Entipo green az

of 16 /16
Πράσινες συμβουλές για όλους

Embed Size (px)

Transcript of Entipo green az

Page 1: Entipo green az

Πράσινες συμβουλές για όλους

Page 2: Entipo green az
Page 3: Entipo green az

3

Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε.

Η κλιματική αλλαγή έχει... τους όρους της!Πόσους από αυτούς γνωρίζουμε;

Κλιματική Αλλαγή (Climate Change): Ο όρος χρησιμοποιείται συχνά για να εκφράσει όλα τα είδη κλιματικής ασυνέπειας, επειδή όμως το κλίμα της γης δεν είναι πότε στατικό, ο όρος χρησιμοποιείται πιο σωστά για να υπονοηθεί μια σημαντική αλλαγή από μια κλιματική συνθήκη σε μία άλλη. Σε μερικές περιπτώσεις η Κλιματική Αλλαγή έχει χρησιμοποιηθεί ταυτόσημα με τον όρο «υπερθέρμανση του πλανήτη». Οι επιστήμονες τείνουν να χρησιμοποιούν τον όρο υπό την ευρύτερη έννοια για να συμπεριλάβουν τις φυσικές αλλαγές του κλίματος.

Υπερθέρμανση του Πλανήτη (Global Warming): Η διαρκής, βαθμιαία άνοδος της επιφανειακής θερμοκρασίας της γης, που θεωρείται ότι προκαλείται από το φαινόμενο του θερμοκηπίου και είναι υπεύθυνη για τις αλλαγές στις παγκόσμιες κλιματικές συνθήκες.

Φαινόμενο του Θερμοκηπίου (Greenhouse Effect): Το αποτέλεσμα που δημιουργείται καθώς τα αέρια του θερμοκηπίου επιτρέπουν στην εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία να περάσει μέσω ατμόσφαιρας της γης, αλλά αποτρέπουν τη διαφυγή προς το διάστημα μέρους της εξερχόμενης υπέρυθρης ακτινοβολίας από την επιφάνεια της γης και τα χαμηλότερα επίπεδα ατμόσφαιρας.

Ατμοσφαιρική Ρύπανση (Air Pollution): Είναι η ρύπανση της ατμόσφαιρας, δηλαδή η προσθήκη ουσιών στην ατμόσφαιρα που υπό φυσιολογικές συνθήκες δε θα υπήρχαν ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Αέρια του Θερμοκηπίου (Greenhouse Gases-GHG): Οποιοδήποτε αέριο απορροφά την υπέρυθρη ακτινοβολία στην ατμόσφαιρα. Τα αέρια του θερμοκηπίου περιλαμβάνουν τον υδρατμό, το διοξείδιο του άνθρακα (CO

2), το μεθάνιο (CH4), το οξείδιο του αζώτου (Ν2Ο), τους υδροφθοράνθρακες (HFC), τους υπερφθοριωμένους υδρογονάνθρακες (PFC) και το όζον (Ο3).

Page 4: Entipo green az

4

Διοξείδιο του Άνθρακα (CO2): Άχρωμο, άοσμο αέριο που παράγεται από την καύση ορυκτών καυσίμων. Από τα κύρια αέρια του θερμοκηπίου, αυτό παράγεται περισσότερο από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Ισοδύναμο Διοξειδίου του Άνθρακα (Equivalent CO2): Η συγκέντρωση του CO2 που θα προκαλούσε την ίδια διαφορά στην ακτινοβολία που απορροφάται από την ατμόσφαιρα με το δεδομένο μείγμα του CO2 και άλλων αερίων του θερμοκηπίου.

Εκπομπές (Emissions): Η απελευθέρωση ουσιών, όπως τα αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.

Στιβάδα του Όζοντος (Ozone Layer): Το στρώμα του αέριου όζοντος (Ο3) στην στρατόσφαιρα που προστατεύει τη γη, φιλτράροντας την επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου.

Πρωτόκολλο του Κιότο (Kyoto Protocol): Διεθνής συμφωνία για τη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, που υπογράφηκε στην ομόνυμη ιαπωνική πόλη από 174 έθνη. Σύμφωνα με αυτό, τα κράτη που το έχουν συνυπογράψει δεσμεύονται να ελαττώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, την πρώτη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων (2008-2012), κατά ένα συγκεκριμένο στόχο σε σχέση με τις εκπομπές του 1990 (ή του 1995 για ορισμένα αέρια).

Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης (Clean Development Mechanism, CDM): Ο Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης επιτρέπει στις βιομηχανικές χώρες οι οποίες έχουν δεσμευτικούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους προς το Πρωτόκολλο του Κιότο, να επενδύσουν σε έργα προστασίας του κλίματος σε αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες δεν έχουν στόχους μείωσης.

Υδατικό Αποτύπωμα (Water Footprint): Είναι η ποσότητα του νερού που καταναλώνεται άμεσα ή έμμεσα. Το υδατικό αποτύπωμα, που αποτελεί μέρος του οικολογικού αποτυπώματος μαζί με το ανθρακικό αποτύπωμα, χρησιμοποιείται από το 2002 και αναφέρεται σε επίπεδο προϊόντος, εταιρίας, ατομικής κατανάλωσης και κράτους.

Εμπόριο Ρύπων ή Εκπομπών (Carbon Trading): Ένα παγκόσμιο «χρηματιστήριο» όπου πωλούνται και αγοράζονται μονάδες εκπομπών άνθρακα. Οι εταιρίες που θέλουν να αυξήσουν τις εκπομπές τους πρέπει να αγοράσουν μονάδες εκπομπών από αυτούς που ρυπαίνουν λιγότερο.

Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε.

Page 5: Entipo green az

5

Συνεπώς, στη θεωρία, αυτοί που μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές τους θα το κάνουν εύκολα και χωρίς μεγάλο κόστος, πετυχαίνοντας τη μείωση της ρύπανσης με το μικρότερο δυνατό κόστος για την κοινωνία.

Αντιστάθμιση Άνθρακα (Carbon Offsetting): Γίνεται από κάποιο πρόσωπο, εταιρία ή οργανισμό, μέσω της χρηματοδότησης έργων προστασίας του κλίματος, με ένα χρηματικό πόσο το οποίο αντιστοιχεί στην ποσότητα των εκπομπών που παράγονται από αυτό το πρόσωπο, εταιρία ή οργανισμό. Τα έργα αυτά είναι συνήθως έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά κ.ά.) και/ ή έργα εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών, τα οποία αντικαθιστούν ή μειώνουν τη ρυπογόνο ενέργεια που παράγεται από την καύση ορυκτών καυσίμων (όπως πετρέλαιο, λιγνίτης, λιθάνθρακας κ.ά.). Για παράδειγμα, ένα τέτοιο έργο θα μπορούσε να είναι ένα έργο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ινδία.

Ανανεώσιμη Ενέργεια (Renewable Energy): Ενέργεια που προέρχεται από πηγές που είναι ουσιαστικά ανεξάντλητες, σε αντίθεση με την καύση ορυκτών καυσίμων, τα οποία έχουν πεπερασμένα αποθέματα. Τέτοιου είδους μορφές ενέργειας είναι: ο ήλιος, ο άνεμος, η γεωθερμία, τα ποτάμια, οι οργανικές ύλες, όπως το ξύλο και τα απορρίμματα οικιακής και γεωργικής προέλευσης.

Γεωθερμική Ενέργεια (Geothermal Energy): Ονομάζεται η θερμική ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της γης και εμφανίζεται με τη μορφή θερμού νερού ή ατμού. Η ενέργεια αυτή σχετίζεται με την ηφαιστειότητα και τις ειδικότερες γεωλογικές και γεωτεκτονικές συνθήκες της κάθε περιοχής. Είναι μια ήπια και σχετικά ανανεώσιμη ενεργειακή πηγή, που με τα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα μπορεί να καλύψει σημαντικές ενεργειακές ανάγκες.

Φυσικό Αέριο (Natural Gas): Ένα αέριο ορυκτό καύσιμο αποτελούμενο κυρίως από μεθάνιο, που καίγεται πιο καθαρά από τους συγγενείς του υδρογονάνθρακες, πετρέλαιο και άνθρακα.

Βιοκαύσιμα (Biofuels): Υγρά ή αέρια καύσιμα που δημιουργούνται από ζυμωμένη οργανική ύλη, όπως τα αγροτικά απόβλητα ή οι φυτείες. Παραδείγματα είναι το βιοντίζελ από το σιναπόσπορο και η βιοαιθανόλη από το καλαμπόκι.

