ENø™I™ 04-2008 24-04-08 10:47 ™ÂÏ›‰·25 ENø™I™ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο...

of 24 /24
26 Aπριλίου 2008 Tέυχος 4 | Έτος 2ον | B΄ Περίοδος Tιµή €1,71 ENø™I™ τζι’ ας γίνει το γαίµα µας αυλάτζιν TI KAMNEIΣ ΓIE MOY; KΛEIΣTE TA O∆OΦPAΓMATA AX KOYNE§§AKI, KOYNE§§AKI •Y§O ¶OY £A TO ºA™ ME TOY™ E°°§EZOY™ MA™ ™THNEI™ ¶A°I¢E™ ANA£EMA ™E ¶OY TO ¶A™; ENø™I™ 04-2008 24-04-08 10:47 ™ÂÏ›‰·25

Embed Size (px)

Transcript of ENø™I™ 04-2008 24-04-08 10:47 ™ÂÏ›‰·25 ENø™I™ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο...

 • 26 Aπριλίου 2008 Tέυχος 4 | Έτος 2ον | B΄ Περίοδος Tιµή €1,71

  ENø™I™τζι’ ας γίνει το γαίµα µας αυλάτζιν TI KAMNEIΣΓIE MOY;KΛEIΣTE TAO∆OΦPAΓMATA

  AX KOYNE§§AKI, KOYNE§§AKI•Y§O ¶OY £A TO ºA™

  ME TOY™ E°°§EZOY™ MA™ ™THNEI™ ¶A°I¢E™ANA£EMA ™E ¶OY TO ¶A™;

  ENø™I™ 04-2008 24-04-08 10:47 ™ÂÏ›‰·25

 • IδιοκτησίαΩΣIH ΠIΣΩ ΛT∆T.K. 6969NOMOΣ ΛEYKΩΣIAΣ - EΛΛAΣTHΛEOMOIOTYΠON: [email protected]

  ∆ιευθυντήςBάσος ΦτωχόπουλλοςAρχισυντάκτιςEλενίτσα ΕυτυχίουΚτυπητήτριαEχιδνίτσα ΚούφουOµάδα ΈκδοσηςAλ. Mιχαηλίδης,Tελ. ΣτρύφωνοςΣυνεργάτεςKαλοµοίρα, Λέλλος ∆ηµητριάδης,Γιώργος Βασιλείου, Οδός Λήδρας,Λοκκουµάς Σιάµισιη, Ελένη Karaµαύ-ρου, Νταούλια Βαλεντίνου-Σοφοκλέους,Γεώργιος και ∆ηµήτρης Χατζητακήου.LifestylingMακάριος Γ’, Eζεκίας Παπαϊωάννου,Σταύρος Xριστοδούλου, Xρίστης ΛοττίδηςOικονοµικοί ΣύµβουλοιΆννα Mαραγκού, Λέλλος ∆ηµητριάδηςNοµικοί ΣύµβουλοιΛέαντρος Παπαφιλίππου (υποθέσειςεναντίον ΑΝΤ 1), Τάσσος Παπαδόπου-λος (άµα θέλουµε να χάσουµε), Ρίκ-κος Μαππουρίδης (για υποθέσεις τούσυνεργάτη µας Σωκράτη εναντίον τουΑντρέα Πέτρου), Kωστάκης Aιµιλιανί-δης (δωρεάν υποθέσεις), Πέτρος X’’Σάββας (τις Kυριακές), ΛουκήςΠαπαφιλίππου (εγέρασεν), Στέλιος∆ρυµιώτης (όταν δεν είναι µεθυσµέ-νος), Xρήστος Kληρίδης (όταν κερδί-ζουµε το λαχείο)∆ικαστές που έχουν χιούµορEλάχιστοι δυστυχώςXρηµατοδότεςΣύνδεσµος καταϊσσιεµµένων ΕΜΟΛευκωσίας, Πρόδροµος Πετρίδης(σε µανιτάρκα) Τράπεζα Κυπρου(ευχαριστούµε τον συµπαραστάτηµας Χαρ. Σταυράκη. Aν το µάθει τοAKEL κατύσιη του).Eπίσηµος ΛογοκριτήςBάσος Γεωργίου, Mπάµπης Kυρίτσης,Aνδρούλλα Γκιούρωβα

  GO BACK DOG PUBLICATIONS:TOMBAZI 18, LEFKOSIA, KYPROS.TEL.: 345915. All rights reserved.Nothing appearing in Union (andmay your blood become avladjin)newspaper may be reprinted,reproduced by sex or transmittedthrough viri, either holy or in part,by any electronic or mechanicalmeans without prior writtenpermission from the dog.

  Warning to lawyers: Writs forlibels, slander or wrongdoings willnot be accepted from anyone.

  BEWARE OF THE DOGΣαββάκης ο τρίτος,επίσηµος σκύλος της «Ένωσις». Προσοχή, δαγκώνει!

  ΩΣIH ΠIΣΩ ΛT∆

  26 AΠPIΛIOY 20082 ΑΝΟΙΞΕ ΛΗ∆ΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΩ, ΝΑ ∆Ω ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ Π’ ΑΓΑΠΩ

  Τυχαίως έπεσε στα χέρια µου ηεφηµερίδα ∆ΑΣΟΥΠΟΛΙΤΗΣ. Η εφηµερίδα τών µαθητών τούΛυκείου Αρχιεπισκόπου Μακαρί-ου τού Γ΄ ήταν µιά µεγάλη καιευχάριστη έκπληξη. Πρώτηνφορά βλέπω ένα τέτοιο νεανικόέντυπο που να είναι τόσο ζωντα-νό, ουσιαστικό, και εν τέλει παι-δευτικό. ∆εν θα είχα κανένανενδοιασµό να είχα για συνεργάτεςαρκετούς από τους συντάκτες τηςεφηµερίδας. Ο ∆ΑΣΟΥΠΟΛΙΤΗΣ

  δεν είναι κάποιο µίζερο έντυποαπό αυτά που κατά καιρούς έρχο-νται και φεύγουν για να καλύ-ψουν τον χώρο των νέων. Καλά θαέκαναν οι φοιτητές µας και οι νέοιεπιστήµονες µας να πάρουν τον∆ΑΣΟΥΠΟΛΙΤΗ και να δούν πώςπρέπει να είναι µια εφηµερίδα.Μπράβο στα παιδιά, και δεν έχωκαµµιάν αµφιβολία ότι αρκετοίθα διαπρέψουν στο γράψιµο, καιάλλοι θα έχουν να λένε πολλάγι αυτή τους την ωραία εµπειρία.

  Ο ∆ΑΣΟΥΠΟΛΙΤΗΣ ήλθε για ναεπιβεβαιώσει ξανά µιαν παλιάµου θέση που επειγόντως ζητάειερµηνεία, την θέση πως οι µαθη-τές µας ήταν πάντα πολύ πιό προ-χωρηµένοι από τους φοιτητές καιτους νέους.∆ΑΣΟΥΠΟΛΙΤΕΣ, ΕΥΓΕ! Η ΕΝΩΣΙΣΥΠΟΚΛΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΝΙΑΤΑ.(Έντζιεν ανάγκη να πάρει ο νούςσας αέραν τζιαι να τα κάµετε σκα-τά! Η µαγκιά είναι να την βελτιώ-νετε τζιαι να έχετε συνέχειαν.)

  ∆√ E¶√ª∂¡√ ∆∂ÀÃ√™Το επόµενο τεύχος της ΕΝΩΣΙΣ θα κυκλο-

  φορήσει στις 31 Μαίου µέρα Σάββατο όπωςπάντα. Θέλουµε τις συνεργασίες σας να κατα-φθάσουν κοντά µας έως τις 21 του µηνός τοαργότερο. Παρακαλούµε θερµά τους αρθρο-γράφους µας να µας στέλλουν και 3-4 σχολιά-κια µικρά, τόσο για κλείνουµε σελίδες όσο,κυρίως, για να καλύπτουµε περισσότερες πτυ-χές της επικαιρότητας.

  ¡∂∞ ¶¡√∏Επειδή είχαµε υποστεί µία σοβαρότατη

  ήττα στις Προεδρικές εκλογές, πολλοί θεώ-ρησαν ότι θα τα παρατούσαµε για να αφή-σουµε το ∆ΗΣΑΚΕΛ και τους αχαίρευτουςτού ∆ΗΚΟΕ∆ΕΚ ανενόχλητους να κάνουντις βρωµοδουλιές τους. ΛΑΘΟΣ! Η ΕΝΩΣΙΣόχι µόνο είναι Ε∆Ω αλλά όπως βλέπετεέχουµε αρχίσει να βελτιώνουµε τόσο τηνύλη µας όσο και την αισθητική της εφηµερί-δας µας. Σύντοµα θα σάς έχουµε και άλλεςεκπλήξεις, αγαπητοί αναγνώστες.

  ¶ƒ√™ ∆∞™ ∞ƒÃ∞™ ∫∞π ∆∞ ∞ƒÃπ¢π∞Στίς 27 του Μάρτη µέ επισκέφθηκε η Αστυνο-

  µία και µου πήρε κατάθεση για τους εµπρησµούςαυτοκινήτων έξω από το Υπουργείο Γεωργίας.Ήθελαν µάλιστα να κάνουν έρευνα για ΓΚΑΖΑΚΙΑστον χώρο εργασίας µου, πράγµα που δεν έγινεαφού δεν είχαν ένταλµα γιά έρευνα. Οι κατά ταάλλα συµπαθέστατοι αστυνοµικοί προσπάθησαννα µε πείσουν ότι δεν είµαι ύποπτος κατ’ ανά-γκην, και ότι η κατάθεση µου είναι απλώς «ρουτί-να». Όταν τους ρώτησα αν στό πλαίσιο αυτής τής“ρουτίνας” πήραν κατάθεση και από τον Υπουρ-γόν Εσωτερικών Κύριον Κύριον Συλικιώτη που ωςγνωστόν δέρνει αστυνοµικούς δηµοσίως και άραµπορεί να θεωρήθει ύποπτος και για κακόβουλεςζηµιές, οι άνθρωποι έµειναν χάσκοντας αν καιστα µάτια του ενός είδα ένα χαµόγελο.

  Κύριοι Υπουργοί Εσωτερικών και ∆ικαιοσύνης,κύριε Αρχηγέ της Αστυνοµίας, θέλω να σας υπεν-θυµίσω ότι ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας ΤάσσοςΠαπαδόπουλος παρέδωσε την εξουσία στον νέονΠρόεδρο κύριο Χριστόφια ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙΜΥΤΗ. Τουτέστιν έχουµε ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ παρότι

  την εξουσία την πήρε ένας αποστάτης κοµµουνι-στής. Αν η παρενόχληση µου όπως και άλλωνσυναγωνιστών µου είναι σκόπιµη και έχετε σκοπόνα επαναδραστηριοποιήσετε την Γκα Γκε Μπε,τότε θα µας βρείτε αντιµέτωπους. Θα υπερασπί-σουµε την δηµοκρατία όπως ακριβώς κάναµε το1967 το 1974 και το 2004.

