προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών...

of 44 /44
1 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Embed Size (px)

Transcript of προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών...

Page 1: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

1

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Page 2: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

2

Συνθέτουμε ιδέεςΑπαντάμε πολιτικά!

Page 3: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

3

5 άξονες πολιτικής

n Τη δημοκρατία και τη συμμετοχήn Για την κοινωνία και την αλληλεγγύηn Το περιβάλλον και τα δημόσια αγαθάn Τον πολιτισμό τον αθλητισμό τη νεολαίαn Την τοπική οικονομία και απασχόληση .

Page 4: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

4

1ος Άξονας προγραμματικών θέσεων

Η δράση του δήμου στο πεδίο της δημοκρατίας, της συμμετοχής των πολιτών και των δικαιωμάτων. Διοίκηση και Θεσμοί.

Page 5: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

5

Στόχοςn ένας δήμος αντιγραφειοκρατικός, αποτελεσματικός. n Ανοιχτός στους πολίτες, δημοκρατικός και αποκεντρωμένος

στην λειτουργία του. n Ο δήμος οφείλει να λογοδοτεί και να ενεργοποιεί τους

κατοίκους στην άσκηση ελέγχου

Page 6: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

6

Θεσμικές θέσεις

n Κατάργηση του «Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

n Απλή αναλογική ως πάγιο εκλογικό σύστημα και εκλογή δημάρχου από το δημοτικό συμβούλιο

Page 7: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

7

Θεσμικές θέσεις

n Συνεδριάσεις Δημ. Συμβουλίου στο Διαδίκτυο και αναλογική συγκρότηση των συμβουλευτικών Επιτροπών

n Ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε είδους αρχεία και πρακτικά του δήμου, για έλεγχο πράξεων ή παραλείψεων από κάθε πολίτη ή ομάδα πολιτών.

n Δημοψηφίσματα για μεγάλα ζητήματα του δήμου, μετά τη συλλογή ενός μεγάλου αριθμού υπογραφών των πολιτών.

n Δημιουργία Τμήματος Εθελοντισμού και Νεολαίας του Δήμου

Page 8: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

8

Οικονομική αναδιοργάνωση

n Σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής προμηθειών και προσλήψεων με συμμετοχή -κατά περίπτωση- υπαλλήλων, εκπροσώπων κοινοτήτων, επαγγελματικών οργανώσεων, για τη διασφάλιση της μέγιστης διαφάνειας.

n Οικονομική ανεξαρτησία των δήμων κατοχυρωμένη θεσμικά, με μέρος των δημόσιων εσόδων να παραμένει στο δήμο όπου εισπράχθηκε

n Εκπόνηση προγραμμάτων κατάρτισης σύμφωνα με τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας, διασύνδεση της κατάρτισης με την απασχόληση με στόχο την προώθηση στην αγορά εργασίας.

Page 9: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

9

Διοικητική αναδιοργάνωση

n Ριζική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του δήμου n Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ,

εφόσον χρειαστεί μετά την παραπάνω αναδιάρθρωση.

n Ενίσχυση της συμμετοχής των εργαζομένων στον προγραμματισμό και τη βελτίωση του έργου του τμήματός τους.

n Ανεξαρτησία από παρεμβάσεις αιρετών στην εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του προσωπικού

Page 10: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

10

2ος Άξονας προγραμματικών θέσεων Δημοτική πολιτική για n την στήριξη της κοινωνίας. n την αντιμετώπιση της κοινωνικής και

ανθρωπιστικής κρίσης.

Page 11: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

11

Θέσεις αλληλεγύης

n Σύσταση γραφείου αλληλεγγύης ανά δημοτική ενότητα

n Απαλλαγή των ανέργων και των απόρων του δήμου Παύλου Μελά από τα δημοτικών τέλη.

n Διεκδίκηση δωρεάν μετακίνησης των ανέργων με τα Δημόσια μέσα μεταφοράς.

n Απαλλαγή των ανέργων Δημοτών από τα δημοτικά τέλη και τα τροφεία των βρεφονηπιακών σταθμών. Αναστολή της πληρωμής των χρεών τους προς τον Δήμο.

