ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 ·...

48
ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση Κώστας Μπίσας MA Industrial Design, Dipl. Mech. Eng. Διδάσκοντας στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σύρος 21 Ιανουαρίου 2019

Transcript of ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 ·...

Page 1: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

ανάγνωση πραγμάτωναπο την παρατήρηση στη χρήση

Κώστας ΜπίσαςMA Industrial Design, Dipl. Mech. Eng.

Διδάσκοντας στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σύρος

21 Ιανουαρίου 2019

Page 2: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Ανάγνωση

Page 3: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Ανάγνωση

Γραφή

Page 4: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Ανάγνωση

Γραφή

Ορθογραφία

Page 5: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Ανάγνωση

Γραφή

Ορθογραφία

Γραπτή επικοινωνία

Page 6: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Γλωσσολογία

Σημαίνον Σημαινόμενο

Εικόνα και ήχος της λέξηςΙδέα και αντίληψη

που περικλύει η λέξη

Υλική μορφή Πνευματική έννοια

Κουβαλάει την έννοια Είναι η έννοια

Page 7: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Γλωσσολογία

Σημαίνον Σημαινόμενο

καρέκλα

Page 8: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Εκτύπωση

Page 9: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Αναλφαβητισμός

Page 10: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Πράγμα

Ετυμολογία

πραγμα < από το θέμα πραγ- του ρήματος πράττω και το παραγωγικό επίθημα -μα

Έννοια

πράγμα= κάτι που έχει παραχθεί, έχει γίνει, έχει δημιουργηθεί

Παράγωγα

πραγματικός, πραγματογνωμοσύνη,...

~

πηγή: Βικιλεξικό

Page 11: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Ανάγνωση Πραγμάτων

Page 12: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Ανάγνωση Πραγμάτων

Ορθογραφία Ορθή Δημιουργία Τεχνουργημάτων

Γραπτή Επικοινωνία Επικοινωνία μέσω της ύλης

Γραφή Δημιουργία Τεχνουργημάτων

Page 13: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Ανάγνωση Πραγμάτων

Ορθογραφία Ορθή Δημιουργία Τεχνουργημάτων

Γραπτή Επικοινωνία Επικοινωνία μέσω της ύλης

Γραφή Δημιουργία Τεχνουργημάτων

Page 14: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Ανάγνωση Πραγμάτων

Ορθογραφία Ορθή Δημιουργία Τεχνουργημάτων

Γραπτή Επικοινωνία Επικοινωνία μέσω της ύλης

Γραφή Δημιουργία Τεχνουργημάτων

Page 15: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Ανάγνωση Πραγμάτων

Ορθογραφία Ορθή Δημιουργία Τεχνουργημάτων

Γραπτή Επικοινωνία Επικοινωνία μέσω της ύλης

Γραφή Δημιουργία Τεχνουργημάτων

Page 16: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Σημειολογία Πράγματος

Σημαίνον Σημαινόμενο

Εικόνα και γεωμετρία

του πράγματος

Ιδέα και αντίληψη

που περικλύει το πράγμα

Υλική μορφή Πνευματική έννοια

Κουβαλάει την έννοια Είναι η έννοια

Page 17: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Ανάγνωση Πραγμάτων

Σημαίνον Σημαινόμενο

καρέκλα

chair

sedia

стул

upuan

mwenyekiti

...

Page 18: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Σινιάλα του Σημαίνοντος

Page 19: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Σινιάλα του Σημαίνοντος

ύψος πλάτης κάθισμα

υψος για ενήλικααντοχή για

βάρος ενήλικα

μαλακό ύφασμα

χωρίς χερούλια = για τραπέζι κουζίνας

Page 20: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Σινιάλα του Σημαίνοντος

;

;

;

;

;

;

Page 21: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Σινιάλο Εμπιστοσύνης

Page 22: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Σινιάλο Τρόπου Χρήσης

Page 23: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Σινιάλο Νέου Προϊόντος

Page 24: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Ψηφιακή Γραφή Πραγμάτων

Page 25: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Εκτύπωση Πραγμάτων

Page 26: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Υλικός Αναλφαβητισμός

Page 27: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Υλικός Αναλφαβητισμός

Page 28: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Υλικός Αναλφαβητισμός

Page 29: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Πειραματισμός - Έρευνα

Αντιμετώπιση Υλικού Αναλφαβητισμού

Page 30: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Πειραματισμός - Έρευνα

Αντιμετώπιση Υλικού Αναλφαβητισμού

Page 31: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Πειραματισμός - Έρευνα

Αντιμετώπιση Υλικού Αναλφαβητισμού

Page 32: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Αντιμετώπιση Υλικού Αναλφαβητισμού

Πειραματισμός - Έρευνα

Page 33: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Υλικός Αναλφαβητισμός

Page 34: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Υλικός Αναλφαβητισμός

Page 35: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Αναγνωστήριο Πραγμάτων

Page 36: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Αναγνωστήριο Πραγμάτων

Page 37: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Αναγνωστήριο Πραγμάτων

Page 38: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Αναγνωστήριο Πραγμάτων

