Παθητικά Ηλιακά Συστήματα

of 160 /160
Υπεύθυνη Σεμιναρίου Υπεύθυνη Σεμιναρίου Μαργαρίτα Καραβασίλη Μαργαρίτα Καραβασίλη Αρχιτέκτων dplg Αρχιτέκτων dplg, , Χωροτάκτης Χωροτάκτης, , Πολεοδόμος Πολεοδόμος, , τ. Γεν τ. Γεν. . Επιθεωρήτρια Περιβ Επιθεωρήτρια Περιβ/ντος ΥΠΕΧΩΔΕ ντος ΥΠΕΧΩΔΕ επιστημονική σύμβουλος διεθνούς προγράμματος εργασίας επιστημονική σύμβουλος διεθνούς προγράμματος εργασίας για την Αρχιτεκτονική & τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για την Αρχιτεκτονική & τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων ( της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA UIA-ARES ARES) ) τηλ: 210 9334616 & 6937 434697 τηλ: 210 9334616 & 6937 434697 E-mail mail: : ritakar ritakar@tee tee.gr gr Web Web-site site: : www www.evonymos evonymos.org org

Embed Size (px)

description

Παθητικά Ηλιακά Συστήματα, Μαργαρίτα Καραβασίλη Σεμινάριο ΙΕΚΑΜ-ΤΕΕ, 2009 Ενεργειακός-Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Transcript of Παθητικά Ηλιακά Συστήματα

 • dplg dplg, , , , , , . . . . // & &

  ( (UIAUIA--ARESARES) ) : 210 9334616 & 6937 434697: 210 9334616 & 6937 434697

  EE--mailmail: : ritakarritakar@@teetee..grgrWebWeb--sitesite: : wwwwww..evonymosevonymos..orgorg

 • - .

  ,

  ,

  .

  - - - .

  : .

 • s u s t a i n a b l ea r c h i t e c t u r e

 • 11. .

  .

  . .

  ,

  .

  ,

  , ,

  .

 • 1. 1.

 • 2. 2.

  --

  .

  -

  ((), ),

  . .

 • 3. TROMBE - MICHEL

 • 3. TROMBE

  MICHEL

  .

  ,

  Trombe

  .

  ,

 • Trombe.

  4.

  2.,

  ,

  .

 • 4.

  &

 • .

  .

  5.

  ,

  .

  :

  ,

  , ,

  , , .

  , , trombe wall, , . .

 • 5. , ,

  . .

  :

  ,

  ,,

  , , .

 • 55. .

  , , trombe wall, , .

  .

 • , ( , (rockrock--bed) bed) & &

  ..

  .

  ( )

 • 6. 6.

  ,

  .

  , ,

  .

  .

  ,

  .

 • , , ..

  CO2 CO2

  ..

  , ,

 • .

  .

  , , . 1991 1

  : , , , ,

 • , ,

  , ,

  , ,

  . .

  , ,

  , ,

  , ,

  , ... , ...

  , ,

  ..

 • 1.

  1.

  .

  .

  , ,

  , ...

  ,

  1.1

  ,

  .

  ,

  ,

  .

 • 1. 100% 12:00

  1. 100% 12:00

 • 1. 14:30 100% 6:00 .

  1. 14:30 100% 6:00 .

 • 1. 100% 10:00 ..

  1. 100% 10:00 ..

 • 1. 87% 9 15:30 .. & 91-36% 12:30

  1. 87% 9 15:30 .. & 91-36% 12:30

 • 1. 100% 10:30 ..

  1. 100% 10:30 ..

 • 1. 80% 11:30 ..

  1. 80% 11:30 ..

 • 1. 100% 14:30 ..

  1. 100% 14:30 ..

 • 1. 80% 15:30 .. 5 26.90 18:40 36%

  1. 80% 15:30 .. 5 26.90 18:40 36%

 • 1.

  1.

  1.1 1.1

 • 1.

  1.

  1.1

 • 1.

  1.

  1.1

 • 1.

  1.

  1.1

  15:00

  13:00

 • 1.

  1.

  1.1

  15:00

  13:00

 • & ,

  2004

  ..

 • 1.

  1.

  1.2

  ,

  .

  ,

  , .

  , ,

  ,

  .

  , ,

  .

 • 1.

  1.

  1.3 &

  ,

  ,

  ( ),

  .

 • 1.

  1.

  1.3

 • 1.

  1.

  1.4

  : :

  ,

  ,

  ,

  . .

  : :

  ,

  .

  / .

 • 1.

  1.

  1.4

 • 1.

  1.