Page 12: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

12

Θέσεις αλληλεγύης

n Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα και νερό .Να συνδεθούν άμεσα οι κομμένες παροχές με παρέμβαση του δήμου.

n Κανένα σπίτι στα χέρια των τραπεζιτών και των τοκογλύφων. Δωρεάν νομική προστασία στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

n Υλική στήριξη των κοινωνικών ιατρείων με δημιουργία άλλων ειδικοτήτων.

n Ενίσχυση του δημοτικού κοινωνικού παντοπωλείουn Δημιουργία δημοτικού κοινωνικού μαγειρείου για παροχή

καθημερινού φαγητού με συμβολικό τίμημα για όλους τους Δημότες που έχουν ανάγκη.

Page 13: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

13

Θέσεις αλληλεγύης

n Παροχή υλικοτεχνικής βοήθειας σε κάθε προσπάθεια αυτοοργάνωσης των συμπολιτών.

n Στήριξη σε δίκτυα παραγωγών-καταναλωτών χωρίς μεσάζοντες.

n Στο πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στηρίζουμε έμπρακτα, κάθε μορφή συνεργατικότητας νέων ανέργων επιστημόνων, καλλιτεχνών κτλ, με την παροχή στέγης για την ανάπτυξη  των δραστηριοτήτων τους.

Page 14: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

14

Θέσεις αλληλεγύης

n Καμιά απόλυση εργαζόμενου/ης στο Δήμο Παύλου Μελά.

n Πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού στις δομές στήριξης κοινωνικής αλληλεγγύης.

n Λειτουργία νέων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών  ώστε να εξυπηρετούνται όλες οι οικογένειες.

n Ενίσχυση θεσμών φροντίδας των ηλικιωμένων για μια αξιοπρεπή διαβίωση τους στον τόπο που επιθυμούν.

Page 15: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

15

Αλληλεγγύη

Ο Δήμος Παύλου Μελά  να γίνει πόλη  Αξιοπρέπειας, Ανθρωπιάς και Αλληλεγγύης.

Page 16: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

16

Δημόσια αγαθά και Δήμος

n Είμαστε αντίθετοι  στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ .Το νερό δεν είναι εμπόρευμα είναι δημόσιο αγαθό και ανήκει σε όλους. Επέκταση του δικτύου σε όλους τους συνοικισμούς του δήμου.

n Είμαστε αντίθετοι  στην ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών του Δήμου με το πρόσχημα της εξοικονόμησης πόρων.

n Είμαστε αντίθετοι με την διαδικασία ιδιωτικοποίησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Να μην κλείσει το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Page 17: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

17

3ος Άξονας προγραμματικών θέσεων

Προστασία του περιβάλλοντος & Ποιότητα ζωής στις γειτονιές.

Page 18: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

18

Πολιτικές για το περιβάλλονn Η προστασία,

υπεράσπιση και ανάδειξη των ανοιχτών και ελεύθερων χώρων

n Η αντιμετώπιση των πηγών της ρύπανσης.

n Η προστασία και αναβάθμιση του αστικού και περιαστικού πρασίνου.

Page 19: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

19

Πολιτικές για το Περιβάλλον

n Είμαστε αντίθετοι  στην κατασκευή του γιγαντιαίου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην Ν. Ευκαρπία.

n Είμαστε αντίθετοι κατηγορηματικά στη χρήση επικίνδυνων και θανατηφόρων μεθόδων διαχείρισης απορριμμάτων (όπως η καύση τους στο ΤΙΤΑΝ)

Page 20: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

20

προτεραιότητες

n Απόδοση των στρατοπέδων στο Δήμο. Καμιά έκταση να μην παραχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ.

n Να μην οικοδομηθεί ούτε ένα τετραγωνικό ελεύθερου χώρου.

n Η δημιουργία μεγάλων αστικών πάρκων στην περιαστική ζώνη.

n Το πράσινο σε σχολικές αυλές και πρωτότυπες παιδικές χαρές, φιλικές προς το παιδί.

n Η καταγραφή δημόσιας γης.

