Ergasia οικονομια 26_7_οινουσσεσ

of 22 /22
ΜΕΝΤΟΡΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΛΤΟΥΒΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑΥΓΟΥΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΟΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΑΛΔΑΜΗ ΛΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ: ΜΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ; ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 Ο ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ 2014

Embed Size (px)

Transcript of Ergasia οικονομια 26_7_οινουσσεσ

Page 1: Ergasia οικονομια 26_7_οινουσσεσ

ΜΕΝΤΟΡΑΣΔ Η Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Μ Α Ρ Ι Α

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι

Α Γ Γ Ε Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Ν Ι Κ Ο Λ Ε Τ ΑΑ Λ Τ Ο Υ Β Α Μ Α Ρ Ι ΑΚ Ο Ν Τ Α Ρ Α Τ Ο Υ Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ Λ ΑΚ Ο Υ Ρ Ε Μ Α Δ Η Γ Ε Ω Ρ Γ Ι ΑΚ Ο Υ Τ Σ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Η Γ Ε Ω Ρ Γ Ι ΑΠ Α Π Α Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ Μ Α Ρ Ι ΑΤ Σ Ι Ο Υ Ρ Η Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι ΑΦ Α Λ Δ Α Μ Η Λ Ε Ν Α

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΟΙΝΟΥΣΣΕΣ: ΜΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ;

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1Ο ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ 2014

Page 2: Ergasia οικονομια 26_7_οινουσσεσ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

•Γεωργία•ΚτηνοτροφίαΜέσα 18ου αι.-αρχές 19ου

αι.•Ανάπτυξη ναυτιλίας

«FromSheepsToShips»

Μέσα 19ου αι.

•Πρόσφυγες από ΜΑ και Ερυθραία

•Γεωργικές καλλιέργειες: Αμπέλια

1914Μετά το

1922

Page 3: Ergasia οικονομια 26_7_οινουσσεσ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

•Μετανάστευση προς ΑττικήΜετά το

Β’ Π.Π.•Ανάπτυξη ναυτιλίας Οινουσσών•1954:Ίδρυση Ναυτικού Γυμνασίου•1965: Ίδρυση Σχολής

Εμποροπλοιάρχων1950-1982

•Η οικονομική δραστηριότητα του νησιού στηρίζεται σημαντικά στα δύο παραπάνω σχολεία

Σήμερα

Page 4: Ergasia οικονομια 26_7_οινουσσεσ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΗΜΕΡΑ

Ψαράδε

ς

Κτηνο

τρόφ

οι-Αγρ

ότες

Ναυτικ

οί

Δημόσ

ιοι υπ

άλλη

λοι

Ελεύθ

εροι

επαγ

γελμ

ατίες

Συντα

ξιούχ

οι

Οικιακ

ά

Άνεργ

οι

Ιδιωτικ

οί υπ

άλλη

λοι

Φαντά

ροι-

Φοιτητ

ές

0

5

10

15

20

25

30

2.5 3

12

7.5 7.5

19.5

26

86 8

Page 5: Ergasia οικονομια 26_7_οινουσσεσ

ΑΛΙΕΙΑ

• Δευτερεύουσα και όχι κύρια απασχόληση

• Μικρός αριθμός ψαράδων

• Ζήτηση ψαριών από μόνιμους κατοίκους κι επισκέπτες

• Ψάρεμα με δίχτυα• Φημισμένο το

αιγνουσιώτικο χταπόδι και καλαμάρι

Χαρακτηριστικά του

επαγγέλματος

Συνάντηση με τον ψαρά Λ.Φουρτούνα

Page 6: Ergasia οικονομια 26_7_οινουσσεσ

ΑΛΙΕΙΑ

• Λιγότερα ψάρια από παλιά και μικρότερα σε μέγεθος

• Αθέμιτος ανταγωνισμός με τους Χιώτες και Τούρκους ψαράδες

• Ανταγωνισμός μεταξύ τους

• Νόμοι για την αλιεία

Δυσκολίες του

επαγγέλματος

Page 7: Ergasia οικονομια 26_7_οινουσσεσ

ΓΕΩΡΓΙΑΑγροτικά προϊόντα που παράγονται

Σιτάρι, ελιέςΚαρπούζια, πεπόνια, σταφύλιαΠατάτες, κρεμμύδια, ντομάτες, αγγούρια Κατ΄ εκτίμηση των αγροτών η παραγωγή τους

καλύπτει το 5% περίπου της τοπικής ζήτησης.

