ΕΣΠΑ - ΜΜΕ

of 16 /16
1 Ειδική Εκδοση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΜΟΥΘ» ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΥΣ «Αντίδοτο» στην κρίση με ενίσχυση 1,05 δισ. ευρώ Επιδότηση 65% Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ 1,05 δισ. ευρώ, του μεγαλύτερου αυτόνομου προγράμματος ενίσχυσης μικρών και πο- λύ μικρών επιχειρήσεων μέσω των ΠΕΠ που έχει εκπονηθεί ποτέ στη χώρα μας, μπαίνει τώρα στη φάση της υλοποίησης. Τόσο το ύψος του προϋπολογισμού όσο και το εύρος των επιχορηγήσεων που περιλαμβάνει επι- χειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον του- ρισμό τη μεταποίηση τις υπηρεσίες και το εμπόριο και για πρώτη φορά και το franchising φιλοδοξούν να αποτελέσουν αντίδοτο στη διεθνή οικονομική κρίση ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα το υπουργείο Οικονομίας εκμεταλ- λεύεται την ευρωπαϊκή στρατηγική για πρόωρη εκταμίευση των κοινοτικών πόρων και επιχειρεί να δώσει μια ισχυρή ώθηση στις ελληνικές μικρομε- σαίες επιχειρήσεις μέσω του ΕΣΠΑ 2007 -2013. Το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες επιχειρή- σεις (θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 διαχειριστικές χρήσεις) και να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους θα πρέπει να κυμαίνεται: - από είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000 ευρώ) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 ευρώ) το μέγιστο για τη θεματι- κή ενότητα «Τουρισμός» - από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 ευρώ) μέχρι δέκα εκα- τομμύρια ευρώ (10.000.000 ευρώ) το μέγιστο για τη θεματική ενότητα «Υπηρεσίες» - από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 ευρώ) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 ευρώ) το μέγιστο για τη θεματική ενότητα «Εμπόριο» - από πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 ευρώ) μέχρι δέκα εκα- τομμύρια ευρώ (10.000.000 ευρώ) το μέγιστο για τη θεματική ενό- τητα «Μεταποίηση» Για τους δυνητικούς δικαιούχους της ενίσχυσης που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών και δεν έχουν τρεις πλήρεις και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, για την τήρηση των ορίων του εδαφίου αυτού, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των δύο (2) ετών. Συνέχεια στη σελ. 4 Προτάσεις με νέους κωδικούς ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ επενδυτές του προγράμματος πρέπει υποχρεω- τικά να υποβάλουν την επενδυτι- κή τους πρόταση βάσει των νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότη- τας (ΚΑΔ) όπως αυτοί καθορί- στηκαν από την ΠΟΛ 1133.2008 του υπουργού Οικονομίας και Οι- κονομικών. Ως εκ τούτου θα πρέπει να δια- θέτουν επιλέξιμη επιχειρηματική δραστηριότητα πριν από την 01/01/2009. Σελ. 11 ΚΑΔ Δικαιολογητικά - Υποχρεώσεις δικαιούχων Σελ. 2, 10 TΟΥ ΤΑΣΟΥ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Στήριξη της περιφέρειας ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ στην ενίσχυ- ση της περιφέρειας είναι τα πο- σοστά ενίσχυσης του προγράμ- ματος. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που το ποσοστό ενίσχυσης χωρίζει την Ελλάδα σε δύο περιο- χές. Στην πρώτη βρίσκονται η Ατ- τική (εκτός νήσων) και ο νομός Θεσσαλονίκης, όπου το ποσοστό είναι 55%, ενώ στην υπόλοιπη χώ- ρα φτάνει το 65%. Σελ. 5 REUTERS

Embed Size (px)

description

Ειδική έκδοση της Ναυτεμπορικής

Transcript of ΕΣΠΑ - ΜΜΕ

 • 1

  1,05 .

  65%

  1,05 . , - , .

  - - franchising .

  - - 2007 -2013.

  - ( 2 ) .. .. ... ..

  :

  - (25.000 ) (10.000.000 ) -

  - (30.000 ) - (10.000.000 )

  - (30.000 ) (10.000.000 )

  - (50.000 ) - (10.000.000 ) -

  (3) , , (2) .

  . 4

  - - - () - 1133.2008 -. - 01/01/2009. . 11

  -

  . 2, 10

  T

  - - -. -. - ( ) , 55%, - 65%. . 5

  REU

  TER

  S

 • 15 2009

  2

  1. - .., ...: -

  , / - ( / - / , -)

  .., ..: - - , - - , , .

  : - - .

  , ..., ( 97 08), - .

  , - Franchise -, .

  2. - ( -) -

  -, - , : - - .