Βιοποικιλότητα (Biodiversity): Είναι η ποικιλία των μορφών ζωής μέσα σε ένα οικοσύστημα ή σε όλη τη γη. Χρησιμοποιείται συχνά ως μέτρο για την υγεία των οικοσυστημάτων.

Page 6: Entipo green az

6

Προσέχουμε το χαρτί που χρησιμοποιούμε

Ο μέσος εργαζόμενος γραφείου πετάει περίπου 80 κιλά χαρτί το χρόνο. Ένα μεγάλο μέρος από αυτό, είναι χαρτί υψηλής ποιότητας, που χρησιμοποιούμε όλοι μας για εκτυπώσεις και φωτοτυπίες. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το χαρτί αυτό παράγεται από πολύτιμους φυσικούς πόρους, όπως είναι τα δάση και οι δασικές φυτείες, ενώ για τη λεύκανσή του χρησιμοποιούνται χημικά που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Γι’ αυτό: • Χρησιμοποιούμε το χαρτί υψηλής ποιότητας με οικονομία και μόνο για τις

χρήσεις που προορίζεται. Για τις άλλες χρήσεις υπάρχει χαρτί κατώτερης ποιότητας.

• Περιορίζουμε όσο μπορούμε τη σπατάλη. Όταν βγάζουμε φωτοτυπίες ή κρατάμε σημειώσεις, συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε και τις δύο πλευρές του χαρτιού.

• Ανακυκλώνουμε το χαρτί. Ρωτάμε στο Δήμο ή στην Κοινότητα για τα προγράμματα ανακύκλωσης της περιοχής.

• Προτιμάμε χαρτιά τα οποία δεν έχουν υποστεί λεύκανση με χλώριο. Τέτοια χαρτιά παρέχονται και στην ελληνική αγορά για πολλές χρήσεις: φωτοαντιγραφικό χαρτί, εκτυπωτικό, χαρτί υγείας, για φακέλους κ.α..

Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε.

Πρακτικές συμβουλές για οικολογία και οικονομία στο γραφείο και στο σπίτι

Στο Γραφείο:Στη δουλειά ας σκεφτούμε... σαν στο σπίτι μας! Ακριβώς όπως και στο σπίτι μας, έτσι και στο χώρο που εργαζόμαστε μπορούμε να κάνουμε οικονομία στην ενέργεια, στο νερό, στα απορρίμματα και στις αγορές μας.

Page 7: Entipo green az

7

Μικρές συμβουλές, μεγάλη διαφορά

• Μπορούμε να παίρνουμε στη δουλειά τη δική μας κούπα για καφέ, αντί να χρησιμοποιούμε κύπελλα μιας χρήσης.

• Προτείνουμε στον υπεύθυνο να αντικατασταθούν τα πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης με χάρτινα.

• Ορισμένες συσκευασίες από μελάνια εκτυπωτή, γραφίτη φωτοαντιγραφικού και συσκευών fax συλλέγονται και επαναχρησιμοποιούνται από τις εταιρίες που τα παράγουν. Μαθαίνουμε από τον προμηθευτή ποια προϊόντα επιστρέφονται μετά τη χρήση. Οργανώνουμε με τους συναδέλφους μας ένα σύστημα συλλογής για ολόκληρο το γραφείο ή την εταιρία.

Είμαστε σε επικοινωνία με τους συναδέλφους μας

• Συζητάμε ποιες από τις συμβουλές μπορούμε να εφαρμόσουμε. Σίγουρα μπορούμε να σκεφτούμε κι άλλους τρόπους για να βοηθήσουμε το περιβάλλον. Μοιραζόμαστε τις ιδέες μας. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα.

Ηλεκτρικό Ρεύμα: Λέμε όχι στη σπατάλη

Η κατανάλωση ενέργειας στην Ευρώπη έχει σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία 20 χρόνια. Η υπερβολική κατανάλωση ενέργειας προκαλεί ρύπανση της ατμόσφαιρας, όξινη βροχή και επηρεάζει το κλίμα. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε στην εξοικονόμηση ενέργειας:• Φροντίζουμε να μην αφήνουμε φώτα αναμμένα όταν δεν τα χρειαζόμαστε. • Το φυσικό φως είναι αναντικατάστατο. Δεν το εμποδίζουμε να μπαίνει στο

