GLIKOGENSKIDELCI - Študentski.net...6 H O OH H H OH O CH2OH H H O 1 5 4 3 2 6 P Ur idne O O− O...

of 15 /15
GLIKOGENSKI DELCI histološke raziskave: subcelularni delci glikogen skupaj z encimi izolirani glikogen polidisperzen, skupaj z encimi: sposobni konverzije glikogena do laktata 1,3 μmol/min/100 mg proteina v mišici: 40 μmol/min/100 mg proteina razvejan polimer zaloga energije metabolizem glikogena hormonsko uravnavan insulin glukagon adrenalin centralni encim glikogen sintaza/glikogen fosforilaza kovalentno regulirana alosterično regulirana Napredek v razumevanju v zadnjih 10 leLh: 3D struktura glikogenina in glikogen sintaze araziskave na genetsko spremenjenih miših lizosomska razgradnja glikogena fosforilacija glikogena in bolezni

Embed Size (px)

Transcript of GLIKOGENSKIDELCI - Študentski.net...6 H O OH H H OH O CH2OH H H O 1 5 4 3 2 6 P Ur idne O O− O...

Page 1: GLIKOGENSKIDELCI - Študentski.net...6 H O OH H H OH O CH2OH H H O 1 5 4 3 2 6 P Ur idne O O− O O− C CH NH H2 O UDP-glukoza uridin difosfat-glukoza H O OH H H OH O CH2OH H O H

GLIKOGENSKI  DELCI  

•  histološke  raziskave:  –  subcelularni  delci  –  glikogen  skupaj  z  encimi  

•  izolirani  glikogen  polidisperzen,    skupaj  z  encimi:  –  sposobni  konverzije  glikogena  do  laktata  –  1,3  μmol/min/100  mg  proteina  

•  v  mišici:  –  40  μmol/min/100  mg  proteina  

•  razvejan  polimer  –  zaloga  energije  

•  metabolizem  glikogena  hormonsko  uravnavan  –  insulin  –  glukagon  –  adrenalin  

•  centralni  encim  glikogen  sintaza/glikogen  fosforilaza    –  kovalentno  regulirana  –  alosterično  regulirana  

•  Napredek  v  razumevanju  v  zadnjih  10  leLh:  –  3D  struktura  glikogenina  in  glikogen  sintaze  –  araziskave  na  genetsko  spremenjenih  miših  –  lizosomska  razgradnja  glikogena  –  fosforilacija  glikogena  in  bolezni  

Page 2: GLIKOGENSKIDELCI - Študentski.net...6 H O OH H H OH O CH2OH H H O 1 5 4 3 2 6 P Ur idne O O− O O− C CH NH H2 O UDP-glukoza uridin difosfat-glukoza H O OH H H OH O CH2OH H O H

GLIKOGEN  -­‐    struktura  

•  homopolimer      •  120.000  glukoznih  enot    •  α  (1→4)  in  α  (1→6)  povezave  •  mesta  razvejanosL  niso  določena  

(povprečje  13  ostankov)  –  B  verige  (2  razvejanji)  –  A-­‐verige  nerazvejani  

 •  nahajajo  v  celicah,  ki  glikogen  

potrebujejo  –  α-­‐delci,  večji,  v  jetrih    –  β-­‐delci  v  mišici,  v  obliki  rozete  –  ledvice,  jetra,  možgani  

•  mehanizem  agregacije  ni  poznan  

•  polimer  glukoze  s  modifikacijami  –  vezan  glukozamin  –  fosforilacija  

Page 3: GLIKOGENSKIDELCI - Študentski.net...6 H O OH H H OH O CH2OH H H O 1 5 4 3 2 6 P Ur idne O O− O O− C CH NH H2 O UDP-glukoza uridin difosfat-glukoza H O OH H H OH O CH2OH H O H

GLIKOGENSKI  DELCI  

•  metabolni  encimi  (vijola):  –  glikogenin(GN),    –  glikogen  sintaza  (GS)    –  fosforilaza  (PH)    –  encimi  razvejanja  (DBE)    

•  protein  kinaze  (rdeče)    –  fosforilaza  kinaza  (PH  kinase)    –  AMPK  (AMP-­‐acLvated  protein  kinase)  

•  fosfataze  (zeleno)    –  kataliLčna  podenota  Lpa-­‐1  (PP1c)  –  laforin  (LF)    

