ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Web Services Overview Mary Grammatikou 9/06/2009.

22
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Web Services Overview Web Services Overview Mary Grammatikou www.netmode.ntua.gr 9/06/2009
 • date post

  22-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Transcript of ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Web Services Overview Mary Grammatikou 9/06/2009.

Page 1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Web Services Overview Mary Grammatikou 9/06/2009.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Web Services OverviewWeb Services Overview

Mary Grammatikou

www.netmode.ntua.gr

9/06/2009

Page 2: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Web Services Overview Mary Grammatikou 9/06/2009.

What are Web Services?

• Identified by a URI• Interfaces defined using XML• Can be discovered by other systems• Interact using XML based messages• conveyed by Internet protocols

Page 3: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Web Services Overview Mary Grammatikou 9/06/2009.

The components

• DISCOVERING– To discover where you can get web services and what

businesses have to offer – UDDI

• DESCRIPTION– To describe a web service and how to interact with it WSDL

• PACKAGING– To package your interaction with the Web Service – SOAP

• TRANSPORT– To carry the data envelope across the internet – HTTP Post– To fragment and deliver the http post request to the end point =

TCP/IP

Page 4: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Web Services Overview Mary Grammatikou 9/06/2009.

Transport

• HTTP – HTTP POST– HTTP GET

Page 5: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Web Services Overview Mary Grammatikou 9/06/2009.

Packaging – Soap

• Used to mean– Simple– Object– Access– Protocol

• From SOAP 1.2 > SOAP is no longer an acronym

• Two Types of SOAP

Page 6: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Web Services Overview Mary Grammatikou 9/06/2009.

Packaging – Soap

• SOAP RPC (Remote Procedure Call):– encode and bind data structures into xml– encode an RPC call

• SOAP ‘document style’– packages xml in an envelope

Page 7: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Web Services Overview Mary Grammatikou 9/06/2009.

Packaging – Soap

<s:Envelope xmlns:s=“URN”><s:header><s:transaction xmlns:m=“soaptransaction”><m:transactionID>1234</m:transactionID ></s:transaction></s:header>

Page 8: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Web Services Overview Mary Grammatikou 9/06/2009.

Packaging – Soap

<s:Body>

<n:purchaseOrder xmlns:n=“URN”>

<n:item>socks</n:item>

<n:amount>1</n:amount>

</n:purchaseOrder>

</s:Body>

</s:Envelope>

Page 9: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Web Services Overview Mary Grammatikou 9/06/2009.

Description –WSDL

• Web Services Description Language

• “Web Services Description Language (WSDL) provides a model and an XML format for describing Web services.” w3c.org

Page 10: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Web Services Overview Mary Grammatikou 9/06/2009.

Types

• XML schema can be used to represent constraints on the content model of the elements in an XML document

• Elements that contain child elements and / or attributes are defined in a schema document using complex types

• Elements that don’t contain child elements and attributes are defined using simple types

<types><schema targetNamespace=" IMessageService.xsd"xmlns="…/XMLSchema" xmlns:SOAPENC="…/soap/encoding/"/>

</types>

Page 11: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Web Services Overview Mary Grammatikou 9/06/2009.

Messages

• The message element gives information about the data that travels from one endpoint to another

• The message element depicts an one way message

<message name=“purchase"><part name=“item" type="xsd:string"/><part name=“quantity" type="xsd:integer"/>

</message>

Page 12: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Web Services Overview Mary Grammatikou 9/06/2009.

Operations

• The operation element is the action that we call in a WSDL file

• It can be used instead of a method

<operation name="setMessage">

<input name="setMessageRequest“

message="tns:setMessageRequest"/>

<output name="setMessageResponse“

message="tns:setMessageResponse"/>

</operation>

Page 13: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Web Services Overview Mary Grammatikou 9/06/2009.

Encoding

• Encoding in the web services is based on SOAP

<soap:operation soapAction="" style="rpc"/>

<input name="setMessage0Request">

<soap:body use="encoded"

namespace="MessageService"

encodingStyle="…/soap/encoding/"/>

</input>

Page 14: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Web Services Overview Mary Grammatikou 9/06/2009.

Endpoint

• Endpoint is the final URL of any web service

<service name="MessageService">

<port name="MessageServicePort"

binding="tns:MessageServiceBinding">

<soap:address location="http://localhost:8080/setMessage/"/>

</port>

</service>

Page 15: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Web Services Overview Mary Grammatikou 9/06/2009.

Discovery – UDDI

• Universal Description, Discovery and Integration

• A UDDI Server acts as a registry for Web Services and makes them searchable

• Demonstration:https://uddi.ibm.com/ubr/registry.html

Page 16: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Web Services Overview Mary Grammatikou 9/06/2009.

Design Recommendations

• Create a local class

• Create a method with the same name

Page 17: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Web Services Overview Mary Grammatikou 9/06/2009.

Examples (Java Client)

URL endpointURL = new URL(endpoint);

Call call = new Call();

call.setSOAPTransport(m_httpconn);

call.setTargetObjectURI("MessageService");

call.setMethodName("setMessage");

call.setEncodingStyleURI(Constants.NS_URI_SOAP_ENC);

Page 18: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Web Services Overview Mary Grammatikou 9/06/2009.

Examples (Java Server)

• A Web service Server is simple:– New class with method

• Then:– Register class with soap engine (e.g. axis

server)

Page 19: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Web Services Overview Mary Grammatikou 9/06/2009.

Security WS Security Standardisation

• W3C - http://www.w3c.org– XML Encryption– XML Digital Signatures

• WS-I - http://www.ws-i.org– WS Security Profile

• OASIS - http://www.oasis-open.org– WS-Security– SAML - Security Assertion Markup Language– XACML - Extensible Access Control Markup

Language– XKMS - XML Key Management Specification

Page 20: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Web Services Overview Mary Grammatikou 9/06/2009.

Security

• Firewall ‘transparency’

• Double-edged sword– Simplifies deployment

– Opens up potential holes in enterprise security

• Similar to CGI, etc.

Page 21: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Web Services Overview Mary Grammatikou 9/06/2009.

Real Examples

• Amazon Web Services API– Infrastructure Services– Payments and Billing – On demand Work force– Merchant Services

• Google Web API– …

• Ebay Web services– …

• HP & IBM online stores– …

Page 22: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Web Services Overview Mary Grammatikou 9/06/2009.

GoogleAPI

• Search Requests– Search requests submit a query string and a set of

parameters to the Google Web APIs service and receive in return a set of search results

• Cache Requests– Cache requests submit a URL to the Google Web

APIs service and receive in return the contents of the URL when Google's crawlers last visited the page (if available)

• Spelling Requests– Spelling requests submit a query to the Google Web

APIs service and receive in return a suggested spell correction for the query (if available)