INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν...

of 132 /132
E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16 - 12 - 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 259179 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ: Β ΄ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας : 101 76 Αθήνα Πληροφορίες : Ε.Βότσιου Τηλέφωνο : 210 8836040 210 2125722 Fax : 210 2125719 E-mail : [email protected] ΘΕΜΑ: Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ) στα Βοοειδή. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22 ας Μαϊου 2001 «για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών», όπως αυτός ισχύει, (Ε.Ε. Αρ. L 147/31.5.2001 σελ. 1). 2. Την υπ’αριθμ. 263545/18.1.2008 (Β΄ 47) απόφαση «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με εντολή Υπουργού». 3. Το άρθο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 1

Embed Size (px)

Transcript of INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν...

Page 1: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

EΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16 - 12 - 2008ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 259179ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝ/ΚΗΣΔ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝΤΜΗΜΑ: Β ΄

ΠΡΟΣ: Π.Δ.Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας : 101 76 Αθήνα Πληροφορίες : Ε.Βότσιου Τηλέφωνο : 210 8836040

210 2125722Fax : 210 2125719E-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ) στα Βοοειδή.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαϊου 2001 «για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών», όπως αυτός ισχύει, (Ε.Ε. Αρ. L 147/31.5.2001 σελ. 1).

2. Την υπ’αριθμ. 263545/18.1.2008 (Β΄ 47) απόφαση «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με εντολή Υπουργού».

3. Το άρθο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας.

Αποφασίζουμε

1. Εγκρίνουμε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την θέσπιση δράσεων και μέτρων, υπό μορφή πάγιων οδηγιών, τα οποία τίθενται σε εφαρμογή τόσο επί υποψίας όσο και επί επιβεβαίωσης εμφάνισης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών.

2. Με όμοια απόφασή μας τα προβλεπόμενα στο ανωτέρω αναφερόμενο σχέδιο δύνανται να τροποποιούνται υπό το φως των νέων εξελίξεων.

1

Page 2: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

2

Page 3: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

ΣΧΕΔΙΟ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΠΟΓΓΩΔΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑΣ

ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ (ΣΕΒ)

ΕΛΛΑΔΑ 2008

3

Page 4: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΡΘΡΟ ΣΕΛΙΔΑ ΤΙΤΛΟΣ

1 8-10 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ

2 10 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

3 10-11 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

4 11-12 ΑΛΥΣΙΔΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

5 12-13 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

6 13-15 ΤΟΠΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

7 15ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΠΟΓΓΩΔΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

15-16Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ

ΣΠΟΓΓΩΔΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΕΣ (ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ)

16-17 Β. ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ

8 17-18 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

9 18-22ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΣΕ

10 22-23 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

4

Page 5: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΠΟΓΓΩΔΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ ΣΕΛΙΔΑ ΤΙΤΛΟΣ

11 24ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ)

12 24-25 ΟΡΙΣΜΟΙ

13 25-26 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

14 26 ΥΠΟΝΟΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΒ

26-27 Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΝΟΙΑΣ – ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

27 Β. ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΠΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

27 Γ. ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

28 Δ. ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ

28-29 Ε. ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ

29-30 ΣΤ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

30-31 Ζ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

31-33 Η. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

33 Θ. ΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

15 33 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΒ

33-35 Α.ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ-ΕΣΤΙΑΣ

35Β.ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ-

ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ

35-36 Γ. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ

36 Δ. ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

36 Ε. ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ

37 ΣΤ. ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ

37 Ζ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ - ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

5

Page 6: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

ΑΡΘΡΟ ΣΕΛΙΔΑ ΤΙΤΛΟΣ

15 37 Η. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

37-39 Θ. ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΖΩΩΝ

39-40 Ι. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΤΩΜΑΤΩΝ-ΖΩΪΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΝΤΩΝ

40 Κ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

16 40-41 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

17 41 ΚΥΡΩΣΕΙΣ

18 41 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

6

Page 7: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α/Α ΣΕΛΙΔΑ ΤΙΤΛΟΣ

42 ΜΕΡΟΣ Α΄ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

I. 42-43ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

II. 44ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

III. 45ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ κλπ ΑΡΧΩΝ

IV. 46ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ κλπ

V. 47-48ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚOY ΚΕΝΤΡOY ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

VI. 49-50ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

VII. 51ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

VIII. 52-53 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ

IX. 54-58

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

59

ΜΕΡΟΣ Β΄ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΒ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. 59

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

II. 60-61 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΒ

III. 62 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

7

Page 8: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

Α/Α ΣΕΛΙΔΑ ΤΙΤΛΟΣ

63 ΜΕΡΟΣ Γ΄ΕΓΓΡΑΦΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ

1. 63ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΣΕΒ

2. 64-65 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΠΟΠΤΗ ΓΙΑ ΣΕΒ

3. 66-67ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΝΟΙΑΣ ΣΕΒ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

4. 68-69 ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΕΒ

5. 70-71 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΠΟΠΤΗ ΓΙΑ ΣΕΒ

6. 72Α. ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

(ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ)

73

Β. ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΣΦΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ)

7. 74-75ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

8. 76-78 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΕΒ

9. 79-82 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

10. 83-84Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝ ΖΩΗ ΑΞΙΑΣ ΖΩΩΝ ή

ΣΦΑΓΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΣΕΒ

85 Β ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΣΕΒ

11. 86-87ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΖΩΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΣΕΒ

12. 88 Α ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

89-90Β ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΦΑΓΕΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

91 ΓΒΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ

13. 92-93ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΕΒ

8

Page 9: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 1Σύντομη περιγραφή της νόσου

Α. ΟΡΙΣΜΟΣ

Η Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών (ΣΕΒ) ανήκει στις Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) που προσβάλλουν τα ζώα και τον άνθρωπο. Είναι νευροεκφυλιστική θανατηφόρος νόσος με αργό ρυθμό εξέλιξης και μεγάλο χρόνο επώασης.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η ΣΕΒ, σύμφωνα με την επικρατέστερη θεωρία, οφείλεται σε μία μεταλλαγμένη μορφή της φυσιολογικής πρωτεΐνης Prion (PrPc) που βρίσκεται στην κυτταρική μεμβράνη. Η φυσιολογική πρωτεΐνη Prion, μετά από διάφορες βιοχημικές αλληλοεπιδράσεις, μετατρέπεται σε παθολογική ισομορφή (PrPsc), η οποία συσσωρεύεται στην κυτταρική μεμβράνη με αποτέλεσμα να επηρεάζει τη φυσιολογική λειτουργία της και να οδηγεί τελικά στον θάνατο του κυττάρου.

Χαρακτηριστικά της παθολογικής ισομορφής της πρωτεΐνης Prion:

Παρουσιάζει μεγάλη ανθεκτικότητα στις υψηλές θερμοκρασίες, στην υπέρυθρη ακτινοβολία και σε πολλές απολυμαντικές ουσίες.

Είναι αδιάλυτη στη δράση των ενζύμων.

Γ.ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

ΕυπάθειαΦυσική ευπάθεια παρουσιάζουν τα βοοειδή, ενώ πειραματικά έχουν μολυνθεί και άλλα είδη, όπως πρόβατα, αίγες, mink κ.ά.

Τρόποι μετάδοσης Μολυσμένα κρεατάλευρα και οστεάλευρα. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, χωρίς να είναι γνωστός ο μηχανισμός, για τον κίνδυνο

μετάδοσης της μόλυνσης στα μοσχαράκια που γεννιούνται από μολυσμένες μητέρες, αλλά με ασήμαντη επίπτωση στη επιδημιολογία της νόσου.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για οριζόντια μετάδοση. Η ιατρογενής μετάδοση μπορεί να είναι ένας δυνητικός τρόπος μετάδοσης, αν και δεν έχουν

αναφερθεί περιπτώσεις ΣΕΒ που να μεταδόθηκαν μ’αυτόν τον τρόπο. Πηγές μόλυνσηςΤο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα συμπεριλαμβανομένων και των οφθαλμών.

Δ.ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Ο χρόνος επώασης κυμαίνεται από 4-5 έτη.

Τα κύρια κλινικά συμπτώματα είναι νευρολογικά και σχετίζονται με μεταβολές της συμπεριφοράς, της κίνησης και της αισθητικότητας.

Μεταβολές της συμπεριφοράς: Απροθυμία κίνησης Αφύσικη θέση και στάση κεφαλής Πίεση της κεφαλής σε αντικείμενα Τριγμός των οδόντων

9

Page 10: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

Υπερκινητικότητα των αυτιών Επιθετικότητα Μυϊκός τρόμος Λακτίσματα στο κενό

Ανωμαλίες κίνησης Κυκλικές κινήσεις Αδυναμία στήριξης/Πτώση Αταξία προσθίων/οπισθίων άκρων Πάρεση Κατάκλιση

Διαταραχές της αισθητικότηταςΥπερευαισθησία σε ήχο, φώς

Άλλα συμπτώματαΑπώλεια βάρουςΑπώλεια γενικής κατάστασηςΤύφλωσηΔερματικές αλλοιώσειςΚνησμός

Ε. ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Κλινική διάγνωση

Η διάγνωση της ΣΕΒ δεν μπορεί να βασισθεί στην παρουσία των κλινικών συμπτωμάτων, τα οποία αφ’ενός μεν δεν είναι παθογνωμονικά και μόνο σε υπόνοια μπορούν να μας οδηγήσουν, αφ’ετέρου δε ομοιάζουν με τα συμπτώματα άλλων ασθενειών, από τις οποίες πρέπει να γίνει διαφορική διάγνωση.

Διαφορική διάγνωση

Η διαφορική διάγνωση της ΣΕΒ περιλαμβάνει ενδεικτικά τις: Υπομαγνησιαιμία Υπασβεστιαιμία Κέτωση Λιστερίωση Πολιοεκεφαλομαλάκυνση Νεοπλασίες και αποστήματα του εγκεφάλου.

Εργαστηριακή διάγνωση

Οι εργαστηριακές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την διάγνωση της ΣΕΒ περιλαμβάνουν ιστοπαθολογικές εξετάσεις, ταχείες ανοσολογικές δοκιμές, ανοσοϊστοχημεία, ανοσοκαθήλωση και παρατήρηση των χαρακτηριστικών ινιδίων SAF με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.Καμμία μέθοδος εκ των ανωτέρω δεν μπορεί να ανιχνεύσει το αίτιο της νόσου σε ζωντανά ζώα.

ΣΤ. ΠΡΟΛΗΨΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ Η ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή και γι’αυτό το λόγο όλες οι προσπάθειες αντιπετώπισής της εστιάζονται στην λήψη μέτρων πρόληψης και ελέγχου, στα οποία περιλαμβάνονται: πρόγραμμα επιτήρησης με την παθητική και ενεργητική επιτήρηση συγκεκριμένων ηλικιακών

ομάδων,

10

Page 11: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

απαγόρευση κατανάλωσης ζωοτροφών που περιέχουν ζωϊκές πρωτείνες, αφαίρεση των υλικών ειδικού κινδύνου από τα ζώα που σφάζονται για ανθρώπινη

κατανάλωση.

Ζ. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της ΣΕΒ: θανατώνονται συγκεκριμένα βοοειδή της μολυσμένης εκτροφής και οι ιδιοκτήτες τους

αποζημιώνονται, απολυμαίνονται οι εγκαταστάσεις.

Η. ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Η ΣΕΒ είναι νόσος των βοοειδών, όμως η νέα παραλλαγή της νόσου Creutzfeldt-Jakob (nvCJD) δείχνει να συνδέεται με την κατανάλωση προϊόντων κρέατος που προέρχονται από μολυσμένα βοοειδή. Ένα μέτρο προάσπισης της δημόσιας υγείας είναι η αφαίρεση των υλικών ειδικού κινδύνου.

Άρθρο 2Νομικό πλαίσιο

Ο έλεγχος της ΣΕΒ πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαϊου 2001 «για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών», όπως αυτός ισχύει, (Ε.Ε. Αρ. L 147/31-05-2001 σελ. 1).

Άρθρο 3Χρηματοδοτικά μέτρα

1. Προσωπικό

Οι αμοιβές του προσωπικού που απασχολείται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Κτηνίατροι, μη επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό) καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι δαπάνες καλύπτουν τους μισθούς, τις ημερήσιες εκτός έδρας αποζημιώσεις και τα έξοδα ταξιδιού.

2. Μικρές συσκευές και αναλώσιμα υλικά

Κάθε Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας διαθέτει μικρές συσκευές, διάφορα εργαλεία, αναλώσιμα υλικά κ.λ.π. που χρειάζονται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι δαπάνες για την προμήθεια αυτών καλύπτονται είτε από τον προϋπολογισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης είτε από την κατ’ έτος εκδιδόμενη Διϋπουργική Απόφαση Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομίας και Οικονομικών και με κοινοτική συμμετοχή.

3. Θανάτωση ζώων, καταστροφή πτωμάτων και μολυσμένων υλικών, εξυγίανση

Οι δαπάνες για την θανάτωση των ζώων, την καταστροφή των πτωμάτων και των μολυσμένων ζωοτροφών και γενικά για την εξυγίανση καλύπτονται από την Απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.

11

Page 12: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

4. Καταβολή αποζημιώσεων

Η εκτίμηση των θανατωθέντων ζώων και των καταστραφέντων μολυσμένων ζωοτροφών, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αποζημίωση των δικαιούχων και η διαδικασία καταβολής αυτής προβλέπονται στην Απόφαση 258455/6673/12-05-2004 «Δικαιολογητικά και διαδικασίες πληρωμής οικονομικών ενισχύσεων για την εξυγίανση του ζωϊκού κεφαλαίου της χώρας με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Άρθρο 4Αλυσίδα διαβίβασης εντολών

A. Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας

1. Η ευθύνη για τον έλεγχο-καταπολέμηση-εκρίζωση της ΣΕΒ ανήκει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος εκχωρεί την αρμοδιότητα αυτή στον Γενικό Διευθυντή Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Ο Γενικός Διευθυντής Κτηνιατρικής:

α) με απόφασή του ορίζει, ενδεχομένως και άλλα πρόσωπα, υπάλληλοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που θα στελεχώσουν το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας κατά τη διάρκεια της κρίσεως,

β) κινητοποιεί το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας, την Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή, το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις ΜΣΕ και τα Εξουσιοδοτημένα για τη διάγνωση των ΜΣΕ Εργαστήρια,

γ) ορίζει τον Διευθυντή και τον Συντονιστή του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας, στον οποίον αναθέτει τον προγραμματισμό για την καταπολέμηση-εκρίζωση της ΣΕΒ.

3. Ο Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας:

α) καθορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του προσωπικού,

β) επιβλέπει τις έκτακτες δραστηριότητες σχετικά με την ΣΕΒ στα πενήντα πέντε (55) Τοπικά Κέντρα Ελέγχου Ασθένειας.

4. O Συντονιστής του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας:

α) στήνει το επιχειρησιακό κέντρο,

β) συντονίζει το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας με την Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή, το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις ΜΣΕ και τα Εξουσιοδοτημένα για τη διάγνωση των ΜΣΕ Εργαστήρια,

γ) συντονίζει το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας με το/τα Τοπικό/ά Κέντρο/α Ελέγχου Ασθένειας,

δ) συντονίζει το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.

Β. Τοπικά Κέντρα Ελέγχου Ασθένειας

1. Τα Τοπικά Κέντρα Ελέγχου Ασθένειας έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο-καταπολέμηση-εκρίζωση της ΣΕΒ στην περιοχή αρμοδιότητάς τους που καλύπτει τα γεωγραφικά και διοικητικά όρια του οικείου Νομού.

12

Page 13: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

2. Ο Διευθυντής του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας:

α) με απόφασή του ορίζει το προσωπικό που θα στελεχώσει το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας και την Τοπική Ομάδα Ειδικών και καθορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του προσωπικού,

β) κινητοποιεί το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας και δίνει εντολή να εφαρμόσει όλα τα μέτρα που προβλέπονται στο ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.

γ) κινητοποιεί την Τοπική Ομάδα Ειδικών και δίνει εντολή να συνεργασθεί με το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας.

Άρθρο 5Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΓενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής Διεύθυνση Υγείας των ΖώωνΤμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών ΝοσημάτωνΑχαρνών 2 – 101 76 ΑθήναΤηλέφωνο : 210 2125753, 210 2125754, 210 2125715, 210 8835420, 210 8836420, 210

2125721, 210 2125722, 210 2125723, 210 2125724 Fax : 210 2125719E-mail : [email protected]

1. Το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων, της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μαζί με το προσωπικό της παραγράφου 2 σημείο α) του Τμήματος Α΄ του άρθρου 4, λειτουργεί και ως Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας, όταν επιβεβαιωθεί η εμφάνιση της ΣΕΒ.

2. Ο Συντονιστής του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας, εκτός από τις αρμοδιότητες της παραγράφου 4 του Τμήματος Α΄ του άρθρου 4, είναι υπεύθυνος για την διατήρηση και συνεχή ενημέρωση των ονομαστικών καταλόγων των προσώπων που στελεχώνουν το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας, την Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή, το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις ΜΣΕ, τα εξουσιοδοτημένα για την διάγνωση των ΜΣΕ Εργαστήρια καθώς και για τον απαραίτητο εξοπλισμό του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας (ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ I, II, VII και IX).

3. Αρμοδιότητες του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας:

Η συγκρότηση, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Η σύγκλιση της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η παροχή οδηγιών για τον έλεγχο-καταπολέμηση-εκρίζωση της ΣΕΒ. Η Διεύθυνση και παρακολούθηση της λειτουργίας των Τοπικών Κέντρων Ελέγχου

Ασθένειας με σκοπό την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή των ανωτέρω αναφερόμενων οδηγιών.

Ο συντονισμός των Τοπικών Κέντρων Ελέγχου Ασθένειας. Η σύνδεση με τα διαγνωστικά Εργαστήρια. Η σύνδεση και η παροχή πληροφοριών στην Ε. Επιτροπή. Η σύνδεση με αγροτικούς-εμπορικούς τομείς και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (σε

εθνικό επίπεδο). Η διευθέτηση οικονομικών προβλέψεων για το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, καθώς και για

την κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται με την εμφάνιση της ΣΕΒ. Η παροχή προσωπικού και άλλων πόρων στα Τοπικά Κέντρα Ελέγχου Ασθένειας.

13

Page 14: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

Η διατήρηση της ενημέρωσης και ετοιμότητας. Η διευθέτηση ενημερωτικής εκστρατείας για την νόσο. Η διευθέτηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διορισμού προσωπικού για τα Κοινοτικά

εκπαιδευτικά προγράμματα. Η σύνδεση με γειτονικές ή τρίτες χώρες.

4. Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας στελεχώνει το προσωπικό:

Ο Γενικός Διευθυντής της Κτηνιατρικής Αρχής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ο Συντονιστής Ο Προϊστάμενος και το προσωπικό του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών

Νοσημάτων, της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ο Προϊστάμενος του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για τις ΜΣΕ Άλλο που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Διοικητικό-Βοηθητικό Προσωπικό.

Ο ονομαστικός κατάλογος (Νο I) με τα πλήρη στοιχεία όλου του προσωπικού που στελεχώνει το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας συμπληρώνεται αμέσως μετά την κοινοποίηση της υπόνοιας εμφάνισης της ΣΕΒ και αποστέλλεται με fax ή telex στις Κεντρικές Κτηνιατρικές Αρχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Εάν κριθεί απαραίτητο, μπορεί να συγκαλέσει εκτάκτως την Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή και να προσκαλέσει και άλλους εμπειρογνώμονες από το Πανεπιστήμιο και από άλλους φορείς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα.

5. Η περιοχή αρμοδιότητάς του καλύπτει την Ελληνική επικράτεια.

6. Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση της “έκτακτης ανάγκης” (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Νο II).

Άρθρο 6Τοπικά Κέντρα Ελέγχου Ασθένειας

1. Σε επίπεδο Νομού υπεύθυνη για την ετοιμότητα, τον έλεγχο και την εκρίζωση της νόσου είναι η Κεντρική Κτηνιατρική Αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της οποίας το Τμήμα Υγείας των ζώων, σε περίπτωση εμφάνισης της ΣΕΒ, ορίζεται ως το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση λειτουργεί ένα (1) Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας, με εξαίρεση την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση του Νομού Έβρου στην οποία λειτουργούν δύο (2). Ο συνολικός αριθμός των Τοπικών Κέντρων Ελέγχου Ασθένειας στην χώρα μας ανέρχεται τουλάχιστον στα πενήντα πέντε (55). 2. Ο Διευθυντής της ανωτέρω Αρχής:

α) έχει την καθολική ευθύνη και αρμοδιότητα για τον έλεγχο και την εκρίζωση της νόσου σε επίπεδο Νομού,

β) με απόφασή του ορίζει το προσωπικό που θα στελεχώσει το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας και καθορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα,

γ) μεριμνά για την οργάνωση, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, το σύστημα διοίκησης, τις γραμμές επικοινωνίας του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας και γενικά παίρνει όλα τα

14

Page 15: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

απαραίτητα μέτρα προκειμένου το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας να είναι σε θέση να εφαρμόσει όλα τα έκτακτα μέτρα που προβλέπονται για τον έλεγχο και εκρίζωση της ΣΕΒ,

δ) συνεργάζεται άμεσα με τον Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας,

ε) έχει την δυνατότητα, αν το κρίνει απαραίτητο, να ορίσει σαν έδρα του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας άλλη και όχι αυτή της Κεντρικής Κτηνιατρικής Αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης καθώς επίσης να αποφασίσει την σύσταση και λειτουργία περισσοτέρων του ενός (1) Τοπικών Κέντρων Ελέγχου Ασθένειας.

