ECUATII NELINIARE PE R - users. ccosmin/ آ  Daca presupunem ca avem Me0

download ECUATII NELINIARE PE R - users. ccosmin/ آ  Daca presupunem ca avem Me0

of 23

 • date post

  06-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ECUATII NELINIARE PE R - users. ccosmin/ آ  Daca presupunem ca avem Me0

 • ANALIZA NUMERICA-ECUATII NELINIARE PE R. (http://bavaria.utcluj.ro/~ccosmin)

  ECUATII NELINIARE PE R

  1. CONSIDERATII GENERALE

  Se vor studia urmatoarele probleme:

  1. Radacinile unei ecuatii neliniare de forma f(x)=0 2. Radacinile unei ecuatii neliniare de forma x=g(x)

  Notatie: O radacina se va nota cu α, 0)( ====αf

  2. METODA DE REZOLVARE

  Radacinile se vor gasi printr-un proces iterativ: se construieste un sir x0, x1, ..., xn

  convergent spre radacina cautata α ( α→→→→nx ).

  Termenii acetui sir reprezinta aproximatii ale radacinii si se vor numi iterate. Metoda cere

  una sau mai multe aproximatii initiale ale radacinii, aceste aproximatii se vor presupune

  cunoscute. Aceste aproximatii se gasesc prin metode algebrice. De exemplu stabilind

  intervale care contin radacinile, prin inspectarea graficului functiei f.

  2.1 Analiza metodei

  Analiza metodei trebuie sa dea raspuns la urmatoarele probleme:

  1. Daca procesul iterativ este convergent.

  2. Daca iteratia converge, care este rapiditatea convergentei.

  3. Care este eroarea radacinii calculate.

  4. Aprecierea eficientei metodei.

  Detalieri:

  Problemele (1) si (2): In majoritatea metodelor convergenta este asigurata daca

  aproximatia initiala este suficient de apropiata de radacina, in putine cazuri iteratia

  converge independent de aproximatia initiala.

 • ANALIZA NUMERICA-ECUATII NELINIARE PE R. (http://bavaria.utcluj.ro/~ccosmin)

  (3) Presupunind ca iteratia converge, eroarea radacinii depinde numai de precizia utilizata

  in calcule (numarul de cifre din reprezentaeea numerelor). Altfel spus precizia radacinii

  este determinata de eroarea de rotunjire dintr-un singur pas al iteratiei.

  (4) Eficienta se masoara in numarul de calcule (pasi) necesare pentru a obtine radacina cu

  o precizie data si anume:

  • Pentru metodele care converg independent de aproximatia initiala, eficienta

  este data de rapiditatea convergentei.

  • Pentru metodele care depind de aproximatia initiala, daca nu se cunoaste o

  aproximatie buna a radacinii se aplica un procedeu care converge independent

  de aproximatia initiala determinind astfel o aproximatie initiala, dupa care se

  trece la o metoda rapid convergenta.

  2.2 Ordin de convergenta

  Definitia 1:

  Fie sirul de iterate (((( )))) 0≥≥≥≥nnx si presupunem ca sirul este convergent spre numarul α,

  α→→→→nx . Daca exsista un numar real p, 1, ≥≥≥≥∈∈∈∈∃∃∃∃ pp R si exista un numar c pozitiv

  pentru orice numar natural n ( 0,0 ≥≥≥≥∀∀∀∀>>>>∃∃∃∃ nc ) astfel incit: p

  nn xcx −−−−≤≤≤≤−−−− ++++ αα 1 (1)

  atunci se zice ca sirul (((( )))) 0≥≥≥≥nnx converge catre α, cu ordinul p. Constanta c se numeste rata convergentei.

  In general ordinul p si rata c sunt indicatori de viteza a convergentei sirului (((( )))) 0≥≥≥≥nnx spre radacina α.

  Observatie: Pentru p=1,2,3 convergenta se zice liniara, patratica si cubica respectiv.

  Teorema: Cazul p=1. Convergenta liniara

  Daca 10,

 • ANALIZA NUMERICA-ECUATII NELINIARE PE R. (http://bavaria.utcluj.ro/~ccosmin)

  Demonstratie:

  In baza relatiei (2) avem succesiv pentru n=0,1,2,...

  nn

  nn

  xcx

  xcx

  xcx

  xcx

  −−−−≤≤≤≤−−−−

  −−−−≤≤≤≤−−−−

  −−−−≤≤≤≤−−−−

  −−−−≤≤≤≤−−−−

  ++++

  −−−−

  αα

  αα

  αα

  αα

  1

  1

  12

  01

  ... (3)

  Inmultind membru cu membru in relatiile (3) obtinem:

  01 xcx n

  n −−−−≤≤≤≤−−−− ++++ αα (4)

  Cum 10

 • ANALIZA NUMERICA-ECUATII NELINIARE PE R. (http://bavaria.utcluj.ro/~ccosmin)

  Metoda

  Metoda consta in injumatatirea succesiva a intervalului si considerarea la fiecare pas a

  sub-intervalului in care conditia (5) este indeplinita.

