Α6.ΟΡΙΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2

23
 www.mathjazz.com www.mathjazz.com - οριακή τιμή συνάρτησης Σελίδα 1 Επιλεγμένες (λυμένες) ασκήσεις Θέμα 1 (μηδενική επί φραγμένη) Θέμα 2 (μηδενική επί φραγμένη)

description

Μαθηματικα Γ Λυκείου

Transcript of Α6.ΟΡΙΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2

 • 5/28/2018 6. 2

  1/23

  www.mathjazz.com

  www.mathjazz.com - 1

  ()

  1 ()

  2 ()

 • 5/28/2018 6. 2

  2/23

  www.mathjazz.com

  www.mathjazz.com - 2

  3 ()

 • 5/28/2018 6. 2

  3/23

  www.mathjazz.com

  www.mathjazz.com - 3

  4 ()

 • 5/28/2018 6. 2

  4/23

  www.mathjazz.com

  www.mathjazz.com - 4

  5 ()

 • 5/28/2018 6. 2

  5/23

  www.mathjazz.com

  www.mathjazz.com - 5

 • 5/28/2018 6. 2

  6/23

  www.mathjazz.com

  www.mathjazz.com - 6

  6 ()

  7 ()

 • 5/28/2018 6. 2

  7/23

  www.mathjazz.com

  www.mathjazz.com - 7

  8 (x0)

  9 (x0)

 • 5/28/2018 6. 2

  8/23

  www.mathjazz.com

  www.mathjazz.com - 8

  10 (x0)

 • 5/28/2018 6. 2

  9/23

  www.mathjazz.com

  www.mathjazz.com - 9

  11 ()

  :

  :

 • 5/28/2018 6. 2

  10/23

  www.mathjazz.com

  www.mathjazz.com - 10

  2

  f(x)h(x)

  x 4=

  , f(x),

  2f (x) h(x) (x 4)

  x 2lim h(x) 3

  = 2x 2lim x 4 8

  = ,

  x 2lim f(x) 3 8 24

  = =

  12 ()

  13 ( )

 • 5/28/2018 6. 2

  11/23

  www.mathjazz.com

  www.mathjazz.com - 11

  14 (

  )

  15 (

  )

  16 ()

 • 5/28/2018 6. 2

  12/23

  www.mathjazz.com

  www.mathjazz.com - 12

  17 (

  )

 • 5/28/2018 6. 2

  13/23

  www.mathjazz.com

  www.mathjazz.com - 13

  18 ()

  19 ()

 • 5/28/2018 6. 2

  14/23

  www.mathjazz.com

  www.mathjazz.com - 14

  19 ( ,

  !)

  20 ()

 • 5/28/2018 6. 2

  15/23

  www.mathjazz.com

  www.mathjazz.com - 15

  21 ( ,

  !)

  22 ( ,

  !)

  23 ( ,

  !)

 • 5/28/2018 6. 2

  16/23

  www.mathjazz.com

  www.mathjazz.com - 16

  24 ()

 • 5/28/2018 6. 2

  17/23

  www.mathjazz.com

  www.mathjazz.com - 17

  25 ()

  26 ()

 • 5/28/2018 6. 2

  18/23

  www.mathjazz.com

  www.mathjazz.com - 18

  27 (, )

  28 ()

 • 5/28/2018 6. 2

  19/23

  www.mathjazz.com

  www.mathjazz.com - 19

  29 (

  , (-))

 • 5/28/2018 6. 2

  20/23

  www.mathjazz.com

  www.mathjazz.com - 20

  30 ()

 • 5/28/2018 6. 2

  21/23

  www.mathjazz.com

  www.mathjazz.com - 21

  31 ()

  32 (, )

 • 5/28/2018 6. 2

  22/23

  www.mathjazz.com

  www.mathjazz.com - 22

  33 ( ,

  , )

 • 5/28/2018 6. 2

  23/23

  www.mathjazz.com

  www.mathjazz.com - 23