Ifi Aktiva ±€Œ „·½...

download Ifi Aktiva ±€Œ „·½ ±±¼¬½‚ ¥³±­¹ œ…„¹»®½·

of 34

 • date post

  03-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Περισσότερα http://www.karamanos-ygraerio.gr

Transcript of Ifi Aktiva ±€Œ „·½...

 • design Valter Panaroni

  gelato pasticceria gelato and pastry display case

  vitrine pour gelato et ptisserieGelato und Konditoreivitrine

  vitrina para gelato y pastelera

  AKTIVA

  Cop.Cat.AKTIVA.ok.indd 2Cop.Cat.AKTIVA.ok.indd 2 6-05-2010 15:25:206-05-2010 15:25:20

 • Aktiva is made with extreme care, down to the smallest detail: sinuous curved units, pressed and toughened front glasses with relevant piston supports, trays in stainless steel and neon lighting powered with electronic ballasts. Aktiva has been conceived for professional ice cream parlours and patisseries but, thanksto its versatility, it can be used for any type of service.

  Aktiva est ralise travers le plus grand de chaque dtail: des modules courbes sinueux, des vitres en verre moul et tremp avec pistons de soulvement, bacs en acier inox, non aliments par des racteurs lectroniques. Aktiva est conue pour les cafs glaciers et les ptisseries professionnelles, mais demeure versatile et adaptable tout type de service.

  Aktiva wird mit grter Sorgfalt fr Details hergestellt: gewunden gebogene Module, gepresste und gehrtete Scheiben mit Sttzkolben, Wannen aus rostfreiem Edelstahl, Neonrhren, welche durch elektronische Vorschaltgerte mit Strom versorgt werden. Aktiva wurde fr professionelle Eisdielen und Konditoreien konzipiert, ist aber zugleich uerst vielseitig und allen Ausstattungselementen anpassbar.

  Aktiva est diseada con extremo cuidado en cada detalle: sinuosos mdulos curvos, cristales impresos y templados con pistones para su sujecin, cubas de acero inox, neones alimentados con reactores electrnicos. Aktiva est concebida para las heladeras y pasteleras profesionales, aunque es extremamente verstily adaptable a cualquier tipo de servicio.

  AKTIVA REALIZZATA CON ESTREMA CURA IN OGNI DETTAGLIO: SINUOSI MODULI CURVI, VETRI STAMPATI E TEMPERATI CON RELATIVI PISTONI DI SOSTEGNO, VASCHETTE IN ACCIAIO INOX, NEON ALIMENTATI CON REATTORI ELETTRONICI. AKTIVA CONCEPITA PER LE GELATERIE E PASTICCERIE PROFESSIONALI, MA ESTREMAMENTE VERSATILE ED ADATTABILE A QUALUNQUE TIPO DI SERVIZIO.

  AKTIVA: I SERVIZI

  gelato gelatogelatoGelatogelato

  Caldo seccoDry heatDry heat chaleur Trocken warmSeche calor seco

  Caldo bagno mariaBain marie heat Bain-marie bainWasserbadMarie bao mara

  PralineriaPralinePralines PralinePralinera

  4 Stagioni (gelato/pasticceria)4 Seasons (gelato/patisserie)4 Saisons (gelato/ ptisserie)4 Jahreszeiten (Gelato/Konditorei)4 Estaciones (gelato/pastelera)

  PasticceriaPatisserie Ptisserie KonditoreiPastelera

  Cop.Cat.AKTIVA.ok.indd 3Cop.Cat.AKTIVA.ok.indd 3 6-05-2010 15:25:236-05-2010 15:25:23

 • A SINUOUS IMAGE FEATURING THE COLD-CHAIN TECHNOLOGYINTEPRTE SINUEUSE DE LA TECHNOLOGIE DU FROIDDER GEWUNDENE INTERPRET DER KLTETECHNIK SINUOSA INTRPRETE EN LA TECNOLOGA DEL FRO

  AKTIVA: SINUOSA INTERPRETE NELLA TECNOLOGIA DEL FREDDO

  Cop.Cat.AKTIVA.ok.indd 4Cop.Cat.AKTIVA.ok.indd 4 6-05-2010 15:25:416-05-2010 15:25:41

 • Cop.Cat.AKTIVA.ok.indd 5Cop.Cat.AKTIVA.ok.indd 5 6-05-2010 15:27:136-05-2010 15:27:13

 • 1Cat.AKTIVA.2010 ok.indd 1Cat.AKTIVA.2010 ok.indd 1 6-05-2010 15:16:166-05-2010 15:16:16

