ΘΕΣΕΙΣ ΟΕΕΣΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΙΑΝ 2012

of 13 /13
Ομοσπονδία Εξωραϊστικών Εκπολιτιστικών Συλλόγων Σαλαμίνας Θέσεις της ΟΕΕΣΣ στα Προβλήματα της Σαλαμίνας 2012 Ιανουάριος 2012

Embed Size (px)

Transcript of ΘΕΣΕΙΣ ΟΕΕΣΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΙΑΝ 2012

Page 1: ΘΕΣΕΙΣ ΟΕΕΣΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΙΑΝ 2012

- 1 -

Ομοσπονδία Εξωραϊστικών Εκπολιτιστικών Συλλόγων

Σαλαμίνας

Θέσεις της ΟΕΕΣΣ

στα

Προβλήματα της

Σαλαμίνας

2012

Ιανουάριος 2012

Page 2: ΘΕΣΕΙΣ ΟΕΕΣΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΙΑΝ 2012

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΣ

- 2 -

Πίνακας περιεχομένων

1. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ............................................................ - 3 -

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ - ΑΓΩΓΟΙ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ................................................................................ - 3 -

3. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ............................................................................... - 4 -

4. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ........................................................................................................................................ - 5 -

5. ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ ............................................................................................................................................... - 5 -

6. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ............................................................................................................................... - 6 -

7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΚΤΩΝ....................................................................................................... - 6 -

8. ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΦΙΑ .......................................................................................................................... - 7 -

9. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ........................................................................................................................................... - 7 -

10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ................................................................................................................ - 7 -

11. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ............................................................................................................... - 7 -

12. ΔΑΣΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ............................................................................................................................... - 8 -

13. ΟΔΟΠΟΙΙΑ ................................................................................................................................................ - 8 -

14. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣ ΠΕΡΑΜΑ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ ............................................. - 8 -

Προς και από Πέραμα ......................................................................................................................... - 8 -

Προς και από Νέα Πέραμο ................................................................................................................. - 9 -

Προς και από Πειραιά ......................................................................................................................... - 9 -

15. ΧΕΡΣΑΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ .......................................................................................................................... - 9 -

Λεωφορεία .......................................................................................................................................... - 9 -

Ταξί ....................................................................................................................................................... - 9 -

16. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ............................................................................................................................................... - 10 -

Λατομείο Καραμπίνη ........................................................................................................................ - 10 -

Λατομείο Τούρλας ............................................................................................................................. - 10 -

17. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ................................................... - 11 -

18. ΖΕΥΞΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ...................................................................................................... - 12 -

19. ΖΕΥΞΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΜΕΓΑΡΩΝ ............................................................................................................ - 12 -

20. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ......................................................................................................................... - 12 -

21. ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ...................................................................................................................................... - 13 -

22. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ – ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ............................................... - 13 -

Page 3: ΘΕΣΕΙΣ ΟΕΕΣΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΙΑΝ 2012

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΣ

- 3 -

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Με τις οικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και πλήττουν ιδιαίτερα τους μισθωτούς και συνταξιούχους είμαστε αντίθετοι στην καταβολή κάθε εξέταστρου στους πολίτες που επισκέπτονται τα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και των Κέντρων Υγείας, Είναι άμεσα αναγκαία η αναβάθμιση του υποκαταστήματος και των παρεχομένων υπηρεσιών του ΙΚΑ, η στελέχωση του με επιπλέων γιατρούς και η παροχή στους ασφαλισμένους των καταργηθέντων λόγο έλλειψης προσωπικού, εξετάσεων. Η πολιτεία πρέπει να προχωρήσει σε αναβάθμιση του Κ.Υ σε αστικού τύπου με πλήρη στελέχωση και με ειδική ρύθμιση για 24ωρη λειτουργία έτσι ώστε να αποτελέσει το βασικό στοιχείο για την επαρκή και αξιόπιστη λειτουργία και επιτυχία ενός συστήματος Υγείας, που να προσβλέπει σε μια ανθρώπινη και ουσιαστική βοήθεια των κατοίκων του Νησιού. Η αναβάθμιση αυτή πιστεύουμε ότι επιβάλλεται να γίνει, διότι έχουν μεταβληθεί ουσιαστικά πλέον τα πληθυσμιακά δεδομένα από την εποχή ίδρυσής του της δεκαετίας του ‘80 και ιδίως από την προοπτική της περαιτέρω αύξησης πληθυσμού της Σαλαμίνας σε συνδυασμό με τις δυσκολίες πρόσβασης σε γειτονικές νοσοκομειακές μονάδες. Ακόμα πρέπει μέσα στην προσπάθεια της αναβάθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να υλοποιηθεί η έννοια του οικογενειακού ιατρού. Παράλληλα πιστεύουμε ότι πρέπει άμεσα να ξεκινήσει μελέτη σκοπιμότητας, που να αξιολογήσει τα υπάρχοντα στοιχεία για την προοπτική ανάπτυξης της Σαλαμίνας για την επόμενη δεκαετία, με στόχο την έγκαιρη προετοιμασία και εξασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων για την κατασκευή δημόσιου νοσοκομείου στην Σαλαμίνα, που θεωρούμε ότι αποτελεί πλέον ένα απόλυτα αναγκαίο και ρεαλιστικό στόχο.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ - ΑΓΩΓΟΙ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Το κύριο όπλο για την αντιμετώπιση της καταστροφής των δασών η πρόληψη και στην συνέχεια η καταστολή πρέπει να αποτελούν τον μόνιμο στόχο των υπεύθυνων παραγόντων της Πολιτείας αλλά και της κοινωνίας στο σύνολο της. Σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε να προτείνουμε τα πιο κάτω μέτρα: Διαρκή επιτήρηση του χώρου από δίκτυο παρατηρητηρίων (πυροφυλακίων) σε 24ωρη βάση, κατά την

επικίνδυνη ξηροθερμική περίοδο, η οποία ξεκινά το Μάιο και τελειώνει τον Οκτώβριο. Η επιτήρηση αυτή πρέπει να υποστηρίζεται και από μέσα σύγχρονης τεχνολογίας, σε καμία περίπτωση όμως αυτά δεν θα υποκαταστήσουν την ανθρώπινη παρουσία. Η στελέχωση των πυροφυλακίων πρέπει να γίνει από ειδικευμένο προσωπικό του δασαρχείου με κατάλληλο εξοπλισμό, συνεπικουρούμενου από δίκτυο εθελοντών. Σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί και πρέπει τόσο οι Σύλλογοι όσο και η Ομοσπονδία να παίξουν ουσιαστικό ρόλο στην ενίσχυση της προσπάθειας που κάνουν μέχρι σήμερα οι φίλοι του δάσους.

Δημιουργία αντιπυρικών ζωνών γύρω από τους οικισμούς και διάνοιξη ζωνών πυρασφαλείας και δασικού οδικού δικτύου, με συχνό καθαρισμό τους, για να είναι ευχερέστερη η προσπέλαση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Υποστήριξη έργου πυροσβεστών και την μόνιμη πρόσληψη των εποχικών, οι οποίοι τους χειμερινούς μήνες θα ασχολούνται με τον καθαρισμό και φροντίδα των δασών.

