat-plastiki-elatiria-aat-i-sx-1_1.jpg

 • . m1 .

  42. k = 200 N / m m1 = 1,6 kg . m1 .

  . .

  m2 = 0,4 kg 2 = 15 m / s m1 . To .

  19

  https://fysikafysikh.files.wordpress.com/2015/06/c-kat-plastiki-elatiria-aat-ii-sx-1_1.jpg

 • . .

  . (x = A) .

  . g = 10 m / s 904 30 .

  43. , k = 1000 N / m , , 1 m = 10 kg . 1 , 1 .

  20

  https://fysikafysikh.files.wordpress.com/2015/06/c-kat-plastiki-elatiria-krousi-iii-sx-1_1.jpg

 • . :

  . 1 ,

  . 1 (max) 1.

  B. 1 2 1 [ 1 (max) ] .

  . .

  . .

  . .

  : g = 10 m / s2 .

  44. k = 100 N / m = 0,9 kg . 0,1 kg .

  g = 10 m / s , 0,0361 = 0,19 .

  N :

  . .

  1 = 18 m /s .

  , :

  . ,

  . ,

  21

  https://fysikafysikh.files.wordpress.com/2015/07/c-kat-katakorifo-elatirio-marinou-1.jpg

 • . .

  ( ) , :

  . .

  45. = 5 kg k .

  ( ) m = 1,25 kg .

  , m k . , m h = 0,5 m .

  , . m , M .

  :

  . m , .

  . k ,

  . ,

  22

  https://fysikafysikh.files.wordpress.com/2015/07/c-kat-katakorifo-kai-dio-somata-me-nima-sx-2_1.jpg

 • . , .

  46. At = A0et .

  . t = 2ln 2 / ;

  . = A0 / 8 ;

  47. At = A0et , A0 .

  . = A0 / 2 ;

  . 36% , .

  48. At = A0et , A0 .

  . ,

  . 1 = 18 , t1 = 13,86 s 0 / 2 . , 2 = 72 .

  A0 .

  49. At = A0e t , A0 , 0 .

  . t1 E1 = E0 / 2 ,

  . t2 = 3t1 .

  ln 2 , 0 .

  50. = 0e ln 4t .

  23

 • t = 2T 50 % , .

  51. : = 0e t .

  t1 = 30 s 40 0 / 5 .

  80 .

  0 .

  52. m = 2 kg k = 200 N / m , . 5 / (4) :

  . .

  . , .

  . 60 % .

  53. , . x = 0,2 t , (S.I.) .

  H F = 0,1 , (S.I.) , F = F0 ( / 2)t . :

  . .

  . F .

  F,max = bA0 10 .

  54. :

  x1 = 3 [(2)t] x2 = 4 [(2)t + ] , (S.I.) .

  x (t) x1 t , x2 t , x t :

  . = 0 ,

  24

 • . = rad ,

  x (t) :

  . = / 3 rad .

  55. m = 0,5 kg , :

  x1 = 4 [10t + ( / 6)] x2 = 43 [10t + (2 / 3)] , (S.I.) .

  , , .

  56. m = 0,4 kg , (1) (2) :

  (1) (2) . :

  . .

  . H .

  10 .

  V

  25

  https://fysikafysikh.files.wordpress.com/2015/06/c-kat-sinthesi-tal-iceb9ceb9-sx-1_12.jpg

 • 57. , :

  x1 = 4 (2t) x2 = 4 [2t + ( / 3)] , (S.I.) .

  :

  . ,

  . t = / 4 s .

  58. f1 f2 f1 f2 . . t1 = 0,25 s t2 .

  59. . :

  x1 = 0,2 (100t) x2 = 0,2 (102t) , (S.I.) .

  N :

  . ,

  . ,

  . ,

  . ,

  . ,

  . 4 s .

  60. , = 10 cm f1 = 200 Hz f2 = 202 Hz .

  . ,

  . ;

  26