Ασκήσεις στην...

Click here to load reader

 • date post

  31-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.191
 • download

  10

Embed Size (px)

description

Φυσική

Transcript of Ασκήσεις στην...

 • 1. , 200m, 40sec. : ) ) ) . 2. = 2sec R = 10m. : ) , ) . 3. , 1 = 0,5m/sec. 4cm , 2 =0,3m/sec, : ) R ) 4. = 10 m/sec = 10sec. : ) ) ) 5. R = 80m. ,

  : ) 1 = 36km/h B) 1 = 72km/h 6. , l = 0,5m, . 1 = 1m/sec 2 = 1,5m/sec, . ) . ) ; 7. , Bohr, R = 10-10 m = 10-16sec. : ) 1sec ) )

 • 8. 24h . , R = 6400km, : ) ) ) 9. R = 1m t = 1sec, = 18 . : ) = 18 rad ) ) ) t = 100sec. 10. = 1m/sec = 2m/sec, . ,

  . , () ; 29. R = 100/ m 1 = 6m/sec 2 = 4m/sec, . : ) , ) , : ) ) . 11. , : ) . ) . 12. 12 . : ) /2 rad ) rad 13. s = 420m = 16m/sec = 9m/sec, , . t = 0, . ) ; ) ; 14. R = 200/ m = 3m/sec = 2m/sec, . , : ) ) . 15. R1 = 7m R2 = 30m, 1 = 20m/sec

 • 2 = 15m/sec, . , . 16. , . R1 = 9cm , , R2 = 3cm. f = 3Hz R = 20cm, : ) ) 17. , . t = 5sec, s = 200m. R = 0,5m, : ) ) t = 5sec ) ) . 18. = 20m/sec . R1 = 0,5m R2 = 1m. ) ; ) ; ) , s = 10km; 19. . R1 = 1m f1 = 50/ Hz, R2 = 0,5m. . ) , , , , . ) f2 R2. 20. f1 = 20Hz, R1 =1m. , , f2 = 60Hz;

 • 21. f = 50Hz. . , = 10 . d = 1m, . 22. r = 0,8m 1/3sec, 30. ) . ) t = 0, , t2 , t = 0, , . 23. s = 0,4 m t = 0,25sec. : ) ) ) . 24. r t = 0, , t1 = 0,5sec, ,

  d 2 2m . 0t1, 90. ) r . ) . 2 =10 25. m = 50gr, = 10 rad/sec. d = 0,4m , , . ) , . ) .

 • )

  1 2F ,F 3F , 1F 2F

  8 6, , ,

  3F .

  2 =10 26. R = 0,8m , 10 rad/sec, . , d = 1m . ) , ) , t = 4sec. ) , x . ) . 27. R = 0,8m , = 2,4 m/sec. m = 10gr, d = 0,5m . = 0,8. ) . ) , . g = 10 m/sec2 28. m = 200gr L, . r = 0,5m , . 2sec. : ) ) ) . g = 10 m/sec2 2 =10

 • 29. (1) (2) r = 0,5m 1 = 3m/sec 2 = 1 m/sec, . t = 0 . : ) t1 t = 0 ) 0t1 30. (1) (2) r = 0,2m 1 = 0,04 rad/sec 2 , 180. t = 0 t1 = 20sec . : ) (2) 0t1 ) 2 (2)

  31.

  1

  t = 0 r, d1 = 1m, . , d = 0,2m. f = 2Hz , t1 , 2d, 0t1. : ) , f B) 1 .

  2 =10 32. (1) (2) R1 = 1m R2 = 0,6m , , . , , . (1), 36m/sec2. : )

 • ) (2) ) (2) 33. m = 2kg l = 1,6m, . , . t1 , = 60. ) , . ) t1, 2,5 rad/sec. ) ( ) t1 g = 10 m/sec2

  34. m = 0,05kg, r = 0,4m 1 .

  : ) , , 1 8m/sec

  B) 1 , ,

  . g = 10 m/sec2 35. r = 2m 0,1sec.

 • ) . ) , . 36. , , r = 2m = 2 m/sec. ) . ) . 37. t = 0 , t1 = 2sec, , t = 0. 0t1 s = 0,4 m, : ) ) 38. f = 5Hz , s = 0,6 m. ) , . ; ) . 2 =10 39. m = 0,5kg, , L = 0,4m, . = 20. ) . ) max = 80, L. 40. r = 400m , 5 sec.

 • 540. : ) ) , g = 10 m/sec2 41. L = 2m . = 5m/sec L/4, . : ) t = 1,5sec ) ) . 2 =10 42. m = 0,2kg L = 2m, L. t = 0 , t1 = /6 sec, . 0t1, 30. : ) t2 t = 0 . ) ) , 3,6; 43. (1) (2) r t = 0 , t = 0 t = 0,2sec, 0t. (1) f1 = 3Hz, f2 (2).

 • 44. (1) (2) r t = 4sec. (1) s1 = 8 m, (2) s2 =12 m. : ) ) (1) 45. (1) (2) R1 = 0,5m R2 = 0,8m , . = 10 m/sec. f1 f2 (1) (2) . 46. (1) (2) m1 m2 =5kg , r = 0,5m t = 0 . t1 = 2 sec t = 0 . (1) 0t1 s1 = 5 m, : ) s2 (2) 0t1, s2 > s1 B) (1) ) (2) 47. l = 1,6m . . g = 10 m/sec2 48. m = 0,2kg l = 0,3m. : ) , = 6m/sec

  ) , = 4 m/sec g = 10 m/sec2

 • 49. m = 0,2kg, l = 0,5m. R = 0,3m, , . : ) ) g = 10 m/sec2

  50. m = 80kg, , R = 80m. , = 40m/sec. , : ) ) ) g = 10 m/sec2 51. 1, 2 3 , . yy r1, r2 r3 r1 < r2 < r3. yy f. , ; 52. yy f = 0,1 z. , . = 0,2, : ) . ) d , . 2 =10 g = 10 m/sec2

 • 53. m = 1kg = 60 . . l = 2,5m g = 10 m/sec2. 54. m = 2 kg, l = 0,5m. , = 60 , : ) . ) ) . ) . g = 10 m/sec2 55. , ; 56. m = 0,1 kg l . , . :

  ) 1T ,

  ) T = 30

  . g = 10 m/sec2