Presentation megalopoli

8
Ένα μεγάλο έργο για την Πελοπόννησο

Transcript of Presentation megalopoli

Page 1: Presentation megalopoli

Ένα μεγάλο έργο για την Πελοπόννησο

Page 2: Presentation megalopoli

Η ταυτότητα του έργου

• Το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα έργα υποδομής της σύγχρονης Ελλάδας, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε το φυσικό αέριο να φτάσει πιο κοντά σε κάθε περιοχή της χώρας.

• Το ΕΣΜΦΑ αποτελείται από 512 χλμ. κεντρικού αγωγού, ο οποίος διασχίζει την Ελλάδα από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα μέχρι την Αττική και από 681 χλμ. κλάδων μεταφοράς, οι οποίοι συνδέουν διάφορες περιοχές της χώρας με τον κεντρικό αγωγό.

• Ο ΔΕΣΦΑ, υλοποιώντας την Εθνική Ενεργειακή Πολιτική του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για το Φυσικό Αέριο κατασκευάζει τον αγωγό που θα συνδέσει την Πελοπόννησο με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

Page 3: Presentation megalopoli

Η ταυτότητα του έργου

• Το έργο περιλαμβάνει κατασκευή αγωγού μεταφοράς υψηλής πίεσης συνολικού μήκους 159χλμ, που ξεκινά από τους Αγίους Θεοδώρους του Νομού Κορινθίας, διέρχεται από την ευρύτερη περιοχή των πόλεων της Κορίνθου, του Άργους, του Ναυπλίου, της Τρίπολης και της Μεγαλόπολης. Κατά μήκος της όδευσής του έχουν προβλεφθεί και θα κατασκευασθούν βαλβιδοστάσια από τα οποία θα τροφοδοτηθούν οι παραπάνω πόλεις και οι βιομηχανικές περιοχές τους. Η προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αναμένεται να εγκριθεί έως τις 20 Ιουνίου του 2010 από ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ. Σημειώνουμε ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς γνωμοδότησαν θετικά επ’ αυτής.

• Οι διαγωνισμοί για την κατασκευή του έργου θα προκηρυχθούν εντός του

Ιουνίου του 2010, ενώ η κατασκευή του προβλέπεται να ξεκινήσει στο τέλος του έτους και να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2012. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 130 εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται η ένταξή του στο ΕΣΠΑ καθότι αποτελεί αναπτυξιακό έργο για την Πελοπόννησο. Σε κάθε περίπτωση το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ίδια και ξένα κεφάλαια του ΔΕΣΦΑ.

Page 4: Presentation megalopoli

Αγωγός φυσικού αερίου από Αγ.Θεοδώρους έως Μεγαλόπολη

Page 5: Presentation megalopoli

Ο αγωγός δε βλάπτει με κανένα τρόπο το περιβάλλον

Η διέλευση του αγωγού από τις παραπάνω περιοχές δε θα έχει καμία απολύτως αρνητική περιβαλλοντική επίπτωση

• Ο αγωγός κατασκευάζεται υπόγεια, σε βάθος 2 μέτρων και δε θα είναι ορατός από την επιφάνεια του εδάφους.

• Δε διαταράσσει οπτικά το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον της περιοχής

• Δε θα ρυπαίνει ούτε θα επηρεάζει το νερό, το έδαφος και την ατμόσφαιρα της περιοχής.

• Η κατασκευή του έργου ακολουθεί τις πιο εξελιγμένες περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Ακόμα και η περιοχή όπου θα διεξαχθούν οι εργασίες πρόκειται να αποκατασταθεί πλήρως, αμέσως μετά την εγκατάσταση του αγωγού.

Page 6: Presentation megalopoli

Οφέλη του έργου

• Σκοπός της κατασκευής του έργου είναι η συνεχής και απρόσκοπτη τροφοδοσία με Φυσικό Αέριο των ευρύτερων βιοτεχνικών / αστικών περιοχών από τις οποίες διέρχεται (περιοχή Κορίνθου, περιοχή Άργους – Ναυπλίου, περιοχή Τρίπολης, περιοχή Μεγαλόπολης), καθώς επίσης και του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη.

• Το έργο σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να είναι εφικτή η μελλοντική επέκταση του δικτύου αγωγού στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου (περιοχή Πάτρας, περιοχή Καλαμάτας, περιοχή Σπάρτης), με προοπτική να ολοκληρωθεί γεωγραφικά το χερσαίο Σύστημα Υψηλής Πίεσης και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Page 7: Presentation megalopoli

Ειδικότερα

Με το φυσικό αέριο στην Κορινθία, Αργολίδα και Αρκαδία

• Οι τοπικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους, καθώς το φυσικό αέριο τους προσφέρει αυξημένη ενεργειακή απόδοση, μικρότερα λειτουργικά κόστη, αλλά και μειωμένες εκπομπές ρύπων. Κάθε άλλο συμβατικό καύσιμο παράγει πολλαπλάσιους ρύπους.

• Πολλοί βιομηχανικοί κλάδοι έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής νέων τεχνολογιών και ενεργειακού εκσυγχρονισμού των μονάδων τους, γεγονός που συμβάλλει στην παραγωγή ποιοτικά ανώτερων προϊόντων.

Page 8: Presentation megalopoli

Ειδικότερα

• Μεγάλες και μικρές βιομηχανίες και βιοτεχνίες, δημόσιοι οργανισμοί, νοσοκομεία, σχολεία, χώροι άθλησης και κτίρια γραφείων μπορούν πλέον να τροφοδοτηθούν, με αποτέλεσμα να κερδίζουν σε οικονομία και λειτουργικότητα και να εξασφαλίζουν υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εξοπλισμού.

• Η τοπική οικονομία ενισχύεται με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων ειδικοτήτων.

• Τα νοικοκυριά μπορούν να αποκτήσουν ένα εύχρηστο και ασφαλές καύσιμο, που είναι 20% οικονομικότερο από το πετρέλαιο και 60% οικονομικότερο από το ηλεκτρικό ρεύμα. Έτσι μειώνεται αισθητά η επιβάρυνση στον οικογενειακό προϋπολογισμό.