ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ)

of 31 /31
Επιμέλεια: sciencephysics4all.weebly.com 1 Το σχολείο στον υπολογιστή σου – sciencephysics4all.weebly.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ασκήσεις - προβλήματα Μετρήσεις – Μονάδες –Γνωρίσματα της ύλης 19. Ποιες μονάδες χρησιμοποιούν συνήθως οι χημικοί για την πυκνότητα των: α) στερεού, β) υγρού και γ) αερίου σώματος; Να εξηγήσετε τη διαφορά. Απάντηση: Πυκνότητα των στερεών: 3 / cm g Πυκνότητα των υγρών: mL g / Πυκνότητα των αερίων: L g / Ο λόγος που χρησιμοποιούνται διαφορετικές μονάδες είναι ότι ο όγκος των στερεών μπορεί να μετρηθεί εύκολα σε 3 cm . Όμως ο όγκος των υγρών μετριέται ευκολότερα σε mL με τη βοήθεια ογκομετρικού κυλίνδρου ή ογκομετρικής φιάλης. Τέλος, οι πυκνότητες των αερίων είναι πάρα πολύ μικρές και μετρώνται σε L g / αντί για mL g / . 20. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις: α. Η μάζα ενός σώματος είναι το μέτρο της αντίστασης που παρουσιάζει ένα σώμα ως προς τη μεταβολή της ταχύτητάς του και εκφράζει το ποσό της ύλης που περιέχεται σε μία ουσία. β. Ο όγκος ενός σώματος είναι ο χώρος που καταλαμβάνει ένα σώμα. γ. Η πυκνότητα ενός σώματος είναι η πυκνότητα ορίζεται ως το πηλίκο της μάζας προς τον αντίστοιχο όγκο σε σταθερές συνθήκες πίεσης (όταν πρόκειται για αέριο) και θερμοκρασίας, δηλαδή: V m 21. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις: α. Η μάζα ενός σώματος υπολογίζεται πειραματικά με τη βοήθεια του ζυγού. β. 0 όγκος ενός υγρού υπολογίζεται πειραματικά με τη βοήθεια I. της προχοΐδας II. του ογκομετρικού κυλίνδρου 22. Διαθέτετε ζυγό ακριβείας, ογκομετρικό κύλινδρο, νερό. υποδεκάμετρο και ένα μικρό κύβο καθαρού σιδήρου. Να περιγράψετε δύο τρόπους με τους οποίους μπορείτε να υπολογίσετε τον όγκο του σιδερένιου κύβου και κατόπιν την πυκνότητά του. Ποιος από τους δύο τρόπους πιστεύετε ότι είναι πιο ακριβής για τους υπολογισμούς σας; Απάντηση: 1 ος τρόπος: Χρησιμοποιώντας το υποδεκάμετρο υπολογίζουμε την ακμή του κύβου (έστω ) και στη συνέχεια μέσω της σχέσης 3 V τον όγκο του κύβου. Στη συνέχεια υπολογίζουμε με

Embed Size (px)

description

Λύσεις των ασκήσεων και των προβλημάτων του κεφαλαίου 1 Βασικές Έννοιες

Transcript of ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ)

 • : sciencephysics4all.weebly.com 1

  sciencephysics4all.weebly.com

  1:

  -

  19. : ) , ) ) ; .

  :

  : 3/cmg

  : mLg /

  : Lg /

  3cm . mL

  . ,

  Lg / mLg / .

  20. :

  . .

  . .

  . ( ) , :

  V

  m

  21. :

  . . . 0 I. II.

  22. , , . . . ;

  :

  1 :

  ( )

  3V .

 • : sciencephysics4all.weebly.com 2

  sciencephysics4all.weebly.com

  V

  m

  .

  2 :

  ( V ). ( )

  ( V ). :

  VVV

  V

  m .

  . .

  3V .

  23. SI g/cm3 . kg/m3: :

  : kgg 3101

  , mcm 2101 323 101 mcm 3323 101 mcm 363 101 mcm

  x . :

  33

  3

  3

  63

  36

  3

  310001010

  10

  10

  m

  kgx

  m

  kgx

  m

  kgx

  m

  kgx

  cm

  gx

  g/cm3 kg/m3 1000.

