Διδακτικό σενάριο στη Νεοελληνική...

of 13 /13
«ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΤΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ» Project - Ανάλυση και σύγκριση των ποιημάτων «Ποιήματα για την ποίηση»: «Καισαρίων», «Δαρείος», «Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου ποιητού εν Kομαγγηνή-595 μ.Χ.» (Καβάφης), «Μόνο γιατί μ’αγάπησες» (Πολυδούρη), «Ελεγκτής» (Σαχτούρης), «Μικρή πράσινη θάλασσα» (Ελύτης), «Αντικλείδια» (Παυλόπουλος)

Embed Size (px)

Transcript of Διδακτικό σενάριο στη Νεοελληνική...

Page 1: Διδακτικό σενάριο στη Νεοελληνική Λογοτεχνία:«Εξερευνώντας τις ζωές των ποιητών»

«ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΤΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ»

Project - Ανάλυση και σύγκριση των ποιημάτων

«Ποιήματα για την ποίηση»: «Καισαρίων», «Δαρείος», «Μελαγχολία του Ιάσωνος

Κλεάνδρου ποιητού εν Kομαγγηνή-595 μ.Χ.»

(Καβάφης), «Μόνο γιατί μ’αγάπησες» (Πολυδούρη), «Ελεγκτής» (Σαχτούρης),

«Μικρή πράσινη θάλασσα» (Ελύτης), «Αντικλείδια»

(Παυλόπουλος)

Page 2: Διδακτικό σενάριο στη Νεοελληνική Λογοτεχνία:«Εξερευνώντας τις ζωές των ποιητών»

Επισκόπηση σεναρίου

Πρωτότυπος και διασκεδαστικός τρόπος μάθησης

Διείσδυση στη ζωή και στην

τέχνη των ποιητών

Η γνώση χτίζεται με την

ενεργή συμμετοχή και την κοινωνική αλληλεπίδραση

Ο μαθητής αναλαμβάνει τον ρόλο του

μικρού ερευνητή και ο εκπαιδευτικός του συνεργάτη

Χρησιμοποιούνται:

«Ταξινομούμε», Microsoft Word,

Power Point, Διαδίκτυο

Page 3: Διδακτικό σενάριο στη Νεοελληνική Λογοτεχνία:«Εξερευνώντας τις ζωές των ποιητών»

Προβληματική Διδασκαλίας της Λογοτεχνίας

Ανάγκη χρήσης τεχνικών πειθούς και προσκόλληση στο Α.Π.

Ακατανόητες έννοιες

Αποστασιοποίηση από την πραγματικότητα και τα ενδιαφέροντα των μαθητών

Αισθήματα ανίας και πλήξης

Page 4: Διδακτικό σενάριο στη Νεοελληνική Λογοτεχνία:«Εξερευνώντας τις ζωές των ποιητών»

Πλαίσιο εφαρμογής σεναρίου και κοινωνική ενορχήστρωση

Απευθύνεται σε μαθητές Γ’ Λυκείου, θεωρητικής κατεύθυνσης

Χρόνος: 18-20 διδακτικές ώρες

Χώρος: αίθουσα διδασκαλίας , εργαστήριο πληροφορικής και χώροι εκτός σχολείου

Χωρισμός των μαθητών σε ομάδες των 2-3 ατόμων: 1)Συντονιστής, 2)Αυτός που κρατά σημειώσεις, 3)Χειριστής πληκτρολογίου

Page 5: Διδακτικό σενάριο στη Νεοελληνική Λογοτεχνία:«Εξερευνώντας τις ζωές των ποιητών»

Προϋποθέσεις

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Απαιτούμενα βοηθητικά εργαλεία

Αναγνωστική εμπειρία σε ποιήματα των συγκεκριμένων ποιητών ή σε ποιήματα που εντάσσονται στην ίδια κατηγορία

Έμφαση σε προσωπικές στάσεις και πεποιθήσεις

Τεχνολογικές γνώσεις

Σχολικό εγχειρίδιο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

Φύλλα εργασίας και φωτοτυπίες των ποιημάτων

Τεχνολογικός εξοπλισμός

Page 6: Διδακτικό σενάριο στη Νεοελληνική Λογοτεχνία:«Εξερευνώντας τις ζωές των ποιητών»