  Κύριοι, εγώ γράφω την άποψη µου ανοικτάκαι ξάστερα εδώ και 30 χρόνια. ∆εν νυκτοβατώ,ούτε άλλα λέω και άλλα εννοώ, ούτε σκύβω καιπροσκηνώ την αφεντιά σας, ούτε µπορώ να σκύ-βω για να τοποθετώ «γκαζάκια». ∆εν ανέχοµαινα µε ξευτιλίζει καµµιά Αστυνοµία. Απαιτώ ναµου πείτε µε ποία λογική θεωρείται ένας γραφιάςύποπτος για εµπρησµούς, και µε ποιό δικαίωµαη Αστυνοµία ξοδεύει τα χρήµατα του λαού σεκυνήγια ανύπαρκτων µαγισσών. Αν τώρα κάποι-ος Αστυνόµος δεν µπορεί να ξεχωρίσει ένανπιθανόν εµπρηστή από έναν γραφιά, τότε οφεί-λετε να τον στείλετε σπίτι του πριν κάνει καιάλλες πιο σοβαρές ζηµιές. Αν όµως αυτή είναιµια νέα τακτική για να µας τροµοκρατήσετε, σαςπληροφορώ ότι τίποτα δεν θα καταφέρετε. Εδώδεν τα κατάφεραν άλλοι πιο δυνατοί απο εσάς!

  Β.Φ.

  AA˘̆ÙÙ¿¿ ÏÏÔÔÈÈfifiÓÓ ÙÙ·· ÓÓ¤¤··......

  ªËÓ Í¯ӿÙ ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ «∂¡ø™π™» ÛÙÔ www.yialousa.org

  ¢π∫∆À√ ∂À∞°√ƒ∞™°π∞ ∂¡∞ ª∂∆ø¶√ ∂£¡π∫∏™ ∞¡∆π™∆∞™∏™

  εισήγηση µας γιαένα δίκτυο ενη-µέρωσης καιοργάνωσης τωνατόµων καισυνόλων που

  βλέπουν την ανάγκη δηµιουρ-γίας ενός Μετώπου ΕθνικήςΑντιστασης είχε µεγάλη απή-χηση. Κατ’ αρχήν δεν είµαστεοι µόνοι που ανησυχούµε γιατις νέες εξελίξεις ούτε είµεθαµόνοι στην απογοήτευση µαςαπό την πορεία τού Παπαδο-πουλικού στρατοπέδου. Μετην έκκληση µας για το ∆ίκτυοµάθαµε ότι πολύς άλλοςκόσµος προσπαθεί να οργανω-θεί για να µπορέσει να αντιµε-τωπίσει τις µπόρες που µαςέρχονται.

  Εµείς έχουµε προχωρήσει,και αρχίσαµε το στήσιµο του∆ικτύου Ευαγόρας, και ελπί-ζουµε ότι πολύ σύντοµα θα

  είµαστε έτοιµοι να αρχίσουµεδράση. Θα σας ενηµερώνουµεµέσω της εφηµερίδας και τηλε-φωνικώς. Γι αυτό και παρακα-λούµε όλους τους συναγωνι-στές και τα οργανωµένα σύνο-λα να µας στείλουν στην ηλε-κτρονική µας διεύθυνση όλατους τα στοιχεία (διευθύνσεις,τηλέφωνα, ιστοσελίδες, κτλ)για να µπορούµε ανά πάσανστιγµή να έχουµε επικοινωνία.

  Ας µην περιµένει ο έναςτον άλλον. Όσοι είναι οµαδο-ποιηµένοι ας αρχίσουν τηνδουλειά της οργάνωσης καιτων συζητήσεων. Θα συντονι-στούµε όλοι µόλις το επιτρέ-ψουν οι συνθήκες. Προς τοπαρόν ας τρέξουµε όλοι ναγράψουµε µέλη και να διαδώ-σουµε το µήνυµα τηςΕΘΝΙΚΗΣ ΑΦΥΠΝΗΣΗΣ.

  Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΡΑ ΑΡΧΙΖΕΙ!ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ!

  H

  ENø™I™ 04-2008 23-04-08 21:34 ™ÂÏ›‰·2

 • ENA AΠO τα βασικά επιχειρήµαταόλων των πολιτικών που είναι διατεθει-µένοι να αποδεκτούν οποιανδήποτελύση οµοσπονδίας φτάνει να λυθεί,τάχα, το κυπριακό, είναι ότι το 1974ΧΑΣΑΜΕ τον πόλεµο και ως εκ τούτουδεν είµαστε σε θέση να έχουµε απαιτή-σεις. Το επιχείρηµα αυτό δεν φτάνειπου καταλήγει σε µειοδοτικές λογικές οιοποίες ενισχύουν τις τουρκικές ορέξειςκαι επιδιώξεις, είναι και ΒΛΑΚΩ∆ΕΣ καιΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟ.

  TO 1974 δεν χάσαµε κανέναν πόλεµοδιότι αυτό που συνεβή στην Κύπρο ήτανη εισβολή των Τουρκικών στρατευµά-των, και στην συνέχεια, παρά την αντί-σταση µερικών και µόνο µονάδων τουκυπριακού στρατού, η κατοχή του 40%του κυπριακού εδάφους. Η Κύπρος καιη Ελλάδα δεν κήρυξαν πόλεµο στηνΤουρκία. Η Κύπρος µέσα από τα ερεί-πια ενός εµφυλίου σπαραγµού, και µετην προδοσία τής Χούντας και των Αµε-ρικάνων και άλλων συµµάχων µας,αντιστάθηκε στις ορδές των εισβολέωνµε τέτοιο σθένος που να καθιστά προ-φανές ότι το αποτέλεσµα θα ήταν πολύδιαφορετικό αν η Ελλάδα σήκωνε έστωκαι ένα δακτυλάκι της. Αυτό όµως ήταναδύνατο µιάς και η ίδια ήταν µέσα στοσχέδιο διαµελισµού της ∆ηµοκρατίας.Παρά ταύτα οι µάχες που έδωσαν µαζίµε τούς Κυπρίους οι ΕΛ∆ΥΚάριοι και οιλοιποί Ελλαδίτες που δεν ήσαν µέσαστο παιχνίδι, που δεν τα παράτησανµέσα στο χάος, θα µείνουν στην Ιστορίαως δείγµατα όχι µόνο ανδρείας αλλά καιστρατηγικής ευφυίας όπου ένας µικρόςκαι ευέλικτος στρατός µπορεί να επιφέ-ρει σοβαρότατα πλήγµατα στον εχθρό.

  EINAI λοιπόν ανυπόστατο τό επιχεί-ρηµα, ΚΑΙ ΝΤΡΟΠΗ ΜΑΣ ΝΑΙΣΧΥΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΟΚΟΣΜΟΣ ΗΤΤΗΘΗΚΕ το 1974. Αναυτός ο κόσµος ανέµενε τον πόλεµο,κι αν δεν υπήρχε προηγουµένως ηεµφύλια διαµάχη ΚΑΙ Η ΠΡΟ∆ΟΣΙΑ,ο Τούρκος εισβολέας έπρεπε να χύσειπολύ µα πολύ αίµα για να καταλάβει τιςακτές της Κερύνειας. Τέτοιες θα ήσανοι απώλειες τους που πιθανόν το κόστοςτους στο εσωτερικό µα και στο εξωτερι-κό θα τους ανάγκαζε να επιστρέψουνστην Ασία.

  EMEIΣ δεν αναγνωρίζουµε το 1974 ωςήττα πολέµου. Ο κυπριακός ελληνισµόςδεν άντεξε τις αλλεπάλληλες προδοσίες,και δεν µιλώ µόνο για τις προδοσίες τωνπραξικοπηµατιών: ∆εν άντεξε τιςσυντονισµένες προσπάθεις της Τουρ-κίας, της Αγγλίας, και της Αµερικής,και καταρρέοντας δεν µπόρεσε να κρα-τήσει ελεύθερα όλα τα εδάφη µας. Το1974 ηττήθηκαν οι πολιτικές που ήθελαντην Κύπρον ανοχύρωτη πολιτεία όχιµόνο στρατιωτικώς αλλά και εθνικώς

  και πολιτιστικώς. Ηττήθηκαν οι πολιτι-κές που κυριαρχούν και σήµερα καιεκφράζονται από όλον σχεδόν τον πολι-τικό κόσµο του νησιού. Ας πάρουµελοιπόν τα αναγκαία διδάγµατα.

  ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟI µηχανισµοί για τονεξασθενισµό των αντιστάσεων µαςέναντι της κατοχής είναι κυρίωςΙ∆ΕΟΛΟΓΙΚΟΙ και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ καιστοχεύουν κυρίως στην εξάπλωση τηςηττοπάθειας, του εφησυχασµού, τουωχαδελφισµού, και του φιλοτοµαρι-σµού, για να µπορέσει η σηµερινή ηγε-σία να περάσει τις απαράδεκτες λύσειςτίς οποίες µεθοδεύουν ξανά οι ντόπιοικαι ξένοι Τουρκολάγνοι πολιτικοί. Έναςτέτοιος ιδεολογικός µηχανισµός είναικαι ο µηχανισµός της ΗΤΤΟΠΑΘΕΙΑΣκαι της ΕΝΟΧΗΣ. Φορτώνουν δηλαδήσε ολόκληρον τον λαό τις όποιεςΗΤΤΕΣ, και σε ολόκληρον τον λαό τίςενοχές για επί µέρους λάθη ή ακόµη καιεπί µέρους εγκλήµατα µικρής µερίδαςτου λαού. Γιατί άραγε ο σηµερινόςσαραντάρης και κάτω, όπως και ο οποι-οσδήποτε πολέµησε το 1974, πρέπει ναφορτωθεί και την όποια ήττα; Μα προ-φανώς για να φαντάζει η οποιαδήποτεάλλη επιλογή στην επίλυση του κυπρια-κού ακατόρθωτη. Για να φαντάζει ηδιεκδικητικότητα µάταιη και επικίνδυ-νη, και ο λόγος για απελευθέρωση ναηχεί σαν πολεµική κραυγή.