3. Στο έργο της Κεντρικής Κτηνιατρικής Αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τον έλεγχο και την εκρίζωση της νόσου συμμετέχουν όλες οι τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές.

4. Σε περίπτωση εμφάνισης της νόσου σε περισσότερους του ενός Νομούς ορίζονται ανάλογα Τοπικά Κέντρα Ελέγχου Ασθένειας.

5. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας είναι:

α) σε περιόδους απουσίας της νόσου:

Η διατήρηση της ετοιμότητας και ενημέρωσης σχετικά με την ΣΕΒ εντός του Νομού. Η ταυτοποίηση των ζώων. Η συγκρότηση της Τοπικής Ομάδας Ειδικών.

β) σε περιόδους υπόνοιας και επιβεβαίωσης της εμφάνισης της νόσου:

Κοινοποιεί τα αναφερόμενα ύποπτα περιστατικά στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας.

Διενεργεί άμεση διερεύνηση όλων των αναφερόμενων ύποπτων περιστατικών και αναλαμβάνει την αποστολή δειγμάτων στο αρμόδιο Εργαστήριο για τις ΜΣΕ, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς και τα αναφερόμενα στα Τμήματα Ζ΄και Η΄ του άρθρου 14.

Θέτει σε εφαρμογή και διευθύνει το σύστημα ελέγχου και εκρίζωσης της ΣΕΒ. Κοινοποιεί τις εστίες της ΣΕΒ στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας μετά την

επιβεβαίωση της εμφάνισης της νόσου. Εκδίδει την απόφαση θανάτωσης και καταστροφής των μολυσμένων ζώων, των

μολυσμένων ζωοτροφών κ.λπ. Επιβλέπει όλες τις διαδικασίες που ακολουθούνται στις ύποπτες και μολυσμένες

εκμεταλλεύσεις, όπως η απομόνωση των εκμεταλλεύσεων, η εκτίμηση των ζώων, η θανάτωση των ζώων και καταστροφή των πτωμάτων, ο καθαρισμός και η απολύμανση των εγκαταστάσεων κ.λ.π.

Διενεργεί επιδημιολογική έρευνα σε συνεργασία με την Τοπική Ομάδα Ειδικών και το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις ΜΣΕ.

Συνδέεται με την Τοπική Ομάδα Ειδικών και το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας. Συνδέεται με το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις ΜΣΕ και τα Εξουσιοδοτημένα για

τη διάγνωση των ΜΣΕ Εργαστήρια. Συνδέεται με άλλες αρχές, όπως Στρατιωτικές, Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές, την

πολιτική Αεροπορία, την Τροχαία κ.λ.π., προκειμένου να εξασφαλίσει την συνεργασία και την βοήθεια των αρχών αυτών στην τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται στα πλαίσια του ελέγχου και της εκρίζωσης της ΣΕΒ (Ονομαστικός κατάλογος Νο III).

Έχει τον Τηλεφωνικό Κατάλογο του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) καθώς και κατάλογο προσώπων, οργανισμών ή οργανώσεων με τα πλήρη στοιχεία τους, όπως:(ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Νο IV) Της τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Κοινότητες κλπ) Των αγροτικών συνεταιρισμών

15

Page 16: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

Των Γραφείων Γεωργικής ανάπτυξης της περιοχής Των ιδιωτών Κτηνιάτρων Των ζωεμπόρων Των κρεοπωλών, των εκδοροσφαγέων και λοιπών εργατών των σφαγειοτεχνικών

εγκαταστάσεων Των προμηθευτών ζωοτροφών Των τοπικών Κτηνιατρικών συλλόγων.

Οι ονομαστικοί κατάλογοι (Νο III και IV), με τα πλήρη στοιχεία όλων των προσώπων που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στον έλεγχο και την εκρίζωση της ΣΕΒ, συμπληρώνονται αμέσως μετά την κοινοποίηση της υπόνοιας παρουσίας της ΣΕΒ και πρέπει να είναι στην διάθεση όλου του προσωπικού που υπηρετεί στις Κτηνιατρικές αρχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

6. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας στελεχώνει το προσωπικό:

Ο Διευθυντής της Κεντρικής Κτηνιατρικής Αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος είναι και ο εποπτεύων.

Ο Προϊστάμενος του Τμημάτος Υγείας των Ζώων της Κεντρικής Κτηνιατρικής Αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Ένας Κτηνίατρος με εμπειρία ή εκπαίδευση στην κλινική διάγνωση της ΣΕΒ. Ένας Κτηνίατρος ή άλλης ειδικότητας με εμπειρία στην θανάτωση των ζώων, την

καταστροφή των πτωμάτων και στις διαδικασίες απολύμανσης. Διοικητικό-Βοηθητικό Προσωπικό.

Ο ονομαστικός κατάλογος (Νο V), με τα πλήρη στοιχεία όλου του προσωπικού που στελεχώνει το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας, συμπληρώνεται αμέσως μετά την κοινοποίηση της υπόνοιας παρουσίας της ΣΕΒ, πρέπει να είναι στην διάθεση όλου του προσωπικού που υπηρετεί στις Κτηνιατρικές αρχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και κοινοποιείται με fax ή telex στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας.

7. Tο Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας έχει στη διάθεσή του τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση της “έκτακτης ανάγκης” (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Νο VI). Ο εξοπλισμός αυτός βρίσκεται αποθηκευμένος και σε ετοιμότητα σε τοπικούς χώρους.

8. Η περιοχή αρμοδιότητάς του καλύπτει τα γεωγραφικά και διοικητικά όρια του οικείου Νομού.

Άρθρο 7Ομάδες Ειδικών για την Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών

Α. Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή για τις Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες

1. Με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συγκροτείται η Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή για τις ΜΣΕ.

2. Η Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή συγκαλείται από τον Γενικό Διευθυντή Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αυτοβούλως ή μετά από αιτιολογημένο αίτημα δύο (2) μελών της, τακτικά ανά τέσσερις (4) μήνες ή έκτακτα, όταν προκύπτουν νεώτερα επιστημονικά ή επιδημιολογικά δεδομένα ιδιαίτερης σημασίας.

3. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι:

α) Η ανασκόπηση και αξιολόγηση των νεώτερων επιστημονικών δεδομένων σχετικά με την επιδημιολογία, την παθογένεση και τις επιπτώσεις των ΜΣΕ στη δημόσια υγεία.

16

Page 17: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

β) Η παρακολούθηση και ανάλυση της επίπτωσης του επιπολασμού, της χωροταξικής διασποράς, της επιδημιολογίας, της παθογένεσης και συμπτωματολογίας των ΜΣΕ στην Ελλάδα και η εκτίμηση, με εφαρμογή ενδεδειγμένων επιστημονικών μεθόδων, του κινδύνου για τη δημόσια υγεία.

γ) Η ανασκόπηση των εθνικών και κοινοτικών μέτρων επιτήρησης και ελέγχου των ΜΣΕ και η εισήγηση προς τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες και Φορείς συμπληρωματικών μέτρων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους στη χώρα.

δ) Η μεταφορά και προσαρμογή στην Ελλάδα νέων εργαστηριακών μεθόδων και επιδημιολογικών τεχνικών για την αξιόπιστη επιτήρηση, έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματικό έλεγχο των ΜΣΕ.

ε) Ο συντονισμός και η συνεργασία των συναρμόδιων Υπηρεσιών και Φορέων για την αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών από τις ΜΣΕ.

4. Την Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή στελεχώνουν:

Τα μέλη της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι αυτά που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα Υπουργική απόφαση.

5. Ο ονομαστικός κατάλογος (Νο VII) με τα πλήρη στοιχεία όλων των προσώπων που στελεχώνουν την Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή παραμένει στη διάθεση του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.

6. Η αρμοδιότητά της καλύπτει την Ελληνική επικράτεια.

Β. Τοπικές Ομάδες Ειδικών

1. Με απόφαση του Διευθυντή της Κεντρικής Κτηνιατρικής Αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης συγκροτείται η Τοπική Ομάδα Ειδικών, η οποία απαρτίζεται από το προσωπικό της παραγράφου 5.

2. Οι Τοπικές Ομάδες Ειδικών συνεργάζονται με το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου και το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου.

3. Οι Τοπικές Ομάδες Ειδικών, σε περίπτωση υπόνοιας παρουσίας της ΣΕΒ, κινητοποιούνται από τα οικεία Τοπικά Κέντρα Ελέγχου Ασθένειας και αναφέρονται σε αυτά.

4. Οι αρμοδιότητές τους είναι:

α) Επιτηρούν ή/και διενεργούν συλλογή δειγμάτων για διαγνωστικούς ή επιδημιολογικούς σκοπούς.

β) Διενεργούν επιδημιολογική έρευνα, σε συνεργασία με το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας και το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις ΜΣΕ.

γ) Με βάση τις επιδημιολογικές πληροφορίες ενημερώνουν το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας για

i) την πιθανή προέλευση της μόλυνσης

ii) την πιθανή περίοδο και τον τρόπο εισβολής της μόλυνσης στην εκμετάλλευση

17

Page 18: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

iii) την πιθανή διασπορά της μόλυνσης και τις πιθανές επαφές

iv) τα ενδεδειγμένα μέτρα πρόληψης της περαιτέρω διασποράς της νόσου.

δ) Ενημερώνουν τους ιδιοκτήτες των ζώων σχετικά με την συμπτωματολογία, την παθογένεια και την επιδημιολογία της νόσου.

ε) Δίνουν οδηγίες στο Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας για την δειγματοληψία-συσκευασία και αποστολή των δειγμάτων.

στ) Δίνουν οδηγίες στο Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας καθώς και στους ιδιοκτήτες των ζώων σχετικά με την υγειονομική διάθεση των πτωμάτων και την απολύμανση των χώρων, του εξοπλισμού και των αντικειμένων.

5. Τις Τοπικές Ομάδες Ειδικών στελεχώνουν:

Εξειδικευμένοι Κτηνίατροι του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για τις ΜΣΕ και των Εξουσιοδοτημένων για την διάγνωση των ΜΣΕ Εργαστηρίων

Κτηνίατρος με εξειδίκευση ή εμπειρία στην επιδημιολογία Κτηνίατρος με κλινική εμπειρία στην διάγνωση της νόσου

6. Ο ονομαστικός κατάλογος (Νο VIII) με τα πλήρη στοιχεία όλων των προσώπων που στελεχώνουν την Τοπική Ομάδα Ειδικών συμπληρώνεται αμέσως μετά την κοινοποίηση της υπόνοιας παρουσίας της ΣΕΒ, πρέπει να είναι στην διάθεση όλου του προσωπικού που υπηρετεί στις Κτηνιατρικές αρχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και κοινοποιείται με fax ή telex στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας.

Άρθρο 8Προσωπικό

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης εμφάνισης της ΣΕΒ το προσωπικό που θα κληθεί και θα εμπλακείστην αντιμετώπιση της κρίσης είναι:

Α.ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Κ.Α.)

1. Το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.

2. Τα μέλη της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής.

3. Το προσωπικό του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς και των Εξουσιοδοτημένων για την διάγνωση των ΜΣΕ Εργαστηρίων.

4. Ενδεχομένως άλλο προσωπικό, η σύνθεση του οποίου θα εξαρτηθεί από απρόβλεπτους παράγοντες.

18

Page 19: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

Β.ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Ν.Α.)

1. Το προσωπικό του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.

2. Το προσωπικό της Τοπικής Ομάδας Ειδικών.

3. Το προσωπικό των τοπικών Κτηνιατρικών αρχών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Σε επίπεδο Νομού αρμόδια και υπεύθυνη για την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου και εκρίζωσηςτης ΣΕΒ είναι η οικεία Κεντρική Κτηνιατρική Αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Η κινητοποίηση του προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που θα κληθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης, είναι αρμοδιότητα του Διευθυντή της Κεντρικής Κτηνιατρικής Αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Στις Κτηνιατρικές αρχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Κεντρική και τοπικές αρχές) υπηρετούν Κτηνίατροι, απόφοιτοι Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, Διοικητικό και Βοηθητικό προσωπικό. Το Κτηνιατρικό προσωπικό είναι επιφορτισμένο με την εφαρμογή των μέτρων σχετικά με τον

έλεγχο και την εκρίζωση της ΣΕΒ. Το Διοικητικό προσωπικό είναι επιφορτισμένο με την εκτέλεση όλων των διοικητικών

πράξεων που αφορούν την εκστρατεία εκρίζωσης της ΣΕΒ. Το Βοηθητικό προσωπικό συμμετέχει στις διαδικασίες θανάτωσης των ζώων και

καταστροφής των πτωμάτων, στις απολυμάνσεις κ.λ.π.

Άρθρο 9Κτηνιατρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια - Αρμόδια Εργαστήρια για τις ΜΣΕ

1. Στην Κεντρική Κτηνιατρική Αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπάγονται

Δύο (2) Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων, με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και στο καθένα από αυτά υπάγονται επιμέρους Κτηνιατρικά Ινστιτούτα και Εργαστήρια και

δέκα πέντε (15) περιφερειακά Εργαστήρια σε διάφορους Νομούς της χώρας.

Το προσωπικό των Κτηνιατρικών Κέντρων και Εργαστηρίων είναι:

Κτηνίατροι, ορισμένοι εξειδικευμένοι στο αντικείμενό τους, παρασκευαστές που επικουρούν τους Κτηνιάτρους στην προετοιμασία των δειγμάτων για

τη διάγνωση ασθενειών καθώς και διοικητικό προσωπικό αρμόδιο για την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων.

2. Αρμόδια Εργαστήρια για την διάγνωση των ΜΣΕ είναι το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις ΜΣΕ καθώς και τα Εξουσιοδοτημένα για την διάγνωση των ΜΣΕ Εργαστήρια, όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω.

3. Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις ΜΣΕ

3.1 Ορισμός του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για τις ΜΣΕ

Το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) ορίζεται ως Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις ΜΣΕ για:

19

Page 20: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

α) τις ταχείες ανοσολογικές διαγνωστικές μεθόδους για τα βοοειδή που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, που καθορίζονται στο παράρτημα Χ του Κανονισμού (EK) αρ. 999/2001, όπως αυτός ισχύει και περιγράφονται στο Παράρτημα Μέρος Β΄ Νο II της παρούσας απόφασης,

β) τις επιβεβαιωτικές δοκιμές με ανοσοκαθήλωση (western blot) για την επιβεβαίωση των θετικών στις ταχείες δοκιμές για ΜΣΕ δειγμάτων.

Αρμόδιος: Δρ. Ελένη Κουτσούκου - ΧαρτώναΔιεύθυνση: 6Ο χιλιόμετρο Εθνικής οδού Λάρισας - Τρικάλων 411 10 ΛάρισαΤηλέφωνο: 2410 617980, 2410 617981Fax: 2410 617982E-mail: [email protected] [email protected]

3.2 Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για τις ΜΣΕ

α) Προβαίνει στην εξέταση, με ταχείες δοκιμές, δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από:

i) βοοειδή που σφάζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ii) από νεκρά βοοειδήiii) από κλινικά ύποπτα βοοειδή.

β) Προβαίνει στην εξέταση επιβεβαίωσης με δοκιμές ανοσοκαθήλωσης (western blot):

i) των θετικών στις ταχείες δοκιμές δειγμάτωνii) των δειγμάτων που προέρχονται από κλινικά ύποπτα ως προς τις ΜΣΕ.

γ) Προωθεί τα θετικά στις ταχείες δοκιμές δείγματα εγκεφαλικού ιστού βοοειδών ή/και τα επιβεβαιωμένα θετικά δείγματα με δοκιμές ανοσοκαθήλωσης στο Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς για περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις (ιστοπαθολογικές, ανοσοϊστοχημικές ή ανίχνευση των χαρακτηριστικών ινιδίων SAF με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο).

δ) Ενημερώνει άμεσα τηλεομοιοτυπικώς και κατόπιν εγγράφως την αρμόδια Κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σχετικά με τα αποτελέσματα των εξετάσεων που πραγματοποιεί.

ε) Επεξεργάζεται και ερμηνεύει τα αποτελέσματα, από όλα τα Εξουσιοδοτημένα για την διάγνωση των ΜΣΕ Εργαστήρια. Ενημερώνει και προωθεί αυτά στο Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων, της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων.

στ)Συνδράμει τις Κτηνιατρικές Αρχές της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στη διενέργεια της επιδημιολογικής έρευνας επί θετικού αποτελέσματος.

ζ) Τηρεί αρχείο των εξετάσεων που πραγματοποιεί και των ενεργειών στις οποίες προβαίνει και ενημερώνει τη βάση δεδομένων που τηρείται στην Κεντρική Αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων, της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων τακτικά μεν ανά μήνα, έκτακτα δε επί κάθε θετικού ή ύποπτου αποτελέσματος.

20

Page 21: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

η) Παρακολουθεί και ενημερώνεται επί των διεθνών επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα διάγνωσης και ελέγχου των ΜΣΕ και προσαρμόζει ανάλογα τις διαγνωστικές μεθόδους και τα πρωτόκολλα που εφαρμόζει.

θ) Συνεργάζεται με τα Εξουσιοδοτημένα για την διάγνωση των ΜΣΕ Εργαστήρια με σκοπό:

i) τον συντονισμό για την ομοιόμορφη εφαρμογή και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών δοκιμών των ΜΣΕ,

ii) την πιστοποίηση της ορθής εφαρμογής των διαγνωστικών δοκιμών των ΜΣΕ,

iii) την οργάνωση μίας (1) τουλάχιστον δι-εργαστηριακής συγκριτικής δοκιμής (inter-laboratory proficiency tests) κατ’ έτος για την επιβεβαίωση της ικανότητας και της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων των Εξουσιοδοτημένων για την διάγνωση των ΜΣΕ Εργαστηρίων,

iv) την οργάνωση μίας (1) τουλάχιστον επιτόπιας επίσκεψης κατ’ έτος σε κάθε Εξουσιοδοτημένο για την διάγνωση των ΜΣΕ Εργαστήριο,

v) την οργάνωση μίας (1) τουλάχιστον κοινής συνάντησης κατ’έτος όλων των Εξουσιοδοτημένων για την διάγνωση των ΜΣΕ Εργαστηρίων.

ι) Συνεργάζεται με το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς για οποιαδήποτε καινούργια δεδομένα αναφορικά με τις διαγνωστικές δοκιμές και υφίσταται έλεγχο από αυτό με τεστ αξιολόγησης ικανοτήτων (proficiency test) για όλες τις διαγνωστικές δοκιμές που εφαρμόζονται.

ια) Συνεργάζεται με την αρμόδια Κεντρική Αρχή της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και παρέχει τη συνδρομή του σε επιθεωρήσεις ή άλλους ελέγχους που πραγματοποιούνται στη χώρα από υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.3 Οι περιοχές αρμοδιότητας του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς αναφέρονται στο Παράρτημα Μέρος Β΄ Νο I.

4. Εξουσιοδοτημένα Εργαστήρια για τις ΜΣΕ:

4.1 Ορισμός των Εξουσιοδοτημένων για την διάγνωση των ΜΣΕ Εργαστηρίων

Τα ακόλουθα Εργαστήρια εξουσιοδοτούνται, για την διάγνωση της ΣΕΒ με την εφαρμογή ταχείων ανοσολογικών μεθόδων:

α) Το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)

Αρμόδιος: Παρασκευή Τσιμογιάννη Διεύθυνση: Χρ. Κατσάρη 2 454 44 Ιωάννινα Τηλέφωνο: 26510 27396 Fax: 26510 33541 E-mail: [email protected]

21

Page 22: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

β) Το Ινστιτούτο Αφθώδους Πυρετού και Εξωτικών Νοσημάτων (Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)

Αρμόδιος: Ελένη Ρεμπουτζάκου Διεύθυνση: Νεαπόλεως 25 Αγία Παρασκευή 153 10 Αττική Τηλέφωνο: 210 6399477 Fax: 210 6011499 E-mail: [email protected]

γ) To Εργαστήριο Ιολογίας (Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)

Αρμόδιος: Δήμητρα Παπακωστάκη Διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 80 546 27 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2310 566038 2310 566064 Fax: 2310 566035 E-mail: [email protected]

4.2 Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των Εξουσιοδοτημένων για την διάγνωση των ΜΣΕ Εργαστηρίων

α) Προβαίνουν στην εξέταση, με ταχείες δοκιμές, δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από:

i) βοοειδή που σφάζονται για ανθρώπινη κατανάλωση,ii) νεκρά βοοειδή.

β) Σε περίπτωση θετικού ή ύποπτου αποτελέσματος της ταχείας διαγνωστικής δοκιμής για τη ΣΕΒ που εφαρμόζουν, διαβιβάζουν τα δείγματα αυτά στο αρμόδιο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για επιβεβαίωση του αποτελέσματος.

γ) Ενημερώνουν άμεσα τηλεομοιοτυπικώς και κατόπιν εγγράφως την αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σχετικά με τα αποτελέσματα των εξετάσεων που πραγματοποιούν.

δ) Τηρούν αρχείο των εξετάσεων που πραγματοποιούν και των ενεργειών στις οποίες προβαίνουν και ενημερώνουν τη βάση δεδομένων που τηρείται στην Κεντρική Αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων, της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων τακτικά μεν ανά μήνα, έκτακτα δε επί κάθε θετικού ή ύποπτου αποτελέσματος στη ταχεία δοκιμή.

ε) Συνεργάζονται με το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις ΜΣΕ με σκοπό:

i) την ομοιόμορφη εφαρμογή και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών δοκιμών των ΜΣΕ,

ii) την πιστοποίηση της ορθής εφαρμογής των διαγνωστικών δοκιμών των ΜΣΕ.

