Aegean News · bunkering και την ναυτιλία ... H αντιπροσωπεία της...

of 34 /34
Συνέντευξη Mousa Murad Γενικός Διευθυντής του Λιμένα της Fujairah Ναυτιλιακά Λιπαντικά Συμμαχία Aegean – Gulf Oil Λιανική Πώληση Η Αγορά της Κρήτης Ακόμη Tα Νέα της Aegean Τάσεις & Εξελίξεις Aegean News ΑΝΟΙΞΗ 2009 Τ Ο Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Τ Η Σ A E G E A N Το Νέο Λιμάνι της Fujairah Διεθνής Πετρελαϊκός Κόμβος

Transcript of Aegean News · bunkering και την ναυτιλία ... H αντιπροσωπεία της...

Page 1: Aegean News · bunkering και την ναυτιλία ... H αντιπροσωπεία της Aegean συνα-ντήθηκε, επίσης, με τον πρόεδρο της Petrotrin,

ΣυνέντευξηMousa Murad Γενικός Διευθυντής

του Λιμένα της Fujairah

Ναυτιλιακά ΛιπαντικάΣυμμαχία

Aegean – Gulf Oil

Λιανική Πώληση Η Αγορά

της Κρήτης

ΑκόμηTα Νέα της AegeanΤάσεις & Εξελίξεις

Aegean NewsΑΝΟΙΞΗ 2009

Τ Ο Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Τ Η Σ A E G E A N

Το Νέο Λιμάνιτης Fujairah

Διεθνής Πετρελαϊκός Κόμβος

Page 2: Aegean News · bunkering και την ναυτιλία ... H αντιπροσωπεία της Aegean συνα-ντήθηκε, επίσης, με τον πρόεδρο της Petrotrin,

ΣυνέντευξηMousa Murad Γενικός Διευθυντής

του Λιμένα της Fujairah

Ναυτιλιακά ΛιπαντικάΣυμμαχία

Aegean – Gulf Oil

Λιανική Πώληση Η Αγορά

της Κρήτης

ΑκόμηTα Νέα της AegeanΤάσεις & Εξελίξεις

Aegean NewsΑΝΟΙΞΗ 2009

Τ Ο Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Τ Η Σ A E G E A N

Το Νέο Λιμάνιτης Fujairah

Διεθνής Πετρελαϊκός Κόμβος

Page 3: Aegean News · bunkering και την ναυτιλία ... H αντιπροσωπεία της Aegean συνα-ντήθηκε, επίσης, με τον πρόεδρο της Petrotrin,

Λιανική ΠώλησηàΗ AEGEAN OIL έχει δημιουργήσει ένα

δίκτυο πρατηρίων σε όλη την Ελλάδα.Σήμερααποτελεί μιααπό τιςπιο γρήγορααναπτυσσόμενες Εταιρείες στη λιανική

αγοράμεμερίδιοστιςβενζίνες9,3%.

NαυτιλίαàΗAEGEANSHIPPINGδιαθέτει έναστόλο

δεξαμενόπλοιων, χωρητικότητας από3.500έως100.000DWT,ταοποίαμετα-φέρουνπετρέλαιοστους πελάτες μαςσεόλο τον κόσμο.Όλα ταπλοία τηςAegean

είναιπιστοποιημέναμεISM.

ΠωλήσειςΝαυτιλιακώνΚαυσίμωνàΗ AEGEAN MARINE PETROLEUM είναι

πρωτοπόρος στην παροχή υπηρεσιώνστον τομέα τωνπετρελαιεύσεων.ΔιαθέτεισταθμούςστονΠειραιά, όπου έχει και τομεγαλύτερομερίδιοαγοράς,καθώςεπίσηςστοΓιβραλτάρ,στοΚίνγκστον,στοΌτσοΡί-ος,στοMοντέγκοΜπέι,στηνΑμβέρσα,στοΠόρτλανττηςΑγγλίας,στηνΤέματηςΓκάνα,σταΗνωμέναΑραβικάΕμιράτα,στηνΣιγκα-

πούρη,στοΜόντρεαλκαιστοΒανκούβερ.

ΥπηρεσίεςΠρακτόρευσηςàΠλοίααπόόλο τονκόσμοβασίζονταιστις

υπηρεσίες πρακτόρευσης της AEGEANAGENCYστονΠειραιά,στο Γιβραλτάρ καιστηΤζαμάικαστηφόρτωσηκαιτηνεκφόρ-τωση,καθώςκαι τηνπρομήθειαανταλλα-κτικώνκαιτονεφοδιασμό.

ΛιπαντικάàΗAEGEANOILπαράγεικαιεμπορεύεταιλιπα-

ντικάυψηλήςαπόδοσηςγιαοχήματακαιβιο-μηχανικήχρήση,μετηνεπωνυμίαAEGEAN,ενώηAEGEANMARINEPETROLEUMεμπο-ρεύεταικαιδιαθέτειγιατηνναυτιλιακήαγοράλιπαντικάμετηνεπωνυμίαALFA.

Καθώς η παγκόσμια οικονομική κρίση εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλων μας, υπάρχουν σημάδια ότι τα μέτρα που έχουν, μέχρι στιγμής, ληφθεί από τους G20 και άλλες χώρες προ-στατεύουν τις αγορές, αποτρέποντας την όξυνση της ύφεσης, σταθεροποιώντας έτσι τις εθνικές οικονομίες.

Ισχυρές οικονομίες, όπως της Κίνας και της Ινδίας, προχωρούν με βραδύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά,

επιτυγχάνουν αυξήσεις της τάξης του 4-6%, που είναι ικανοποιητική απόδοση σε σύγκριση με άλλα κράτη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Ευρωζώνης. Η επιβράδυνση στην ανάπτυξη επηρεάζει δραματικά το παγκόσμιο εμπόριο, τον ακρογωνιαίο λίθο της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας. Ταυτόχρονα, εταιρείες με ισχυρό όραμα ανάπτυξης, με συνετή και καλά σχεδιασμένη στρατηγική, είναι σε θέση να εδραιώσουν μια ισχυρή παρουσία και να προετοιμαστούν για την «επόμενη μέρα», όταν η αύξηση της ζήτησης θα μεταφραστεί σε αυξημένες ανά-γκες για καύσιμα.

Η Aegean εφαρμόζει μια στρατηγική υπολογισμένης ανάπτυξης, η οποία προ-βλέπει μια περισσότερο υγιή παγκόσμια οικονομία. Ενεργώντας προκαταβολικά σήμερα, θέτει τα θεμέλια για να ανταποκριθεί στις αυξημένες προκλήσεις και να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αγορών του αύριο.

Οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις της Aegean Oil Terminal Corporation στο Λιμάνι της Fujairah αποτελούν ένα δείγμα της στρατηγικής για ισχυρή παρουσία σε ση-μαντικά κέντρα της παγκόσμιας ναυτιλίας. Η ίδρυση των σταθμών στο Trinidad και Tobago, της Aegean Marine Petroleum, μαζί με τους σταθμούς στην Jamaica, δημιουργεί ένα σημαντικό στρατηγικά προπύργιο στην Καραϊβική. Τα Ναυτιλιακά Λιπαντικά ALFA έκαναν την εμφάνισή τους στην παγκόσμια αγορά μόλις πριν από ένα μικρό διάστημα. Σήμερα, τα Ναυτιλιακά Λιπαντικά ALFA πωλούνται σε 450 σημεία σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο εσωτερικό της χώρας, το μερίδιο αγοράς της λιανικής της Aegean συνεχίζει να αυξάνεται και το δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, που έχει ήδη κατορθώσει να ελέγχει μερίδιο αγοράς 3%, καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται το κοινό σε μια εταιρεία η οποία, πάνω από όλα, βάζει τον πελάτη, προσφέροντας με συνέπεια καλή εξυπηρέτηση, ποιοτικά καύσιμα και τις πιο ανταγωνιστικές τιμές στην αγορά.

Σε κάθε κρίση υπάρχουν και ευκαιρίες. Η Aegean είναι αποφασισμένη να αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία και να εντάξει τους πελάτες της στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής της.

editorial

Raymond mateRaΕκδότης

AegeanΒασικέςΔραστηριότητες

Page 4: Aegean News · bunkering και την ναυτιλία ... H αντιπροσωπεία της Aegean συνα-ντήθηκε, επίσης, με τον πρόεδρο της Petrotrin,
Page 5: Aegean News · bunkering και την ναυτιλία ... H αντιπροσωπεία της Aegean συνα-ντήθηκε, επίσης, με τον πρόεδρο της Petrotrin,

ΑΝΟΙΞΗ 2009 AEGEAN NEWS �

Άνοιξη 2009Το Aegean News εκδίδεται ανά τρίμηνο από την AEGEAN

ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Raymond matera

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Τ. Γεωργανά

ΣχΕΔΙΑΣΜΟΣ Snack

ΕΚΤΥΠωΣΗ & βΙβΛΙΟΔΕΣΙΑ Εκδόσεις Κορυφή Α.Ε.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ aegean Λεωφ. Χατζηκυριακού 42185 38 Πειραιάς, ΕλλάδαTηλ.: 210 458 6000Fax: 210 458 6241 E-Mail: [email protected] Internet: www.aegeanoil.gr,www.ampni.com

Μπορείτε να μας αποστείλετε τα σχόλια και τις προτάσεις σας.

Το Aegean News διανέμεται δωρεάν σε κάθε φυσικό πρόσωπο ή οργανισμό.