Page 39: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Αναγνωστήριο Πραγμάτων

Page 40: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Αναγνωστήριο Πραγμάτων

η συμβολή του στον τεχνικό κόσμο

βήμα εκπαίδευσης για την βαθύτερη κατανόηση του υλικού τεχνικού μας περιβάλλοντος

κόμβος έρευνας και γεωμετρικής εξερεύνησης πραγμάτων,μεταξύ φυσικού και ψηφιακού

σημείο διάχυσης νέων πραγματικών πληροφοριών

εμπεριεστατωμένη εξέλιξη πραγμάτων

ο τεχνικός κόσμο αναπτύσσει ενσυναίσθηση

αντιμετωπίζει τον υλικό αναλφαβητισμό

Page 41: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Αναγνωστήριο Πραγμάτων

η συμβολή του στον τεχνικό κόσμο

βήμα εκπαίδευσης για την βαθύτερη κατανόηση του υλικού τεχνικού μας περιβάλλοντος

κόμβος έρευνας και γεωμετρικής εξερεύνησης πραγμάτων,μεταξύ φυσικού και ψηφιακού

σημείο διάχυσης νέων πραγματικών πληροφοριών

εμπεριεστατωμένη εξέλιξη πραγμάτων

ο τεχνικός κόσμο αναπτύσσει ενσυναίσθηση

αντιμετωπίζει τον υλικό αναλφαβητισμό

Page 42: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Αναγνωστήριο Πραγμάτων

η συμβολή του στον τεχνικό κόσμο

βήμα εκπαίδευσης για την βαθύτερη κατανόηση του υλικού τεχνικού μας περιβάλλοντος

κόμβος έρευνας και γεωμετρικής εξερεύνησης πραγμάτων,μεταξύ φυσικού και ψηφιακού

σημείο διάχυσης νέων πραγματικών πληροφοριών

εμπεριεστατωμένη εξέλιξη πραγμάτων

ο τεχνικός κόσμο αναπτύσσει ενσυναίσθηση

αντιμετωπίζει τον υλικό αναλφαβητισμό

Page 43: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Αναγνωστήριο Πραγμάτων

η συμβολή του στον τεχνικό κόσμο

βήμα εκπαίδευσης για την βαθύτερη κατανόηση του υλικού τεχνικού μας περιβάλλοντος

κόμβος έρευνας και γεωμετρικής εξερεύνησης πραγμάτων,μεταξύ φυσικού και ψηφιακού

σημείο διάχυσης νέων πραγματικών πληροφοριών

εμπεριεστατωμένη εξέλιξη πραγμάτων

ο τεχνικός κόσμο αναπτύσσει ενσυναίσθηση

αντιμετωπίζει τον υλικό αναλφαβητισμό

Page 44: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Αναγνωστήριο Πραγμάτων

η συμβολή του στον τεχνικό κόσμο

βήμα εκπαίδευσης για την βαθύτερη κατανόηση του υλικού τεχνικού μας περιβάλλοντος

κόμβος έρευνας και γεωμετρικής εξερεύνησης πραγμάτων,μεταξύ φυσικού και ψηφιακού

σημείο διάχυσης νέων πραγματικών πληροφοριών

τεκμηριωμένη εξέλιξη πραγμάτων

ο τεχνικός κόσμο αναπτύσσει ενσυναίσθηση

αντιμετωπίζει τον υλικό αναλφαβητισμό

Page 45: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Αναγνωστήριο Πραγμάτων

η συμβολή του στον τεχνικό κόσμο

βήμα εκπαίδευσης για την βαθύτερη κατανόηση του υλικού τεχνικού μας περιβάλλοντος

κόμβος έρευνας και γεωμετρικής εξερεύνησης πραγμάτων,μεταξύ φυσικού και ψηφιακού

σημείο διάχυσης νέων πραγματικών πληροφοριών

τεκμηριωμένη εξέλιξη πραγμάτων

αναπτύσσει υλική ενσυναίσθηση

αντιμετωπίζει τον υλικό αναλφαβητισμό

Page 46: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Αναγνωστήριο Πραγμάτων

η συμβολή του στον τεχνικό κόσμο

βήμα εκπαίδευσης για την βαθύτερη κατανόηση του υλικού τεχνικού μας περιβάλλοντος

κόμβος έρευνας και γεωμετρικής εξερεύνησης πραγμάτων,μεταξύ φυσικού και ψηφιακού

σημείο διάχυσης νέων πραγματικών πληροφοριών

τεκμηριωμένη εξέλιξη πραγμάτων

αναπτύσσει υλική ενσυναίσθηση

αντιμετωπίζει τον υλικό αναλφαβητισμό

Page 47: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

Υποθετικό Σενάριο το 2200

2000 2050 2100 2150 2200

Material Material

Page 48: ανάγνωση πραγμάτωνlibrary.tee.gr/digital/m2646/m2646_bissas.pdf · 2019-02-11 · ανάγνωση πραγμάτων απο την παρατήρηση στη χρήση

ευχαριστώ

Κώστας Μπίσας[email protected]

www.costasbissas.com