εσωτερικό του κτιρίου μας.• Τοποθετούμε τους πάγκους εργασίας ή τα γραφεία δίπλα στα παράθυρα,

ώστε να μειώνεται ο χρόνος τεχνητού φωτισμού.• Τοποθετούμε, όπου υπάρχει η δυνατότητα, οικονομικούς λαμπτήρες. • Φροντίζουμε να μην ξεχνάμε αναμμένες τις ηλεκτρονικές συσκευές. Επίσης,

σβήνουμε την οθόνη του υπολογιστή μας κάθε φορά που τον κλείνουμε.• Χαμηλώνοντας το θερμοστάτη του καλοριφέρ κατά ένα βαθμό, κάνουμε μέχρι

και 10% οικονομία στο λογαριασμό της θέρμανσης. Η θερμοκρασία γύρω στους 18-19 βαθμούς είναι αρκετή για να νιώθουμε άνετα στο χώρο μας. Η περιττή ζέστη, όχι μόνο αποτελεί σπατάλη, αλλά μπορεί να προκαλεί ακόμα και δυσφορία.

Page 8: Entipo green az

8

Φώτα

• Φροντίζουμε να μην τα αφήνουμε αναμμένα όταν δεν τα χρειαζόμαστε.• Τοποθετούμε όπου μπορούμε οικονομικούς λαμπτήρες. Διαρκούν 10 φορές

περισσότερο και καταναλώνουν 75% λιγότερο ρεύμα από τους κοινούς.

Οικιακές συσκευές

• Φροντίζουμε να μην τις ξεχνάμε αναμμένες. Επίσης, καλό είναι να σβήνουμε την τηλεόραση, το DVD, το στερεοφωνικό κλπ. από τη συσκευή και όχι από το τηλεχειριστήριο.

• Πριν αγοράσουμε μια οικιακή συσκευή, ρωτάμε πάντα πόση ενέργεια καταναλώνει, ειδικά στις ενεργοβόρες συσκευές, όπως τα ψυγεία και τα κλιματιστικά. Προτιμάμε αυτές με τη χαμηλότερη κατανάλωση. Θα εκπλαγούμε με τη διαφορά που έχουν μεταξύ τους οι διάφορες μάρκες.

• Φροντίζουμε τα μαγειρικά σκεύη να εφαρμόζουν σωστά στις εστίες της κουζίνας.

Ψυγείο

• Σε ένα μέσο νοικοκυριό, το ψυγείο καταναλώνει περισσότερο από το 1/4 του ρεύματος. Ρυθμίζουμε το ψυγείο μας (2 έως 5 βαθμούς στην ψύξη, -15 έως -18 στην κατάψυξη).

• Φροντίζουμε να μην ανοίγουμε συχνά την πόρτα. • Καλό είναι να μην το τοποθετούμε κοντά σε παράθυρο ή σε θερμαντικό

σώμα. • Αν το ψυγείο μας δεν έχει αυτόματη απόψυξη, φροντίζουμε να την κάνουμε

εμείς τακτικά.

Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε.

Στο Σπίτι:Είναι πολλά τα παραδείγματα που μπορούν να μας κάνουν οικολογικά υπεύθυνους και να μας βγάλουν οικονομικά κερδισμένους στην καθημερινότητά μας. Ακολουθούν μερικά:

Page 9: Entipo green az

9

Πλυντήριο

• Όταν βάζουμε πλυντήριο, φροντίζουμε να είναι γεμάτο. • Άν το πλυντήριό μας έχει πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας, το

προτιμάμε. Έτσι, εξοικονομούμε ρεύμα και νερό. • Οι 60 βαθμοί είναι αρκετοί για να καθαρίσουν τα ρούχα μας στο πλυντήριο. Η

πρόπλυση δεν είναι πάντα αναγκαία. • Επιλέγουμε προγράμματα χαμηλής θερμοκρασίας για το πλυντήριό μας.

Επιπλέον, προσπαθούμε να πλένουμε τα ρούχα μας σε ώρες μη αιχμής χρησιμοποιώντας νυχτερινό ρεύμα.

• Ζεστό νερό για τα πλυντήρια ρούχων και πιάτων μπορούμε να έχουμε και από τον ηλιακό μας θερμοσίφωνα.