Συμμετέχουν, για την επίτευξη των ανωτέρω, σε μία (1) τουλάχιστον δι-εργαστηριακή συγκριτική δοκιμή (inter-laboratory proficiency tests) κατ’ έτος, για την επιβεβαίωση της ικανότητας και της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων τους.

22

Page 23: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

στ)Συνεργάζονται και συμμετέχουν στην οργάνωση μίας (1) τουλάχιστον κοινής συνάντησης κατ’ έτος όλων των Εξουσιοδοτημένων για την διάγνωση των ΜΣΕ Εργαστηρίων και του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για τις ΜΣΕ και δέχονται μία (1) τουλάχιστον επιτόπια επίσκεψη κατ’ έτος από το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς.

ζ) Συνεργάζονται με την αρμόδια Κεντρική Αρχή της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και παρέχουν την συνδρομή τους σε επιθεωρήσεις ή άλλους ελέγχους που πραγματοποιούνται στη χώρα από υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.3 Οι περιοχές αρμοδιότητας των Εξουσιοδοτημένων για την διάγνωση των ΜΣΕ Εργαστηρίων αναφέρονται στο Παράρτημα Μέρος Β΄ Νο I.

5. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των Κτηνιατρικών Κέντρων, των Ινστιτούτων και των Εργαστηρίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι:

α) Τηρούν ειδικό Μητρώο των εξετάσεων που πραγματοποιούν σε δείγματα από βοοειδή, για τα οποία η προσβολή από τη ΣΕΒ δεν μπορεί να αποκλειστεί με βάση τα κλινικά συμπτώματα και το ιστορικό.

β) Ανεξάρτητα από την διάγνωση στην οποία καταλήγουν, εφ’όσον από τα κλινικά συμπτώματα και το ιστορικό δεν μπορεί να αποκλειστεί η ταυτόχρονη προσβολή από τη ΣΕΒ, προωθούν τα δείγματα στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις ΜΣΕ προκειμένου να υποβληθούν στις ειδικές γι’ αυτή εργαστηριακές δοκιμές.

γ) Σε κάθε περίπτωση υποβάλλουν στο Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων, της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τριμηνιαία έκθεση με τα αποτελέσματα των εξετάσεων που πραγματοποιούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σημεία α) και β).

6. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για την συλλογή και αποστολή των δειγμάτων διατηρείται στα Τοπικά Κέντρα Ελέγχου Ασθένειας.

7. Ο ονομαστικός κατάλογος (Νο IX), με τα πλήρη στοιχεία όλων των προσώπων που στελεχώνουν το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς και τα Εξουσιοδοτημένα για την διάγνωση των ΜΣΕ Εργαστήρια, συμπληρώνεται αμέσως μετά την κοινοποίηση της υπόνοιας παρουσίας της ΣΕΒ και κοινοποιείται με fax στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας και στα Τοπικά Κέντρα Ελέγχου Ασθένειας.

Άρθρο 10Εκπαίδευση, Ενημέρωση, Ετοιμότητα

1. Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας, προκειμένου οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμες να αντιμετωπίσουν έκτακτα και επείγοντα περιστατικά, όπως είναι η εμφάνιση της ΣΕΒ, διοργανώνει και πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα ενημέρωσης σχετικά με τις ΜΣΕ.

α) Η ενημέρωση γίνεται στο Κτηνιατρικό και διοικητικό προσωπικό που εμπλέκεται στην όλη διαδικασία ελέγχου και εκρίζωσης της νόσου και πραγματοποιείται με διαλέξεις και πρακτική εφαρμογή όσων σχεδιάζει και αποφασίζει το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας για την εκρίζωση της νόσου.

β) Σκοπός της ενημέρωσης είναι να γίνουν γνωστές και κυρίως οικείες όλες οι διαδικασίες που ακολουθούνται σε περίπτωση εμφάνισης της νόσου και επιπλέον η συνεχής ενημέρωση και

23

Page 24: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

πρακτική εφαρμογή μας διαβεβαιώνει ότι η όλη οργάνωση είναι καλά προετοιμασμένη και έτοιμη να αντιμετωπίσει έκτακτα και επείγοντα περιστατικά.

γ) Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται από εξειδικευμένες ομάδες και άτομα που έχουν εμπειρία στις ΜΣΕ και περιλαμβάνουν:

i) αναφορά στα κλινικά συμπτώματα της νόσου, τη διαφορική διάγνωση και την επιδημιολογία αυτής,

ii) αναφορά στις διαδικασίες που ακολουθούνται στα Τοπικά Κέντρα Ελέγχου Ασθένειας, στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας και στις εκμεταλλεύσεις (μολυσμένες, ύποπτες),

iii) αναφορά στα καθήκοντα της Ομάδας Ειδικών,

iv) εκπαίδευση στην καταγραφή και διατήρηση των στοιχείων που αφορούν τον αριθμό των εστιών, τον αριθμό των συλλεγέντων δειγμάτων, τον αριθμό των θανατωθέντων ζώων κ.λ.π.

δ) Όσον αφορά την ετοιμότητα των Κτηνιατρικών Αρχών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση της νόσου σχεδιάζεται και τίθεται σε εφαρμογή ένα υποθετικό σενάριο εμφάνισης της ΣΕΒ. Η εκτέλεση του σεναρίου αυτού αποσκοπεί στην εντόπιση των παραλείψεων, αδυναμιών και γενικά στη βελτίωση της όλης οργάνωσης για την αντιμετώπιση μίας πραγματικής κρίσης.

2. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας διοργανώνει και πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα ενημέρωσης

α) στους ιδιοκτήτες των εκμεταλλεύσεων και στο προσωπικό που απασχολείται σ’αυτές, στο προσωπικό των σφαγειοτεχνικών εγκαταστάσεων, στους εκπροσώπους των ζωεμπόρων κ.λ.π.

β) Η ενημέρωση αφορά τη περιγραφή των κλινικών συμπτωμάτων, την επιδημιολογία της νόσου κ.λ.π. και τους επισημαίνεται η υποχρέωση της άμεσης ενημέρωσης της αρμόδιας Κτηνιατρικής Αρχής σε περίπτωση υπόνοιας παρουσίας της ΣΕΒ.

24

Page 25: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΠΟΓΓΩΔΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ (ΣΕΒ)

Άρθρο 11Κατάρτιση Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης (Κατευθυντήριες Γραμμές)

α) Στο Άρθρο 14 παράγραφος 1 του Κανονισμού 999/2001/ΕΚ αναφέρεται ότι κάθε κράτος μέλος καταρτίζει σχέδιο έκτακτης ανάγκης, υπό μορφήν κατευθυντήριων γραμμών, στο οποίο ορίζονται τα ληπτέα εθνικά μέτρα και διευκρινίζονται οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις τόσο στην υπόνοια όσο και στην επιβεβαίωση εμφάνισης της ΣΕΒ.

β) Με το σχέδιο αυτό εξασφαλίζεται η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό και σε οποιοδήποτε άλλο υλικό είναι αναγκαίο για την ταχεία και αποτελεσματική εκρίζωση της νόσου.

γ) Τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την κατάρτιση του σχεδίου είναι σύμφωνα με τα γενικά κριτήρια της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα της καταπολέμησης των ζωϊκών νόσων.

Άρθρο 12Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 999/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα:

1. ΜΣΕ: είναι όλες οι μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες πλην εκείνων που προσβάλλουν τον άνθρωπο.

2. Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών (ΣΕΒ):είναι η Μεταδοτική Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια (ΜΣΕ) η οποία εμφανίζεται στα βοοειδή.

3. Αυτόχθονο κρούσμα ΣΕΒ:είναι το κρούσμα Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών για το οποίο δεν έχει σαφώς αποδειχθεί ότι οφείλεται σε μόλυνση πριν από την εισαγωγή του ζωντανού ζώου.

4. Ενεργητική επιτήρηση: είναι ο έλεγχος των ζώων για τα οποία δεν έχει δηλωθεί υπόνοια ότι έχουν προσβληθεί από ΜΣΕ, όπως ζώα που οδηγούνται σε επείγουσα σφαγή, ζώα με ευρήματα κατά τον προ σφαγής έλεγχο (ante mortem), νεκρά ζώα (ανεξαρτήτως αιτίας θανάτου), υγιή ζώα που σφάζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και ζώα που σφάζονται λόγω εμφάνισης κρούσματος ΜΣΕ προκειμένου να προσδιορισθούν η εξέλιξη και ο επιπολασμός της ΜΣΕ σε ολόκληρη τη χώρα ή μια περιοχή.

5. Παθητική επιτήρηση: είναι η δήλωση όλων των ζώων για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι έχουν προσβληθεί από ΜΣΕ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ΜΣΕ δεν μπορούν να αποκλεισθούν με κλινική διερεύνηση, είναι υποχρεωτικός ο εργαστηριακός έλεγχος των ζώων αυτών.

6. Υπόνοια ΜΣΕ: τίθεται όταν ένα ζώο ζωντανό, σφαγμένο ή νεκρό παρουσιάζει ή έχει παρουσιάσει νευρολογικές διαταραχές ή διαταραχές της συμπεριφοράς ή προοδευτική υποβάθμιση της γενικής κατάστασης που συνδέεται με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, για το οποίο οι πληροφορίες που συλλέγονται από την κλινική εξέταση, την ανταπόκριση σε θεραπευτική αγωγή, την νεκροτομή-νεκροψία και την εργαστηριακή εξέταση πριν ή μετά τον θάνατο δεν επιτρέπουν άλλη διάγνωση. Επιπλέον υπόνοια ΣΕΒ τίθεται και επί θετικού αποτελέσματος μίας ταχείας ανοσολογικής δοκιμής ειδικής για την ΣΕΒ.

25

Page 26: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

7. Δειγματοληψία: είναι η λήψη δειγμάτων, που εξασφαλίζουν τη στατιστικώς ορθή αντιπροσωπευτικότητα, από τα ζώα ή από το περιβάλλον τους, ή από προϊόντα ζωικής προέλευσης με σκοπό τη διάγνωση νόσου, τον καθορισμό γενεαλογικών σχέσεων, την επιτήρηση της υγείας, ή τον έλεγχο της απουσίας μικροβιολογικών παραγόντων ή ορισμένων υλικών σε προϊόντα ζωικής προέλευσης.

8. Ταχείες δοκιμές: είναι οι διαγνωστικές μέθοδοι που περιγράφονται στο παράρτημα Χ του Καν. (ΕΚ) αρ. 999/2001 καθώς και στο Παράρτημα Μέρος Β΄ Νο II της παρούσας, τα αποτελέσματα των οποίων γίνονται γνωστά εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.

9. Ζώα “ κλάσης” (Cohort):είναι μία ομάδα βοοειδών η οποία περιλαμβάνει:α) τα ζώα που γεννήθηκαν στην ίδια εκτροφή με το ασθενές βοοειδές κατά τους δώδεκα (12)

μήνες πριν ή μετά την ημερομηνία γέννησης του ασθενούς ζώου καιβ) τα ζώα που οποιαδήποτε στιγμή κατά το πρώτο έτος της ζωής τους εκτράφηκαν μαζί με το

ασθενές βοοειδές κατά το πρώτο έτος της ζωής του.

10. Αρμόδια αρχή:είναι η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που είναι αρμόδια για τη διενέργεια κτηνιατρικών ελέγχων καθώς και οι κτηνιατρικές αρχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ή, κάθε αρχή στην οποία η πρώτη έχει μεταβιβάσει την αρμοδιότητα αυτή.

Άρθρο 13Νομοθεσία

1. Σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Βασιλικού Διατάγματος 26.3.1936 (Α΄ 174) «περί μέτρων προς πρόληψη και καταστολή των μεταδοτικών νόσων των κατοικίδιων ζώων» η εμφάνιση της ΣΕΒ δηλώνεται υποχρεωτικά και αμέσως στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές.

2. Στην κατ’έτος εκδιδόμενη Απόφαση «Εφαρμογής προγράμματος επιτήρησης, ελέγχου και εκρίζωσης της ΣΕΒ» προβλέπεται:

α) Η υποχρέωση του υπεύθυνου της εκμετάλλευσης βοοειδών, συμπεριλαμβανομένων και των κλειστών ή πειραματικών ποιμνίων που διατηρούνται σε Κέντρα, Ινστιτούτα ή Φορείς που τελούν υπό την εποπτεία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας ή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να ενημερώνει άμεσα και σε διάστημα μικρότερο των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών τις Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικές Αρχές σε κάθε περίπτωση:

i) νεκρού βοοειδούς στην εκτροφή τους για τη λήψη δείγματος εγκεφαλικού ιστού,

ii) βοοειδούς που εμφανίζει νευρολογικές διαταραχές ή διαταραχές της συμπεριφοράς ή προοδευτική υποβάθμιση της γενικής κατάστασης που συνδέεται με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος για περαιτέρω κλινική και εργαστηριακή διερεύνηση.

β) Η υποχρέωση του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς και των Εξουσιοδοτημένων για τη διάγνωση των ΜΣΕ Εργαστηρίων να ενημερώνουν το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων, της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τηλεομοιοτυπικώς και τη βάση δεδομένων που τηρείται στην Κεντρική αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για κάθε ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα ΣΕΒ.

3. Στο Άρθρο 11 του Κανονισμού 999/2001/ΕΚ προβλέπεται η άμεση κοινοποίηση στις

26

Page 27: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

αρμόδιες αρχές οποιασδήποτε περίπτωσης ζώου για το οποίο υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει μολυνθεί από ΣΕΒ.

4. Στον ίδιο Κανονισμό προβλέπεται η θανάτωση ζώων, η καταστροφή αυτών κ.λ.π., όταν επιβεβαιώνεται η εμφάνιση της ΣΕΒ. Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο.

Άρθρο 14Υπόνοια παρουσίας της ΣΕΒ

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΝΟΙΑΣ -ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

1. Ζώο ύποπτο μόλυνσης από ΣΕΒ θεωρείται κάθε ζώο ζωντανό, σφαγμένο ή νεκρό που παρουσιάζει ή έχει παρουσιάσει νευρολογικές διαταραχές ή διαταραχές της συμπεριφοράς ή προοδευτική υποβάθμιση της γενικής κατάστασης που συνδέεται με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, για το οποίο οι πληροφορίες που συλλέγονται από την κλινική εξέταση, την ανταπόκριση σε θεραπευτική αγωγή, την νεκροτομή-νεκροψία και την εργαστηριακή εξέταση πριν ή μετά τον θάνατο δεν επιτρέπουν άλλη διάγνωση. Επίσης ύποπτο θεωρείται και κάθε ζώο το οποίο έδωσε θετικό αποτέλεσμα σε μία ταχεία δοκιμή ειδική για την ΣΕΒ.

2. Όταν η υπόνοια παρουσίας της ΣΕΒ τίθεται από τον ιδιοκτήτη/υπεύθυνο της εκμετάλλευσης ή τον ιδιώτη Κτηνίατρο, ενημερώνεται ο επίσημος (κρατικός) Κτηνίατρος, ο οποίος επισκέπτεται τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση και πραγματοποιεί κλινική διερεύνηση.

3. Όταν η υπόνοια παρουσίας της ΣΕΒ δεν μπορεί να αποκλεισθεί μετά την πραγματοποιηθείσα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κλινική διερεύνηση τότε:

α) Ο επίσημος Κτηνίατρος ενημερώνει τον εποπτεύοντα του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας, ο οποίος θέτει στη διάθεσή του όλα τα μέσα επίσημης ανίχνευσης για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της παρουσίας της ΣΕΒ.

β) Πραγματοποιεί επισταμένη κλινική διερεύνηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τμήμα ΣΤ΄.

γ) Λαμβάνει ή φροντίζει να ληφθούν κατάλληλα δείγματα για εργαστηριακές εξετάσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τμήμα Ζ΄.

δ) Ενημερώνει προφορικά τον ιδιοκτήτη/υπεύθυνο της εκμετάλλευσης ότι τα ζώα πρέπει να παραμείνουν εντός της εκμετάλλευσης, στους αρχικούς χώρους διαβίωσής τους.

4. Ο εποπτεύων του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας:

α) Ενημερώνει εγγράφως τον ιδιοκτήτη/υπεύθυνο της εκμετάλλευσης για την υπόνοια παρουσίας της ΣΕΒ (Υπόδειγμα 1).

β) Ενημερώνει και κινητοποιεί το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας και την Τοπική Ομάδα Ειδικών.

γ) Ενημερώνει το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας.

δ) Θέτει την εκμετάλλευση υπό επίσημη επιτήρηση.

ε) Εκδίδει Απόφαση “λήψης μέτρων επί υπόνοιας” στην εκμετάλλευση (Υπόδειγμα 2), την οποία:

27

Page 28: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

i) επιδίδει ενυπόγραφα στον ιδιοκτήτη/υπεύθυνο της εκμετάλλευσης καιii) κοινοποιεί στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας.

στ) Κοινοποιεί εγγράφως στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας την υπόνοια παρουσίας της

ΣΕΒ (Υπόδειγμα 3).

5. Ο Γενικός Διευθυντής Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει και κινητοποιεί:

α) Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας

β) Την Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή

γ) Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις ΜΣΕ και τα Εξουσιοδοτημένα για τη διάγνωση των ΜΣΕ Εργαστήρια.

Β. ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΎΠΟΠΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Μετά την κοινοποίηση της υπόνοιας παρουσίας της ΣΕΒ, το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας με απόφαση θέτει την ύποπτη εκμετάλλευση υπό επίσημη επιτήρηση και επιβάλλει τα ακόλουθα μέτρα:

1. Απομόνωση της εκμετάλλευσης και απαγόρευση εισόδου και εξόδου ζώντων ζώων και απαγόρευση εξόδου δυνητικά μολυσμένων ζωοτροφών.

2. Κλινική εξέταση όλων των ζώων της εκμετάλλευσης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Υποδείγματος 4 και συμπλήρωση των Τμημάτων I, II, III και IV αυτού.

3. Θανάτωση των ύποπτων ζώων και αποστολή δείγματος εγκεφάλου στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη διάγνωση των ΜΣΕ.

4. Καταστροφή των πτωμάτων των ύποπτων ζώων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 15 Τμήμα Ι΄.

5. Καταγραφή και ατομική σήμανση όλων των ευπαθών ζώων της εκμετάλλευσης.

6. Έγγραφη ενημέρωση του ιδιοκτήτη της εκμετάλλευσης για τις υποχρεώσεις του (Υπόδειγμα 1 και 2).

7. Τα επιβληθέντα περιοριστικά μέτρα αίρονται, με απόφαση του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας, μόνον όταν η υπόνοια παρουσίας της ΣΕΒ διαψευσθεί επίσημα. Ο ιδιοκτήτης/ υπεύθυνος της εκμετάλλευσης ενημερώνεται εγγράφως για την άρση των επιβληθέντων μέτρων (Υπόδειγμα 5).

Γ. ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

Aν υπάρχουν ενδείξεις ότι η εκμετάλλευση, στην οποία βρισκόταν το ζώο, όταν ενέκυψαν οι υπόνοιες μόλυνσης από ΣΕΒ, πιθανόν να μην είναι η εκμετάλλευση όπου το ζώο ενδέχεται να μολύνθηκε, το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας μπορεί με απόφαση να θέσει υπό επίσημη επιτήρηση και άλλες εκμεταλλεύσεις, ανάλογα με τις επιδημιολογικές πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του.

28

Page 29: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

Δ. ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ

1. Όταν ο υπεύθυνος Κτηνίατρος του σφαγείου κατά τον προ-σφαγής έλεγχο υποπτευθεί ότι ένα ή περισσότερα ζώα ενδέχεται να έχουν μολυνθεί από ΣΕΒ το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας με απόφαση επιβάλλει τα ακόλουθα μέτρα:

α) Απαγορεύεται η σφαγή των ύποπτων ζώων, καθώς και άλλων ζώων που προέρχονται από την ίδια εκμετάλλευση.

β) Θανατώνονται τα ύποπτα ζώα και δείγματα εγκεφαλικού ιστού αποστέλλονται στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την διάγνωση των ΜΣΕ.

γ) Καταστρέφονται τα πτώματα των ύποπτων ζώων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 15 Τμήμα Ι΄.

δ) Εντοπίζεται η εκτροφή προέλευσης, πραγματοποιείται κλινική εξέταση όλων των ζώων της εκτροφής, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Υποδείγματος 4, συμπλήρωση των Τμημάτων I, II, III και IV αυτού και λαμβάνονται τα μέτρα του Τμήματος Β΄.

ε) Τα επιβληθέντα περιοριστικά μέτρα αίρονται, με απόφαση του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας, μόνον όταν η υπόνοια παρουσίας της ΣΕΒ διαψευσθεί επίσημα. Ο ιδιοκτήτης/υπεύθυνος της εκμετάλλευσης ενημερώνεται εγγράφως για την άρση των επιβληθέντων μέτρων (Υπόδειγμα 5).

2. Όταν πρόκειται για σφάγια που έδωσαν θετικά αποτελέσματα σε μία ταχεία δοκιμή, το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας με απόφαση επιβάλλει τα ακόλουθα μέτρα:

α) Όλα τα μέρη του σώματος των ζώων συμπεριλαμβανομένης και της δοράς καταστρέφονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 15 Τμήμα Ι΄.

β) Το αμέσως προηγούμενο σφάγιο καθώς και τα δύο επόμενα σφάγια από το θετικό σφάγιο που σφάγηκαν στην ίδια γραμμή σφαγής καταστρέφονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 15 Τμήμα Ι΄.

γ) Εντοπίζεται η εκτροφή προέλευσης, πραγματοποιείται κλινική εξέταση όλων των ζώων της εκτροφής, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Υποδείγματος 4, συμπλήρωση των Τμημάτων I, II, III και IV αυτού και λαμβάνονται τα μέτρα του Τμήματος Β΄.

