συστήματα διαχείρησης μάθησης

of 29 /29
Νίκος Παπασταματίου, φυσικός, Σχολικός Σύμβουλος κλΠΕ04 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Embed Size (px)

Transcript of συστήματα διαχείρησης μάθησης

Page 1: συστήματα διαχείρησης μάθησης

Νίκος Παπασταματίου, φυσικός, Σχολικός Σύμβουλος κλΠΕ04

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Page 2: συστήματα διαχείρησης μάθησης

Η ιστοσελίδα (web page) είναι μια πηγή στο World Wide Web, που μπορεί να περιέχει κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, animation, βίντεο και υπερσυνδέσμους (hyperlinks) προς άλλες ιστοσελίδες. Συνήθως οι ιστο-σελίδες έχουν τη μορφή html ή xhtml και για να δει κάποιος το περιεχόμενό τους χρειάζεται ένα φυλλομετρητή (browser).

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Νίκος Παπασταματίου ● ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ● Μάιος 2008

Το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management

System, CMS) είναι μια εφαρμογή με την οποία μπορεί κανείς να διαχειριστεί συγκεντρωμένες πληροφορίες ηλεκτρονικής μορφής στο Διαδίκτυο. Αναφέρεται σε ένα σύστημα διαχείρισης του περιεχομένου ενός διαδικτυακού τόπου (Web CMS) που αποτελείται από ένα πλήθος εργαλείων, με τα οποία δίνεται η δυνατότητα σε όποιον ανανεώνει μια ιστοσελίδα να περνάει καινούριο περιεχόμενο, να αλλάζει τα κείμενα, τις φωτογραφίες, τα αρχεία και οτιδήποτε άλλο, εύκολα και γρήγορα.

Page 3: συστήματα διαχείρησης μάθησης

Τα Συστήματα Διαχείρισης περιεχομένου μάθησης (Content Course Management System, CMS) επιτρέπουν στο διδάσκοντα να δημιουργήσει ένα δικτυακό μάθηµα, όπου μπορούν να «ανεβούν» (upload) κείμενα σε έναν από τους συνήθεις τύπους (όπως κειμένου, παρουσίασης, ήχου) κλπ. χωρίς να χρειάζεται να μετατρέπονται σε web format, δηλαδή, να μετατραπούν σε υλικό για ιστοσελίδες (ενσωμάτωση στον κώδικα html της ιστοσελίδας).

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Νίκος Παπασταματίου ● ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ● Μάιος 2008

Page 4: συστήματα διαχείρησης μάθησης

Τα Συστήματα Διαχείρισης περιεχομένου μάθησης (CMS) είναι σχεδιασμένα να εξυπηρετούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) και απαιτούν σχετικά περιορισμένες δεξιότητες από τον χρήστη και αυτό τα καθιστά δημοφιλή επιλογή. Καλύπτουν συνήθως τα εξής χαρακτηριστικά:- Online ανάρτηση υλικού μαθημάτων.- Αξιολόγηση σπουδαστή. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να υλοποιηθεί µε online ερωτήσεις, τεστ κλπ.- Φόρουµ συζητήσεων (e-forum). Οι συζητήσεις μπορούν να διεξάγονται µε την επίβλεψη μιας ομάδας, προκειμένου να ανταλλάσσονται σημειώσεις και να συζητούνται συγκεκριμένα θέματα στο ενδιάμεσο των μαθημάτων και αυτό το καθιστά δημοφιλή επιλογή.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Νίκος Παπασταματίου ● ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ● Μάιος 2008

http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_learning_environment

Page 5: συστήματα διαχείρησης μάθησης

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Νίκος Παπασταματίου ● ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ● Μάιος 2008

Ένα Συστήμα Διαχείρισης περιεχομένου μάθησης (CMS) μπορεί να μην υποστηρίζουν εργαλεία συγγραφής όπως είναι το Dreamweaver ή το Flash. Για το σκοπό αυτό οι διδάσκοντες απαραίτητα θέτουν συνδέσμους (links) προς το απομονωμένο υλικό που έχουν δημιουργήσει και που βρίσκεται αποθηκευμένο αλλού.

Αδυναμία στον έλεγχο και την καταγραφή, δεν μπορεί να επαληθεύσει την ταυτότητα των σπουδαστών που λαμβάνουν μέρος στην εξέταση ούτε μπορεί να σώσει το τεστ πριν το υποβάλλει ο μαθητής στον διδάσκοντα.