Page 8: Ergasia οικονομια 26_7_οινουσσεσ

ΓΕΩΡΓΙΑΔυσκολίες των αγροτών

Έλλειψη νερού

Ανεξέλεγκτη βόσκηση αιγοπροβάτων

Έλλειψη ενδιαφέροντος από νέους για συνέχιση του επαγγέλματος

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς εμποδίζει την χρήση ακαλλιέργητων εύφορων εκτάσεων

Page 9: Ergasia οικονομια 26_7_οινουσσεσ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Η κτηνοτροφία στις Οινούσσες βασίζεται αποκλειστικά στην εκτροφή αιγοπροβάτων ελεύθερης βόσκησης σε όλο το νησί (2500-3000 ζώα).

Η παραγωγή του κρέατος και του γάλατος καλύπτει το 100% της τοπικής ζήτησης.

Η κτηνοτροφία στηρίζεται στο πρόγραμμα κρατικών επιδοτήσεων.

Page 10: Ergasia οικονομια 26_7_οινουσσεσ

Δυσκολίες των κτηνοτρόφων

Ακριβή τροφή για τα ζώα λόγω

υψηλού κόστους μεταφοράς.

Χαμηλό εισόδημα.

Page 11: Ergasia οικονομια 26_7_οινουσσεσ

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Αποτελούν το 8,5% του ενεργού πληθυσμού και στελεχώνουν:

ΔήμοΙατρείοΤαχυδρομείο, Εθνική ΤράπεζαΣχολείαΑκαδημία Εμπορικού ΝαυτικούΑστυνομία/Λιμεναρχείο

Συνάντηση με τον Λιμενάρχη Ι.Μάργαρη

Page 12: Ergasia οικονομια 26_7_οινουσσεσ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Αριθμός επιχειρήσεων (12)Εστιατόρια – καφέ (6)Φαρμακείο (1)Μανάβικο – παντοπωλείο (2)Τουριστικά είδη – ένδυση (2)Φούρνος (1)

Από το συνολικό αριθμό επιχειρήσεων οι 10 λειτουργούν όλο το χρόνο και οι 2 τους δύο μήνες του καλοκαιριού.

Συνάντηση με τον επαγγελματία Ν. Ζωγράφο

Page 13: Ergasia οικονομια 26_7_οινουσσεσ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

• Αριθμός απασχολούμενων 2-5 άτομα/επιχείρηση

• Το εισόδημα που προκύπτει από την κάθε επιχείρηση συντηρεί κατά μέσο όρο δύο οικογένειες

• Οι 9 στις 12 επιχειρήσεις μπορούν να διαθέσουν μέρος του εισοδήματός τους για την ανάπτυξη της επιχείρησης

Χαρακτηριστικά των

ελεύθερων επαγγελμάτω

ν

Page 14: Ergasia οικονομια 26_7_οινουσσεσ

Δυσκολίες Ελεύθερων επαγγελματιών

Εξάρτηση από τη Χίο για προμήθεια προϊόντων

Μεγάλο κόστος μεταφοράς προϊόντων

Έλλειψη ξενοδοχειακών υποδομών για ανάπτυξη τουρισμού

Πτώση τάσης και διακοπή ρεύματος

Σύσταση νερού από αφαλάτωση

Page 15: Ergasia οικονομια 26_7_οινουσσεσ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

