ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

of 22 /22
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Α. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α.1. Συμπληρώστε με τη σωστή λέξη από τον κύκλο: λεξικό, λογομαχώ, αντίρρηση, παράλογος, πολυλογία, τιμολόγιο, λογοθεραπεία, πρόλογος α. Η θεραπεία διαταραχών του λόγου ονομάζεται ……………………………. . β. Ποτέ δε συμφωνούν μεταξύ τους και συνεχώς ………………………………. . γ. Αυτό που ζητάς είναι ……………………….. . Δεν μπορεί να γίνει. δ. Το αρχικό τμήμα μιας έκθεσης ιδεών ονομάζεται …………………………. . ε. Δεν κατάλαβα τι σήμαινε η λέξη και συμβουλεύτηκα το ……………………… . στ. Πάνω στο …………………………….. πρέπει να αναγράφεται η διεύθυνση του πελάτη. ζ. Με κουράζει η ………………………….. . Προτιμώ λίγα λόγια και σαφή. η. Σταμάτα να φέρνεις ……………………….. και κάνε ότι σου λέω! Α.2. Αντιστοιχίστε τις αντίθετες λέξεις: Α α. λογοφέρνω β. άρρητος γ. απόρρητος δ. μονολεκτικός ε. επίλογος στ. πολυλογία Β 1. ρητός 2. πρόλογος 3. συμφωνώ 4. κοινός 5. λακωνικότητα 6.φλύαρος Α.3. Αντιστοιχίστε τη σωστή σημασία: Α α. φιλόλογος β. λογεῖο γ. λογοτέχνης δ. αερολογία ε. προλέγω Β 1. μιλώ εκ των προτέρων 2. ο φίλος του λόγου 3. απερίσκεπτα λόγια 4. ο τεχνίτης του λόγου 5. μέρος του θεάτρου Β. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ

Embed Size (px)

description

αρχαία ελληνικά γ γυμνασίου γενικές ασκήσεις

Transcript of ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

2

.

.1. :, , , , , , ,

. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. !

.2. :

. . . . . .

1. 2. 3. 4. 5. 6..3. :

. . . . .

1. 2. 3. 4. 5.

.

.1. :

. . . . . 1. 2. 3. 4. 5.

2. :

1. : .. + .. .2. : + . .3. : .. + . .4. : + . .5. : . + . .6. : .. + . .7. : . + . .8. : . + .. .

.

.1. , :

. (. ): ... (. .):.. (. .): ... (. ): .. (. ):.. (. ): . (. .):.. (. .):... (. ): ... (. .):..

2. :. .. () . ().. . (). . () . ().. .. () .. () .

3

.

.1. : , , , , ,

. .. .. .., .. . .. .. .. . . .. .., .

2. :

. . . . . 1. 2. 3. 4. 5.

.

.1. :

. . . . . 1. 2. 3. 4. 5.

2. :1. : .. + .. .2. : + . .3. : .. + . .4. : + . .5. : . + . .6. : .. + . .7. : . + . .

.

1. :. : ____________________________. : ___________________________. : ___________________________. : ___________________________. :________________________

2. :. (. .): _______________________. (. .): ______________________. (. .): _______________________. (. .): ________________________

.

1. :. .. , .. ;. .. .

2. :. .. .. .

4

.

.1. :(, , , , )

. , . .. , . .. . .. .. .. .

.2. .. :

. . . . . 1. 2. 3. 4. 5.

.3. :

. . . .

1. 2. 3. 4.

.

.1. :: ________________: _________________: ___________________: _____________________: ____________________

.2. :

.

.1. :. . () .. .. () .. () . () .. () .

.2. : _________________________. __________________________ ___________________________ _________________________ _________________________. __________________________ ___________________________ _________________________. __________________________ ___________________________ _________________________

.3. :

. , .. (, . ) .. (, . ) .. . (, . ) .. .. (, . ) .

.4. :

. : . : ... : . : .... : .. : . : . : ..

.5. :

.

.

.

.

.

.

5

.

.1. :(, , , , , ). . .. .. .. .. .. .. . , .. . . .

.2. :

. . . . . . 1. 2. 3. 4. 5. 6.

.

.1. :

. + : . + : .... + : .

.2. :

. : ....................+... : +. : ..+.. : ..+.. : .+... : .+

.

.1. :

. : .. : .. : ... : .. :

.2. :

. . .

.3. :

. (, . ).. (, . ) , (= ).. .. (, . ), .. . (, . .), .

.

.1. :

. .. .. .. .. .. .

6

.

. 1. :

. . . . .

1. 2. 3. 4. 5.

.2 :, , , ,

. .. . .. ! !. . .. .. .. .. .

. 3. :

. . . . .

1. , 2. 3. 4. 5.

. .1. :: . + ..: + ..: + : .. + .

.2. :

+ : .. + : . + : + : + : + : ... + : + : .

. .1. :. (. .): ... (. ): . (. .): .. (. .): ... (. .): . (. .): . (. .):

.2. :

. (, ).. (, ).. (, ).. (, ).. (, ).. . (, ).3. :

_________________________ ______________________________________________________________________________ ________________________ __________________________________________________ ________________________ _________________________

7. . 1 :

. . . .

1. 2. 3. 4.

.2. .

1. 2. 3. 4. 5.

. . . . .

.3 :, , , , ,

. .. . .. .. .. .. .. .. . .. ..

. .1. :. + : ... + : .... + : .... + : . + : ..

.2. :. : . + ... : + ... : + . : .. + .. : ...+ . : +

8

.

.1. ( , , ):

1. .2. .

3. . .

.2. (, , , ):

. .. .. . .. .. , . .

. .1. , :. 1. .. -2. .. 3. . 4.

.2. :

( ). : + []

. : ..+[.]. ..+..[]. : +. []. : .+ []. : ..+.[]

. .1. :. () .. ().. .. () .

.2. :

. ( ) . .. . .. ( ) . .. . .. ( ) . .. . ..3. :

. : .. : .. : . : ... : . : .

. .1. :

. , .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

9

.

.1. (,,,,,):

. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . .

.2. :. 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . 6. . 7.

. .1. :

. + : ... + : .. + : . + : . + : .. + : .. + : ..

.2. :. : . : . : . : ... : .

.

.1. :

. .. .. .. .. .. .. .. .