Fizika PBF prva godina

Click here to load reader

 • date post

  16-Apr-2015
 • Category

  Documents

 • view

  59
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Rješenja zbirke

Transcript of Fizika PBF prva godina

Rje enja zadataka s

1. 60 dm; 0.0007 m 2 ; 0.09 m; 3 106 m3 ; 4000 mm; 5 dm 3 ; 900 dm 2 ; 5109 mm3 ; 3000 m; 8000 dm 3 ; 6 106 m2 ; 4000 L. 2. 1 t; 100 kJ; 6 m; 0.7 nm; 100 MHz; 3 cm; 8 km; 3 m; 2.56 cm; 2 m. 3. 1)b); 2)i); 3)a); 4)h); 5)e); 6)f); 7)d); 8)g); 9)c). 4. 108 km.

1. U rujnu oko 24 C . Najmanja promjena je od travnja do svibnja. 2. a) na x = 4 m ; b) C ; c) B ; d) 1 m; e) 9 m; f) C ; g) A i C ; h) C 4.8 s; i) A . 3. 15 kn.

1. Ne, to je rezultat dijeljenja! Imamo tri sigurne znamenke pa taj rezultat dijeljenja mo emo zapisati samo pomou tri znaz c menke (s korekcijom) tj. 3.14! 2. a) c) e) f) 1.256 100 ; b) 1.256 101 ; 1.256 102 ; d) 1.256 103 ; 1.2 101 ; 3 103 . 4. 0.0625 L na 1 km; 6.25 L na 100 km; 1 f (x) = x + 48 . 16 5. Ia = 0.1U ; Ib = 0.2U ; Ic = 0.1U+0.4 . 6.

3. a) 0.000012; b) 12.5; c) 120000; d) 1250; e) 0.12; f) 0.003.. 4. Opseg kugle na ekvatoru iznosi . 2r 1h 1 dan 2 (6380 km) 4 km 10 h = 1 103 dana . 5. V = 150 25 15 = 5.625 104 m3 6 104 m3 . 6. d). 7. c). 8. c). 9. a). 10. d). 11. d). 12. b). 13. b). 14. c). 15. 20 cm. 16. 633 cm2 .

.

490

Fizika u 24 lekcije

Rje enja zadataka s

34. c). 35. d) v2 = v2 + 2a(x x0 ) = 0 v2 v2 0 a= . 2(x x0 ) 36. I. b) vei nagib tangente; II. d) jednak nac gib tangente i pravca. 37. b). 38. d). 39. c) uvijek je akceleracija g . 40. b). 41. d). 42. c). 43. b). 44. c). 45. b). 46. a). 47. a). 48. d) onaj koji ima najveu brzinu. c 49. d) a = v ; v = v2 v1 . t

1. I. a); II. a). 2. b). 3. b). 4. b). 5. I. a); II. b). 6. b) za jedan sat ste pre li 15+25 = 40 km . s 7. a) 37.5 km/h . 8. c). 9. a). 10. b) ne, npr. acp . 11. b) a = g . 12. I. a); II. d). 13. c). 14. c). 15. a). 16. c). 17. c). 18. a). 19. 3 m/s2 . 20. b). 21. a)-1); b)-3); c)-4); d)-2). 22. c). 23. c). 24. d). 25. a). 26. d). 27. d). 28. b). 29. d). 30. c). 31. d). 32. c). 33. b).

50. a) A i C ; b) B i D ; c) E . 51. a) A , B , C i D ; b) E ; c) nijedno; d) C ; e) B i D ; f) A , B , C i D ; g) E . 52. 1)-a); 2)-d); 3)-h); 4)-f); 5)-e); 6)-g); 7)-c); 8)-b). 53. 68.0 km/h . 54. 3.95 m/s . 55. 10 s . 56. 300 km. 57. 3.2 h. 58. 50 m. 59. 27 ms2 . 60. Za 100 s = 1 min i 40 s. 61. 8 m/s , 4 m. 62. 0.48 m/s2 , v0 = 11.2 m/s .