Να αξιοποιηθεί ο νέος κεντρικός αγωγός Υδροδότησης Σαλαμίνας μέσω διαύλου Νέας Περάμου – Φανερωμένης αλλά και τα υπάρχοντα δίκτυα ύδρευσης, για την δημιουργία δικτύου πυρόσβεσης στις παρυφές των δασών, αλλά και κρουνών για την πλήρωση των πυροσβεστικών οχημάτων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην διαδρομή του κεντρικού αγωγού κατά μήκος του δάσους της Φανερωμένης, με την δημιουργία πυκνού δικτύου κρουνών υδροληψίας των πυροσβεστικών

Page 4: ΘΕΣΕΙΣ ΟΕΕΣΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΙΑΝ 2012

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΣ

- 4 -

οχημάτων, οι οποίοι μπορεί και να καλύψουν σημαντικό μέρος του δάσους απευθείας με φορητές σωλήνες εκτόξευσης νερού.

Ολοκλήρωση της κατασκευής του αγωγού δασοπροστασίας και τοποθέτηση κρουνών πυρόσβεσης στις περιοχές ΔΗΜΗΤΡΑΝΙ, ΚΥΡΙΖΑ, ΔΗΜΙΓΓΕΛΑ.

Υδατοδεξαμενές μέσα στα δάση, για την συγκέντρωση και του βρόχινου νερού, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται για ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων μειώνοντας σημαντικά την απώλεια χρόνου που σε κάποιες περιπτώσεις είναι μοιραία.

Σχέδιο συντονισμού όλων των πολιτών της Τ.Α και του κράτους με ειδικό πρόγραμμα άσκησης συναγερμού και αποτελεσματικής επέμβασης κατοίκων-ναυτών και πυροσβεστών, αστυνομικών και δασικών υπαλλήλων και διάθεση απαιτούμενου εξοπλισμού. Από την έλλειψη συντονισμού και ενημέρωσης των πολιτών, σε πολλές περιπτώσεις έχουμε θρηνήσει και ανθρώπινα θύματα.

Ένταση και κλιμάκωση τόσο του προγράμματος αναδάσωσης όσο και του προγράμματος καθαρισμού των δασών τουλάχιστον κοντά στους δασικούς δρόμους.

Απαιτείται ιδιαίτερη νομοθετική ρύθμιση για το δάσος της Φανερωμένης αλλά και όλων των ιδιωτικών δασικών συμπλεγμάτων του νησιού, ώστε οι ιδιοκτήτες να υποχρεούνται για τον καθαρισμό και φύλαξη τους.

Πρέπει να γίνει αναβάθμιση τόσο του Πυροσβεστικού κλιμακίου Σαλαμίνας, όσο και του Δασαρχείου Σαλαμίνας, με ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό και σε εξοπλισμό.

Πιστεύουμε ότι αποτελεί ιδιαίτερη αναγκαιότητα το Δάσος των Κανακίων να χαρακτηριστεί Δρυμός ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με στόχο την θεσμική προστασία του σημαντικού πνεύμονα πρασίνου της Σαλαμίνας. Για να γίνει όμως μια αποτελεσματικότερη προσπάθεια θα πρέπει και η πολιτεία να προχωρήσει σε:

1. Δημιουργία δασολογίου για να σταματήσει επιτέλους η διεκδίκηση δασικών εκτάσεων από ιδιώτες και να δοθεί τέλος στα οργανωμένα συμφέροντα να δρουν ανενόχλητα σε βάρος των Δημοσίων δασικών εκτάσεων.

2. Σύσταση ενιαίου φορέα διαχείρισης και προστασίας των δασών και την δημιουργία σώματος δασοπυροσβεστών.

3. Ουσιαστική αύξηση χρηματοδότησης για δημιουργία έργων υποδομής, αγορά εξοπλισμού και ενίσχυση της έρευνας.

4. Αξιοποίηση του επεξεργασμένου νερού από το Κ.Ε.Λ της Ψυτάλλειας για την ανάπτυξη δικτύου πυροπροστασίας, για αξιοποίηση σε αναδασώσεις σε οργανωμένη προσπάθεια δημιουργίας νέων περιαστικών δασών.

5. Εκπόνηση μελέτης Προστασίας και Διαχείρισης όλων των Δασικών Συμπλεγμάτων της Σαλαμίνας με στόχο την ορθολογική διαχείρισή τους.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Είναι γνωστή η λειτουργία του διαχωριστήρα πετρελαιοειδών αποβλήτων που συλλέγονται από πλοία που εξυπηρετούνται, όχι μόνο από τα λιμάνια αρμοδιότητας του ΟΛΠ, αλλά από τα περισσότερα λιμάνια της χώρας, στον Αρχαιολογικό χώρο της Κυνόσουρας. Θέση μας είναι ότι ο διαχωριστήρας πρέπει να μετακινηθεί άμεσα ΕΚΤΟΣ αρχαιολογικού χώρου και να παραλαμβάνει απόβλητα και κατάλοιπα των πλοίων που εξυπηρετούνται μόνο από τις λιμενικές εγκαταστάσεις του ΟΛΠ, όπως τον υποχρεώνει ο νόμος.

Page 5: ΘΕΣΕΙΣ ΟΕΕΣΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΙΑΝ 2012