•  PP1  glikogen-­‐tarčne  podenote  (modro)    –  RGL,  GL  and  PTG  

 •  fosforilaza  kinaza,  Stbd1  in  RGL  se  vežejo  na  

membrane  

•  številne  dodatne  protein-­‐protein  interakcije  

Page 4: GLIKOGENSKIDELCI - Študentski.net...6 H O OH H H OH O CH2OH H H O 1 5 4 3 2 6 P Ur idne O O− O O− C CH NH H2 O UDP-glukoza uridin difosfat-glukoza H O OH H H OH O CH2OH H O H

GLIKOGEN  –  sinteza  glikogena  

•  transport  glukoze  v  celico  •  GLUT  transporter/insulin  

•  sinteza  glikogena:  –  mišice,  jetra  –  možgani,  ledvice,  srce  

•  UDP-­‐glukoza  –  neposredni  glukozni  donor  glukoze  

•  HK,  G6Paza,  PGM  encimi  omogočijo  nastanek  UDP-­‐glukoze  

•  UGP-­‐aza  encim,  ki  regulira  nivo  UDP-­‐glukoze  

   

H O

OH

H

OHH

OH

CH2OH

HO H

H

OHH

OH

CH2OH

H

O

HHC

CH

NH

H2CO

O

H O

OH

H

OHH

OH

CH2OH

HH

C

CH

NH

H2CO

O1

5

4

3 2

6

H O

OH

H

OHH

OH

CH2OH

HH

O1

5

4

3 2

6

P O P O Uridine

O

O−

O

O−

C

CH

NH

H2CHO

O

UDP-glukoza uridin difosfat-glukoza

H O

OH

H

OHH

OH

CH2OH

HO H

H

OHH

OH

CH2OH

H

O

HHC

CH

NH

H2CO

O

H O

OH

H

OHH

OH

CH2OH

HH

C

CH

NH

H2CO

O1

5

4

3 2

6

H O

OH

H

OHH

OH

CH2OH

HH

O1

5

4

3 2

6

P O P O Uridine

O

O−

O

O−

C

CH

NH

H2CHO

O

H O

OH

H

OHH

OH

CH2OH

HO H

H

OHH

OH

CH2OH

H

O

HHC

CH

NH

H2CO

O

H O

OH

H

OHH

OH

CH2OH

HH

C

CH

NH

H2CO

O1

5

4

3 2

6

H O

OH

H

OHH

OH

CH2OH

HH

O1

5

4

3 2

6

P O P O Uridine

O

O−

O

O−

C

CH

NH

H2CHO

O

Tyr glikogenina

+ + UDP

Glc(out)extracellular  glucose    Glc(in)  intracellular  glucose  HK,  hexokinase  G6Pase,  glucose-­‐  6-­‐phosphatase  PGM,  phosphoglucomutase  UP,  UDP-­‐glucose  pyrophosphorylase    UGPPase,  UDP-­‐glucose  pyrophosphatase  GN,  glycogenin  GS,  glycogen  synthase  BE,  branching  enzyme  PH,  glycogen  phosphorylase  DBE,  debranching  enzyme  GAA,  lysosomal  α-­‐glucosidase  GNG,  gluconeogenesis  

Page 5: GLIKOGENSKIDELCI - Študentski.net...6 H O OH H H OH O CH2OH H H O 1 5 4 3 2 6 P Ur idne O O− O O− C CH NH H2 O UDP-glukoza uridin difosfat-glukoza H O OH H H OH O CH2OH H O H

GLIKOGEN  –  sinteza  glikogena  Glc(out)extracellular  glucose;    Glc(in)  intracellular  glucose  HK,  hexokinase  G6Pase,  glucose-­‐  6-­‐phosphatase  PGM,  phosphoglucomutase  UP,  UDP-­‐glucose  pyrophosphorylase    UGPPase  UDP-­‐glucose  pyrophosphatase  GN,  glycogenin  GS,  glycogen  synthase  BE,  branching  enzyme  PH,  glycogen  phosphorylase  DBE,  debranching  enzyme  GAA,  lysosomal  α-­‐glucosidase  GNG,  gluconeogenesis.  

glycogenin    37  kD  protein  samega  sebe  glikozilira    UDP-­‐glukoza-­‐pirofosforilaza        glikogen-­‐sintaza  α  (1→4)  vezava        encimi  za  razvejanje        (amilo-­‐(1,4→1,6)  transglikozilaza)  α  (1→6)  vezava  

iglukoza-1-fosfat + UTP UDP - glukoza + PP⎯⎯→←⎯⎯

n n+1glikogen + UDP - glukoza glikogen + UDP⎯⎯→←⎯⎯

Page 6: GLIKOGENSKIDELCI - Študentski.net...6 H O OH H H OH O CH2OH H H O 1 5 4 3 2 6 P Ur idne O O− O O− C CH NH H2 O UDP-glukoza uridin difosfat-glukoza H O OH H H OH O CH2OH H O H