Fizika u 24 lekcije

491

Rjeenja zadataka

Rje enja zadataka s

63. a) 4 m/s2 ; b) nakon 2.5 s; c) 9 s; d) 90 m; e)

10. b). 11. d). 12. d). 13. c). 14. b). 15. c). 16. c). 17. b). 18. a).

64. 1. jer su putovi manji za isto vrijeme. 65. a)

19. d). 20. d). 21. d). 22. d). 23. a).

b) 1100 km; c) 500 km prema sjeverozapadu. 66. Brzina Mate prema Ivi iznosi 12 ms1 . Brzina Ane prema Ivi iznosi 9 ms1 . 67. a) D ; b) 20 m/s ; c) C ; d) A i E ; e) B i F f) aA = 5 ms2 , aC = 3.33 ms2 , aE = 5 ms2 ; aB = aD = aF = 0 ; g) 310 m; h) 10.33 ms1 ; i) 9 ms1 ; j) 13.75 ms1 . 68. Lijevi dijagram je Petrin, a nemogue je da c tijelo bude u istom trenutku na dva mjesta.

24. a). 25. d). 26. d). 27. a). 28. d). 29. c). 30. b). 31. c). 32. a). 33. d). 34. c). 35. d). 36. c).

1. d). 2. c). 3. c). 4. c). 5. d). 6. b). 7. b). 8. d). 9. a).

37. a). 38. b). 39. a). 40. a). 41. c). 42. b) Akceleracija je jednaka u oba sluaja. c r x2 2 . v = 2ax = v2 = v1 x1 43. 2 kN.

492

Fizika u 24 lekcije

Rje enja zadataka s

a 44. F = ma ; F = (m + M) . Dijeljenjem 5 jednad bi dobije se: M + m = 5m = z M = 4. m 45.

8. d) W =

1 m(v2 v2 ) . 2 1 2 1 2 1 mv = Ftr s . 2 4

9. a) Iz Ek = Wtr = 10. b). 11. d) E = 1 2 kx . 2

12. c) E = 4 ms2 . 46. 2.5 m/s2 ; 112.5 N . 47. 10 m/s2 . 48. 0.125. 49. 7 N. 50. 30 N. 51. 2 cm; 250 N/m . 52. Ivo je u pravu. Da se dobije ovisnost akceleracije o sili, masu predmeta treba dr ati z stalnom. 53. Lak e je vui saonice. Sila trenja na crte u s c z 2 je manja. Naime sila trenja ovisi o pritisnoj sili. Na crte u 1 je pritisna sila vea z c nego na crte u 2. z Crte 1: Fp = mg + F1 gdje je F1 komz ponenta sile F u smjeru osi y . Crte 2: Fp = mg F1 gdje je F1 komz ponenta sile F u smjeru osi y . 13. b).

1 2 k(x x2 ) . 1 2 2

14. b) W = Fs cos gdje je kut kut izmedu sile F i put tijela s . Sila F i put s su vee od 0. Sila trenja djeluje suprotno od c puta pa je cos 180 = 1 . Iz toga slijedi: W < 0. 15. d). 16. d). 17. c) Ep = mgh . 18. d). 19. a) Brzine su jednake, ali je put najdulji na A. 20. c). 21. c). 22. c) Rezultat ne ovisi o masi. mgh = 23. c). 24. b) 1 1 2 mv = mx2 . 2 2 1 2 mv . 2

25. I. c); II. a) Uvijek stigne prije onaj koji potencijalnu energiju prije pretvori u kinetiku. c 1. c). 2. d). 3. b). 4. a). 5. d). 6. c) W = 1 m(v2 v2 )+W(eventualno zbog 2 1 2 otpora zraka i sile trenja koji je opet veci u drugom sluaju). c 1 m(v2 v2 ) . 2 1 2 26. c). 27. b) Ekineti ka kona na = Ekineti ka po etna c c c c 1 2 1 2 1 + Ekineti ka = m3 + m4 = m52 . c 2 2 2 28. I. c) Budui da list pada konstantnom brc zinom postoji rad sile otpora. II. a). 29. c). 30. c). 31. b). 32. a).

