ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 20ος ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ

of 9 /9
Ιστορία Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 20 ΟΣ αι . 1 Γ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ Το αγροτικό ζήτημα Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και επισημαίνοντας ταυτόχρονα τα σχετικά χωρία του παρακάτω κειμένου: α. Να εξηγήσετε τους στόχους και τα αποτελέσματα της αγροτικής μεταρρύθμισης της κυβέρνησης Ελευθερίου Βενιζέλου το 1917. (μον. 13) β. Να αποτιμήσετε ειδικότερα τη σημασία της ίδρυσης συνεταιρισμών για την επιτυχία της αγροτικής μεταρρύθμισης του 1917. (μον. 12) «Η αγροτική μεταρρύθμιση του Βενιζέλου ήταν το πιο ριζοσπαστικό μέτρο που είχε εφαρμοστεί ως τότε στην Ελλάδα ... Άλλαξε ριζικά τις σχέσεις της ιδιοκτησίας της γης, γενικεύοντας το σύστημα της μικρής οικογενειακής ιδιοκτησίας. ... Η αγροτική μεταρρύθμιση και ο συνακόλουθος τεμαχισμός της γης συνοδεύτηκαν από αύξηση επενδύσεων στην αγροτική παραγωγή, με τη μορφή πιστώσεων, και από την ταχεία εξέλιξη του συνεταιριστικού κινήματος, που αποσκοπούσε αφενός στην προστασία των μικρών παραγωγών και αφετέρου στη μεγαλύτερη ασφάλεια των επενδύσεων στην αγροτική οικονομία. Το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση των συνεταιρισμών δημιουργήθηκε το 1914. Οι συνθήκες που δημιούργησε ο πόλεμος έδωσαν στο συνεταιριστικό κίνημα μεγάλη ώθηση. Τα προβλήματα που είχαν σχέση με τη διακίνηση προϊόντων, την παραδοσιακή εκμετάλλευση του μικρού παραγωγού από τους μεσάζοντες, την έλλειψη κεφαλαίων και τους τοκογλυφικούς όρους δανειοδοτήσεως που επικρατούσαν στην ελεύθερη αγορά, έκαναν ακόμη πιο αισθητή την ανάγκη συλλογικής ασφάλειας που πρόσφεραν οι συνεταιρισμοί...» Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΕ΄ , σ. 76. ημερ 2002 Το 1917 η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη αποφάσισε την ολοκλήρωση της αγροτικής μεταρρύθμισης. (Σωστό ή λάθος) (μον. 2) Εσπερ-επαν. 2003 Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που ακολουθεί και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφέρετε: α. Πότε και πώς δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το ζήτημα της μεγάλης ιδιοκτησίας; (μον. 5). β. Με ποιους τρόπους επιχείρησαν οι κεφαλαιούχοι (τσιφλικάδες) να εκμεταλλευτούν οικονομικά τις επενδύσεις τους στη γη; μον. 13). γ. Ποια μέτρα πήραν οι ελληνικές κυβερνήσεις πριν από τους Βαλκανικούς Πολέμους (1912-1913), για να επιλύσουν το ζήτημα της μεγάλης ιδιοκτησίας, και ποιες αντιδράσεις προκάλεσε η εφαρμογή τους;(μον. 7) Κείμενο: «Μα ο Πήτερ Χατζηθωμάς, ήταν νευριασμένος πιότερο απ’ όλους. Η περσινή σοδειά δεν πήγε διόλου καλά. Ζήτημα αν πήρε τρία στα εκατό από τα χρήματα που ’δωσε ν’ αγοράσει το Κιριλάρ 1 . Αν και φέτος παν έτσι τα πράματα, για ποιο λόγο να βολοδέρνη σε τούτον τον καταραμένο κάμπο; Θα το πούλαγε το