 • 2AKTIVA GELATO

  Cat.AKTIVA.2010 ok.indd 2Cat.AKTIVA.2010 ok.indd 2 6-05-2010 15:16:426-05-2010 15:16:42

 • 3Cat.AKTIVA.2010 ok.indd 3Cat.AKTIVA.2010 ok.indd 3 6-05-2010 15:16:546-05-2010 15:16:54

 • 44

  AKTIVA UN PRODOTTO SUPERIORE SIA TECNICAMENTE CHE ESTETICAMENTE, DISPONIBILEIN 4 DIFFERENTI MODULI LINEARI E 3 ANGOLARI.LUNIT CONDENSATRICE PU ESSERE A BORDOOPPURE REMOTA ED IL SISTEMA DI SBRINAMENTO A GAS CALDO O A INVERSIONE DI CICLO. I VETRI CAMERA SONO RISCALDATI, PIROLITICI E TEMPERATI.OPTIONAL: ILLUMINAZIONE A LED.

  THE GELATO HANDMADE PROFESSIONALAktiva is a top product from both design and technical standpoints, available in 4 different linear units and 3 corner units. The condensingunit can be on board or remote and the defrosting system uses hot gas or reverse cycle. The thermalglass is heated, pyrolytic and tempered. Optional: LED lighting

  LE PROFESSIONNEL DU GELATO ARTISANALAktiva est un produit suprieur tant du point de vue technique que du point de vue esthtique, disponible en 4 modules linaires diffrents et en 3 modules angulaires. Lunit de condensation est incorporedans la vitrine ou place distance et le systme de dgivrage fonctionne gaz chaud ou cycle invers.Le double vitrage est chauffant, tremp et pyrolytique.En option: eclairage par DEL

  PROFESSIONELLE VITRINE DES HANDWERKLICH HERGESTELLTEN GELATO.Aktiva ist ein technisch und sthetisch besseres Produkt, in 4 verschiedenenLinearmodulen und in 3 Eckmodulen erhltlich. Die Kondensatoreinheit kann intern oder extern sein unddas Abtauungssystem erfolgt mittels Warmgas oder Zyklusinversion. Die Wrmeschutzglser sinderwrmt, pyrolytisch und gehrtet. Als Option: Beleuchtung mit LED

  PROFESIONAL DEL GELATO ARTESANAL.Aktiva es un producto superiortanto tcnicamente comoestticamente, disponible en 4diferentes mdulos lineales y 3angulares. La unidad condensadora puede estar a bordo o bien ser remota y el sistema de desescarche esmediante gas caliente o a inversin de ciclo. Los dobles cristales son calentados, pirolticos y templados.Opcional: iluminacin con LED

  PROFESSIONISTA DEL GELATO ARTIGIANALE

  Cat.AKTIVA.2010 ok.indd 4Cat.AKTIVA.2010 ok.indd 4 6-05-2010 15:17:016-05-2010 15:17:01

 • 55

  Cat.AKTIVA.2010 ok.indd 5Cat.AKTIVA.2010 ok.indd 5 6-05-2010 15:17:046-05-2010 15:17:04

 • 6Cat.AKTIVA.2010 ok.indd 6Cat.AKTIVA.2010 ok.indd 6 6-05-2010 15:17:086-05-2010 15:17:08

 • 7AKTIVA GELATO: REFRIGERAZIONE PERFETTA

  AKTIVA HA DUE EVAPORATORI IN VASCA, CON SBRINAMENTO DIFFERENZIATO - UNO OGNI 4 E UNO OGNI 12 ORE - PER IL PERFETTO MANTENIMENTO DEL GELATO. IL FACILE ACCESSO ALLA VASCA GARANTISCE UNAGEVOLE E RAPIDAPULIZIA. AKTIVA GELATERIA TESTATA IN CAMERA CLIMATICA A + 35 C AMBIENTE E 60% DI UMIDIT RELATIVA. NEI MODULI 110, 160, 210 DISPONIBILE SETTORE TEMPERATURA DIFFERENZIATA 3+3. NEL MODULO 320 DISPONIBILE SETTORETEMPERATURA DIFFERENZIATA 9+9.

  AKTIVA GELATO: A PERFECT REFRIGERATIONAktiva has two evaporators in the tank,with differentiated defrosting - one every 4 and one every 12 hours -for perfect gelato storage. Easy access to the tank ensures simple, rapid cleaning. The Aktiva gelato displaycase is tested in a climatic chamber at +35C (95F) ambient temperatureand 60% relative humidity.In 110, 160, 210 units: available module 3+3 with differentiated temperature. In 320 unit: available module 9+9 with differentiated temperature.