7. a) W =

Fizika u 24 lekcije

493

Rjeenja zadataka

Rje enja zadataka s

33. d). 34. b). 35. a). 36. c). 37. c). 38. b). 39. c). 40. c). 41. b). 42. b). 43. d). 44. c). 45. c). 46. 15 kJ. 47. 3 kJ. 48. 175 J. 49. 240 J. 50. 5 cm. 51. h1 = 0.9h ; h2 = 0.9h1 ; h3 = 0.9h2 = h3 = 0.9 0.9 0.9h = 0.729h . v 52. a) energije su jednake; b) 1 = 2 . v2 53. 10 J. 54. 800 N. 55. 90 J. 56. x = 2.22 m . 57. 9.5 m. 58. 6 m. 59. a) a = mg = 2 m/s2 ; M+m b) v = at = 2 m/s ; c) Ek kolica = 8 J ; Ek utega = 2 J ; at2 = 1m; d) s = 2 e) smanjila se za mgs = 10 J ; f) Eukupna = Ek + Ep = Ek = Eukupna Ep = mgh0 mgh

60. Mate je u pravu jer je sila te a okomita z na put. W = F s cos . Ivan ne vr i s rad jer se paketu ne mijenja ni kinetika ni c potencijalna energija.

1. b) Sila koja napinje nit je mg i ona ima Mv2 = mg = ulogu centripetalne sile. r r mgr v= . M 2. a). 3. b). 4. c). 5. d). 6. c). 7. a). 8. d). 9. c). 10. c). 11. b). 12. d). 13. b)

14. b) to je sila statikog trenja koja ima ulogu c centripetalne sile. 15. c). 16. d) F = m 17. b) F = m 18. b). 4 2 R. T2 v2 . R

494

Fizika u 24 lekcije

Rje enja zadataka s

19. c). 20. b). 21. b) x = v t = 4 0.4 = 1.6 m . 22. d). 23. b). 24. c). 25. c) vrez = 1 m/s ; s = vrez t = 5 m . 26. b) 20 m/s . 27. c). 28. c). 29. a). 30. c). 31. c). 33. b) (voda koja iscuri ima brzinu koju je imao i vagonet). 34. d). 35. c) jer je F12 t = F21 t , a Ft = p , pa je p1 = p2 . F , a sile F me36. a) Budui da je a = c m dudjelovanja su jednake po iznosu, veu c akceleraciju ima tijelo manje mase. 37. c) F t = p . 38. b) mv = F t = v = F 39. c) F t = p = t = 40. b) Ek = 41. b). 42. d). 43. d). 44. Fcp = 39.44 N . 45. v = 16 m/s . 46. v = 3 m/s . 47. Fp = 2400 N . 48. T = 5074 s . 49. 9.4 m/s . p . F t . m

50. 9.2 rad/s ; 1.5 Hz . 51. 0.05 N. 52. 3. 53. t = 12 s . 54. v0 = 30 m/s ; ymaks = 45 m . 55. 600 m. 56. 48 m i 31 m/s . 57. vb = 16 km/h ; vr = 4 km/h . 58. vD = +9 m/s ; vS = 4 m/s ; E = 312 J . 59. 98 m/s . 60. 0.781 J; 283 m.

