ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

27
10/27/22 10/27/22 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ

description

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ. Πληθυσμός: 2.0 59 . 190 (Σεπτέμβριος 2013) Εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Μάιο του 2004 Στη ζώνη του ευρώ τον Ιανουάριο 2007 Στη ζώνη Σένγκεν στις 21 Δεκεμβρίου 2007 - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Page 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

04/20/2304/20/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ 11

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ

Page 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

2204/20/2304/20/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ Πληθυσμός:Πληθυσμός: 2.0 2.05959..190190 (Σεπτέμβριος 2013) (Σεπτέμβριος 2013) Εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Μάιο του 2004 το Μάιο του 2004

Στη ζώνη του ευρώΣτη ζώνη του ευρώ τον Ιανουάριο 2007 τον Ιανουάριο 2007

Στη ζώνη ΣένγκενΣτη ζώνη Σένγκεν στις 21 Δεκεμβρίου 2007 στις 21 Δεκεμβρίου 2007

Στον ΟΟΣΑ Στον ΟΟΣΑ στις 21 Ιουλίου 2010στις 21 Ιουλίου 2010

Κατά κεφαλήν ΑΕΠΚατά κεφαλήν ΑΕΠ το 201 το 20122 1 177..172172 € €

Η Η οικονομίαοικονομία της Σλοβενίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το της Σλοβενίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εξωτερικό εξωτερικό εμπόριοεμπόριο. Περίπου τα δύο τρίτα των συναλλαγών της είναι με την Ε. Περίπου τα δύο τρίτα των συναλλαγών της είναι με την Ε..ΕΕ..

Επικεντρώνεται στις γειτονικές αγορές (Επικεντρώνεται στις γειτονικές αγορές (γερμανική, αυστριακή, ιταλική και γερμανική, αυστριακή, ιταλική και γαλλική αγορά) καθώς και στις αγορές της πρώην Γιουγκοσλαβίας.γαλλική αγορά) καθώς και στις αγορές της πρώην Γιουγκοσλαβίας.

Page 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

3304/20/2304/20/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΕΠ: ΑΕΠ: 0,7 το 2011, - 0,7 το 2011, -22,5 το 2012,5 το 2012, , -3,2 (Α΄ τριμ. 201-3,2 (Α΄ τριμ. 20133), -2,2 (Β΄ τριμ. 201), -2,2 (Β΄ τριμ. 20133))

ΑΕΠ:ΑΕΠ: 35.319 εκατ. Ευρώ, σε τρέχουσες τιμές (2012) 35.319 εκατ. Ευρώ, σε τρέχουσες τιμές (2012)

ΧρέοςΧρέος Γενικής Κυβέρνησης:Γενικής Κυβέρνησης: 2012:2012: 54,4% του ΑΕΠ, Α΄ 54,4% του ΑΕΠ, Α΄ Εξάμ.Εξάμ. 2013: 62,6% 2013: 62,6%

Έλλειμμα Γεν. Κυβέρνησης Έλλειμμα Γεν. Κυβέρνησης :: 2012:2012: -3,8% του ΑΕΠ, Α΄ Εξάμ. 2013: -4,7% -3,8% του ΑΕΠ, Α΄ Εξάμ. 2013: -4,7%

Πληθωρισμός:Πληθωρισμός: Σεπτέμβριος 2013: 1,4 % Σεπτέμβριος 2013: 1,4 % (ετήσια βάση)(ετήσια βάση)

Ανεργία:Ανεργία: 8,9% (2012), 11,2% (Ιούλιος 2013)8,9% (2012), 11,2% (Ιούλιος 2013)

Καταγεγραμμένοι Άνεργοι: Καταγεγραμμένοι Άνεργοι: 12,8% του ενεργού πληθυσμού (Ιούνιος 2013)12,8% του ενεργού πληθυσμού (Ιούνιος 2013)