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΣ

- 5 -

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Η απόφαση 3972/2008 του Συμβουλίου Επικρατείας (ΣτΕ) που δικαίωνε την αίτηση ακυρώσεως που είχαμε καταθέσει το 2005, μαζί με την Νομαρχεία Πειραιά, για την μετεγκατάσταση και αύξηση δυναμικότητας του ιχθυοτροφείου στο Πυργιακόνι, μας επέτρεψε να θεωρήσουμε ότι ο αγώνας μας κατά της άναρχης και συνάμα παράνομης εγκατάστασης των ιχθυοτροφείων στην Σαλαμίνα είχε αποτέλεσμα. Όμως η πραγματικότητα απέδειξε ότι η κρατική εξουσία όχι μόνο αδιαφόρησε για την απόφαση του ΣτΕ, αλλά και συγκάλυψε ποικιλοτρόπως τις παρανομίες των ιχθυοτρόφων. Αποκορύφωμα του εμπαιγμού της κοινής γνώμης είναι ότι, μετά από δικές μας ενέργειες και διαμαρτυρίες, προσωπικό του Γ’ Λιμενικού Τμήματος Σαλαμίνας και της διεύθυνσης αλιείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά στις 20/4/11, μετά από επιτόπιο έλεγχο, διαπίστωσε ότι το ιχθυοτροφείο της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΕ» λειτουργούσε χωρίς τις σχετικές άδειες και επέβαλε την δήμευση εις χείρας της εταιρίας των εκτρεφόμενων ψαριών. Τώρα όποιος πιστεύει ότι η δήμευση λειτούργησε και ότι τα ψάρια δεν εξακολουθούν να υπάρχουν στους κλωβούς της εταιρίας, σίγουρα αυτογελοιοποιείται. Και ο εμπαιγμός συνεχίζεται. Ενώ εκκρεμούσε η συζήτηση για την κοινή υπουργική απόφαση για τις υδατοκαλλιέργειες πραξικοπηματικά και με αδιαφανείς ενέργειες στις 4/11/2011 με το ΦΕΚΒ΄2505/4-11-11 έγινε η «θεσμοθέτηση χωροταξικού πλαισίου των υδατοκαλλιεργειών». Η ΟΕΕΣΣ από τις 19/11/11 είναι μέλος της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ και ενεργεί και διεκδικεί συλλογικά μέσα από αυτόν τον φορέα, μαζί με τον Δήμο Σαλαμίνας με τον οποίο ταυτίζονται οι θέσεις μας. Είμαστε αντίθετοι με την έκδοση νέων αδειών, παράτασης, ή και επέκτασης εγκαταστάσεων λειτουργίας των ιχθυοκαλλιεργειών. Ήδη η συντονιστική επιτροπή κατέθεσε στο Σ.τ.Ε αίτηση ακύρωσης της ΚΥΑ στις 13/1/12. Καταγγέλλουμε τον Γενικό Γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής κύριο Λιακόπουλο, ο οποίος στις 7/12/11 έδωσε άδεια αύξησης παραγωγής στα ιχθυοτροφεία της εταιρείας ΔΙΑΣ σε Θενιό και Φόκα 225% και 3οο% αντίστοιχα και στις 14/12/11 την μετεγκατάσταση και αλλαγή εκτρεφόμενων ψαριών του ιχθυοτροφείου στο Βαθύ Ηλιακτής της εταιρείας Ιχθυοκαλλιέργειες Σαρωνικού, όταν υπήρχε έγγραφη διαβεβαίωση με ημερομηνία 23/11/11 και αριθμό πρωτοκόλλου 51107 του ΥΠΕΣΔΑ προς τον δήμαρχο Σαλαμίνας ότι η Σαλαμίνα θεωρείται κορεσμένη περιοχή από πλευράς ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών. Κάτω από αυτά τα δεδομένα εξαντλούμε όλες τις νομικές δυνατότητες που υπάρχουν προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλες οι παράνομες αποφάσεις που αφορούν την λειτουργία των υδατοκαλλιεργειών και στην ανάκληση της πραξικοπηματικής κοινής υπουργικής απόφασης.

ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ Διεκδικούμε, την συνεχή ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού και την αναβάθμιση των μεθόδων επεξεργασίας των λυμάτων. Άμεση αξιοποίηση των 250 χιλιάδων κυβικών μέτρων νερού, που παράγεται ημερησίως από τον βιολογικό καθαρισμό και είναι κατάλληλο για βιομηχανική χρήση και άρδευση. Την άμεση απομάκρυνση της αποξηραμένης λάσπης από τις εγκαταστάσεις της Ψυττάλειας. Δεν νοείται να αυξάνεται η περίπτωση περιβαλλοντολογικής καταστροφής του Σαρωνικού κόλπου λόγο έλλειψης προνοητικότητας για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους μεταφορείς, όταν μάλιστα η ΕΥΔΑΠ ΑΕ είναι από τις πλέων κερδοφόρες εταιρίες. Είναι αναγκαίο να γίνει εμπεριστατωμένη μελέτη προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα η αποξηραμένη λάσπη να χρησιμοποιηθεί ως βελτιωτικό εδάφους σε αποκαταστάσεις λατομικών χώρων και η καταλληλότητα της για τις αναδασώσεις.

Page 6: ΘΕΣΕΙΣ ΟΕΕΣΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΙΑΝ 2012

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΣ

- 6 -

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ Εκτός από την λειτουργία του διαχωριστήρα πετρελαιοειδών καταλοίπων στην Κυνόσουρα, των εγκαταλελειμμένων ναυαγίων και των ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων, επιβάρυνση, ρύπανση και σοβαρές αιτίες υποβάθμισης του θαλασσίου περιβάλλοντος προκαλούν η έντονη διακίνηση και ο ελλιμενισμός πλοίων στο σύνολο του θαλάσσιου χώρου που περιβάλλει την Σαλαμίνα, οι βιομηχανικές δραστηριότητες του Θριάσιου πεδίου και τα συχνά επαναλαμβανόμενα κρούσματα των πετρελαιοκηλίδων βλέπε Σατερλί που οικολογική καταστροφή της ακτής απεφεύχθη χάρη στην άμεση επέμβαση του προσωπικού του λιμενικού ταμείου . Πρέπει επίσης να αναφερθεί και η επιβάρυνση που δημιουργείται από την κίνηση των οχηματαγωγών της γραμμής Παλουκίων-Περάματος και Φανερωμένης- Μ. Πεύκου. Επίσης η οδική σύνδεση του Ναυστάθμου με την νησίδα του Αγ. Γεωργίου και τα λιμενικά έργα που έγιναν στο χώρο αυτό, δημιούργησαν ένα επιπρόσθετο πρόβλημα στο θαλάσσιο οικοσύστημα γιατί με τις επιχωματώσεις εμποδίζεται η κυκλοφορία των θαλάσσιων ρευμάτων και έτσι δεν ανανεώνονται τα νερά του κόλπου των Παλουκίων που έχει πλέον μετατραπεί σε νεκρή λίμνη. Εκτός όλων αυτών πρέπει να σημειωθεί ότι η θαλάσσια ρύπανση θα ολοκληρωθεί με την επέκταση των εγκαταστάσεων της Ρεβυθούσας, την οριοθέτηση στην Πάχη χώρου αγκυροβολίας δεξαμενοπλοίων μεγάλης χωρητικότητας και οπωσδήποτε με την κατάληψη των ακτών από τις υδατοκαλλιέργειες. Είναι ανάγκη να γίνει καινούρια οριοθέτηση του χώρου αγκυροβολίας πλοίων και να απομακρυνθεί από τα νοτιοανατολικά παράλια της Σαλαμίνας άνω των 3 μιλίων, γιατί η σημερινή κατάσταση είναι από τις κυριότερες αιτίες ρύπανσης τόσο του θαλασσίου οικοσυστήματος, όσο και των ακτών. Παράλληλα είναι αναγκαίο και απαραίτητο να αναζητήσουμε και να απαιτήσουμε την εφαρμογή μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος θαλασσίου χώρου και της γειτονικής χερσαίας ζώνης. Ο κατασκευαζόμενος προβλήτας ΙΙΙ στο Ικόνιο, η πιθανολογούμενη αν όχι βέβαιη επέκταση των ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών στην Κυνόσουρα και η σχεδιαζόμενη κατασκευή του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Μέγαρα και Ελευσίνα θα επιφέρουν ανεπανόρθωτη καταστροφή όχι μόνον του θαλάσσιου οικοσυστήματος αλλά και αλλαγή του μικροκλίματος της περιοχής με απρόβλεπτες συνέπειες για όλους τους κατοίκους του λεκανοπεδίου. Πιστεύουμε ότι πρέπει να ενταθεί, αν υπάρχει, ο έλεγχος και να δημιουργηθεί η κατάλληλη υποδομή έτσι ώστε να εκσυγχρονιστούν οι αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου όχι μόνο να λειτουργούν κατασταλτικά αλλά κύρια προληπτικά. Η ένταση λειτουργίας των υπηρεσιών πρόληψης και καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης στην ιδιαίτερα βεβαρημένη περιοχή του Σαρωνικού θα δώσει την δυνατότητα της συνεχούς επιστημονικής παρατήρησης και προσδιορισμού των συμβάντων ρύπανσης που αρκετά από αυτά ούτε καν γίνονται αντιληπτά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΚΤΩΝ Είναι ενθαρρυντική και θετική η φετινή προσπάθεια της δημοτικής αρχής για τον καθαρισμό των ακτών, που έγινε για πρώτη φορά από τον Δήμο. Φυσικά παρατηρήθηκαν ελλείψεις και καθυστέρηση έναρξης του προγράμματος. Πιστεύουμε ότι η παρέμβαση στο σύνολο των ακτών της Σαλαμίνας, πρέπει να γίνεται με ένα ετήσιο ειδικό, συνεχές και αυτοτελές πρόγραμμα αναπλάσεων και εξυγίανσης, που να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες του νησιού. Θετικό ρόλο για την καθαριότητα των ακτών συνετέλεσε και η ενοικίαση χώρου σε καντίνες παρά τα οποιαδήποτε προβλήματα που παρουσιάστηκαν από ορισμένους επιχειρηματίες, τα οποία όμως είναι εύκολο να επιλυθούν βάση της υπάρχουσας πείρας και άμεσης γνωστοποίησης των ενδεχόμενων προβλημάτων, προς την δημοτική αρχή.