Θερμοσίφωνας

• Ο θερμοσίφωνας χρησιμοποιεί περίπου το 20% του ρεύματος που καταναλώνουμε στο σπίτι μας. Γι’ αυτό, προσπαθούμε να μην τον ξεχνάμε αναμμένο.

• Σιγουρευόμαστε ότι ο θερμοσίφωνάς μας δεν είναι ρυθμισμένος σε πολύ υψήλη θερμοκρασία. Οι 60 βαθμοί είναι μια πολύ καλή θερμοκρασία.

• Προτιμάμε ηλιακό θερμοσίφωνα. Περικόπτει το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 20-25%. Μια μέση οικογένεια κάνει απόσβεση του κόστους σε 4-5 χρόνια.

• Εξετάζουμε το ενδεχόμενο να βάλουμε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στο σπίτι μας. Τα φωτοβολταϊκά μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια απευθείας σε ηλεκτρική, χωρίς να ρυπαίνουν. Ένα τέτοιο σύστημα των 2 κιλοβάτ (επιφάνειας 18 τ.μ. περίπου) αρκεί για να καλύψει όλες τις ανάγκες σε ηλεκτρισμό μιας τριμελούς οικογένειας.

Page 10: Entipo green az

10

Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε.

Θέρμανση - Κλιματισμός

• Χαμηλώνοντας το θερμοστάτη του καλοριφέρ κατά 1 Βαθμό, κάνουμε μέχρι και 10% οικονομία στο λογαριασμό της θέρμανσης.

• Συντηρούμε συστηματικά τον καυστήρα του καλοριφέρ. Πετυχαίνουμε ταυτόχρονα καλύτερη απόδοση, οικονομία καυσίμου, μείωση καυσαερίων και παράταση ζωής της εγκατάστασης.

• Εξαερώνουμε και δεν σκεπάζουμε τα σώματα του καλοριφέρ.• Τοποθετούμε διπλά τζάμια. • Ένα μεγάλο ποσοστό ενέργειας πάει χαμένο, λόγω κακής μόνωσης.

Γι’ αυτό, μονώνουμε καλά τις πόρτες, τα παράθυρα και τις χαραμάδες. Επίσης, φροντίζουμε να κλείνουμε την πεταλούδα του τζακιού όταν δεν το χρησιμοποιούμε. Ένα καλά μονωμένο σπίτι των 100 τ.μ. έχει κέρδος 1.700 λίτρα πετρελαίου το χρόνο.

• Καθαρίζουμε ή αλλάζουμε το φίλτρο του κλιματιστικού τακτικά.• Οι ανοιχτόχρωμοι τοίχοι φωτίζουν τους χώρους και κάνουν τον τεχνητό

φωτισμό λιγότερο απαραίτητο.• Προσπαθούμε να μη χρησιμοποιούμε άσκοπα ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα

και θερμοσυσσωρευτές. Καταναλώνουν διπλάσια ενέργεια. Τοποθετούμε κατάλληλους θερμοστατικούς διακόπτες σε κάθε σώμα. Ρυθμίζουμε τις θερμοκρασίες. Δεν σκεπάζουμε τα καλοριφέρ.

• Τα βράδια του χειμώνα, κλείνουμε τα παντζούρια και τις κουρτίνες για να κρατάμε τη ζέστη στο χώρο μας. Σε αντίθεση με το καλοκαίρι, το χειμώνα κρατάμε κλειστές τις εσωτερικές πόρτες.

• Ρυθμίζουμε το κλιματιστικό στους 26ο C. Με χαμηλότερη θερμοκρασία δε δροσιζόμαστε περισσότερο μια υπερβολικά ζεστή ημέρα, παρά μόνο σπαταλάμε ενέργεια.

• Προτιμάμε ανεμιστήρες οροφής, που μπορούν να μειώσουν εύκολα τη θερμοκρασία στο χώρο μας κατά τρεις βαθμούς χωρίς να καταναλώνουν τόσο πολλή ενέργεια όσο τα κλιματιστικά.

• Τοποθετούμε εξωτερικά σκίαστρα (πέργολες, τέντες κ.λ.π.). • Φυτεύουμε φυλλοβόλα δέντρα σε αυλές, κήπους, πεζοδρόμια, ακάλυπτους

χώρους. Αφήνουμε αναρριχώμενα φυτά να αγκαλιάσουν πέργκολες και τοίχους. Έτσι, θα έχουμε σίγουρα περισσότερη δροσιά το καλοκαίρι.