  ΜEΣA στα ίδια πλαίσια λειτουργούνκαι οι µηχανισµοί των ενοχών όπου οιµειοδότες φορτώνουν στο σύνολο τουλαού κάθε τι το αρνητικό που έχουνκάνει κάποιοι δικοί µας. Έτσι το πραξι-κόπηµα «εµείς το εκάναµε» άρα όλοιπρέπει να πληρώσουµε. Συγγνώµηνκύριοι Χριστοφιαναστασιάδηδες, εγώδεν έκανα κανένα πραξικόπηµα, ούτετα παιδιά µου, ούτε ο σηµερινόςκόσµος, ούτε η τεράστια πλειοψηφίατου λαού, και ως εκ τούτου δεν έχετε

  ΚΑΝΕΝΑ δικαίωµα να φορτώνετε τηνευθύνη πάνω στους ΩΜΟΥΣ ΤΗΣΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Με αυτήσας την λογική δίνετε χάρη στην Τουρ-κία και επιχειρήµατα να επιµένει ότιεµείς φταίµε για τα κακά του τόπου καιόχι η παράνοµη επέµβαση ενός µεγά-λου κράτους στα εσωτερικά ενός άλλουκράτους. Το ίδιο συµβαίνει όταν ηενορχηστρωµένη ιντελιτζέντσια αρχίζεινα µας κατηγορεί ότι σκοτώσαµε τουςκατακαηµένους και αθώους Τουρκοκύ-πριους. ∆εν είµαστε ΕΜΕΙΣ που σκοτώ-σαµε τους Τουρκοκύπριους. Οι Τουρ-κοκύπριοι που έχασαν τις ζωές τουςστις µάχες δεν µας αφορούν. Οι Τουρ-κοκύπριοι που ήσαν αθώοι και σκοτώ-θηκαν από ελληνοκυπριακά χέρια δενείναι πολλοί. Εµείς καταδικάζουµεαυτές τις δολοφονίες. Έγιναν απόσυγκεκριµένα άτοµα τά οποία κανονικάκάποιαν στιγµή θα πρέπει να λογοδοτή-σουν στην ∆ικαιοσύνη. Από αυτό όµωςµέχρι να κατηγορείται ένας ολόκληροςλαός για κάτι που στην πλειοψηφία τουκαταδικάζει κιόλας, είναι απαράδεκτο.Αυτοί που έκαναν τέτοιες ενέργειες δεντις έκαναν ως ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΡΑΤΟΣαλλά ως άτοµα, και αυτό έχει µεγάλησηµασία. Η Τουρκία δολοφόνησε, βία-σε, εκτόπισε, εκκαθάρισε ως κράτος.Όποιος δεν καταλαβαίνει αυτή την δια-φορά είναι είτε βλάκας είτε πράκτο-ρας της Τουρκίας.

  ΕMEIΣ δεν χάσαµε κανέναν πόλε-µο, ούτε δολοφονήσαµε εν ψυχρώκανέναν, ούτε δεχόµαστε ηΗΤΤΟΠΑΘΕΙΑ, Ο ΡΑΓΙΑ∆ΙΣΜΟΣκαι οι ΕΝΟΧΕΣ να µας οδηγήσουνκαι σε άλλες εθνικές συµφορές. Θαµπούµε εµπόδιο στα σχέδια τωνΤούρκων και των δικών µαςΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΩΝ. Θα υπερασπί-σουµε ξανά την ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και αςουρλιάζουν τα ντόπια σκυλλιά.

  26 AΠPIΛIOY 2008 3OI ΛAOI ΣTHNOYN O∆OΦPAΓMATA

  ¢∂¡ •∂áø

  Οι φτωχοί σε ολόκληρο τον κόσµο είναι γενναιό-δωροι. Στην κάποτε περήφανη και πάµπτωχηΚύπρο πρίν 50 µόνον χρόνια, οι µανάδες µαςβύζαιναν τα παιδιά τών γειτόνισσων τους όταναυτές δεν είχαν αρκετό γάλα.∫∞§§π√ º∆øÃ√π ∫∞π ¶∂ƒ∏º∞¡√π

  OUR SMALL ENGLISH SUPPLEMENT

  Dear fucking english reading public ofENOSIS you are so happy now that theHristofias gang is in power. Yourrepresentative in Cyprus, the shitty faceMillet is so happy that he nearly had anerection last week. He runs around now asthough he is the governor of Cyprus tellingus how well we are doing now that there is anew government. He is so happy hismoustaches are laughing.

  Fucking High Commisioner Millet is awanker. Now that Ledra Street has openedwith his blessings he takes his dick for awalk up and down the street searching foryoung Greeks and Turks to reaproach hisfucking ideas on solving the Cyprusproblem. He fucking wants every thing tobe solved except for the status of the Britishfucking bases. He is freely handing outwishes and solutions as though we areKafrians that are taken for a ride for only a

  little mirror, the type thatthe old colonialists used

  to give to the poorAfrican peoples.

  The sunnovabeachMillet is encouragingeverybody to crossthe Ledra Streetodophragm and walk

  like idiots up anddown the occupied and

  free road so as to get usedto the idea of fucking

  transvestied politics. The sea- you- en- teafaced Millet does not realize that in the endhe is digging his own lakko. His friends onthe otherside are the guys that are trainingthe boys that are getting ready to blow upLondon airports and underground stations.They are the guys that are pushing all theislamist illegal immigrants to England andEurope. They are the guys that are gettingthe drugs into England through EuropeanCyprus. Re fucking Millet, instead ofacting like a sil ly fucking gay idiot(hazoharoumenic) try and see the realproblems for you and the rest of Europeand stop supporting a ROGUE state in theEuropean Union. With your fuckingblessings the so-called Repubic of NorthenCyprus is a breeding ground for terroristsand drug merchants. Tommorow when themajor cities of England are full of bleedinginnocent victims don’t cry and pretend thatyou don’t know anything about it. Youfucking know and you, like the fucking restof Europeans, will be wholly sesponsible.

  EEııÓÓÈÈÎΈ̂ÏÏÔÔÁÁÈÈÎÎfifiÓÓ ÂÂÎΉ‰ÔÔÙÙÈÈÎÎfifiÓÓ ÛÛËËÌÌ››ˆ̂ÌÌ··

  ¢ÂÓ ¯¿Û·ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó fiÏÂÌÔ!

  µÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô “°È·ÏÔ‡Û·”

  ¶ÔÈ‹Ì·Ù· B·Û›ÏË ªÈ¯·ËÏ›‰Ë

  ŒÎÙÔÚÔ˜ 40-42, ∆ËÏ.: 99541221

  ENø™I™ 04-2008 23-04-08 21:35 ™ÂÏ›‰·3

 • 26 AΠPIΛIOY 20084 Ω MATΣAKEIΣ INE ΓAAPΩΣ

  ΤΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚO σύστηµα γραφήςκερδίζει έδαφος και ευελπιστούµεσύντοµα να το υιοθετήσουµε κι εµείςγια να επαναφέρουµε την οµορφιάστην γλώσσα µας. ∆είτε σχετικά καιτην ιστοσελίδαwww.dimokratiastinglossa.grΑΠO ΤΟΝ ΑΝΤΙΦΩΝΙΤΗ της Κοµοτη-

  νής και είναι πολυ καλό.

  Ο ΧΑΤΖΗΚΩΣΤHΣ του ∆ΙΑ θέλει πολεο-δοµικές χαλαρώσεις διότι παράγει πολι-τιστικόν έργον, όπως το ΠΟΥ ΠΑΜΕ,ΖΩΗ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ, ΒΕΝΤΕΤΤΑ, ΜΕΑΓΑΠΗ µε τήν Ελίτα Μιχαηλίδου καιτον Γιάγκον Μικελλίδη, κτλ. ∆ώστετου αµέσως, η Κύπρος µας δεν µπορείνα χάσει τον ΣΕΞπύρ της.ΜΕ ΤEΣΣΕΡΑ ψευδώνυµα γράφει στην

  Σηµερινή ο Άκης Φάντης του Βασιλεί-ου. Μετά κάποιοι επιµένουν ότι ηΣηµερινή δεν έκανε στροφή.ΘΥΜAΣΤΕ τον ξηµαρισµένον τον Ντε

  Σότο; Έκανε και αυτός την επανεµφά-νιση του λέγοντας ότι το Σχέδιο Ανάνήταν υπέρ των Ελληνοκυπρίων. Τοσυµπέρασµα του δηλαδή είναι ότιεµείς οι Έλληνες δεν γνωρίζαµε ΤΟΤΕτο συµφέρον µας και τώρα που θα επα-νέλθη κάποιο ανάλογο σχέδιο να τοαποδεκτούµε διότι θα είναι πάλι προςτο συµφέρον µας. Φακ γιου Σόττο.MIΑ ΝEΑ ελληνοτουρκική οργάνωση

  ιδρύθηκε στην παροικία του Λονδίνουκαι λέγεται CYPRIOTS FOR CYPRUS.Hγετικό της στέλεχος είναι ο AntreasKoumi ο οποίος δήλωσε σε τουρκικήεφηµερίδα του Λονδίνου ότι ντρέπεταιπου πήγε σε ελληνικό σχολείο, καιαπεκάλεσε τους αγωνιστές της ΕΟΚΑnutters τουτέστιν τρελλάρες, πελ-λούς, βλαµµένους, κλπ. Τώρα θα µουπείτε, τί σε πειράζει εάν κάποιος στο

  Λονδίνο είναι βλάκας; Μα δεν είναιένας κοινός βλάκας. Είναι φίλος τηςΡάιαν και της Σάουθκοτ που είναι καιοι δύο φίλες του πρώην γριβικού ΤάκηΧατζηδηµητρίου που νεκραναστήθηκεµε την βοήθεια του Χριστόφια πουπεριµπιπτόντως είναι Πρόεδρος της∆ηµοκρατίας. Καταλάβατε;∆ΕΝ ΞEΡΩ ποιό Υπουργείον είναι

  υπεύθυνον για τις άδειες ρίψης βεγγα-λικών αλλά όποιο και να είναι παρακα-λούµε να σταµατήσει ΑΜΕΣΩΣ. ∆ενγίνεται επειδή γιορτάζει το µυξιάρικοτου τάδε ή επειδή ο άλλος έκαµεν πισί-να, κάθε µέρα εµείς να τροµοκρατού-µαστε για να κάµνουν το σιόου τους οιΧωραίτες.ΕΚAΤΣΑΝ µας την οι Τούρτζιοι. Στο

  άνοιγµα της Λήδρας γιόρτασαν µε ζορ-νάδες τζιαι νταούλια τζιαι εµείς εµεί-ναµεν χάσκοντας. Αλόπως εν το σκέ-φτηκεν η Μαύρου (πόσα να σκεφτεί ηκαηµένη που εν ανύπαντρη τζιαι έσιειτζιαι τζιείντον καρακιόζην του ∆ΗΚΟµες το συµβούλιον να την κουκκουφά)να πάρει την δικήν µας εθνικήν µουσι-κή τζιαι να ρίξουν τα τραούθκια τηςΓΙΟΥΡΟΒΙΣΙΟΝ να κάµουν τους Τούρ-κους να καταλάβουν τι εστί παράδο-ση. Εν πειράζει, ήταν καλές τζιαι οιφούσκες τζιαι άλλα πλάσµατα τηςπαράδοσης µας όπως ο Λέλλος, οΖαµπέλλας τζιαι ο Βασιλείου.

  ªªÈÈÎÎÚÚ¿¿ Îη·ÈÈ ÈÈfifi ÌÌÈÈÎÎÚÚ¿¿

  σοι σ’αυτόν τον τόπο εξα-κολουθούν να σκέφτονταιµε αξιοπρέπεια και ναθεωρούν την Ελευθερία ωςύψιστο ιδανικό, αυτοµά-τως θέτουν τη ψυχική

  τους υγεία υπό δοκιµασίαν.Είµαστε συνεχώς δέκτες απαράδεκτων

  και προσβλητικών για τη νοηµοσύνη µαςµηνυµάτων που εκπέµπονται από επίση-µα χείλη και που αδιαλείπτως προβάλλο-νται από τα ΜΜΕ.