Page 7: ΘΕΣΕΙΣ ΟΕΕΣΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΙΑΝ 2012

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΣ

- 7 -

ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΦΙΑ Με την ανάληψη των καθηκόντων του ο νέος πρόεδρος του λιμενικού ταμείου κ. Γιώργος Κουτσιλαίος μας γνωστοποίησε την ύπαρξη ορισμένων εγκυκλίων της κτηματικής υπηρεσίας για την νομιμοποίηση αλιευτικών καταφυγίων και άλλων λιμενικών εγκαταστάσεων βάση των νόμων 2971/01 και 3554/07 των οποίων όμως είχε λήξη η ισχύς από τον Ιούνιο του 2008. Μετά από παρέμβαση του δημάρχου Γιάννη Τσαβαρή προς τον τότε υπουργό ναυτιλίας Γιάννη Διαμαντίδη εδόθη παράταση (ν. 3978/11) για υποβολή των απαιτουμένων αιτήσεων έως 13/12/11. Με την παραδοχή ότι αυτά είναι δημόσια δημοτικά έργα, ανετέθη στο λιμενικό ταμείο η σύνταξη του σχετικού φακέλου, ο οποίος παρεδόθη στην κτηματική υπηρεσία στις 30/12/11 και αφορά 10 αλιευτικά καταφύγια και 13 μόλους. Τα έξοδα της χαρτογράφησης και της σύνταξης των τεχνικών μελετών καλύφθηκαν από το λιμενικό ταμείο. Θεωρούμε ότι δικαιώνεται πλέον, το πολύχρονο αίτημα της ΟΕΕΣΣ για την νομιμοποίηση των αλιευτικών καταφυγίων, χάρη στον δήμαρχο Γιάννη Τσαβαρή και τον πρόεδρο του ΔΛΤΣ Γιώργο Κουτσιλαίο, οδεύει για την οριστική του λύση.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η λειτουργία μέρους της αποχέτευσης, με εμφανή στοιχεία καλυτέρευσης της θαλάσσιας περιοχής στο λιμάνι Σαλαμίνας, δείχνει πόσο απαραίτητη είναι η ολοκλήρωση του έργου, για την καθολική ανάπτυξη και εξυγίανση του κόλπου της Σαλαμίνας αλλά και της υγείας όλων των κατοίκων. Όμως η υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου δεν πρέπει να γίνει αυτοσκοπός καμιάς δημοτικής αρχής και κυρίως το έργο της αποχέτευσης να μην επιβαρύνει οικονομικά το σύνολο των κατοίκων του Δήμου Σαλαμίνας, αλλά μόνο όσους εξυπηρετεί. Μετά από την εξασφάλιση των πόρων για την μελέτη και κατασκευή αποχέτευσης στις περιοχές του Αιαντείου, Αμπελακίων και Σεληνίων θα πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει άμεση αναγκαιότητα να γίνει μελέτη και κατασκευή δικτύου αποχέτευσης για όλο το νησί που είναι η οριστική λύση του προβλήματος και της αναβάθμισης του περιβάλλοντος.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Θεωρούμε ότι το πρόβλημα της συνολικής διαχείρισης απορριμμάτων θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε μηδενική βάση, με την εκπόνηση ειδικής μελέτης. Είναι κατανοητό ότι η διαχείριση απορριμμάτων είναι γενικότερο πρόβλημα και αρκετά δαπανηρό. Είναι όμως περισσότερο δαπανηρό και αναποτελεσματικό, όταν αντιμετωπίζεται με αυτοσχεδιασμούς και προχειρότητα. Πρέπει να τονιστεί ότι η εικόνα στην καθαριότητα παρουσιάζει, αλλού περισσότερη, αλλού λιγότερη βελτίωση, πάντως σίγουρα έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Στόχος μας είναι η πάρα πέρα βελτίωση της κατάστασης.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Είναι επιτακτική υποχρέωση της ενιαίας Δημοτικής αρχής του νησιού η επέκταση των δημοτικών δικτύων ύδρευσης σε όλες τις περιοχές του νησιού όπως και η βελτίωση των υπαρχόντων ώστε να υπάρχει συνεχής και απρόσκοπτη υδροδότηση όλων των περιοχών ανεξαρτήτως του υψομέτρου και των εποχιακών αναγκών. Πρέπει να τονίσουμε ότι σχετικά, με την πρόταση που επεξεργάζεται η Δημοτική αρχή με την ΕΥΔΑΠ, για παραχώρηση της οικονομικής εκμετάλλευσης των δημοτικών δικτύων στην ΕΥΔΑΠ, για ένα χρονικό διάστημα, στο οποίο η ΕΥΔΑΠ θα διαγράψει τις οφειλές του Δήμου, είμαστε καταρχήν σύμφωνοι με την προϋπόθεση οι χρεώσεις να μην είναι μεγαλύτερες από τα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ.