  24. : : . . . . . . .

  : ( ). L . .

 • : sciencephysics4all.weebly.com 3

  sciencephysics4all.weebly.com

  25. : . . . . 200 m . ' .

  :

  . . . . .

  26. ( , , ...), ; . 8 ns . 500 . 3,4 kg/L . 3 mm3 . 4,2 nm . 27 C .412 km2 . 410 mg

  :

  . . . . . . . .

  27. :

  . l 1. 5 mol . 2. 7,8 g/cm3 . 3. 298 . m 4. 2 m . V 5. 4L . 6. 10 kg

  :

  4 3 1 6 5 2

  28. 22 g 20 mL. : .4,4g/mL .1,1g/mL . 2 g/mL .

 • : sciencephysics4all.weebly.com 4

  sciencephysics4all.weebly.com

  :

  :

  V

  m

  mL

  g

  20

  22

  mL

  g1,1

  .

  29. To 0.12 nm. ,

  3m :

  . 10100,8

  . 20105,4

  . 30102,7

  . 32,0 m

  :

  ,

  (

  mmmnmR 11929 10121010121012,012,0 )

  :

  3

  3

  4RV 311101214,3

  3

  4mV

  33310172819,4 mV 333107240 mV

  3301024,7 mV 330102,7 mV

  .

  30. () (); . 1 g 1 mL . 1 nm 10 .

  . 1 3cm 1 3cm . .

  :

  . . g1

  . . .

  1 = m1010 10 = m101010 10 = m910 (1)

  mnm 9101 (2)

 • : sciencephysics4all.weebly.com 5

  sciencephysics4all.weebly.com

  (1) (2) : 10 = nm1

  . . .

  . . 1 3cm 1 3cm

  .

  . . ( ) . ( ) . ( ).

  31. m V

  V . :

  ) V

  m

  ) Vm

  ) VV

  m

  ) VV

  m

  :

  : VV .

  : VV

  m

  .

  32. 25 C 1,19 g/dm3, 8,5 m, 13,5 m 2,8 m;

  :

  :

  ma 5,8

  mb 5,13

  mc 8,2

  : 33,3218,25,135,8 mmmmcbaV

  , dmm 101 33 101 dmm 33 10001 dmm

 • : sciencephysics4all.weebly.com 6

  sciencephysics4all.weebly.com

  3dm :

  33333 103,32110003,32113,3213,321 dmdmmmV

  25 C :

  319,1dm

  g

  :

  VmV

  m 33

  3103,32119,1 dm

  dm

  gm gm

  310247,382 kgm 247,382

  33. O = 13,594 g/mL 25 C. 8,00 mm Hg 78,3 cm. ;

  :

  : mmm 31088

  : 3

  594,13dm

  g

  , kgg 3101

  mdm 1,01 33 1,01 mdm 33 001,01 mdm 333 101 mdm

  S.I. :

  3

  594,13dm

  g

  33

  3

  10

  10594,13

  m

  kg

  3594,13

  m

  kg

  :

  hRV 2

  hV

  2

  2

  hV

  4

  2

  4

  2 hV

  4

  103,7810814,3 223 mm

  V

  4

  103,78106414,3 226 mmV

  4

  10103,786414,3 226 mmV

  3810792,3933 mV

  :

  VmV

  m 38

  310792,3933594,13 m

  m

  kgm

  kgm 810968,475.53

  kgm 810476.53 kgm 53476,0 gm 76,534

 • : sciencephysics4all.weebly.com 7

  sciencephysics4all.weebly.com

  34. 200 g/cm3. g/m3, g/dm3, mg/dm3 ( ppm) g/cm3.