  Ξεκινούµε από το γνωστό τροπάριο«αγωνιζόµαστε για µια δίκαιη και βιώσιµηλύση …. ». ∆ίκαιη λύση είναι αυτή πουπροκύπτει από την ελεύθερη βούληση τωνλαών και δεν είναι προϊόν εκβιασµών. Ολαός αυτός διακήρυξε µε το δηµοψήφι-σµα τού 1950 , την θέλησή του για Ένωσηµε τη Μητέρα Ελλάδα και η οποία θέλησηδεν έγινε σεβαστή από κανέναν.Υπάρχειµήπως κανείς πολιτικός αυτή τη στιγµήπου όταν µιλά για δίκαιη λύση εννοείαυτήν που περνά µέσα από την εξάσκησητου δικαιώµατος της αυτοδιάθεσης, δικαί-ωµα αναφαίρετο και του τελευταίουΚάφρου σ’αυτό τον κόσµο; Όχι βέβαια.∆ίκαιη λύση για τους περισσότερους είναιη ρατσιστική διζωνική δικοινοτική οµο-σπονδία, είτε µε σωστό είτε µε λάθοςπεριεχόµενο.

  Η τουρκολαγνεία ορισµένων τα τελευ-ταία χρόνια έχει ξεπεράσει κάθε όριο.Ακούµε ολοένα και συχνότερα (παλαιότεραήταν προνόµιο του ΑΚΕΛ), το γνωστό «οιαδελφοί µας Τουρκοκύπριοι...». Είναιπροσβλητικότατη έκφραση. Πώς µπορεί ναείναι αδελφός µου κάποιος που είτε είναιαπόγονος κάποιου πασά ή κάποιου γενι-τσάρου ή κάποιου που εξαργύρωσε τηνπίστη του µε φοροαπαλλαγή προς τονσουλτάνο! Ας µην ξεχνάµε ότι αν οι Τ/κ,στην συντριπτική τους πλειοψηφία, δεναποτελούσαν τόν ∆ούρειον Ίππο της Άγκυ-ρας, δεν θα φθάναµε εδώ που φθάσαµε.

  Η διάνοιξη των οδοφραγµάτων, ηκαλοστηµένη αυτή τουρκική παγίδα, απο-κάλυψε τη γύµνια του πολιτικού µας σχε-διασµού: Ενώ αρχικά κάποιοι επικαλέστη-καν τον πατριωτισµό των Κυπρίων να µηνεπισκέπτονται τα κατεχόµενα µε την επί-δειξη διαβατηρίου, µέσα σε λίγες µέρεςέκαναν στροφή 180 µοιρών και δήλωναν

  πρόθυµοι να ανοίξουν και νέα οδοφράγ-µατα. Ενώ η εµπορία οποιουδήποτε προϊ-όντος από τα κατεχόµενα αποτελούσεπράξη εθνικής µειοδοσίας, µετατράπηκεσε µέτρο στήριξης των «καηµένων» Τ/κ.

  ∆εν έφθανε όλη αυτή η ηχορύπανση,µάς προέκυψε τελευταία ακόµη ένα φρού-το. Η περίφηµη... επανένωση της πατρί-δας µας. Το αρχικό άκουσµα της λέξης µάςδηµιούργησε ελπίδες για επανατοποθέτησητου Κυπριακού στη σωστή του βάση, αλλάαυτοί τελικά µιλούσαν για επανένωση µετους Τ/κ. Για το πότε είµαστε ενωµένοι µετους Τ/κ και υπό ποιές συνθήκες ψιλοπα-ρεξηγηθήκαµε και χωρίσαµε. Ας µας τοδιευκρινήσουν όσοι παρακολουθούν επα-ναπροσεγγιστικά σεµινάρια.

  Πού αποσκοπούν όµως όλα αυτά; Γρά-φοντας εγώ αυτό το άρθρο, ήλθε το ανεκ-διήγητο ΡΙΚ να µου υπενθυµίσει έναν βασι-

  κό λόγο: «Στοn διαγωνισµό για τη τζούνιοργιουροβίζιον, δικαίωµα συµµετοχής έχουνπαιδιά µε κυπριακή εθνικότητα». ∆ενέχουν ούτε ιερό ούτε όσιο και παίζουν µετην υποµονή και τις αντοχές µας.

  Ο κόµπος έφθασε στο χτένι. Βρισκόµα-στε ένα βήµα πριν την ολοκληρωτική κατα-στροφή του Ελληνισµού στην Κύπρο. ∆ενυπάρχει κανείς πολιτικός χώρος που να µαςεκφράζει αυτή τηn στιγµή, µόνο µεµονω-µένες προσωπικότητες. Ακόµη και τοΕΥΡΩΚΟ που κάποιοι θα βιαστούν να πουνότι µας εκφράζει αρκετά, το µόνο που µπο-ρεί να καταφέρει είναι να ευνουχίσει ιδεο-λογικά όσους δεν ευνούχισε ο ∆ΗΣΥ.

  Όσοι λοιπόν πιστεύουµε ότι η ελπίδαπεθαίνει τελευταία, ας ενώσουµε τις δυνά-µεις µας εν όψει κρισίµων εξελίξεων. ΤηνΚύπρο δεν θα την χαρίσουµε σε κανέναν.

  Ο Αµετανόητος

  ∞fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ÛÙËÓ... ·ӤӈÛËAAÎÎÔÔ‡‡ˆ̂,,‚‚ÏϤ¤ˆ̂,,ÌÌÈÈÏÏ¿¿ˆ̂......

  ANAƒª√¢π√∆∏∆∞;◊ ∞¡π∫∞¡√∆∏∆∞;

  α ΜΜΕ στην Ελλάδα έχουν περιο-ρίσει σε σηµαντικό βαθµό τηναυθαιρεσία τής διεφθαρµένηςκρατικής εξουσίας η οποία αδικεί,

  µεροληπτεί και αδυνατεί. Οι εκποµπές µε τιςκρυφές κάµερες απέδειξαν ότι ο αόρατοςφακός είναι µια µέθοδος που µπορεί να δηµι-ουργεί όχι µόνο γέλιο αλλά και σπαρακτικόκλάµα. Στην Κύπρο, τα πρώτα βήµατα γίνο-νται τώρα, και πιστεύω ότι θα βρεθούν πολλάεµπόδια για να κλείσουν το δρόµο στη διαφά-νεια και την αλήθεια.

  Γράφω αυτές τις γραµµές για να ξορκίσω τιςτύψεις και τις Ερινύες που θα µε κυνηγούν γιαπάντα. ∆εν έχω βέβαια τη δύναµη να αναγκά-σω τις επιτροπές τού ∆ηµοσίου, στις οποίεςσυµµετέχω, να µην αδικούν και να µην κρί-νουν µε βάση του τι εξυπηρετεί τους ιδίους καιτα συµφέροντά τους, αλλά µε βάση την αρχήπου θέλει το δηµόσιο χρήµα να εξυπηρετεί τοδηµόσιο καλό. Ωστόσο, ως ελεύθερα σκεπτό-µενος άνθρωπος και αξιοπρεπής πιστεύω θαόφειλα να αποστασιοποιηθώ. ∆εν ήµουναρκετά γενναίος. Όπως ο ήρωας τού Μ. Χάκ-κα έβαλε το ψαράκι της γυάλας πάνω από το

  καθήκον που τουεπέβαλλε η συνεί-δησή του, έτσι κιεγώ έβαλα τοBMW και τηντράπεζα στηνοποία πληρώνωδόσεις, πάνω απότην καταδίκη τηςανηθικότητας.Ντροπή µου!

  Θα ήθελαόµως να εξοµολο-

  γηθώ στον κάθε αηδιασµένο αναγνώστη µουπως δεν είναι µόνο δικό µου χρέος η ανατρο-πή του σάπιου πολιτικο-κοινωνικού κατεστη-µένου αλλά όλων µας. Εγώ είµαι απλώς έναδειλό λιγούρι που σε προχωρηµένη πια ηλικίαθαµπώθηκα από την λάµψη της πολυτέλειαςκαι απέστρεψα το πρόσωπό µου απ’ αυτό πουείχα ταχθεί να υπηρετώ: την αλήθεια.

  Αναλογίζοµαι τα γηραιά µέλη τής επιτρο-πής Χ να ηδονίζονται µε την εξουσία πουτους έχει δοθεί να εγκρίνουν και να απορρί-πτουν. Σαν Ρωµαίοι αυτοκράτορες είναι έτοι-µοι να κόψουν το νήµα της «ζωής» όσων τούςείναι άγνωστοι, επειδή ταυτίζουν όσους δενξέρουν µε όσους δεν είναι «αξιόλογοι». Απότην άλλη, χείµαρροι ρέουν τα λεφτά σε µεγα-λοσχήµονες της δηµόσιας ζωής και της ∆ηµό-σιας Υπηρεσίας. Έλεος! Κι εκεί που λες «Χαί-ρε διαφθορά αµέτρητη!» σού έρχεται ως απο-κορύφωµα και η δήλωση αναρµοδιότητας νακρίνουν περιπτώσεις που δεν εµπίπτουν στογνωστικό τους πεδίο. Κι ωστόσο κύριοι, δενέπρεπε να δηλώνετε αναρµοδιότητα αλλά ανι-κανότητα, διότι µε τις αποφάσεις σας είστεέκθετοι και έκπτωτοι στα µάτια του φορολο-γούµενου λαού.

  Νά γιατί αυτός ο τόπος δεν θα πάει ποτέµπροστά: Επειδή το κάθε πυροβοληµένοανθυτίποτα, το κάθε σούργελο της µαύρηςκατάρας, η κάθε πνευµατική πατσαβούρα,µπορεί να αποκτά εξουσία και να κρίνει.

  Σε όλα αυτά τα πανάθλια ραµολιµέντα θααφιερώσω ένα ποίηµα του Καβάφη που ελπί-ζω µαζί µε την επερχόµενη Ανάσταση τουΧριστού να τους δώσει φώτιση και να τουςκάνει να έλθουν εις εαυτόν:Μες τα παλιά τα σώµατά των τα φθαρµένακάθονται των γερόντων οι ψυχές.Τι θλιβερές που είναι οι πτωχέςκαι πως βαριούνται τη ζωή την άθλια που τρα-βούνε.Πως τρέµουν µην την χάσουνε και πως την αγα-πούνεοι σαστισµένες κι αντιφατικέςψυχές, που κάθονται -κωµικοτραγικές-µες τα παλιά των τα πετσιά τ’ αφανισµένα.

  Μιχαήλ ∆ούκας

  T

  O

  ENø™I™ 04-2008 23-04-08 21:36 ™ÂÏ›‰·4

 • 26 AΠPIΛIOY 2008 5

  «Χρωστούµε σ’ αυτούς που ήρθαν, πέρασαν,θα ’ρθούνε, θα περάσουν,κριτές θα µας δικάσουνοι αγέννητοι κι οι νεκροί»..