Στοιχεία Στατ. Υπηρεσίας ΣλοβενίαςΣτοιχεία Στατ. Υπηρεσίας Σλοβενίας

Page 4: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

4404/20/2304/20/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

Συνολικές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στη Σλοβενία (ΑΞΕ): 11.676 περίπου εκατ. ευρώ στις Συνολικές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στη Σλοβενία (ΑΞΕ): 11.676 περίπου εκατ. ευρώ στις

31.12.2011. Οι χώρες μέλη της Ευρ. Ένωσης κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό των άμεσων ξένων 31.12.2011. Οι χώρες μέλη της Ευρ. Ένωσης κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό των άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα. Σχεδόν το ήμισυ των ΑΞΕ κατέχει η Αυστρία (5,7 δις. ευρώ), ακολουθεί η επενδύσεων στη χώρα. Σχεδόν το ήμισυ των ΑΞΕ κατέχει η Αυστρία (5,7 δις. ευρώ), ακολουθεί η Ελβετία (925 εκατ. ευρώ), η Ιταλία (754 εκατ. ευρώ), η Γερμανία (719 εκατ. Ευρώ), η Γαλλία (614 Ελβετία (925 εκατ. ευρώ), η Ιταλία (754 εκατ. ευρώ), η Γερμανία (719 εκατ. Ευρώ), η Γαλλία (614 εκατ. Ευρώ), η Κροατία (520 εκατ. Ευρώ) και η Ολλανδία (498 εκατ. Ευρώ). Οι χώρες της πρώην εκατ. Ευρώ), η Κροατία (520 εκατ. Ευρώ) και η Ολλανδία (498 εκατ. Ευρώ). Οι χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας κατέχουν συνολικά ποσοστό περίπου 5 %. Ο τομέας των υπηρεσιών κατέχει το Γιουγκοσλαβίας κατέχουν συνολικά ποσοστό περίπου 5 %. Ο τομέας των υπηρεσιών κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο τόσο στις ΑΞΕ στη Σλοβενία (75,8%) όσο και των σλοβενικών επενδύσεων στο μεγαλύτερο μερίδιο τόσο στις ΑΞΕ στη Σλοβενία (75,8%) όσο και των σλοβενικών επενδύσεων στο εξωτερικό (69,4%). Οι ΑΞΕ στη Σλοβενία κατευθύνονται κυρίως προς τις χρηματοπιστωτικές εξωτερικό (69,4%). Οι ΑΞΕ στη Σλοβενία κατευθύνονται κυρίως προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, την αγορά ακινήτων, το χονδρεμπόριο (logistics) και το λιανεμπόριο.υπηρεσίες, την αγορά ακινήτων, το χονδρεμπόριο (logistics) και το λιανεμπόριο.

Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις της Σλοβενίας στο εξωτερικό έφθασαν τα 6.030 περίπου εκατ. Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις της Σλοβενίας στο εξωτερικό έφθασαν τα 6.030 περίπου εκατ. Ευρώ στις 31.12.2011 - κυρίως σε χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας (Σερβία 26,4%, Κροατία Ευρώ στις 31.12.2011 - κυρίως σε χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας (Σερβία 26,4%, Κροατία 20,3%, Βοσνία 11,9%, ΠΓΔΜ 6,4%), Ρωσία, Ολλανδία, Γερμανία, Αυστρία. 20,3%, Βοσνία 11,9%, ΠΓΔΜ 6,4%), Ρωσία, Ολλανδία, Γερμανία, Αυστρία.

Μόνο 1,7% από το σύνολο των σλοβενικών επιχειρήσεων επενδύει στο εξωτερικό (άμεσες Μόνο 1,7% από το σύνολο των σλοβενικών επιχειρήσεων επενδύει στο εξωτερικό (άμεσες επενδύσεις), ενώ το σύνολο των ΑΞΕ στη Σλοβενία επικεντρώνεται στο 4,5% των σλοβενικών επενδύσεις), ενώ το σύνολο των ΑΞΕ στη Σλοβενία επικεντρώνεται στο 4,5% των σλοβενικών εταιρειών.εταιρειών.

Ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων μειώθηκε από 1.1 2013 κατά 3 ποσοστιαίες Ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων μειώθηκε από 1.1 2013 κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, από 20 σε 17%. μονάδες, από 20 σε 17%.

Αναλυτικός «Οδηγός Επιχειρείν – Doing Business in Slovenia», στην αγγλική γλώσσα που Αναλυτικός «Οδηγός Επιχειρείν – Doing Business in Slovenia», στην αγγλική γλώσσα που περιέχει εκτενείς αναφορές και στην επενδυτική νομοθεσία και κίνητρα, υπάρχει στην ακόλουθη περιέχει εκτενείς αναφορές και στην επενδυτική νομοθεσία και κίνητρα, υπάρχει στην ακόλουθη ιστοσελίδα του Οργανισμού για την Επιχειρηματικότητα και τις Ξένες Επενδύσεις (JAPTI): ιστοσελίδα του Οργανισμού για την Επιχειρηματικότητα και τις Ξένες Επενδύσεις (JAPTI): http://www.poslovniportal.si/Doing_Business_Slovenia.php

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Page 5: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

5504/20/2304/20/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διμερείς επενδύσεις Ελλάδας - ΣλοβενίαςΔιμερείς επενδύσεις Ελλάδας - Σλοβενίας

Η Σλοβενία έχει υπογράψει με τη χώρα μας «Συμφωνία περί Αμοιβαίας Προώθησης και Η Σλοβενία έχει υπογράψει με τη χώρα μας «Συμφωνία περί Αμοιβαίας Προώθησης και Προστασίας των Επενδύσεων», καθώς και «Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας» και πολλά Προστασίας των Επενδύσεων», καθώς και «Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας» και πολλά θέματα, ιδιαίτερα φορολογίας επιχειρήσεων και κερδών, ρυθμίζονται από τις ανωτέρω Συμφωνίες.θέματα, ιδιαίτερα φορολογίας επιχειρήσεων και κερδών, ρυθμίζονται από τις ανωτέρω Συμφωνίες.

Σύμφωνα με στοιχεία του “Invest in Greece Agency” μέχρι τις 31.12.2010, τα άμεσα επενδυμένα Σύμφωνα με στοιχεία του “Invest in Greece Agency” μέχρι τις 31.12.2010, τα άμεσα επενδυμένα ελληνικά κεφάλαια στη Σλοβενία, ανέρχονταν σε 16,9 εκατ. Ευρώ. Οι εταιρείες ελληνικών ελληνικά κεφάλαια στη Σλοβενία, ανέρχονταν σε 16,9 εκατ. Ευρώ. Οι εταιρείες ελληνικών συμφερόντων (με 100% πακέτα μετοχών) ανέρχονται σε έξη (6). συμφερόντων (με 100% πακέτα μετοχών) ανέρχονται σε έξη (6).

Στη Σλοβενία δεν έχει εγκατασταθεί μεγάλος αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις Στη Σλοβενία δεν έχει εγκατασταθεί μεγάλος αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στη Σλοβενία απασχολούν, συνήθως, επιτόπιο ελληνικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στη Σλοβενία απασχολούν, συνήθως, επιτόπιο προσωπικό (ακόμα και σε επίπεδο management) και δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς: προσωπικό (ακόμα και σε επίπεδο management) και δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς: παραγωγή και διανομή αναψυκτικών, ολοκληρωμένα προγράμματα (ηλεκτρονικά τραπεζικά παραγωγή και διανομή αναψυκτικών, ολοκληρωμένα προγράμματα (ηλεκτρονικά τραπεζικά συστήματα), είδη ένδυσης, μονωτικά υλικά, σίδηρο και σωλήνες χαλκού. συστήματα), είδη ένδυσης, μονωτικά υλικά, σίδηρο και σωλήνες χαλκού.

Πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Σλοβενίας (Μάρτιος 2013) υπολογίζουν ότι οι ελληνικές Πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Σλοβενίας (Μάρτιος 2013) υπολογίζουν ότι οι ελληνικές άμεσες επενδύσεις στη Σλοβενία, στις 31.12.2011, έφθαναν τα 9,5 εκατ. Ευρώ, ενώ οι άμεσες άμεσες επενδύσεις στη Σλοβενία, στις 31.12.2011, έφθαναν τα 9,5 εκατ. Ευρώ, ενώ οι άμεσες επενδύσεις της Σλοβενίας στη χώρα μας τα 12,8 εκατ. ευρώ.επενδύσεις της Σλοβενίας στη χώρα μας τα 12,8 εκατ. ευρώ.

Page 6: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

6604/20/2304/20/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

Εξαγωγές και Εισαγωγές Αγαθών Σλοβενίας, Εξαγωγές και Εισαγωγές Αγαθών Σλοβενίας,

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών: Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών: 74,8% του ΑΕΠ το 2012, 71,6% το 2011, 65% το 2010.74,8% του ΑΕΠ το 2012, 71,6% το 2011, 65% το 2010. Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών:Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών: 70,8% του ΑΕΠ το 2012, 71,1% το 2011, 64,8% το 2010.70,8% του ΑΕΠ το 2012, 71,1% το 2011, 64,8% το 2010. Κυριότεροι εμπορικοί εταίροι:Κυριότεροι εμπορικοί εταίροι: Γερμανία, Ιταλία, Αυστρία, Γαλλία, Κροατία, Ουγγαρία, Γερμανία, Ιταλία, Αυστρία, Γαλλία, Κροατία, Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχία, Σερβία Πολωνία, Τσεχία, Σερβία Κύριες Κατηγορίες Εξαγωγών:Κύριες Κατηγορίες Εξαγωγών: Φαρμακευτικά (2,07 δισ. ευρώ), Επιβατηγά οχήματα (1,59 Φαρμακευτικά (2,07 δισ. ευρώ), Επιβατηγά οχήματα (1,59 δισ. ευρώ), Πετρελαιοειδή (1,35 δισ. ευρώ), σίδηρος και χάλυβας (0,859 δισ. ευρώ), πλαστικά και δισ. ευρώ), Πετρελαιοειδή (1,35 δισ. ευρώ), σίδηρος και χάλυβας (0,859 δισ. ευρώ), πλαστικά και είδη (0,825 δισ. ευρώ), αλουμίνιο και είδη (0,818 δισ. ευρώ), έπιπλα, ξυλεία, χαρτί, Ηλεκτρικά είδη (0,825 δισ. ευρώ), αλουμίνιο και είδη (0,818 δισ. ευρώ), έπιπλα, ξυλεία, χαρτί, Ηλεκτρικά μηχανήματα, Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός μηχανήματα, Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός Κύριες Κατηγορίες Εισαγωγών:Κύριες Κατηγορίες Εισαγωγών: Πετρελαιοειδή (3,72 δισ. ευρώ), Μηχανοκίνητα οχήματα Πετρελαιοειδή (3,72 δισ. ευρώ), Μηχανοκίνητα οχήματα και εξοπλισμός (1,98 δισ. ευρώ από τα οποία επιβατηγά οχήματα 0,93 δισ. ευρώ), Πλαστικά και και εξοπλισμός (1,98 δισ. ευρώ από τα οποία επιβατηγά οχήματα 0,93 δισ. ευρώ), Πλαστικά και είδη (1,12 δισ. ευρώ), Σίδηρος και χάλυβας (1,02 δισ. ευρώ), Φαρμακευτικά (0,78 δισ. ευρώ)είδη (1,12 δισ. ευρώ), Σίδηρος και χάλυβας (1,02 δισ. ευρώ), Φαρμακευτικά (0,78 δισ. ευρώ)