  :

  ) 3cm

  g

  3m

  g.

  gg 6101

  mcm 2101 323 101 mcm 3323 101 mcm 363 101 mcm

  ,

  336

  6

  3200

  10

  10200200

  m

  g

  m

  g

  cm

  g

  ) 3cm

  g

  3dm

  g.

  gg 6101

  dmcm 1101 313 101 dmcm 3313 101 dmcm 333 101 dmcm

  ,

  33

  3

  3

  36

  3

  36

  33

  6

  32,010200102001010200

  10

  10200200

  dm

  g

  dm

  g

  dm

  g

  dm

  g

  dm

  g

  dm

  g

  ) 3cm

  g

  3dm

  mg.

  mgggg 3336 101010101

  dmcm 1101 313 101 dmcm 3313 101 dmcm 333 101 dmcm

  ,

  333

  3

  3200

  10

  10200200

  dm

  mg

  dm

  mg

  dm

  g

  ) 3cm

  g

  3cm

  g.

  gg 6101

  ,

 • : sciencephysics4all.weebly.com 8

  sciencephysics4all.weebly.com

  3

  4

  3

  62

  3

  6

  3

  6

  31021010210200

  10200200

  cm

  g

  cm

  g

  cm

  g

  cm

  g

  cm

  g

  35. 300

  m3 (365 ). 6104 , L

  ;

  :

  ) 300 m3 = 383 103000.000.300 mm

  38103 m 365

  x 1

  :

  365103 38 m

  1x

  1103 38 m = 365x

  1103 38 m = 1365 x 38103 m = x365

  38

  365

  103mx

  3

  5

  365

  103000mx

  3510219,8 mx

  :

  6104

  xy

  6

  35

  104

  10219,8 my

  365 1010055,2 my 3110055,2 my

  , 311 dmL

  dmm 101 33 101 dmm 333 101 dmm

  ,

  3110055,2 my 331 1010055,2 dmy 3210055,2 dmy 35,205 dmy

  Ly 5,205

  36. 6.340 km 6,59 1021 . ;

  :

  ) mkmR 310340.6340.6 ,

  :

 • : sciencephysics4all.weebly.com 9

  sciencephysics4all.weebly.com

  3

  3

  4RV 3310340.614,3

  3

  4mV 3910000.104.840.25414,3

  3

  4mV

  3910667,746.568.930.066.1 mV 32110067,1 mV

  :

  kgkgtnm 2432121 1059,6101059,61059,6

  :

  V

  m

  321

  24

  10067,1

  1059,6

  m

  kg

  3

  2124 101017,6m

  kg

  3

  21241017,6m

  kg

  3

  31017,6m

  kg

  ( - - ) - -

  37.

  Cl3517 Cl37

  17 H1

  1 , H2

  1 , H3

  1

  2, Cl2 HCl .

  :

  6 2H , .

  :

  ) HH 111

  1

  ) HH 222

  2

  ) HH 333

  3

  ) HH 211

  1

  ) HH 311

  1

  ) HH 312

  1

  3 2Cl , .

  :

  ) ClCl 351735

  17

 • : sciencephysics4all.weebly.com 10

  sciencephysics4all.weebly.com

  ) ClCl 371737

  17

  ) ClCl 371735

  17

  6 HCl , . :

  ) ClH 35171

  1

  ) ClH 35172

  1

  ) ClH 35173

  1

  ) ClH 37171

  1

  ) ClH 37172

  1

  ) ClH 37173

  1

  38. ;

  :

  .

  39. : . .

  . ( ) , .

  . ( ) ( )

  . . , .

  . .

  . .

  40. :

 • : sciencephysics4all.weebly.com 11

  sciencephysics4all.weebly.com

  . . . . .

  :

  ( ) , .

  , .

  41. :

  1. . 1

  2. . 2

  3. . 3

  4. . 4

  5. .

  6.

  7.

  :

  .

  ,

  1

  2 3

  4 ( 1) 5 6 ( (S) 2 4 6 8). 7

  42. : . C2 3.

  . C3517 17.

  . 4. . 8. ;

 • : sciencephysics4all.weebly.com 12

  sciencephysics4all.weebly.com

  :

  ) , 3 . . ) , 17 ( ). ) . ) , 8 ( ).

  43. 18 20 . : . 20 . 37 . 38 . 35

  :

  x 1x . :

  17181 xx ., 17Z

  :

  372017 Z

  , .