GLIKOGEN  –  razgradnja  glikogena  

•  razgradnja  glikogena  za  namene:  –  energije    

•  v  mišicah  •  sLmulus  m.  akLvnost,  ↑cAMP,  ↑Ca2+  

–  za  pridobivanje  glukoze  za  transport  v  kri  •  v  jetrih  •  sLmulus  lakota,  ↑glukagon  

•  encimi  vpleteni  v  razgradnjo:  

glavna veriga

glavna veriga

glikogen fosforilaza

4‘-α-glukanotransferaza

glavna veriga

amilo-1,6-glukozidaza

glavna veriga

n i n-1glikogen + P glikogen + G1P⎯⎯→←⎯⎯fosfoglukomutazaG1P G6P⎯⎯⎯⎯⎯⎯→←⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Page 7: GLIKOGENSKIDELCI - Študentski.net...6 H O OH H H OH O CH2OH H H O 1 5 4 3 2 6 P Ur idne O O− O O− C CH NH H2 O UDP-glukoza uridin difosfat-glukoza H O OH H H OH O CH2OH H O H

GLIKOGENIN  

•  glukozilira  samega  sebe  –  prenos  glukoze  iz  UDP  glukoze  na  Tyr  –  α  (1→4)  glikozidna  vez  (do  20  ostankov)  

•  sledi  delovanje    glikogen  sintaze  

•  dve  obliki  glikogenin  1  in  -­‐2  –  vezava  UDP-­‐glukoze  preko  Mn2+  –  mutacija  vodi  do  neakLvne  oblike  

•  asociacija  glikogenina  in  glikogen  sintaze  –  preko  glukozilnega  “primerja“  v  akLvnem  

mestu  –  protein-­‐protein  interakcija  (C-­‐konec  

glikogenina)  

dimer  glikogenina  

Page 8: GLIKOGENSKIDELCI - Študentski.net...6 H O OH H H OH O CH2OH H H O 1 5 4 3 2 6 P Ur idne O O− O O− C CH NH H2 O UDP-glukoza uridin difosfat-glukoza H O OH H H OH O CH2OH H O H

GLIKOGEN  SINTAZA  •  najpomembnejši  encim  za  

sintezo  α  (1→4)  glikozidne  vez  iz  UDP-­‐glukoze  kot  donorja  –  2  gena    GS1  in  GS2  –  nima  kovinskega  iona  –  dimer  

•  kovalentna  modifikacija    –  fosforilacija  na  več  mesLh    –  defosforilacija  z  PP1c  –  O-­‐vezan  N-­‐aceLlglukozamin  –  aceLlacija  Lys  (do  5)  

•  GS  alosterično  regulirana    –  akLvirana  z  G6P  –  negaLvno  z  kovalentno  

fosforilacijo  

•  encimski  mehanizem  še  ni  poznan    

Velike  strukturne  spremembe  v  GS  (zaprta  oblika)  ob  vezavi  G6P  (odprta  oblika)    

Page 9: GLIKOGENSKIDELCI - Študentski.net...6 H O OH H H OH O CH2OH H H O 1 5 4 3 2 6 P Ur idne O O− O O− C CH NH H2 O UDP-glukoza uridin difosfat-glukoza H O OH H H OH O CH2OH H O H

GLIKOGEN  FOSFORILAZA  •  sprosL  sladkorne  enote  do  5  pred  

razvejanjem  

•  učinkovit  encim  –  dimer  dveh  podenot  842  aa  –  N-­‐  in  C-­‐  domeni  –  katalizira  regulatorno  stopnjo  pri  

razgradnji  glikogena-­‐  odcepi  G1P  –  v  akLvnem  mestu  PLP  (piridoksal  

fosfat)  –  vezavno  mesto  za  glikogen  30Å  

oddaljeno  od  kataliLčnega    mesta        •  reguliran  z:  

–  alosteričnimi  interakcijami  •  negaLvno  reguliran  z  ATP,  G6P,  

glukozo  •  akLviran  z  AMP  

–   kovalentnimi  modifikacijami  •  fosforilacija  Ser14  (a  oblika  ↑  

akLvna)  •  fosforilacija  na  več  nivojih  •  defosforilacija  (b  oblika  ↓akLvna)  

n i n-1glikogen + P glikogen + G1P⎯⎯→←⎯⎯

Page 10: GLIKOGENSKIDELCI - Študentski.net...6 H O OH H H OH O CH2OH H H O 1 5 4 3 2 6 P Ur idne O O− O O− C CH NH H2 O UDP-glukoza uridin difosfat-glukoza H O OH H H OH O CH2OH H O H