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία ΣλοβενίαςΠηγή: Στατιστική Υπηρεσία Σλοβενίας

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αξία σε χιλ. Ευρώ Ιανουάρ. – Δεκέμβρ. 2012

Ιανουάριος – Ιούλιος 2013

Εξαγωγές 20,870,709 12,697,615

EΕ-27 14,428,687 9,513,597

Κράτη εκτός ΕΕ 6,442,022 3,184,018

Εισαγωγές 21,920,867 13,011,388

EΕ-27 16,616,262 10,346,705

Κράτη εκτός ΕΕ 5,304,605 2,664,683

Εμπορικό Ισοζύγιο -1,050,158 -313,774

Εξαγωγές % Εισαγωγών 95.2 97.6

Page 7: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

7704/20/2304/20/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Page 8: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

8804/20/2304/20/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Page 9: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ κατά μεγάλες κατηγορίες προϊόντων

9904/20/2304/20/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

Page 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

101004/20/2304/20/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ κατά μεγάλες κατηγορίες προϊόντων

Page 11: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

111104/20/2304/20/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 2012 2013 Ιαν. – Ιουλ.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

0 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑ 670394 1495109 336848 751725

1 ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ 87860 184486 43188 79028

2 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΕΣ 805294 1297579 419078 670366

3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΕΛΑΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 1358974 3769573 694317 1662394

4 ΕΛΑΙΑ ΖΩΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 18897 64031 7473 32580

5 ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 3748336 3172591 2048190 1663113

6 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 4614999 4055056 2282449 1981582

7 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 7568452 6010429 3892631 3341171

8 ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 2143313 1958193 1034451 909418

9 ΕΙΔΗ ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ 44167 70613 36617 35473

ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Page 12: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

121204/20/2304/20/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

Page 13: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

131304/20/2304/20/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ :ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ : 2011: 1472011: 147.969.969..888888 2012 : 22012 : 22211.348.313.348.313 2013 A2013 A΄ ΕΞΑΜ: 123.316.119 ΄ ΕΞΑΜ: 123.316.119 Κύρια εξαγόμενα προϊόντα:Κύρια εξαγόμενα προϊόντα: Ηλεκτρική ενέργεια, Πετρελαιοειδή, Οξείδιο του Ηλεκτρική ενέργεια, Πετρελαιοειδή, Οξείδιο του

Αργιλίου, Φαρμακευτικά προϊόντα, Μετρητές (ηλεκτρισμού) και μέρη τους, Αργιλίου, Φαρμακευτικά προϊόντα, Μετρητές (ηλεκτρισμού) και μέρη τους, Πορτοκάλια, Υδροξείδιο του Αργιλίου, Πλαστικά σε πρωτογενή μορφή, Νωπά ψάρια Πορτοκάλια, Υδροξείδιο του Αργιλίου, Πλαστικά σε πρωτογενή μορφή, Νωπά ψάρια (τσιπούρες, λαυράκια), Υποδήματα αθλητικά, Νωπά φρούτα (νεκταρίνια, φράουλες, (τσιπούρες, λαυράκια), Υποδήματα αθλητικά, Νωπά φρούτα (νεκταρίνια, φράουλες, κεράσια, ροδάκινα, ακτινίδια, καρπούζια), Ελιές, Ενδύματα, Παρασκευάσματα κεράσια, ροδάκινα, ακτινίδια, καρπούζια), Ελιές, Ενδύματα, Παρασκευάσματα Φρούτων και Λαχανικών.Φρούτων και Λαχανικών.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΣΛΟΒΕΝΙΑ :ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΣΛΟΒΕΝΙΑ :2011:2011: 159.535.883.535.883 2012: 12012: 163.038.745 63.038.745 2013 A2013 A΄ ΕΞΑΜ: 65.384.771 ΄ ΕΞΑΜ: 65.384.771