Page 8: ΘΕΣΕΙΣ ΟΕΕΣΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΙΑΝ 2012

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΣ

- 8 -

ΔΑΣΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Θεωρούμε ότι το Δασικό πρόβλημα έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι ο αποχαρακτηρισμός των φερομένων ως δασικών εκτάσεων, έξω από νομοθετήματα και γενικές διατάξεις. Φυσικά εννοούμε μόνο τις εκτάσεις στις οποίες σήμερα έχουν διαμορφωθεί οικισμοί, κυρίως με την ανοχή του κράτους, και είναι μέρος ή προέκταση του ιστού πόλης. Οι περιοχές αυτές με πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής θα πρέπει να ενταχθούν στο σχέδιο πόλης. Συνοψίζοντας πρέπει όλοι οι διαμορφωμένοι οικισμοί που αποτελούν σχεδόν στην συντριπτική τους πλειοψηφία χώρους κύριας κατοικίας, ευρισκόμενοι μέσα σε φερόμενες σαν δασικές εκτάσεις στη Σαλαμίνα να μπουν στο σχέδιο. Το δεύτερο σκέλος είναι η αντιμετώπιση των προστίμων. Η πολιτεία πρέπει να εφαρμόσει την ίδια νομοθεσία που εφαρμόζει σήμερα για την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων και σε αυτές τις αυθαίρετες κατασκευές. Πιστεύουμε ότι η πολιτεία μετά την ένταξη των αυθαιρέτων αυτών στο σχέδιο και την νομιμοποίησή τους με εφαρμογή του ν.4014 /11 περί νομιμοποίησης αυθαιρέτων, θα πρέπει να διαγράψει τα υπέρογκα πρόστιμα που έχουν παγώσει με τον Ν3208/2003, μέχρι την οριστικοποίηση των δασικών χαρτών. Η λύση του προβλήματος αυτού πρέπει να δρομολογηθεί άμεσα πριν οριστικοποιηθούν οι δασικοί χάρτες, γιατί διαφορετικά θα κληθούν οι πολίτες στους οποίους έχουν επιβληθεί τα τεράστια και εξοντωτικά αυτά πρόστιμα να αντιμετωπίσουν εφιαλτικές καταστάσεις και θα οδηγηθούμε σε αδιέξοδο.

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Το οδικό δίκτυο της Σαλαμίνας είναι κακής ποιότητας και παρουσιάζει σε αρκετές περιπτώσεις σημαντικά προβλήματα, με αποτέλεσμα σωρεία θανατηφόρων ατυχημάτων. Πρέπει να γίνει ειδική κυκλοφοριακή μελέτη που θα δώσει τις κατευθύνσεις και τις προτάσεις που απαιτούνται με στόχο την δημιουργία ενός ασφαλούς, λειτουργικού και σύγχρονου οδικού δικτύου για ολόκληρο το νησί. Παράλληλα υπάρχουν αρκετά προβλήματα σε περιπτώσεις τοπικής οδοποιίας στην περιφέρεια του νησιού, για την οποία απαιτείται ιδιαίτερη ευαισθησία. Είναι αναγκαία η συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με τους συλλόγους και την Ομοσπονδία ώστε να γίνονται περισσότερο σεβαστές οι τεκμηριωμένες προτάσεις των τοπικών συλλόγων σε σχέση με προτάσεις μεμονωμένων ατόμων.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣ ΠΕΡΑΜΑ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ Η θαλάσσια συγκοινωνία που εξυπηρετεί την Σαλαμίνα κατέχει την πρώτη θέση διακίνησης επιβατών όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Λαμβανομένης υπ’ όψιν και της πληθυσμιακής σύνθεσης του νησιού, είναι εύκολο να αντιληφθεί ο καθένας ότι πρόκειται για αστική συγκοινωνία και πρέπει να διέπεται από τις ίδιες συνθήκες που επικρατούν για όλη την Ελλάδα. Ζητάμε και διεκδικούμε: να καταργηθεί η απελευθέρωση των ναύλων στην θαλάσσια συγκοινωνία που εξυπηρετεί την

Σαλαμίνα, με την τροποποίηση της σχετικής κοινής Υπουργικής απόφασης. Την έκδοση μηνιαίων καρτών με μειωμένη τιμή κατά 30% για όλες τις κατηγορίες επιβατών και

οχημάτων. Μειωμένο εισιτήριο κατά 50% για στρατευσίμους, συνταξιούχους, φοιτητές, πολύτεκνους, ΑΜΕΑ.

Προς και από Πέραμα Πορθμείο

Ζητάμε και διεκδικούμε, Τον σεβασμό των επιβατών με την μείωση του συνολικού χρόνου της διαδρομής.

Page 9: ΘΕΣΕΙΣ ΟΕΕΣΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΙΑΝ 2012

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΣ

- 9 -

Μεταφορά των Ferry Boats που δεν έχουν βάρδια σε άλλο χώρο εκτός των προβλητών επιβίβασης-αποβίβασης σε Πέραμα και Παλούκια, γιατί πολύ συχνά παρατηρείται ηθελημένη καθυστέρηση λόγο μη ύπαρξης χώρου στους προβλήτες αποβίβασης και επιβίβασης.

Πλοιάρια Εκσυγχρονισμό όλων των σκαφών ύστερα από αυστηρούς ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών. Προς και από Νέα Πέραμο Μετά από μελέτη, με ιδιαίτερο σεβασμό στο περιβάλλον να γίνουν από το Λιμενικό Ταμείο τα απαιτούμενα έργα στην Φανερωμένη, αλλά και στην Νέα Πέραμο από τον αντίστοιχο φορέα για τον εκσυγχρονισμό των χερσαίων υποδομών. Θεωρούμε ότι η γραμμή θα πρέπει να λειτουργεί όλο το 24ωρο. Προς και από Πειραιά Θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η αύξηση των δρομολογίων έτσι ώστε τα εκτελούμενα ανά ημίωρο δρομολόγια να ισχύουν καθ’ όλη την διάρκεια της εβδομάδας ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο. Προτείνουμε την επανεξέταση των προβλημάτων που οδήγησαν στην διακοπή της λειτουργίας των ιπτάμενων δελφινιών που είχαν τύχει της συνολικής αποδοχής του επιβατικού κοινού. Τα ιπτάμενα δελφίνια λειτούργησαν για περιορισμένο διάστημα από Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Πειραιά στην γραμμή Σαλαμίνας - Πειραιά με διάρκεια διαδρομής λιγότερη των 15 λεπτών, δίνοντας μια ιδιαίτερα σημαντική λύση στην μετακίνηση των πολιτών.

ΧΕΡΣΑΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ Λεωφορεία Ζητάμε και διεκδικούμε: Την αύξηση της πυκνότητας και ώρας τερματισμού των δρομολογίων των υπαρχόντων

λεωφορειακών γραμμών. Την επέκταση των λεωφορειακών γραμμών σε όλους τους οικισμούς του νησιού αλλά και

περιφερειακά. Την μείωση της τιμής των εισιτηρίων Την δημιουργία διαδημοτικής συγκοινωνίας.

