ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

of 33 /33
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΡΟΥΣΕΙΣ – ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δεξιά από αυτόν το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της. 1. Μια μπάλα, κινούμενη κατά τη θετική φορά του άξονα y΄y, πέφτει κατακόρυφα σε οριζόντιο έδαφος με ορμή 10 kgm/s. Η κρούση θεωρείται ελαστική και διαρκεί 0,2 s. Α. Η μεταβολή της ορμής της (στο SI) είναι α. – 20. β. – 10. γ. +20. δ. +10. Β. Ο μέσος ρυθμός μεταβολής της ορμής της (στο SI) είναι α. – 200. β. – 100. γ. +200. δ. +100. 2. Η ορμή ενός συστήματος σωμάτων διατηρείται σταθερή μόνον όταν οι εξωτερικές δυνάμεις που ασκούνται στο σύστημα α. είναι συντηρητικές. β. είναι μη συντηρητικές. γ. έχουν συνισταμένη μεγαλύτερη του μηδενός. δ. έχουν μηδενική συνισταμένη. 3. Στο μικρόκοσμο κρούση (σκέδαση) μεταξύ δύο σωματιδίων συμβαίνει όταν τα σωματίδια α. έρχονται σε επαφή. β. ανταλλάσσουν τις ορμές τους. γ. αλληλεπιδρούν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αναπτύσσοντας πολύ ισχυρές απωστικές δυνάμεις. δ. ανταλλάσσουν τις ταχύτητές τους. 4. Ένα σώμα μάζας m κινείται με ταχύτητα υ και συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με άλλο ακίνητο σώμα της ίδιας μάζας. Αν η διάρκεια της κρούσης είναι Δt, τότε το μέτρο της μέσης δύναμης που ασκήθηκε πάνω στο δεύτερο σώμα είναι α. mυ/Δt. β. 2mυ/Δt. γ. mυ/2Δt. δ. μηδέν. 5. Μία σφαίρα μάζας m που κινείται με ταχύτητα υ, συγκρούεται κάθετα και απολύτως ελαστικά σε κατακόρυφο τοίχο. Ο χρόνος επαφής σφαίρας – τοίχου είναι Δt. Α. Η μεταβολή του μέτρου της ορμής της σφαίρας είναι 1

Embed Size (px)

Transcript of ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

DOPPLER : .1.

, yy, 10 kgm/s. 0,2 s. . ( SI) . 20. . 10. . +20. . +10. . ( SI) . 200. . 100. . +200. . +100.

2. . . . . . . . . 3. () . . . . . , . . .4.

m . t, . m/t. . 2m/t. . m/2t. . . m , . t. . . m. . 2m. . . . m/t. . . m. . 2m. . . . m/t. . . m/t. . 2m/t. . m/2t. . . 2 kg 6 kg , . 8 m/s 2 m/s. , ( SI): . 75 . 64 . 12 . 76

5.

6.

7. , . . . . . . . .1

8.

. . . . . . . . .

9. , . . . . . . . . 10. . . . . . . . .11.

1 2, 10 m/s 15 m/s , . 2 m/s . 15. . 10 . 5. . 10. m1 5 m/s . 1 = 10 m/s 2 = 10 m/s . . . . . . . .m1 = 2 kg m2 = 4 kg

12.

13. . . . . . . . .14.

m . F , . F. . 2F. . 4F. . F / 4. 15. 2 kg 6 kg , . 8 m/s 2 m/s. To ( S.I) . 75. . 64 . 12 . 76 16. m . . 1/4. . 1/2. . 1/3. . 1 17. 2 . % . 90%. . 10%. . 5%. . 50%.2

18. , . . . . . . . .19.

. ;p p

20. . . . . . . . . 21.

B

. . . , . . . . . 22. . . . . . . . .23.m m1, m2 . m1 A 1 i) ( ) . m1=m2 . m1 >> m2 . m1 > m2 . m1 > m2 . m1 p = p pm1 = pm2 . . . m1 = -m2

1

m2

2=0

2.

m1

1

2

m2

3. ; . . . . . . . , .4.