Page 6: συστήματα διαχείρησης μάθησης

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Νίκος Παπασταματίου ● ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ● Μάιος 2008

Συστήµατα Διαχείρισης περιεχομένου μάθησης (Learning Management System)

…ένα σύστημα LMS διανέμει και διαχειρίζεται όλες τις μαθησιακές ανάγκες. Να διευκρινιστεί ότι η διαχείριση αναφέρεται περισσότερο στην πληροφορία που συντελεί στη μάθηση και όχι σε αυτή καθεαυτή τη μάθηση. Καθιστά διαθέσιμα τα μαθήματα, κάνει εγγραφές σπουδαστών και προχωρά στην επιβεβαίωση αυτών των εγγραφών, ελέγχει την καταλληλότητα των σπουδαστών, δηµιουργεί υπενθυµίσεις για το πρόγραμμα μαθημάτων, καταγράφει την ολοκλήρωση των µαθημάτων, δημιουργεί τεστ, ανακοινώνει την ολοκλήρωση του µαθήµατος στο διδάσκοντα και ακολούθως ενημερώνει και το σπουδαστή…

http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_management_system

Page 7: συστήματα διαχείρησης μάθησης

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Νίκος Παπασταματίου ● ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ● Μάιος 2008

Συστήματα Διαχείρισης περιεχομένου μάθησης(CMS) είναι τα Joomla!, Moodle, Drupal, EClass, PostNuke, κ.ά.

http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_learning_environment

Page 8: συστήματα διαχείρησης μάθησης

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Νίκος Παπασταματίου ● ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ● Μάιος 2008

http://www.joomla.org/ http://www.joomla.gr/

Εύκολο στην εγκατάσταση.

Επεξεργασία του περιεχομένου μόνο με απλή γνώση word.

Διαθέσιμη συλλογή πολυμεσικών αρχείων και αρχείων εικόνας.

Δυνατότητα ηλ. εμπορίου.

Χώρος για φόρουμ και συζητήσεις.

Δυνατότητα δημιουργίας blogs,Email, Newsletters.

Συλλογή δεδομένων και δημιουργία αναφορών.

Υπηρεσίας συνδρομητικής εγγραφής.

Δημιουργία καταλόγων περιεχομένου.

Page 9: συστήματα διαχείρησης μάθησης

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Νίκος Παπασταματίου ● ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ● Μάιος 2008

http://moodle.org/

Δυνατότητα εγγραφής των χρηστών με δημιουργία δικού τους λογαριασμού και επιβεβαίωση των διευθύνσεων e-mail.

Έλεγχος του διδάσκοντα στο περιεχόμενο του μαθήματος και δυνατότητα ποικιλίας στις δραστηριότητες σχετικά με το μάθημα (φόρουμ, κουίζ, εργασίες).

Συγκεντρωτική παρουσίαση βαθμολογίας.

Γραφική απεικόνιση της κίνησης των χρηστών.

Υποστηρίζει πολύγλωσση υποστήριξη κειμένων.

Επιτρέπει τη διεξαγωγή συζητήσεων online.

http://en.wikipedia.org/wiki/Moodle

Page 10: συστήματα διαχείρησης μάθησης

Έλεγχος των εργασιών.Ο διδάσκων μπορεί να επιλέξει αν θα εμποδίσει εκπρόθεσμες υποβολές εργασιών, αν θα επιτρέψει να υποβληθούν εκ νέου ή αν θα λάβει προειδοποιητικό email όταν οι μαθητές προσθέτουν κάτι στην υποβληθείσα εργασία ή ενημερώνουν το περιεχόμενό της

Επιτρέπει στο διδάσκοντα να δημιουργεί ποικιλόμορφα τεστ (πολλαπλή επιλογή, κενά σε προτάσεις, αντιστοίχηση, ...)

Δημιουργία blogs και wikisΜέθοδοι εγγραφής και ταυτοποίησης χρηστών

Φίλτρα περιεχομένου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Νίκος Παπασταματίου ● ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ● Μάιος 2008

http://moodle.org/

Ανοιχτ

ού κώδικα

Page 11: συστήματα διαχείρησης μάθησης

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Νίκος Παπασταματίου ● ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ● Μάιος 2008

Συνεργατική συγγραφή βιβλίου με επιλεκτική άδεια πρόσβασης στους συνεργάτες που θα γράψουν. Online Βοήθεια.

Το περιεχόμενο και η προβολή του μπορούν να εξατομικευθούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Όλο το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο σε αναζήτηση.

Εγγραφή και ταυτοποίηση χρηστών. Διαθέσιμα templates για κάθε περιεχόμενο.