βρωμοτσιφλίκι. Θα τοποθετούσε κάπου καλύτερα τα κεφάλαιά του. Γιατί είχε ανάγκη από λεφτά, σαν άνθρωπος αρχοντομαθημένος που ήταν. Ένιωθε τα νιάτα να περνάν. Κι ήθελε να γλεντήση τα στερνά του χρόνια, σ’ όλα εκείνα τα χρόνια, σ’ όλα εκείνα τα μέρη όπου η ηδονή πλημμυρά μέρη όπου η ηδονή πλημμυρά– μα που είναι πανάκριβη. Στο Παρίσι, στη Νις, στο Μπιαρίτς, στη Βιέννη, στη Βενετία... Όταν η Θεσσαλία έγινε ελληνική, άκουσε θαυμαστές ιστορίες για τα τσιφλίκια και τα κέρδη τους. Στο Παρίσι συνάντησε έναν τσιφλικά – τον Κανάβα– που ’τρωγε παρά με ουρά. Αυτός τον κατάφερε ν’ αγοράση το τσιφλίκι, με τα παραμύθια και τα χοντρά του λόγια: «Δεν έχεις ούτε έγνοιες, ούτε έξοδα. Αγοράζεις τη γη. Οι κολίγοι την οργώνουν, τη σπέρνουν, τη θερίζουν. Κι όταν μαζευτή το γένημα στα κιουτσέκια 2 , τους παίρνεις το μισό. Μια καλή σοδειά μπορεί να σου δώση τριάντα τοις εκατό στα χρήματά σου».(Μ. Καραγάτσης, «Το Μπουρίνι», από «Το ΜεγάλοΣυναξάρι», Αθήνα, εκδ. «Εστία», 1980, σελίδα 22). Εσπερινά 2004 [1. Κιριλάρ : τοποθεσία της Θεσσαλίας / 2. κιουτσέκια : χώροι αποθήκευσης ] Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να παρουσιάσετε τους παράγοντες που επέτρεψαν τη δημιουργία της μεγάλης ιδιοκτησίας μετά την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας (1881), καθώς και τις επιπτώσεις του γεγονότος αυτού στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Ελλάδας μέχρι το τέλος των βαλκανικών πολέμων. Μονάδες 25 Ημερ επαν 2005 Κείμενα α. Στο αγροτικό ζήτημα της Θεσσαλίας, το οποίο σημείωσε ιδιαίτερη έξαρση κατά την κρίσιμη περίοδο της μετάβασης από την οθωμανική στην ελληνική κυριαρχία, η σύμβαση της προσάρτησης επέβαλλε το σεβασμό των υπαρχόντων δικαιωμάτων όλων εκείνων, οι οποίοι κατείχαν νόμιμους οθωμανικούς τίτλους σε κάθε είδους γαίες ή ακίνητα. Η διάταξη θεωρήθηκε ότι εξομοίωνε όλους τους σχετικούς με την κατοχή της γης οθωμανικούς τίτλους και τους αναγνώριζε ως αποδεικτικά στοιχεία ιδιοκτησίας∙ εκλήφθηκε δε ως προνομιακή μεταχείριση των Οθωμανών κατόχων τίτλων γης και οδηγούσε στην ενίσχυση της θέσης των τελευταίων, εξαιτίας και της ισχύος της απόλυτης ατομικής ιδιοκτησίας στην ελληνική νομοθεσία, σε αντίθεση με τους όποιους περιορισμούς επέβαλλε ο οθωμανικός νόμος. Αφορούσε όμως, κατ’ επέκταση, και τους Έλληνες αγοραστές ―προπάντων κεφαλαιούχους της ομογένειας―, οι οποίοι ενόψει της προσάρτησης είχαν σπεύσει να αποκτήσουν κτήματα στη Θεσσαλία. Από την άλλη πλευρά, η δίκαιη απαίτηση των καλλιεργητών για απόκτηση ιδιόκτητης γης μετά την απελευθέρωση, όχι μόνο δεν πραγματοποιήθηκε αλλά αντίθετα συνοδεύτηκε και με επιδείνωση των καλλιεργητικών σχέσεων, εξαιτίας και της μη οριοθέτησης των δικών τους δικαιωμάτων. Αγγελική Σφήκα-Θεοδοσίου, «Ο Τρικούπης και το θεσσαλικό ζήτημα», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, περ. «ΕΓΝΑΤΙΑ», τ. 5, σελ. 124, UNIVERSITY STUDIO PRESS, 1995-2000.