  3. - . -

  :-

  .. ... - , .., .. , -

  - , .

  - 3 - -, , -

  - 2009 .

  - / - .

  . :

  - 3 - , - .

  - - - , , - .

  - / , - .

  . -

  - ( - , Cam-ping):

  - 1 - -,

  4. / ( -

  / 20% )

  ) / - :

  - 1 - / / 1 o - , , ()

  ) / : .. ... - ..,.. ( ) 3 (- ) - . -

  5. ) -

  / :

  - -

  - - , - 70% - . - -, , -

  ) - / - :

  -

  - ( 9)

  6. , -

  - - 9.

  - , - - , 8 - . -

  - - - 9

  - - , , - , ( , - , -), - (8) .

  - - -

  . 10

 • 15 2009

  4

  -

  ... - , .

  50 ( - ) 2008

  - - 2003/361/ 6 2003, , -

  o - (franchise) - - - .

  - 1 - 2008 -

  -

  ,

  -, ,

  - / - ,

  , , .

  55% 65% . - - :

  i) - (50.000 300.000 )

  ii) - (30.000 250.000)

  iii) - (20.000 200.000 )

  iv) - (20.000 200.000 )

  -

  E : K. , :

  2

  () -

  1. ..2. ..3. A ..4. ..5. EFG-EUROBANK-ERGASIAS ..6. ..7. 8. ATTIKA BANK 9. ASPIS ..

  10. MARFIN ..11. PROTON ..12. 13. PROBANK ..14. FBB - ..15. MILLENIUM BANK ..16. .17. ..18. ..19. ..20. ..21. ..22. ..23. - ..24. .25. .

  1 -

  ( )

  1 , , , : , , , .

  2 - , , , .

  3 .4 , .5 .6 .

  1 -

  ( )

  1 , , , .

  2 - , .

  3 .4 , .5 .6 .

 • 15 2009

  5

  - - - franchising

  1 -

  ( )

  1 , , .

  2 .

  3 .4 , .5 .6 .

  2 -

  1 : , , , . , 50% .

  2 : - - .

  3 : - - , , - : . .

  4 : - - , , - : .

  5 : , . , .

  6 : . 10% .

  7 : ( 15.000 EURO)

  8 - : . 5% .

  9 : ) / ) 2.000 (1.000 )

  . -

  .

  - (18) (12) - -

  - (...) . - -, . - 19.

  . - . ( ) , 55%, - 65%. - : 55%. ( ) : 65%. & . ( . ). , : , 55% -. [SID: 3959513]

 • 15 2009

  6

  ( - ) - 1,05 . - 5 .

  - ... . . 36318 / 5868 / 17.07.2009 .

  (franchise) - 2 - 50 . , - - .

  -, - / - .

  - , - 20% .

  - -/ . - / - / - -.

  ()

  -

  01/01/2009, - , - - .

  (...) ... 1133/2008 - 1100330/1954//6-10-2008 - - -

  ..

  (. ) - - - .

  -

  (...)

  - . - . - . - - .

  - . , - - - (8) - . - .

  , - - (8) - , (- , -, ). - - .

  - .

  50% - - , 100% - .

  - - .

  - (...) -, - .

  - , - , .

  -

  01-09-2009 09-11- 2009. - - (..) 14:00.

  , ....

  - (...) ... , - . ... - www.ependyseis.gr.

  , ... , - .

  (1) - ... - ... - -. (1) ..., - - ... .

  - ... , - 7 , 31/12/2010 30/06/ 2012. [SID: 3959393]

  -

  (%)

  (%) (%) (%) 55 20 25 65 20 15

  E I H O

  O H I / E ,

  H H

  I, I Y

  I, I

 • 15 2009

  7

  3 -

  A/A . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9

  - -

  - -

  1 , , , , , , .

  2 , , , , .

  3 .

  4 , .

  5 .

  6 .

  1 , , .

  2 .

  3 .

  4 , .

  5 .

  6 .

  1 , ,, .

  2 , , .

  3 .

  4 , .

  5 .

  6 .

  1 , , , .

  2 , , .

  3 .

  4 , .

  5 .

  6 .

 • 15

  8

  1. , - - . - - , . - .

  , - ( ; ). - , - . , , , . , . - 50% 65%, .

  - - . - . - - . - -, .

  2. . -, - , - ,

  . . - , - , .

  - -, . , -. , , - / .

  - . - , - . . - - . - . , - , . - , .

  , - - , , - .

  - . - . - . - / - - , - , - . , . - , - internet - . .

  . ; - . . -. -, , , - . . -. - .

  3. -, 2 - .

  - - - - -

  2007-2013. - 65% - .

  - - . ;

  ,

  PU

  BLI

 • 2009

  9

  - - . , - - . , , . ; - . - . - , - .