2 1 , ; ( ) () ( ) ( ) . p = p . = . p + p = 0 . = . = 0 . =

1

2

. p = p . =

5.

m2 1 2, m1 2 1 . 1 2 , ; . 1 1 . . 1 1 , , . . 1 1 2 2 . . m1 = m2, 1 1 2 2 .

6. , , ; . . . .5

. . . . 7. ;8.

m 0 . 0 = 9m. . ; . 9/10 . . 1/10 . . . . .

9.

m1 = 3m 1=0 m2 = m. ;

m1

1

m2

2=0

30 . 4 3m 0 . m1 p1 = . 4 . , p1 = p2 . . . . =

10.

m . . . m. m . . 2 2m . . 3 1 2 . m . 2

m2 m1 = 2m m2 = m 1 m1 = 2 1 20 2 = 0 . . ; . . . p1 = p2 . . p1 = p2 . . m1 p1 = -2m0. . m2, 0. 12. m 1 2

11.

6

. . , ; 2 = 1 + 2 . 2 = 1 + 2 . 1 1 1 2 2 (2m 2 = m 1 + m 2 . ) 2 2 . 2 = 1 + 2 2 2 213.

, m1 = 2 kg, m2 = 3 kg 1 = 5 m/s. , : . = 2 m/ s . = .

m1

1

m2

=

m 1 1 m +m 1 2

m 2 1 . m +m 1 2 ;

=0

14. .15.

, , .

16. .17.

. . . . . . . .

18.

19.

20.

21. 22.

23.

24.

25. . . .7

. . . . . . . , .26.

300 Hz. 274 Hz. : . . . . . . . . . . 400 Hz. 410 Hz. : . . . . . . . . . .

27.

: - .1.

. . . . . . . . . . . 2. 1. 2. . 3. (). 4. . 5.

1 1 2. . ( ). . 2 . 1 . 1 . . 1. . 2. . 3. . 4. 5. .

8

3.

. . ( ). . . . . . 1. . 2. . 3. .

4.

. . , . , 2. . , 3. . , 4. . , 5. 6. 1.

fA = fA fA fA fA fA

+ = + S = S = S = + S + =

fS fS fS fS fS fS

: , , .1.

, ().............................................. . () ....................................... . ().......................... () ...................... . , , .. ........................... .

2.

3.

4. , ........................ . 5. ..6.

... .......................... , .

9

1. . ;p1(kg m/s)

2. ; ;3.

30

1 kg p1 = f(t), . , kg; ) 0,5 ) 1 ) 2 ) 5 ) 10 .

10

0

t

4. ; 5. , 1 2 . .6.

7 kgm/s 10 kgm/s, 2 s. ( SI) : . 1,5 . 3 . 0,6 . 2 .

, 600 kg, 144 km/h 1000 m. . [. 960 N] 8. 100 kgm/s. , , . 100 kgm/s . 100 kgm/s . 100 kgm/s .7.

9. , , . , - , .10.

; ; . . ; . ; m1 = 8 kg 1 m2 = 2 kg. m2 ( ) = 256J , m1, ; m2 [. 144 J]10

11.

12.

13.

m1 = 6 kg m2 = 1 kg. m2 m2 = - 48 J, ; [. 24 kg m/s] 15. m 0 . 0/4. . ; . = M/m ; [. . 5/4m0 . 5/3]14. 16.

m1 = 8 kg m2 = 2 kg , , , . xx, 1 = 10 m/s 2. . 2 , 8 m/s 13 m/s ; . ; . 9,5 m/s; . . [. . 5 m/s . 20 J . 15 J . ] m1 = 1 kg m2 = 1 kg = 8 m. m1 1 = 8 m/s, : ) , ) m2. : g = 10 m/s2. [. 18 N, 3,2 m]

17.

m m mA . = : m B . , =0 . . , mA < mB. . mA < mB. [. . = 1/3, . 1/3 < < 1, . = 1/5] 19. m1 = 1 kg m2 = 9 kg 1 = 60 m/s 2 = 10 m/s . . [. 378 J]18. 20.

m1 = 1 kg m2 = 9 kg. m2 p2 = 45 kgm/s, m1 . [. 25 m/s, 20 m/s] 2 kg 3 3 m/s 4 kg . . [ A. 1 = 3 m/s, 2 = 3 m/s, 300]

21.