  Στο προηγούµενο τεύχος γράφτηκε στην εφη-µερίδα κείµενο προς συζήτηση περί της ίδρυσηςεθνικού µετώπου. ∆ύσκολοι καιροί σ’ ένα µπουρ-δελλόκρατος να ιδρύσεις ένα µέτωπο αντίστασηςκαι υπεράσπισης του ελληνισµού και της δηµο-κρατίας µε απήχηση στον λαό, από τη στιγµή πουοι ίδιοι οι «ηγέτες» του λαού προπαγανδίζουν ενα-ντίον της οποιασδήποτε αντίστασης στο ξεπούλη-µα. ∆εν είναι όµως άπιαστο το όνειρο.

  Άνοιξε κι η οδός Λήδρας πλέον, σ’ ένα κύµαανακούφισης και χαράς. Λες και λύθηκε τοΚυπριακό και έσπευσαν όλοι να γιορτάσουνε τηνίκη. Ήδη ο Ταλάτ κάνει βόλτες στις ελεύθερεςπεριοχές λες και δεν είναι αυτός που τόν έβαλε ητουρκική κυβέρνηση να κινεί τα νήµατα στο

  ψευδοκράτος. Η Μαύρου ήδη κάνει τραπέζια σεΤουρκοκύπριους «δηµάρχους» κι οι πολιτικάντη-δες αρχίσανε τις υποσχέσεις στο λαό για µιακαλύτερη Κύπρο.

  Με αυτά τα καινούργια δεδοµένα η συγκρότη-ση ενός εθνικού µετώπου µε στόχους την υπερά-σπιση της δηµοκρατίας, την διατήρηση των ελλη-νικών στοιχείων στο νησί, και την αντιµετώπισηοποιασδήποτε λύσης οµοσπονδίας είναι παραπάνωαπο αναγκαία. Είναι ζήτηµα εθνικής επιβίωσης.

  Καλώ τούς νέους να συζητήσουν τα κείµενακαι να στείλουν κι αυτοί τις απόψεις τους στηνεφηµερίδα διότι χρωστούµε σ’ αυτούς που πέθα-ναν για µας αλλά και σ’ αυτούς που θα έλθουν. Ηνεολαία είναι πιστή στη συγκρότηση αυτού τουµετώπου. Μαζί στον αγώνα ενάντια στην υπο-δούλωση. ΕΛΛΑΣ ΚΥΠΡΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ! ΟΧΙ ΣΤΗΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ! ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ!

  Αλέκος Μιχαηλίδης

  [email protected]

  Tου Κυριάκου Χατζηπολυκάρπου

  ªÈ·˜ ‚Ú·‰È¿˜‘Αν θα βγω από µέσα σου, θα βγω πυροβολώ-ντας.’

  Θα σ’ το ‘λεγα αν µε ξυπνούσε το πρωί τοάρωµα των µαλλιών σου.

  Εσύ, όµως, γέρνεις στον έναν ώµο το κολα-στήριο των µατιών σου και καµώνεσαι πως παί-ζεις µε το ρυθµό της µουσικής. Κι είσαι τόσοψεύτικα όµορφη που µοιάζεις µε αλήθεια. Κιενώ σέρνονται απέναντί µου τα σφαγµένα παλ-ληκάρια έξω απ’ το κάστρο της Τροίας, σε ξανα-βλέπω και σκέφτοµαι ‘χαλάλι’.

  Με βλέπεις να ψάχνω φωτιά, µα σου ορκίζο-µαι πως κυλιέµαι σαν βρέφος ηµερών στις προτεταµένεςλαγόνες σου ευγνωµονώντας τη µάνα σου. Το υπόλοιπο σύµπαν περιττεύει.

  Μαζί µε το ποτήρι µου, δαγκώνω επανειληµµένως τους φθόγγουςτου ονόµατός σου. Μέχρι να µατώσω.

  ™ÒÙÂÚ‘Σας ευχαριστώ, ρε παιδιά... Μου δώσατε ψυχή απόψε.’

  Μια από τις πρώτες του ατάκες. Τότε η ταβέρνα τουΠαύλου ήταν ακόµα άγνωστη και το αφεντικό µε κερ-νούσε κάθε βράδυ. Μετά µε παρέδιδε σε µια περίεργηκαρέκλα. Ο επιθετικός προσδιορισµός µού ψιθυρίζειµέχρι σήµερα πως το προσδιοριζόµενο ουσιαστικό δενεπαναστατούσε ούτε τις πρώτες πρωινές ώρες.

  Έτσι τον γνωρίσαµε. Ο φίλος µας περνούσε απ’το µαγαζί δυο και τρεις φορές κάθε µέρα – µάλλονκάθε νύχτα. Ντυµένος στην πένα – κυρίως µ’ εκεί-νη την αύρα που δε σου αφήνει περιθώρια να µηντον πλησιάσεις.

  Εκείνο το βράδυ, λοιπόν, σκάλιζα µε τον Παύλορεµπέτικα παράπονα. Αυτός στο τρίχορδο µπου-ζούκι του. Εγώ στην πολύπαθη κιθάρα µου. Τοτελευταίο σφηνάκι συνοδεύτηκε από ένα οινόεν

  χαµόγελο και το ελληνοπρεπές ροκ της πρώτηςαράδας.

  Προχτές ήρθε να µε βρει στο νησί. Όταν τοναγκάλιασα, ο Βαρδάρης ρούφηξε όση ψυχή µουέχει αποµείνει και την έστειλε σ’ ένα έρµο παγκάκιστα κάστρα. Στη Σαλονίκη.

  Τον έχω µπροστά µου κάθε φορά που αποπειρώµαινα εξηγήσω στους µαθητές µου τι παναπεί να σπου-δάσεις σε τούτη την πόλη. Και βεβαίως τα παρατάωµόλις ακούσω για µεταπτυχιακά και παραγωγή.

  Εις άτοπον γαρ.Τον πήγαµε µαζί µε τον Παύλο στο κρησφύγετο

  του Γρηγόρη. Και ακολούθως στα ΦυλακισµέναΜνήµατα. Και σε µιαν εποχή που φλυαρεί ασυστό-λως, µας ευχαρίστησε µε τη σιωπή του. Ανάβονταςτσιγάρο.

  Αγαπηµένε µου φίλε, σ’ ευχαριστώ για τηνάκρατη συµµετοχή σου.

  LA REVOLUCIONΓΙΑ ΕΝΑ ∆ΥΝΑΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

  O XPIΣTOΦIAΣ ∆EN EINAI ΘEOΣ. NOMIZΩ!

  ENø™I™ 04-2008 23-04-08 21:41 ™ÂÏ›‰·5

 • 26 AΠPIΛIOY 20086 I ELLINIKI GLOSSA TOU MATSAKI, KE IS ANOTERA SKATAES

  ªË‰ÂÓÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛËι ωραία τι καλά! Ο καιρόςηλιόλουστος, ανοιξιάτι-κος, οι άνθρωποι ανέµελοιβολτάρουν στην ανοιχτήπια οδό Λήδρας. Η µακα-ρία νήσος Κύπρος βουλιά-

  ζει στην ευδαιµονία τ;ής επαναπροσέγγι-σης. Όλα δείχνουν θετικά, όλα δείχνουνότι κάτι άλλαξε, όλοι δείχνουν πως κάτιπάει να γίνει αυτή τη φορά.

  Επιτέλους όλοι ενωµένοι: Κυβέρνηση,αντιπολίτευση και ΜΜΕ. Φωνή αντίθετηδεν ακούγεται. Μα από πού να ακουστεί;

  1. √ ¢∏.™À.Το αντίπαλο δέος! Να γελάσουµε ή να χτυ-πήσουµε τα κεφάλια µας στον τοίχο; Ο∆Η.ΣΥ µε επί κεφαλής τον πανευτυχήΠρόεδρον του Νίκον Αναστασιάδη, και µετις ευλογίες τού πατριάρχη του, ΓλαύκουΚληρίδη, όχι απλά συµπορεύεται µε τοΑΚΕΛ στο Κυπριακό, αλλά προπορεύεταιαυτού, καλπάζοντας ακάθεκτος προς τοποθούµενο: Ένα νέο Σχέδιο Ανάν.

  2. ¢∏.∫√, ∂¢∂∫, √ÈÎÔÏfiÁÔÈΤα τρία από τα τέσσερα κόµµατα που υπο-στήριξαν τον Τάσσο Παπαδόπουλο βιά-στηκαν να εγκολπωθούν την νέα εξουσίαφροντίζοντας να εξασφαλίσουν το µερίδιοτους στην πίτα. Μερικά κατά καιρούςψελλίσµατα διαφωνίας ή και αµφισβήτη-σης των κυβερνητικών χειρισµών δεναρκούν ούτε κατά το ελάχιστο να χαλά-σουν το νεοδηµιουργηθέν κλίµα. Σίγουραδεν λογίζονται αντιπολίτευση!

  3. ∆· ª¤Û·Στην καλύτερη περίπτωση αφόρηταπληκτικά, τυλιγµένα στην επαρχιωτίλατης (νέο)κυπριακής πραγµατικότητας.Στην χειρότερη, συνήγοροι και συνοδοι-πόροι του ΑΚΕΛ.

  Αξιοµνηµόνευτη θα µείνει στα ιστορικάη στάση του συγκροτήµατος ∆ΙΑΣ. Μεελάχιστες γνωστές φωτεινές εξαιρέσεις, κιαυτές υποβαθµισµένες, το συγκρότηµαΧατζηκωστή, αφού συνέβαλε µε τον πιούπουλο τρόπο στην αποκαθήλωση τουΤάσσου, τώρα συµβάλλει µε τη σειρά τουστην εµπέδωση του χαζοχαρούµενου νέουκλίµατος. Όλα θυµίζουν την αλήστου µνή-µης εποχή των Σηµίτη – Παπανδρέου στηνΕλλάδα µετά τους σεισµούς στην Τουρκία,όταν όλοι ανεξαιρέτως επαναπροσεγγίζο-νταν µε τα απέναντι καρντάσια.

  4. ∆Ô ∂Àƒø.∫√Μεγάλη ελπίδα για αντίσταση στο µεθοδευ-µένο ξεπούληµα αποτέλεσαν και αποτελούν

  οι Νέοι Ορίζοντες και το διάδοχο σχήµατους, το Ευρω.Κο. Εδώ και πάρα πολλά χρό-νια άνθρωποι Εθνικόφρονες διέβλεπανκαθαρά την µεγάλη απάτη που αντιπροσώ-πευε ο ∆ΗΣΥ και ηγέτης του Γλαύκος Κληρί-δης. Αγανακτούσαν για τον ευνουχισµό πουδιαπραττόταν στο πιο αγνό τµήµα του λαού,την Ενωτική Παράταξη και τη χρησιµοποίη-ση της για στήριξη ενός κόµµατος που οδη-γούσε στην έκπτωση εθνικών στόχων. Γιαχρόνια ονειρεύονταν οι άνθρωποι αυτοί ένανπολιτικό χώρο που θα µπορούσε να αρθρώ-σει πατριωτικό λόγο και να απεγκλωβίσει τιςΕλληνοκεντρικές δυνάµεις από το µαντρίτου Συναγερµού. Κάποτε τολµήθηκε τοαδιανόητο: Ιδρύθηκε το κόµµα των ΝέωνΟριζόντων, το οποίο αντιτασσόταν ξεκάθα-ρα στη διζωνική δικοινοτική οµοσπονδία καιπροέτασσε Ελληνικές αντικατοχικές θέσεις.Παρά τους κλυδωνισµούς, τις απογοητεύ-σεις, τη λασπολογία και την πολεµική ενα-ντίον τους, πραγµατοποιήθηκε το ποθούµε-νο: Οι Νέοι Ορίζοντες κέρδισαν βουλευτικήέδρα µε ένα ποσοστό 3%.