  44. : ... . . . . . .

  :

  .

  , .

  45. : ... . . . . . .

  :

  .

  , .

 • : sciencephysics4all.weebly.com 13

  sciencephysics4all.weebly.com

  46. +2 ... . . . . . .

  :

  +2 .

  , .

  47. , :

  l2713 , 14

  7, U23592 , Fe

  56

  26, Pb20782

  :

  . :

  Z :

  , . Z , .

  : NZ

  , N .

  ,

  ) l2713 :

  13Z

  27

  , 141327 NNZNNZ

  , l2713 13,

  13 14.

  ) 147 :

  7Z

  14

 • : sciencephysics4all.weebly.com 14

  sciencephysics4all.weebly.com

  , 7714 NNZNNZ

  , 147 7,

  7 7.

  ) U23592 :

  92Z

  235

  , 14392235 NNZNNZ

  , U23592 92,

  92 143.

  ) Fe5626 :

  26Z

  56

  , 302656 NNZNNZ

  , Fe5626 26,

  26 30.

  ) Pb20782 :

  82Z

  207

  , 12582207 NNZNNZ

  , Pb20782 82,

  82 125.

  48. , :

  32713 l , 3919 ,

  Cl3517 , 232

  16S

  :

  :

  Z :

  , . Z , .

 • : sciencephysics4all.weebly.com 15

  sciencephysics4all.weebly.com

  : NZ

  , N .

  ( ) .

  , .

  , .

  ) ,

  32713 l :

  13Z

  27

  , 141327 NNZNNZ

  13p 3

  :

  103 pe

  ) ,

  32713 l :

  13Z

  27

  , 141327 NNZNNZ

  13p ,

  103 pe

  ) ,

  3919 :

  19Z

  39

  , 201939 NNZNNZ

 • : sciencephysics4all.weebly.com 16

  sciencephysics4all.weebly.com

  19p 1

  :

  181 pe

  ) ,

  Cl3517 :

  17Z

  35

  , 181735 NNZNNZ

  17p 1

  :

  181 pe

  ) ,

  232

  16S :

  16Z

  32

  , 161632 NNZNNZ

  16p 2

  :

  182 pe

  49. 39. , .

  :

  n p

  ,

  1 pn (1)

  , 39, :

  39 pn (2)

 • : sciencephysics4all.weebly.com 17

  sciencephysics4all.weebly.com

  (1) (2) :

  39pn 391 pp 3912p 1392p 382p 19p

  ( ) : 19Z .

  50. (Rb) 37. , 9 .

  :

  (Rb) 37, 37p (1)

  :

  9 pn (2)

  (1) (2) :

  9pn 937n 937n 46n

  :

  834637 np

  51. , . : . ; . ; . ;

  A B

  e 5 10 28 36 5 9

  5 7 30 35 5 9

  n 5 7 36 46 6 10

  :

  ) ep (

  ), , , .

  ) () ep (

  ), .

  ) () ep (

  ), , .

 • : sciencephysics4all.weebly.com 18

  sciencephysics4all.weebly.com

  52. :

  :

  ) : 19Z , 39A

  : 19 ep

  : ZANNZA 201939 N

  19 , 19 19 ep 20 20n .

  ) : 127A , 53e

  : 53 ep , 53Z

  : ZANNZA 7453127 N

  53 , 53 53 ep 20 74n .

  ) : 80Z , 122n

  : 80 ep 122N

  : 20212280 ANZA

  80 , 80 80 ep 122 122n .

  ) :

  209A , 83p

  : 83 ep . : 83Z

  : ZANNZA 12683209 N

  80 , 80 83 ep 126 126n .

  ) :

 • : sciencephysics4all.weebly.com 19

  sciencephysics4all.weebly.com

  40A , 18e

  202 ep . : 20Z

  : ZANNZA 202040 N

  20 , 18 20 .

  ) :

  37A , 18e

  171 ep . : 17Z

  : ZANNZA 201737 N

  17 , 18 20 .

  ) :

  20A , 10Z

  : 10 ep .

