Συστήματα Άμεσης ∆ημοκρατίας

of 17 /17
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1

Embed Size (px)

Transcript of Συστήματα Άμεσης ∆ημοκρατίας

Page 1: Συστήματα Άμεσης ∆ημοκρατίας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1

Page 2: Συστήματα Άμεσης ∆ημοκρατίας

Σύστημα Κλίμακα Λήψη αποφάσεων

Επεξεργασία προτάσεων

Μεταβίβαση ψήφου

Σχηματισμός ομάδων

Αξιολόγηση Προθεσμίες Αλγόριθμος Χρήση

Gen Assembled Υπηρεσία Ναι Ναι Όχι Όχι Όχι Ναι Αμφ

Leading Boards Υπηρεσία Όχι Ναι Όχι Όχι Όχι Ναι - Ναι

ChoiceRanker Κοινωνική Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι DemoChoice Αμφ

Hyperarchy Κοινωνική Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Αμφ

Loomio Κοινωνική Ναι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Like/Dislike Ναι

DemocracyLab Κοινωνική Ναι Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι Αμφ

CrowdVote Κοινοτική Ναι Όχι Ναι Ναι Όχι Όχι Αμφ

Dyn Democracy Κοινοτική Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Όχι

Open Democracy Κοινοτική Ναι Όχι Ναι Ναι Ναι Όχι Ναι

Vilfredo Κοινοτική Ναι Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι Αμφ

Wisdom of crowds Κοινοτική Ναι Όχι Όχι Όχι Ναι Όχι Αμφ

Direct Congress Ευρεία Ναι Ναι Όχι Ναι Ναι Ναι Yes/No Ναι

Votetocracy Ευρεία Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Yes/No Όχι

White House 2 Ευρεία Όχι!! Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι Priorities Όχι

Cyb Democracy Ευρεία Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι Ναι Yes/No Όχι

Virtual Parliament Ευρεία Ναι Όχι Όχι Ναι Όχι Όχι Like/Dislike Όχι

Adhocracy Ευρεία Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι Όχι Schulze Ναι

Helios Voting Ευρεία Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι Ναι Ναι

Liquid Feedback Ευρεία Ναι Όχι Ναι Ναι Όχι Όχι Schulze Ναι

Open Assembly Ευρεία Ναι Ναι Όχι Όχι Ναι Όχι Schulze Ναι

Virtual Pol Ευρεία Ναι Όχι Όχι Ναι Όχι Ναι Yes/No Ναι

Votorola Ευρεία Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι Μελετη

Democracy 2.0 Ευρεία Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Yea/No Αναπτ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

[1] http://www.metagovernment.org/wiki/Active_projects[2] http://www.metagovernment.org/wiki/Related_projects[3] http://www.metagovernment.org/wiki/Standardization

2

Page 3: Συστήματα Άμεσης ∆ημοκρατίας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

http://zelea.com/project/votorola/home.html

-Votorola is a technology for the broad-based guidance of societal systems.

-We explore techniques that enable people to orient their discussions toward mutual understanding and consensus;

-to independently compose primary legislative bills, plans and other draft norms in critical opposition to authority;

-to guide the decisions of authority;

- and together to steer society as a whole.

3

Page 4: Συστήματα Άμεσης ∆ημοκρατίας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

- The voting mechanism is a delegate cascade that is open to continuous recasting.

- Votes are public. There are no secret ballots. The identities of all voters are revealed. Anyone may trace the flow of their votes through the cascade, and thence to the terminal candidates who hold them.

4

Page 5: Συστήματα Άμεσης ∆ημοκρατίας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

5

Page 6: Συστήματα Άμεσης ∆ημοκρατίας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

- Assent for each candidate is measured by the quantity of votes received. A candidate holding votes is known as a base candidate.

- Assent is the expression of agreement.

- The typical form of a cascade is a tree, that has a single base candidate at the root (root candidate), voters at the leaves (top), and delegates among the branches in between. 6

Page 7: Συστήματα Άμεσης ∆ημοκρατίας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

7

Page 8: Συστήματα Άμεσης ∆ημοκρατίας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Textbender is a system of collaborative writing based on recombinant text. It implements a social Web medium with potential applications ranging from open art to open democracy. The underlying mechanism is evolutionary genetics:- The text exists as a population of variants, one per author.- Authors swap fragments and arrangements of the text, peer to peer.- Genes encode a traceable record of authorship throughout.

8

Page 9: Συστήματα Άμεσης ∆ημοκρατίας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Τhe system remembers the authorship of each contribution, no matter how small, wherever it happens to survive in an individual document. A document is a patchwork of discrete genes, each of which encodes a piece of text. In addition, each gene records its own origins and ancestry. The combined ancestries of all genes of a document are, therefore, a record of that document's authorship. When a piece of text is transferred to another document, a portion of authorship is transferred too. When that document is later subject to a genealogical trace, it will reveal the contributions made to it by all surviving pieces of text, and the historical authorship of each.

9

Page 10: Συστήματα Άμεσης ∆ημοκρατίας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

10

Page 11: Συστήματα Άμεσης ∆ημοκρατίας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

11

Page 12: Συστήματα Άμεσης ∆ημοκρατίας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

12

Page 13: Συστήματα Άμεσης ∆ημοκρατίας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

13

Page 14: Συστήματα Άμεσης ∆ημοκρατίας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

14

Page 15: Συστήματα Άμεσης ∆ημοκρατίας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

15

Page 16: Συστήματα Άμεσης ∆ημοκρατίας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

The architecture takes seriously the ideal of heroic outside guidance. It aims to situate the hero guide beyond the formalized guideway and within the context of the lifeworld as is. An ordinary person speaks from that everyday context and the course of society is changed.

On the system side, the aim is to guide the whole of the state administrative system as is. The architecture provides for this purpose a comprehensive catalogue of guidance practices that requires no initiative or structural change on the part the state, because the institution of the guideways is independently anchored in the lifeworld. 16

Page 17: Συστήματα Άμεσης ∆ημοκρατίας

Michael Allanhttp://zelea.com/

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

17