4 ΤΑΝΕΑΤΗΣAEGEAN

8 ΑΚΑΔΗΜΙΑΕΜΠΟΡΙΚΟΥΝΑΥΤΙΚΟΥΥΔΡΑΣ

10 ΤΑΣΕΙΣΚΑΙΕΞΕΛΙΞΕΙΣΕιδήσειςαπότιςΑγορέςΠετρελαίουκαιΕνέργειας

12 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΠλοίαρχοςMousaMurad

14 NAYTIΛΙΑΤαΝέαΠλοίαΕντάσσονταιστονΣτόλο

16 NAYTIΛΙΑΚΑΚΑΥΣΙΜΑΣημαίαΓιβραλτάρσεΝέαΠλοία

17 ΛΙΑΝΙΚΗΠΩΛΗΣΗΗAegeanΤέταρτηστιςΠωλήσεις στοΣύνολοτωνΚαυσίμων

18 ΛΙΑΝΙΚΗΠΩΛΗΣΗΗΑγοράτηςΚρήτης

20 ΤΑΠΡΑΤΗΡΙΑΤΟΥΜΗΝΑ❚NτουρουντάκηςΙωάννης–Διδυμότειχο

❚ΣεργιανίδηςΠ.&ΠάγκαλοςΞ.–ΕλίκηΑιγίου

22 ΛΙΑΝΙΚΗΠΩΛΗΣΗΛιπαντικάΑegean:ΗΤέχνητουΠοιοτικού

Ελέγχου

24 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑAegean–GulfOil:ΣυμμαχίαΝαυτιλιακών

Λιπαντικών

27 ΙΣΤΟΡΙΑΤΟΥΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥΣύγχρονηΕποχή

28 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠεριβάλλονκαιΠαιδιά

30 ΡΙΖΕΣΕκφράσειςμε…Παρελθόν

31 ΗΕΙΚΟΝΑΤΗΣAEGEANΤαΠροϊόνταμαςΚάνουντηΔιαφορά

CODE: 5169

10 ΣτιγμιότυποαπότηνεπίσκεψητωνμαθητώντηςΑκαδημίαςΕμπορικούΝαυτικούΎδραςσταγραφείατηςAegean

12 ΟΓ.ΔιευθυντήςτουΛιμένατηςFujairah,ΠλοίαρχοςMousaMurad,μιλάειστοAegeanNewsγιατηνστρατηγικήσημασίατουΛιμέναγιατοbunkeringκαιτηνναυτιλία

περιεχόμενα

Ανακυκλώστετοτεύχος

24 ΣτρατηγικήςσημασίαςησυμμαχίαστοχώροτωνναυτιλιακώνλιπαντικώνανάμεσαστηνAegeanMarinePetroleumκαιτηνGulfOil

Page 6: Aegean News · bunkering και την ναυτιλία ... H αντιπροσωπεία της Aegean συνα-ντήθηκε, επίσης, με τον πρόεδρο της Petrotrin,

� AEGEAN NEWS ΑΝΟΙΞΗ 2009

Τ Α Ν Ε Α Τ Η Σ A E G E A N

O κ. ΔημήτρηςΜελισσανίδης, συνοδευό-

μενοςαπό τον κ.ΣπύροΦωκάκαιστελέχη

της εταιρίας, ταξίδεψεμε τοαεροπλάνο της

Aegean στο Λονδίνο, στην Τζαμάικα, στο

Τρινιντάντ,στηνΝ.Υόρκη,στονΚαναδάκαι

στο Γιβραλτάρ, προκειμένου να επισκεφθεί

τουςσταθμούςτηςεταιρείας,νασυναντηθεί

μεπροσωπικόκαισυνεργάτες, αλλάκαι να

ενδυναμώσει τουςδεσμούςπούήδηέχουν

τεθείμετιςτοπικέςκυβερνητικέςαρχές.

To ταξίδι ξεκίνησε στις 18Φεβρουαρίου,

από τηνΤζαμάικα,όπουπραγματοποιήθηκαν

συναντήσειςμε τονΠρωθυπουργόκ.Bruce

Golding, με τονΥπουργόΕνέργειας κ.Clive

MullingsκαιμεστελέχητηςPetrojam(τοπικού

διυλιστηρίου).

Στησυνέχεια,ηαντιπροσωπείατηςAegeanεπι-

σκέφθηκετοΤρινιντάντ,όπουπραγματοποιήθη-

κανσυναντήσειςμετονΥπουργόΕνέργειας,κ.

ConradEnill, στονοποίοο κ.Μελισσανίδης

παρουσίασε τις δραστηριότητες τηςAegean

ανάτονκόσμοκαι ταμελλοντικάαναπτυξιακά

τηςσχέδια.HαντιπροσωπείατηςAegeanσυνα-

ντήθηκε,επίσης,μετονπρόεδροτηςPetrotrin,

κ. KennethAllum και ομάδαστελεχών και

συζήτησεθέματασχετιζόμεναμετηνεμπορική

συνεργασίαανάμεσαστιςδύοεταιρείες.

Στο Γιβραλτάρο κ.Μελισσανίδηςσυναντή-

θηκεμετονΠρωθυπουργόκ.PeterCaruana

και με τονΥπουργόΕμπορίου,Μεταφορών

και Τηλεπικοινωνιών κ, Joe Holiday και

συζήτησαν,μεταξύάλλων,τηνπαρουσίατης

AegeanστοΓιβραλτάρ.

Η Διοίκηση της Αegean Επισκέπτεται Σταθμούς του Εξωτερικού

Οκ.ΔημήτρηςΜελισσανίδης,οΠλοίαρχοςΚυριάκοςΜαραγκουδάκης,οκ.ΣπύροςΦωκάςκαιοκ.MeteyκατάτηνάφιξηστοαεροδρόμιοτουΓιβραλτάρ

Στιςφωτογραφίεςαπόαριστεράοκ.Δ.ΜελισσανίδηςμετονΥπουργόΕνέργειαςτουTrinidadκ.ConradEnillκαιμετονΥπουργόΕνέργειαςτηςJamaicaκ.CliveMullings.

Οκ.ΔημήτρηςΜελισσανίδηςμετονκ.ΣπύροΦωκάστοαεροδρόμιοGoosebayτουΚαναδά.

Page 7: Aegean News · bunkering και την ναυτιλία ... H αντιπροσωπεία της Aegean συνα-ντήθηκε, επίσης, με τον πρόεδρο της Petrotrin,

ΑΝΟΙΞΗ 2009 AEGEAN NEWS �

Νέα Πρατήρια στο Λιανικό Δίκτυο Πωλήσεων της AegeanΤολιανικόδίκτυοτηςAegeanαναπτύσσε-ταισεόλητηχώρα.Ακολουθείκατάλογοςμε ταπρατήριαπουάρχισαν να χρησιμο-ποιούν τοσήμα τηςκατά τηδιάρκεια τωντελευταίωντριώνμηνών.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 129 - Ν. ΣΜΥΡΝΗΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ - ΔΕΛΦΩΝ, ΛΕΙΒΑΔΙΑΜΑΝΟΥΣΚΟΣ ΣΩΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 137 - ΑΘΗΝΑΦΛΕΡΗΣ ΕΠΑΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΕΥΒΟΙΑΚΟΛΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 40, ΑΙΓΑΛΕΩΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 295, ΚΗΦΙΣΙΑΠΑΠΠΑΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΛΙΚΑ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΒΟΙΩΝ – ΛΑΚΩΝΙΑΣΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΘΗΝΩΝ - ΣΟΥΝΙΟΥ 12, ΚΕΡΑΤΕΑΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε

ΓΩΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗΔΑΣΚΑΛΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΥΛΙΣΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗΚΟΥΒΙΔΟΥ ΠΑΝ. ΕΛΕΝΗ

5ο ΧΛΜ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ, ΚΑΡΔΙΤΣΑFINA OIL A.E.

ΒΑΛΤΕΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Ν. ΣΕΡΡΩΝΝΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Ν. ΣΕΡΡΩΝΤΥΛΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ

ΕΡΑΤΕΙΝΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ, Ν. ΚΑΒΑΛΑΣΤΖΕΜΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ, Ν. ΣΕΡΡΩΝΝΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΕΠ. ΟΔΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ - Ν. ΣΑΝΤΑΣ, Ν. ΡΟΔΟΠΗΣΝΙΖΑΜ ΓΚΙΟΥΛΙΖΑΡ

ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟ ΔΙΔ/ΧΟΥΡΙΖΟΥΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εκδήλωση της Ι.Β.Ι.Α (International Bunkering Industry Association)

Όπως και στο παρελθόν, έτσι και φέτος, η Aegean ήταν χορηγός στο δείπνο της Διεθνούς Ένωσης Εταιρειών Ναυτιλιακών Καυσίμων, στο Λονδίνο. Το δείπνο αποτελεί ετήσια παράδοση των τελευταίων 15 ετών και μέρος σειράς εκδηλώσεων που αφορούν την πετρελαϊκή βιομηχανία κατά τη διάρκεια της «Διεθνούς Εβδομάδας Πετρελαίου», που φέτος πραγματοποιήθηκε από 16 έως 19 Φεβρουαρίου. Το δείπνο έλαβε χώρα στο Ηilton στις 16 Φεβρουαρίου. Οι προσκεκλημένοι της Aegean πέρασαν μια ευχάριστη βραδιά και είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν φίλους και συνεργάτες και να συζητήσουν για τις εξελίξεις στο χώρο της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Page 8: Aegean News · bunkering και την ναυτιλία ... H αντιπροσωπεία της Aegean συνα-ντήθηκε, επίσης, με τον πρόεδρο της Petrotrin,

� AEGEAN NEWS ΑΝΟΙΞΗ 2009

Τα «Ναυτικά Χρονικά» Βραβεύουν τις Ναυτιλιακές Προσωπικότητες της Χρονιάς

Κάθε χρόνο το περιοδικό «Ναυτικά Χρονικά» αναδεικνύει τις προσωπι-κότητες εκείνες που με την πορεία, τις θέσεις και τις προτάσεις τους σημάδεψαν το χρόνο που πέρασε. Ενώ μέχρι σήμερα η κριτική επιτρο-πή που επέλεγε τους επικρατέστε-ρους αποτελείτο από τους μόνιμους αρθρογράφους του περιοδικού, φέτος, η επιλογή έγινε, για πρώτη φορά, από μια πολυσυλλεκτική ομάδα, που αποτελείτο από δέκα καθηγητές των ΑΕΙ με γνώση στα ναυτιλιακά και πέντε δημοσιογρά-φους του ναυτιλιακού ρεπορτάζ. Οι 10 ναυτιλιακές προσωπικότητες και οι 5 πολιτικοί επελέγησαν σύμφωνα με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, χωρίς καμία επεξεργασία ή επανεξέταση. Ο ιδρυτής της Αegean επελέγη σαν μία από τις ναυτιλια-κές προσωπικότητες του 2008.Οι άλλες προσωπικότητες που ξεχώρισαν στην ναυτιλιακή κα-θημερινότητα ήσαν: ο κ. Ιωάννης Αγγελικούσης, ο κ. Νικος Βαρβατές, ο. κ. Γιάννης Βαρδινογιάννης, ο κ. Κώστας Γραμμένος, η Κ. Ελένη Θα-

νοπούλου, ο κ. Άλκης Κορρές, ο κ. Γιάννης Κούστας, ο κ. Βασίλης Κωνσταντα-κόπουλος, ο Καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, ο κ. Αναστάσιος Αλιφέρης, ο κ. Γε-ώργιος Βλάχος, ο κ. Σταύρος Δήμας και η κα Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου.

Νέο Προσωπικό στην AegeanΟι παρακάτω νέοι υπάλληλοι προστέθηκαν στο δυναμικό της Aegean

AEGEANOILΔελησάββας Παναγιώτης Μπιτζήλου Ελένη Παπαδάκης Κωνσταντίνος Σκαλάς Κωνσταντίνος Χρυσοστομίδου Ευφροσύνη

ΑEGEANMARINEPETROLEUMΓκίκας Φιλώτας Θεοδώρου ΠαναγιώταΚαπετανάκη ΙωάνναΚοντράρος ΔημήτριοςΛεκοδημήτρης Σταύρος

AEGEANBUNKERINGSERVICESΛούβαρης Ιωάννης Τσαξιρλή Σουμέλα

HELLENICENVIRONMENTALCENTERΑνδρόνικος ΚωνσταντίνοςΜανιάς Δημήτριος Μπαλαγιάννη ΕλένηΤοπαλίδης ΑλέξανδροςΤριάντου Βασιλική

AGENCYΑποστολίδου Κατερίνα

ΣυνδεθείτεΟιπελάτεςκαιοισυνεργάτεςτηςAegean

μπορούνναενημερωθούνγιατιςδραστηριό-

τητέςτηςστοwww.aegeanoil.gr.Οιπελάτες

τουτομέαανεφοδιασμούκαυσίμωνΝαυ-

τιλίας(bunkering)μπορούνναεγγραφούν

ηλεκτρονικάγιανασυναλλάσσονταικαινα

επικοινωνούνμετοτμήμαMarketingστο

www.ampni.com.

