Επιδράσεις του αλκοόλ στον εγκέφαλο και τη...

63
Επιδράσεις Επιδράσεις του του αλκοόλ αλκοόλ στον στον εγκέφαλο εγκέφαλο και και τη τη συµπεριφορά συµπεριφορά στην στην προεφηβική προεφηβική και και εφηβική εφηβική ηλικία ηλικία : : Μύθοι Μύθοι & & πραγµατικότητα πραγµατικότητα Γιώργος Γιώργος Παναγής Παναγής Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Ψυχολογίας Εργαστήριο Νευροεπιστηµών & Συµπεριφοράς

description

Εσπερίδα: "«Σχετίζομαι, αλλά δεν εξαρτώμαι» Χτίζοντας πυρήνες πρόληψης στη σχολική κοινότητα". 27 Μαρτίου 2015. Διοργάνωση: ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, σε συνεργασία με την υπεύθυνη συντονισμού των δράσεων του Κοινωνικού Σχολείου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Εισήγηση: «Επιδράσεις του αλκοόλ στον εγκέφαλο και τη συμπεριφορά στην προεφηβική και εφηβική ηλικία: Μύθοι και πραγματικότητα», Γεώργιος Παναγής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης.

Transcript of Επιδράσεις του αλκοόλ στον εγκέφαλο και τη...

 • :: & &

  &

 • ;

 • :

 • .. , ,

 • /

  /

 • .

  (, , ).

 • 00

  5050

  100100

  150150

  200200

  00 6060 120120 180180Time (min)Time (min)

  %

  o

  f

  B

  a

  s

  a

  l

  D

  A

  O

  u

  t

  p

  u

  t

  %

  o

  f

  B

  a

  s

  a

  l

  D

  A

  O

  u

  t

  p

  u

  t

  NAc shellNAc shell

  EmptyEmptyBoxBox FeedingFeeding

  Source: Di Chiara et al.Source: Di Chiara et al.

  100100

  150150

  200200

  D

  A

  C

  o

  n

  c

  e

  n

  t

  r

  a

  t

  i

  o

  n

  (

  %

  B

  a

  s

  e

  l

  i

  n

  e

  )

  D

  A

  C

  o

  n

  c

  e

  n

  t

  r

  a

  t

  i

  o

  n

  (

  %

  B

  a

  s

  e

  l

  i

  n

  e

  )

  MountsMountsIntromissionsIntromissionsEjaculationsEjaculations

  1515

  00

  55

  1010

  Cop

  ulation

  Freq

  ue

  ncy

  Cop

  ulation

  Freq

  ue

  ncy

  SampleNumberSampleNumber

  11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717

  ScrScrScrScrBasBasFemale 1 PresentFemale 1 Present

  ScrScrFemale 2 PresentFemale 2 Present

  ScrScr

  Source: Fiorino and PhillipsSource: Fiorino and Phillips

  SEXSEX

 • . . .. . .

  . . .. . .

 • 00100100200200300300400400500500600600700700800800900900

  1000100011001100

  00 11 22 33 44 5 hr5 hrTime After AmphetamineTime After Amphetamine

  %

  o

  f

  B

  a

  s

  a

  l

  R

  e

  l

  e

  a

  s

  e

  %

  o

  f

  B

  a

  s

  a

  l

  R

  e

  l

  e

  a

  s

  e

  DADADOPACDOPACHVAHVA

  AccumbensAccumbens

  00

  100100

  200200

  300300

  400400

  00 11 22 33 44 5 hr5 hrTime After CocaineTime After Cocaine

  %

  o

  f

  B

  a

  s

  a

  l

  R

  e

  l

  e

  a

  s

  e

  %

  o

  f

  B

  a

  s

  a

  l

  R

  e

  l

  e

  a

  s

  e

  DADADOPACDOPACHVAHVA

  AccumbensAccumbens

  00

  100100

  150150

  200200

  250250

  00 11 22 3 hr3 hr

  Time After NicotineTime After Nicotine

  %

  o

  f

  B

  a

  s

  a

  l

  R

  e

  l

  e

  a

  s

  e

  %

  o

  f

  B

  a

  s

  a

  l

  R

  e

  l

  e

  a

  s

  e

  AccumbensAccumbensCaudateCaudate

  Di Chiara and Imperato, 1988Di Di ChiaraChiara and and ImperatoImperato, 1988, 1988

  DA DA

  100100

  150150

  200200

  250250

  00 11 22 33 4hr4hrTime After EthanolTime After Ethanol

  %

  o

  f

  B

  a

  s

  a

  l

  R

  e

  l

  e

  a

  s

  e

  %

  o

  f

  B

  a

  s

  a

  l

  R

  e

  l

  e

  a

  s

  e

  0.250.250.50.5112.52.5

  AccumbensAccumbens

  00

  Dose (g/kg ip)Dose (g/kg ip)

 • :

  -

  55

  -

  13 13

  25 25

  , 12-18 , 18, 25

 • . :

  -

  ..

  -

 • :

  -

  -

  -

  -

 • ( )

  ()

  , .

 • , .

  : GABA

  ,

 • (.. )

  - , ,

 • :

  -

  -

  - ,

  - , , ,

  -

  -

 • :

  -

  -

  -

  -

 • (blackout)

 • HangoverHangover

  (..

  , , ).

  ,

  :

  -

  -

  -

  -

 • :

  .

 • :

  (, )

 • .

 • .

 • -

 • ( ).

  .

  .

  ( )

  ,

 • II

 • (

  )

 • ,

  , ,

  ( ) /

 • , ,

 • ,

  ,

  ,

  , , , .

 • , .

  .

  .