Ταξί Τα προβλήματα και ερωτήματα που καταγράφονται σχετικά με τα ταξί της Σαλαμίνας είναι τα πιο κάτω: 1. Πρέπει να γίνει δημιουργία νέων θέσεων στάθμευσης των ταξί (πιάτσες) στις περιοχές των δημοτικών κοινοτήτων του νησιού με γνωστούς κανόνες που να διέπουν την λειτουργία τους. Να ξεκαθαρίσουν οι υποχρεώσεις που έχουν τα ταξί σχετικά με αυτές π.χ υποχρεωτική παραμονή, ποια η ζώνη χρέωσης μονής ή διπλής ταρίφας και με ποιες διατάξεις καλύπτεται αυτό το καθεστώς. 2. Είναι απαραίτητη η νέα οριοθέτηση των σημείων εφαρμογής διπλής χρέωσης διότι πλέον έχει δημιουργηθεί μια άλλη πραγματικότητα σχετικά με τους οικιστικούς ιστούς του Νησιού, την επέκταση των σχεδίων πόλης αλλά και την συνένωση των Δήμων με τον Καλλικράτη. 3. Θεωρούμε προκλητική την διατήρηση της χρέωσης επί πλέον ποσού από το λιμάνι των Παλουκίων Σαλαμίνας που παρουσιάζει έντονη συνεχή και σταθερή μετακίνηση εκατοντάδων επιβατών καθημερινά, δεδομένου ότι τόσο τα οχηματαγωγά που μεταφέρουν μεγάλο αριθμό μη εποχούμενων επιβατών και τα πλοιάρια από το Πέραμα όσο και τα πλοιάρια από Πειραιά, αποτελούν ένα σύστημα μετακίνησης πολιτών που μπορεί να συγκριθεί με τις αποδοτικότερες αστικές γραμμές, όσο αφορά την διάρκεια λειτουργίας και τον όγκο των μετακινουμένων.

Page 10: ΘΕΣΕΙΣ ΟΕΕΣΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΙΑΝ 2012

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΣ

- 10 -

Για το θέμα της χρέωσης αποβάθρας η άποψη της Ομοσπονδίας είναι ότι σαφώς στην φιλοσοφία του Νομοθέτη όταν έκανε την ρύθμιση αυτή υπήρχαν τα λιμάνια που η άφιξη πλοίων γίνεται σε πολλή αραιά διαστήματα και η αναμονή των ταξί για την εξυπηρέτηση των επιβατών σήμαινε χάσιμο χρόνου. Έδωσε επομένως την δυνατότητα είσπραξης δικαιώματος αποβάθρας για να υπάρχει ένα κίνητρο για τους οδηγούς των ταξί να περιμένουν την άφιξη των πλοίων και να εξυπηρετούνται οι πολίτες. Πρέπει να σημειωθεί ότι το τέλος αποβάθρας, λιμανιάτικα, δεν εισπράττονται από τα ταξί στο Πέραμα, όπως επίσης στο Ρίο και στην Πρέβεζα όπου λειτουργούν αντίστοιχες πορθμειακές γραμμές. Για το θέμα του καθορισμού περιμετρικής ζώνης - μονής ταρίφας - η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Όταν σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής η μετακίνηση γίνεται με μονή ταρίφα στην Σαλαμίνα όταν φτάσει το ταξί στο αρχαίο λιμάνι Αμπελακίων, ή στο Κέντρο Υγείας ή στις εργατικές κατοικίες στο Ρέστη ή στην στροφή της Αγίας Παρασκευής στην Λεωφόρο Αιαντείου, μπαίνει διπλή ταρίφα. Θεωρούμε κοινωνική πρόκληση την κατάσταση που επικρατεί στο ζήτημα αυτό.

ΛΑΤΟΜΕΙΑ

Λατομείο Καραμπίνη Πρέπει να αναδείξουμε για μια ακόμα φορά την θέση της Ομοσπονδίας μας για το θέμα αυτό, που είναι: Συνέχιση της λειτουργίας του λατομείου για να καλύπτει κατά κανόνα τις ανάγκες τις τοπικής

αγοράς. Εξασφάλιση της αποκατάστασης του λατομικού χώρου, σταδιακά με την πρόοδο των εργασιών

λατόμευσης έτσι ώστε στο τέλος των εργασιών να έχει γίνει η συνολική αποκατάσταση και να μην επαναληφθούν τα άθλια φαινόμενα της εγκατάλειψης όλων των μέχρι τώρα λατομείων στην Σαλαμίνα.

Να γίνονται από τους αρμόδιους φορείς, οι προβλεπόμενοι από τους νόμους έλεγχοι, έγκαιρα και ολοκληρωμένοι, με στόχο την εξασφάλιση της νομιμότητας και την σταδιακή και συνολική αποκατάσταση του λατομικού χώρου.

Λατομείο Τούρλας Είναι γνωστό ότι στην θέση Τούρλα Σεληνίων του Δημοτικού Διαμερίσματος Σεληνίων, ο ΟΛΠ λειτούργησε το διάστημα από το 1986 μέχρι το 1996 λατομείο αδρανών υλικών που τα υλικά της εξόρυξης τα χρησιμοποίησε για την κατασκευή των προβλητών του ΣΕΜΠΟ στο Ικόνιο, προκαλώντας σημαντική αλλοίωση του φυσικού ανάγλυφου της περιοχής και χωρίς μέχρι σήμερα να προχωρήσει στην αποκατάσταση του λατομευτικού χώρου. Είναι επίσης γνωστό ότι ο ΟΛΠ προκειμένου να υλοποιήσει ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο αναπτυξιακό πρόγραμμα για να ανταποκριθεί στον διεθνή ανταγωνισμό προχώρησε στην δημιουργία νέων μεγάλων αποθηκευτικών χώρων στο Ικόνιο τους γνωστούς Σ.ΕΜΠΟ (Σταθμούς Εμπορευματοκιβωτίων) των οποίων την εκμετάλλευση παρεχώρησε στην εταιρία «COSCO» Κινέζικων συμφερόντων. Στην συμφωνία παραχώρησης συμπεριλαμβάνεται και η κατασκευή μέχρι το 2015 του προβλήτα ΙΙΙ. Για την κατασκευή και την ολοκλήρωση του τελευταίου προβλήτα θα απαιτηθούν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδων κυβικών μέτρων αδρανών υλικών, τα οποία ο ΟΛΠ είναι σχεδόν σίγουρο ότι προτίθεται να τα εξασφαλίσει από την επαναλειτουργία ουσιαστικά του λατομείου της Τούρλας, λόγω μικρού κόστους εξασφάλισης αδρανών υλικών. Είναι αναγκαίο σήμερα πριν αρχίσουν οι εργασίες αποκατάστασης του λατομείου, να δεσμευτεί ο ΟΛΠ ότι θα εφαρμόσει την μελέτη αποκατάστασης που εκπονήθηκε από το Πολυτεχνείο, να εξασφαλιστούν όλες οι απαιτούμενες άδειες. Να αποτυπωθεί το πρόβλημα, να καταγράψει ο ΟΛΠ τις ανάγκες του, να συμφωνηθούν οι κανόνες και να καταθέσει εγγυητικές επιστολές ίσες με το ύψος της αξίας αποκατάστασης στο Δήμο

Page 11: ΘΕΣΕΙΣ ΟΕΕΣΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΙΑΝ 2012