Τ Α Ν Ε Α Τ Η Σ A E G E A N

H Aττική ΞαναπρασινίζειΣτιςαρχές τουέτουςπερισσότεροιαπό

30.000πολίτεςέλαβανμέροςστηνδεν-

δροφύτευσηστοΠεντελικόΌρος,όπου

υπολογίζεταιότι φυτευτήκανπάνωαπό

40.000δενδρύλλια, πρασινίζοντας και

πάλιτοβουνό.

ΗΑegeanήτανκαιπάλιπαρούσαμέσω

του συναδέλφου Γιώργου Γερογιάννη

απότοτμήμαIT.

Στηφωτογραφίαοκ.Δ.ΜελισσανίδηςκαιηκαΜαρίαΛεκάκου,ΕπίκουρηΚαθηγήτριαΤμήμαΝαυτιλίαςκαιΕπιχειρηματικώνΥπηρεσιώνΠανεπιστήμιοΑιγαιου.

Page 9: Aegean News · bunkering και την ναυτιλία ... H αντιπροσωπεία της Aegean συνα-ντήθηκε, επίσης, με τον πρόεδρο της Petrotrin,

ΑΝΟΙΞΗ 2009 AEGEAN NEWS 7

Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2009 πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο του Ο.Λ.Π. η επίσημη απονομή του Πιστο-ποιητικού PERS (Port Environmental Review System) στον Οργανισμό Λι-μένος Πειραιώς.Η πιστοποίηση PERS είναι η πλέον διαδεδομένη σε επίπεδο Ευρωπαϊκών λιμένων (ήδη 32 Ευρωπαϊκοί λιμένες έχουν πιστοποιηθεί) και προσφέρει μια σειρά οικονομικά και επιχειρησι-ακά οφέλη στους λιμένες που πιστο-ποιούνται. Παράλληλα, αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την αναγνώ-ριση θεμάτων που διέπονται από πε-ριβαλλοντική επικινδυνότητα (risk) και ευθύνη (liability) και τα οποία μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία των Λιμένων.Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής κ. Γ. Βλάχος και Αξιωματούχοι του Υ.Ε.Ν.ΑΝ.Π., οι καθηγητές του Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Πειραιώς κ.κ. Α. Νανιόπουλος και Β. Τσελέντης αντίστοιχα, στελέχη των καταξιωμένων οικολογικών Λιμενι-

κών Φορέων της Ευρωπαϊκής Ένω-σης, ECOPORTS και ESPO, καθώς και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των περισσοτέρων Οργανισμών Λιμένων της χώρας.Η HEC παρούσα όπως πάντα σε κά-θε προσπάθεια των Ελληνικών Λιμέ-νων στην εξέλιξή τους σε περιβαλ-λοντικό επίπεδο (με την δραστηριό-τητα της οποίας ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. έτυχε αυτής της τιμητικής διάκρισης), εκπροσωπήθηκε από τον Δ/ντα Σύμβουλο κ. Παν. Σταματογιάννη και τον Δ/ντή ΄Ερευνας και Ανάπτυ-ξης κ. Μ. Ψαρομιχελάκη, οποίος με την ιδιότητά του ως Προέδρου της EUROSHORE, απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους τους Ευρωπαϊκών Εται-ριών που δραστηριοποιούνται ως Ευκολίες Υποδοχής στους Λιμένες της Ευρώπης και παράλληλα απή-ντησε σε σχετικές με το αντικείμενο ερωτήσεις και προβληματισμούς των παρευρισκομένων.

Ο κ. Μ. Ψαρομιχελάκης της HEC Απευθύνει Χαιρετισμό σε Εκδήλωση του Ο.Λ.Π.

Απόαριστερά:ΔιονύσηςΜπεχράκης,ΠρόεδροςΔ.Σ.Ο.Λ.Π.Α.Ε.,ΦίλιππoςΚονταξής,ΔιευθύνωνΣύμβουλοςΟ.Λ.Ραφήνας,ΠαναγιώτηςΣταματογιάννης,HEC,ΜηνάςΚαπετανάκης,ΔιευθύνωνΣύμβουλοςΟ.Λ.Ηρακλείου,ΣωτήρηςΜαμμάσης,ΔιευθύνωνΣύμβουλοςΟ.Λ.Πάτρας.

Στιγμιότυποαπότηνομιλίατουκ.ΜιχάληΨαρομιχελάκη.

Απόαριστερά:Γ.Βλάχος,Γεν.ΓραμματέαςΛιμένωνκαιΛιμ.Πολιτικής,ΦίλιπποςΚονταξής,Δ/νωνΣύμβουλοςΟ.Λ.Ραφήνας,Π.Σταματογιαννης.

Page 10: Aegean News · bunkering και την ναυτιλία ... H αντιπροσωπεία της Aegean συνα-ντήθηκε, επίσης, με τον πρόεδρο της Petrotrin,

� AEGEAN NEWS ΑΝΟΙΞΗ 2009

Τ Α Ν Ε Α Τ Η Σ A E G E A N

ΟιΜελλοντικοίΕμποροπλοίαρχοισταΓραφείατηςAegeanΤΟΥΓΟΥΝΕΛΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ|ΑΡχΙΠΛΟΙΑΡχΟΥ

Στις27ΜαρτίουηδευτέρατάξηΠλοιάρχωντηςΑκαδημίαςΕμπορικούΝαυτικούτηςΎδρας

πραγματοποίησεεπίσκεψη,εκπαιδευτικούχαρακτήρα,σταγραφείατηςAegean.

Οι 24 σπουδαστές Πλοίαρχοι συνοδεύονταν από τον Διοικη-τή ΑΕΝ Ύδρας κ. Φωτόπουλο

Ιωάννη, Πλοίαρχο Λ.Σ., τον Διευθυντή Σπουδών, κ. Νταφούλη Βασίλειο, Πλοί-αρχο Ε.Ν. και τον Αναπληρωτή Διευθυ-ντή Σπουδών, κ. Σταυρόπουλο Βασίλειο. Στα γραφεία της Αegean τους περίμεναν αντιπρόσωποι της εταιρείας που τους συνόδευσαν στο χώρο του εστιατορίου, όπου τους έγινε υποδοχή από τον δι-

ευθυντή προσωπικού κ. Κωνσταντέλο, από τον Capt. Κυριάκο Μαραγκουδά-κη, Operations Manager ABS και από τον Capt. Παναγιώτη Κουνελά, Marine Superintendent ABS.

Εκεί τους προσφέρθηκε καφές, χυμοί καθώς και κάποια snacks.

Στη συνέχεια οι σπουδαστές οδηγή-θηκαν στην αίθουσα οπτικοακουστικών μέσων του 7ου Ορόφου όπου και τους έγινε παρουσίαση του Ομίλου καθώς

και προβολή σχετικού υλικού, που είχε προετοιμασθεί ειδικά για την περίστα-ση. Μετά την προβολή οι σπουδαστές ξεναγήθηκαν σε όλα τα τμήματα του Ομίλου. όπου και τους έγινε σύντομη ενημέρωση από τους διευθυντές του εκάστοτε τμήματος.

Με το πέρας της ξενάγησης οι σπουδα-στές συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα VIP όπου και έλαβαν αναμνηστικά αντικείμενα προσφορά του ομίλου της Aegean.

Page 11: Aegean News · bunkering και την ναυτιλία ... H αντιπροσωπεία της Aegean συνα-ντήθηκε, επίσης, με τον πρόεδρο της Petrotrin,

ΑΝΟΙΞΗ 2009 AEGEAN NEWS 9

HΣχολήΕμποροπλοιάρχωνΎδραςΗΣχολήΕμποροπλοιάρχωναποτελείσήμεραέναζωντανόΝαυτικόμνημείοκαιμιαχειροπιαστήέκφρασητηςναυτικήςμαςσυνέχειας.ΗέναρξηλειτουργίαςτηςΣχολήςτοποθετείταιστο1749,καιείναιηπρώτηιδρυθείσαναυτικήσχολήστονκόσμο.Το1749ιδρύθηκεστηνΎδρατοσχολείοτουΑγίουΒασιλείουστονπερίβολοτουομώνυμουναού,τοοποίοαπότο1800περίπουλειτούργησεωςΝαυτικήΣχολήτηςΎδραςμεπρωτοβουλίατηςΔημογεροντίαςτουνησιού.Σταπροεπαναστατικάχρόνιαξένοιδάσκαλοι,ΙταλοίκαιΠορτο-γάλοιδίδασκαντηνναυτικήθεωρία,τηνναυτικήτέχνηκαιξένεςγλώσσες(Ιταλική,Γαλλική,Ισπανική).Το1927λειτούργησεστηνΎδραιδιωτικήΝαυτικήΣχολήμετηνφροντίδατουΣωματείου'ΕνώσεωςτωνΝαυτικώνΎδρας'.Το1930μετονόμο4511ιδρύθηκεαπότοκράτοςηΣχολήΕμπορικήςΝαυτιλίαςΎδραςπουαπότο1979μεΠ.Σ9/8-1-79ανήκειστηβαθμίδατηςΑνώτερηςΤεχνικήςκαιΕπαγγελματικήςΕκπαίδευσης.Απότο1930ηΣχολήστεγάζεταιστοσημερινόκτίριοπουάνηκεστουςΥδραίουςκαραβοκύρηδεςΑναστάσιοΤσαμαδόκαιΑθανάσιοΚουλούρακαιέχειπαραχωρηθείστοΔημόσιοαποκλειστικάγιατηνλειτουργίατηςΣχολής.Τοκτίριοαυτόκτίστηκεκατάτηνχρονική

περίοδο1780-1810.KατάτοΒ'Παγκόσμιοπόλεμοέωςκαιτο1948ηΝαυτικήΣχολήΎδραςλειτουργούσεστηνΑθήνακαιστονΠειραιά(Καστέλλα).ΤοπρώτοεκπαιδευτικόσκάφοςτηςΣχολήςήταντοτρεχαντήρι"ΆγιοςΓεώργιος"τουκαραβοκύρηΤσιγγάρη,τοδεύτεροτο'Ηλέ-κτρα'καιτοτρίτοτο'ΕυγένιοςΕυγενίδης'.Απότο1989εφαρμόζεταιοθεσμόςτηςεναλλασόμενηςεκπαί-δευσης.Σύμφωναμετοσύστημααυτόοισπουδαστέςμεταξύτου1ουκαι2ου,4ουκαι5ουεξαμήνωνταξιδεύουνμεεμπορικάπλοία5-6και6-7μήνεςαντίστοιχα,όπουεργαζόμενοικαιαμειβόμενοιεφαρμόζουνστηνπράξηόσαθεωρητικάέμαθανστηνΣχολή.Ηδιάρκειατηςφοίτησηςείναι4χρόνιακαιοισπουδαστέςτελειώνο-νταςλαμβάνουντοδίπλωματηςΓ'τάξης.ΑπότηΣχολήΠλοιάρχωνΕ.Ν.τηςΎδραςέχουναποφοιτήσειπερί-που2.800πλοίαρχοι.ΜεπρόσφατονόμοκαταργήθηκανοιανώτερεςΔημόσιεςσχολέςΕμπορικούΝαυτικούκαιστηνθέσητουςιδρύθηκανσύμφωναμεταδιεθνήπρότυπαοιΑκαδημίεςΕμπορικούΝαυτικούπουανή-κουνστηνβαθμίδατηςΑνώτερηςτεχνικήςκαιεπαγγελματικήςεκπαίδευσης.

