ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΝΟΥΚΛΕΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

of 26 /26
ΑΣΚΗΣΗ 1 Ποια είναι η δομή των νουκλεοτιδίων; Απάντηση : Τα νουκλεοτίδια προέρχονται από τη σύνδεση με ομοιοπολικό δεσμό, τριών διαφορετικών μορίων. Μιας πεντόζης (σάκχαρο με πέντε άτομα άνθρακα) Μιας οργανικής αζωτούχας βάσης Ενός μορίου φωσφορικού οξέος Ριβονουκλεοτίδια Δεσοξυριβονουκλεοτίδια Τα νουκλεοτίδι α του RNA περιέχουν την πεντόζη ριβόζη Τα νουκλεοτίδια του DNA περιέχουν την πεντόζη δεσοξυριβόζη Οι αζωτούχες βάσεις των νουκλεοτιδίων είναι: Αδενίνη (Α), γουανίνη (G), κυτοσίνη (C) και θυμίνη (Τ) για το DNA Αδενίνη (Α), γουανίνη (G), κυτοσίνη (C) και ουρακίλη (U) για το RNA

Embed Size (px)

Transcript of ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΝΟΥΚΛΕΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

1 ;

:

, . ( )

RNA

DNA

: (), (G), (C) () DNA

(), (G), (C) (U) RNA

2 ;

: . , ( ) - - . , . ... , -1 .

3 60 ;( )

: , . . , -1 . -1 = 60 1 =59 .

4 60 ;

: 2 , 60 260=120 . . . 60 . -1 = 60-1 =59 59 . : 59+120+1=180

5 1000 ;

: , (=4) (= 1000) = 41000

6 150 ;

: , (=4) (= 150) = 4150

7 ;

: .

. . RNA

8 R;

: RA , , (- -) .

9 D

:

D , (). , . , . ', , .

10 D R

: DNA RNA

D R . , , . D R (). R , , . . R , m-RN, , t=R, r-RA, . , RN . R , , .

()

D , , vn vn A G = = 1:1 T C

D , D , .

11 60 ;

: 2 , 60 260=120 . , . : 60/2=30 29 292=58 . 58+120+2=180 : 60 , 59 59 . 59+120+1=180

12 DNA 120 RNA 120 ;

: 2 , 120 2120=240 . , . DNA : 120/2=60 59 592=118 . 118+240+2=360 RNA : 120 , 119 119 . 119+240+1=360

: () D D . () () D D . .

13

D 10 15 . , G, C, ;

: . D 10/2=5 . , ... , : = - 1 . = 5, : =+1=} = 6 , 6 2 6=12 DA. DA 12 , 12/2 = 6 . - , DNA - , DNA : + = => + = 6 , : 2+3 = 15 +=6 2+3=15 : =3 = 3. - 3 G-C 3 :3 3 3 3 u.

. = => = 5 + = + = 5 + = 5 2 + 3 = 15 : =0 =5 5 5 . : () D D . () () D D . . , , , D () ().

14

DNA +G/C+ 0,7. ;

: () () (G) (C) . , C + T = 0,7 = 1 43 A +G 1

T +C = 0,7 G+ A

15 (T+C)/(A+G) DNA 0,7 , , DNA.

: () () (G) (C) . : , : T +C 1 = = 1 43 , A + G 0,7

A+ G = 0,7 T +C

1 2 + G + T + C + 1 : 2 : : 2 T C = =1 A G T C T A T + C A+ G T +C C = = = = =1 A G C G C G A+ G GT +C + = = 0,7 A+ G + T + C + 1 = = = 1 43 , A + G + 0,7 T + C + + + = =1 A+ G + + +

DNA :

16 DNA . G+C =0,36

DNA ;A T A A 0,64 + = 0,64 2 = 0,64 = A+ T + G + C A+ T + G + C A+T + G + C A+T + G + C 2 A = 0,32 A+ T + G + C

G +C = 0,36 G+C A+T + G + C A+T + G + C A+T G+C A+T G+C = 1 + = 1 = 1 A+T + G + C A+T + G + C A+T + G + C A+T + G + C A+T + G + C A+T A+T A T = 1 0,36 = 0,64 + = 0,64 A+T + G + C A+T + G + C A+T + G + C A+T + G + C

:

() 0,32

17 DNA 55.000 5.000 . ()

: () () 5.000 5.000 . , 2 5.000 = 10.000 . 55.000 10.000 = 45.000 (C) (G), , 45.000:3=15.000 15.000 2 - , DNA - , DNA, :=5.000 , : 2+3=55.000 2 5.000+3=55.000 10.000+3=55.000 3=55.000-10.000 3=45.000 =45.000 : 3 =15.000

DNA : 5.000 (12.5%) 5.000 (12,5%) 15.000 (37,5%) 15.000 (37,5%)

18 DNA 100 , 45 . ;

: (C) ( G) 45 45 . 100 , 2 100= 200 200-45-45=110 () () . 110:2=55 .