δ) Καθαρίζονται και απολυμαίνονται οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός καθώς και τα οχήματα, υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 15 Τμήμα Κ΄.

ε) Τα επιβληθέντα περιοριστικά μέτρα αίρονται, με απόφαση του Τοπικού Κέντρου

Ελέγχου Ασθένειας, μόνον όταν η υπόνοια παρουσίας της ΣΕΒ διαψευσθεί επίσημα. Ο ιδιοκτήτης/ υπεύθυνος της εκμετάλλευσης ενημερώνεται εγγράφως για την άρση των επιβληθέντων μέτρων (Υπόδειγμα 5).

Ε. ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ

1. Όταν υπάρχει υπόνοια παρουσίας της ΣΕΒ σε βοοειδή που βρίσκονται σε μεταφορικό μέσο, το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας με απόφαση επιβάλλει τα ακόλουθα μέτρα:

29

Page 30: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

α) Δίνει εντολή να μεταφερθούν τα βοοειδή στον πλησιέστερο κατάλληλο χώρο, όπου θα μπορούσαν να απομονωθούν, ή στην εκμετάλλευση προέλευσης (αν πρόκειται για εσωτερική μετακίνηση) ή προορισμού.

β) Αναθέτει στον επίσημο Κτηνίατρο την διερεύνηση της υπόνοιας, θέτοντας αμέσως σε εφαρμογή τους επίσημους μηχανισμούς έρευνας, για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της παρουσίας της ΣΕΒ.

γ) Πραγματοποιείται κλινική εξέταση των ζώων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Υποδείγματος 4 και συμπλήρωση των Τμημάτων I, II, III και IV αυτού.

δ) Τα κλινικά ύποπτα ζώα θανατώνονται και δείγματα εγκεφαλικού ιστού αποστέλλονται στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη διάνγωση των ΜΣΕ.

ε) Τα πτώματα των ύποπτων ζώων καταστρέφονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο

Άρθρο 15 Τμήμα Ι΄.

στ) Το μεταφορικό μέσο καθαρίζεται και απολυμαίνεται, υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 15 Τμήμα Κ΄.

2. Εντοπίζεται η εκτροφή προέλευσης, (αν πρόκειται για εσωτερική μετακίνηση), πραγματοποιείται κλινική εξέταση των ζώων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Υποδείγματος 4 συμπλήρωση των Τμημάτων I, II, III και IV αυτού και λαμβάνονται τα μέτρα του Τμήματος Β΄.

3. Τα επιβληθέντα περιοριστικά μέτρα αίρονται, με απόφαση του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας, μόνον όταν η υπόνοια παρουσίας της ΣΕΒ διαψευσθεί επίσημα. Ο ιδιοκτήτης/υπεύθυνος της εκμετάλλευσης ενημερώνεται εγγράφως για την άρση των επιβληθέντων μέτρων (Υπόδειγμα 5).

ΣΤ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

1. Ο επίσημος Κτηνίατρος που επισκέπτεται την ύποπτη εκμετάλλευση για να πραγματοποιήσει την κλινική διερεύνηση και ενδεχομένως την συλλογή δειγμάτων πρέπει να είναι εφοδιασμένος με όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως π.χ.:

προστατευτικά ενδύματα και υποδήματα, τα οποία φοράει πριν την είσοδό του στην εκμετάλλευση,

γάντια και μάσκα μίας χρήσεως, απολυμαντικά για την προσωπική του απολύμανση, εργαλεία για την κλινική εξέταση των ζώων, την νεκροτομή-νεκροψία,

μαχαίρι λαβίδα χειρουργικήή/και ψαλίδι

υλικά για τη συλλογή δειγμάτων, πλαστικό κοχλιάριο μίας χρήσεως δοχείο μίας χρήσεως για τη συλλογή του δείγματος

υλικά για τη συσκευασία των δειγμάτων, έντυπα-υποδείγματα που θα χρειασθεί να συμπληρώσει.

2. Εξετάζονται προσεκτικά όλα τα ευαίσθητα στην ΣΕΒ ζώα της εκμετάλλευσης και καταγράφονται όλα τα συμπτώματα στο Υπόδειγμα 4.

3. Τα κλινικά συμπτώματα της ΣΕΒ που πρέπει να αναζητήσουμε είναι:

α) Μεταβολές συμπεριφοράς: Απροθυμία κίνησης

30

Page 31: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

Αφύσικη θέση και στάση κεφαλήςΠίεση της κεφαλής σε αντικείμεναΤριγμός των οδόντωνΥπερκινητικότητα των αυτιώνΕπιθετικότηταΜυϊκός τρόμοςΛακτίσματα στο κενό

β) Ανωμαλίες κίνησης: Κυκλικές κινήσειςΑδυναμία στήριξης/πτώσηΑταξία προσθίων/οπισθίων άκρωνΠάρεσηΚατάκλιση

γ) Διαταραχές της αισθητικότητας: Υπερευαισθησία σε ήχο, φώς

δ) Άλλα συμπτώματα: Απώλεια βάρουςΑπώλεια γενικής κατάστασηςΤύφλωσηΔερματικές αλλοιώσειςΚνησμός

Ζ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

1. Είδος δείγματος

Εγκεφαλικό στέλεχος

2. Οδηγίες δειγματοληψίας

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα, κατά σειρά, στάδια:

α) Αποχωρισμός της κεφαλής από το σώμα στην ατλαντο-ινιακή άρθρωση.

β) Τοποθέτηση της κεφαλής ανάποδα με την επιφάνεια τομής (σπονδυλικός σωλήνας) στραμμένη προς το μέρος μας.

γ) Αφαίρεση των πηγμάτων αίματος και αποκάλυψη του ινιακού τρήματος (χρησιμοποιώντας λαβίδα και νυστέρι).

31

Page 32: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

Σχήμα 1:top of skull = θόλος κρανίου, cerebellum = παρεγκεφαλίδα, cerebellar attachements = σύνδεσμοι παρεγκεφαλίδαςobex = μοχλός 4ης κοιλίας, cord = νωτιαίος μυελός, foreamen magnum = ινιακό τρήμα

δ) Τομή της σκληρής μήνιγγας για να αποκαλυφθεί το στέλεχος του εγκεφάλου.

ε) Συγκράτηση του οπίσθιου άκρου του στελέχους του εγκεφάλου με καθαρή λαβίδα και μετακίνησή του με ήπιες κινήσεις δεξιά και αριστερά μέχρι να αποκαλυφθούν τα κρανιακά νεύρα (VII-XI). Τοποθετούμε προσεκτικά το ψαλίδι παράλληλα με το οστούν του κρανίου μέσα στον σπονδυλικό σωλήνα και αποκόπτουμε τα κρανιακά νεύρα. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο και στην άλλη πλευρά.

στ) Με τη λαβίδα έλκουμε απαλά το εγκεφαλικό στέλεχος από την άκρη προς το μέρος μας μέχρι να τεντώσει. Τοποθετούμε το πλαστικό κουτάλι δειγματοληψίας παράλληλα και πάνω από το στέλεχος έχοντας την κοφτερή του επιφάνεια προς το στέλεχος (προς τα κάτω) σε βάθος οκτώ έως δέκα (8-10) εκατοστά περίπου. Στη συνέχεια ασκούμε πίεση προς τα κάτω, έτσι ώστε η κοφτερή του άκρη να κόψει την πρόσθια περιοχή του στελέχους. Ακολούθως, μετακινούμε προσεκτικά το κοχλιάριο ημικυκλικά (δηλαδή δεξιά και αριστερά) και παράλληλα με το οστούν του κρανίου από την μία πλευρά στην άλλη για να κόψουμε τους συνδέσμους του στελέχους του εγκεφάλου με την παρεγκεφαλίδα.

ζ) Έλκοντας το κοχλιάριο προς τα έξω βγάζουμε το δείγμα του εγκεφαλικού στελέχους έξω από την κοιλότητα του κρανίου διαμέσου του ινιακού τρήματος. Αν υπάρξει αντίσταση στην έλξη, συνεχίζουμε με απαλή ημικυκλική και προς τα κάτω κίνηση με την κοφτερή επιφάνεια του κοχλιαρίου στραμμένη προς τα κάτω.

η) Τοποθέτηση του δείγματος του εγκεφαλικού ιστού σε πλαστικό περιέκτη που κλείνει ερμητικά (βιδωτά).

θ) Σήμανση του περιέκτη με τα στοιχεία του ζώου: αριθμός εκτροφής………………………… αριθμός ενωτίου…………………………..

Η. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

1. Υλικά συσκευασίας

α) Κιβώτιο συσκευασίας από μονωτικό υλικό (π.χ. φελιζόλ) ανθεκτικό στη μεταφορά και απολύτως στεγανό για να αποφευχθεί η επιμόλυνση του μέσου μεταφοράς και άλλων χώρων από το παθολογικό υλικό. Το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς είναι το ισοθερμικό δοχείο το οποίο πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, είναι απολύτως στεγανό και κλείνει ερμητικά.

32

Page 33: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

β) Πηγή ψύξεως του ισοθερμικού δοχείου (παγοκύστη).

γ) Κυλινδρίσκοι από πλαστική ύλη ή φελιζόλ που τοποθετούνται στα διάκενα μεταξύ των φιαλιδίων για αποφυγή θραύσεως.

δ) Ετικέτες και μαρκαδόροι.

2. Διαδικασία συσκευασίας

α) Τοποθέτηση του περιέκτη που περιέχει τον εγκεφαλικό ιστό σε πλαστική σακούλα μίας χρήσεως.

β) Τοποθέτηση της παγοκύστης σε πλαστική σακούλα μίας χρήσεως.

γ) Προσεκτικό κλείσιμο του ισοθερμικού δοχείου.

3. Αποστολή δειγμάτων

α) Η αποστολή των δειγμάτων στο αρμόδιο Εργαστήριο για τη διάγνωση των ΜΣΕ γίνεται αυθημερόν με ταχυαποστολή (courier). Πριν την αποστολή των δειγμάτων η αποστέλλουσα κτηνιατρική αρχή επικοινωνεί τηλεφωνικά με το γραφείο κίνησης των Εργαστηρίων προκειμένου να ενημερωθούν για την ακριβή ώρα άφιξης των δειγμάτων.

β) Τα δείγματα συνοδεύονται από το Δελτίο αποστολής δειγμάτων-εργαστηριακών εξετάσεων (Υποδείγματα 6α και 6β).

γ) Η αποστολή των δειγμάτων στο Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις ΜΣΕ θα γίνει από το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις ΜΣΕ, η συσκευασία καθώς και η επισήμανση αυτής πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς της IATA.

Τα δείγματα συσκευάζονται όπως ακριβώς περιγράφεται στην παράγραφο 2. Επιπλέον η τελική συσκευασία περιτυλίγεται με μαλακό απορροφητικό υλικό, τοποθετείται σε ανθεκτικό χαρτοκιβώτιο ή ξύλινο κιβώτιο, περιτυλίγεται με ανθεκτικό χαρτί, δένεται με σπάγγο και τοποθετούμε την ετικέττα.

PATHOLOGICAL MATERIAL OF NO COMMERCIAL VALUE

COMMUNITY REFERENCE LABORATORY FOR TSEsTHE VETERINARY LABORATORIES AGENCYWOODHAM LANENEW HAWADDLESTONESURREY KTI5 3NB UNITED KINGDOM

PERISHABLE FRAGILE

33

ΠΡΟΣΟΧΗΤα Εργαστήρια δεν θα εξετάζουν ακατάλληλα δείγματα λόγω κακής δειγματοληψίας και αποστολής.Η απόρριψη του παθολογικού υλικού εκ μέρους του Εργαστηρίου ως ακατάλληλο συνεπάγεται την αδικαιολόγητη ματαίωση της εργαστηριακής εξέτασης στο συγκεκριμένο ζώο γιατί είναι αδύνατη η συλλογή νέου εγκεφαλικού ιστού.

Page 34: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

TO BE COLLECTED AT AIRPORT BY ADRESSEEKEEP AT 4 CENTIGRADE

Τα δείγματα συνοδεύονται με τις σχετικές πληροφορίες για την εκμετάλλευση, το κλινικό ιστορικό κ.λ.π., σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς για τις ΜΣΕ.

4. Οδηγίες απολύμανσης των χρησιμοποιηθέντων εργαλείων

Για την απολύμανση των λαβίδων δειγματοληψίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί διάλυμα 2Μ υδροξειδίου του νατρίου (80 g/ lt). Τα κοχλιάρια δειγματοληψίας είναι μίας χρήσεως και καταστρέφονται με καύση. Τα είδη των εργαλείων, που χρησιμοποιούνται και είναι ανθεκτικά στην υγρή αποστείρωση και αν η αξία τους δικαιολογεί τη μη απόρριψή τους, πρέπει να αποστειρώνονται στους 134-1380 C το λιγότερο για είκοσι (20΄) λεπτά και με πίεση τρείς (3) ατμόσφαιρες.

Θ. ΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1. Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς καθώς και τα Εξουσιοδοτημένα για τη διάγνωση των ΜΣΕ Εργαστήρια εξετάζουν τα δείγματα που παραλαμβάνουν είτε με την εφαρμογή μεθόδων και διαγνωστικών πρωτοκόλλων, όπως περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Προδιαγραφών για Διαγνωστικές Δοκιμές και Εμβόλια του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών (ΟΙΕ) (5η Έκδοση 2004), είτε με την εφαρμογή των ταχειών ανοσολογικών μεθόδων, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Μέρος Β΄ Νο II.

2. Οι εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιούνται και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων, ανάλογα με την προέλευση του δείγματος (δείγμα από νεκρό ή κλινικά ύποπτο ζώο ή σφάγιο) περιγράφονται στο Παράρτημα Μέρος Β΄ Νο III.

3. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων κοινοποιούνται άμεσα στην αποστέλλουσα κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας και στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας (Υποδείγματα 6α και 6β).

Άρθρο 15Επιβεβαίωση εμφάνισης της ΣΕΒ

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ-ΕΣΤΙΑΣ

1. Αμέσως μετά την επίσημη επιβεβαίωση εμφάνισης της ΣΕΒ το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας ενημερώνει σχετικά το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας και διαβιβάζει σε αυτό όλες τις πληροφορίες που αφορούν την πρωτογενή εστία και όσων στη συνέχεια θα διαπιστωθούν (Υπόδειγμα 7).

2. Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας κοινοποιεί στην Ε.Επιτροπή τις πληροφορίες της παραγράφου 3 που αφορούν τις πρωτογενείς και δευτερογενείς εστίες.

3. Πληροφορίες που παρέχονται στα πλαίσια της κοινοποίησης:

α) Ημερομηνία αποστολής

β) Ώρα αποστολής

γ) Χώρα προέλευσης

34

Page 35: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

δ) Όνομα ασθένειας

ε) Αύξων αριθμός της εστίας

στ) Είδος της εστίας

ζ) Αριθμός αναφοράς της εστίας που συνδέεται με την παρούσα εστία

η) Περιοχή και γεωγραφική θέση της εκμετάλλευσης

θ) Ημερομηνία επιβεβαίωσης

ι) Ημερομηνία υπόνοιας

ια) Ημερομηνία (κατ’εκτίμηση) της πρώτης μόλυνσης

ιβ) Προέλευση της νόσου

ιγ) Μέτρα ελέγχου που έχουν ληφθεί

ιδ) Αριθμός ύποπτων ζώων στην εκμετάλλευση

i) πρόβατα ii) αίγεςiii) βοοειδήiv) άλλα είδη

ιε) Αριθμός ζώων με κλινικά συμπτώματα της νόσου στην εκμετάλλευση

i) πρόβατα ii) αίγεςiii) βοοειδήiv) άλλα είδη

ιστ) Αριθμός ζώων που πέθαναν στην εκμετάλλευση

i) πρόβατα ii) αίγεςiii) βοοειδήiv) άλλα είδη

ιζ) Αριθμός σφαγέντων ζώων

i) πρόβατα ii) αίγεςiii) βοοειδήiv) άλλα είδη

ιη) Αριθμός σφάγιων που καταστράφηκαν

i) πρόβατα ii) αίγεςiii) βοοειδήiv) άλλα είδη

35

Page 36: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

ιθ) Ημερομηνία θανάτωσης (κατ’εκτίμηση και κατά περίπτωση)

κ) Ημερομηνία καταστροφής (κατ’εκτίμηση και κατά περίπτωση)

4. Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας κοινοποιεί όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις πρωτογενείς και δευτερογενείς εστίες στο Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών (O.I.E.).

Β. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ-ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ

1. Αμέσως μετά την επίσημη επιβεβαίωση της εμφάνισης της ΣΕΒ ο εποπτεύων του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας ενημερώνει και κινητοποιεί το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας και την Τοπική Ομάδα Ειδικών.

2. Εκδίδει Απόφαση “Λήψης μέτρων σε εκμετάλλευση μολυσμένη από τη ΣΕΒ” (Υπόδειγμα 8) την οποία:

α) επιδίδει ενυπόγραφα στον ιδιοκτήτη/ υπεύθυνο της εκμετάλλευσης και τον ενημερώνει και προφορικά για τα μέτρα που επιβάλλονται προκειμένου να ελεχθεί και εκριζωθεί η ΣΕΒ.

β) κοινοποιεί στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας.

Γ. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

1. Όταν η παρουσία της ΣΕΒ επιβεβαιωθεί επίσημα διενεργείται λεπτομερής επιδημιολογική έρευνα για να προσδιορισθούν:

α) Όλα τα άλλα μηρυκαστικά που βρίσκονται στην εκμετάλλευση του ζώου στο οποίο επιβεβαιώθηκε η ΣΕΒ.

β) Το τέκνο που γεννάται εντός δύο (2) ετών πριν ή μετά την κλινική εκδήλωση της νόσου.

γ) Όλα τα ζώα της κλάσης* του ζώου στο οποίο επιβεβαιώθηκε η ΣΕΒ.

δ) Η πιθανή προέλευση της νόσου.

ε) Άλλα ζώα στην εκμετάλλευση όπου εκτράφηκε το ζώο στο οποίο επιβεβαιώθηκε η ΣΕΒή σε άλλες εκμεταλλεύσεις, τα οποία ενδέχεται να έχουν μολυνθεί από τον παράγοντα της ΜΣΕ, να έχουν λάβει τις ίδιες ζωοτροφές ή να έχουν εκτεθεί στην ίδια πηγή μόλυνσης.

στ) Η διακίνηση δυνητικώς μολυσμένων ζωοτροφών, άλλων υλικών ή οποιουδήποτε άλλου μέσου μετάδοσης, που ενδέχεται να έχουν μεταδώσει τον παράγοντα της ΜΣΕ προς ή από τη μολυσμένη εκμετάλλευση. * Κλάση είναι μία ομάδα βοοειδών η οποία περιλαμβάνει:

i. τα ζώα που γεννήθηκαν στην ίδια εκτροφή με το προσβεβλημένο ζώο κατά τους δώδεκα (12) μήνες πριν ή μετά την ημερομηνία γέννησης του προσβεβλημένου ζώου και

ii. τα ζώα που οποιαδήποτε στιγμή κατά το πρώτο έτος της ζωής τους εκτράφηκαν μαζί με το προσβεβλημένο ζώο κατά το πρώτο έτος της ζωής του.

36

Page 37: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

2. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από την επιδημιολογική έρευνα καταγράφονται στο Υπόδειγμα 9.

Δ. ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Όταν επιβεβαιωθεί επίσημα η παρουσία της ΣΕΒ, το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας με απόφαση επιβάλλει τα ακόλουθα μέτρα:

1. Έως ότου ολοκληρωθεί η επιδημιολογική έρευνα της παραγράφου 7 η εκμετάλλευση, στην οποία βρισκόταν το ζώο, όταν επιβεβαιώθηκε η ΣΕΒ, τίθεται υπό επίσημη επιτήρηση και για κάθε μετακίνηση των ευαίσθητων στις ΜΣΕ ζώων καθώς και των προϊόντων ζωικής προέλευσης που προέρχονται από αυτά από και προς την συγκεκριμένη εκμετάλλευση, απαιτείται η χορήγηση άδειας από το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας, ώστε να εξασφαλισθεί ο εντοπισμός και ο προσδιορισμός της προέλευσης των εν λόγω ζώων και των προϊόντων ζωικής προέλευσης.

2. Σε περίπτωση που η ΣΕΒ επιβεβαιώνεται σε θηλυκό ζώο θανάτωση των απογόνων αυτού που γεννήθηκαν κατά τα δύο (2) έτη πριν ή μετά την κλινική εκδήλωση της νόσου.

3. Θανάτωση όλων των ζώων της κλάσης του ζώου στο οποίο επιβεβαιώθηκε η ΣΕΒ.

4. Καταστροφή των πτωμάτων σύμφωνα με το Τμήμα Ι΄.

5. Ενδεχομένως καταστροφή των μολυσμένων ζωοτροφών.

6. Απολύμανση των στεγασμένων και ανοικτών χώρων της εκμετάλλευσης και των σκευών, εργαλείων και αντικειμένων με εγκεκριμένο απολυμαντικό. Συνιστάται η χρήση απολυμαντικού με 20.000 ppm ελεύθερου χλωρίου.

7. Διενέργεια επιδημιολογικής έρευνας σύμφωνα με το Τμήμα Γ΄.

Ε. ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ

Όταν επιβεβαιωθεί η παρουσία της ΣΕΒ στα ζώα που αναφέρονται στο Άρθρο 14 Τμήμα Δ΄ το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας με απόφαση επιβάλλει τα ακόλουθα μέτρα:

1. Θανατώνονται τα βοοειδή, που βρίσκονται στο σφαγείο και προέρχονται από την εκμετάλλευση του ζώου στο οποίο επιβεβαιώθηκε η ΣΕΒ, εφ’όσον πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του Τμήματος Δ΄.