Page 12: Aegean News · bunkering και την ναυτιλία ... H αντιπροσωπεία της Aegean συνα-ντήθηκε, επίσης, με τον πρόεδρο της Petrotrin,

10 AEGEAN NEWS ΑΝΟΙΞΗ 2009

Τ A Σ Ε ι Σ κ Α ι Ε ξ Ε λ I ξ Ε ι Σ

Πράσινο Νησί ο Αϊ ΣτράτηςΤο πείραμα του πρώτου πράσινου νησιού στην Ελλάδα που θα καλύπτει όλες τις ενεργειακές του ανάγκες μόνον από τον ήλιο και τον αέρα αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί στον Αϊ-ΣτράτηΟ ένας από τους λόγους για τους οποίους επελέγη το μικρό αυτό νησί των 260 κατοίκων ήταν η πολύ μικρή έκτασή του, 42 τ. χιλιόμετρα, που σημαίνει ότι το ύψος των επενδύσεων θα είναι σχετικά χαμηλό. Ο άλλος λόγος ήταν ότι παλαιότερα είχε γίνει μια σχετική προεργασία. Συγκεκριμένα η Κοινότη-τα του νησιού, μαζί με τη Νομαρχία Λέσβου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είχαν προχωρήσει σε τεχνικο-οικονομική μελέτη με στόχο να αντιγράψουν το πετυχημένο μοντέλο του δανέζικου νησιού Σάμσο, το οποίο καλύπτει τις ενεργειακές του ανάγκες αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης η επένδυση θα ανέλθει σε 3 εκατομμύρια ευρώ και θα αφορά μόνον τεχνολογίες ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών. Ο στόχος είναι να προκηρυχτούν οι πρώτοι διαγωνισμοί το ερχόμενο φθινόπωρο.

Αυξημένη Παραγωγή Πετρελαίου από τον ΠρίνοΜέχριτοτέλοςτουέτουςηδυναμικήτηςνέαςεξόρυξηςπετρελαίουπουξεκίνησεστηνθαλάσσια

περιοχήνότιατηςΚαβάλαςθαανέρχεταισε5000βαρέλιατηνημέραέναντιτων1300σήμερα.

ΤαέργαεκτελούνταιαπότηνεταιρείαΕνεργειακήΑιγαίουπουαπότονΔεκέμβριοτου2007απο-

τελείτοννέοκύριομέτοχοτηςΚαβάλαΟιλ.Οστόχοςείναιμέχριτο2010ηεξόρυξηναφθάσειτα

10.000βαρέλιατηνημέρα.Ηεπένδυσηείναιτηςτάξηςτων200εκατομμυρίωνδολαρίωνκαιη

πρώτηεξόρυξηπραγματοποιείταιστοκοίτασματουΒόρειουΠρίνου,σεβάθος3.200μέτρων.

ΤοιστορικότωνεξορύξεωνστηνπεριοχήτουΠρίνουαρχίζειαπότο1974μετηνανακάλυψη

τουπρώτουκοιτάσματοςκαιέκτοτεέχειπεράσειαπόπολλέςφάσεις.

Φιλικά προς το Περιβάλλον Αυτοκίνητα Ανακοινώνει ο ΟμπάμαΤουπουργείοΕνέργειαςτωνΗΠΑ

θαδιαθέσει2,4δισ.δολάριαγιατην

ανάπτυξηυβριδικώνκαιηλεκτρικών

αυτοκινήτωνπουθακαταστήσουντις

ΗΠΑπρωτοπόροστιςνέεςτεχνολογίες

μεταφορών.

«Μπορούμενααφήσουμετιςθέσεις

εργασίαςτουαύριοναδημιουργηθούν

στοεξωτερικό,ήνατιςδημιουργήσουμε

εδώστηνΑμερικήκαιναθέσουμετα

θεμέλιαγιαμακροχρόνιαευημερία»

δήλωσεοπρόεδροςτωνΗΠΑ.Ταχρή-

ματαθαδιατεθούνγιατηνανάπτυξη

ηλεκτρικώνυβριδικώναυτοκινήτωννέας

γενιάςκαιεξελιγμένωνμπαταριώνγιατα

οχήματατουαύριο.Τοσχέδιο,υποσχέ-

θηκε,θαδημιουργήσειδεκάδεςχιλιάδες

θέσειςεργασίαςκαιμακροπρόθεσμαθα

μειώσειτηνεξάρτησητηςχώραςαπότο

ξένοπετρέλαιο.

Μέχριτο2015θαπρέπεινακινούνται

στουςαμερικανικούςδρόμουςέναεκα-

τομμύριοφιλικάστοπεριβάλλονοχήμα-

τα,ανακοίνωσεοΑμερικανόςπρόεδρος.

Γιατηνεπίτευξηαυτούτουστόχου,θα

δοθείκίνητρογιατηναγοράηλεκτρικών

υβριδικώνοχημάτωνμετημορφήφορο-

απαλλαγήςύψους7.500δολαρίων.

«Ηχώραπουηγείταιστοντομέατης

ενέργειαςθαείναιηχώραπουηγείται

όλουτουκόσμουτον21οαιώνα»δήλω-

σεοΟμπάμα.

Καθαρή Ενέργεια από το Ισχυρότερο ΛέιζερΕπιστήμονεςστηνΚαλιφόρνιατωνΗΠΑθαεπιχειρήσουν

τηνπαραγωγήκαθαρήςενέργειας,χρησιμοποιώνταςτο

ισχυρότερολέιζερστονκόσμο.Τοπείραμαθαξεκινήσει

σύντομακαιθαδιαρκέσειπερίπουτρίαχρόνια.

Οιεπιστήμονεςελπίζουνότιθαμπορέσουνναανα-

πτύξουντηνπρώτημορφήτεχνολογικήςπυρηνικής

σύντηξης,πουπαράγειπερισσότερηενέργειααπ’ό,τι

καταναλώνει.Ότανξεκινήσειτοπείραμαοιεπιστήμονεςθαπυροδοτήσουνταυτόχρονα192

ισχυρέςακτίνεςλέιζερπουθαπαράγουν500τρισεκατομμύριαβατ,1000φορέςπερισσό-

τερααπότοενεργειακόδίκτυοτωνΗΠΑ,γιαέναχιλιοστότουδευτερολέπτου.Οενεργεια-

κόςπαλμόςθαστοχεύειένασφαιρίδιουδρογόνουγιαναδημιουργηθούναντιδράσειςίδιες

μεαυτέςστοεσωτερικότουήλιου.Τηνεπόμενηχρονιάθαεπιχειρήσουννατελειοποιήσουν

τηντεχνική,μεστόχοναπαράγουνμεγάλεςποσότητεςενέργειας.

Ηεγκατάστασητων192λέιζερστεγάζεταισε10όροφοκτίριοπουκαταλαμβάνειέκτασητριών

ποδοσφαιρικώνγηπέδων.

Page 13: Aegean News · bunkering και την ναυτιλία ... H αντιπροσωπεία της Aegean συνα-ντήθηκε, επίσης, με τον πρόεδρο της Petrotrin,

ΑΝΟΙΞΗ 2009 AEGEAN NEWS 11

Ψάρια για Ανίχνευση της ΡύπανσηςΑυτόνομαρομποτικάψάριαεξοπλισμένα

μεχημικούςαισθητήρεςκαιπομποδέκτες

WiFiθααπελευθερωθούντουχρόνου

στονΑτλαντικό,βόρειατηςΙσπανίας,για

ναμετρούνταεπίπεδατηςρύπανσης,

ανακοίνωσανΒρετανοίερευνητές.

Αντοπείραμααποδειχθείεπιτυχές,

κοπάδιαρoμποτικώνψαριώνθαμπορού-

σανναχρησιμοποιούνταισεμόνιμηβάση

γιατηνμέτρησητηςποιότηταςτουνερού

σεποτάμια,λίμνεςκαιθάλασσεςσεόλο

τονκόσμο,ελπίζουνηεταιρείαBMT,η

οποίαανέπτυξεταρομπότσεσυνεργασία

μετοΠανεπιστήμιοτουΈσεξ.

Ταπέντεπρώταρομπότ,σεσχήμαγατό-

ψαρουμεμήκοςενάμισιμέτρου,κόστι-

σαν21.000ευρώτοκαθένα.

Είναισχεδιασμέναναμιμούνταιτηνκίνη-

σητωνζωντανώνψαριών,ηοποίαείναι

ενεργειακάπολύπιοαποδοτικήσεσχέση

μετασυμβατικάμίνιυποβρύχια.

«Βασιζόμαστεσεένασχεδιασμόπου

προέκυψεέπειτααπόεκατοντάδες

εκατομμύριαχρόνιαεξέλιξηςκαιείναι

εξαιρετικάαποδοτικόςαπόενεργειακή

άποψη»σχολίασεστοReutersοΡόρι

Ντόιλ,ερευνητήςτηςBMT.

Ημπαταρίατωνρομπότπαρέχειαυτονο-

μίαοκτώωρών.

Επαναστατικό Ενεργειακό Σχέδιο στην ΣικελίαΗ Σικελία επελέγη για την εφαρμογή ενός πρωτοποριακού σχεδίου για αξιοποίηση των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε συνεργασία της τοπι-κής κυβέρνησης και του Τζέρεμι Ρίφκιν, Αμερικανού οικονομολόγου και σύμβουλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα ενέργειας Η βασική ιδέα είναι ότι ο κάθε καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνει ταυτόχρονα και παραγωγός της μέσω των νέων κτισμάτων που θα χρησιμοποιούν Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, τα κτίρια θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιώντας φωτοβολταϊκά συστήματα, μικρές ανεμογεννήτριες και βιομάζα. Με την ενέργεια αυτή θα καλύπτουν τις ανάγκες τους. Την ενέργεια που περισσεύει θα «πωλούν¨» στο κεντρικό σύστημα. Εκεί θα αποθηκεύεται και έπειτα θα χρησιμοποιείται είτε για άλλες ανάγκες, είτε θα πωλείται στην υπόλοιπη Ιταλία και στο εξωτερικό. Το σχέδιο προβλέπει επένδυση 5 δισεκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα 5 χρόνια, που θα προέλθουν κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τ A Σ Ε ι Σ κ Α ι Ε ξ Ε λ I ξ Ε ι Σ

H Google στη Μάχη Ενάντια στην Υπερθέρμανση του ΠλανήτηΗ Google Inc. σύντομα θα κυκλοφορήσει

δωρεάν λογισμικό που θα επιτρέπει στους

καταναλωτές ναπαρακολουθούν την χρήση

της ηλεκτρικής ενέργειας στο σπίτι τους,

ώστε ναμπορούν ναβελτιώσουν την κατα-

νάλωση ενέργειας, σε μια προσπάθεια να

βοηθήσειστηναντιμετώπισητουφαινόμενου

τουθερμοκηπίου.