Page 11: Entipo green az

11

Εξοικονομούμε νερό, εύκολα και αποτελεσματικά

• Ελέγχουμε τακτικά το μετρητή νερού και τις βρύσες μας για τυχόν διαρροές.• Προτιμάμε βρύσες με συστήματα περιορισμού της ροής.• Εγκαθιστούμε καζανάκια ελεγχόμενης ή διπλής ροής. Το καζανάκι είναι η

μεγαλύτερη πηγή κατανάλωσης νερού στο σπίτι μας.• Προτιμούμε οικιακές ηλεκτρικές συσκευές (πλυντήρια πιάτων και ρούχων)

που καταναλώνουν λιγότερο νερό κατά τη λειτουργία τους.• Προτιμούμε το ντους από τη γεμάτη μπανιέρα.• Δεν αφήνουμε ανοικτή τη βρύση, ενώ π.χ. λουζόμαστε, ξυριζόμαστε ή

πλένουμε τα δόντια μας.• Προτιμούμε ενδημικά είδη φυτών, επειδή είναι προσαρμοσμένα στο τοπίο και

το κλίμα, δηλαδή έχουν χαμηλές απαιτήσεις σε νερό κι αντέχουν στην έντονη ηλιοφάνεια.

• Τοποθετούμε στον κήπο ή στην βεράντα σύστημα αυτόματου ποτίσματος.• Ποτίζουμε πάντα τα φυτά μας αργά το απόγευμα, ώστε να περιορίζουμε την

εξάτμιση.• Αποφεύγουμε να πλένουμε το αυτοκίνητο ή τη βεράντα με λάστιχο.

Χρησιμοποιούμε κουβά και σφουγγάρι.

Προστατεύουμε τη θάλασσα από τη ρύπανση

• Δεν πετάμε σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές. Ειδικά το πλαστικό χρειάζεται περίπου 450 χρόνια για να αποσυντεθεί στο νερό.

• Ποτέ δεν ρίχνουμε πλαστικές διαφανείς σακούλες στη θάλασσα. Θαλάσσιες χελώνες δελφίνια κι άλλα κητώδη πεθαίνουν, γιατί τις θεωρούν τσούχτρες και τις καταπίνουν.

• Οι πλαστικοί κρίκοι που συγκρατούν τα αλουμινένια κουτιά των αναψυκτικών όταν πετιούνται στη θάλασσα αποτελούν αιτία παγίδευσης και θανάτου για ψάρια, φώκιες, ενυδρίδες και θαλασσοπούλια.

• Πολλά πλαστικά περιέχουν βλαβερές οργανικές χλωριούχες ενώσεις, όπως το PCB, οι οποίες επιδρούν αρνητικά στην αναπαραγωγική ικανότητα και στο ανοσοποιητικό σύστημα των ζώων που τα τρώνε. Και φυσικά, μέσω της διαδικασίας της βιοσυσσώρευσης φτάνουν τελικά στο πιάτο μας!

Φροντίζουμε το περιβάλλον σε κάθε μας δραστηριότητα

Page 12: Entipo green az

12

Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε.

• Προτιμούμε απορρυπαντικά και καθαριστικά από φυσικές πρώτες ύλες. Οι χημικές ουσίες των προϊόντων αυτών καταλήγουν στη θάλασσα και προκαλούν ευτροφισμό.

• Προτιμούμε τα λευκαντικά που έχουν ως βάση οξυγονούχες ενώσεις και όχι δραστικά οξέα.

• Αποφεύγουμε προϊόντα που περιέχουν χλώριο ή ενώσεις του χλωρίου• Δεν ρίχνουμε στις αποχετεύσεις διαλυτικά, χρώματα, υπολείμματα

φαρμάκων, φυτοφάρμακα και άλλα δραστικά υγρά. Καταστρέφουν τα υδάτινα οικοσυστήματα.

Προσέχουμε τα δάση

• Δεν ανάβουμε ποτέ φωτιά στο δάσος ή κοντά στο δάσος για κανένα λόγο. Άναμμα φωτιάς για ψήσιμο, κάψιμο χόρτων, κάψιμο σκουπιδιών και πέταγμα αναμμένου τσιγάρου είναι οι κυριότερες αιτίες πυρκαγιών.

• Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος. Αποτελούν πιθανή αιτία πυρκαγιάς, πιθανή αιτία τραυματισμού των ζώων και προκαλούν αισθητική ρύπανση.

• Δεν κόβουμε κλαδιά δέντρων, καρπούς, φύλλα και σπάνια αγριολούλουδα.• Δεν ενοχλούμε τα ζώα. Τα παρατηρούμε όσο πιο διακριτικά μπορούμε. Ο

άνθρωπος είναι επισκέπτης στο δάσος.

Μειώνουμε τα απορρίμματα

• Συνειδητοποιούμε ότι τα σκουπίδια δεν είναι άχρηστα υλικά, αλλά χρήσιμες πρώτες ύλες για ανάκτηση φυσικών πόρων κι ενέργειας.

• Προτιμούμε μια πάνινη τσάντα ή ένα δίχτυ για τα ψώνια μας. Έτσι, αποφεύγουμε τις πλαστικές ή ακόμη και τις χάρτινες σακούλες μιας χρήσης. Σκεφτόμαστε πως οι σακούλες αυτές γεμίζουν τις χωματερές με χιλιάδες τόνους πλαστικού κάθε χρόνο.

• Προτιμούμε συσκευασίες που μπορούν να επιστραφούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

• Επαναχρησιμοποιούμε υλικά.• Ανακυκλώνουμε ό‚τι ανακυκλώνεται, δηλαδή χαρτιά, μέταλλα, γυαλιά,

πλαστικά και μπαταρίες.• Δεν αγοράζουμε μπαταρίες με βαριά μέταλλα (κάδμιο, υδράργυρος κ.λ.π.).

Προτιμούμε τις επαναφορτιζόμενες. Ανακυκλώνουμε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στους ειδικούς κάδους.

Page 13: Entipo green az

13

• Δεν πετάμε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, συλλέγονται από τα ειδικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.

• Ζητάμε προϊόντα συμπυκνωμένα που διαρκούν περισσότερο. Με την ίδια συσκευασία αγοράζουμε μεγαλύτερη ποσότητα και συνήθως φθηνότερα. Αρκετές εταιρίες απορρυπαντικών, παραδείγματος χάριν, διαθέτουν τέτοια προϊόντα. Για τα απορρυπαντικά σε σκόνη προτιμάμε τη χάρτινη συσκευασία, ιδιαίτερα αν είναι ανακυκλωμένη, αντί της πλαστικής. Για τα απορρυπαντικά σε πλαστική συσκευασία προτιμάμε εκείνα με το λιγότερο πλαστικό, που είναι πιο εύκαμπτα και περιέχουν μεγαλύτερη ποσότητα.

Κάνουμε οικολογικές αγορές

• Ελέγχουμε πάντα την ετικέτα με τα περιεχόμενα. Αποφεύγουμε προϊόντα που είτε δεν αναφέρουν τη σύστασή τους, είτε είναι τόσο γενικόλογα που δε δίνουν ουσιαστικά καμία πληροφορία.

• Αποφεύγουμε όλα τα προϊόντα που περιέχουν χλώριο ή χλωριωμένες ενώσεις.

• Αποφεύγουμε προϊόντα που η συσκευασία τους περιέχει χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC). To PVC θεωρείται το πιο επικίνδυνο πλαστικό για το περιβάλλον.

• Αποφεύγουμε όπου μπορούμε τις πλαστικές σακούλες. Αντί αυτών, χρησιμοποιούμε στα ψώνια μας πάνινες ή χάρτινες σακούλες. Αν παρόλα αυτά κάνουμε χρήση πλαστικής σακούλας, προσπαθούμε τουλάχιστον να τη χρησιμοποιούμε πολλές φορές πριν καταλήξει στα σκουπίδια.

• Προτιμούμε τις επιστρεφόμενες ή επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες από αυτές της μίας χρήσης.

• Προτιμούμε ανακυκλωμένες συσκευασίες, όπου αυτές προσφέρονται.• Προτιμούμε χάρτινες ή γυάλινες συσκευασίες από τις πλαστικές ή τις μικτές.

Page 14: Entipo green az

14

Αποτύπωμα Άνθρακα (Carbon Footprint): Αποτελεί το σύνολο των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου που εκλύονται άμεσα και έμμεσα από τις δραστηριότητες ενός ατόμου, μίας εκδήλωσης, μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, από τη διαδικασία παραγωγής ενός προϊόντος, ή από τη διαδικασία παροχής μίας υπηρεσίας. Τα αποτελέσματα ενός τέτοιου υπολογισμού εκφράζονται σε ισοδύναμα γραμμάρια, κιλά ή τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO2eq).