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΣ

- 11 -

Σαλαμίνας. Είναι αναγκαίο να γίνει τοπογραφική αποτύπωση της σημερινής κατάστασης του λατομείου και μια τοπογραφική διάρθρωση του συνόλου της περιοχής του λατομείου όπως θα είναι μετά τις εργασίες αποκατάστασης. Να εκτιμηθεί ο όγκος των υλικών που θα αποδοθούν στον ΟΛΠ με τις εργασίες αποκατάστασης και να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των δενδρυλλίων της αποκατάστασης και η χρήση του νερού της Ψυττάλειας για την άρδευση τους.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Ο καθορισμός των πληθυσμιακών δεδομένων και η συνένωσης των δύο Δήμων, αποτελεί το κομβικό σημείο το οποίο πρέπει πρωτίστως να προσδιοριστεί, για να οικοδομηθεί μια σύγχρονη και κοινωνικά ωφέλιμη πρόταση τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Σαλαμίνας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού που διαμένει στην Σαλαμίνα και κατά την χειμερινή περίοδο. Είναι γεγονός ότι η μέχρι σήμερα οικιστική ανάπτυξη έχει σαν αποτέλεσμα την καλοκαιρινή περίοδο να διαμένουν περίπου 250.000 πολίτες στη Σαλαμίνα. Προφανώς τα αμέσως επόμενα χρόνια όλοι αυτοί είναι εν δυνάμει μόνιμοι κάτοικοι του νησιού. Οι συνθήκες αυτές επιβάλλουν τον αντίστοιχο προγραμματισμό στην οργάνωση και σχεδιασμό της χωροταξικής και οικονομικής ανάπτυξης του νησιού. Με το δεδομένο πλέον αυτό, θα πρέπει το ΓΠΣ να σχεδιαστεί έτσι ώστε να προβλέπει την εξασφάλιση των αντίστοιχων αναγκαίων υποδομών, χρήσεων και λειτουργιών. Είναι αναγκαίο να γίνει τώρα, με τα διεθνή πρότυπα επανακαθορισμός χρήσεων γης όσο ακόμα υπάρχουν ελεύθεροι χώροι στο νησί. Εκτιμώντας τα πάρα πάνω και αναλογιζόμενοι τις προοπτικές ανάπτυξης με την μέχρι τώρα αλόγιστη χρήση και φόρτιση της Σαλαμίνας πιστεύουμε ότι ΤΩΡΑ είναι η κρίσιμη στιγμή να οριοθετηθεί και να καθορισθεί μέσα από το ΓΠΣ η προοπτική προγράμματος ανάπτυξης του νησιού με τον καθορισμό χρήσεων και λειτουργιών και συμφωνημένων αξόνων ανάπτυξης που θα προκύψουν από έντονο κοινωνικό διάλογο. Επιβάλλεται να καταγραφούν μεταξύ άλλων προτάσεις για: Οργάνωση κεντρικών λειτουργιών Καθορισμό χρήσεων γης Ύπαρξη πλαισίου οικονομικής ανάπτυξης Ανάπτυξη έργων υποδομών τεχνικής (ύδρευση, αποχέτευση, απορρίμματα) και κοινωνικής (μονάδες

εκπαίδευσης, πρόνοιας, υγείας κλπ.) Διευθέτηση κυκλοφοριακού δικτύου και δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων.

Είναι αναγκαίο ΤΩΡΑ να προσδιορισθούν, με αυτή την προοπτική ανάπτυξης της Σαλαμίνας, που και πόσα θα γίνουν π.χ. Σχολεία, Νοσοκομεία, Χώροι Πολιτιστικών και Αθλητικών δραστηριοτήτων κλπ. Πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά ένα ρεαλιστικό τρόπο τα προβλήματα που υπάρχουν στον πολεοδομικό σχεδιασμό ώστε να ενταχθούν όλες οι δομημένες περιοχές στο σχέδιο, εκτός ειδικών περιπτώσεων, όπως δόμηση σε ρέματα, αιγιαλούς, κοινόχρηστους χώρους κλπ. Είναι απαράδεκτο να είναι εκτός σχεδίου εκτάσεις στις οποίες έχει δημιουργηθεί πραγματική κατάσταση με την διαμόρφωση δρόμων, πλατειών και ανέγερση οικιών με χρήση σχεδόν στο σύνολό τους σαν κύριας κατοικίας. Είναι αναγκαίο για λόγους κοινωνικούς και βελτίωσης των όρων διαβίωσης των κατοίκων των περιοχών αυτών, να συμπεριληφθούν στον πολεοδομικό σχεδιασμό, στα πλαίσια του άρθρου 2 ν.1512/85. Στο υπό αναθεώρηση ΓΠΣ πρέπει να χαρακτηριστούν σαν οικιστικές περιοχές και στην συνέχεια να ακολουθήσουν τα επί μέρους διατάγματα έγκρισης των πολεοδομικών μελετών. Έτσι θα μπει οριστικό τέλος στο κοινωνικά απαράδεκτο ιδιότυπο καθεστώς ομηρίας στο οποίο έχουν περιέλθει αρκετές εκατοντάδες μικροϊδιοκτητών της Σαλαμίνας. Πέραν όμως αυτού πρέπει η Σαλαμίνα να κηρυχθεί σαν χώρος ειδικής προστασίας και αναβάθμισης. Είναι αναγκαίο η Σαλαμίνα να αποτελέσει το πεδίο επίδειξης περιβαλλοντικής και πολεοδομικής ευαισθησίας της πολιτείας για τις υποβαθμισμένες περιοχές της ΑΤΤΙΚΗΣ.

Page 12: ΘΕΣΕΙΣ ΟΕΕΣΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΙΑΝ 2012

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΣ

- 12 -

ΖΕΥΞΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Το έργο της Ζεύξης πρέπει να αποτελέσει τον κεντρικό και δυναμικό πυρήνα μιας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής πρότασης. Μιας πρότασης που θα καλύπτει το σύνολο των αναπτυξιακών αναγκών της Σαλαμίνας, με σημείο αναφοράς την ζεύξη, που θα λειτουργήσει σαν βασικός μοχλός ανάπτυξης. Ανάπτυξης που πρέπει να έχει στόχο:

την κάλυψη των αναγκών τεχνικής υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση). την οργάνωση του οικιστικού δικτύου των οικισμών και της οργανωμένης και σχεδιασμένης

επέκτασής τους. την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (δασικών ζωνών και ακτών). την κάλυψη των αναγκών σε κοινωνική υποδομή (υγεία, παιδεία, αθλητισμός, πολιτισμός) με

βάση την πρόβλεψη του νέου μόνιμου πληθυσμού του νησιού. την βελτίωση του οδικού δικτύου. την οργάνωση των κεντρικών λειτουργιών, παραγωγικών και τριτογενή τομέα (βιοτεχνία,

εμπόριο, αναψυχή). την οργανωμένη και ελεγχόμενη ανάπτυξη τουρισμού και αναψυχής.