Embed Size (px)

description

ιστορία

Transcript of ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 20ος ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ

 • 2 0

  .

  1

  . 2 0

  :

  .

  1917. (. 13)

  .

  1917. (. 12)

  ... , . ... , , , . 1914. . , , , ... , , . 76. 2002

  1917

  . ( ) (. 2) -. 2003

  , :

  . ; (. 5). .

  () ; . 13). .

  (1912-1913),

  , ;(. 7)

  : , . .

  1.

  , ; . . , . . , , . , , , , ... , . . , : , . . , , .

  2, .

  .(. , , , , . , 1980, 22). 2004 [1. : / 2. : ]

  ,

  (1881),

  . 25 2005

  . ,

  ,

  , .

  , ,

  . , ,

  ,

  . ,

  ,

  , . -,

  , , , . , . 5, . 124,

  UNIVERSITY STUDIO PRESS, 1995-2000.

 • 2 0

  .

  2

  .

  . ..

  , ,

  () , .

  Richard Clogg, , . 137-138, , 1999.

  : (. 5) . 2005

  . ( ) (. 2) 2005

  : (. 4) 2005

  ,

  1917.

  ... , , , - - ... , , , . 1914.... , . , . 76. . 25 - 2006

  1881-1913; . 13

  . 2008

  . (. 2) 2010

  :

  . .

  1917. ( 8) .

  . ( 17) . 25 2011

  : 20 1917,

  .

  1.000 .

  , , ,

  , . , ,

  . , 1917,

  1918. , , ,

  1922,

  , .

  [...] ,

  ,

  ,

  [...]. , 1917,

  ,

  , . , . : 1913 1941, : , 2008, . 75-76.

  1907 . (. 2) 2011

  . (. 2) 2012

  ,

  : )

  ( 6), ) ( 6), )

  ( 7), 1907

  1910 ( 6). 25 2013 .

  : [ ]

  , [] , [] ; [] []

 • 2 0

  .

  3

  , . . , 1 . (. . , , : . (.), (1872- 1907) ,

  , , 16-19 2006, , . , : , 2009, . 157-158). - 1 :

  : [ ]

  : , , . , , [] , , 1896 . [] 1896 , , , . ( , . : 1881 1913 , : , 2000, . 70, 72).

  :

  1910 , : , , , [] . []

  2,

  , , . , . . . . , . , . 1788 . [ ] ; ( , 1770-2000, 6 : (1909-1922). , : , 2004, . 273). -- 2 :

  .

  : (. 5) 2014

  2. : ( . 5) 2001

  .(. 12) 2002

  : ( . 4) 2003

  :. (. 5) . 2003

  19

  ; (.14) 2004

  () (...)

  (. 2) . 2004

  : (. 4) 2005

 • 2 0

  .

  4

  (....)

  1918 1924; (. 12) 2005

  : (. 5) 2009

  ,

  ,

  , 19

  .(. 25)

  .

  . , 19

  , : , , . , , , . [...] .

  . , ,

  . , ,

  , , . ,

  . , ,

  , , - , , . : .

  , .

  . , ,

  . -

  , , . (.. , 1830-1920, . , . , 2005, . 347, 350 . 2009.