  . , /, - . / - - - , - . - - , - , .

  - - - . - .

  -

  . - - . - , - .

  -, , - , , . - , - , . , - - , , . - . - - . , - , .

  :

 • 15 2009

  10

  7. - 7

  , - /,

  - - /,

  (- )

  -

  , -

  .

  8. - -

  ( ) - - .

  , , - (prospectus), (-, , , , .) /- - -.

  9. - -

  - .

  10. -

  - - - .

  / - ( - - / , ) - , camping, - , -, .

  11. 8 . 1599/1986 - - , -:

  - .

  - - 10 -, .

  .

  (

  - - ).

  : -

  2003/361/ 6 2003.

  -

  - .

  - - , , - 2003/361/ 6 2003, .

  - - .

  , - (de minimis) - ( ) 01.01.2008 31.12.2010 500.000 .

  .

  - 3 .

  - (-, 5.6)

  [SID: 3960275]

  . 2

  -, - :

  - - . - . , , - .

  -

  , (3) .

  - , - - . - (3).

  - (3) ,

  . -

  (1) , - - - : - -

  - (2) , - - . -, -

  (2) , - 2008 - ( 0,2 -), - -.

  - - - , - - - . [SID: 3965479]

 • 15 2009

  11

  - - (), 1133.2008 - .

  , - 01/01/2009 - , .

  - , - , . [SID: 3959535]

  . 10

  10.42 10.52 10.61 10.62 10.71 10.72

  10.73 , ,

  10.81 10.82 , 10.83 10.84 10.85 10.86

  10.89 ....

  11 11.01 ,

  11.02

  11.03 11.04

  11.05 11.06 11.07

  13

  13.10 13.20 13.30 () 13.91

  13.92 ,

  13.93 13.94 ,

  13.95

  , 13.96

  13.99 ....

  14 14.11 14.12 14.13 14.14 14.19 14.20 14.31

  14.39

  15

  15.11

  15.12 (), ,

  15.20 16

  ,

  16.10 , 16.21 (-)

  16.22 16.23 16.24

  . 16.29

  17

  17.11 17.12 17.21

  17.22 ,

  17.23 ()17.24 ()17.29

  18 18.11 18.12 18.13 18.14 18.20

  19 19.10 ()19.20

  20 20.11 20.12 20.13 20.14 20.15 20.16 20.17 (

  ) 20.20

  20.30 ,

  , 20.41 ,

  20.42 20.51 20.52 20.53 20.59 ....20.60

  21

  21.10 21.20

  22 ()

  22.11 ( ) ( )

  22.19 ()22.21 , ,

  22.22 22.23 22.29

  23 23.11 23.12 23.13 23.14 23.19 ,

  23.20 23.31 23.32 ,

  23.41

  23.42 23.43

  1: ( 4 )

 • 15 2009

  12

  . 23.44

  23.49 23.51 23.52 23.61 23.62 23.63 23.64 23.65 23.69 ,

  23.70 , 23.91 23.99 ....

  24 24.10 , 24.20 , ,

  24.31 24.32 24.33 24.34 24.41 24.42 ()24.43 , 24.44 24.45 24.46 24.51 24.52 24.53 24.54

  25 ,

  25.11

  25.12 25.21 25.29 ,

  25.30 ,

  25.40 25.50 , ,

  25.61 25.62 25.71 25.72 25.73 25.91 25.92 25.93 , 25.94 25.99 ....

  26 ,

  26.11 26.12 26.20

  26.30 26.40 26.51 ,

  26.52 26.60

  26.70 26.80

  27 27.11 ,

  27.12

  27.20 27.31 27.32

  27.33 27.40 27.51 27.52 27.90

  28 ....28.11 ,

  , 28.12 28.13 28.14 28.15 ,

  ,

  . 28.21 , 28.22 28.23

  ( )

  28.24 28.25

  28.29 ....28.30 28.41 28.49 28.91 28.92 ,

  28.93 ,

  28.94

  ,

  28.95

  28.96

  28.99 ....29 ,

  29.10 29.20

  29.31

  29.32

  30 30.11 30.12 30.20

  30.30

  30.91 30.92 30.99 ....

  31 31.01 31.02 31.03 31.09

  32 32.11 32.12 32.13 32.20 32.30 32.40 32.50

  32.91 32.99 ....