11

22.

m1 = 2 kg = 5 3 m/s m2. , 2 m2. [. 10 m/s, 1 kg]

1

m1 A

m2

300 300

B

23.

200 m/s . 600 . . [. 100 m/s, 100 3 m/s, 300]2

m1 = 1 kg m2 = 1 kg , 1 = 10 m/s 2 = 10 3 m/s . . , . . [. . 10 m/s, 300, . 0, 100 J, 100 J] 25. m 0 . 2 = 0 2 , . [. 900] 26. m1 . m2 2 . 20% m m . [. 4] 1 2 27. m = 0,1 kg m1 = 5 kg m2 = 2,9 kg m1 m2 0 . m = 0,1 ( ). . s1 = 18 m s2 = 32 m . 0 . g = 10 m/s2. [. 540 m/s]24. 28.

. m = 2 m/s. 2m . m 2m , = 1/18. : g = 10 m/s2. [. 0,4 m] m1 = 0,1 kg 1 = 300 m/s m2 = 2 kg . = 100 m/s. s = 20 m, : . , . . : g = 10 m/s2. [. , 3900 J]12

29.

30.

m2 = 4 kg k = 100 N/m m2 m1 k,l0 0 . m1 = 1 kg 0 = 20 m/s m2. : . % m1 , . . . [. 64%, 1,6 m] 1 m = 0,5 kg xx 0. 1 () 2 M = 2 kg. = 45 J. . 0. . 1 2 , 0 = 17 m/s. [. . 15 m/s . 3 m/s, 5 m/s] m1, m2 m2 . m1 m2 1 = 10 m/s 3 m3. : m1 =2m2 = 6m3. [. 20 m/s] . mA/mB : . . /2. 2 1 1 . . [. . , . , . 3 3 3 1 ] 2 M = 2 kg . m = 1 kg 100 m/s . . 40 m/s. . 10000 J , . 3300 J] [. . 3 : m1 = 2 kg, 1 = 4 m/s, m2 = 4 kg = 4 m/s = 4 m/s 2 = 4 m/s. . ; . m = 2 kg m = 4 kg 10-3 s; m . % m1; h 20 4 64 3 64 3 10 N, .1777%.] , [. . m/ s, m/ s . 10 N, 3 3 3 31 2 1 2

31.

32.

33.

34.

35.

M36.

= 4 kg k = 100 N/m. A h = 5 m m = 1 kg, . . 13

k

y

. . . , m . : g = 10 m/s2. [. . 1,2 m, . 0,8 m] 37. = 3 kg k = 100 N/m . h = 1,6 m m = 1 kg (. ) . . . . . . . . . . g = 10 m/s2. [. . 12 J . 0,3 m . 24,5 J, 0,5 J . 10 N, - 30 N, 30 N]38.

m1 m2 . m1 h = 0,2 m. m1 m2. m2 : . m1 = m2, . m1 = 2m2. : g = 10 m/s2. [. . 2 m/s, . 8/3 m/s]

39.

, m1 m2 m1 m2 = 10 cm. h . 1 m1 0 60 . . m2 = 2 m1, . . . . . () . . m2 = 100 g; 1 1 13 m , m, . N] g = 10 m/s2. [. .1 m/s, . 1/3 m/s, 2/3 m/s, . 180 45 9 1 2

x

40.

m m, 2 k m . 2 m m . 0 2 1 2 m 2 1. . % . . . . : m = 1 kg, 0 = 20 m/s, k = 800 N/m. [. . 50% . 0,25 m]m 2

14

41.

m = 20 g, = 980 g. = 20 cm. = 100 m/s, = 600 . . [. = 0,75]

l m

42.

m . . = 10 3 m m/s, m = 100 g, = 900 g = 300. [. 1,5 m/s]

m1 = 2 kg m2 = 4 kg 1 = 4 m/s 2 = 2 m/s 600. : . , 4 3 . . [A. . m/ s , 300 2 , . 3 8 J] 44. , = 1 kg 20 cm. x = + 10 3 cm m M k 0 m = 3 kg 0. x . . . . . 0 1. . 2. . 2 s, s , . 3 m/s, 1. 3 m/s 2. 1 m/s] k = 900 /m [. . m 15 1543.h

m = 1/3 kg h = 0,8 m. M M = 1 kg k = 100 N/m. . k . ; . ; g = 10 m/s2. y 2 [. . 2 m/s, -2 m/s, . 0,2 m, - 20 kg m/s ] 46. = 900 g, m = 100 g, = 20 m/s. . m . m 10 m/s. ; l ; = 20 cm. 5 130 131 m , J, N] m [. . 0,2 m, 18 J, 30 N, . 81 9 945. 15

