Π “Green” “Verde” .

56
www.vitanoblepowerpoint www.vitanoblepowerpoint s.net s.net Π Π Green” Green” Verde” Verde”

Transcript of Π “Green” “Verde” .

Page 1: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.netwww.vitanoblepowerpoints.net ΠΠ

““GreenGreen””

““VerdeVerde””

Page 2: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Page 3: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Page 4: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Van Gogh

Page 5: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Page 6: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Van Gogh

Page 7: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Krista Gagelman

Page 8: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Bonard

Page 9: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Armand Tatossian

Page 10: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Monet

Page 11: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Van Gogh

Page 12: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Page 13: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Gudiol

Page 14: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Gainsborough

Page 15: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Colmeiro

Page 16: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Francés Gandía

Page 17: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Monet

Page 18: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Nieuwenhuijzen

Page 19: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Page 20: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Monet

Page 21: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Van Gogh

Page 22: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Antonio López

Page 23: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Phyllis Wolff

Page 24: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Page 25: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Page 26: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Cezanne

Page 27: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Van Gogh

Page 28: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Stocks

Page 29: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Orpen

Page 30: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

White Alexander

Page 31: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Van Dongen

Page 32: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Edwin Mostyn

Page 33: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Wilmer Dewing

Page 34: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Potter Bailey

Page 35: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Alessandro Longhi

Page 36: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Sara Hyden

Page 37: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Joshua Johnson

Page 38: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Webster Hawthorne

Page 39: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Wilmer Dewing

Page 40: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Matisse

Page 41: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Sobol

Page 42: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Page 43: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Page 44: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Tamara de Lempicka

Page 45: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Page 46: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Machi

Page 47: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Page 48: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Alejandro Balbontín

Page 49: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Van Dongen

Page 50: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Miriam Mahiques

Page 51: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Picasso

Page 52: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Van Gogh

Page 53: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Ekaterina Goncharova

Page 54: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Page 55: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Once there were green fieldsKissed by the sunOnce there were valleys Where rivers used to runOnce there were blue skies With white clouds high aboveOnce they were part Of an everlasting loveWe were the lovers Who strolled through green fields

Green fields are gone now, Parched by the sunGone from the valleys Where rivers used to runGone with the cold wind That swept into my heartGone with the lovers Who let their dreams departWhere are the green fields That we used to roam

I'll never know What made you run awayHow can I keep searching When dark clouds hide the dayI only know There's nothing here for meNothing in this wide world, Left for me to see

Still I'll keep on waiting Until you returnI'll keep on waiting Until the day you learnYou can't be happy While your heart's on the roamYou can't be happy Until you bring it homeHome to the green fields And me once again

Hubo una vez campos verdes Besados por el sol Hubo una vez valles Donde los ríos solían correr Hubo una vez un cielo azul Con nubes blancas allá arriba Una vez ellos eran parte de Un amor eterno Fuimos los amantes que paseaban A través de los campos verdes.

Los campos verdes ya se han ido Resecos por el sol Se han ido de los valles Donde los ríos solían correrSe han ido con el viento frío Que se extendió a través de mi corazón Se han ido con los amantes Quienes permitieron que sus sueños se fueran Dónde están los campos verdes que nosotrosSolíamos vagar.

Nunca sabré lo que te hizo salir corriendo Cómo puedo seguir buscando cuando oscuras nubes ocultan el día Sólo sé que no hay nada aquí para mí Nada en este mundo salvaje que me queda por ver.

Pero voy a seguir esperando Hasta que tu regreses Voy a seguir esperando Hasta el día en que tu aprendas Que tu no puedes ser feliz Cuando tu corazón este deambulando Tu no puedes ser felizHasta que tu lo traigas a casa Al hogar de los campos verdes y a mi Una vez más.

THE BROTHERS FOUR - “Greenfields”

Page 56: Π “Green” “Verde” .

www.vitanoblepowerpoints.net

Imágenes procedentes de InternetSin ánimo de lucro – Non profit

ΠΠaltapi1@[email protected]

2008 - 2013

Escríbanos a: [email protected]