Οκ.DanReicher,Διευθυντής τωνΔράσεων

τηςGoogleγιατηνΚλιματικήΑλλαγήκαιτην

Ενέργεια, ανακοίνωσε στους δημοσιογρά-

φουςότιηGoogleβρίσκεταισεδιαπραγματεύ-

σειςμεεταιρείεςκοινήςωφέλειαςστιςΗΠΑ,

στηνΕυρώπηκαιστηνΑσίαώστεναδιατεθεί

σύντοματοπροϊόνστουςκαταναλωτές.

«Ότανάρχισανασυγκεντρώνωπληροφορίες

για τηνκατάστασημέσαστοσπίτιμου,ανα-

κάλυψαότιοκαυστήραςτηςθέρμανσηςείχε

ηλεκτρικόμοτέρ35ετώντοοποίοχρησιμο-

ποιούσε τεράστιες ποσότητες ενέργειας»,

δήλωσεοReicher.

Ηεταιρείαπαρέθεσεπαραδείγματαπουαποδει-

κνύουνότιηπρόσβασηστηνπληροφορίαγια

τηνοικιακήκατανάλωσηενέργειαςμπορείνα

βοηθήσειστηνμείωσητωνλογαριασμώνηλε-

κτρικούαπό5%έως15%σεμηνιαίαβάση.

Page 14: Aegean News · bunkering και την ναυτιλία ... H αντιπροσωπεία της Aegean συνα-ντήθηκε, επίσης, με τον πρόεδρο της Petrotrin,

12 AEGEAN NEWS ΑΝΟΙΞΗ 2009

ΗFujairah έχει εδραιωθεί σαν το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνιbunkering στον κόσμο.Ποια είναι η διαδρομή επίτευξης τηςεντυπωσιακήςαυτήςθέσης; Οι επιχειρήσεις bunkering επικεντρώνονται κυρίως στο Αγκυ-ροβόλιο της Fujairah. Tο Αγκυροβόλιο δημιουργήθηκε αρχικά κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν/Ιράκ τη δεκαετία του 80, όταν κατέστη απαραίτητο για τις νηοπομπές να εισέρχονται στα Στενά του Hormuz. Ευτυχώς, οι μέρες αυτές ανήκουν πλέον, στο παρελ-θόν, αλλά η προσωρινή αυτή αναγκαιότητα αναπτύχθηκε σε μια μόνιμη εμπορική επιχείρηση, όπου οι πλοιοκτήτες αναγνώρισαν τις ανέσεις του Αγκυροβόλιου της Fujairah και τις υπηρεσίες που ήταν απαραίτητες και μπορούσαν να προσφερθούν, πέραν του bunkering. Η μεγάλη ανάπτυξη πραγματοποιήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία. Για παράδειγμα, το 1993 το Αγκυροβόλιο εξυπηρέτησε τα αιτήματα 2397 πλοίων, ενώ το 2008 10.800.

Θα προτιμούσα πάντως να μας αποκαλούν, μαζί με την Σι-γκαπούρη και το Ρότερνταμ, το ένα από τα τρία κορυφαία λι-μάνια Bunkering στον κόσμο.

Θα πρέπει εδώ να προσθέσω ότι η Εμπορία και το Bunkering αποτελούν σημαντικούς και αναπτυσσόμενους παράγοντες που συμβάλλουν στο να έχουμε καταστεί Διεθνής Πετρελαϊκός Κόμβος.

ΠοιαείναιηστρατηγικήσημασίατηςFujairahσεένακόσμοόπουοιάνθρωποιεξαρτώνταιαπότιςαποτελεσματικέςμεταφορέςκαιτιςυπηρεσίεςlogistics;Βρισκόμαστε έξω από τα Στενά του Hormuz και πάνω σε διε-θνείς εμπορικές διαδρομές. Είμαστε ένα σημείο στάσης που δι-ευκολύνει, καθώς δεν απαιτεί παρακάμψεις. Τα ύδατά μας είναι ασφαλή. Πλοία που περιμένουν τις παραγγελίες τους, ή που έχουν χρόνο μέχρι το επόμενο λιμάνι, χρησιμοποιούν το Αγκυ-ροβόλιο για να πραγματοποιήσουν κάποια βασικά προγράμμα-τα συντήρησης, από ανεφοδιασμούς μέχρι επισκευές. Σήμερα, πολλά πλοία συμπεριλαμβάνουν τη στάση στο Αγκυροβόλιο της Fujairah σαν στάνταρντ σημείο των δρομολογίων τους.

Τολιμάνιείναιγνωστόσαν«one-stop-shopservicefacility»Πώςθαπεριγράφατεαυτούτουείδουςτηνεπιχείρησηκαιποιαείναιηπροστιθέμενηαξίαπουπροσφέρει;Κατ’ αρχήν, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να τονισθεί ότι αυ-τή είναι μια αμφίδρομη διαδικασία, δηλαδή πλοιοκτήτες που

ζητούν και εταιρείες με κύρος που είναι έτοιμες να τους προ-μηθεύσουν. Το έργο μας, σαν Λιμάνι και Κυβέρνηση, είναι να ελέγχουμε τη συνολική επιχείρηση, να δημιουργούμε, στο πλαί-σιο διεθνών νομικών προτύπων και προτύπων ασφάλειας, ένα κατάλληλο και σφύζον εμπορικό κλίμα και να διασφαλίζουμε υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης.

Θα σας παραθέσω δύο παραδείγματα, όπου η πολιτική έχει διαμορφώσει την εξυπηρέτηση.

Περισσότεροι από 3000 ναυτικοί επιβιβάζονται ή αποβιβά-ζονται από πλοία στο Αγκυροβόλιο, σε μηνιαία βάση. Υπάρχουν συγκεκριμένες και πιστοποιημένες διαδικασίες της Ομοσπον-διακής Κυβέρνησης των Η.Α.Ε ,οι οποίες πληρούν όλες τις διεθνείς και εθνικές προϋποθέσεις ασφάλειας, ενώ η γραφειο-κρατία είναι ελάχιστη, κάτι που δεν συμβαίνει στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Επίσης, στις περισσότερες Ναυτιλιακές τοποθεσίες είναι σχετικά εύκολο να αποκτήσει κανείς την άδεια για να πραγματοποιεί επιχειρήσεις Bunkering. Αντίθετα, μόνον 9 μεγάλες εταιρείες έχουν άδεια να λειτουργούν στην Fujairah. Η πολιτική αυτή έχει διασφαλίσει ότι, όχι μόνον μεγάλες εται-ρείες θα εμπλέκονται στην δραστηριότητα αυτή, αλλά επίσης ότι συλλογικά θα διασφαλίζουν τη διατήρηση του υψηλού επι-πέδου ποιότητας και εφοδίων.

Είναιπροφανέςότιέχετετοποθετήσειτηνεξυπηρέτησηστηνπρώτηγραμμήτωνεπιχειρήσεων.Πιστεύετεότιηεπιτυχίαέγκειταιακριβώςσεαυτήτηνεπικέντρωσηστηνκαλήεξυπηρέτησητωνπελατών;Αναμφίβολα. Παρόλα αυτά νομίζω ότι έκανα σαφές ότι δεν μας απασχολούν μόνον οι υπηρεσίες, αλλά και οι εμπορικές και επιχειρησιακές συνθήκες κάτω από τις οποίες οι μεγάλοι πάροχοι αυτών των υπηρεσιών λειτουργούν. Δεν υπάρχει μονο-πωλιακό καθεστώς στην Fujairah. Εταιρείες με επαγγελματισμό και δέσμευση είναι ευπρόσδεκτες. Το ίδιο το Λιμάνι παρέχει εύρος ευκολιών και υπηρεσιών και οι τιμές διατηρούνται σε ανταγωνιστικά επίπεδα.

Πληροφορηθήκαμε ότι το λιμάνι έχει ξεκινήσει έναφιλόδοξοσχέδιοεπέκτασηςπουθατοκατατάξειστηνπρώτηθέση,παγκό-σμια.Ποιαείναικάποιααπόταχαρακτηριστικάπουθαπροσδιο-ρίζουντολιμάνι,ότανολοκληρωθείτομεγάλοαυτόέργο;Νομίζω πως υπερβάλλετε. Ασφαλώς υπάρχουν πολλοί πα-ράγοντες που παραπέμπουν στην σημαντική επέκτασή μας,

Σ υ Ν E Ν Τ Ε υ ξ Η

ΠλοίαρχοςMousaMuradΟΓενικόςΔιευθυντήςτουΛιμένατηςFujairah,ΠλοίαρχοςMousaMurad,μιλάειστοAegean

Newsγιατηνστρατηγικήσημασίατουλιμέναγιατοbunkeringκαιτηνναυτιλία,καιγιατην

ανάπτυξήτουσεδιεθνήπετρελαϊκόκόμβο.

Page 15: Aegean News · bunkering και την ναυτιλία ... H αντιπροσωπεία της Aegean συνα-ντήθηκε, επίσης, με τον πρόεδρο της Petrotrin,

ΑΝΟΙΞΗ 2009 AEGEAN NEWS 13

ιδιαίτερα στον τομέα του Πετρελαίου, αλλά ήδη είμαστε ένας σημαντικός και διεθνώς αναγνωρισμένος προορισμός. Δεν υπήρξε ποτέ στις προθέσεις μας να επιδοθούμε σε ένα ‘κυνήγι’ υπέρμετρης ανάπτυξης. Οι σημερινές μας επενδύσεις και κτιρι-ακές εγκαταστάσεις βασίζονται σε αξιολόγηση της αγοράς και των απαιτήσεων.

Το έργο για την Προβλήτα Νοτίως του Κυματοθραύστη, θα παράσχει 900 μέτρα για Γενικά φορτία που θα ικανοποιούν την τρέχουσα αλλά αυξανόμενη ζήτηση.

Υπό κατασκευή και με προγραμματισμό ολοκλήρωσης στα μέσα του 2010 είναι 1500 μέτρα προβλητών για δεξαμενόπλοια. Η επέκταση αυτή θα ικανοποιήσει τις ανάγκες των νέων κτιρίων δεξαμενών αποθήκευσης, μεταξύ των οποίων και το δικό σας.