Επιτρέπει τη διεξαγωγή συζητήσεων. Δημιουργία blogs.

Πολύγλωσση υποστήριξη. Κατά-γραφή και στατιστικές αναφορές σχετικά με το πόσο δημοφιλές είναι το περιεχόμενο και με την πλοήγη-ση των χρηστών.

http://drupal.org/

Page 12: συστήματα διαχείρησης μάθησης

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Νίκος Παπασταματίου ● ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ● Μάιος 2008

http://www.eclass.net/pub/EClass_Web_Site_1.htm

Έχει απλή διεπαφή.

Αποδοχή πολλών φορμάτ περιεχομένου (word, pdf, flash, powerpoint, windows media, κ.ά.).

Εύκολη οργάνωση του περιεχο-μένου (μετακινήσεις, αντιγραφές).

Εμφάνιση ανάλογη με τους γνω-στούς browsers για διευκόλυνση των χρηστών.

FTP Publishing.

Visual HTML Editing.

Ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης.

Γρήγορη και εύκολη παραγωγή αυτοβαθμολογούμενων διαγωνισμάτων.

Πολύγλωσση υποστήριξη

Ανοιχτ

ού κώδικα

Page 13: συστήματα διαχείρησης μάθησης

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Νίκος Παπασταματίου ● ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ● Μάιος 2008

Συστήματα Διαχείρισης περιεχομένου μάθησης(LMS) είναι τα Blackboard, Claroline, ILIAS κ.ά.

http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_management_system

Page 14: συστήματα διαχείρησης μάθησης

http://en.wikipedia.org/wiki/Blackboard_Inc

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Νίκος Παπασταματίου ● ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ● Μάιος 2008

http://www.blackboard.com/us/index.Bb

Εργαλεία συγγραφής περιεχο-μένου. Προκατασκευασμένο υλικό μαθημάτων.

Προσαρμοστικότητα. Ο διδάσκων καθορίζει την πορεία μάθησης ορίζοντας ή απορρίπτοντας την πρόσβαση κάποιου σπουδαστή σε συγκεκριμένο υλικό.

Δημιουργία πολλαπλών φόρουμ συζήτησης.Online αξιολόγηση και επισκόπηση της προόδου ενός μαθητή.

Σύστημα έγκαιρης προειδο-ποίησης (κατατάσσει τους μαθητές σταδιακά σε profiles με βάση τη συμμετοχή και τις επιδόσεις τους και ειδοποιεί τον διδάσκοντα προκειμένου αυτός να επιλέξει την πορεία μάθησης).

Page 15: συστήματα διαχείρησης μάθησης

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Νίκος Παπασταματίου ● ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ● Μάιος 2008

http://www.blackboard.com/us/index.Bb

Δημιουργία μαθησιακών κοινότητων με online συζητήσεις.Εύκολη ανάρτηση πληροφορίας χωρίς γνώση HTML.

Ηλεκτρονικό εμπόριο. Τα ιδρύματα μπορούν να χρεώνουν online.

Επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν blogs.Δημιουργία portfolio και δυνατότητα προσωπικών ρυθμίσεων στην εμφάνιση του PortfolioTemplates για κάθε είδους υλικό.

Δημιουργία αναφορών.Κατάλογος μαθησιακών αντικειμένων (για αναζήτηση).

Page 16: συστήματα διαχείρησης μάθησης

http://en.wikipedia.org/wiki/Claroline

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Νίκος Παπασταματίου ● ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ● Μάιος 2008

http://www.claroline.net/

Εργαλεία συγγραφής περιεχομένου.

Αποδοχή αρχείων πολλών φορμάτ (word, pdf, html, video κ.ά.).

Υποστηρίζει τη δημιουργία δημόσιων και προσωπικών forums.

Online αξιολόγηση εργασιών.

Καταγραφή και στατιστικές αναφορές για τις δραστηριότητες των χρηστών.

Χρησιμοποιεί wiki για τη συγγραφή ομαδικών εργασιών.