  : ZANNZA 101020 N

  10 , 10 10 ep 10 10n .

  Z A e p n

  19

  39

  19

  19

  20

  53

  127

  53

  53

  74

  g

  80

  202

  80

  80

  122

  i

  83

  209

  83

  83

  126

  2Ca

  20

  40

  18

  20

  20

  Cl 17

  37

  18

  17

  20

  e

  10

  20

  10

  10

  10

 • : sciencephysics4all.weebly.com 20

  sciencephysics4all.weebly.com

  53. 1.4 1 . 10-15 m, g/cm3.

  :

  1.4 gmp241067,1 .

  : m15101

  , :

  3

  3

  4RV

  3

  23

  4 V

  83

  4 3V

  83

  4 3V

  6

  3V

  6

  10114,3315m

  V

  6

  1014,3 3315 mV

  6

  1014,3 345mV

  34510523,0 mV

  :

  cmm 2101 323 101 cmm 3323 101 cmm 363 101 cmm

  , 34510523,0 mV 345 110523,0 mV 3645 1010523,0 cmV

  364510523,0 cmV 33910523,0 cmV

  :

  V

  m

  339

  24

  10523,0

  1067,1

  cm

  g

  3

  3924102,3cm

  g

  3

  15102,3cm

  g

  54. . . . . .

  :

  ) : 21

  : 31

  ) : ,

  1 . : . 2 3 . , . 1

  2 . . 2 1 .

 • : sciencephysics4all.weebly.com 21

  sciencephysics4all.weebly.com

  55. .

  :

  : ( ).

  : ( ).

  56. , . .

  :

  ) . . ) . .

  57. , .. , , , , : . , . , . , . , . , . , . .

  :

  ) C100 atm1 . ) . ) . ) ) . ) . ) .

  58. ; . . .

  59. : . . . .

  . C126 16

  8 CO2.

 • : sciencephysics4all.weebly.com 22

  sciencephysics4all.weebly.com

  :

  :

  , .

  ( ) .

  ) ) ) ) )

  60. ; . . . . .

  :

  :

  , .

  ( ) .

  .

  61. . ' . . . ' .

  :

  .

  62. : (C2H5OH) , . . . . . .

  :

 • : sciencephysics4all.weebly.com 23

  sciencephysics4all.weebly.com

  .

  63. : : . () . () . . ' .

  :

  .

  64. . . 113C . 37C . 357C

  :

  :

  273 C

  C1

  1 .

  ,

  ) 273113 386

  ) 27337 310

  ) 273357 630

  65. : . 77, . 4,2, . 601 .

  :

  :

  273273 CC

  ,

  ) CC

  27377 CC196

  ) CC

  2732,4 CC8,268

 • : sciencephysics4all.weebly.com 24

  sciencephysics4all.weebly.com

  ) CC

  273601 CC328

  66. , :

  . () 649 C 1105C () 20 C 1,738 g/cm3. () . () . () . () . ()

  ;

  :

  : , , , ,

  : ,

  67. (Br2) .

  . () 58,9 C - 7,2C. () 20C 3,12 g/mL. () . ()

  . ()

  :

  : , , : ,

  68. . )( C

  .. )( C .. )( C

  C25

  850 1487

  1410 2970

  420 907

  0 100

  5,5 80,1

  16,6 118

  -7,2 58,9

 • : sciencephysics4all.weebly.com 25

  sciencephysics4all.weebly.com

  -

  69. : , . . . . , .

  :

  .

  70. ; . . . . . .

  :

  . ( )

  71. : . , . . . . .

  :

  .

  72. : . . . . . . . .

  :

  : , ,

  :

  73. .

  :

  ) 2.

 • : sciencephysics4all.weebly.com 26

  sciencephysics4all.weebly.com

  ) .

  ) (.. ) .

  74. :

  . .

  . .

  . , ' .

  . , ' .

  . ( ).

  . ( ).

  75. , :

  . , . , . , . , . , . , . , . , . , . .

  :

  : ,

  : , ,

  : , , , ,

  76. , : . , . , . , , . . .

