ΕΠΑΓΩΓΗ (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ)

of 14 /14
ΕΠΑΓΩΓΗ (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ) 1. 'Ένας μαθητής υποστηρίζει ότι κάθε φορά που σ' ένα φαινόμενο συμβαίνει μεταβολή της μαγνητικής ροής, το αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση Ή.Ε.Δ, από επαγωγή και κατά συνέπεια ηλεκτρικού ρεύματος. Συμφωνείτε με την άποψη αυτή ή όχι; 2. Κατά τη διάρκεια ενός πειράματος εμφανίζεται Ή.Ε.Δ από επαγωγή, που η τιμή της μεταβάλλεται σε συνάρτηση με το χρόνο, όπως φαίνεται στην εικόνα. Το γραμμοσκιασμένο εμβαδόν νομίζετε ότι ισούται: Ε ΕΠ 0 t 1 t Α. Με τη μέση τιμή της Η.Ε.Δ από επαγωγή. Β. Με την ωμική αντίσταση του κυκλώματος. Γ. Με το ολικό φορτίο που πέρασε από μια διατομή του κυκλώματος στο χρονικό διάστημα από t=0 έως t=t 1 . Δ. Με τη συνολική μεταβολή της ροής στο χρονικό διάστημα από t=0 έως t=t 1 . Ε. Με τη μέση τιμή της έντασης του ρεύματος. 3. Ο αγωγός ΑΓ κινείται προς τα δεξιά με σταθερή επιτάχυνση α, όπως φαίνεται στην εικόνα. Να σχεδιάσετε το διάνυσμα Β . Ο καθηγητής σας ισχυρίζεται πως παρά το γεγονός ότι η επιτάχυνση είναι σταθερή, η τιμή της δύναμης F συνεχώς αυξάνεται. Ποια είναι η δική σας γνώμη; Α Ι F α Γ 4. Αν κινήσουμε έναν αγωγό μέσα σε μαγνητικό πεδίο είναι δυνατόν υπό ορισμένες προϋποθέσεις να δημιουργηθεί ρεύμα από επαγωγή. Σε τι νομίζετε ότι διαφέρει το ρεύμα αυτό από το ρεύμα που δίνει ένα στοιχείο; 5. Ο αγωγός xy έχει μεγάλο μήκος και διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Ένας δεύτερος αγωγός ΑΓ αρχίζει να κινείται με σταθερή ταχύτητα υ πλησιάζοντας τον πρώτο αγωγό, όπως φαίνεται στην εικόνα. Αν r είναι η εκάστοτε απόστασή τους, η Ή.Ε.Δ από επαγωγή που αναπτύσσεται στον αγωγό AΓ, νομίζετε ότι είναι: y Α Ι υ Γ x Α. Ανάλογη του r. Β. Ανάλογη του 1/r Γ. Ανεξάρτητη του r. Δ. Ανάλογη του 1/r 2 http://karxri.blogspot.com 1

Embed Size (px)

Transcript of ΕΠΑΓΩΓΗ (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ)

Invalid document format