• Βιογραφικά στοιχεία του καπετάνιου Γ. Χαλκιά1. Ναυτικό Γυμνάσιο Οινουσσών2. Σπουδές πλοιάρχου στην Αγγλία 3. Ναυτικός 5ης γενιάς4. Περίοδος θητείας 1967 – 2002

• Πλοίαρχος = Manager

• Δύσκολες συνθήκες εργασίας

• Αυξημένη γραφειοκρατία

• Μεγαλύτερης χωρητικότητας εμπορικά πλοία

• Μικρότερος αριθμός ανθρώπινου δυναμικού

• Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη Συνέντευξη με τον καπετάνιο Γεώργιο Χαλκιά

(πλοίαρχο του εμπορικού ναυτικού)

Page 16: Ergasia οικονομια 26_7_οινουσσεσ

Ναυτιλία- Οινούσσες

• 85% ανενεργοί – 15% ενεργοί ναυτικοί στο νησί

• Χρυσή περίοδος Οινουσσών 1960-1980

Περίοδος κάμψης 1982-1989

• Απόκτηση πλοίων μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

• Μη επιλογή του επαγγέλματος του ναυτικού από τους νέους

• Αποκλεισμός των Ελλήνων ναυτικών από τις ναυτιλιακές εταιρείες

• Φθηνά εργατικά χέρια από την Ασία

• Αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός του λιμανιού

• Ρόλος και συμβολή της Οινούσσιας Μητέρας

ΝαυτικοίΑνενεργοίΕνεργοί

Page 17: Ergasia οικονομια 26_7_οινουσσεσ

Ναυτιλία-Εφοπλιστές

• Απόκτηση εμπορικών πλοίων από τον αμερικανικό στόλο

• Ταξίδια αρχικά στη Μαύρη θάλασσα

• Επιλογή φθηνών εργατικών χεριών

• Υψηλό ποσοστό δωρεών και παροχών υπηρεσιών

«Τη Θάλασσα τη Σέβεσαι, την Αγαπάς, τη Φοβάσαι»

Page 18: Ergasia οικονομια 26_7_οινουσσεσ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

Αύξηση της καλλιεργήσιμης γης

Επιστροφή στην καλλιέργεια της γης και παραγωγή τοπικών

προϊόντων

Δημιουργία αρδευτικού δικτύου

Βελτίωση βοσκοτόπων

Page 19: Ergasia οικονομια 26_7_οινουσσεσ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

Μείωση του κόστους των ζωοτροφών

Λειτουργία τεχνικού και οικονομικού τμήματος στο Δήμο

Σύνδεση νησιού κατευθείαν με Πειραιά για αύξηση τουρισμού και καλύτερο

εφοδιασμό του

Ανάπτυξη τουριστικών υποδομών

Εκσυγχρονισμός - Ανάπτυξη Α.Ε.Ν.

Page 20: Ergasia οικονομια 26_7_οινουσσεσ

Συνεργασία

Αειφόρος ΑνάπτυξηΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

- Ενεργοποίηση ανθρώπινου δυναμικού του νησιού- Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων- Ενίσχυση της οικονομικής κατάστασης των κατοίκωνμε σεβασμό στην παράδοση και το περιβάλλον χωρίς να υπονομεύεται το μέλλον των επόμενων γενεών

Page 21: Ergasia οικονομια 26_7_οινουσσεσ

«[. .] ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΖΟΥΣΑΝ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ. ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΗΣΑΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ, ΕΙΧΟΝ ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΗΣΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΩΣ ΕΠΙ ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΟΝ ΗΘΙΚΟΙ.»

Κ.Ι . ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΑΣ

1890

Αντί επιλόγου……

Page 22: Ergasia οικονομια 26_7_οινουσσεσ

Σας ευχαριστούμε πολύ

Ευχαριστούμε πολύ τον Αντιδήμαρχο, τον Διοικητή της ΑΕΝ, τον πλοίαρχο, τους εκπαιδευτικούς, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τον ψαρά, τον γεωργό και τον κτηνοτρόφο για τα πολύτιμα στοιχεία που μας έδωσαν…