  :

  .

  77. : . . .

 • : sciencephysics4all.weebly.com 27

  sciencephysics4all.weebly.com

  . . .

  :

  .

  78. :

  . , (.. ).

  . :

  I. II. III. IV. V. .

  79. :

  . 10% w/w 100 g 10 g ( ).

  . 4% w/v 100 mL 4 g ( ).

  . 11 () 100 mL () 11 mL ( ).

  . 20% ' (/) 100mL ( ) 20mL . : , ..

  3,mL ...

  , 20% ' (/) 100L ( ) 20L .

  80. CO2 ( ) 2C. 12C :

  . , . 12 C .

  :

 • : sciencephysics4all.weebly.com 28

  sciencephysics4all.weebly.com

  ) . CO2 2C , 12C. .

  ) To 12C .

  81. : AgCl

  . AgCl . g AgCl 100 mL . AgCl . AgCl .

  :

  .

  82. 180 g 9 g . % w/w .

  :

  180 g 9 g NaOH .

  100 g x NaOH .

  ,

  ggxg 9100180

  g

  ggx

  180

  9100 gx

  180

  900gx 5

  , 100 g 5 g NaOH .

  , 5% w/w.

  83. 400 mL ( ) 12 g . % w/v .

  :

  400 mL 12 g HCl .

  100 mL x HCl .

  ,

  gmLxmL 12100400

  mL

  gmLx

  400

  12100 gx

  400

  1200gx 3

 • : sciencephysics4all.weebly.com 29

  sciencephysics4all.weebly.com

  , 100 mL 3 g HCl .

  , 3% w/v.

  84. g 200 g 4% w/w;

  :

  4% w/w :

  100 g 4 g 42SOH .

  200 g x 42SOH .

  ,

  ggxg 4200100

  g

  ggx

  100

  4200 gx

  100

  800gx 8

  , 200 g 8 g 42SOH .

  85. g 400 mL 6% w/v;

  :

  6% w/v :

  100 mL 6 g 3HNO .

  400 mL x 3HNO .

  ,

  gmLxmL 6400100

  mL

  gmLx

  100

  6400 gx

  100

  2400gx 24

  , 400 mL 24g 3HNO .

  86. 40 C 140 g. 30 C. ) : . 15 g . 5 g . . .

  ) ; .

 • : sciencephysics4all.weebly.com 30

  sciencephysics4all.weebly.com

  :

  ) 40 C g40

  g100 .

  , 40 C ( ):

  gggmmm 14040100.//

  , 20 C

  g30 g100 .

  , 20 C ( ):

  gggmmm 13030100.//

  .

  baxy . (

  ):

  Cx 40 20

  30

  40

  y ( g

  100g )

  b

  y

  y

  x

 • : sciencephysics4all.weebly.com 31

  sciencephysics4all.weebly.com

  CC

  g

  g

  g

  g

  a 2040

  100

  30

  100

  40

  C

  g

  g

  a20

  100

  10

  gC

  ga

  10020

  10 C

  a200

  1

  0 C :

  x

  ya

  CC

  bg

  g

  a 020

  100

  30

  C

  bg

  g

  C 20

  100

  30

  200

  1

  20

  100

  30

  200

  1b

  g

  g

  b

  g

  g

  100

  3020020

  200

  20

  100

  30b

  g

  g

  10

  1

  100

  30b

  g

  g

  g

  gb

  g

  g

  10

  1

  100

  30

  g

  g

  g

  gb

  100

  10

  100

  30

  g

  gb100

  20

  :

  baxyg

  gx

  Cy

  100

  20

  200

  1

  Cx 30 :

  g

  gx

  Cy

  100

  20

  200

  1

  g

  gC

  Cy

  100

  2030

  200

  1

  g

  gy

  200

  40

  200

  30

  g

  g

  g

  gy

  200

  40

  200

  30

  g

  gy

  200

  70

  g

  gy

  100

  35

  , 30 C g35 g100

  , 30 C ( ):

  gggmmm 13535100.//

  gggmm 5135140//

  .

  ) . . .