47. , . i) . 10 cm : mA mA 1 =1 = . . m m 5 B B ii) . , mA m B . 5 8 3 = 0,998, =0,997. [. i) . 00, 900, . 1 = , 2 = , ii) ] 9 9 248.

mA = 8 kg mB = 2 kg = 5 m/s = 8 m/s. 0,2 s. : . . . . . . . p = f(t), 1 s 0,4 s 0,6 s. . [. . 2,4 m/s, . -76,96 J, -58,24 J, . - 104 N, +104 N] = 980 g = 2 m . m = 20 g . . : . . . . . ; . , 49 . g = 10 m/s2. [. . 2 5m/ s . 500 m/s, . . 200 5m/ s ] 50 m = 0,2 kg 0 M = 4,8 kg d1 = 0,2 m. . . . . % . [. . 0,192 m . 96%] 2,75 m 4 m . 10 m. , . 16

49.

50.

51.

.52.

[ 1964]

[. 12 m]

l0 = 1,8 m M = 1,5 kg . l0 A 1200 . k m = 0,5 kg, l 1 . . l = 1 m , 1 m1 = 1 kg k = 72 N/m. . . . : . . . . . . ; . 1 = 0,3. 1 2 . I A = M g = 10 m/s2. 3 [A. A. 5 rad/s, 9 m/s B. . 3/8 m ] 1 = 60 m/s f1. f1 S = 100 m/s. 340 m/s f2 f2 . [. 0,82] S = 80 m/s fS = 400 Hz. A = 50 m/s, ; = 340 m/s. [. . 446 z, . 276 Hz, . 371 Hz]. S s

53.

54.

.

s

S

.

s

S

55.

fS = 1000 Hz. = 170 m/s . = 340 m/s, t = 5 s, . [. 5000, 2500]

17

56.

450 Hz tS. 510 Hz tA = 25,5 s. . . . tS . = 340 m/s. [. . 40 m/s . 28,9 s] S = 30 m/s fS = 300 Hz. fA . A = 10 m/s . . A = 20 m/s . : = 340 m/s. [. . 338,7 Hz, . 259,46 Hz] , fS = 400 Hz, S = 40 m/s. . =340 m/s. [. 95 z] = = 50 m/s. fS = 350 Hz. . , ; . , ; . = 60m/ s . = 340 m/s. [. . 350 Hz, . 350 Hz, . 338 Hz, 341 Hz] = 510 m , 72 km/h. 405 Hz. 425 Hz. . = 340 m/s. [. 680 m, 630 m] , , 100 Hz. = 340 m/s 16 Hz 20.000 Hz. ; [. 338,3 m/s] fS = 576 Hz R = 10 m = 2 rad/s. L = 20 m . 18

57.

58.

59.

60.

61.

62.

. . . . , . . , ; . . , ; . = 340 m/s. [. . 544 Hz, 612 Hz . 2/3 s . (2 ) . ( fA = fS = 576 Hz)]63.

450 m S 680 Hz. t = 0 , = 1 m/s2. . fA [0, 20 s]. . 20 . . 600 Hz. = 340 m/s. [. . fA = 680+2t (S.I) . 14.000 . 800 m] * 448 Hz. 80 m . . 2 s . . , 2 s . = 340 m/s, g = 10 m/s2 x2 - 68x + 120 = 0 : x1 = 1,813 x2 = 66,187. [. . 476 Hz . 473,24 Hz] * 1 2 , . 1 x 2 y, . . 1 . 1 2 1 2 . 0 . = 0 1 = 0 2 = 2, = 45 . y 1 x

64.

65.

2

0 . = 900 1 = 2, = 45 2 = 0. 0 . = 45 . . .

19