Κύρια εισαγόμενα προϊόντα:Κύρια εισαγόμενα προϊόντα: Ηλεκτρική ενέργεια, Φαρμακευτικά είδη, Ηλεκτρική ενέργεια, Φαρμακευτικά είδη, Απορρίματα Σιδήρου και Χάλυβα, Συσκευές εγγραφής ήχου και εικόνας, Απορρίματα Σιδήρου και Χάλυβα, Συσκευές εγγραφής ήχου και εικόνας, Χαρτί για εφημερίδες, Επιβατικά αυτοκίνητα, Ζάχαρη, Ηλεκτρικοί φούρνοι Χαρτί για εφημερίδες, Επιβατικά αυτοκίνητα, Ζάχαρη, Ηλεκτρικοί φούρνοι και κουζίνες. και κουζίνες.

Πηγή: Ελληνική Στατιστική ΑρχήΠηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ (2012)

Page 14: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

141404/20/2304/20/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

Προοπτικές Ανάπτυξης Ελληνικών Εξαγωγών-ΥπηρεσιώνΠροοπτικές Ανάπτυξης Ελληνικών Εξαγωγών-Υπηρεσιών

Ανταγωνιστικά Ελληνικά προϊόντα (που καταλαμβάνουν σημαντικό μερίδιο αγοράς στην κατηγορία τους) εντοπίζονται κυρίως στα νωπά φρούτα (πορτοκάλια, καρπούζια, ροδάκινα, ακτινίδια, βερύκοκα, κεράσια) και λαχανικά (σπαράγγια, πιπεριές), ιχθυηρά (τσιπούρες, λαυράκια), παρασκευασμένα τρόφιμα (ελιές, ροδάκινα και νεκταρίνια, βερύκοκκα), τυρί φέτα, ελαιόλαδο, μετρητές ηλεκτρισμού και εξαρτήματα, οξείδιο του αργιλίου (το οποίο καταλαμβάνει και σημαντικό μέρος των ελληνικών εξαγωγών). Προϊόντα που συνεισφέρουν επίσης σημαντικά στις ελληνικές εξαγωγές - αλλά με μικρό ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο των σλοβενικών εισαγωγών της κατηγορίας τους – είναι τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα ενδύματα και τα υποδήματα (αθλητικά), τα πλαστικά (πρώτες ύλες), το αλουμίνιο και είδη του, τα χαλυβουργικά και τα είδη καθαρισμού. Το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών εξαγωγών καταλαμβάνουν τα προϊόντα πετρελαίου και η ηλεκτρική ενέργεια.

Ποτά, κρασιά: εισάγονται Ούζο και ΜΕΤΑΧΑ. Τελευταία εμφανίζεται και εισαγωγή κρασιών, αλλά σε μικρές ποσότητες.

Ελαιόλαδο: μικρές οι εισαγόμενες ποσότητες σε σχέση με τις δυνατότητες και την ποιότητα του ελληνικού ελαιολάδου (κατέχουν μερίδιο περίπου 3% των συνολικών εισαγωγών ελαιολάδου).

Δομικά υλικά - Υποδομές: Ο κατασκευαστικός τομέας συνεχίζει να παρουσιάζει μεγάλη πτώση, ενώ δεν φαίνονται άμεσα σημάδια ανάκαμψης.