Τα μελλοντικά μας σχέδια περιλαμβάνουν, ασφαλώς, αξι-ολογήσεις των αναγκών της αγοράς και του χρόνου κατά τον οποίο θα προκύψουν. Υπάρχουν τα σχέδια και ο λεπτομερής προγραμματισμός, αλλά όλα αυτά υπόκεινται σε συνεχή επα-ναξιολόγηση.

Υπάρχουνσχέδιαγια τηνκατασκευήαγωγού,κατευθείανπροςτολιμάνι,καιεπίσηςδιυλιστηρίου.ΠώςθαεπηρεάσεικάτιτέτοιοτηναπόδοσηαλλάκαιτηνελκυστικότητατηςFujairah;Αναφέρεστε στον αγωγό ADCOP (Abu Dhabi Crude Oil Pipeline Project) που βρίσκεται υπό κατασκευή. Η πρώτη φά-ση θα περιλαμβάνει πετρελαιαγωγό από το Abu Dhabi στην Fujairah, εγκαταστάσεις δεξαμενών και SPMs βορείως του Λιμανιού.

Με στόχο ολοκλήρωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2010 θα εξυπηρετήσει μεγάλο μέρος των εξαγωγών των Η.Α.Ε σε αργό πετρέλαιο και τούτο σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει λόγος για πολλά δεξαμενόπλοια να καταπλέουν στον Κόλπο..

Το έργο του Διυλιστηρίου, που πρόκειται να παράγει 500.000 βαρέλια διυλισμένου προϊόντος, σε δεύτερη όμως φάση.

Και τα δύο αυτά έργα καταδεικνύουν την σπουδαιότητα της στρατηγικής θέσης της Fujairah και πως αυτό μεταφράζεται σε εμπορικό δεδομένο.

ΗFujairah,παράλληλαμεόλααυτά,ξεκινάειμιαεντυπωσιακήπρωτοβουλία να καταστεί ένας νέος τουριστικός προορισμός.Ποια θα είναι κάποια από τα καθοριστικά χαρακτηριστικά τουτουριστικούτηςπροφίλ;O Τουρισμός στην Fujairah, ειδικά στο Al Aqah στα βόρεια του Εμιράτου, έχει εδραιωθεί, πλήρως, τα τελευταία 5 χρόνια, με την έναρξη λειτουργίας τεσσάρων ξενοδοχείων, 5 αστέρων, τα οποία πέτυχαν υψηλά επίπεδα πληρότητας.

Υπό κατασκευή βρίσκονται και μεγάλες εγκαταστάσεις για θέρετρα στην περιοχή. Η ακτογραμμή της Fujairah, με το εντυ-πωσιακό Βουνό Hajar, θεωρείται από πολλούς ένα από τα ωραι-ότερα θεάματα στα Η.Α.Ε. Τα ξενοδοχεία της περιοχής έχουν τακτικούς πελάτες, απόδειξη της εντύπωσης που δημιουργεί η περιοχή τους επισκέπτες.

Παράλληλα, η Fujairah έχει πλέον εδραιωθεί σαν σταθμός στα δρομολόγια των κρουαζιερόπλοιων που κινούνται στην

περιοχή. Για τους επόμενους 5 μήνες περισσότερα από 70 πλοία είναι προγραμματισμένα να καταπλεύσουν. Κατά την άποψή μας, είναι μόνον θέμα χρόνου, πριν οι πτήσεις τσάρτερ στο Διεθνές αεροδρόμιο της Fujairah γίνουν κι αυτές ένα συνηθι-σμένο φαινόμενο.

ΗAegean έχει παρουσία αρκετών ετώνστην Fujairah κι έχειαναπτυχθείμαζίμετοΛιμάνι.Πρόσφατα,ηAegeanOilTerminalCorporation συνήψε συμφωνία για τη χρήση γης, έκτασης100.000τετραγωνικώνμέτρωνγιατηλειτουργίασταθμούαπο-θήκευσηςκαυσίμων.ΠοιαείναιηαπόψήσαςγιατηνAegeanκαιτηνπαρουσίατηςστοΛιμάνιτηςFujairah;H Aegean έχει ένα εξαιρετικό όνομα, επαγγελματικό κύρος και είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος προμηθευτής. Η παρουσία και η επένδυσή της στην Fujairah είναι περισσότερο από ευ-πρόσδεκτη και ευελπιστούμε η συνεργασία μας να είναι μακρο-χρόνια.

ΟΠλοίαρχοςMousaMuradέχειπάνωαπό30χρόνιαεμπειρίασεναυτιλιακέςδραστηριότητεςκαιδιοίκηση,μεμεταπτυχιακότίτλο,απότοΚολλέγιοΥψηλήςΤεχνολογίαςτουHumbersideτηςΑγγλίας,στηνΔιοίκησηΛιμενικώνΕπιχειρήσεων.Το1998ανέλαβεΓενικόςΔιευθυντήςτουΛιμένατηςFujairah.

Page 16: Aegean News · bunkering και την ναυτιλία ... H αντιπροσωπεία της Aegean συνα-ντήθηκε, επίσης, με τον πρόεδρο της Petrotrin,

14 AEGEAN NEWS ΑΝΟΙΞΗ 2009

ΝέαΠλοίαΕντάσσονταιστονΣτόλο

HταχείαανάπτυξητωνδραστηριοτήτωντηςAegeanαπαιτείτηναπόκτησηόλοκαι

περισσότερωνπλοίων,ταυτόχροναμετοεκτεταμένοπρόγραμματωννεότευκτων.Οιπιο

πρόσφατεςαφίξειςαφορούνσεδύονεότευκτα,έναπλοίοπετρελαιεύσεωνκαιμιαμεγάλη

πλωτήμονάδααποθήκευσης.

Ν Α υ Τ ι λ ι Α

Page 17: Aegean News · bunkering και την ναυτιλία ... H αντιπροσωπεία της Aegean συνα-ντήθηκε, επίσης, με τον πρόεδρο της Petrotrin,

ΑΝΟΙΞΗ 2009 AEGEAN NEWS 15

Μ/ΤΚΑΛΥΜΝΟΣΤο M/T Κάλυμνος παραδόθηκε με επιτυχία στις 20 Φεβρουαρίου 2009 από τα Ναυ-πηγεία Qingdao Huyndai. Μετά από μια σύντομη στάση στην Σιγκαπούρη για ανα-νέωση των εφοδίων και συμπλήρωση του εξοπλισμού του κατέπλευσε στον νέο σταθ-μό της Aegean στο Τρινιντάντ και Τομπά-γκο. Το πλοίο θα εξυπηρετεί τους πελάτες της Aegean σε 24ωρη βάση, παραδίδοντας πλήρη σειρά ναυτιλιακών καυσίμων υψη-λής ποιότητας, με σύγχρονα συστήματα διαχείρισης των καυσίμων και φιλικές προς το περιβάλλον συνθήκες, σύμφωνα με την πρακτική και φιλοσοφία της Aegean.

Το σκάφος είναι εξοπλισμένο με δύο κύριες αντλίες φορτίου 750 m3/h και με

μια βοηθητική αντλία 300 m3/h, η κάθε μία εκ των οποίων κινείται από ανεξάρ-τητο κινητήρα diesel.

Το πλοίο διαθέτει πέντε ζεύγη δεξαμε-νών για φορτία καυσίμων και ένα ζεύγος δεξαμενών για πετρελαιοειδή κατάλοιπα, συνολικής χωρητικότητας 7026 m3.

Μ/Τ-RO/ROΟΣΤΡΙΑ–ΝέαΠνοήΑνέμουστηνAegeanΤο Όστρια, δίδυμο πλοίο με το επιτυχημέ-νο Μαΐστρος, παραδόθηκε στην Aegean στις 23 Φεβρουαρίου, 2009. Το πλοίο, που ναυπηγήθηκε στα Ρουμανικά ναυπηγεία, Severnav, είναι ένα σύγχρονο πλοίο Διανο-μής Καυσίμων, με έξι διαφορετικά είδη φορ-τίου και ένα ευρύχωρο γκαράζ που μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και έξι βυτιοφόρα.

Σχεδιασμένο αποκλειστικά για να υποστηρίξει τα δίκτυα λιανικής πώλη-σης βενζίνης και άλλων υγρών καυσίμων σε οποιοδήποτε λιμάνι της ηπειρωτικής

ή της νησιωτικής χώρας, το πλοίο είναι εξοπλισμένο με ένα εξαιρετικό σύστημα ελέγχου των εκλυόμενων αερίων, προ-στασίας από υπερχείλιση, φόρτωσης των βυτιοφόρων απευθείας από το πλοίο και αδρανοποίησης της ατμόσφαιρας, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ασφάλεια στις επιχειρήσεις και προστα-σία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της φόρτωσης/ εκφόρτωσης του φορτίου και του εφοδιασμού των βυτιοφόρων.

Μ/ΤAEGEANACEΚορεάτικης κατασκευής 1680 dwt, διπλού τοιχώματος πλοίο, το οποίο μετά την άφι-ξή του στον Πειραιά υποβάλλεται σε ερ-γασίες αναβάθμισης προκειμένου να πληροί τα πρότυπα της Aegean. Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα ενταχθεί στον στόλο του τοπικού σταθμού, προ-σθέτοντας χωρητικότητα φορτίου 1469 m3 με δύο αντλίες 700 t/h έκαστη.

Page 18: Aegean News · bunkering και την ναυτιλία ... H αντιπροσωπεία της Aegean συνα-ντήθηκε, επίσης, με τον πρόεδρο της Petrotrin,

16 AEGEAN NEWS ΑΝΟΙΞΗ 2009

Το M/T Mykonos ύψωσε την ση-μαία του Γιβραλτάρ στις 5 Δεκεμ-βρίου 2008 και το M/T Amorgos

στις 7 Δεκεμβρίου, 2008.Το M/T Mykonos μετέφερε ναυτιλιακά

καύσιμα για ανεφοδιασμό της πλωτής εγκατάστασης τοποθέτησης αγωγών SAIPEM 7000 τον Νοέμβριο 2008 στο Γιβραλτάρ, ενώ προηγουμένως είχε ανε-φοδιάσει την ίδια εγκατάσταση στο λιμά-νι της Αλμέρια.

Το γεγονός ότι επανειλημμένα έχει

ανατεθεί στην Aegean ο ανεφοδιασμός μιας εγκατάστασης με τέτοια μοναδικά χαρακτηριστικά, αποδεικνύει την ευε-λιξία και τα επιχειρησιακά πρότυπα που συνεχώς επιτυγχάνει η Aegean και τα οποία συμβάλλουν στην συνεχιζόμενη ανάπτυξη της εταιρείας.

Στην φωτογραφία άνωθεν φαίνεται η πλωτή εγκατάσταση SAIPEM 7000 στο αγκυροβόλιο του Γιβραλτάρ να ανεφο-διάζεται με ναυτιλιακά καύσιμα από το M/T Mykonos.