2. Τα πτώματα καταστρέφονται σύμφωνα με το Τμήμα Ι΄.

3. Εντοπίζεται η εκτροφή προέλευσης του μολυσμένου ζώου και εφαρμόζονται τα μέτρα του Τμήματος Δ΄.

4. Καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα κτίρια καθώς και ο εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων, υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τμήμα Κ΄. Συνιστάται η χρήση απολυμαντικού με 20.000 ppm ελεύθερου χλωρίου.

37

Page 38: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

ΣΤ.ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ Όταν επιβεβαιωθεί επίσημα η παρουσία της ΣΕΒ στα ζώα που αναφέρονται στο Άρθρο 14 Τμήμα Ε΄ το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας με απόφαση επιβάλλει τα ακόλουθα μέτρα:

1. Θανατώνονται τα βοοειδή που μεταφέρθηκαν με το συγκεκριμένο μεταφορικό μέσο και προέρχονται από την εκμετάλλευση του ζώου στο οποίο επιβεβαιώθηκε η ΣΕΒ, εφ’όσον πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του Τμήματος Δ΄.

2. Τα πτώματα καταστρέφονται σύμφωνα με το Τμήμα Ι΄.

3. Καθαρίζεται και απολυμαίνεται το μεταφορικό μέσο υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τμήμα Κ΄.

4. Εντοπίζεται η εκτροφή προέλευσης και εφαρμόζονται τα μέτρα του Τμήματος Δ΄.

Ζ.ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ-ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

1. Πριν την θανάτωση των ζώων και ενδεχομένως την καταστροφή των μολυσμένων ζωοτροφών συγκροτείται τριμελής επιτροπή για την εκτίμηση αυτών, όπως αυτή προβλέπεται στην Απόφαση 258455/6673/12-05-2004 «Δικαιολογητικά και διαδικασίες πληρωμής οικονομικών ενισχύσεων για την εξυγίανση του ζωϊκού κεφαλαίου της χώρας με συμμετοχή της Ε. Ένωσης». 2. Η τριμελής επιτροπή συμπληρώνει τα πρακτικά εκτίμησης της εν ζωή αξίας των ζώων και των μολυσμένων ζωοτροφών (Υποδείγματα 10α και 10β) αντίστοιχα.

Η.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

1. Οι δαπάνες για τη θανάτωση των ζώων και τη καταστροφή των πτωμάτων και των μολυσμένων ζωοτροφών και γενικά για την εξυγίανση καλύπτονται από την κατ’ έτος εκδιδόμενη «Διϋπουργική Απόφαση Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομίας και Οικονομικών και με κοινοτική συμμετοχή για την εξυγίανση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου της χώρας ».

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αποζημίωση των δικαιούχων και η διαδικασία καταβολής αυτής προβλέπονται στην Απόφαση της παραγράφου 1 του Τμήματος Ζ΄.

Θ. ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΖΩΩΝ

I. ΓΕΝΙΚΑ

1. Τα ζώα θανατώνονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, που μπορεί στην συνέχεια να απολυμανθεί.

2. Γίνεται λεπτομερής καταγραφή των προς θανάτωση ζώων (Υπόδειγμα 11)

3. Τα προς θανάτωση ζώα μεταφέρονται, χωρίς ενδιάμεση στάση, με κλειστά οχήματα που σφραγίζονται και παραμένουν σφραγισμένα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους στον τόπο θανάτωσης.

38

Page 39: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

4. Η φόρτωση και εκφόρτωση των προς θανάτωση ζώων πρέπει να γίνεται σε οχήματα που διαθέτουν ράμπα ή με τη βοήθεια γερανού και τη χρήση ιμάντων.

5. Τα εργαλεία και τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά και τη θανάτωση των ζώων απολυμαίνονται πριν την αναχώρηση από την εκμετάλλευση και πριν την αναχώρηση από τον τόπο θανάτωσης.

6. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας αποφασίζει και καθορίζει το δρομολόγιο των οχημάτων που θα μεταφέρουν τα προς θανάτωση ζώα.

7. Κτηνίατρος του Τοπικoύ Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας και κατά προτίμηση ο διαθέτων την εμπειρία στη θανάτωση των ζώων παρακολουθεί τις διαδικασίες θανάτωσης και είναι υπεύθυνος για τη εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων της Οδηγίας 93/119/ΕΚ «περί προστασίας των ζώων κατά την σφαγή και/ή τη θανάτωσή τους» (Π.Δ 327/1996 Α΄ 221).

8. Η μεταφορά, η ακινητοποίηση των ζώων πριν την αναισθητοποίηση, τη σφαγή ή τη θανάτωση, η αναισθητοποίηση, η θανάτωση ή η σφαγή-αφαίμαξη των ζώων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω αναφερόμενης Οδηγίας.

II. ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Η μεταφορά των ζώων γίνεται με τα κατάλληλα μεταφορικά μέσα ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε περιττή διέγερση, πόνος ή ταλαιπωρία.

III. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΗ ΣΦΑΓΗ ή ΤΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ

1. Τα ζώα ακινητοποιούνται με κατάλληλο τρόπο ώστε να μην υφίστανται κανένα περιττό πόνο, ταλαιπωρία, διέγερση, τραύμα ή κάκωση.

2. Τα άκρα των ζώων δεν δένονται και τα ζώα δεν αναρτώνται πριν από την

αναισθητοποίηση.

3. Τα ζώα που αναισθητοποιούνται ή θανατώνονται με την εφαρμογή μηχανικών ή ηλεκτρικών μέσων στο κεφάλι οδηγούνται στην κατάλληλη θέση, ώστε τα μέσα αυτά να εφαρμόζονται και να χρησιμοποιούνται εύκολα, με ακρίβεια και για το κατάλληλο χρονικό διάστημα.

4. Τα ηλεκτρικά μέσα ακινητοποίησης δεν χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση ή την ακινητοποίηση των ζώων ή για να τα αναγκάσουν να κινηθούν.

IV.ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Τα ζώα αναισθητοποιούνται μόνον όταν είναι δυνατό να αφαιμαχθούν αμέσως. Οι επιτρεπόμενες μέθοδοι αναισθητοποίησης είναι:

1. Πιστόλι με διατρητική ράβδο

Τα όργανα τοποθεντούνται έτσι ώστε το βλήμα να εισέλθει στον φλοιό του εγκεφάλου. Τα ζώα δεν πρέπει να βάλλονται στον αυχένα. Η αφαίμαξη αρχίζει δέκα πέντε (15΄΄) δευτερόλεπτα από τη βολή.

2. Πλήγμα στο κρανίο

39

Page 40: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

Το πλήγμα στο κρανίο γίνεται με μηχανικό όργανο, το οποίο τοποθετείται στην κατάλληλη θέση και χρησιμοποιείται η κατάλληλη ισχύς φυσιγγίου, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματική αναισθητοποίηση χωρίς κάταγμα του κρανίου.

3. Ηλεκτρονάρκωση

Τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται έτσι ώστε να περιβάλλουν τον εγκέφαλο για να μπορεί το ηλεκτρικό ρεύμα να τον διαπερνά. Επιπλέον πρέπει να εξασφαλίζεται η καλή ηλεκτρική επαφή για αυτό το λόγο υγραίνεται το δέρμα.Η συσκευή πρέπει να διαθέτει:

Διάταξη που να μετρά τη σύνθετη αντίσταση του ηλεκτρικού φορτίου και να εμποδίζει τη λειτουργία της συσκευής αν δεν μπορεί να επιτευχθεί το ελάχιστο απαιτούμενο ηλεκτρικό ρεύμα.

Ακουστική ή οπτική διάταξη που να δείχνει τη διάρκεια επιβολής του ηλεκτρικού ρεύματος στο ζώο.

Διάταξη, με την οποία θα συνδέεται, που να δείχνει την τάση και την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος και η οποία τοποθετείται έτσι ώστε να είναι ευκρινώς ορατή από τον χειριστή των ηλεκτροδίων.

V. ΘΑΝΑΤΩΣΗ

Οι επιτρεπόμενες μέθοδοι είναι:

1. Πιστόλι ή τουφέκι με σφαίρες

Ο τρόπος αυτός θανάτωσης γίνεται από ειδικό εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

2. Ηλεκτροπληξία

Πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις της ηλεκτρονάρκωσης και επιπλέον ο εποπτεύων του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας καθορίζει την ένταση και την διάρκεια του χρησιμοποιούμενου ηλεκτρικού ρεύματος.

VI. ΣΦΑΓΗ-ΑΦΑΙΜΑΞΗ

1. Η αφαίμαξη των αναισθητοποιημέων ζώων αρχίζει το συντομότερο δυνατό μετά την αναισθητοποίησή τους και οπωσδήποτε πριν ανακτήσουν τις αισθήσεις τους, ώστε να επιτυγχάνεται ταχεία, άφθονη και πλήρης ροή του αίματος.

2. Η αφαίμαξη όλων των αναισθητοποιημέων ζώων γίνεται με τομή μίας τουλάχιστον από τις δύο καρωτίδες.

Ι.ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΤΩΜΑΤΩΝ-ΖΩΪΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. Η καταστροφή των πτωμάτων-ζωϊκών υποπροϊόντων γίνεται με αποτέφρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και ε) του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1774/2002 ( ΕΕ L 273 10-10-2002 σελ.1):

2. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας:

α) Πραγματοποεί λεπτομερή καταγραφή των πτωμάτων των ζώων και των ζωϊκών

40

Page 41: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

υποπροϊόντων που θα μεταφερθούν για καταστροφή.

β) Επιβλέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση αυτών.

γ) Φροντίζει ώστε

i) η μεταφορά να πραγματοποιείται με καλυμμένα και στεγανά οχήματα ή περιέκτες,ii) τα οχήματα και κάθε υλικό του εξοπλισμού που επαναχρησιμοποείται να καθαρίζονται,

να πλένονται και να απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση, iii) να διατηρούνται καθαρά,iv) να είναι καθαρά και στεγνά πριν από τη χρήση.

Κ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

1. Ο καθαρισμός και η απολύμανση πραγματοποιούνται

α) στις εγκαταστάσεις (εκμετάλλευση-σφαγεία) αμέσως μετά την απομάκρυνση των μολυσμένων ζώων και υλικών και

β) στα μεταφορικά μέσα.

2. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας φροντίζει ώστε

α) τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται και οι συγκεντρώσεις τους να εγκρίνονται επίσημα από αυτό,

β) οι εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης να πραγματοποιούνται υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο:

σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου Κτηνιάτρου, εις τρόπον ώστε να αποκλείεται κάθε κίνδυνος εξάπλωσης ή επιβίωσης του νοσογόνου

παράγοντα, συνιστάται η χρήση απολυμαντικού με 20.000 ppm ελεύθερου χλωρίου.

3. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας χορηγεί βεβαίωση για τις εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις (εκμετάλλευση-σφαγεία) και στα μεταφορικά μέσα (Υποδείγματα 12α, 12β και 12γ αντίστοιχα).

Άρθρο 16Ενημέρωση

Σε επίπεδο Νομού το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση όλων των κατοίκων του Νομού σχετικά με την υπόνοια της παρουσίας ή την επιβεβαίωση της εμφάνισης της ΣΕΒ.

Α. Η ενημέρωση γίνεται με:

1. Ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο, τηλεόραση, ραδιόφωνο, με τις οποίες παρέχονται πληροφορίες σχετικά με:

τα συμπτώματα της νόσου την επιδημιολογία αυτής την τήρηση των επιβληθέντων περιοριστικών μέτρων τον κίνδυνο για την δημόσια υγεία

2. Την διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων.

41

Page 42: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

Β. Η ενημέρωση απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους του Νομού και ιδιαιτέρως σε όσους έχουν οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση με τα ζώα που είναι ευαίσθητα στην μόλυνση από την ΣΕΒ, όπως:

Κτηνίατροι εκτροφείς ζώων ζωέμποροι έμποροι-προμηθευτές ζωοτροφών.

Άρθρο 17 Κυρώσεις

Στους παραβάτες των διατάξεων της παρούσας απόφασης και των αποφάσεων που εκδίδονται σε εκτέλεσή της από οποιοδήποτε όργανο της διοίκησης, επιβάλλονται κυρώσεις οι οποίες πρέπει να είναι ανάλογες με την ζημία που προκαλείται και αποτρεπτική επανάληψης από το ίδιο ή διαφορετικό πρόσωπο. Ειδικότερα δεν καταβάλλονται αποζημιώσεις ή ενισχύσεις και επιβάλλονται οι διοικητικές και οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 23 του Νόμου 248/1914 (Α΄ 110), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 13 του Νόμου 2538/1997 (Α΄ 242).

Άρθρο 18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρατίθεται το Παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ

42

Page 43: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ Α΄ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ι. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ: ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ: FAX ΑΡΧΗΣ: E-mail ΑΡΧΗΣ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ: ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ: FAX ΑΡΧΗΣ: E-mail ΑΡΧΗΣ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

Γ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ: ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ: FAX ΑΡΧΗΣ: E-mail ΑΡΧΗΣ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

Δ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ: ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ: FAX ΑΡΧΗΣ: E-mail ΑΡΧΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ:

43

Page 44: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ: FAX ΑΡΧΗΣ: E-mail ΑΡΧΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ: ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ: FAX ΑΡΧΗΣ: E-mail ΑΡΧΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

Ε.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΣΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ: ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ: FAX ΑΡΧΗΣ: E-mail ΑΡΧΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

ΣΤ. ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ: ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ: FAX ΑΡΧΗΣ: E-mail ΑΡΧΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

Ζ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ: ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ: FAX ΑΡΧΗΣ: E-mail ΑΡΧΗΣ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

H . ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ: ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ: FAX ΑΡΧΗΣ: E-mail ΑΡΧΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

44

Page 45: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

ΙI. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Α. Μέσα επικοινωνίας:

Δέκα (Ι0) τηλεφωνικές γραμμές (σταθερή τηλεφωνία) εκ των οποίων οι τέσσερις γραμμές για υπεραστικές-αστικές και διεθνείς κλήσεις, οι τρεις για υπεραστικές-αστικές κλήσεις και οι τέσσερις μόνο για αστικές κλήσεις.

210 2125753 - 210 2125754 - 210 2125715 – 210 2125719 - 210 8835420 - 210 8836420 - 210 2125721 - 210 2125722 - 210 2125723 - 210 2125724 - 210 8836040

Προσωπικά κινητά τηλέφωνα τρία (3)

Συσκευές τηλεομοιοτυπίας τρεις (3)

210 2125719 - 210 8229188 – 210 8252614

Β. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές:

Πέντε (5) ηλεκτρονικοί υπολογιστές με δυνατότητα σύνδεσης με την Ε.Επιτροπή και αποστολή των στοιχείων των εστιών μέσω του συστήματος κοινοποίησης των ασθενειών ζώων (ADNS).

Γ. Πέντε (5) εκτυπωτές υπολογιστών.

Δ. Ένα (1) φωτοτυπικό μηχάνημα.

Ε. Ηλεκτρονικοί ψηφιακοί χάρτες GIS (Geographical Information System) της χώρας και της διοικητικής της διαίρεσης (Νομοί - Δήμοι - Κοινότητες).

ΣΤ.Κατάλογο με τις ταχυδρομικές διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνων και fax όλων των Κτηνιατρικών αρχών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Ζ. Κατάλογο με τις ταχυδρομικές διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνων και fax

διεθνών οργανισμών και εργαστηρίων εθνικών οργανισμών και εργαστηρίων προσώπων που ενδέχεται να κληθούν να συνδράμουν το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου

Ασθένειας ή την Εθνική Ομάδα Ειδικών αρμόδιων αρχών και φορέων προστασίας του περιβάλλοντος επιχειρήσεων επεξεργασίας των πτωμάτων των ζώων και ζωϊκών υποπροϊόντων

Η. Χάρτες των περιοχών με τους κατάλληλους χώρους επεξεργασίας των πτωμάτων των ζώων και ζωϊκών υποπροϊόντων

Θ. Μηχανογραφικό σύστημα ταυτοποίησης αγελών και εντοπισμού των ζώων

45

Page 46: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

ΙII.ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ κ.λ.π. ΑΡΧΩΝ

Α. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ:ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ:FAX ΑΡΧΗΣ:E-mail ΑΡΧΗΣ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

Β. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ:ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ:FAX ΑΡΧΗΣ:E-mail ΑΡΧΗΣ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

Γ. ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ:ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ:FAX ΑΡΧΗΣ:E-mail ΑΡΧΗΣ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

Δ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ:ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ:FAX ΑΡΧΗΣ:E-mail ΑΡΧΗΣ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

Ε. ΤΡΟΧΑΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ:ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ:FAX ΑΡΧΗΣ:E-mail ΑΡΧΗΣ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

46

Page 47: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

ΙV. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ κ.λ.π.

Α. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΗΜΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Β. ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Γ. ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ. ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ

Ε. ΤΟΠΙΚΟΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΣΤ.ΖΩΕΜΠΟΡΟΙ

Ζ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Η. ΣΥΛΛΟΓΟΙ-ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ, ΕΚΔΟΡΟΣΦΑΓΕΩΝ κ.λ.π. ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

47

Page 48: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

V. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ο ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ:ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ:FAX ΑΡΧΗΣ:E-mail ΑΡΧΗΣ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

Β. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ:ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ:FAX ΑΡΧΗΣ:E-mail ΑΡΧΗΣ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

Γ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΒ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ:ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ:FAX ΑΡΧΗΣ:E-mail ΑΡΧΗΣ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

Δ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ή ΑΛΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ- ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ:ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ:FAX ΑΡΧΗΣ:E-mail ΑΡΧΗΣ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ:ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ:FAX ΑΡΧΗΣ:E-mail ΑΡΧΗΣ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

48

Page 49: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

ΣΤ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ:ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ:FAX ΑΡΧΗΣ:E-mail ΑΡΧΗΣ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

49

Page 50: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

VΙ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

1. Tηλεφωνική γραμμή για άμεση επικοινωνία με το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας.

2. Γεωγραφικός χάρτης που καλύπτει την περιοχή που ελέγχει το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας.

3. Ενημερωτικά φυλλάδια για διάθεση στο κοινό, στον τοπικό τύπο και στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

4. Προστατευτικός ρουχισμός λαστιχένια υποδήματα ή μπότες πλαστικά καλύμματα υποδημάτων μιάς χρήσης φόρμες ή ιατρικές μπλούζες αδιάβροχα γάντια μιάς χρήσης μάσκες μιάς χρήσης καλύμματα κεφαλής μιάς χρήσης.

5. Υλικά καθαρισμού και απολύμανσης (του προσωπικού, του ρουχισμού κ.λ.π.) σαπούνια απορρυπαντικά απολυμαντικά βούρτσες μεγάλες πλαστικές σακκούλες για τα απορρίμματα.

6. Υλικά για την κλινική εξέταση και τη συλλογή δειγμάτων ιατρικά θερμόμετρα έγχρωμα και ανεξίτηλα spray για μαρκάρισμα των ζώων σύρριγγες και βελόνες μιάς χρήσης φιαλίδια αιμοληψίας με ή χωρίς αντιπηκτικό περιέκτες (πλαστικοί ή γυάλινοι) πλαστικά κοχλιάρια μίας χρήσεως.

7. Έντυπα-Υποδείγματα που θα πρέπει να συμπληρώσει ο Κτηνίατρος έντυπο κλινικής εξέτασης έντυπο επιδημιολογικής έρευνας έντυπο αποστολής δειγμάτων και γενικά όλα τα έντυπα-υποδείγματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Μέρος Γ΄.

8. Εργαλεία νεκροτομής-νεκροψίας, αναισθητοποίησης και θανάτωσης των ζώων. μαχαίρια κατάλληλα για νεκροτομή ψαλίδια κατάλληλα για νεκροτομή νυστέρια-λεπίδες λαβίδες χειρουργικές-ανατομικές γάζες σύρριγγες και βελόνες μιάς χρήσης ηρεμιστικά ειδικό πιστόλι ή οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο για την χορήγηση του ηρεμιστικού τα κατάλληλα μέσα θανάτωσης (ανάλογα με τη μέθοδο θανάτωσης που θα επιλέξει το

Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας).

9. Υλικά συσκευασίας των δειγμάτων περιέκτες

50

Page 51: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

μεταλλικοί περιέκτες μεταλλικά-ξύλινα κιβώτια ισοθερμικά κιβώτια-παγοκύστεις αυτοκόλλητες ταινίες αυτοκόλλητες ετικέττες σπάγγο ανεξίτηλοι μαρκαδόροι

10. Κατάλληλα, για κάθε είδος ζώου, μέσα συγκράτησης των ζώων ρινοσφιγκτήρα ιμάντες.

11. Όχημα jeep.

12. Καύσιμα.

13. Φλόγιστρα.

14. Φορητοί ψεκαστήρες.

51

Page 52: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

VΙI. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Υπουργική απόφαση.