  Περί το τέλος της ζωής τους οι ΝέοιΟρίζοντες παρουσίασαν µία αλλόκοτηστροφή σε θέσεις τους, δείγµα εκφυλισµούκαι προϊόν πολιτικών αλχηµειών, στροφήπου µεταφέρθηκε και στο νέο σχήµα π.χ.άρχισε να καλλιεργείται έρωτας υπέρ τωνΤουρκοκυπρίων, χάριν του ενιαίου κρά-τους γίνονταν «αθώες» συζητήσεις γιασυµπερίληψη Τούρκου στο ψηφοδέλτιο του

  κόµµατος, θεοποίηση του ΝΕΟΚΥΠΡΙΟΥΣενέρ Λεβέντ καθώς και η απείρου κάλ-λους ιδέα για αποχώρηση της ΕΛ∆ΥΚ!

  Βεβαίως κανένας δεν µπορεί να µηδε-νίσει την πρωταγωνιστική στάση τωνΝέων Οριζόντων στην απόρριψη του Σχε-δίου Ανάν, ούτε και να µην εξάρει τη στά-ση του Ευρω.Κο να µην υποστηρίξει κανέ-να υποψήφιο στον δεύτερο γύρο των Προ-εδρικών εκλογών γιατί αποτελούν το ένακαι το αυτό. Αλλά δεν αρκούν.

  Ο Ελληνοκεντρισµός έχει αντικαταστα-θεί στον πολιτικό λόγο του Ευρω.Κο απόευρωλιγούρηκα φληναφήµατα, ούτε µιαανακοίνωση δεν έχει εκδοθεί κατά τουανοίγµατος της Λήδρας, ούτε µια καθαρήαπάρνηση της οµοσπονδίας δεν αρθρώθη-κε όλο αυτό τον καιρό. Για το τελευταίοαρκεί να σηµειώσουµε ότι στις 12 Απριλίουσε συγκέντρωση στελεχών στο ξενοδοχείο«Κούριον» στη Λεµεσό, η ηγεσία του κόµ-µατος παραδέχτηκε εν τέλει ότι αποδέχε-ται «τουρκοκυπριακή διοίκηση», τουτέ-στιν διζωνική δικοινοτική οµοσπονδία. Τικρίµα η προσπάθεια που ξεκίνησε το 1996και µε τόσους µόχθους καρποφόρησε, ναεκφυλιστεί σε έναν νέο Συναγερµό… Τοσίγουρο είναι πως µε τίποτα δεν µπορεί ναυποστηριχτεί ότι το Ευρω.Κο αντιπροσω-πεύει έστω και στο ελάχιστο αυτό πουονειρευτήκαµε εµείς οι ανέντακτοι Εθνι-κόφρονες όλα αυτά τα χρόνια.

  Μάριος Ρέπουσος

  T

  ους είδατε πρόσφατα στις εκλο-γές… Ήταν παντού, να γαυγί-ζουν πρόθυµα στη θέα τουπολιτικού θεού τους, να κου-

  νούν ουρές, να σαλαγούν τα πρόβατα στηνβοσκή των κοµµατικών υποσχέσεων, καλάεκπαιδευµένοι στην σκυλίσια υπακοή του«stand- stand, sit-sit», να στέκονται σταδύο πόδια, να κάθονται στις µπροστινέςκαρέκλες των αιθουσών στις κοµµατικέςοµιλίες, να παραφυλάν τις πόρτες µετρώ-ντας τους δικούς, προσέχοντας µε δόντιααπειλητικά τους «ξένους».

  Cave canem. Προσοχή από τον σκύλο. Όχι, δεν δαγκώνει, όπως µου είχε πει η

  Ινδή περιπτερού, όταν τρόµαξα στην άγριαυλακή, το γαύγισµα του τεράστιου σκύλουτης. «Sit, sit, Tyson». Με καθησύχασεπροσώρας, αφού η πρώτη είδηση των εφη-µερίδων που αγόραζα για να ανασκοπήσωστο ραδιόφωνο, έλεγε «Ο Tyson δάγκωσεαυτί αντιπάλου του στο ρινγκ».

  Σκυλί που γαυγίζει, δεν δαγκώνει(Canis mordens non latrat).

  Τα κοµµατόσκυλα, λοιπόν. Προσοχή,από τα κοµµατόσκυλα.

  Cave canos sectarios. ∆εν δαγκώνουν. Αλλά, Τάϊσον, Τάϊσον, πώς τρώνε πανά-

  θεµά τα!1. Canis canem edit, σκύλος τρώει

  σκύλο. Αν τον τρώει κοµµάτι κοµµάτι,τότε πρόκειται για κοµµατόσκυλο.

  2. Κρυφό το φαϊ, το σκατό δηµόσια:διότι, τί σκυλί, τί κοµµατόσκυλο.

  3. Ένας σκύλος είναι για όλη τη ζωή όχιµόνο για τις εκλογές.

  4. Ένας καλός κοµµατόσκυλος έχει µυα-λό τετράχρονου παιδιού – που χαίρεται πουτο απαλλάχθηκε.

  5. Για να επιτύχει ένας πολιτικός χρειάζεταιαπόλυτη άγνοια και απέραντη φιλοδοξία – τοκοµµατόσκυλο του εξασφαλίζει και τα δύο.

  6. Ο σκύλος είναι τετράπους. Το κοµµα-τόσκυλο τετραπέρατο.

  7. Το κοµµατόσκυλο µετρά πάντα τηλάσπη που ρίχνει γιατί ξέρει ότι θα του µεί-νει λιγότερη να κυλιστεί.

  8. Το κοµµατόσκυλο είναι ο µόνος φίλοςπου δεν θα ενοχληθεί από την επιτυχία τουπολιτικού - ο σκύλος, ως γνωστόν, είναι οπιο πιστός φίλος του ανθρώπου.

  9. Σκεφτείτε, σκυλί «κυνικό», πάει;10. Το θηλυκό του σκύλου είναι η σκύ-

  λα. Το θηλυκό τού κοµµατόσκυλου είναι ηεξουσία.

  11. Και τα δύο θηλυκά πάνε µε τονοποιοδήποτε τις καβαλήσει πρώτος. Καιτον επόµενο. Και τον επόµενο…

  12. Ο σκύλος γλείφει εκεί που τρώει, τοκοµµατόσκυλο τρώει εκεί που γλείφει.

  13. Ο σκύλος ακολουθεί την µυρωδιά.Η µυρωδιά ακολουθεί το κοµµατόσκυλο.

  14. Ο σκύλος κουνά την ουρά του. Ηουρά κουνά το κοµµατόσκυλο. The tailwags the dog…

  15. O σκύλος κάνει ό,τι θέλει το αφεντι-κό του. Το κοµµατόσκυλο θέλει ό,τι κάνειτο αφεντικό του.

  16. Ο ουρανός είναι γεµάτος σκυλιά:Canis major, Canis minor (Orion), CanesVenatici (Boötes). Η γη γεµάτη κοµµατό-σκυλα. Που δεν ελπίζουν όµως να πάνεστον ουρανό. ∆ιότι…

  17. Κακό σκυλί, ψήφο δεν έχει… Titus Londiniensis, εξ Άγγλε Τέρας

  ∆ια το «πιστόν», Τίτος Χριστοδούλου

  T

  CANIS SECTARIUS

  ∏ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÓÔÌÔÙ·Í›· ÙˆÓ«ÎÔÌÌ·ÙfiÛÎ˘ÏˆÓ»

  Oι τεχνικές επιτροπές µας επί τοέργον και το αίµα µαςµπήκε στο αυλάκι.

  ENø™I™ 04-2008 23-04-08 21:45 ™ÂÏ›‰·6

 • 26 AΠPIΛIOY 2008 7XΩPKATIKON EINAI NA TPΩEIΣ ΛOKOYMA∆EΣ ΣTA KATEXOMENA

  ε οµιλία του τονΣεµπτέβρη του1974 ο HenryKissinger, Εβραι-ο α µ ε ρ ι κ άνο ς ,τότε υπουργός

  εξωτερικών των Η.Π.Α. ο οποίοςαποτελεί πρότυπο διπλωµάτη γιααρκετούς νεότερους πολιτικούςδιαφόρων χωρών και χώρων,θέλοντας να καταθέσει στο κοινότις απόψεις του ως προς τα εµπό-δια που αντιµετωπίζουν οιΗ.Π.Α. στην προσπάθεια τους ναεπιτύχουν τον πλήρη έλεγχο στιςνευραλγικές για τον πλανήτηπεριοχές των Βαλκανίων, Μεσο-γείου και Μέσης Ανατολής, εκτόςτων άλλων, αναφερόµενος στουςΈλληνες, δήλωσε τα εξής:

  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙΚΑΙ ∆ΥΣΚΟΛΑ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΥΝΤΑΙ.ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑΧΤΥΠΗΣΟΥΜΕ ΒΑΘΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΡΙΖΕΣ. ΕΤΣΙΙΣΩΣ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣΑΝΑΓΚΑΣΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΥΝ.ΕΝΝΟΩ ΒΕΒΑΙΑ ΝΑ ΧΤΥΠΗΣΟΥΜΕ ΤΗΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥΣ, ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥΣ,ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΟΥΣΑΠΟΘΕΜΑΤΑ, ΕΣΤΙ ΩΣΤΕ ΝΑΟΥ∆ΕΤΕΡΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ∆ΥΝΑΜΗΤΟΥΣ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ, ΝΑ∆ΙΑΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΉΝΑ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΟΥΝ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝΝΑ ΝΙΚΟΥΝ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑΞΕΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΕΜΠΟ∆ΙΑΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑΜΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ, ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΚΑΙ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ.