  33 33.11 33.12 33.13 33.14 33.15 33.16 33.17 33.19 33.20

  43 43.21 43.22

  43.29 43.31 43.32 43.33 43.34 43.39

  43.91 43.99

  ....58

  58.11 58.12 58.13 58.14 58.19 58.21 58.29

  1: ( 4 )

 • 15 2009

  13

  2: ( 4 )

  1: ( 4 )

  55 55.10

  : 55.10.10.03 ,

  , ,

  : 55.10.10.04 ,

  55.20

  55.30 ,

  . -

  45

  45.11

  45.19 45.20 45.31

  45.32

  45.40 ,

  46 ,

  46.11

  , , -

  46.12 , ,

  : 46.12.11 ,

  46.13

  46.14

  , ,

  46.15 , ,

  46.16 ,, ,

  46.17 ,

  : 46.17.13

  46.18

  46.19

  46.21 , ,

  46.22 46.23 46.24 ,

  46.31 46.32

  46.33 ,

  46.34 46.36 ,

  46.37 , , 46.38 ,

  , ,

  : 46.38.1 46.39 ,

  46.41 46.42 46.43 46.44

  46.45 46.46 46.47 , 46.48 46.49 46.51 ,

  46.52

  . -

  46.61 ,

  46.62 46.63 ,

  46.64 ,

  46.65 46.66 46.69 46.72 46.73 ,

  46.74 ,

  46.75 46.76 46.77 46.90

  47 ,

  47.11 ,

  47.19 47.21

  47.22

  47.24 ,

  47.25 47.26

  47.29

  47.41 ,

  47.42

  47.43

  47.51

  47.52 ,

  47.53 ,

  47.54

  47.59 ,

  47.61 47.62

  47.63

  47.64

  47.65

  47.71

  47.72

  47.73 ()47.74

  47.75

  47.76 , , ,

  ,

  47.77

 • 15 2009

  14

  1: ( 4 )

  . -

  47.78

  47.79

  47.91

  , : 47.91.15 ,

  47.99 ,

  . -

  : 47.99.11.01

  : 47.99.55.01

  : 47.99.59.01 : 47.99.71.01

  : 47.99.85 , ,

  ,

  2: ( 4 )

  . , ,

  35 , ,

  35.11 35.12 35.13 35.14 35.21 35.22 35.23 35.30

  . - ,

  36 , 36.00 ,

  37 37.00

  38 ,

  38.11 38.12 38.21 38.22 38.31 38.32

  39

  39.00

  . 49

  49.31 49.32 49.39 ....49.41 49.42

  50 50.20 50.30 50.40

  51 51.21

  52

  52.10 52.21 52.22 52.24 52.29

  53 53.10

  53.20

  .

  55 55.90.

  55.90.12

  56

  56.10

  56.21 56.30 .

  .

  56.30.10.03

  , 56.30.10.06

  56.30.10.07

  56.30.10.08 (internetcafe)

  56.30.10.14

  . 59 ,

  ,

  59.11 ,

  59.12 ,

  59.13 ,

  59.14 59.20

  60

  60.10 60.20

  61

  61.10 61.20 61.30 61.90

  62 ,

  62.01

  62.02

  62.03 62.09

  63 63.11 ,

  63.12 (web portals)63.91 63.99

  ....

  : 63.99.10.02 .

  66

  66.12 .:

  66.12.11.08

  66.22 ,

  : 66.22.10.03 ,

  : 66.22.10.06 . 68

  68.31

 • 15 2009

  15

  2: ( 4 )

  . ,

  69

  69.10 69.20 ,

  69.20.23.01

  70

  70.10 70.21 70.22

  71

  71.11 71.12

  71.20

  72 72.11 72.19

  72.20

  73

  73.11 73.12 73.20

  74 ,

  74.10 74.20 74.30 74.90 ,

  ....75

  75.00 . 77

  77.11

  77.12 77.21

  77.22 77.29

  77.31

  77.32

  77.33

  ( )

  77.34 77.35

  77.39 ,

  ....77.40

  ,

  78 78.10 78.20 78.30

  79 ,

  79.11 79.12 79.90

  80

  80.10 80.20 80.30

  81

  81.10 81.21 81.22

  81.29 81.30

  82 ,

  82.11

  . 82.19 ,

  82.20 82.30 82.92 82.99

  .... 85

  85.51 85.52 85.53

  85.59 .....:

  85.59.11

  85.59.12 (IT)

  85.59.19.06

  86 86.90

  87 87.20

  ,

  87.30

  87.90 . 88

  88.10

  88.91 88.99

  .... , 90 ,

  90.01 90.02 90.03 90.04 /

  91 , ,

  91.01 91.02 91.03

  91.04

  93

  93.11 93.12 93.13 93.21

  93.29 95.22

  95.23 95.24 95.25 95.29

  96 96.01 ()

  96.02 ,

  96.03

  96.04 96.09

  ....

  .: 96.09.19.01 ()

  : 96.09.19.09

  : 96.09.19.12

  : 96.09.19.13

  : 96.09.19.14

  : 96.09.19.15

  : 96.09.19.17 (piercing)

  . .