  Sub-intervalul, in

  obtinind intervale

  opreste cind lung

  si un n umar limit

  Algoritmul metod

  Fig.1. Metoda bisectiei

  care se afla radacina, este luat ca interval "[a,b]" si procesul continua

  de lungime din ce in ce mai mica, care contin radacina. Procesul se

  imea intervalului este mai mica decit o toleranta data. Uzual se prescrie

  a de iteratii.

  ei

  f-numele functiei a,b capetele intervalului εεεε-toleranta de calcul lnit-numarul limita e iteratii(itrare)/numarul efectiv de iteratii (iesire). rad-radacina calculata kod-cod incheiere a iteratiei

  1. Initializeaza contorul de iteratii: iter=0 2. Incrementeaza contorul: iter=iter+1 3. Defineste c=(a+b)/2 4. Testeaza numarul de iteratii: daca iter>lnit, atunci

  pune rad=c, lnit=iter, kod=1 si IESIRE. 5. Daca b-c≤ε atunci: Pune rad=c, lnit=iter, IESIRE.

  ALTFEL Daca sign(f(b)f(c)(

 • ANALIZA NUMERICA-ECUATII NELINIARE PE R. (http://bavaria.utcluj.ro/~ccosmin)

  Convergenta

  Metoda construieste sirul de iterate (puncte) c1,c2,..., cn,... (Fig.2).

  Observind ca la fi

  rezulta:

  Rezulta ca −−−− ncα

  Observatie: In co

  Din relatia (7) s

  absoluta mai mica

  Avantaj: Eroarea

  Dezavantaj: Conv

  Fig.2. Studiul convergentei in metoda bisectiei.

  ecare pas (iteratie) avem:

  2 jj

  j

  ab c

  −−−− ≤≤≤≤−−−−α (6)

  (((( ))))ababc

  abc

  abc

  n

  nn −−−− 

    

  ==== −−−−≤≤≤≤−−−−

  −−−−≤≤≤≤−−−−

  −−−−≤≤≤≤−−−−

  2 1

  2

  ... 2

  2

  22

  1

  α

  α

  α

  (7)

  0→→→→ sau ca α→→→→nc cind ∞∞∞∞→→→→n .

  nformitate cu definitia 1, zicem ca bisectia converge liniar cu rata 1/2.

  e poate deduce numarul de iteratii sufucient pentru a avea o eroare

  decit o toleranta de calcul data (ε).

  ε≤≤≤≤−−−−n ab

  2 ⇒ 

  

    

   −−−−≥≥≥≥ ε

  abn 2log (8)

  descreste monoton cu fiecare pas.

  ergenta este inceata.

  α-c1

  c3 c2

  (b-a)/2

  y=f(x)

  b a

  f(b)

  f(a)

  c1 α

 • ANALIZA NUMERICA-ECUATII NELINIARE PE R. (http://bavaria.utcluj.ro/~ccosmin)

  3.2 Metoda falsei pozitii (Regula FALSI)

  Ipoteze: Aceleasi ca si in metoda bisectiei.

  Metoda

  Se ia ca aproximatie a radacinii, intersectia cu axa x a dreptei care uneste punctele

  (a,f(a)), (b,f(b)). Se considera intervalul in care f ia valori de semne opuse si se continua

  procedeul.

  Formula metod

  Intersectind dr

  cu dreapta de e

  Convergenta:

  Metoda constru

  • Metoda con

  • Rata conve

  Fig.3. Regula FALSI

  ei:

  eapta de ecuatie:

  (((( ))))bx ab

  afbfbfy −−−− −−−− −−−−====−−−−

  )()()( (9)

  cuatie y=0 (axa x) si punind x=c rezulta:

  (((( ))))ab afbf

  bfbc −−−− −−−−

  −−−−==== )()(

  )( (10)

  ieste siul c1,c2,..., cn,... (Fig.3). Se arata ca:

  verge liniar, in ipoteza ca exista derivatele f' si f'' continue pe [a,b].

  rgentei depinde atit de f cit si de alegerea intervalului [a,b].

  c2 c1 α

  y=f(x)

  b a

  f(b)

  f(a)

 • ANALIZA NUMERICA-ECUATII NELINIARE PE R. (http://bavaria.utcluj.ro/~ccosmin)

  Dezavantaje:

  Sirul ci se apropie de α dintr-o singura parte (a sau b ramin aceleasi la fiecare pas).

  Testul de eroare poate fi inadecvat: eroarea c−−−−α se inlocuieste cu ii cc −−−−++++1 , care poate

  fi mult mai mare sau mult mai mic decit eroarea.

  Observatie: Metoda inlocuieste graficul functiei f, in vecinatatea radacinii cu o linie

  dreapta.

  3.3 Metoda secantei

  Ipoteze

  Se cunosc doua aproximatii initiale ale radacinii, x0 si x1. Ele pot incadra radacina, sau

  pot fi de aceeasi parte a radacinii.

  Metoda

  Graficul lui f se inlocuieste cu o linie dreapta si anume secanta prin punctele (x0, f(x0)) si

  (x1, f(x1)). Intersectia secantei cu axa x va fi punctul x2. La pasul urmator se continua

  procesul, luind ca aproximatii x1 si x2.

  Observatie: In ipoteza ca x0 si x1 incadreaza radacina, daca s-ar lua ca aproximatii x0 si x1 s-ar obtine regula FALSI.

  Fig.4. Metoda secantei.

  x3 x2 α

  y=f(x)

  x1 x0

  f(x1)

  f(x0)

 • ANALIZA NUMERICA-ECUATII NELINIARE PE R. (http://bavaria.utcluj.ro/~ccosmin)

  Formula metodei

  Printr-un calcul analog cu cel de la regula FALSI cu a=x0, b=x1 si c=x2 se obtine:

  (((( )))) (((( )))) (((( ))))01 01

  112 xfxf xx

  xfxx −−−− −−−−

  −−−−==== (11)

  sau in general:

  (((( )))) (((( )))) (((( )))) datexxnxfxf xx

  xfxx nn

  nn nnn 10