1.1 Γραμμικά συστήματα

of 47 /47
ΑΛΓΕΒΡΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ §1.1 Γραμμικά συστήματα 2x2 www.ask e
 • Upload

  -
 • Category

  Documents

 • view

  4.479
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of 1.1 Γραμμικά συστήματα

Page 1: 1.1 Γραμμικά συστήματα

ΑΛΓΕΒΡΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

§1.1 Γραμμικά συστήματα 2x2

www.ask si.blogspot.gre

Page 2: 1.1 Γραμμικά συστήματα

Γραμμικά συστήματα 2x2

www.ask si.blogspot.gre

Page 3: 1.1 Γραμμικά συστήματα

Μέθοδοι επίλυσης συστημάτων

Μέθοδος αντικατάστασης

www.ask si.blogspot.gre

Page 4: 1.1 Γραμμικά συστήματα

Μέθοδοι επίλυσης συστημάτων

Μέθοδος αντικατάστασης

Παραδείγματα:

www.ask si.blogspot.gre

Page 5: 1.1 Γραμμικά συστήματα

Μέθοδοι επίλυσης συστημάτων

Μέθοδος αντικατάστασης

Παραδείγματα:

www.ask si.blogspot.gre

Page 6: 1.1 Γραμμικά συστήματα

Μέθοδοι επίλυσης συστημάτων

Μέθοδος αντικατάστασης

Παραδείγματα:

www.ask si.blogspot.gre

Page 7: 1.1 Γραμμικά συστήματα

Μέθοδοι επίλυσης συστημάτων

Μέθοδος αντικατάστασης

Παραδείγματα:

www.ask si.blogspot.gre

Page 8: 1.1 Γραμμικά συστήματα

Μέθοδοι επίλυσης συστημάτων

Μέθοδος αντικατάστασης

Παραδείγματα:

www.ask si.blogspot.gre

Page 9: 1.1 Γραμμικά συστήματα

Μέθοδοι επίλυσης συστημάτων

Μέθοδος αντικατάστασης

Παραδείγματα:

www.ask si.blogspot.gre

Page 10: 1.1 Γραμμικά συστήματα

Μέθοδοι επίλυσης συστημάτων

Μέθοδος αντικατάστασης

Παραδείγματα:

www.ask si.blogspot.gre

Page 11: 1.1 Γραμμικά συστήματα

Μέθοδοι επίλυσης συστημάτων

Μέθοδος αντικατάστασης

Παραδείγματα:

www.ask si.blogspot.gre

Page 12: 1.1 Γραμμικά συστήματα

Μέθοδοι επίλυσης συστημάτων

Μέθοδος αντικατάστασης

Παραδείγματα:

www.ask si.blogspot.gre

Page 13: 1.1 Γραμμικά συστήματα

Μέθοδοι επίλυσης συστημάτων

Μέθοδος αντικατάστασης

Παραδείγματα:

www.ask si.blogspot.gre

Page 14: 1.1 Γραμμικά συστήματα

Μέθοδοι επίλυσης συστημάτων

Μέθοδος αντικατάστασης

Παραδείγματα:

www.ask si.blogspot.gre

Page 15: 1.1 Γραμμικά συστήματα

Μέθοδοι επίλυσης συστημάτων

Μέθοδος αντικατάστασης

Παραδείγματα:

www.ask si.blogspot.gre

Page 16: 1.1 Γραμμικά συστήματα

Μέθοδοι επίλυσης συστημάτων

Μέθοδος αντικατάστασης

Παραδείγματα:

www.ask si.blogspot.gre

Page 17: 1.1 Γραμμικά συστήματα

Μέθοδος αντίθετων συντελεστών

www.ask si.blogspot.gre

Page 18: 1.1 Γραμμικά συστήματα

Μέθοδος αντίθετων συντελεστών

Παραδείγματα:

www.ask si.blogspot.gre

Page 19: 1.1 Γραμμικά συστήματα

Μέθοδος αντίθετων συντελεστών

Παραδείγματα:

www.ask si.blogspot.gre

Page 20: 1.1 Γραμμικά συστήματα

Μέθοδος αντίθετων συντελεστών

Παραδείγματα:

www.ask si.blogspot.gre

Page 21: 1.1 Γραμμικά συστήματα

Μέθοδος αντίθετων συντελεστών

Παραδείγματα:

www.ask si.blogspot.gre

Page 22: 1.1 Γραμμικά συστήματα

Μέθοδος αντίθετων συντελεστών

Παραδείγματα:

www.ask si.blogspot.gre

Page 23: 1.1 Γραμμικά συστήματα

Μέθοδος αντίθετων συντελεστών

Παραδείγματα:

www.ask si.blogspot.gre

Page 24: 1.1 Γραμμικά συστήματα

Μέθοδος αντίθετων συντελεστών

Παραδείγματα:

www.ask si.blogspot.gre

Page 25: 1.1 Γραμμικά συστήματα

Μέθοδος αντίθετων συντελεστών

Παραδείγματα:

www.ask si.blogspot.gre

Page 26: 1.1 Γραμμικά συστήματα

Μέθοδος των οριζουσών

www.ask si.blogspot.gre

Page 27: 1.1 Γραμμικά συστήματα

www.ask si.blogspot.gre

Παραδείγματα:

Page 28: 1.1 Γραμμικά συστήματα

www.ask si.blogspot.gre

Παραδείγματα:

Page 29: 1.1 Γραμμικά συστήματα

www.ask si.blogspot.gre

Παραδείγματα:

Page 30: 1.1 Γραμμικά συστήματα

www.ask si.blogspot.gre

Παραδείγματα:

Page 31: 1.1 Γραμμικά συστήματα

www.ask si.blogspot.gre

Παραδείγματα:

Page 32: 1.1 Γραμμικά συστήματα

www.ask si.blogspot.gre

Παραδείγματα:

Page 33: 1.1 Γραμμικά συστήματα

www.ask si.blogspot.gre

Παραδείγματα:

Page 34: 1.1 Γραμμικά συστήματα

www.ask si.blogspot.gre

Παραδείγματα:

Page 35: 1.1 Γραμμικά συστήματα

www.ask si.blogspot.gre

Παραδείγματα:

Page 36: 1.1 Γραμμικά συστήματα

www.ask si.blogspot.gre

Παραδείγματα:

Page 37: 1.1 Γραμμικά συστήματα

www.ask si.blogspot.gre

Παραδείγματα:

Page 38: 1.1 Γραμμικά συστήματα

www.ask si.blogspot.gre

Παραδείγματα:

Page 39: 1.1 Γραμμικά συστήματα

www.ask si.blogspot.gre

Παραδείγματα:

Page 40: 1.1 Γραμμικά συστήματα

www.ask si.blogspot.gre

Παραδείγματα:

Page 41: 1.1 Γραμμικά συστήματα

www.ask si.blogspot.gre

Παραδείγματα:

Page 42: 1.1 Γραμμικά συστήματα

www.ask si.blogspot.gre

Παραδείγματα:

Page 43: 1.1 Γραμμικά συστήματα

www.ask si.blogspot.gre

Παραδείγματα:

Page 44: 1.1 Γραμμικά συστήματα

www.ask si.blogspot.gre

Παραδείγματα:

Page 45: 1.1 Γραμμικά συστήματα

www.ask si.blogspot.gre

Παραδείγματα:

Page 46: 1.1 Γραμμικά συστήματα

www.ask si.blogspot.gre

Παραδείγματα:

Page 47: 1.1 Γραμμικά συστήματα

www.ask si.blogspot.gre

Μικροεφαρμογή Geogebra

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να ανοίξει η εφαρμογή (απαιτείται σύνδεση στο internet)