Page 21: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

21

προτεραιότητες

n Διαχείριση των απορριμμάτων με ανακύκλωση-επαναχρησιμοποίηση-κομποστοποίηση στην πηγή.

n Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και στις τρεις δημοτικές ενότητες.

n Επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου και σύνδεση με αυτό όλων των δημόσιων και δημοτικών κτιρίων και υπηρεσιών

n η αντιπλημμυρική προστασία, η αξιοποίηση και προστασία υδάτινων πόρων εδάφους και υπεδάφους.

n Το ποδήλατο ως μέσο μετακίνησης από και προς το κέντρο, περιφερειακά και μέσα στην πόλη.

n Η δημιουργία πράσινων διαδρομών (συνδυασμός ποδηλάτου, πεζών, πρασίνου) μέσα και έξω από τον αστικό ιστό.

n Η περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Page 22: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

22

Ειδικότερα προτεραιότητα μας αποτελούνn Η αποκατάσταση της παλιάς χωματερής του Δερβενίου.n Η αποκατάσταση του αλσυλλίου και των νερόμυλων της

Πολίχνης, με την δημιουργία πεζόδρομων και ποδηλατοδρόμων.n Η ανάδειξη και αξιοποίηση του άλσους Νέας Ευκαρπίας.n Η αξιοποίηση των δημοτικών κτηρίων για πολιτιστικές

δράσεις και την στέγαση καλλιτεχνικών σχημάτων της νεολαίας. n Η δημιουργία και λειτουργία κυνοκομείου για τη συλλογή και

φροντίδα των αδέσποτων

Page 23: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

23

Ειδικότερα προτεραιότητα μας αποτελούνn Η λειτουργία της πρώτης λαϊκής αγοράς

πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων με συνεργασία των τοπικών βιοκαλλιεργητών.

n Η καθιέρωση λαϊκών αγορών παραγωγών, χωρίς ξενόφερτα / εισαγόμενα γεωργικά είδη.

n Η ανάπτυξη Δημοτικών Εναλλακτικών Αγροκτημάτων (με κομποστοποιητές κτλ) όπου με μικρή μίσθωση όσοι δημότες θέλουν, θα μπορούν να έχουν τον μικρό κήπο τους με βιολογικά προϊόντα

Page 24: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

24

4ος Άξονας προγραμματικών θέσεων

Ανάδειξη του Πολιτισμού και της Καλλιτεχνικής Δημιουργίας.

Νεολαία και Αθλητισμός

Page 25: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

25

Πολιτισμός και Τοπική Αυτοδιοίκηση σε καιρό κρίσης

n Η ομορφιά ήταν πάντα κάτι που γαλήνευε την ψυχή και το έκανε και σε δύσκολους καιρούς και σε καιρούς πιο εύκολους.

Page 26: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

26

Διοίκηση Δήμου Παύλου Μελά, Ιανουάριος 2014:

Περιορίσαμε όλες τις δαπάνες

που αφορούν πολιτιστικές εκδηλώσεις

Page 27: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

Ο πολιτισμός ως τμήμα της πολιτικής μας

27

Θεόκλητος Καρυπίδης

Απόψε το φεγγάριδεν λογάριασε τίποτα, κομμάτιασε τα αγκαθωτά σύρματακι ακούμπησε με την πλάτηστο κελί μας. Σταύρωσε τα πόδια όρθιοάναψε από το βαθύ σκοτάδι το τσιγάρο τουκαι ύψωσε τη γροθιά του στον ουρανό […]

Page 28: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

28

Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης Ντίνος Χριστιανόπουλος

Όμηρος Πέλλας Θανάσης Καρτερός

Page 29: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

29

Page 30: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

30

Το Χρήστος Τσακίρης ή το Έλλη Παπαναγιώτου να μην συνδέεται μόνο με τα κτίρια που φέρουν το όνομά τους αλλά με τους δημάρχους που άφησαν ένα πολυσήμαντο έργο στην περιοχή.

Page 31: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

31

Page 32: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

32

Η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών ως διοίκηση του Δήμου Παύλου Μελά θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποκαλύψει το αποκρουστικό πρόσωπο του φασισμού και να αποτρέψει κάθε προσπάθεια αναβίωσής του με οποιαδήποτε αφορμή και σε οποιονδήποτε κοινωνικό χώρο.