  . (. 2) 2010

  : (. 5) 2012

  , :

  ) , ,

  ( 15) )

  ( 10). 25 2013

  . , . . , , , . . . [...] 1918 700 70.000 . 60-70.000 . . (. , , . . , : , 1986, . 86, 110). : [ ]: : , , . (. , , : ,

  71972, . 315).

  (), : [...]

  . .

  .

  .

 • 2 0

  .

  5

  . (. . , , . . , : , 1978, . 270).

  , 19 ,

  . (. 2) 2014

  : (. 5) 2015 19 . 15 2015

  3. 1910 -1922

  ; . 15 .2003

  ,

  , ..., 19 ,

  20 . 25 2004

  [ + 1 , . 15 11, . 41].

  .

  , ,

  . ,

  1860 .

  , , .

  ,

  ...

  1890. ( 20 ., . , , .1 . 134). . .. (1880-1920)

  1910 %

  370.000 2.800.000 13,2

  4.776.000 34.700.000 12,7

  109.000 20.000.000 0,5

  203.000 5.500.000 3,7

  85.000 7.200.000 1,2

  65.000 4.300.000 1,5 (. , , .. 148-149)

  . ,

  , .

  ,

  , . ,

 • 2 0

  .

  6

  25% 6-8% .

  . ( 20 ., . , ,

  .1 . 141-142

  : 1)

  ( 10) 2)

  ( 15). 25 ( + . 2, . 15 -16) 2005

  . : ,

  ,

  , .

  , , . 268, , 1988.

  . , . []

  , ,

  . , 1909-1940, . 43-44, . ,

  1982.

  . ,

  , , ,

  , ,

  . ( B 1915).

  * ,

  ( . .

  ). . , . , 1

  ,

  , . 152, . , 1985. * :

  , , ( ) ( 2)

  2005

  ( ) (. 2) 2007

  . ( ) . 2) 2007

  :

  . (. 5) 2008

  ,

  ,

  . (. 25) 2009

  : ,

  ,

  ,

  . [...]. ,

  . [...]

  . [] ,

  ,

  .

  . (. . , 1917-

  1918, , 2000, . 238-9).

  : [...] 1913 ,

  19 , 20 .

  , , .

  , .

  , . ,

  . [] , 19 20 , ,

  2007, . 127-128.

  19

  20

  .

  . (. 2) 2010

  ,

  . 15

  2015

 • 2 0

  .

  7

  4. (1914 -1918) 1920; . 12

  2003

  1922, 1.200.000.000 . (. 2)

  2004)

  . 1920;

  (. 10) . ,

  , ,

  ; (. 15).

  .

  : , 1922 .

  1

  ( , ) , , . : . (.. , 1830-1920, . ) 1.

  : 2008

  1922 1,2

  . (. 2) 2010

  ( 1922) (. 5) 2011

  5. 1922 -1936

 • 2 0

  .

  8

  6. ; (.

  13) 2003

  (1919-1939) . (. 2) 2005

  , (1919-1939), ; 12 2007

  , , (1919-1939); 12 2012

  7. ;

  . 14 .. 2003

  ; 12 - 2004

  . (. 2)

  .. 2005

  (. 4) - 2006

  ; . 13 -.2006

  ; 12 2007

  1925

  . (. 2) 2010

  8.

  1932; 14 2002

  1841. (. 2) 2003

  1932; 13 2004

  1841. (. 2) 2004

  ; 14 2005

  ,

  ( 5), ( 5) ( 15)

  1932. 25

  2010

 • 2 0

  .

  9

  .[...]

  .

  , , .

  ,

  . [...] [...]

  40%.

  . [...] .

  , .

  . []

  .

  , . []

  .

  . (. (.), 20 , , 1: , 1922-1940,

  2002, . 262-3).

  1927 , . (. 2) 2014

  9. 1932 : ( .4) .2003

  : ( . 5) 2003

  : ( .4) .2005

  1932 ;

  . 14 2006

  1932

  . (. 2) 2011

  1929-32

  , . 12 2012