Διδακτική της Πληροφορικής Ι Ο Στόχος του Μαθήματος

of 22 /22
Διδακτική της Πληροφορικής Ι Ο Στόχος του Μαθήματος Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 27/9/2011

Embed Size (px)

description

Διδακτική της Πληροφορικής Ι Ο Στόχος του Μαθήματος. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 27/9/2011. Τι είναι η Διδακτική της Πληροφορικής ;. Η μελέτη, ο προβληματισμός, και η εξάσκηση της μετάδοσης γνώσης στα γνωστικά αντικείμενα : Επιστήμης και τεχνολογίας της πληροφορικής ( Informatics, Computer Science) - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Διδακτική της Πληροφορικής Ι Ο Στόχος του Μαθήματος

27/9/2011 ; , , :

(Informatics, Computer Science) (Information and Communication Technologies)

(Technology-Enhanced Learning) ; (1):

: , , ; (2) : (learning environments) (elearning) (social networking)Web 2.0 (knowledge management) (mobile learning)

; (3) (digitally literate):

:

: , ( ) : & , . /. /. :2606 : , . :13678 3-4 2 1 , 8 , 2 40 : : 27/9/2011 ; , , Education and Training 2020 (1) , , (digital literacy) (Web 2.0, eLearning, , ) Education and Training 2020 (2) Education and Training 2020 (3) , , , http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1120_en.htm ? ( 2001) : ( 2001) (, 2004) (human computer interaction) (multimedia technology) (artificial intelligence) (cognitive science) (1)eCMS: Educational Content Management System http://elearning.noc.uth.gr (2001)NS-eCMS: Educational Content Management with Applications to Natural Sciences http://ns-ecms.noc.uth.gr (2003)MECCA: New Models for European in-Company Certification Training http://mecca.noc.uth.gr (2005)AvdMerge: Educational Network Infrastructure for AV/Communication in Technical Education (2004) http://avdmerge.noc.uth.gr (2)EarlyStatistics: Enhancing Learning of Early Statistical Education (2005) http://earlystatistics.net IQSIM: Simulation for Quality Management Training in VET (2008) http://prosjekt.hist.no/iqsim/ EnvKids: Environmental Sustainability Training through Virtual Exploration, Collaboration, and Simulation (2009) http://envkids.netcMinds: Teaching Programming towards the Development of Critical and Analytical Thinking (2010) http://cminds.orgTALETE: Teaching Mathematics (2011)SEGAN: Network on Game-Based Learning (2011) [email protected]