  Επί της ουσίας δηλαδή οKissinger γνωστοποίησε έναν ύπουλο πόλε-µο κατά του ελληνισµού. Έναν πόλεµο χωρίςπροηγούµενο, αφού αναφέρει ξεκάθαρα ότιο ελληνισµός δεν πρόκειται ποτέ να υποκύ-ψει σε κανέναν εχθρό επειδή οι βάσεις τουως έθνος είναι τόσο γερές που τον κρατούνκαι θα τον κρατούν πάντα όρθιο, έτσι σεαυτές τις βάσεις, άλλως στα δυνατά µαςσηµεία, στοχεύουν. Ένας πόλεµος ο οποίοςαπαιτεί υποµονή από εκείνους που τόν διε-ξάγουν αφού θα διαρκέσει όσον χρόνο χρεια-στεί µέχρι να επιτευχθεί ο ελληνικός εθνοµη-δενισµός. Ένας πόλεµος που έχει ως παράλ-ληλη και απαραίτητη προϋπόθεση, ενώ κερ-δίζει έδαφος (που στην προκειµένη περίπτω-ση το έδαφος είναι η συνείδηση και ο νουςτού καθενός µας), να µη γίνεται αντιληπτός.Κάτι όµως που ξεκίνησε να διακρίνει ο µέσος

  -ελεύθερα σκεπτόµενος- νούς.Αναφέροµαι λοιπόν σε όλα εκείνα τα

  ρεµάλια που ποτέ δεν ακούσαµε να µιλούν,ή δεν είδαµε να γράφουν κάτι για τηνΚύπρο, και ως διά µαγείας µετά τις προεδρι-κές εκλογές στην Κύπρο, όπου σταθούν καιόπου βρεθούν, αναφέρονται πλέον στοκυπριακό παρουσιάζοντας τον Χριστόφια ωςτον λύτη (!) τού προβλήµατος. Όλοι αυτοί οιεθνοµηδενιστές που έσπευσαν να συµπα-ρουσιάσουν δια του κοινοβουλευτικού τουςηγέτη το βιβλίο Ιστορίας Στ' δηµοτικού τηςΜ. Ρεπούση αλλά η ψηφοθηρική τους οσµήέδωσε άκυρο την τελευταία στιγµή. Αυτοίπου παρουσίασαν την άσκηση τού δικαιώµα-τος αρνισηκυρίας (veto) της Ελλάδας προς ταΣκόπια στο Βουκουρέστι ως τριτεύον θέµαγια το ΝΑΤΟ, και που γενικά µαραζόνουν σε

  κάθε είδους εθνική επιτυχία.Πανοµοιότυπα ρεµάλια και

  στην “Ελλάδα που αντιστέκεται”(;) την Κύπρο, που είδαν πρό-σφατα τους σπόρους ασυνειδη-σίας που σπέρνουν εδώ και χρό-νια να καρποφορούν και να τουςχαρίζουν την εξουσία. Τολµούνµάλιστα να αυτοαποκαλούνταιαντιαµερικανοί και να παρουσιά-ζονται ως η εναλλακτική λύσηστο αντιπαραγωγικό και αντιλαϊ-κό σύστηµα τού καπιταλισµού.Όµως ο µαγικός αριθµός του10% και άνω, ξεγυµνώνει. Και τοθέαµα είναι επιεικώς εµετικό.Αποκαλύφθηκαν λοιπόν οιρεφορµιστές ψηφοθήρες δηµα-γωγοί, που εντέχνως παρουσιά-ζουν ως εθνικιστές και φασίστεςακόµη, όσους αγωνιούν, αντι-στέκονται, και αγωνίζονται σεόλα τα µήκη και πλάτη της Ελλά-δας, για την Ελλάδα µας.

  Η ουσία όµως είναι τραγική.Αυτοί οι κατά τά άλλα πολέµιοιτων Η.Π.Α. και της επεκτατικήςτους πολιτικής, είναι τα στρατιω-τάκια που πληρούν τις προδια-γραφές στα σατανικά σχέδια τουKissinger και του σιναφιού του.Είναι δηλαδή αυτοί που δίνουνσάρκα και οστά στον στόχο τούKissinger αφού µε την εθνοµηδε-νιστική τους στάση και λογικήδεν καταφέρνουν τίποτα άλλοαπό το να προωθούν τον αφελλη-νισµό εκ των έσω, και κατά συνέ-πεια την υπόγεια εισχώρηση τωνΗ.Π.Α. Είναι το τµήµα τουεχθρού που θα έπρεπε να µείνει

  αόρατο αλλά δεν τα κατάφερε.Εν κατακλείδι, ένα µέρος από την 9η Ιου-

  λίου τού Βασίλη Μιχαηλίδη για τους αυθεντι-κούς πολέµιους και αντιστασιακούς πατριώ-τες που αγωνίζονται απέναντι στους''εχθρούς του ανθρώπινου είδους”* και ταυ-τόχρονα αντικαυλωτικό για όλων των ειδώντα κρυφοαµερικανάκια.«Η Ρωµιοσύνη εν φυλή συνότζιαιρη του κόσµου,κανένας δεν ευρέθηκεν για να την ι-ξηλείψει,κανένας, γιατί σιέπει την που τ’ άψη ο θεός µουΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΕΝ ΝΑ ΧΑΘΕΙ ΟΝΤΑΣ ΟΚΟΣΜΟΣ ΛΕΙΨΕΙ»

  • έτσι αποκάλεσε ο ''τέλειος άνθρωπος''Τσέ την Αµερική, στην τριηπειρωτική πουδιάβασε στην Αβάνα λίγους µήνες πρίν τοθάνατο του.

  Χ.Π., Αθήνα, 17/4/2008

  Σ

  • Να σε βρίσκει µια κυρία γνωστήσου στο Άλφα-Μέγα και να σουφωνάζει «γειάσου σύντροφε».

  • Να ξέρεις πόσο µηνών έγκυοςείναι η κυρία Λάντα και να διερω-τάσαι από τώρα σε ποιά παραλίαεννα βαφτίσει το µωρόν της.(Παρεµπιπτόντως γνώρισα πρό-σφατα την εν λόγω κυρία και είναισυµπαθεστάτη).

  • Να νοµίζεις ότι η Έλση Χριστό-φια κάµνει αποτρίχωση παραπάνωφορές που λλόου σου.

  • Να λαλείς άµαν εν πολλύςκόσµος µαζεµένος ότι ο Χριστό-φιας έντζιεν τόσον κακός, πέρκειµου τού το πούν για να µεν σεκόψει που το µέιλινγκ λιστ τούΠροεδρικού.

  • Να νοµίζεις ότι ο ΧαρίλαοςΣταυράκης εγίνην αριστερός.

  • Να νοµίζει ο Χαρίλαος Σταυρά-κης ότι είναι αριστερός.

  • Να λαλείς ότι ο κοµµουνισµόςτης Κύπρου είναι µηδέν µηδέν ήλάιτ ή διαίτης.

  • Nα νεκατσιάς την µυρωθκιάντού σώµατος σου αν τυχόν το καλο-καίρι δρώσεις λίγο.

  • Να θεωρείς ότι οι τουρκοκύπριοιεν ούλλοι αριστεροί.

  • Να νοµίζεις ότι οι τουρκοκύ-πριες εν ιξιουρίζουν το πράµαντους επειδή τους το απαγορεύει οΝτενκτάς.

  • Να θεωρείς τες αριστερές τεςγκόµενες πιο καυλιάρες επειδήτωρά έχουν τήν εξουσίαν τζιαιεστρινιάσαν.

  • Να ρωτάς την µάναν σου να σουεξηγήσει τι σηµαίνει «εστρινιάσαν».

  • Να µήν ψωνίζεις πια από τηνΜακαρίου διότι είναι κοντά στηνΛήδρας που κουλιάζουν οι τουρκο-κύπριοι και οι Ακελικοί.

  • Να νοµίζεις ότι ο ΜάρκοςΚυπριανού είναι ο Υπουργός Εξω-τερικών.

  • Ακόµη να νοµίζεις ότι ο ΜάρκοςΚυπριανού είναι καλός υποψήφιοςγαµπρός.

  • Να είσαι Ακελικός και να τρώειςΣΟΥΣΙ για να µεν υποψιαστούν οιφίλοι σου ότι είσαι οπισθοδροµι-κός, τωρά µάλιστα που επιάετε τήνεξουσία.

  • Να θεωρείς ότι η Βίσσυ εν πολλάκουλ επειδή στο φάσιον σιόου ήρτενµε ένα τζιήν σσιισµένον τζιαι εφαί-νετουν το αριστερό της γόνατο.

  • Να νιώθεις περήφανη που τελι-κά η µικρή µας Κύπρος έκαµεν τοπρώτον φάσιον σιόου.

  • Να νιώθεις περήφανος που ηγεναίκα σου εν έχασεν ούτε µιανµέρα που το φάσιον σιόου.

  •Να υποψιάζεσαι ότι τουλάχιστοντην µιάν ηµέραν η γεναίκα σου ενεπήεν εις το φάσιον σιόου αλλάέσσω του εραστή της, τζιαι ναµαραζώνεις που εν ηξέρεις ανόντως έσιει εραστήν.

  Ãøƒ∞´∆π∫√¡∂π¡∞π...

  ¶√π∞ ∂π¡∞π ∏ ∂§§∞¢∞ ¶√À ∞¡∆π™∆∂∫∂∆∞π

  ας λένε εδώ και 30τουλάχιστον χρόνιαότι κάθε νέο σχέδιολύσης για το Κυπρια-

  κό είναι χειρότερο για µας από τοπροηγούµενο. Και ίσως, τις περισ-σότερες φορές τουλάχιστον, ναέχουν δίκιο. ∆εν µας εξηγούνβέβαια -και µε επιχειρήµατα- τογιατί. Γιατί δηλαδή να συµβαίνειαυτό; Το µόνο που κάνουν είναινα µας απειλούν ότι αν δενδεχθούµε το επόµενο σχέδιο, δει-νά θα µας βρουν, ή ότι το επόµενοθα είναι χειρότερο ή ότι θα γίνειδιχοτόµηση κλπ. Και ίσως ναέχουν δίκιο και πάλιν, µε βάση τασηµερινά δεδοµένα και την τάσηπου έχουν πάρει τα πράγµατα τατελευταία 30 – 40 χρόνια.

  Η αλήθεια που δεν λένε είναι ηεξής: Κάθε σχέδιο που έρχεται από τον ΟΗΕ,Αµερική, Βρετανία και άλλους, είναι προϊόντων συµφερόντων όλων αυτών, και του συσχε-τισµού δυνάµεως τών άµεσα ενδιαφερόµενωνµελών: Αρχικά, της Ελλάδας, της Κύπρου (µεό.τι περιλαµβάνει) και της Τουρκίας, και, τατελευταία χρόνια και σήµερα, πολύ λιγότεροτης Ελλάδας, της Κύπρου, και της Τουρκίας.

  Χωρίς να µασάµε τα λόγια µας, η ουσιαστι-κή αντιπαράθεση σήµερα είναι µεταξύ τηςΚύπρου (Ελληνοκυπρίων) και Τουρκίας.∆υστυχώς η µητέρα–Ελλάδα είναι απούσα. Καιδεν είναι απούσα µόνο για το εθνικό πρόβλη-µα τής Κύπρου. Είναι απούσα και στη ΒόρειοΉπειρο, και στη Θράκη, και στην Κωνσταντι-νούπολη, στην Ίµβρο και Τένεδο, και στα

  ακριτικά νησιά, ακόµη και στηΒόρειον Ελλάδα. Τέτοια εγκατάλει-ψη ουσιαστικών καθηκόντων, στηνπροκειµένη περίπτωση, από τηνπόλη-κράτος Αθήνα, ίσως δενυπάρχει όµοια της ανά το παγκό-σµιο. Η Αθήνα, δυστυχώς, κοιτάειµόνον τα του οίκου της και λίγοπάρα πέρα στον νοµό Αττικής, λεςκαι δεν είναι η πρωτεύουσα τηςΕλλάδας και κέντρο αναφοράς τώναπανταχού Ελλήνων.