19 DNA , 50.000. 20% . ) . ) DNA;

:) () () 20% 20% . 60% 30% 30% . 100 50.000 20 A ; 20 T ; 30 G ; 30 C ;

=10.000 , =10.000 T, =15.000 G =15.000 C ) - , DNA - , DNA , :2+3=2

10.000+3 15.000=20.000+45.000=65.000

20 DNA 9000 . 30% .

. DNA

:) 30% 30% . 40% 20% () 20% (). 100 9.000 20 A ; 20 T ; 30 G ; 30 C ;

=1.800 , =1.800 T, =2.700 G

=2.700 C

) - , DNA - , DNA , :2+3=2

1.800+3 2.700=3.600+8.100=11.700 21

DNA 25% . 800 .

:25% , 200 ,2+3=2

25% T, 200 T,

25%G 200 G

25%C 200 C

200+3 200=400+600=1.000

22 DNA 20.000 , 4.000 ().

) ; ) , (G). ) .

:) DNA , 20.000:2=10.000 ) () () 4000 4.000 . 20.000-4.000=4000=12.000 6.000 6.000 . ) - , DNA - , DNA , :2+3=2

4.000+3 6.000=8.000+18.000=26.000 23

DNA 20% 3,4m. , ; ( DNA 10 0,34nm)

: 20% , 30% 30% . DNA 10 3,4m=3,41000nm=3.400nm 3400:0,34=10.000 10.000:10=1.000 4.000 -, 4.0002=8.000 6.000 -, 6.0003=18.000 . 8.000+18.000=26.000 DNA

24 DNA 10

0,34nm. DNA 13.600nm 30% , : ) . ) ) ) ;

:)13.600nm:0,34nm=40.000 () () 30% 30% . 40% 20% 20% . 40.000 =40.000 2=80.000 100 80.000 30 A ; 30 T ; 20 G ; 20 C ;

=24.000 , =24.000 T, =16.000 G =16.000 C )40.000 : 10 =4.000 ) . D 40.000 40.000 . , ... , : = - 1 . =40.000-1=39.999 39.999 2=79.998 DNA.

) DNA 24.000 , 24.0002=48.000 16.000 -, 16.0003=48.000 . 48.000+48.000=96.000 DNA

25 DNA 3,4nm 10 .

DNA 13.600nm 30% , : ) . ) ) ) ;

:) 10 3,4 nm. 3,4 nm : 10 = 0,34 nm . 13.600nm:0,34nm=40.000 () () 30% 30% . 40% 20% 20% . 40.000 =40.000 2=80.000 100 80.000 30 A ; 30 T ; 20 G ; 20 C ;

=24.000 , =24.000 T, =16.000 G =16.000 C )40.000 : 10 =4.000 ) . D 40.000 40.000 . , ... , : = - 1 . =40.000-1=39.999 39.999 2=79.998 DNA.

) DNA 24.000 , 24.0002=48.000 16.000 -, 16.0003=48.000 . 48.000+48.000=96.000 DNA

26 DNA 3,4nm 10 DNA 12m. DNA

10m. ;

: DNA : 12m-10m=2m=2 1000nm=2.000 nm 2000:3,4 = 588 588 10 = 5880 . 2 : 10 3,4 nm. 3,4 nm : 10 = 0,34 nm 2000:0,34 = 5882 . 5882:10 = 588 .

27 DNA 500 570 . DNA

:To DNA 500:2=250 . - , DNA . - , DNA . +=250 , : 2+3=570

: +=250 =250- 2+3=570 2+3(250-)=570 2+750-3=570 -=570-750 -=-1800 =180 =250- =250-180 =70 - 180 G-C 70 : 180 180 70 70 u.

28 DNA 3,4nm 10 . DNA 6,12 m A+T/G+C 2/3.

DNA. 6,12 m=6,12 1.000nm=6.120 nm 6.120:3,4 = 1.800 1.800 10 = 18.000 . To DNA 18.000 . - (A+T) , DNA . - ( G+C) , DNA . : +=18.000A+T 2 2 = = G +C 3 3

:

: 2 = 2(18000 ) = 3 36000 2 = 3 36000= 5 . . . 18000 3 . 36000 . = = 7.200 5 =18.000- =18.000-7.200 =10.800 , : 2+3=2 =18.000-

7.200+3 10.800=14.400+32.400=46.800

29

DNA , 30.000. () 0,30 ) . ) DNA;

:) () A = 0,30 A+T + G + C

30% .

() () 30% 30% . 40% 20% 20% . 100 30.000 30 A ; 30 T ; 20 G ; 20 C ;

=9.000 , =9.000 T, =6.000 G =6.000 C ) - , DNA - , DNA , :2+3=2

9.000+3 6.000=18.000+18.000=36.000