GLIKOGEN  FOSFORILAZA-­‐mehanizem  reakcije  

•  v  akLvnem  mestu  PLP  (piridoksal  fosfat)  

•  BH+  poziLvno  nabita  ak  (Lys)  za  nevtralizacijo  naboja  

•  nastanek  trojnega  kompleksa  E・Pi  ・glikogen  

•  tvorba  oksonijevega  intermediata    •  kislinsko  bazna  kataliza  z  Pi  ob  pomoči  

PLP  •  konformacija  polstola  •  reakcija  Pi  z  oksonijevim  ionom  do      D-­‐

glukoze  -­‐1-­‐fosfata  

•  glikogen  se  vrne  nazaj  v  cikel  razgradnje  

•  vezavno  mesto  za  glikogen  oddaljeno  od  kataliLčnega  mesta  omogoča  sistem,  da  glikogen  ostane  vezan    

n i n-1glikogen + P glikogen + G1P⎯⎯→←⎯⎯

Page 11: GLIKOGENSKIDELCI - Študentski.net...6 H O OH H H OH O CH2OH H H O 1 5 4 3 2 6 P Ur idne O O− O O− C CH NH H2 O UDP-glukoza uridin difosfat-glukoza H O OH H H OH O CH2OH H O H

GLIKOGEN  FOSFORILAZA  

P

P

glukoza AMP ATP G6P AMP

T-oblika (neaktivna)

2ATP 2ADP

fosforilaza kinaza

2Pi 2H2O

protein fosfataza

alosterična inhibicija

alosterična aktivacija

R-oblika (aktivna)

fosforilaza b (manjša aktivnost)

P

P

fosforilaza a (večja aktivnost)

Page 12: GLIKOGENSKIDELCI - Študentski.net...6 H O OH H H OH O CH2OH H H O 1 5 4 3 2 6 P Ur idne O O− O O− C CH NH H2 O UDP-glukoza uridin difosfat-glukoza H O OH H H OH O CH2OH H O H

 Recipročna  regulacija  glikogen  sintaze  in  fosforilaze  kinaze  

Rabimo  sladkor  •  ↑cAMP  •  inakLvacija  glikogen  

sintaze  (preko  fosforilacije)  

•  akLvacija  fosforilaze  kinaze  

•  akLvacija  fosforilaze  b  

Page 13: GLIKOGENSKIDELCI - Študentski.net...6 H O OH H H OH O CH2OH H H O 1 5 4 3 2 6 P Ur idne O O− O O− C CH NH H2 O UDP-glukoza uridin difosfat-glukoza H O OH H H OH O CH2OH H O H

Recipročna  regulacija  glikogen  sintaze  in  fosforilaze  kinaze  

Rabimo  glikogen  •  ↓cAMP  •  deluje  glikogen  

sintaza  

∂ ∂

Page 14: GLIKOGENSKIDELCI - Študentski.net...6 H O OH H H OH O CH2OH H H O 1 5 4 3 2 6 P Ur idne O O− O O− C CH NH H2 O UDP-glukoza uridin difosfat-glukoza H O OH H H OH O CH2OH H O H

Zaključki  

Fosforilaza  kinaza  in  glikogen  sintaza:    -­‐  se  lahko  reverzibilno  fosforilirata  na  več  kot  enem  mestu  z  

drugimi  kinazami  in  fosfatazami  (večmestna  fosforilacija)    

-­‐  alosterična  regulacija  

-­‐  hormonska  kontrola  -­‐  jetra  (glukagon)  -­‐  mišice  (adrenalin)  

-­‐  ločeno  delovanje,  vsak  encim  svoja  kaskada    

Page 15: GLIKOGENSKIDELCI - Študentski.net...6 H O OH H H OH O CH2OH H H O 1 5 4 3 2 6 P Ur idne O O− O O− C CH NH H2 O UDP-glukoza uridin difosfat-glukoza H O OH H H OH O CH2OH H O H

Obolenja  

obolenje simptomi kot posledica akumulacije glikogena

Tip I pomankanje glukoze-6-fosfataze

(von Gierkevo obolenje)

hipoglikemija povečana jetra

Tip IV pomankanje encimov za razvejanje

(Andersenovo obolenje)

nepravilno delovanje jeter in zgodnja smrt

Tip V pomankanje glikogen-fosforilaze v mišicah

(Andersenovo obolenje)

mišični krči

Tip VII pomankanje fosfofruktokinaze v mišicah

nezmožnost gibanja

Laforovo obolenje mutacija laforina nerazvejani, netopni glikogen v celicah ganglijev

nevrodegenerativno obolenje, epilepsija, demenca