Στόχοι (1)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ

Προσωπική εμπλοκή

Αναλυτική και κριτική σκέψη

Ανάπτυξη καλλιτεχνικών δεξιοτήτων

Κοινωνική αλληλεπίδραση-συνεργασία

Διαμόρφωση αξιών

Να γνωρίσουν καλύτερα τον κόσμο των ποιητών

Να αποκτήσουν την ιδιότητα του μικρού ποιητή

Δημιουργία δικών τους κειμένων( χρήση κατάλληλου λεξιλογίου και ύφους, αφηρημένων συλλογισμών, συντακτικών κανόνων)

Οργάνωση και συγκέντρωση υλικού

Page 7: Διδακτικό σενάριο στη Νεοελληνική Λογοτεχνία:«Εξερευνώντας τις ζωές των ποιητών»

Στόχοι (2)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Εξοικείωση με τον Η/Υ και τα λογισμικά

Να οργανώνουν το υλικό τους

Να αναζητούν στο διαδίκτυο

Να επικοινωνούν μέσω διαδικτύου

Αλλαγή του αρνητικού τρόπου σκέψης για το εκπαιδευτικό περιβάλλον

Υιοθεσία πιο ενεργού ρόλου

Εξοικείωση με την ιδέα της δια βίου μάθησης

Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών

Page 8: Διδακτικό σενάριο στη Νεοελληνική Λογοτεχνία:«Εξερευνώντας τις ζωές των ποιητών»

Ανάλυση δραστηριότητας

Α’ φάση Β’ φάση Συζήτηση για το τί θα

διεξαχθεί 1ο φύλλο εργασίας με

ερωτήσεις και τα ποιήματα (χωρίς τους τίτλους και τα ονόματα)

Απαγγελία των ποιημάτων από τους ποιητές (μέσα αναπαραγωγής)

Σκιαγράφηση προφίλ και γενικότερων χαρακτηριστικών των ποιητών

Απάντηση στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας

Χωρισμός σε ομάδες Διευκρινήσεις για τα

λογισμικά και πλοήγηση σε αυτά

2ο φύλλο εργασίας με τα βήματα της δραστηριότητας και διευθύνσεις για αναζήτηση πληροφοριών

Αναζήτηση στοιχείων σχετικά με τους ποιητές

Καταγραφή πληροφοριών Ανταλλαγή των κειμένων

μεταξύ των ομάδων

Page 9: Διδακτικό σενάριο στη Νεοελληνική Λογοτεχνία:«Εξερευνώντας τις ζωές των ποιητών»

Γ’ φάση (1)

Page 10: Διδακτικό σενάριο στη Νεοελληνική Λογοτεχνία:«Εξερευνώντας τις ζωές των ποιητών»

Γ’ φάση (2)

Page 11: Διδακτικό σενάριο στη Νεοελληνική Λογοτεχνία:«Εξερευνώντας τις ζωές των ποιητών»

Ανάλυση δραστηριότητας (συνέχεια)

Δ’ φάση Ε’ φάση

Δημιουργία ενιαίου κειμένου (Microsoft Word) , με αναφορά σε προσωπικά συμπεράσματα και τρόπους γενίκευσης

Δημιουργία διαφανειών (Power Point)

Παρουσίαση των εργασιών

Αξιολόγηση από τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό

Page 12: Διδακτικό σενάριο στη Νεοελληνική Λογοτεχνία:«Εξερευνώντας τις ζωές των ποιητών»

Επέκταση δραστηριότητας

Δημοσίευση των εργασιώ

ν

Φύλλα εργασίας

με παράλλη

λα ποιήματ

α

Page 13: Διδακτικό σενάριο στη Νεοελληνική Λογοτεχνία:«Εξερευνώντας τις ζωές των ποιητών»

Κριτική προσέγγιση του σεναρίου

Πλεονεκτήματα: Αλλαγή ρόλων, ενεργή αλληλοεμπλοκή, εναλλακτική και τροποποιήσιμη διδασκαλία

Μειονεκτήματα: Προβλήματα στη συνεργασία, δυσλειτουργίες των Η/Υ, χρονοβόρα διαδικασία

Seymour Papert: «Η καλύτερη μάθηση δεν θα προκύψει από τους καλύτερους τρόπους, με τους οποίους θα διδάξουμε τους μαθητές, αλλά από τις καλύτερες ευκαιρίες, που θα τους δώσουμε για να οικοδομήσουν τις γνώσεις τους»