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν ήδη αρχίσει και φαίνονται στη χώρα μας. Οι εκτιμήσεις της επιστημονικής κοινότητας για τις αλλαγές που πρόκειται να υποστεί το κλίμα της Ελλάδας, συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι το μέλλον μάς επιφυλάσσει περισσότερη ζέστη και λιγότερες βροχές. Οι αλλαγές αναμένεται να γίνουν ορατές μέσα στις επόμενες δεκαετίες, με πιθανολογούμενη κορύφωση μέχρι το 2100. Οι επιστήμονες προβλέπουν γενικά αύξηση της θερμοκρασίας στην ελληνική επικράτεια μεταξύ 0,9 και 2 βαθμούς Κελσίου μέχρι το τέλος του αιώνα και αυτό θα εξαρτηθεί φυσικά από το βαθμό των συγκεντρώσεων των «αερίων του θερμοκηπίου» στην ατμόσφαιρα.

Η Κλιματική Αλλαγή είναι ένα θέμα το οποίο γίνεται όλο και πιο πιεστικό και η αντιμετώπιση του όλο και πιο επιτακτική από όλα τα μέρη της κοινωνίας συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων. Η λειτουργία των επιχειρήσεων ευθύνεται για ένα μεγάλο ποσοστό των εκπεμπόμενων ρύπων, γεγονός που αναγνωρίζεται από τις εταιρίες. Παγκοσμίως, πολλές εταιρίες έχουν ήδη προχωρήσει σε συγκεκριμένες στρατηγικές και προγράμματα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, διεκδικώντας ηγετική θέση στον σημαντικό αυτό τομέα της εταιρικής υπευθυνότητας.

Μια ολοκληρωμένη στρατηγική μπορεί να εξοικονομήσει στην εταιρία κόστος, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τον περιβαλλοντικό της χαρακτήρα και συμβάλλει στον περιορισμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

Οι εκπεμπόμενοι ρύποι συνδέονται άμεσα με την ενέργεια που καταναλώνεται για τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Ακόμα και οι απλές τακτικές που αφορούν την αλλαγή της συμπεριφοράς των εργαζομένων (αλλαγή λαμπτήρων, απενεργοποίηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών σε ώρες μη λειτουργίας κλπ) μπορούν να οδηγήσουν σε 2-4% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και παράλληλα σε μείωση κόστους.

Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε.

Γιατί είναι σημαντικό μία εταιρία να υπολογίσει το ανθρακικό της αποτύπωμα;

Page 15: Entipo green az

15

Η υλοποίηση μιας τέτοιας στρατηγικής θα πρέπει να γίνεται σταδιακά, ενώ οι στόχοι που θέτονται να είναι, τόσο κατάλληλοι για την κάθε εταιρία, όσο και υλοποιήσιμοι σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Κανείς δεν περιμένει από μία εταιρία να μειώσει τις εκπομπές της κατά 80% μέσα σε ένα έτος. Αντιθέτως, η στρατηγική θα πρέπει να βασίζεται στη συνέπεια της διοίκησης για την υλοποίησή της καθώς και στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης της εταιρίας.

Η χάραξη στρατηγικής για τη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων από μια εταιρία, αποτελεί βασικό κομμάτι για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών της, ενώ παράλληλα μπορεί να μειώσει το κόστος των λειτουργικών της εξόδων.

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια.

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία υιοθετώντας τη στρατηγική της Heineken για την αειφόρο ανάπτυξη παγκοσμίως, κινείται συστηματικά προς τον υπολογισμό του ανθρακικού της αποτυπώματος, συμμετέχοντας έμπρακτα στην προσπάθεια μείωσης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Όλες οι λεπτομέρειες αυτής της προσπάθειας, βρίσκονται στο Πρόγραμμα «Παράγουμε ένα Καλύτερο Μέλλον», το οποίο ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια και είναι οδηγός των δράσεων της εταιρίας.

Page 16: Entipo green az

www.athenianbrewery.grwww.responsibeerity.grwww.amstel-eco.gr www.enjoyheinekenresponsibly.com