Ανοιχτ

ού κώδικα

Page 17: συστήματα διαχείρησης μάθησης

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση το ηλεκτρονικό περιεχόμενο (διδακτικό υλικό) παίζει το βασικό ρόλο. Οι εμπλεκόμενοι δουλεύουν πάνω σε αυτό το υλικό. Οι μεν εκπαιδευτικοί το δημιουργούν και το δημοσιεύουν σε κατάλληλα διαμορφωμένους δικτυακούς τόπους με τη βοήθεια κατάλληλων εργαλείων (Learning Management Systems , LMS). Οι δε εκπαιδευόμενοι το μελετούν και εξασκούνται με αυτό όποτε θέλουν και όπου και αν βρίσκονται…

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Νίκος Παπασταματίου ● ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ● Μάιος 2008

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Page 18: συστήματα διαχείρησης μάθησης

Με άλλα λόγια στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή των μαθητών και των εισηγητών ούτε οι μαθητές είναι ανάγκη να βρίσκονται συγκεντρωμένοι μαζί στον ίδιο χώρο ή την ίδια χρονική στιγμή. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να συλλέγουν το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με αυτό. Στο είδος αυτό της εκπαίδευσης ανήκει η αυτοδιδασκαλία, η ημι-αυτόνομη εκπαίδευση και η συνεργαζόμενη εκπαίδευση.

Η ασύγχρονη εκπαίδευση είναι περισ-σότερο ευέλικτη από τη σύγχρονη.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Νίκος Παπασταματίου ● ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ● Μάιος 2008

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Page 19: συστήματα διαχείρησης μάθησης

Η Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση υλοποιείται με τη χρήση είτε αμφίδρομης είτε μονόδρομης oπτικοακουστικής επικοινωνίας. Στη μεν πρώτη ανταλλάσσονται εικονοροές μεταξύ της κύριας αίθουσας τηλεκπαίδευσης, στην οποία βρίσκεται ο εκπαιδευτής, και κάποιας άλλης αίθουσας στην οποία βρίσκονται οι απομακρυσμένοι εκπαιδευόμενοι (μαθητές), όπου σε πραγματικό χρόνο μεταδίδεται μια εικονοροή από τον κύριο χώρο τηλεκπαίδευσης. Οι μαθητές παρακολουθούν σε προσωπικό Η/Υ συνδεμένο στο Διαδίκτυο, χωρίς να έχουν δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τον καθηγητή.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Νίκος Παπασταματίου ● ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ● Μάιος 2008

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Page 20: συστήματα διαχείρησης μάθησης

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Νίκος Παπασταματίου ● ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ● Μάιος 2008

http://e-learning.sch.gr/ βασίζεται στο λογισμικό ανοικτού κώδικα Moodle,

Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση sch.gr

εγγραφή…

Page 21: συστήματα διαχείρησης μάθησης

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Νίκος Παπασταματίου ● ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ● Μάιος 2008

Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση sch.gr

http://e-learning.sch.gr/course/category.php?id=11

Page 22: συστήματα διαχείρησης μάθησης

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Νίκος Παπασταματίου ● ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ● Μάιος 2008

Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση sch.gr

http://e-learning.sch.gr/course/view.php?id=74

Χρήστες on line…

Page 23: συστήματα διαχείρησης μάθησης

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Νίκος Παπασταματίου ● ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ● Μάιος 2008

Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση sch.gr

Human anatomy on line http://e-earning.sch.gr/mod/resource/view.php?id=1385

Page 24: συστήματα διαχείρησης μάθησης

e-yliko.gr http://istos.sch.gr/

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Νίκος Παπασταματίου ● ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ● Μάιος 2008

Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση e-yliko.gr

Page 25: συστήματα διαχείρησης μάθησης

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Νίκος Παπασταματίου ● ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ● Μάιος 2008

http://eclass.sch.gr/

Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση η-τα@ξη

Page 26: συστήματα διαχείρησης μάθησης

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Νίκος Παπασταματίου ● ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ● Μάιος 2008

http://eclass.sch.gr/

Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση η-τα@ξη

Page 27: συστήματα διαχείρησης μάθησης

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Νίκος Παπασταματίου ● ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ● Μάιος 2008

Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση η-τα@ξη

Οδηγός

Page 28: συστήματα διαχείρησης μάθησης

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Νίκος Παπασταματίου ● ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ● Μάιος 2008

Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση η-τα@ξη

Για το Σχολικό Έτος 2008-2009 υπάρχουν συνολικά:

1286 ηλεκτρονικά μαθήματα διαχείρισης τάξης, σε 567 συμμετέχοντα σχολεία από όλη τη χώρα.

Για τα προηγούμενα σχολικά έτη υποστηρίχθηκαν στην υπηρεσία:

Σχ. έτος 2007-2008: 2194 ηλ. μαθήματα (σε 1020 σχολεία) Σχ. έτος 2006-2007: 2065 ηλ. μαθήματα (σε 1058 σχολεία)

http://eclass.sch.gr/info/about.php

Οδηγός

Page 29: συστήματα διαχείρησης μάθησης

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Νίκος Παπασταματίου ● ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ● Μάιος 2008