  1.5

  Double clear glass :6,12,6mmDouble clear glass :6,12,6mmDouble clear glass :6,12,6mmDouble clear glass :6,12,6mm Single clear g lass :6mmSingle clear g lass :6mmSingle clear g lass :6mmSingle clear g lass :6mm

  50-74%50-74%50-74%50-74%

  90%90%90%90%

  Reflecting glass & clear glass :6mmReflecting glass & clear glass :6mmReflecting glass & clear glass :6mmReflecting glass & clear glass :6mm

  100%100%100%100%

  24%24%24%24%

  28%28%28%28%

  5%5%5%5% 43%43%43%43%

  Reflet. glass & Reflecting glass :6mmReflet. glass & Reflecting glass :6mmReflet. glass & Reflecting glass :6mmReflet. glass & Reflecting glass :6mm

  100%100%100%100%

  30%30%30%30%

  28%28%28%28%

  11%11%11%11% 31%31%31%31%

  Double clear glass :6,12,6mmDouble clear glass :6,12,6mmDouble clear glass :6,12,6mmDouble clear glass :6,12,6mm Single clear g lass :6mmSingle clear g lass :6mmSingle clear g lass :6mmSingle clear g lass :6mm

  Refecting glass :6mmRefecting glass :6mmRefecting glass :6mmRefecting glass :6mm

  100%100%100%100%

  52%52%52%52%20%20%20%20%

  28%28%28%28%

  Refecting glass :6mmRefecting glass :6mmRefecting glass :6mmRefecting glass :6mm

  100%100%100%100%

  52%52%52%52%27%27%27%27%

  21%21%21%21%

  Reflecting glass & clear glass :6mmReflecting glass & clear glass :6mmReflecting glass & clear glass :6mmReflecting glass & clear glass :6mm

  Absorbing glass :6mmAbsorbing glass :6mmAbsorbing glass :6mmAbsorbing glass :6mm

  100%100%100%100%

  45%45%45%45%

  50%50%50%50%

  5%5%5%5%

  Reflet. glass & Reflecting glass :6mmReflet. glass & Reflecting glass :6mmReflet. glass & Reflecting glass :6mmReflet. glass & Reflecting glass :6mm

  Absorbing glass & clear glass :6mmAbsorbing glass & clear glass :6mmAbsorbing glass & clear glass :6mmAbsorbing glass & clear glass :6mm

  100%100%100%100%

  7%7%7%7%

  50%50%50%50%

  6%6%6%6% 37%37%37%37%

 • 1.

  1.

  1.5

 • 1.

  1.

  1.5

 • 1.

  1.

  1.5

 • mm

  UV

  U value

  (W/m2K).

  .

  -

  %

  -

  %

  -

  %

  -

  %

  -

  % Air Ar

  Eclipse Advantage

  Clear 6 60 26 30 45 20 22 1.9 1.7 0.54 0.62

  Eclipse Advantage

  Grey 6 29 9 28 23 9 8 1.9 1.7 0.33 0.39

  Eclipse Advantage

  Bronze 6 36 12 29 28 10 9 1.9 1.7 0.38 0.44

  Eclipse Advantage

  BlueGreen 6 51 20 29 29 11 13 1.9 1.7 0.38 0.44

  Eclipse Advantage

  EverGreen 6 44 16 29 20 9 6 1.9 1.7 0.29 0.34

  Eclipse Advantage

  Arctic Blue 6 37 13 29 20 8 9 1.9 1.7 0.30 0.34

 • l

  l

  l

  1.

  1.

  1.6

  .

 • 1.

  1.

  1.6

  l

  l

  l

 • l

  l

  l

  l &

  l

  . 2.

  . 2.

  2. 2.

  2.1

 • 2.

  2.

  2.1

  ()() ()() ()()

 • 2.

  2.

  2.1

  &

 • 2.

  2.

  2.1

 • 2.

  2.

  2.1

 • 2.

  2.

  2.1

  , ,

 • .

  2004

 • , .

  2004

 • 2.

  2.

  2.1

 • & & . & & .

 • Sind"Pakistan: malqaf or bad gir

  (Windskopes bad-gir)

  .

  500 .

  & -

  Windtowers

  Windskopes

  Windcachers

  Bad gir

  Malqaf

  Windtowers

  Windskopes

  Windcachers

  Bad gir

  Malqaf

  A traditional wind tower

  500 .

  .

 • 2.

  2.

  2.2

  l

  l Buried pipes

  2.3

 • The Villas of Costozza Italy 16th

  century

  & & & & :

  /

 • 2004

  - .

  ..

 • . 2.

  . 2.

  2.2

  Buried pipes -

  ..

 • . 2.

  . 2.

 • Cappadocia "Turkey#]underground dwellings[

  & & & & :

 • 2.

  2.

  -

 • 2.

  2.

  () ()

 • (cooling towers)

  Cunningham Thompson Tuscon

  Givoni

  2.

  2.

  Givoni

  (inertial convective/evaporative shower cooling

  tower)

  (roof ponds)

  (roof sprays)

 • (cooling towers)

  Cunningham Thompson Tuscon

  .