52

Page 53: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

VΙII. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ

Α. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΣΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ:ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ:FAX ΑΡΧΗΣ:E-mail ΑΡΧΗΣ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ:ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ:FAX ΑΡΧΗΣ:E-mail ΑΡΧΗΣ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ:ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ:FAX ΑΡΧΗΣ:E-mail ΑΡΧΗΣ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ:ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ:FAX ΑΡΧΗΣ:E-mail ΑΡΧΗΣ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

Γ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ:ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ:FAX ΑΡΧΗΣ:E-mail ΑΡΧΗΣ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

53

Page 54: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

Δ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ:ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ:FAX ΑΡΧΗΣ:E-mail ΑΡΧΗΣ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

54

Page 55: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

ΙX. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Α. ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

I. ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ: ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ: FAX ΑΡΧΗΣ: E-mail ΑΡΧΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ: ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ: FAX ΑΡΧΗΣ: E-mail ΑΡΧΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ: ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ: FAX ΑΡΧΗΣ: E-mail ΑΡΧΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

II. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ: ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ: FAX ΑΡΧΗΣ: E-mail ΑΡΧΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

III. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ( ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ )

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ: ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ: FAX ΑΡΧΗΣ: E-mail ΑΡΧΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

55

Page 56: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

Β. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

1. ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

I. ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ: ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ: FAX ΑΡΧΗΣ: E-mail ΑΡΧΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ: ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ: FAX ΑΡΧΗΣ: E-mail ΑΡΧΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ: ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ: FAX ΑΡΧΗΣ: E-mail ΑΡΧΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ: ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ: FAX ΑΡΧΗΣ: E-mail ΑΡΧΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:

ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

II. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΕΣ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ: ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ :FAX ΑΡΧΗΣ: E-mail ΑΡΧΗΣ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ: ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ: FAX ΑΡΧΗΣ: E-mail ΑΡΧΗΣ:

56

Page 57: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

III. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ: ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ: FAX ΑΡΧΗΣ:E-mail ΑΡΧΗΣ:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

2. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

I.ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ: ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ: FAX ΑΡΧΗΣ: E-mail ΑΡΧΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ: ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ: FAX ΑΡΧΗΣ: E-mail ΑΡΧΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ:ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ: FAX ΑΡΧΗΣ: E-mail ΑΡΧΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

II. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΕΣ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ: ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ: FAX ΑΡΧΗΣ: E-mail ΑΡΧΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ: ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ:

57

Page 58: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

FAX ΑΡΧΗΣ: E-mail ΑΡΧΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ: ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ: FAX ΑΡΧΗΣ: E-mail ΑΡΧΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

III. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ: ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ: FAX ΑΡΧΗΣ: E-mail ΑΡΧΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

3. ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΑΣ

I.ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ: ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ: FAX ΑΡΧΗΣ: E-mail ΑΡΧΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ: ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ: FAX ΑΡΧΗΣ: E-mail ΑΡΧΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ: ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ: FAX ΑΡΧΗΣ: E-mail ΑΡΧΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ:

58

Page 59: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ: FAX ΑΡΧΗΣ: E-mail ΑΡΧΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

II. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ: ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ: FAX ΑΡΧΗΣ: E-mail ΑΡΧΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

III. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ: ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ: FAX ΑΡΧΗΣ: E-mail ΑΡΧΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ: ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ: FAX ΑΡΧΗΣ: E-mail ΑΡΧΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:

59

Page 60: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

ΜΕΡΟΣ Β΄ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΒ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣΑΡΙΘΜΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΒΟΟΕΙΔΗΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΝΕΚΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΥΠΟΠΤΑ

ΑΡΜΟΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΑΡΜΟΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΑΡΜΟΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

01 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΛΑΡΙΣΑ02 ΑΤΤΙΚΗ (ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗ) ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΛΑΡΙΣΑ03 ΒΟΙΩΤΙΑ ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΛΑΡΙΣΑ04 ΕΥΒΟΙΑ ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΛΑΡΙΣΑ05 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΛΑΡΙΣΑ06 ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΛΑΡΙΣΑ07 ΦΩΚΙΔΑ ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΛΑΡΙΣΑ09 ΑΤΤΙΚΗ (ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗ) ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΛΑΡΙΣΑ11 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΛΑΡΙΣΑ12 ΑΡΚΑΔΙΑ ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΛΑΡΙΣΑ13 ΑΧΑΪΑ ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΛΑΡΙΣΑ14 ΗΛΕΙΑ ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΛΑΡΙΣΑ15 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΛΑΡΙΣΑ16 ΛΑΚΩΝΙΑ ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΛΑΡΙΣΑ17 ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΛΑΡΙΣΑ21 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΛΑΡΙΣΑ22 ΚΕΡΚΥΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΛΑΡΙΣΑ23 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΛΑΡΙΣΑ24 ΛΕΥΚΑΔΑ ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΛΑΡΙΣΑ25 ΑΤΤΙΚΗ (Ν.ΑΘΗΝΩΝ) ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΛΑΡΙΣΑ29 ΑΤΤΙΚΗ (Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ) ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΛΑΡΙΣΑ31 ΑΡΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΛΑΡΙΣΑ32 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΛΑΡΙΣΑ33 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΛΑΡΙΣΑ34 ΠΡΕΒΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΛΑΡΙΣΑ41 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ42 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ43 ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ44 ΤΡΙΚΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ51 ΓΡΕΒΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑ52 ΔΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑ53 ΗΜΑΘΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑ54 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑ55 ΚΑΒΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑ56 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑ57 ΚΙΛΚΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑ58 ΚΟΖΑΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑ59 ΠΕΛΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑ61 ΠΙΕΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑ62 ΣΕΡΡΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑ63 ΦΛΩΡΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑ64 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑ71 ΕΒΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑ72 ΞΑΝΘΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑ73 ΡΟΔΟΠΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑ81 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΛΑΡΙΣΑ82 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΛΑΡΙΣΑ83 ΛΕΣΒΟΣ ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΛΑΡΙΣΑ84 ΣΑΜΟΣ ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΛΑΡΙΣΑ85 ΧΙΟΣ ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΛΑΡΙΣΑ91 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΛΑΡΙΣΑ92 ΛΑΣΗΘΙ ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΛΑΡΙΣΑ93 ΡΕΘΥΜΝΟ ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΛΑΡΙΣΑ94 ΧΑΝΙΑ ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΙΝΣΤ. ΑΦΘΩΔ. ΠΥΡΕΤ. ΛΑΡΙΣΑ

60

Page 61: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

II. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΒ

1. Ταχείες διαγνωστικές δοκιμές / ανοσολογικές δοκιμές

Ως ταχείες δοκιμές για τον έλεγχο της ΣΕΒ χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες μέθοδοι:

i. Δοκιμή ανοσοκαθήλωσης, με βάση τη διαδικασία Western blotting για την ανίχνευση του ανθεκτικού στην πρωτεινάση Κ τμήματος PrPRes ( Prionics Check Western test).

ii. Δοκιμή ELISA χημειοφωταύγειας που περιλαμβάνει διαδικασία εκχύλισης και τεχνική ELISA με χρήση αντιδραστηρίου ενισχυμένης χημειοφωταύγειας (Enfer test και Enfer TSE Kit version 2.0, αυτοματοποιημένη παρασκευή δείγματος).

iii. Ανοσολογική δοκιμή με μικροπλάκες για την ανίχνευση του PrPSc (Enfer TSE Version 3.0).

iv. Ανοσολογική δοκιμή τύπου σάντουιτς για το τμήμα PrPRes, η οποία εκτελείται μετά από μετουσίωση και συμπύκνωση (Bio-rad TeSeE test).

v. Ανοσολογική δοκιμή (ELISA) με μικροπλάκες η οποία ανιχνεύει το ανθεκτικό στην πρωτεινάση Κ PrPRes με μονοκλωνικά αντισώματα (Prionics-Check LIA test).

vi. Ανοσολογική δοκιμή εξαρτώμενη από τη διαμόρφωση BSE antigen kit (Beckman Coulter InPro CDI kit).

vii.Δοκιμή ELISA χημειοφωταύγειας για τον ποιοτικό προσδιορισμό του PrPSc (CediTect BSE test).

viii.Ανοσολογική δοκιμή με τη χρήση χημικού πολυμερούς για την επιλεκτική δέσμευση του PrPSc και ενός μονοκλωνικού αντισώματος ανίχνευσης που κατευθύνεται έναντι διατηρημένων περιοχών του μορίου του PrP (IDEXX HerdCheK BSE Antigen Test Kit, EIA).

ix.Ανοσολογική δοκιμή πλευρικής ροής με τη χρήση δύο διαφορετικών μονοκλωνικών αντισωμάτων για την ανίχνευση τμημάτων PrP ανθεκτικών στην πρωτεϊνάση Κ (Prionics Check PrioSTRIP).

x. Αμφίπλευρη ανοσολογική δοκιμή με τη χρήση δύο διαφορετικών μονοκλωνικών αντισωμάτων που κατευθύνονται έναντι δύο επιτόπων που υπάρχουν σε PrPSc βοοειδών που βρίσκεται σε ιδιαίτερα ξεδιπλωμένη διάταξη (Roboscreen Beta Prion BSE EIA Test Kit).

xi. ELISA τύπου σάντουιτς για την ανίχνευση της ανθεκτικής στην πρωτεϊνάση Κ PrPSc (Roche Applied Science PrionScreen).

xii.Δέσμευση αντιγόνων ELISA με τη χρήση δύο διαφορετικών μονοκλωνικών αντισωμάτων για την ανίχνευση τμημάτων PrP ανθεκτικών στην πρωτεϊνάση Κ (Fujirebio FRELISA BSE post mortem rapid BSE Test).

Για όλες τις δοκιμές τα δείγματα ιστών στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι δοκιμές πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες χρήσης του παραγωγού.

Ο παραγωγός της ταχείας δοκιμής πρέπει να εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας, εγκεκριμένο από το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς (ΚΕΑ) και το οποίο εξασφαλίζει ότι η απόδοση της δοκιμής δεν μεταβάλλεται. Ο παραγωγός της δοκιμής πρέπει να υποβάλει το πρωτόκολλο της δοκιμής στο Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς.

61

Page 62: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

Τροποποιήσεις των ταχειών δοκιμών και των πρωτοκόλλων της δοκιμής μπορούν να γίνουν μόνον αφού αυτές κοινοποιηθούν προηγουμένως στο Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς και υπό τον όρο ότι το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς κρίνει ότι η τροποποίηση αυτή δεν αλλοιώνει την ευαισθησία, την εξειδίκευση ή την αξιοπιστία της δοκιμής. Το σχετικό πόρισμα κοινοποιείται στην Επιτροπή και στα Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς.

2. Επιβεβαιωτικές δοκιμές για τη ΣΕΒ

Για την επιβεβαίωση της ΣΕΒ πραγματοποιούνται:

i) ιστοπαθολογικές ή

ii) άλλες διαγνωστικές μέθοδοι, όπως περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Προδιαγραφών για Διαγνωστικές δοκιμές και εμβόλια του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών (ΟΙΕ, 5η έκδοση 2004) όπως ανοσοϊστοχημεία, ανοσοκαθήλωση και παρατήρηση των χαρακτηριστικών ινιδίων SAF με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

62

Page 63: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

III. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΕΚΡΑ ΖΩΑ ή ΣΦΑΓΙΑ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ)

α) Τα δείγματα υποβάλλονται σε 1η εξέταση με μία από τις ταχείες ανοσολογικές δοκιμές που περιγράφονται στο Τμήμα II.

β) Αν τα αποτελέσματα της 1ης εξέτασης είναι ασαφή ή θετικά, το δείγμα υποβάλλεται σε 2η

εξέταση επιβεβαίωσης με ιστοπαθολογική εξέταση του εγκεφαλικού στελέχους σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Προδιαγραφών για Διαγνωστικές Δοκιμές και Εμβόλια του ΟΙΕ (5η

Έκδοση, 2004), εκτός αν το υλικό έχει υποστεί αυτόλυση ή είναι ακατάλληλο για ιστοπαθολογική εξέταση.

γ) Αν τα αποτελέσματα της 2ης εξέτασης είναι ασαφή ή αρνητικά ή αν το υλικό έχει υποστεί αυτόλυση, το δείγμα υποβάλλονται σε 3η εξέταση με μία άλλη από τις διαγνωστικές μεθόδους που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Προδιαγραφών για Διαγνωστικές Δοκιμές και Εμβόλια του ΟΙΕ (5η Έκδοση, 2004), όπως η ανοσοκυτταροχημεία, ή ανοσοκαθήλωση ή ανίχνευση χαρακτηριστικών ινιδίων SAF με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

2. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ένα βοοειδές, που εξετάστηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω, θεωρείται ότι έχει προσβληθεί από την ΣΕΒ, αν το αποτέλεσμα της ταχείας δοκιμής είναι θετικό ή ασαφές και: το αποτέλεσμα της 2ης εξέτασης (ιστοπαθολογική εξέταση) είναι θετικό,

ή το αποτέλεσμα της 3ης εξέτασης (ανοσοκυτταροχημεία ή ανοσοκαθήλωση κ.λ.π.) είναι θετικό.

3. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΛΙΝΙΚΑ ΥΠΟΠΤΑ ΖΩΑ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ)

α) Τα δείγματα υποβάλλονται σε 1η εξέταση με ιστοπαθολογική εξέταση του εγκεφαλικού στελέχους, εκτός αν το υλικό έχει υποστεί αυτόλυση ή είναι ακατάλληλο για ιστοπαθολογική εξέταση.

β) Αν τα αποτελέσματα της 1ης εξέτασης είναι ασαφή ή αρνητικά ή αν το υλικό έχει υποστεί αυτόλυση, το δείγμα υποβάλλεται σε 2η εξέταση με μία άλλη από τις διαγνωστικές μεθόδους που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Προδιαγραφών για Διαγνωστικές Δοκιμές και Εμβόλια του ΟΙΕ (5η Έκδοση, 2004), όπως η ανοσοκυτταροχημεία, ή ανοσοκαθήλωση ή ανίχνευση χαρακτηριστικών ινιδίων SAF με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

4. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ένα βοοειδές, που εξετάστηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω, θεωρείται ότι έχει προσβληθεί από την ΣΕΒ, αν το αποτέλεσμα μίας από τις ανωτέρω εξετάσεις είναι θετικό.

63

Page 64: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

ΜΕΡΟΣ Γ΄ΕΓΓΡΑΦΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ

EΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημ:.……………………………………..ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ:.………………………………ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ…………………………………….. Προς: Κτηνοτρόφο……………………………Δ/νση:…………………………….. Κοιν.: Διεύθυνση ΚτηνιατρικήςΤαχ. Κώδ:………………………… …………………………..Πληροφορίες:…………………….Τηλ:………………………………..

1. Πρακτικό

ενημέρωσης ιδιοκτήτη/υπεύθυνου εκμετάλλευσης ύποπτης για ΣΕΒ

Ο……………………………………………………………………………….ιδιοκτήτης/υπεύθυνος της εκμετάλλευσης βοοειδών……………………………………………………………......(Κωδ. αριθμός) κάτοικος……………………………………………………………………………………………………..τηλ….…………………………...ενημερώθηκα επισήμως από τον ……………………………………Κτηνίατρο του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας…………………………………………………..ότι η εκμετάλλευση είναι ύποπτη για ΣΕΒ.

Αναλαμβάνω ως εκ τούτου, μέχρι τη γνωστοποίηση του εργαστηριακού αποτελέσματος επιβεβαίωσης ή αποκλεισμού της εμφάνισης της νόσου, την ευθύνη τήρησης των παρακάτω:

Την παραμονή των ζώων στους χώρους ενσταυλισμού τους. Την απαγόρευση εισόδου και εξόδου ζώντων ζώων και την απαγόρευση εξόδου δυνητικά

μολυσμένων ζωοτροφών. Την ενημέρωση των αρμοδίων Κτηνιατρικών αρχών για τους θανάτους των ζώων καθώς

και για την εμφάνιση και άλλων ζώων με ύποπτα συμπτώματα.

Ο ιδιοκτήτης/υπεύθυνος Ο Κτηνίατροςτης εκμετάλλευσης

……………………………… …………………………….. (υπογραφή) (υπογραφή)

64

Page 65: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

EΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημ:.……………………………………..ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ:.………………………………ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ…………………………………….. Προς: Κτηνοτρόφο……………………………Δ/νση:…………………………….. Ταχ. Κώδ:………………………… Πληροφορίες:…………………….Τηλ:………………………………..

2. Απόφασηλήψης μέτρων σε εκμετάλλευση ύποπτη για ΣΕΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Τα άρθρα 8 και 9 του Β.Δ. 26-3-36 (Α΄ 174) «περί μέτρων προς πρόληψη και καταστολή των μεταδοτικών νοσημάτων των ζώων».

β) Το άρθρο 12 του Καν. 999/2001 (Ε.Ε. Αρ. L 147/31-05-01 σελ. 1) «για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών».

γ) Την με αριθμό.……………………………..….απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών» (ΣΕΒ) (ΦΕΚ ………………………..)

2. Το γεγονός ότι υπάρχει υπόνοια παρουσίας ΣΕΒ στην εκμετάλλευση βοοειδών………………………………..(Κωδ. αριθμός) του……………………………………………στην περιοχή………………………………………………………………………………………………..μετά από την κλινική εξέταση των ζώων………………………………(αριθμ. πρωτ.) ή το θετικό αποτέλεσμα στην ταχεία δοκιμή…………………………..(αριθμ. πρωτ. εργαστηριακής εξέτασης).

3. Την ανάγκη λήψης μέτρων για την πρόληψη εξάπλωσης της νόσου.

4. Την με αριθμό…………………………………………Κοινή Απόφαση Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομίας και Οικονομικών «έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης ζωϊκού κεφαλαίου, το έτος ……………………» (ΦΕΚ………………….).

65

Page 66: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χαρακτηρίζουμε την εκμετάλλευση βοοειδών ……………………………………….(Κωδ. αριθμός)

του…………….……………………………………………………………………………………………..

κατοίκου……………………………………........................................................................................

ύποπτη προσβολής από ΣΕΒ και επιβάλλουμε τα μέτρα:

1. Την απομόνωση της εκμετάλλευσης, την απαγόρευση εισόδου και εξόδου ζώντων ζώων και την απαγόρευση εξόδου δυνητικά μολυσμένων ζωοτροφών.

2. Τη κλινική εξέταση όλων των ζώων της εκμετάλλευσης.

3. Τη θανάτωση των ύποπτων ζώων και την αποστολή δειγμάτων στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη διάγνωση των ΜΣΕ.

4. Την καταστροφή των πτωμάτων των ύποπτων ζώων με…………………………………………

5. Οι δαπάνες που αφορούν την αξία των καταστραφέντων ζώων και σφάγιων καλύπτονται από την με αριθμό……………………………………………….. Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομίας και Οικονομικών «έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου, το έτος ……………………» (ΦΕΚ………………….).

6. Την καταγραφή και ατομική σήμανση όλων των ευπαθών ζώων της εκμετάλλευσης.

7. Την εφαρμογή της απόφασης αυτής αναθέτουμε στο Α.Κ./Κ.Κ επικουρούμενες στο έργο τους από τις Αστυνομικές, Λιμενικές, Κοινοτικές Αρχές ως και τα όργανα της Αγροφυλακής.

8. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας έχει σαν συνέπεια την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 17 της παρούσας απόφασης.

9. Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι την ανάκλησή της.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής

…………………………………….. (υπογραφή)Πίνακας Αποδεκτών

Αποδέκτες για ενέργεια

Α.Κ./Κ.Κ …………………………………………

Αποδέκτες για κοινοποίησηΥπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γενική Διεύθυνση ΚτηνιατρικήςΔιεύθυνση Υγείας των ΖώωνΤμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών ΝοσημάτωνΑχαρνών 2 – 101 76 Αθήνα

66

Page 67: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

EΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημ:.……………………………………..ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ:.………………………………ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ…………………………………….. ΠΡΟΣ:ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ/νση:…………………………….. ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Κώδ:…………………………Πληροφορίες:…………………….Τηλ:………………………………..

3. Δελτίοκοινοποίησης υπόνοιας ΣΕΒ στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας

Ονοματεπώνυμο κτηνοτρόφου…………………………………………………………………………...

1. Γενικές πληροφορίες 1.1 Νόσημα………………………………………………………………………………………………. 1.2 Είδος εκμετάλλευσης……………………………………………………………………………..… 1.3 Τοποθεσία:Νομός……………………………..Δήμος ή Κοινότητα……………………………… Τοπονύμιο…………………………………………………………………………………………… Γεωγραφικές συντεταγμένες…………………………………………………………..……………

2. Περιγραφή ύποπτης εκμετάλλευσης 2.1 Αριθμός και είδος ζώων…………………………………………………………………………… 2.2 Υπόνοια 2.2.1 Ημερομηνία υπόνοιας…………………………………………………………..………….. 2.2.2 Λόγος υπόνοιας………………………………………………………………….…………. 2.2.3 Περιγραφή συμπτωμάτων………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

2.2.4 Ζώα που νόσησαν………………………………………………………………………… 2.2.5 Ζώα που πέθαναν…………………………………………….…………………………..

3. Ενέργειες και μέτρα επί υπόνοιας 3.1 Ημερομηνία εφαρμογής …………………………………………………………………………... 3.2 Περιγραφή μέτρων………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...

4. Επιδημιολογική διερεύνηση 4.1 Αναδρομική διερεύνηση. Προέλευση της μόλυνσης……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………. 4.2 Προοπτική διερεύνηση. Διασπορά της μόλυνσης………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….

67

Page 68: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής

………………………………….. (υπογραφή)

68

Page 69: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημ:.……………………………………….ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ:.……………………………….ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ………………………………….. Προς: ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ……………….…………………… Δ/νση:…………………………….. Ταχ. Κώδ:…………………………Πληροφορίες:…………………….Τηλ:………………………………..