Κάτω λοιπόν από αυτές τις συνθήκες καθίσταται αναγκαία η άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών για την Ζεύξη της Σαλαμίνας με το Πέραμα. Το έργο αυτό πέρα από την εξυπηρέτηση που θα προσφέρει στην οικονομική ανάπτυξη του νησιού θα αποτελέσει ταυτόχρονα μοχλό ανάπτυξης και της ευρύτερης περιοχής. Η ζεύξη πιστεύουμε ότι προσφέρει μια μοναδική δυνατότητα ανάπτυξης στη Σαλαμίνα. Μιας ανάπτυξης που θα πρέπει όμως αναγκαστικά να προσδιορισθεί και να ενταχθεί σε ένα συγκεκριμένο και οργανωμένο πρόγραμμα, με εξασφαλισμένους πόρους, έτσι ώστε να ελέγχεται η εξέλιξή της και να ακολουθεί τους επιθυμητούς στόχους. Η αντίθετη επιλογή οδηγεί στη σταδιακή υποβάθμιση τόσο του περιβάλλοντος, όσο και των δραστηριοτήτων στο νησί, με αρνητικές επιπτώσεις στην Ανάπτυξή του και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων του.

ΖΕΥΞΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΜΕΓΑΡΩΝ Η Αττική οδός είναι εύκολα προσβάσιμη από τα Μέγαρα όπως επίσης ο σταθμός του προαστιακού σιδηρόδρομου στην Νέα Πέραμο (Μεγάλο Πεύκο). Τα έργα αυτά εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση σε μια τεράστια περιοχή του λεκανοπέδιου με άμεσα αντιληπτά τα προσδοκώμενα οφέλη στην προσπάθεια πρόσβασης σε νοσοκομεία, αναζήτηση εργασίας, δεδομένου ότι μέσα στο νησί είναι περιορισμένος ο αριθμός των θέσεων εργασίας, και κάθε παραγωγικής, και όχι μόνο, δραστηριότητας. Πιστεύουμε ότι πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την εκπόνηση προμελέτης κατασκευής της Ζεύξης της Σαλαμίνας με τα Μέγαρα που θα δώσει την δυνατότητα της έναρξης του απαραίτητου κοινωνικού διαλόγου για την αποδοχή ενός τόσο σημαντικού έργου που είναι σίγουρο ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του νησιού και θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Σαλαμίνας αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Η ανάληψη πρωτοβουλιών από την δημοτική αρχή και η δημιουργία της ΜΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ (ΔΙ.ΑΔΕ.ΠΟ.Σ), είναι ένα θετικό βήμα προκειμένου να γίνει αξιοποίηση της σημαντικής ιστορικής αξίας της Σαλαμίνας. Θεωρούμε ότι πρέπει να δημιουργηθούν επιπλέων προϋποθέσεις για την ανάδειξη και προβολή της ιστορίας της Σαλαμίνας. Είναι αναγκαίο μεταξύ άλλων να γίνουν:

Page 13: ΘΕΣΕΙΣ ΟΕΕΣΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΙΑΝ 2012

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΣ

- 13 -

Ίδρυση στο Αιάντειο Κέντρου Προβολής των γνωστών μνημείων της περιοχής, της Μυκηναϊκής ανακτορικής ακρόπολης στα Κανάκια και του σπηλαίου του Ευριπίδη στα Περιστέρια.

Δημιουργία Κέντρου Τεκμηρίωσης και Προβολής της Ναυμαχίας της Σαλαμίνος στα Αμπελάκια. Το δύσκολο αυτό έργο, που είναι μια μόνιμη επένδυση στον πολιτισμό και στον τουρισμό και είναι η βαριά βιομηχανία της Σαλαμίνας, απαιτεί συλλογική προσπάθεια και συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Σαλαμίνας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, των τοπικών φορέων και της κοινωνίας της Σαλαμίνας.

ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ Η αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων στο επίπεδο περισυλλογής – ίασης – στείρωσης δεν έχει αποδώσει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Ζητάμε από την Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με το ΔΙΚΕΠΑΖ να αντιμετωπίσει το οξύ πρόβλημα με την δημιουργία κατάλληλου χώρου φιλοξενίας και φύλαξης των αδέσποτων ζώων. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Το έργο και ο θετικός ρόλος που διαδραματίζουν οι σύλλογοι στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη του πολιτιστικού επιπέδου, του κοινωνικού συνόλου της περιοχής των, είναι ουσιαστικός και τον έχουν αποδεχθεί όλες οι πολιτικές δυνάμεις σε κάθε βαθμίδα της κρατικής εξουσίας. Για να μπορούν οι σύλλογοι να ασκούν το έργο τους, χωρίς πολιτικές δεσμεύσεις, πρέπει ο Δήμος να εξασφαλίσει την ετήσια χρηματοδότηση τους. Από την Δημοτική αρχή του νησιού ζητάμε, μεγαλύτερο χρόνο ρύθμισης για την εξόφληση της εισφοράς σε χρήμα που επιβάλλεται στις ιδιοκτησίες των Συλλόγων με τις πράξεις εφαρμογής σχεδίου πόλης και την απαλλαγή των από τα δημοτικά τέλη. Ακόμα ζητάμε από το κράτος την απαλλαγή των συλλόγων από την υποχρέωση καταβολής φόρου ακίνητης περιουσίας και Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) Άρθρο 53 ν. 4021/11, αφού οι εγκαταστάσεις των συλλόγων χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς σκοπούς.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ – ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Πιστεύουμε ότι σε επίπεδο δημάρχου και προεδρείου της ΟΕΕΣΣ έχουν οικοδομηθεί σταθερές και ισχυρές βάσεις συνεργασίας που όμως δεν είναι ανάλογες με άλλα στελέχη της δημοτικής αρχής. Δεν μας είναι κατανοητός ο αποκλεισμός της Ομοσπονδία από τις διάφορες επιτροπές που έχουν δημιουργηθεί όπως πχ της επιτροπής των ιχθυοτροφείων, του περιβάλλοντος και των Σαλαμινίων. Νομίζουμε ότι η συσσωρευμένη πείρα της ΟΕΕΣΣ και των Συλλόγων μελών της, που έχει αποκτηθεί από τους πολύχρονους αγώνες για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί από την δημοτική αρχή και τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων. Οι σύλλογοι μπορούν και έχουν την γνώση να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημοτικών κοινοτήτων συμμετέχοντας με την μορφή των συνοικιακών συμβούλιων, θεσμού που κατοχυρώνει την συμμετοχική δημοκρατία και ενθαρρύνει την πολιτικοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών. Είναι αναγκαίο σε ετήσια βάση να γίνονται περιφερειακές συνελεύσεις στις οποίες να συμμετέχουν οι Δημοτικές κοινότητες, τα προεδρεία των συλλόγων και οι αντίστοιχες ομάδες εργασίας της Ομοσπονδίας. Παράλληλα σε επίπεδο δήμου, να γίνεται συνέλευση με την συμμετοχή της δημοτικής αρχής του προεδρείου της ομοσπονδίας και των προεδρείων όλων των συλλόγων.