Page 15: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

151504/20/2304/20/23 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΚΑΤΑ ΤΟ Α΄ ΕΞΑΜ. 2013 - σε χιλ. ΕΥΡΩ

Page 16: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

161604/20/2304/20/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΚΑΤΑ ΤΟ Α΄ ΕΞΑΜ. 2013

Page 17: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

171704/20/2304/20/23 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΚΑΤΑ ΤΟ 2012 - σε χιλ. ΕΥΡΩ

Page 18: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

181804/20/2304/20/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΚΑΤΑ ΤΟ 2012

Page 19: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

191904/20/2304/20/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΚΑΤΑ ΤΟ Α΄ ΕΞΑΜ. 2013 - σε χιλ. ΕΥΡΩ

Page 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

202004/20/2304/20/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΚΑΤΑ ΤΟ Α΄ ΕΞΑΜ. 2013

Page 21: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

212104/20/2304/20/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΚΑΤΑ ΤΟ 2012 - σε χιλ. ΕΥΡΩ

Page 22: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

222204/20/2304/20/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΚΑΤΑ ΤΟ 2012

Page 23: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

232304/20/2304/20/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ – ΦΡΟΥΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ – ΦΡΟΥΤΑ Γεωργία: Συμμετοχή σε ΑΕΠ το 2012: 2.6% Ελληνικές εξαγωγές: Πορτοκάλια, Νωπά ψάρια (τσιπούρες, λαυράκια), Νωπά φρούτα (νεκταρίνια,

φράουλες, κεράσια, ροδάκινα, ακτινίδια, καρπούζια), Νωπά λαχανικά (Σπαράγγια, πιπεριές, πατάτες), Ελιές, Παρασκευασμένα ροδάκινα και νεκταρίνια, Παρθένο Ελαιόλαδο, Φέτα.

ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: χονδρικό και λιανικό εμπόριο, franchising, κοινοπραξίεςχονδρικό και λιανικό εμπόριο, franchising, κοινοπραξίες ΜΕΓΑΛΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: ΜΕΓΑΛΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: BrnikBrnik και και Koper -Koper - Μικρότερα κέντρα διανομής στην Μικρότερα κέντρα διανομής στην

πρωτεύουσα Λουμπλιάνα και τη 2η μεγαλύτερη πόλη Μάριμπορ.πρωτεύουσα Λουμπλιάνα και τη 2η μεγαλύτερη πόλη Μάριμπορ. Το Το λιμάνι του Koperλιμάνι του Koper είναι το μόνο λιμάνι της Σλοβενίας και βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της χώρας είναι το μόνο λιμάνι της Σλοβενίας και βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της χώρας

στην Αδριατική Θάλασσα.στην Αδριατική Θάλασσα.Το Το αεροδρόμιο στο Brnikαεροδρόμιο στο Brnik είναι το μεγαλύτερο εμπορικό αεροδρόμιο της είναι το μεγαλύτερο εμπορικό αεροδρόμιο της χώρας και βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, 20 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας χώρας και βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, 20 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ - 2011 ΚΑΙ 2012

  σε χιλ. Ευρώ2011 2012

Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές

Τρόφιμα και Ποτά 742.721 1.554.413 703.596 1.498.188

- Τρόφιμα κσι Ζώντα Ζώα 665.900 1.492.249 665.811 1.493.235

- Ποτά και καπνός 80.498 174.246 87.750 184.319

Πρωτογενής τομέας 320.880 505.657

Μεταποίηση 421.841 1.048.756

Page 24: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

242404/20/2304/20/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ – ΠΟΤΑΤΡΟΦΙΜΑ – ΠΟΤΑ

ΑΞΙΑ ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 2011 2012

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΙΧΘΥΗΡΑ, ΝΩΠΑ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 412 8.501 198 8.856

ΤΥΡΙΑ & πηγμένο γάλα για τυρί 13.376 56.311 10.388 55.195

ΒΡΩΣΙΜΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 11.457 93.137 11.782 94.979

ΒΡΩΣΙΜΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ 53.866 140.922 29.352 138.423

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 134 5.162 150 4.799

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝ.