Το δεξαμενόπλοιο M/T Santorini, η τελευταία άφιξη στο Γιβραλτάρ, ύψωσε σημαία Γιβραλτάρ, την Παρασκευή 20 Μαρτίου, 2009. Με την τελευταία αυτή προσθήκη στον στόλο του σταθμού του Γιβραλτάρ, όλα τα δεξαμενόπλοια πετρε-λαιεύσεων στο Γιβραλτάρ φέρουν πλέον την σημαία της χώρας. Τούτο αποτελεί περαιτέρω ένδειξη της συνεχούς στήριξης της Aegean προς το Γιβραλτάρ και απο-δεικνύει τους ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στην Aegean και το Γιβραλτάρ.

Ν Α υ Τ ι λ ι Α κ Α κ Α υ Σ ι μ Α

AνανεωμένοςοΣτόλοςυπότηΣημαίατουΓιβραλτάρΤΟΥΣΠΥΡΟΥΜΑΛΤΕζΟΥ | ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣΤΑθΜΟΥ

Στοπλαίσιοτηςσυνεχούςστήριξηςστιςτοπικέςσημαίεςτωνσταθμώνbunkeringτηςεταιρείας,

δύοαπότανεόδμηταπουήδηεπιχειρούνστοΓιβραλτάρέχουναλλάξεισημαίακαιέχουν

καταγραφείυπόσημαίαΓιβραλτάρ.ΟεπίσημοςφορέαςτουΓιβραλτάργιακαταγραφήτων

σημαιών,γνωστόςωςGMA,ιδρύθηκεστηνσημερινήτουμορφήσανφορέαςνηολόγησης

πλοίωντο1997.ΤοGMAπιστοποιήθηκεσύμφωναμεταποιοτικάπρότυπατουISO

9001:2000καιεισήχθηστην"ΛευκήΛίστα"όπωςαυτήσυγκροτήθηκεστομνημόνιοτου

Παρισιού,σχετικάμετονΚρατικόΈλεγχοτωνΛιμένων.

Page 19: Aegean News · bunkering και την ναυτιλία ... H αντιπροσωπεία της Aegean συνα-ντήθηκε, επίσης, με τον πρόεδρο της Petrotrin,

ΑΝΟΙΞΗ 2009 AEGEAN NEWS 17

ΕΤΑΙΡΙΑ UNLEADED95

ΠΟΣΟΣΤΟ%

UNLEADED100

ΠΟΣΟΣΤΟ%

SUPERL.R.P.

ΠΟΣΟΣΤΟ%

DIESELθέρμανσης

ΠΟΣΟΣΤΟ%

DIESELκίνησης

ΠΟΣΟΣΤΟ%

ΣΥΝΟΛΟΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ%

1. EKO-ELDA 556.935 15,9 43.585 15,6 40.729 16,0 472.574 15,2 572.304 18,7 1.686.127 16,52. BP 518.229 14,8 78.614 28,1 42.316 16,7 377.758 12,1 426.201 13,9 1.443.118 14,1

3. SHELL 590.604 16,8 46.606 16,7 18.153 7,2 326.663 10,5 379.584 12,4 1.361.610 13,34. AEGEAN 330.115 9,4 22.888 8,2 21.333 8,4 245.329 7,9 220.819 7,2 840.484 8,25. AVIN 237.340 6,8 15.352 5,5 19.653 7,7 277.194 8,9 284.531 9,3 834.070 8,26. JETOIL 215.883 6,1 12.740 4,6 19.437 7,7 279.015 9,0 278.721 9,1 805.796 7,9

7. ELIN 188.861 5,4 13.565 4,8 16.017 6,3 200.541 6,4 225.171 7,3 644.155 6,38. REVOIL 192.890 5,5 10.516 3,8 17.680 7,0 186.517 6,0 159.380 5,2 566.983 5,59. ETEKA 185.472 5,3 11.371 4,1 12.088 4,8 139.200 4,5 84.862 2,8 432.993 4,210. SILKOIL 110.368 3,1 4.397 1,6 13.768 5,4 112.270 3,6 97.946 3,2 338.749 3,311. CYCLON 86.946 2,5 6.486 2,3 6.382 2,5 101.652 3,3 77.520 2,5 278.986 2,712. DRACOIL 48.356 1,4 2.217 0,8 3.900 1,5 107.172 3,4 55.678 1,8 217.323 2,113. KAOIL 50.126 1,4 2.493 0,9 5.157 2,0 99.850 3,2 56.899 1,9 214.525 2,114. ELPETROL 76.549 2,2 3.378 1,2 5.358 2,1 49.647 1,6 44.921 1,5 179.853 1,815. SUNOIL 37.395 1,1 1.601 0,6 3.944 1,6 48.705 1,6 35.012 1,1 126.657 1,216. KMOIL 30.194 0,9 1.230 0,4 3.592 1,4 24.333 0,8 23.663 0,8 83.012 0,817. GALLON 23.717 0,7 1.315 0,5 1.210 0,5 36.377 1,2 14.025 0,5 76.644 0,718. ARGO 19.108 0,5 866 0,3 1.960 0,8 18.352 0,6 18.962 0,6 59.248 0,619. MEDOIL 11.263 0,3 413 0,1 1.025 0,4 10.783 0,3 7.695 0,3 31.179 0,320. BITOUMINA 2.587 0,1 109 0,0 134 0,1 3.553 0,1 1.523 0,0 7.906 0,1

ΣΥΝΟΛΟ 3.512.938 100,0 279.742 100,0 253.836 100,0 3.117.485 100,0 3.065.417 100,0 10.229.418 100,0

HEllENIc ENvIroNmENtAl cENtEr

Για την αγορά των πετρελαιοειδών το 2008 ήταν ένα έτος το οποίο το χαρακτήρισε η μεγάλη διακύμανση

των τιμών του αργού πετρελαίου και κατ’ ακολουθία των προϊόντων αυτού.

Η ευρεία αυτή διακύμανση των τιμών, συνέτεινε στη σημαντική αύξηση των τιμών των προϊόντων, κατά το πρώτο εξάμηνο και στη μεγάλη μείωσή τους, κυρίως κατά το δεύτερο , δημιουργώντας έτσι μια περίοδο

αστάθειας με αρνητικά επακόλουθα.Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠ.ΑΝ.

κατά το παρελθόν έτος παρουσιάσθηκε κάμψη στην κατανάλωση των καυσίμων της εσωτερικής αγοράς κατά 2,59% , σε σχέση με το 2007.

Κατά το ίδιο διάστημα και παρά το δυ-σμενές κλίμα, η Aegean παρουσίασε αύξη-ση των συνολικών πωλήσεων καυσίμων κατά 2,37% , ενώ στα καύσιμα κίνησης

(automotive fuels) η αύξηση ανήλθε σε 8,85% με αντίστοιχη αύξηση του συνόλου της αγοράς κατά 2,09%.

Παράλληλα, η Aegean τερμάτισε το 2008 στην τέταρτη θέση της κατάταξης συνολικών πωλήσεων καυσίμων μεταξύ των είκοσι εταιριών εμπορίας (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι), ενώ την τέταρτη επίσης θέση διατηρεί και στο σύνολο των πωλήσεων βενζινών (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ).

ΗAegeanΤέταρτηστιςΠωλήσειςστοΣύνολοτωνΚαυσίμωνΤΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗ |ΓΕΝΙΚΟΥΔΙΕΥθΥΝΤΗ

Ολες οι ποσότητες είναι εκφρασμένες σε μετρικούς τόνους.

ΠΙΝΑΚΑΣ I ΠΗΓΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

λ ι Α Ν ι κ Η Π Ω λ Η Σ Η

ΜερίδιαΑγοράςεπίτουΣυνόλουτωνΚαυσίμωνΈτους2008

ΕΤΑΙΡΙΑ UNLEADED95

ΠΟΣΟΣΤΟ%

UNLEADED100

ΠΟΣΟΣΤΟ%

SUPERL.R.P.

ΠΟΣΟΣΤΟ%

ΣΥΝΟΛΟΒΕΝΖΙΝΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ%

1. EKO-ELDA 556.935 15,9 43.585 15,6 40.729 16,0 655,363 16,22. BP 518.229 14,8 78.614 28,1 42.316 16,7 641.249 15,8

3. SHELL 590.604 16,8 46.606 16,7 18.153 7,2 639.159 15,84. AEGEAN 330.115 9,4 22.888 8,2 21.333 8,4 374.336 9,35. AVIN 237.340 6,8 15.352 5,5 19.653 7,7 272.345 6,76. JETOIL 215.883 6,1 12.740 4,6 19.437 7,7 248.060 6,1

7. ELIN 188.861 5,4 13.565 4,8 16.017 6,3 221.086 5,58. REVOIL 192.890 5,5 10.516 3,8 17.680 7,0 218.443 5,49. ETEKA 185.472 5,3 11.371 4,1 12.088 4,8 208.931 5,210. SILKOIL 110.368 3,1 4.397 1,6 13.768 5,4 128.533 3,211. CYCLON 86.946 2,5 6.486 2,3 6.382 2,5 99.814 2,512. DRACOIL 48.356 1,4 2.217 0,8 3.900 1,5 85.285 2,113. KAOIL 50.126 1,4 2.493 0,9 5.157 2,0 57.776 1,414. ELPETROL 76.549 2,2 3.378 1,2 5.358 2,1 54.473 1,315. SUNOIL 37.395 1,1 1.601 0,6 3.944 1,6 42.940 1,116. KMOIL 30.194 0,9 1.230 0,4 3.592 1,4 35.016 0,917. GALLON 23.717 0,7 1.315 0,5 1.210 0,5 26.242 0,618. ARGO 19.108 0,5 866 0,3 1.960 0,8 21.934 0,519. MEDOIL 11.263 0,3 413 0,1 1.025 0,4 12.701 0,320. BITOUMINA 2.587 0,1 109 0,0 134 0,1 2.830 0,1

ΣΥΝΟΛΟ 3.512.938 100,0 279.742 100,0 253.836 100,0 4.046.516 100,0

ΜερίδιαΑγοράςΒενζινώνΈτους2008

Ολες οι ποσότητες είναι εκφρασμένες σε μετρικούς τόνους.

ΠΙΝΑΚΑΣ II ΠΗΓΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Page 20: Aegean News · bunkering και την ναυτιλία ... H αντιπροσωπεία της Aegean συνα-ντήθηκε, επίσης, με τον πρόεδρο της Petrotrin,

18 AEGEAN NEWS ΑΝΟΙΞΗ 2009

Η Κρήτη, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Μεσογείου, είναι μια αγορά με υψηλό βιοτικό επίπεδο

και κύριες δραστηριότητες τον τουρισμό και τη γεωργία. Με βάση αυτές τις δρα-στηριότητες, η Κρήτη έχει αναπτύξει μια πολύ σημαντική οικονομία σε όλους τους τομείς και φυσικά τα υγρά καύσιμα είναι η κινητήριος δύναμη. Ένα από τα σημαντι-κότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κρήτη είναι οι υψηλές τιμές των καυσίμων, πρόβλημα το οποίο επηρεάζει και επιβα-ρύνει όλες τις παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες με αντίκτυπο στο σύνολο της οικονομίας του νησιού. Προκειμένου να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, το οποίο ισχύει για όλα μας τα νησιά, η Aegean κα-τασκεύασε το Ro-Ro Tanker Μαΐστρος, το οποίο είναι μια σύγχρονη και ασφαλής Πλωτή Εγκατάσταση Αποθήκευσης καυ-σίμων, με το οποίο μεταφέρει κάτω από σχεδόν όλες τις καιρικές συνθήκες φθη-

λ ι Α Ν ι κ Η Π Ω λ Η Σ Η

ΗΑγοράτηςΚρήτηςTOYΝΙΚOΛΑΟYΠΕΡAΜΑΤζΗ |ΔΙΕΥθΥΝΤHΔΙΚΤYΟΥΠΡΑΤΗΡIΩΝ

ΗανάπτυξηδικτύουπρατηρίωνστοπανέμορφονησίτηςΚρήτης,μετηνεισαγωγήφθηνώνκαι

ποιοτικώνκαυσίμων,είναιοστρατηγικόςστόχοςτηςAegeanγιατηχρονιάπουτρέχει.