4.Έκθεση κλινικής εξέτασης για ΣΕΒ

Τμήμα Ι: Πληροφορίες για την εκτροφή Ι.1 Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη Ι.2 Διεύθυνση ιδιοκτήτηΙ.3 Τοποθεσία εκμετάλλευσηςΙ.4 Κωδικός αρ. εκμετάλλευσηςΙ.5 Αριθμός ζώων στην εκμετάλλ.Ι.6 Παραγωγική κατεύθυνσηΙ.7 Διάρκεια λειτουργίαςΙ.8 Άλλα είδη ζώων (μικρά μηρυκαστικά, χοίροι, πτηνά)

Τμήμα ΙΙ: Πληροφορίες για το (τα) ύποπτο (-α) ζώο (-α)Α/Α Αριθμός ενωτίου Ηλικία Φυλή Φύλο

♂ ♀

Τμήμα ΙΙΙ: Πληροφορίες που οδηγούν σε υπόνοια ΣΕΒΙΙΙ.1 Ημερομηνία κοινοποίησης ΙΙΙ.2 Τρόπος κοινοποίησηςΙΙΙ.3 Ημερομηνία πρώτης εξέτασηςΙΙΙ.4 Προσωρινή διάγνωση (αν τέθηκε)ΙΙΙ.5 Τυχόν θεραπευτική αγωγή (αν έγινε) α) Περιγραφή θεραπείας β) Διάρκεια γ) ΑποτελέσματαΙΙΙ.6 Ημερομ.δεύτερης εξέτασης (αν έγινε) ΙΙΙ.7 Ημερομηνία θανάτωσηςΙΙΙ.8 Αποτέλεσμα εργαστ/κής εξέτασης ΙΙΙ.9 Αρ.πρωτ. και ημερομηνία Εργαστηριακής επιβεβαίωσης

69

Page 70: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

Τμήμα IV: Ευρήματα κλινικής εξέτασης Συμπτώματα ΝΑΙ ΟΧΙ Ημερομ.

Έναρξης

Μεταβολές Απροθυμία κίνησηςΣυμπεριφοράς Αφύσικη θέση και στάση κεφαλής

Πίεση κεφαλής σε αντικείμεναΥπερευαισθησία (σε ήχο, φώς)Τριγμός οδόντωνΥπερκινητικότητα αυτιώνΕπιθετικότηταΜυϊκός τρόμοςΛακτίσματα στο κενό

Ανωμαλίες Κυκλικές κινήσειςΚίνησης Αδυναμία στήριξης/πτώση

Αταξία προσθίων/οπισθίων άκρωνΠάρεσηΚατάκλιση

Άλλα Απώλεια βάρουςΣυμπτώματα Απώλεια γενικής κατάστασης

ΤύφλωσηΔερματικές αλλοιώσειςΚνησμόςΆλλα (προσδιορίστε)

Ο Κτηνίατρος

…………………………..

(υπογραφή)

70

Page 71: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

EΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημ:.……………………………………..ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ:.………………………………ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ…………………………………….. Προς: Κτηνοτρόφο……………………………Δ/νση:…………………………….. Ταχ. Κώδ:…………………………Πληροφορίες:…………………….Τηλ:………………………………..

5. Απόφασηάρσης μέτρων σε εκμετάλλευση ύποπτη για ΣΕΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής

Έχοντας υπ’όψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Τα άρθρα 8 και 9 του Β.Δ. 26-3-36 (Α΄ 174) «περί μέτρων προς πρόληψη και καταστολή των μεταδοτικών νοσημάτων των ζώων».

β) Το άρθρο 12 του Καν. 999/2001 (Ε.Ε. Αρ. L 147 / 31-05-01 σελ. 1) «για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών».

γ) Την με αριθμό.……………………………..….απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών» (ΣΕΒ) (ΦΕΚ ………………………..)

2. Την με αριθμό.……………………………..απόφαση λήψης μέτρων λόγω υπόνοιας παρουσίας της ΣΕΒ.

3. Το τελικό αρνητικό αποτέλεσμα στην εργαστηριακή εξέταση σύμφωνα με την αριθμό.…………………………………….απάντηση του Εργαστηρίου………………………….........

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την άρση όλων των μέτρων που είχαν επιβληθεί, λόγω υπόνοιας παρουσίας της ΣΕΒ, με την ανωτέρω αναφερόμενη απόφαση στην εκτροφή βοοειδών…………………………………(κωδ.αρ. εκτροφής) του κτηνοτρόφου……………………………………………. κατοίκου……………………...μετά τα αρνητικά αποτελέσματα σύμφωνα με την με αριθμό…………………………………………απάντηση του Εργαστηρίου……………………………………………………………………………… Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής

………………………………………

(υπογραφή)

71

Page 72: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

Πίνακας Αποδεκτών

Αποδέκτες για ενέργειαΑ.Κ……………………………………………………

Αποδέκτες για ΚοινοποίησηΥπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γενική Διεύθυνση ΚτηνιατρικήςΔιεύθυνση Υγείας των ΖώωνΤμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών ΝοσημάτωνΑχαρνών 2 – 101 76 Αθήνα

72

Page 73: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

EΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ…………………… ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………………………………… ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ………… ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……………………………………..

6(α). Δελτίοαποστολής δείγματος-εργαστηριακών εξετάσεων(ατομική δειγματοληψία)

Ι.1.Στοιχεία εκτροφής και ζώουΚωδ.ΧΩΡΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣΚωδ.ΧΩΡΑΣ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΩΤΙΟΥ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ(ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ)

ΦΥΛΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ

Ι.2.Αιτία εξέτασης για ΣΕΒ021 Επείγουσα σφαγή >48 μηνών*022 Νεκρό ή ετοιμοθάνατο >48 μηνών*023 Κλινική υποψία ανεξαρτήτου ηλικίας024 Κλινικά υγιή >48 μηνών που σφάζονται στα πλαίσια προγραμμάτων*025 Κλινικά υγιή >48 μηνών που σφάζονται για ανθρώπινη κατανάλωση*026 Μη υγιή προ σφαγής >48 μηνών*027 Ζώα «Κλάσης» >12 μηνών028 Ζώα «Σε επαφή» >24 μηνών*αφορούν τον εθνικό πληθυσμό των βοοειδών

Ι.3.Στοιχεία δειγματοληψίαςΗμ/νια σφαγής-θανάτου (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ)Ημ/νια συλλογής δείγματος (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ)Τόπος συλλογής δείγματος

Σφαγείο (ΚΩΔ.)ΕκτροφήΆλλο

Κατάσταση δείγματος κατά τη συλλογή ΚΑΛΗ ΚΑΚΗΣήμανση δείγματος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ……………………………………………ΥΠΟΓΡΑΦΗ……………………….

ΙΙ.1.Εργαστηριακές ΕξετάσειςΕργαστήριο υποδοχής δείγματος (ΚΩΔ.)Ημ/νια άφιξης δείγματος (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ)Κατάσταση δείγματος κατά την άφιξη ΚΑΛΗ ΚΑΚΗ ΑΚΑΤ.

ΙΙ.2.Αποτελέσματα ΕξετάσεωνΜέθοδος Εξέτασης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

01 ΑΡΝ. 02 ΘΕΤ. 03 ΑΜΦ. 04 ΔΕΝ ΕΞΕΤ.1.Ταχεία δοκιμή-Biorad TeSeE2.Ανοσοκαθήλωση3.Ιστοπαθολογική4.Ανοσο-ιστο-χημική

ΙΙ.3.Τελικό αποτέλεσμαΗμ/νια έκδοσης τελικού αποτελέσματοςΤελικό Αποτέλεσμα ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΘΕΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΞΕΤ.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ……………………………………………ΥΠΟΓΡΑΦΗ…………………………………

73

Page 74: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Συμπληρώνεται σε δύο αντίγραφα. Το ένα συνοδεύει το δείγμα και το δεύτερο παραμένει στο αρχείο του κτηνιάτρου.

74

Page 75: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

EΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ…………………… ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………………………………… ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ………… ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……………………………………..

6(β) Δελτίο αποστολής δειγμάτων-εργαστηριακών εξετάσεων βοοειδών που σφάζονται για ανθρώπινη κατανάλωση(πολλαπλή δειγματοληψία)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣΚΩΔ.

ΝΟΜΟΥ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ

ΧΩΡΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣΚΩΔ.

ΝΟΜΟΥ/ΕΚΤΡΟΦΗΣΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΝΩΤΙΟΥ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

ΗΜ

/ΝΙΑ

ΓΕΝ

/ΣΗ

Η/Μ

Μ/Ε

Ε ΦΥΛΟ ΑΙΤΙΑ ΕΞ/ΣΗΣ

ΗΜ

/ΝΙΑ

ΣΦ

ΑΓΗ

ΣΗ

Η/Μ

Μ/Ε

Ε

ΚΩ

ΔΙΚ

ΟΣ

ΣΦΑ

ΓΕΙΟ

Υ

ΣΗΜ

ΑΝ

ΣΗ

ΔΕΙ

Γ/ΤΟ

Σ

ΑΡΣ

.

ΘΗ

Λ. Ο24>48μην.

025>48μην.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΩΔ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΦΙΞΗΣ

(ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) ΑΡ.

ΒΙΒ

Λ.

ΕΡΓ/

ΡΙΟ

Υ

ΚΑ

Τ/ΣΗ

Δ

ΕΙΓ/

ΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΤΑΧΕΙΑ ΔΟΚΙΜΗBiorad TeSeE

ΑΠΟΤ.ΑΝΟΣΟ-ΚΑΘ/

ΣΗΣΑΠΟΤ.

ΙΣΤΟ/ΠΑΘΑΠΟΤ.ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΙ

ΚΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑΕΚΔΟΣΗΣ

(ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ)ΤΕΛΙΚΟ

ΑΠΟΤ/ΣΜΑΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΤ/ΣΜΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Συμπληρώνεται σε δύο αντίγραφα. Το ένα συνοδεύει το δείγμα και το δεύτερο παραμένει στο αρχείο του κτηνιάτρου.

75

Page 76: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

EΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημ:.……………………………………..ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ:.………………………………ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ …………………………………….. ΠΡΟΣ:ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥΔ/νση:…………………………….. ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Κώδ:………………………… Πληροφορίες:…………………….Τηλ:………………………………..

7. Δελτίοκοινοποίησης εστίας στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας

Ονοματεπώνυμο……………………………………………………………………………………………

1. Γενικές πληροφορίες 1.1 Νόσημα………………………………………………………………………………………………. 1.2 Αριθμός εστίας………………………………………………………………………………………. 1.3 Είδος εστίας……………………………………………………………………………..…………... 1.4 Τοποθεσία:Νομός…………………………………..Δήμος ή Κοινότητα…………………………

Τοπονύμιο…………………………………………………………………………………………… Γεωγραφικές συντεταγμένες…………………………………………………………..…………

2. Περιγραφή εστίας 2.1 Αριθμός και είδος ζώων…………………………………………………………………………… 2.2 Αριθμός και είδος ζώων που: α) αρρώστησαν………………….β) πέθαναν…………………. 2.3 Υπόνοια 2.3.1 Ημερομηνία υπόνοιας…………………………………………………………..………….. 2.3.2 Λόγος υπόνοιας………………………………………………………………….…………. 2.4 Επιβεβαίωση 2.4.1 Ημερομηνία επιβεβαίωσης………………………………………………………………… 2.4.2 Μέθοδος επιβεβαίωσης……………………………………………………………………. 2.4.2.1 Κλινική………………………………………………………………………………. Περιγραφή συμπτωμάτων…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

2.4.2.2 Εργαστηριακή………………………………………………………….………….. Αρμόδιο Εργαστήριο……………………………………………………………… Εργαστηριακή μέθοδος…………………………………………………………… Αποτελέσματα……………………………………………………………….…….. 2.4.2.3 Επιδημιολογική…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

3. Ενέργειες και μέτρα επί υπόνοιας 3.1 Ημερομηνία εφαρμογής …………………………………………………………………………... 3.2 Περιγραφή μέτρων………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

76

Page 77: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

……………………………………………………………………………………………………………….

4. Ενέργειες και μέτρα επί επιβεβαίωσης 4.1 Ημερομηνία εφαρμογής…………………………………………………………………………… 4.2 Περιγραφή μέτρων………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4.3 Αριθμός και είδος ζώων που θανατώθηκαν και καταστράφηκαν……………………………... 4.4 Ημερομηνία θανάτωσης ζώων……………………………………………………………………. 4.5 Ημερομηνία καταστροφής των πτωμάτων………………………………………………………. 4.6 Ημερομηνία καθαρισμού και απολύμανσης…………………………………………………….. 4.7 Άλλα μέτρα 4.7.1 Ημερομηνία εφαρμογής…………………………………………………………………….. 4.7.2 Περιγραφή μέτρων…………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….

5. Επιδημιολογική διερεύνηση 5.1 Αναδρομική διερεύνηση. Προέλευση της μόλυνσης……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………. 5.2 Προοπτική διερεύνηση. Διασπορά της μόλυνσης………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής

………………………………….. (υπογραφή)

77

Page 78: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

EΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημ:.……………………………………..ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ:.………………………………ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ…………………………………….. Προς: Κτηνοτρόφο……………………………Δ/νση:…………………………….. Ταχ. Κώδ:………………………… Πληροφορίες:…………………….Τηλ:………………………………..

8. Απόφαση λήψης μέτρων σε εκμετάλλευση μολυσμένη από ΣΕΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής

Έχοντας υπ’όψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Τα άρθρα 8 και 9 του Β.Δ. 26-3-36 (Α΄ 174) «περί μέτρων προς πρόληψη και καταστολή των μεταδοτικών νοσημάτων των ζώων».

β) Το άρθρο 13 του Καν. 999/2001 (Ε.Ε. Αρ. L 147 / 31-05-01 σελ. 1) «για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών»

γ) Την με αριθμό.……………………………..….απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών» (ΣΕΒ) (ΦΕΚ ………………………..).

2. Την με αριθμό ………………………απάντηση του Εργαστηρίου…………………………………σύμφωνα με την οποία επιβεβαιώνεται η μόλυνση της εκτροφής…………………………………….(Κωδ. αριθμός) του……………………………………………………………..στην περιοχή………….………………………………………..από την Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών.

3. Την με αριθμό …………………………………………….απόφασή μας για την λήψη μέτρων λόγω υπόνοιας εμφάνισης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών.

4. Την με αριθμό…………………………………………έκθεση επιδημιολογικής έρευνας του Α.Κ/Κ.Κ……………………………………………….

5. Την ανάγκη λήψης μέτρων για την πρόληψη εξάπλωσης της νόσου στον υπόλοιπο Νομό και στη λοιπή Χώρα.

6. Την με αριθμό…………………………………………………Κοινή Απόφαση Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομίας και Οικονομικών «έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης ζωϊκού κεφαλαίου, το έτος ……………………» (ΦΕΚ………………….).

78

Page 79: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κηρύσσουμε την εκμετάλλευση βοοειδών………………………………………..(Κωδ. αριθμός) του ………………………………………………………….κατοίκου…………………………………………. μολυσμένη από ΣΕΒ και επιβάλλουμε τα μέτρα:

1. Θανατώνονται και καταστρέφονται όλοι οι απόγονοι, σε περίπτωση που η ΣΕΒ επιβεβαιώνεται σε θηλυκό ζώο, που γεννήθηκαν κατά τα δύο (2) έτη πριν ή μετά την κλινική εκδήλωση της νόσου.

2. Θανατώνονται και καταστρέφονται όλα τα ζώα της κλάσης του ζώου στο οποίο επιβεβαιώθηκε η ΣΕΒ.

3. Καταστρέφονται τα πτώματα των ζώων με………………………………………………………….

4. Καταστρέφονται οι μολυσμένες ζωοτροφές με………………………………………………………

5. Οι δαπάνες που αφορούν την αξία των καταστραφέντων ζώων και των μολυσμένων ζωοτροφών καθώς και του κόστους μεταφοράς, θανάτωσης και καταστροφής με……………………………..καλύπτονται από την με αριθμό …………………………………… Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομίας και Οικονομικών «Έγκριση προγράμματος οικονομικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης ζωϊκού κεφαλαίου, το έτος ……………………» (ΦΕΚ………………….).

6. Απολυμαίνονται όλοι οι στεγασμένοι και ανοικτοί χώροι της εκμετάλλευσης καθώς και τα σκεύη, εργαλεία και αντικείμενα με εγκεκριμένο απολυμαντικό. Συνιστάται η χρήση απολυμαντικού με 20.000 ppm ελεύθερου χλωρίου.

7. Διενεργείται επιδημιολογική έρευνα.

8. Η εκμετάλλευση τίθεται υπό επίσημη επιτήρηση, έως ότου ολοκληρωθεί η επιδημιολογική έρευνα της παραγράφου 7 και για κάθε μετακίνηση των ευαίσθητων στις ΜΣΕ ζώων καθώς και των προϊόντων ζωικής προέλευσης που προέρχονται από αυτά από και προς την εκμετάλλευση, απαιτείται η χορήγηση άδειας από το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας, ώστε να εξασφαλισθεί ο εντοπισμός και ο προσδιορισμός της προέλευσης των εν λόγω ζώων και των προϊόντων ζωικής προέλευσης.

9. Την εφαρμογή της απόφασης αυτής αναθέτουμε στο Α.Κ./Κ.Κ., επικουρούμενες στο έργο τους από τις Αστυνομικές, Λιμενικές, Δημοτικές, Κοινοτικές Αρχές, ως και τα όργανα της Αγροφυλακής.

10. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας έχει σαν συνέπεια την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 17 της παρούσας απόφασης.

11. Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι την ανάκλησή της.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής

………………………………….. (υπογραφή)

79

Page 80: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

Πίνακας Αποδεκτών

Αποδέκτες για ενέργειαΑ.Κ……………………………………………………

Αποδέκτες για ΚοινοποίησηΥπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γενική Διεύθυνση ΚτηνιατρικήςΔιεύθυνση Υγείας των ΖώωνΤμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών ΝοσημάτωνΑχαρνών 2 – 101 76 Αθήνα

80

Page 81: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημ:.……………………………………..ΝΟΜ.ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ:.………………………………ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ………………………………….. Προς:Διεύθυνση Κτηνιατρικής………………ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ……………….…………………… Δ/νση.…………………………….. Ταχ. Κώδ.…………………………Πληροφορίες.…………………….Τηλ.………………………………..

9. Έκθεση επιδημιολογικής έρευνας

Τμήμα Ι: Γενικές πληροφορίες

Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη…………………………………………………………………………………..Διεύθυνση……………………………………………………………………………………………………..Τηλέφωνο……………………………………………………………………………………………………...Κωδ. αρ. εκτροφής……………………………………………………………………………………………Τοποθεσία εκτροφής ………………………………………………………………………………………...Είδος και αριθμός ζώων: Βοοειδή…………………………………………………………………………..

Άλλα μηρυκαστικά……………………………………………………………… Άλλα ζώα………………………………………………………………………...

Αρ. πρωτ. και ημερομηνία εργαστηριακής επιβεβαίωσης………………………………………………..Αρ. πρωτ. και ημερομηνία έκθεσης κλινικής εξέτασης……………………………………………………

Τμήμα IΙ: Προέλευση μολυσμένου ζώου

Γεννήθηκε στην εκτροφή ΝΑΙ ΟΧΙ Εισήλθε στην εκτροφή ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν το μολυσμένο ζώο εισήλθε στην εκτροφή συμπληρώνεται ο ακόλουθος πίνακας καταγραφής των στοιχείων προέλευσης του μολυσμένου ζώου.

Ημερομηνία εισόδου στην εκτροφή …………………………………………………………Εκτροφή/περιοχή προέλευσης …………………………………………………………Εισήλθαν άλλα ζώα της ίδιας προέλευσης ; ΝΑΙ ΟΧΙ - Αν ΝΑΙ πόσα ζώα ………………………………………………………… ποιά ζώα (αρ.ενωτίων) …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………

Τμήμα IIΙ: Στοιχεία επιδημιολογικής έρευνας. Προσδιορίζονται τα ακόλουθα:

81

Page 82: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

1. Όλα τα άλλα μηρυκαστικά που βρίσκονται στην εκμετάλλευση όπου εκτράφηκε το ζώο στο οποίο επιβεβαιώθηκε η ΣΕΒ.ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΝΩΤΙΩΝ………………………………… ………………………………… …………………………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………………………… ………………………………… …………………………………

2. Όλοι οι απόγονοι που γεννήθηκαν κατά τα δύο (2) χρόνια πριν ή μετά την κλινική εκδήλωση της νόσου σε περίπτωση που η νόσος επιβεβαιώνεται σε θηλυκό ζώο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΝΩΤΙΩΝ………………………. …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Όλα τα ζώα της κλάσης* του ζώου στο οποίο επιβεβαιώθηκε η ΣΕΒ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΝΩΤΙΩΝ………………………. …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Κλάση είναι μια ομάδα βοοειδών η οποία περιλαμβάνει:α) τα ζώα που γεννήθηκαν στο ίδιο κοπάδι με το μολυσμένο ζώο κατά τους δώδεκα (12) μήνες πριν ή μετά την ημερομηνία γέννησης του μολυσμένου ζώου και

β) τα ζώα που οποιαδήποτε στιγμή κατά το πρώτο έτος της ζωής τους εκτράφηκαν μαζί με το μολυσμένο ζώο κατά το πρώτο έτος της ζωής του.

4. Η πιθανή προέλευση της νόσου……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….

5. Άλλα ζώα στην εκμετάλλευση όπου εκτράφηκε το ζώο στο οποίο επιβεβαιώθηκε η ΣΕΒ ή σε άλλες εκμεταλλεύσεις, τα οποία ενδέχεται να έχουν μολυνθεί από τον παράγοντα της ΜΣΕ, να έχουν λάβει τις ίδιες ζωοτροφές ή να έχουν εκτεθεί στην ίδια πηγή μόλυνσης.

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΜΟΛ. ΖΩΟΥ ΑΛΛΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ ΑΡ. ΖΩΩΝ ΑΡ. ΕΝΩΤΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ ΑΡ. ΖΩΩΝ ΑΡ. ΕΝΩΤΙΩΝ……………… …………….. ……………….. ……………… …………….. ………………..……………… …………….. ……………….. ……………… …………….. ………………..……………… …………….. ……………….. ……………… …………….. ………………..……………… …………….. ……………….. ……………… …………….. ………………..……………… …………….. ……………….. ……………… …………….. ………………..……………… …………….. ……………….. ……………… …………….. ………………..