  Επανερχόµενος στο αρχικό σκε-πτικό, λογικό είναι το κάθε επόµε-νο σχέδιο λύσης του Κυπριακού ναείναι ετεροβαρές. Φτιαγµένο απότους «ουδέτερους» Αµερικάνους,Βρετανούς, άλλους Ευρωπαίους,αφού έχει δεχθεί το ασφυκτικόδιπλωµατικό σφυροκόπηµα τωνπανταχού παρόντων Τούρκων. Η

  ελληνοκυπριακή διπλωµατία δεν αρκεί για ναισορροπήσει πιέσεις και καταστάσεις. Χρειά-ζεται και η ελλαδική διπλωµατία η οποίαδυστυχώς είναι απούσα ή, στην καλύτερηπερίπτωση, ασθενική. Εποµένως το αποτέλε-σµα (π.χ. Σχέδιο Ανάν) είναι φυσιολογικώςαναµενόµενο και προβλεπτό.

  Στέφανος Μανώλης

  √ ª∂°∞§√™ ∞™£∂¡∏™

  Μ

  ENø™I™ 04-2008 23-04-08 21:43 ™ÂÏ›‰·7

 • 26 AΠPIΛIOY 20088 OI TEXNIKEΣ EΠITPOΠEΣ TΣIMENTΩNOYN TO «NAI»

  ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ™ÎÔÈ·Ófiιάβασα µε ενδιαφέρον τοάρθρο του κ. Καρκαγιάννησχετικά µε τη διάσκεψη τουΒουκουρεστίου. Ο αρθρογρά-φος, µε αφορµή το Σκοπια-νό, αναπτύσσει µια σειρά

  θέσεων σχετικά µε τη σχέση της σύγχρονηςΕλλάδας µε την αρχαία ιστορική κληρονοµιά.Η συλλογιστική του συνοψίζεται στα σχόλια:«...η ιστορία και η πνευµατικότητα δεν είναιδικό µας κτήµα, είναι ολόκληρης της ανθρω-πότητας. Και θα µπορούσαµε να αναφέρουµεχίλιες αιτίες και λόγους που είναι περισσότεροκαι ουσιαστικότερο κτήµα των άλλων παράδικό µας». Οταν αναφέρεται στο Σκοπιανό οαρθρογράφος εξειδικεύει τη συλλογιστική του:«...Αυτή την ιστορία (του Φιλίππου και τουΜεγάλου Αλεξάνδρου) δεν µπορούν να µαςτην κλέψουν γιατί δεν είναι ούτε δική µας ούτεδική τους γίνεται».

  Η άποψη του αρθρογράφου σας, ότι ηαρχαία ελληνική Ιστορία δεν µπορεί να αποτε-λεί ιστορία ενός µόνου έθνους αλλά αποτελείµέρος της παγκόσµιας κληρονοµιάς (και επο-µένως µπορεί να διεκδικείται από τον καθένα)δεν είναι καινούργια και έχει υποστηριχθείµεταξύ άλλων και από διευθυντές µουσείων,ιδιαίτερα αυτών που έχουν στην κτήση τουςαντικείµενα που έχουν προέλθει από ύποπτεςπηγές και συναλλαγές.

  Η ενδιαφέρουσα αυτή συλλογιστική, ηοποία αποτελεί µια παραλλαγή της άποψηςτου προηγούµενου αιώνα περί της καταγωγήςτων σύγχρονων Ελλήνων, είναι κατά τη γνώµηµου ανιστόρητη και ρεβιζιονιστική. Σε πρακτι-κό επίπεδο, σε σχέση µε τα πολιτιστικά αντι-κείµενα, η αποποίηση της ταυτότητας τωνπολιτιστικών θησαυρών και η ανακήρυξήτους, γενικά, σε παγκόσµια κληρονοµιά ανοί-γει την πόρτα στη διεκδίκησή τους από τονκαθένα. Στον συλλεκτικό χώρο αυτό µεταφρά-ζεται δηµοκρατικά στο ότι όποιος έχει τα χρή-µατα και την επιρροή µπορεί να αγοράσει τηνπνευµατική κληρονοµιά κάποιου άλλου καισαν θεµατοφύλακας αυτής της κληρονοµιάς(αφού έχει καλύτερα µουσεία, περισσότεροςκόσµος τα βλέπει εκεί, ή κατά τον αρθρογρά-φο σας τα έχει κάνει «ουσιαστικότερο κτήµα»του κ.λπ.) πλέον µπορεί στην πράξη να ταοικειοποιείται. Τα επιχειρήµατα αυτά έχουν

  χρησιµοποιηθεί βεβαίως από τους διευθυντέςτου Βρετανικού Μουσείου και του Μητροπολι-τικού Μουσείου της Νέας Υόρκης. Είναιενδιαφέρον να προσέξει κανείς ότι τα επιχει-ρήµατα αυτά αναπτύσσονται βασικά απόαγγλοσαξονικές πηγές και πάντα είναι µονο-σήµαντης κατεύθυνσης, δηλαδή αφορούν τηνπολιτιστική συνεισφορά κάποιου άλλου λαούπου θεωρείται «παγκόσµια» και ποτέ αντικεί-µενα της χώρας τους που θεωρείται αποκλει-στικά εθνική. Ισως ο αρθρογράφος σας δενγνωρίζει ότι η νοµοθεσία της Ε.Ε. και τουΗνωµένου Βασιλείου δεν θεωρεί τόσο παγκό-σµια τα αντικείµενα παλαιότητας µεγαλύτερηςτων 50 ετών, αλλά απαιτείται ειδική άδεια γιαεξαγωγή από τη χώρα ανάλογα µε την αξίατους. Ενδεικτικά από τον οίκο δηµοπρασιώνSotheby’s αναφέρεται ότι για βρετανικά ιστο-ρικά πορτρέτα κάτι που ξεπερνάει την τερά-στια αξία των £6.000 απαιτεί ειδική άδεια εξα-γωγής. Τόσο παγκόσµια κληρονοµιά θεωρού-νται αντικείµενα που συλλεκτικά είναι µηδα-µινής αξίας!

  Ο αρθρογράφος θεωρεί µε τους συλλογι-σµούς του ότι υπάρχει αντίφαση µεταξύ εθνι-κού και παγκόσµιου. Η ελληνική κληρονοµιάείναι και εθνική και παγκόσµια κληρονοµιά,και δεν υπάρχει καµία αντίφαση σε αυτό. Τοότι µια εθνική κληρονοµιά ξεπέρασε τα κλει-στά εθνικά πλαίσια και επηρέασε την παγκό-σµια κληρονοµιά δεν αποτελεί ούτε παγκό-σµια ιδιοµορφία ούτε ελληνικό προνόµιο. Ταεπιτεύγµατα της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίαςαποτελούν σηµείο αναφοράς πολλών κρατών,είναι µέρος της παγκόσµιας κληρονοµιάς,αλλά δεν παύει να αναφέρεται σαν εθνική κλη-ρονοµιά του σύγχρονου ιταλικού κράτους. Τογεγονός ότι στις περιόδους ακµής η Ρώµηέφθασε ώς τη Μεγάλη Βρετανία δεν την κάνειλιγότερο προϊόν της ιταλικής κληρονοµιάςούτε κανείς διανοείται να την ανακηρύξειπαγκόσµια, αποκλειστικά, κληρονοµιά και ναανακηρύξει τους Ιταλούς εθνικιστές. Το κατάπόσον οι σύγχρονοι Ιταλοί µετά την εισβολήγερµανικών φυλών επί αιώνες στην ιταλικήχερσόνησο παραµένουν κατ’ ευθείαν απόγονοιτων αρχαίων Ρωµαίων, ενώ σε αντιδιαστολήεµείς, όπως ο αρθρογράφος αναφέρει «...δενείµαστε ούτε απόγονοι (των αρχαίων Ελλήνων)µε κληρονοµικά δικαιώµατα ούτε διάδο-

  χοι...», είναι συζητήσιµο. Η ελληνική χερσό-νησος δεν αποτέλεσε την εξαίρεση, αλλά τονκανόνα σε όλη την Ευρώπη, όπου και µαζικέςεισβολές από εχθρικούς πληθυσµούς πραγµα-τοποιήθηκαν και ξένες φυλές εγκαταστάθηκανκαι αφοµοίωση ξένων στοιχείων στην τοπικήκληρονοµιά έγινε. Αυτό όµως που παραµένειείναι ότι πέρα από τις ξένες προσµίξεις, ηκυρίαρχη ιδεολογία, ο κυρίαρχος πολιτισµόςκαι η κυρίαρχη συνείδηση ήταν ελληνική καιαυτή εκφράστηκε στη δηµιουργία του σύγχρο-νου ελληνικού κράτους. Εάν θεωρεί κανείς ότιδιά µέσου των αιώνων µπορεί να επιβίωσεστην ελληνική χερσόνησο και αλλού ωςκυρίαρχη ιδεολογία η ελληνική χωρίς να επι-βιώνει ο ελληνικός πληθυσµός που την εξέ-φραζε διαχρονικά, και ότι όχι µόνο ότι επιβίω-σε απλώς, αλλά ότι αυτή η ελληνική συνείδη-ση αποτελούσε τόσο ζωντανή και καθαρήπραγµατικότητα ώστε να υποκινήσει άπειρεςεξεγέρσεις µε αποκορύφωµα την ΕλληνικήΕπανάσταση τότε αυτό αποτελεί µεταφυσικήακροβασία υψηλού επιπέδου.

  Ως επιχείρηµα ότι η ελληνική ταυτότηταχάθηκε θεωρείται η µακρόχρονη κατοχή απότην Οθωµανική αυτοκρατορία. Ας το αντιδια-στείλουµε αυτό το γεγονός µε ένα γεγονός τηςιστορίας της Βρετανίας. Η κατοχή της Βρετα-νίας από τη Ρωµαϊκή αυτοκρατορία ξεκίνησεαπό τον Ιούλιο Καίσαρα το 55 π.Χ. Η τοπικήκελτική άρχουσα τάξη υιοθέτησε µέσω τωναιώνων τα έθιµα και τον πολιτισµό των Ρωµαί-ων. Στο τέλος του τέταρτου αιώνα µ.Χ. (δηλα-δή ύστερα από σχεδόν ίδιο διάστηµα κατοχήςόσο και η Ελλάδα από την Οθωµανική αυτο-κρατορία) έπειτα από εισβολές Αγγλοσαξόνωνη Ρωµαϊκή Βρετανία κατέρρευσε. Είναι ενδια-φέρον ότι παρά τους 4 αιώνες κατοχής και επι-βολής του ρωµαϊκού πολιτισµού τίποτε απότον ρωµαϊκό πολιτισµό δεν παρέµεινε στηνΑγγλία. Ο τοπικός πληθυσµός απέφευγε ναζήσει ακόµη και στις πολυτελείς εγκαταλειµ-µένες ρωµαϊκές επαύλεις (Trevelyan, G.M.«History of Enland» Penguin Books). Τογεγονός ότι ο γηγενής πληθυσµός θεωρούσετον ρωµαϊκό ως ξένο πολιτισµό ήταν αρκετόµέσα σε διάστηµα λίγων ετών να εξαφανίσειοποιοδήποτε δείγµα επιρροής της