Page 33: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

33

Page 34: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

34

Η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών ως διοίκηση του Δήμου Παύλου Μελά θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να εμπλουτίζει συνεχώς και με κάθε τρόπο τις δημοτικές βιβλιοθήκες και συνεργαζόμενη με όλα τα σχολεία να καθιερώσει μια αναγνωστική κουλτούρα στους μαθητές και τις μαθήτριες πέρα από την βασανιστική ρουτίνα του υποχρεωτικού σχολικού μαθήματος. Να νιώσουν την ανάγνωση ως απόλαυση και όχι ως καταναγκασμό.

Page 35: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

35

5ος Άξονας προγραμματικών θέσεων

Τοπική Ανάπτυξη

Τοπική Επιχειρηματικότητα και Απασχόλησης

Page 36: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

36

ΣτόχοςΔεν θα δεχτούμε τα λουκέτα ως μία αναπόφευκτη συνέπεια της πολιτικής που ψηφίζεται στη Βουλή και εφαρμόζεται στο Δήμο. 

Θα δώσουμε μάχη να αναζωογονήσουμε το εμπόριο στην πόλη

Page 37: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

Θέλουμε την επιχειρηματικότητα

που σέβεται:ü Τον τόπο και το περιβάλλονü Τους Ανθρώπους και την Κοινωνίαü Δημιουργεί πλούτοü Τη νομιμότητα

37Επιχειρηματικότητα και Τοπική Ανάπτυξη-Δήμος Παύλου Μελά

Page 38: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

Επιχειρηματικότητα και Δήμος

38

Page 39: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

Γραφείο Διασύνδεσης Επιχειρηματικότητας

n Τον ορισμό εντεταλμένου συμβούλου ως συμπαραστάτη της επιχειρηματικότητας

n Παροχή Συμβουλών και Στήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας

n Τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας τοπικών επιχειρήσεων

39

Page 40: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

Γραφείο Διασύνδεσης Επιχειρηματικότηταςn Την προβολή τοπικών επιχειρήσεων με κάθε μέσο.n   Τη γραφειοκρατική διευκόλυνση επιχειρήσεων,

μεταξύ άλλων με ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων.

n   Τη διάχυση της ενημέρωσης σχετικά με τις προμήθειες του Δήμου στις τοπικές επιχειρήσεις.

n Τη διαχείριση της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων

40

Page 41: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

41

Δράσεις ενίσχυσης ΜμΕ

n Εξορθολογισμός των δημοτικών τελών,.n Δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων  οφειλών

προς τον Δήμο, n Κίνητρα για άνοιγμα νέων μαγαζιών σε

υποβαθμισμένες περιοχές. n Να μπει ένα τέρμα στην κατασκευή

πολυκαταστημάτων τυπου MALL τα οποία ερημώνουν τις τοπικές εμπορικές αγορές.. 

n Διασφάλιση της Κυριακάτικης αργίας. n περιορισμό κατά το δυνατόν του παραεμπόριου

δραστηριότητας. 

Page 42: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

Δράσεις ενίσχυσης ΜμΕ

n Δημιουργία υπαίθριων πολυεθνικών αγορών, όπου οι μετανάστες θα μπορούν να πωλούν νόμιμα προϊόντα, από τις χώρες προέλευσής του

n Διεύρυνση της δυνατότητας χωροθέτησης μίας περιοχής ήπιας βιοτεχνικής δραστηριότητας, όπου θα δημιουργούνται οι απαραίτητες συνέργειες μεταξύ των βιοτεχνιών

42

Page 43: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

43

Πάρε την απόφαση .

Μαζί vα κερδίσουμε την Μάχη ,vα αλλάξουμε την Πόλη, vα αλλάξουμε την ζωή μας !

Page 44: προγραμματικές θέσεις Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Δήμος Παύλου Μελά.Pdf

44

Συνθέτουμε ιδέεςΑπαντάμε πολιτικά!

http://rkpdpmela.blogspot.gr

[email protected]