6. Η διακίνηση δυνητικά μολυσμένων ζωοτροφών, άλλων υλικών ή οποιουδήποτε άλλου μέσου μετάδοσης που ενδέχεται να έχουν μεταδώσει τον παράγοντα της ΜΣΕ προς ή από τη μολυσμένη εκτροφή.Διακίνηση ζωοτροφών, άλλων υλικών ή οποιουδήποτε άλλου μέσου μετάδοσης του παράγοντα της ΜΣΕ προς την εκμετάλλευση.

82

Page 83: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ζωοτροφές …………………….. …………………… ……………………..…………………….. …………………… ……………………..…………………….. …………………… ……………………..…………………….. …………………… ……………………..

Άλλα υλικά …………………….. …………………… ……………………..…………………….. …………………… ……………………..…………………….. …………………… ……………………..…………………….. …………………… ……………………..

Άλλο μέσο μετάδοσηςτου παράγοντα της ΜΣΕ

…………………….. …………………… ……………………..…………………….. …………………… ……………………..…………………….. …………………… ……………………..…………………….. …………………… ……………………..

Διακίνηση ζωοτροφών, άλλων υλικών ή οποιουδήποτε άλλου μέσου μετάδοσης του παράγοντα της ΜΣΕ από την εκμετάλλευση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ζωοτροφές …………………….. …………………… ……………………..…………………….. …………………… ……………………..…………………….. …………………… ……………………..…………………….. …………………… ……………………..

Άλλα υλικά …………………….. …………………… ……………………..…………………….. …………………… ……………………..…………………….. …………………… ……………………..…………………….. …………………… ……………………..

Άλλο μέσο μετάδοσηςτου παράγοντα της ΜΣΕ

…………………….. …………………… ……………………..…………………….. …………………… ……………………..…………………….. …………………… ……………………..…………………….. …………………… ……………………..

Τμήμα IV: Πιθανή διασπορά της μόλυνσης

Να συμπληρωθεί ο ακόλουθος πίνακας καταγραφής πληροφοριών σχετικά με την πιθανή διασπορά της μόλυνσης από την μολυσμένη εκτροφή.

1. Πουλήθηκαν ζωντανά ζώα από την εκτροφή ; ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ΝΑΙ

α) πού ……………………………………………..

β) πότε …………………………………………….. γ) πόσα …………………………………………….. δ) ποιά (αρ.ενωτίων) ……………………………………………..2. Εσφάγησαν πρόσφατα ζώα από την εκτροφή ; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ΝΑΙα) πότε ……………………………………………..

β) πόσα ζώα ……………………………………………..3. Χρησιμοποιήθηκαν τα υποπροϊόντα τους για παρασκευή ζωοτροφών ; ΝΑΙ ΟΧΙ

83

Page 84: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

Αν ΝΑΙα) σε ποιά εγκατάσταση ……………………………………………..

β) είναι η εγκατάσταση εγκεκριμένη …………………………………………….. (Καν. (ΕΚ) αρ 1774/2002); ……………………………………………..4. Πέθαναν πρόσφατα ζώα στην εκτροφή ; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ΝΑΙα) πόσα ζώα ……………………………………………..

β) τέθηκε διάγνωση και ποιά …………………………………………….. γ) ποιά περίοδο ……………………………………………..5. Διατέθηκαν έμβρυα/ωάρια από ζώα της εκτροφής ; ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ α) πότε ……………………………………………..

β) πού …………………………………………….. γ) πόσα …………………………………………….. δ) από ποιά ζώα ……………………………………………..

Τμήμα IV: Πληροφορίες σχετικά με τη διατροφή των ζώων της μολυσμένης εκτροφής

Νεαρά ζώα Χρησιμοποιούμενες ζωοτροφές συμπύκνωμα δημητριακά Υποκατάστατα πρωτεϊν. Προέλευση ζωοτροφών (προσδιορίστε εργοστάσιο παραγωγής και εμπορική ονομασία) Χρησιμοποιούμενες ζωοτροφές pellets Ισορροπιστής Έλαια/ Λίπη Προέλευση ζωοτροφών (προσδιορίστε εργοστάσιο παραγωγής και εμπορική ονομασία) Σύνθεση του σιτηρεσίου (να προσκομιστεί αναλυτικά η σύνθεση του)Ποιά η διάρκεια χρήσης του σιτηρεσίου; Ενήλικα ζώα Χρησιμοποιούμενες ζωοτροφές συμπύκνωμα δημητριακά Υποκατάστατα πρωτεϊν. Προέλευση ζωοτροφών (προσδιορίστε εργοστάσιο παραγωγής και εμπορική ονομασία) Χρησιμοποιούμενες ζωοτροφές pellets Ισορροπιστής Έλαια/ λίπη Προέλευση ζωοτροφών (προσδιορίστε εργοστάσιο παραγωγής και εμπορική ονομασία) Σύνθεση του σιτηρεσίου (να προσκομιστεί αναλυτικά η σύνθεση του)Ποιά η διάρκεια χρήσης του σιτηρεσίου;

Ο Κτηνίατρος

………………………… υπογραφή

Αποδέκτες για κοινοποίηση1.Υπουργείο Α.Α. & Τροφίμων, Γενική Δ/νση ΚτηνιατρικήςΔ/νση Υγείας των ΖώωνΤμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών ΝοσημάτωνΑχαρνών 2 – 101 76 Αθήνα2. Κτηνοτρόφος. ………………………………………………………

84

Page 85: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

EΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημ.………………………………………ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.………………………………ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ…………………………………….. Προς: Κτηνοτρόφο…………………………….Δ/νση…………………………….. ……………………………………..Ταχ. Κώδ…………………………Πληροφορίες…………………….Τηλ………………………………..

10(α). Πρακτικόατομικής εκτίμησης της εν ζωή αξίας ζώων ή σφάγιων εκμετάλλευσης μολυσμένης από

ΣΕΒ

Σήμερα την ………………………….και ώρα…………………………..οι παρακάτω αναγραφόμενοι1.……………………………………………………….Κτηνίατρος…………………………………….…2………………………………………………………..Γεωπόνος………………………………………...3………………………………………………………..Εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησηςαποτελούντες την επιτροπή εκτίμησης της εν ζωή αξίας ζώων ή σφάγιων εκμετάλλευσης μολυσμένης από ΣΕΒ, σύμφωνα με την με αριθμό …………………………………απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής…………….…………………………………, παρουσία και του υπεύθυνου/ιδιοκτήτη της μολυσμένης εκμετάλλευσης, επισκεφθήκαμε την εκμετάλλευση με τα στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη /υπεύθυνου………………………………………………………………….Κωδ.Αριθμός εκμετάλλευσης……………………………………………………………………………..Διεύθυνση …………………………………………………………………………………………………..Τηλέφωνο …………………………………………………………………………………………….…….Συνολικός αριθμός εκτρεφόμενων ζώων: Βοοειδή……………………………………………………

Άλλα μηρυκαστικά………………………………………... Άλλα ζώα…………………………………………………..

Αριθμός εκτρεφόμενων ζώων κατά ηλικιακή κατηγορία:

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ1. Βοοειδή ηλικίας 3-7 ετών 2. Βοοειδή ηλικίας έως 3 μηνών 3. Βοοειδή ηλικίας 3 μηνών και 1 ημέρας έως 6 μηνών 4. Βοοειδή ηλικίας από 6 μηνών και 1 ημέρας έως 12 μηνών 5. Βοοειδή ηλικίας 12 μηνών και 1 ημέρας έως 3 ετών 6. Βοοειδή ηλικίας 7 ετών και 1 ημέρας έως 9 ετών 7. Βοοειδή ηλικίας άνω των 9 ετών και 1 ημέρας 8. Ταύροι αναπαραγωγής ηλικίας 2-4 ετών9. Ταύροι αναπαραγωγής ηλικίας 4 ετών και 1 ημέρας έως 7 ετών

και εκτιμήσαμε την αξία (αριθμός)……….……...ζώων ή σφάγιων, όπως στον παρακάτω πίνακα:

85

Page 86: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

Α/Α ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗ ΦΥΛΗ ΑΞΙΑ

Η Επιτροπή 1.…………………………………….. 2……………………………………... 3………………………………………

(υπογραφή)

86

Page 87: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

EΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημ.………………………………………ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.………………………………ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ…………………………………….. Προς: Κτηνοτρόφο…………………………….Δ/νση…………………………….. ……………………………………..Ταχ. Κώδ…………………………Πληροφορίες…………………….Τηλ………………………………..

10(β). Πρακτικόεκτίμησης μολυσμένων ζωοτροφών από ΣΕΒ

Σήμερα την ………………………και ώρα………………………..οι παρακάτω αναγραφόμενοι1.……………………………………………………….Κτηνίατρος……………………………………….2………………………………………………………..Γεωπόνος………………………………………...3………………………………………………………..Εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησηςαποτελούντες την επιτροπή εκτίμησης μολυσμένων ζωοτροφών προερχόμενες από εκμετάλλευση μολυσμένη από ΣΕΒ, σύμφωνα με την με αριθμό ………………………..απάντηση του Εργαστηρίου………………………………………., παρουσία και του ιδιοκτήτη/υπεύθυνου της εκμετάλλευσης, επισκεφθήκαμε την εκμετάλλευση με τα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη/υπεύθυνου …………………………………………………………………Κωδ.Αριθμός εκμετάλλευσης ……………………………………………………………………………Διεύθυνση…………………………………………………………………………………………….……..Τηλέφωνο…………………………………………………………………………………………….……..Συνολικός αριθμός εκτρεφόμενων ζώων: Βοοειδή……………………………………………………

Άλλα μηρυκαστικά………………………………………... Άλλα ζώα…………………………………………………..

και εκτιμήσαμε τις μολυσμένες ζωοτροφές, όπως στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ ΒΑΡΟΣ ΑΞΙΑ

Η Επιτροπή 1.…………………………………….. 2……………………………………... 3………………………………………

(υπογραφή)

87

Page 88: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

EΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημ.………………………………………ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.………………………………ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ…………………………………….. Προς: Κτηνοτρόφο…………………………….Δ/νση…………………………….. ……………………………………..Ταχ. Κώδ…………………………Πληροφορίες…………………….Τηλ………………………………..

11. Πρακτικόθανάτωσης και καταστροφής ζώων εκμετάλλευσης μολυσμένης από ΣΕΒ

Σήμερα την …………………………...και ώρα…………………………ο Κτηνίατρος……………………………………του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας……………………………………………επισκέφθηκα, παρουσία και του υπεύθυνου/ιδιοκτήτη της μολυσμένης εκμετάλλευσης, την εκμετάλλευση με τα στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη/υπεύθυνου …………………………………………………………………Κωδ.Αριθμός εκμετάλλευσης ……………………………………………………………………………Διεύθυνση …………………………………………………………………………………………………..Τηλέφωνο …………………………………………………………………………………………….…….Συνολικός αριθμός εκτρεφόμενων ζώων: Βοοειδή……………………………………………………

Άλλα μηρυκαστικά………………………………………... Άλλα ζώα…………………………………………………..

Αριθμός εκτρεφόμενων ζώων κατά ηλικιακή κατηγορία:

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ1. Βοοειδή ηλικίας 3-7 ετών 2. Βοοειδή ηλικίας έως 3 μηνών 3. Βοοειδή ηλικίας 3 μηνών και 1 ημέρας έως 6 μηνών 4. Βοοειδή ηλικίας από 6 μηνών και 1 ημέρας έως 12 μηνών 5. Βοοειδή ηλικίας 12 μηνών και 1 ημέρας έως 3 ετών 6. Βοοειδή ηλικίας 7 ετών και 1 ημέρας έως 9 ετών 7. Βοοειδή ηλικίας άνω των 9 ετών και 1 ημέρας 8. Ταύροι αναπαραγωγής ηλικίας 2-4 ετών9. Ταύροι αναπαραγωγής ηλικίας 4 ετών και 1 ημέρας έως 7 ετών

με σκοπό την θανάτωση ζώων και την καταστροφή των πτωμάτων, λόγω μόλυνσης αυτής από την ΣΕΒ.

Τα ζώα της εκμετάλλευσης μεταφέρθηκαν με τα υπ' αριθμόν…………………………….………….. ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….κλειστά οχήματα, τα οποία μετά το πέρας των εργασιών έτυχαν σχολαστικής απολύμανσης, στην περιοχή……………………………………………………………………………………..όπου και θανατώθηκαν.

Τρόπος θανάτωσης……………………………………………………………………………………….

88

Page 89: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

Συνολικός αριθμός θανατωθέντων ζώων…………………………………………………………..

Αριθμός θανατωθέντων ζώων κατά ηλικιακή κατηγορία

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ1. Βοοειδή ηλικίας 3-7 ετών 2. Βοοειδή ηλικίας έως 3 μηνών 3. Βοοειδή ηλικίας 3 μηνών και 1 ημέρας έως 6 μηνών 4. Βοοειδή ηλικίας από 6 μηνών και 1 ημέρας έως 12 μηνών 5. Βοοειδή ηλικίας 12 μηνών και 1 ημέρας έως 3 ετών 6. Βοοειδή ηλικίας 7 ετών και 1 ημέρας έως 9 ετών 7. Βοοειδή ηλικίας άνω των 9 ετών και 1 ημέρας 8. Ταύροι αναπαραγωγής ηλικίας 2-4 ετών9. Ταύροι αναπαραγωγής ηλικίας 4 ετών και 1 ημέρας έως 7 ετών

Η καταστροφή των πτωμάτων έγινε με .…………………………………………...στην εγκατάσταση…………………………………… εγκεκριμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1774/2002 (ΕΕ L 273 σελ.1 10-10-2002).

Ο ιδιοκτήτης/υπεύθυνος Ο Κτηνίατρος της εκμετάλλευσης .

………………………………….……………………………… (υπογραφή) (υπογραφή)

89

Page 90: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

EΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημ.………………………………………ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.………………………………ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ…………………………………….. Προς: …………………………………………..Δ/νση…………………………….. ……………………………………..Ταχ. Κώδ…………………………Πληροφορίες…………………….Τηλ………………………………..

12(α). Βεβαίωση καθαρισμού-απολύμανσης εκμετάλλευσης

Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας…………………………………………………………………..βεβαιώνει ότι στην εκμετάλλευση με τα στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη/υπεύθυνου …………………………………………………………………Κωδ.Αριθμός εκμετάλλευσης ……………………………………………………………………………Διεύθυνση…………………………………………………………………………………………….……..Τηλέφωνο…………………………………………………………………………………………….……..

όλοι οι χώροι (εσωτερικοί και εξωτερικοί) των εγκαταστάσεων καθαρίσθηκαν και απολυμάνθηκαν, μετά την απομάκρυνση των μολυσμένων ζώων και ζωοτροφών.

Απολυμαντικά που χρησιμοποιήθηκαν……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ημερομηνία έναρξης καθαρισμού-απολύμανσης …………………………………….……………...

Ημερομηνία λήξης καθαρισμού-απολύμανσης…………………………………………………….......

Ο Κτηνίατρος

………………………….

(υπογραφή)

90

Page 91: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

EΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημ.……………………………………..ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.………………………………ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ…………………………………….. Προς: ………………………………………..Δ/νση…………………………….. ……………………………………..Ταχ. Κώδ…………………………Πληροφορίες…………………….Τηλ………………………………..

12(β). Βεβαίωση καθαρισμού-απολύμανσης σφαγειοτεχνικών εγκαταστάσεων

Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας…………………………………………………………………..βεβαιώνει ότι στη σφαγειοτεχνική εγκατάσταση με τα στοιχεία:

Επωνυμία…………………………………………………………………………………………………...Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη………………………………………………………………………….…….Κωδ.αριθμός………………………………………………………………………………………………..Διεύθυνση…………………………………………………………………………………………….……..Τηλέφωνο…………………………………………………………………………………………….……..

που

α) χρησιμοποιήθηκε για τη σφαγή μολυσμένων από ΣΕΒ ζώων προερχόμενα από την εκμετάλλευση με τα στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη/υπεύθυνου …………………………………………………………………Κωδ.Αριθμός εκμετάλλευσης ……………………………………………………………………………Διεύθυνση…………………………………………………………………………………………….……..Τηλέφωνο…………………………………………………………………………………………….……..Συνολικός αριθμός εκτρεφόμενων ζώων………………………………………………………….…….

ή

β) επιβεβαιώθηκε η εμφάνιση της ΣΕΒ σε ζώα που μεταφέρθηκαν στο σφαγείο αυτό για σφαγή για ανθρώπινη κατανάλωση και προέρχονταν από την εκμετάλλευση με τα στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη/υπεύθυνου …………………………………………………………………Κωδ.Αριθμός εκμετάλλευσης ……………………………………………………………………………Διεύθυνση…………………………………………………………………………………………….……..Τηλέφωνο…………………………………………………………………………………………….……..Συνολικός αριθμός εκτρεφόμενων ζώων………………………………………………………….…….

όλοι οι χώροι (εσωτερικοί και εξωτερικοί) των εγκαταστάσεων καθαρίσθηκαν και απολυμάνθηκαν, μετά την απομάκρυνση των μολυσμένων ζώων, αντικειμένων κ.λ.π.

Απολυμαντικά που χρησιμοποιήθηκαν……………………………………………………………….....……………………………………………………………………………………………………………………………………

91

Page 92: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

…………………………………………………………………Ημερομηνία έναρξης καθαρισμού-απολύμανσης…………………………………….…………………

Ημερομηνία λήξης καθαρισμού-απολύμανσης: ……………………………………………………….

Ο Κτηνίατρος

………………………….

(υπογραφή)

92

Page 93: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

EΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημ.……………………………………..ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.………………………………ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ…………………………………….. Προς: ………………………………………..Δ/νση…………………………….. ……………………………………..Ταχ. Κώδ…………………………Πληροφορίες…………………….Τηλ………………………………..

12(γ). Βεβαίωση καθαρισμού- απολύμανσης μεταφορικού μέσου

Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας………………………………………………………………….. βεβαιώνει ότι το μεταφορικό μέσο με τα στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη………………………………………………………………………….…….Διεύθυνση…………………………………………………………………………………………….……..Τηλέφωνο…………………………………………………………………………………………….……..Αριθμός κυκλοφορίας……………………………………………………………………………………...Αριθμός άδειας κυκλοφορίας……………………………………………………………………….…….

που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά:

ζώντων ζώων από ………………………………………………εις………………………………… ζώντων ζώων από……………………………………………….εις………………………………… για να θανατωθούν πτωμάτων από…………………………………………………...εις………………………………… για να καταστραφούν άλλων μολυσμένων υλικών από……………………………… εις………………………………….

για να καταστραφούν

καθαρίστηκε και απολυμάνθηκε μετά την εκφόρτωση των ζώων και των μολυσμένων υλικών.

Τόπος απολύμανσης………………………………………………………………………………………

Ημερομηνία απολύμανσης………………………………………………………………………………..

Χρησιμοποιηθέντα απολυμαντικά………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..

Ο Κτηνίατρος

………………………….

(υπογραφή)

93

Page 94: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

EΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημ.……………………………………..ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.………………………………ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ…………………………………….. Προς: ΚτηνοτρόφοΔ/νση…………………………….. ………………………………………….. Ταχ. Κώδ…………………………Πληροφορίες…………………….Τηλ………………………………..

13. Απόφαση άρσης της επίσημης επιτήρησης σε εκμετάλλευση μολυσμένη από

την ΣΕΒ

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής

Έχοντας υπ’όψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Τα άρθρα 8 και 9 του Β.Δ. 26-3-36 (Α΄ 174) «περί μέτρων προς πρόληψη και καταστολή των μεταδοτικών νοσημάτων των ζώων».

β) Το άρθρο 13 παράγραφος 2 και τα Παραρτήματα III και VII του Καν. 999/2001 (Ε.Ε. Αρ. L 147 / 31-05-01 σελ. 1) «για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών»

γ) Την με αριθμό.……………………………..….απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών» (ΣΕΒ) (ΦΕΚ ………………………..).

2. Την με αριθμό …………………………………………….απόφασή μας για την λήψη μέτρων λόγω εμφάνισης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών και ιδίως την παράγραφο 8.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την άρση της επίσημης επιτήρησης που είχε επιβληθεί, λόγω επιβεβαίωσης της εμφάνισης της ΣΕΒ, με την ανωτέρω αναφερόμενη απόφαση στην εκτροφή βοοειδών…………………………….(κωδ.αρ. εκτροφής) του κτηνοτρόφου……………………................................................................κατοίκου……………………………………………………………………………………………………. μετά την διεξαγωγή της επιδημιολογικής έρευνας. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής

………………………………………

(υπογραφή)

94

Page 95: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

Αποδέκτες για Κοινοποίηση

1. Αγροτικό κτηνιατρείο………………………

2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γενική Διεύθυνση ΚτηνιατρικήςΔιεύθυνση Υγείας των ΖώωνΤμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών ΝοσημάτωνΑχαρνών 2 – 101 76 Αθήνα

95

Page 96: INTRODUCTION OF BSE 2008.doc · Web viewΗ ΣΕΒ, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με φαρμακευτική αγωγή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣΈΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

2) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ- ΕΞΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Κ.Κ.Ι.Α. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 25 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15310

3) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 7Ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ411 10 ΛΑΡΙΣΑ

4) ΤΜΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΑΣΚ.Κ.Ι.Θ. - 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 80546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΧΡ. ΚΑΤΣΑΡΗ 2 454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

6) ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΈΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

96