Συστήματα προσομοίωσης

9
Συστήματα προσομοίωσης

description

Παρουσίαση βασικών εννοιών των συστημάτων προσομοίωσης για το μάθημα Εφαρμογές Η/Υ της Β Λυκείου

Transcript of Συστήματα προσομοίωσης

Page 1: Συστήματα προσομοίωσης

Συστήματα προσομοίωσης

Page 2: Συστήματα προσομοίωσης

Συστήματα προσομοίωσης

Συνεργασία συσκευών (υλικό)

Page 3: Συστήματα προσομοίωσης

Συστήματα προσομοίωσης

Συνεργασία συσκευών (υλικό) και προγραμμάτων (λογισμικό)

Page 4: Συστήματα προσομοίωσης

Συστήματα προσομοίωσης

Συνεργασία συσκευών (υλικό) και προγραμμάτων (λογισμικό) για την αναπαράσταση πλευρών της πραγματικότητας

Page 5: Συστήματα προσομοίωσης

Γιατί χρειάζονται;Κάποια πειράματα και παρατηρήσεις είναι αδύνατον να γίνουν

στην πραγματικότητα

Page 6: Συστήματα προσομοίωσης

Γιατί χρειάζονται;Μπορούμε να κάνουμε παρατηρήσεις που στην πραγματικότητα

θα απαιτούσαν μεγάλο κόστος

Page 7: Συστήματα προσομοίωσης

Γιατί χρειάζονται;Μπορούμε να κάνουμε παρατηρήσεις που στην πραγματικότητα

θα ήταν επικίνδυνες

Page 8: Συστήματα προσομοίωσης

Γιατί χρειάζονται;Μπορούμε να κάνουμε παρατηρήσεις που στην πραγματικότητα

θα χρειάζονταν πολύ χρόνο

Page 9: Συστήματα προσομοίωσης

Πως λειτουργούν;Μπορούμε να παρεμβαίνουμε ρυθμίζοντας παραμέτρους και να

παρατηρούμε τα αποτελέσματα