1. b). 2. c). 3. d). 4. a). 5. d). 6. a). 7. c). 8. a). 9. c). 10. d). 11. b). 12. a). 13. b). 14. b). 15. d). 16. 29 m. 17. 2.9 1011 N . 18. F = 6.67 1011 N prema gore. 19. Na spojnici izmedu ta dva tijela, 3 m od tijela vee mase, ne. c 20. 3.9 h. 21. 51.6 kg. 22. 6.5 1023 kg .

p2 p2 ; Ek = F s = s = . 2m 2mF

Fizika u 24 lekcije

495

Rjeenja zadataka

32. c).

Rje enja zadataka s

1. d). 2. c). 3. a). 4. b). 5. c) F = N mg = ma > 0 = N > mg . 6. a). 7. d). 8. c). 9. d) FN = m(g a) . 10. FN = 1 N . 11. 3 m/s . 12. a). 13. b). 14. b). 15. c) zbog inercije. 16. a). 17. c). 18. c). 19. c) Nema trenja, pa nema ni guranja sanduka unazad zbog inercijske sile. Sila koja djeluje na sanduk je sila te a i reakcija podz loge. Njihova rezultanta je nula, te sanduk zadr ava svoje prvobitno stanje, a kamion z izmie ispod njega. S obzirom na vanjske c promatrae sanduk se ne pomie, ve samo c c c kamion. S obzirom na promatraa u kamic onu, na sanduk djeluje neka sila kojoj on ne zna uzrok, a koju nazivamo inercijska sila jer se promatra nalazi u sustavu koji c akcelerira. 20. 2 m/s2 . 21. 12 N. 22. a) 998 N, 2201 N; b) 80.05 m. 23. 0.98 Hz. 24. 12 N. 25. 16.97 m/s . 26. 0.5 Hz 27. 5027 s = 1.4 h . 28. 70.7 m/s .

1. b). 2. c). 3. d). 4. b). 5. a). 6. a). 7. b). 8. b). 9. a). 10. a). 11. a). 12. a). 13. d). 14. c). 15. a). 16. c). 17. b). 18. a). 19. b). 20. c). 21. d). 22. d) Naime gustoa tijela je 750 kg/m3 , c dakle manja od gustoe tekuine koju nac c dolijemo pa ce ono isplivati na povr inu! s 23. b). 24. d). 25. d). 26. c). 27. c). 28. c). 29. b) F = mg gV .

496

Fizika u 24 lekcije

Rje enja zadataka s

10. b). 11. d). 12. a). 13. d). 14. b). 15. b). 16. c). 17. c). 18. c). 19. b). 20. b). 21. b) 340 K = 67 C . 22. a). 23. d). 24. b). 25. c). 26. d). 27. c). 28. a).

49. a) = 600 kg/m ; b) m = 800 kg . V 50. a) 1 = 0.1176 12% ; b) razina ce V porasti. 51. 3770 kg. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 61. 62. 63. 64. 65. 200 dm3 . 0.2 N. 150 cm3 . 5 m. a) 89% ; b) 1.07 kg. 3.4 N. 2879.6 kg/m3 . 0.03 kg. A1 v1 +A2 v2 = A3 v3 = v3 = 1.76 m/s . 60 minuta. 1570 m3 /s . 20.64 kN. 8.2 L / s.

3

60. a) 40 N; b) 2250 kg/m3 .

66. 4.989 105 m3 /s . 67. 500 kPa.

Fizika u 24 lekcije

497

Rjeenja zadataka

30. d). 31. c). 32. a) Na Mjesecu blok gubi na svojoj te ini, z ali gubi i voda. 33. d). 34. a). 35. c). 36. d). 37. d). 38. c). 39. d). 40. a). 41. a). 42. d). 43. b). 44. d). 45. d). 46. b). 47. a). 48. a).

1. d). 2. a). 3. a). 4. c). 5. a). 6. d). 7. b) zbog radijacije. 8. c). 9. d).

Rje enja zadataka s

29. d). 30. c) Avogadrova konstanta NA = 6.02 1023 mol1 . 31. c). 32. a) pV = nRT . 33. b) T = 34. c). 35. d).