  AKTIVA GELATO: RFRIGRATION PARFAITEAktiva est munie de deux vaporateurs en cuve, avec dgivrage diffrenci - un toutes les 4 heures et un toutes les 12 heures - pour une conservation parfaite du gelato. Laccs facile la cuve garantit un entretien ais et rapide. La vitrine Aktiva est teste dans une chambre climatique + 35C de temprature ambiante et 60% dhumidit relative.Modulen 110, 160, 210 verfgbar unterschiedene Temperatur 3+3.Modul 320 verfgbar unterschiedene Temperatur 9+9.

  AKTIVA GELATO: PERFEKTE KHLUNGAktiva besteht aus zwei Verdampfern in der Wanne, mit differenzierterAbtauung - eine erfolgt alle 4 und die andere alle 12 Stunden-fr eine perfekte Konservierung des Gelato.Der einfache Zugang zur Wanne gewhrleistet eine freundliche und schnelle Reinigung. Aktiva GelatoVitrine ist in Klimaklasse mit + 35 Raumtemperatur und 60% rel.Dans les modules 110, 160, 210, est disponible, en option, un Module3+3 avec temperature diffrencie. Dans le module 320 est disponible, en option, un Module 9+9 avec temperature diffrencie.

  AKTIVA GELATO: REFRIGERACIN PERFECTAAktiva tiene dos evaporadores en la cuba, con desescarchediferenciado-uno cada 4 y otro cada 12 horas-para una conservacinperfecta del gelato. La fcil accesibilidad a la cuba garantizauna cmoda y fcil limpieza. Aktiva ha sido testada en cmara climtica a 35C ambiente y 60% de humedad relativa.Versiones 110, 160, 210: Disponible mdulo 3+3 con temperaturadiferenciada. Versin 320: Disponible mdulo 9+9 con temperatura diferenciada.

  Cat.AKTIVA.2010 ok.indd 7Cat.AKTIVA.2010 ok.indd 7 6-05-2010 15:17:196-05-2010 15:17:19

 • 8 AKTIVA GELATO:LE CARATTERISTICHE

  _ VASCA MONOBLOCCO SCHIUMATA IN POLIURETANO INIETTATO A 40 KG/M3._ PROFILI IN ALLUMINIO._ TERMOSTATO ELETTRONICO CON VISUALIZZATORE TEMPERATURA E RIPETITORE LATO CLIENTE._ VETRI FRONTALI E LATERALI CAMERA, TEMPERATI, PIROLITICI, RISCALDATI._ VETRO FRONTALE APRIBILE VERSO LALTO._ 2 DIVERSE ALTEZZE: 1351MM E 1436MM._ PIANO ESPOSITIVO INCLINATO DI 9._ SEGNAGUSTI ILLUMINATI A LED (BREVETTO IFI)._ REFRIGERAZIONE CON DOPPIO EVAPORATORE._ SBRINAMENTO A GAS CALDO O INVERSIONE DI CICLO._ TROPICALIZZAZIONE OPTIONAL: UNIT CONDENSATRICE REMOTA TESTATA A +43C AMBIENTE.

  _ OPTIONAL: RUOTE E LAVAPORZIONATORE._ CERTIFICATA CE PER LEUROPA, GOST STANDARD PER LA RUSSIA E ETL PER IL NORD AMERICA._ TEST A 35C E 60% U.R._ MODULO CON TEMPERATURA DIFFERENZIATA._ CANALIZZABILE CON TUTTI GLI ALTRI SERVIZI DELLA LINEA AKTIVA._ DISPONIBILE NEI MODULI LINEARI (VASCHETTE DA 360X165 / 360X250): - 110 (6+6 / 4+4). - 160 (9+9 / 6+6). - 210 (12+12 / 8+8). - 320 (18+18 / 12+12)._ MODULI CURVI (VASCHETTE TRAPEZOIDALI) - ANGOLO 1/30 (7+6). - ANGOLO 2/30 (6+7). - ANGOLO 2/45 (5+7).

  AKTIVA GELATO: FEATURES_ Monobloc foam tank insulated with injected polyurethane (40 kg/m3)._ Aluminium profiles._ Electronic thermostat with temperature display and relative repeater on Customers side._ Heated, tempered, pyrolytic, thermal glass front and side._ Glass fronts opens upwards._ 2 different heights: 4-5 1/4 and 4-8 1/2 ._ Display surface tilted at a 9 angle._ LED-lit flavor cards (