12.988 76.783 12.440 75.929

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, ΝΕΡΑ, ΠΟΤΑ 80.590 106.533 87.791 112.231

Page 25: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

252504/20/2304/20/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚAA ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Page 26: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

262604/20/2304/20/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚAA ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Page 27: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

272704/20/2304/20/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

Αφίξεις Σλοβένων τουριστών στη χώρα μας το 2011 και το 2012Αφίξεις Σλοβένων τουριστών στη χώρα μας το 2011 και το 2012

Πηγή: Στοιχεία: ΕΛΛΣΤΑΤΠηγή: Στοιχεία: ΕΛΛΣΤΑΤ

•20120122: κύριος προορισμός των σλοβένων τουριστών ήταν η Κροατία με 6: κύριος προορισμός των σλοβένων τουριστών ήταν η Κροατία με 633% των προτιμήσεων και έπονται η % των προτιμήσεων και έπονται η Βοσνία-Ερζεγοβίνη με 6%, η Ιταλία με 5% και η Αυστρία με 4%. Βοσνία-Ερζεγοβίνη με 6%, η Ιταλία με 5% και η Αυστρία με 4%. •2012: Οργανωμένος τουρισμός (διακινούμενος από τα σλοβενικά ταξιδιωτικά πρακτορεία): η χώρα μας 2012: Οργανωμένος τουρισμός (διακινούμενος από τα σλοβενικά ταξιδιωτικά πρακτορεία): η χώρα μας καταγράφεται ως 3ος προορισμός κατά το 2011, με συνολικό ποσοστό 5%, μετά την Κροατία (55%) και την καταγράφεται ως 3ος προορισμός κατά το 2011, με συνολικό ποσοστό 5%, μετά την Κροατία (55%) και την Ιταλία (6%). Ακολουθούν Αυστρία και Τουρκία (4%)Ιταλία (6%). Ακολουθούν Αυστρία και Τουρκία (4%)

•2012: Εισερχόμενος στη Σλοβενία τουρισμός: Συνολικά 2.156.000 ξένοι τουρίστες επισκέφτηκαν τη Σλοβενία. Ο 2012: Εισερχόμενος στη Σλοβενία τουρισμός: Συνολικά 2.156.000 ξένοι τουρίστες επισκέφτηκαν τη Σλοβενία. Ο μεγαλύτερος αριθμός καταγράφηκε από την Ιταλία (17%), την Αυστρία (12%) και τη Γερμανία (12%), τη Ρωσία μεγαλύτερος αριθμός καταγράφηκε από την Ιταλία (17%), την Αυστρία (12%) και τη Γερμανία (12%), τη Ρωσία (6%), την Κροατία (5%) και την Ολλανδία(5%). Ως προς την κίνηση Ελλήνων τουριστών προς τη Σλοβενία (6%), την Κροατία (5%) και την Ολλανδία(5%). Ως προς την κίνηση Ελλήνων τουριστών προς τη Σλοβενία καταγράφησαν 6.756 αφίξεις το 2008, 7.434 το 2009, 6.822 το 2010 και 6.885 το 2011.καταγράφησαν 6.756 αφίξεις το 2008, 7.434 το 2009, 6.822 το 2010 και 6.885 το 2011.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία ΣλοβενίαςΠηγή: Στατιστική Υπηρεσία Σλοβενίας

Σλοβένοι Τουρίστες που επισκέφθηκαν τη χώρα μας και των οποίων η μετάβαση και διαμονή οργανώθηκαν από σλοβενικά τουριστικά πρακτορεία

ΕΤΗ 2007 2008 2009 2010 2011

Αριθμός Τουριστών 61.942 51.260 48.120 40.345 37.379

Διανυκτερεύσεις 420.688 368.174 369.903 310.203 258.624

ΕΤΟΣ 2011ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΣΙΔ/ΚΩΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΣ ΟΔΙΚΩΣ ΣΥΝΟΛΟ

13.845 0 11.661 5.625 31.130

ΕΤΟΣ 2012ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΣΙΔ/ΚΩΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΣ ΟΔΙΚΩΣ ΣΥΝΟΛΟ

24.502 0 6.495 4.725 35.721