  , .

  .

  , , ,

  ,

  .

  2.

  2.

 • (cooling towers)

  Givoni (inertial

  convective/evaporative shower cooling tower)

  2.

  2.

 • (roof ponds)

  2.

  2.

 • (roof sprays)

  fan-coil

  2.

  2.

  fan-coil

 • ,

  -

  -

  2.

  2.

 • ,

  2.

  2.

 • -

  2.

  2.

 • , , , , , ,

  ... ...

  & &

  . .

  , ,

  , ,

  . .

 • .

  2004

 • Eastgate Pearce Partnership Harare Zimbabwe 1996 , &

  Eastgate Pearce Partnership Harare Zimbabwe 1996 , &

 • Eastgate Pearce Partnership Harare Zimbabwe 1996 .

  Eastgate Pearce Partnership Harare Zimbabwe 1996 .

  Parking

  -

 • Eastgate Pearce Partnership Harare Zimbabwe 1996

  .

  ,

  Eastgate Pearce Partnership Harare Zimbabwe 1996

  .

  ,

 • Se

  c

  t

  i

  o

  n

  s

  o

  f

  t

  h

  e

  t

  o

  w

  e

  r

  o

  f

  t

  h

  e

  w

  i

  n

  d

  Tower of the wind

  & & --

  S

  e

  c

  t

  i

  o

  n

  s

  o

  f

  t

  h

  e

  t

  o

  w

  e

  r

  o

  f

  t

  h

  e

  w

  i

  n

  d

  Yazd "IranYazd "IranYazd "Iran*

 • The Maharaja Palace in Amber "India

  , , 160

  mber . ,

  , .

  , , ,

  .

  , , 160

  mber . ,

  , .

  , , ,

  .

  & &

 • 'The Housing Design Awards 2000 - BedZED,

  Winner of the Sustainability Award & Most Promising

  Scheme'

  Client: Peabody Trust with the BioRegional Development

  Group

  Architect: Bill Dunster architects

  Location: Hackbridge, Sutton

  Cost: 15.7m

  Programme: 1999 - June 2001

 • BRE Garston, Hertfordshire U.K.

  , .

  , , , . BMS , .

  BRE Garston, Hertfordshire U.K.

  , .

  , , , . BMS , .

 • .

 • Air flow network in crossAir flow network in cross--ventilationventilation

  Cross ventilation Cross ventilation through faade through faade openings & openings & internal ventsinternal vents

  Natural Cooling Natural Cooling -- VentilationVentilation

  Natural ventilation techniquesNatural ventilation techniques

  Passive extraction of heat in summerPassive extraction of heat in summer(Both day & Night(Both day & Night--ventilation)ventilation)

  Stack ventilation Stack ventilation through the roof through the roof of the attic & the of the attic & the of the attic & the of the attic & the skylightsskylights

  1.1. OpeningsOpenings2.2. Vents on internal wallsVents on internal walls3.3. Atrium Atrium 4.4. SkylightsSkylights

  1 1

  2 3

 • 2.

  2.

  2.2

  l

  l Buried pipes

  2.3

 • : :

  : :

  : :

  : :

  , ,

  . .

  , ,

  . .

 • : .

  :

  : .

  :

  .

  .

  : .

  : , .

  : .

  : , .

 • ( SHAFT( SHAFT--BOX )BOX ) -- ARAG 2000 tower, DsseldorfARAG 2000 tower, Dsseldorf ( SHAFT( SHAFT--BOX )BOX ) -- ARAG 2000 tower, DsseldorfARAG 2000 tower, Dsseldorf

  , ,

  , , ..

 • ( SHAFT( SHAFT--BOX )BOX ) -- ( SHAFT( SHAFT--BOX )BOX ) --

 • ( CORRIDOR ) - Dsseldorf City Gate ( CORRIDOR ) - Dsseldorf City Gate

  b

  (). ,

  ,

  .

 • N

  - -

  85 .

  : Renzo Piano

  (

  CORRIDOR )

  Debis Zentrale am Potsdamer Platz -Berlin

  (

  CORRIDOR )

  Debis Zentrale am Potsdamer Platz -Berlin

 • b

  .

  ,

  .

 • , - ( MULTISTORY ) -, - ( MULTISTORY ) -

 • , , .

 • ( ( .).)

  ((-- ) )

  ((CFDsCFDs

 • 1894 , Original Layout , 640 m2

  Paul Wallot

  In the 60th , conversion, 1375 m2

  Paul Baumgarten

  In the 90th , conversion, 1200 m2

  Sir Norman Foster

 • Functional Areas

  Audience

  Press

  Members of Parliament

  Administration

  Presidency

 • exhaust air

  fresh air

  Ventilation scheme of the Reichstag BuildingVentilation scheme of the Reichstag Building

  chamber

  pressure floor