Page 21: Aegean News · bunkering και την ναυτιλία ... H αντιπροσωπεία της Aegean συνα-ντήθηκε, επίσης, με τον πρόεδρο της Petrotrin,

ΑΝΟΙΞΗ 2009 AEGEAN NEWS 19

νά και ποιοτικά καύσιμα στο νησί και από εκεί με τα βυτία (που ταξιδεύουν μαζί με το Μαΐστρος) διανέμει τα καύσιμα στο δίκτυο των πρατηρίων της.

Την ανάπτυξη δικτύου πρατηρίων η Aegean την ξεκίνησε από το Σεπτέμβρη του 2008, μετά τη δρομολόγηση του Ro-Ro Tanker Μαΐστρος και έχουμε ήδη μερίδιο αγοράς στις πωλήσεις καυσίμων μεγαλύτε-ρο του 3% της συνολικής αγοράς. Οι κατα-στάσεις, δε, που βιώνουμε είναι πρωτοφα-νείς. Ο ενθουσιασμός είναι ανείπωτος και όσο και να περιμέναμε με αισιόδοξη διάθεση τα αποτελέσματα, είναι γεγονός ότι τέτοια ανταπόκριση δεν είχαμε προβλέψει.

Συνήθως μετά το στρατηγικό σχεδι-ασμό ανάπτυξης δικτύου, ακολουθεί μια περίοδος μακρά για την κάθε εταιρεία, προκειμένου να παρουσιάσει το «προφίλ» της σε μια προσπάθεια προσέλκυσης πρα-τηρίων. Συνήθως, πάλι, υπάρχει κάποια επιφυλακτικότητα, ένα διάστημα μέσα

στο οποίο συνήθως εξηγείς, συστήνεσαι, αξιολογείσαι από την αγορά στο σύνολό της. Συνήθως, η είσοδος μιας εταιρείας πετρελαιοειδών σε μια νέα αγορά, προ-ϋποθέτει «εξαγορά» όγκων, πρατηρίων, πελατών. Συνήθως, η όποια διαφοροποί-ηση στηρίζεται σε οικονομικά, κατά κύριο, λόγο κριτήρια. Συνήθως, πολλά συνήθως ίδια για τις περισσότερες εταιρείες.

Για την Aegean όμως, όσα γίνονται είναι πέρα από τα συνήθη. Πέρα από τα τετριμμένα. Η Aegean αναπτύσσεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, την Aegean την αγκαλιάζει η αγορά με ένα τρόπο σαν να την υιοθετεί, να την προστατεύει, να την καθοδηγεί. Με την Aegean λειτουργούν άλλες καταστάσεις. Στις σχέσεις της με την αγορά, τους συνεργάτες της, υπάρχει

κάτι ζωντανό, ένα συναίσθημα και μια συνθήκη πρωτόγνωρη. Η ίδια η αγορά, οι συνεργάτες, οι καταναλωτές, παίρ-νουν το παιχνίδι ‘επάνω’ τους. Φανατίζο-νται, δραστηριοποιούνται και πρακτικά «σπρώχνουν» την Aegean στην ανάπτυ-ξη, την αναπτύσσουν οι ίδιοι καλύτερα. Μια αγορά που η ομάδα ανάπτυξης πρα-τηρίων είναι οι ίδιοι οι πρατηριούχοι. Αυ-τοί καθοδηγούν, αυτοί διευθύνουν.

Με βάση αυτό το μοντέλο η Aegean αναπτύσσεται, προχωρά, προοδεύει. Γι-ατί η Aegean είναι αυτό που βιώνουν οι συνεργάτες της, αυτό που διαισθάνονται. Είναι η εταιρεία που πρώτα από όλα και πάνω από όλα βάζει το συνεργάτη της και τον τελικό καταναλωτή. Με ανθρώπινο πρόσωπο, με αρχές και αξίες.

Η Aegean είναι η εταιρεία που πρώτα από όλα και πάνω από όλα βάζει το συνεργάτη της και τον τελικό καταναλωτή

Page 22: Aegean News · bunkering και την ναυτιλία ... H αντιπροσωπεία της Aegean συνα-ντήθηκε, επίσης, με τον πρόεδρο της Petrotrin,

20 AEGEAN NEWS ΑΝΟΙΞΗ 2009

OιΠρατηριούχοιτηςAegeanδενέχουνένασυγκεκριμένοπροφίλ.Μπορείναείναιάνθρωποι

απόλυταέμπειροιστοχώρο,μεεπιτυχημένηδιαδρομήστηνεμπορίακαυσίμων.Μπορείνα

είναιώριμοισεηλικία,αλλάκαινέοιάνθρωποιπουτώραξεκινούντηνεπαγγελματικήτους

πορεία.Μπορείεπίσηςναείναιάνθρωποιπουδενείχανκαμίαπροηγούμενηεμπειρίαστο

συγκεκριμένοεπάγγελμα.

NτουρουντάκηςΙωάννης–ΔιδυμότειχοΝέαΠνοήσεμιαΠαλιάΕπιχείρηση

Π ρ Α Τ H ρ ι Α Τ ο υ μ H Ν Α

Υπάρχει όμως μια απολύτως απα-ραίτητη προϋπόθεση. Να είναι έντιμοι άνθρωποι, με διάθεση

για δουλειά, έτοιμοι να εξυπηρετήσουν πρόθυμα τον καταναλωτή που φθάνει στο πρατήριό τους.

Ο Γιάννης και η Σούλα Ντουρουντά-κη πληρούν απόλυτα την βασική αυτή προϋπόθεση.

Δεν στάθηκε δυνατό να μιλήσουμε με τον Γιάννη Ντουρουντάκη. Όπως μας εξήγησε η σύζυγός του, τρέχει όλη μέρα. Ήθελε όμως πολύ να μας μιλήσει η ίδια. Άλλωστε, μαζί το δουλεύουν το πρατή-ριο, εδώ και 3 χρόνια. Το Πρατήριο στην οδό Ορεστιάδος το άνοιξε ο πατέρας της κ. Ντουρουντάκη στην δεκαετία του 70.

-Το Πρατήριο είναι μια παλιά οικογε-νειακή επιχείρηση και το δούλευαν μαζί οι γονείς μου, μας εξηγεί η ίδια. Όταν πέ-θανε ο πατέρας μου, η μητέρα μου πήρε τα ηνία της επιχείρησης.

Καιστησυνέχειααναλάβατεεσείς;Όχι. Εγώ με τον άντρα μου φύγαμε για να δουλέψουμε στην Γερμανία. Το Πρατήριο το νοικιάσαμε σε τρίτους.

Καιπότεαποφασίσατενααναλάβετεεσείςτηνεπιχείρηση;Επιστρέψαμε στην Ελλάδα πριν από λίγα χρόνια και, αν και δεν είχαμε ιδέα από την δουλειά αυτή, αποφασίσαμε να κάνουμε το μεγάλο βήμα. Η από-φασή μας ήταν ιδιαίτερα τολμηρή, όχι

μόνον γιατί δεν ήμασταν της δουλει-άς, αλλά και γιατί το πρατήριο ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ο άνθρωπος στον οποίο το είχαμε νοικιάσει το είχε τελείως εγκαταλειμμένο. Οι δικοί μας άνθρωποι αναρωτιόντουσαν αν θα τα καταφέρναμε.

Και όμως. Ξεκινήσαμε πριν από τρία χρόνια και, αν και ο κόσμος στην αρχή ήταν διστακτικός, σύντομα κατάλαβαν ότι μπορούσαν να μας εμπιστευτούν. Θέλαμε να δουλέψουμε και μαζί με την Aegean να κάνουμε αυτό το πρατήριο διαφορετικό απ’ ό,τι ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Κατάτηγνώμησαςτακαταφέρατε;Δόξα τω Θεώ. Δουλεύουμε σκληρά, αλλά όλα πάνε καλά.To πρατήριό μας άλλαξε τελείως, ο κόσμος μας γνωρίζει πια και μας εμπιστεύεται και η Aegean είναι στο πλάι μας και μας στηρίζει.

Θέλαμε να δουλέψουμε και μαζί με την Aegean να κάνουμε αυτό το πρατήριο διαφορετικό απ’ ό,τι ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή

Page 23: Aegean News · bunkering και την ναυτιλία ... H αντιπροσωπεία της Aegean συνα-ντήθηκε, επίσης, με τον πρόεδρο της Petrotrin,

ΑΝΟΙΞΗ 2009 AEGEAN NEWS 21

ΣεργιανίδηςΠαναγιώτης&ΠάγκαλοςΞενοφών–ΕλίκηΑιγίουΣυνεργασίαμεΑνθρώπινοΠρόσωπο

Η συζήτηση έγινε με τον Πανα-γιώτη Σεργιανίδη, έναν νέο άνθρωπο με ιδιαίτερο ενθου-

σιασμό όταν μιλάει για τη δουλειά και ακόμη μεγαλύτερο όταν αναφέρεται στην Aegean.

ΚύριεΣεργιανίδηπόσαχρόνιαλειτουργείαυτότοπρατήριο;Πολλά, περίπου 28 χρόνια. Στο ίδιο μέ-ρος και με το ίδιο όνομα. Γιατί βλέπετε ήταν οι γονείς μας που το ξεκίνησαν και το δούλευαν μαζί.

Στηνουσία λοιπόνμεγαλώσατε μέσασ’αυτήτηδουλειά.Πότεακριβώςαρχίσατεναασχολείστεενεργά;Δεν μπορώ να σας πω γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου έξω από αυτή τη δουλειά. Ούτε εγώ, ούτε ο συνεταίρος μου. Εδώ δούλευαν οι πατεράδες μας, εδώ

βρισκόμασταν κι εμείς. Σταδιακά πέρασε στην δική μας ευθύνη.

Και πότε ξεκίνησε η συνεργασία με τηνAegean;Πριν από 2 χρόνια.

Τι σας οδήγησε σ’ αυτήν την απόφαση;Ασφαλώςείχατεκάποιαάλλησυνεργασίαπριν.Όντως. Αλλά τα πράγματα δεν πήγαιναν και πολύ καλά, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Έλλειψη συνεννόησης και κατανόησης.

ΓιατίεπιλέξατετηνAegean;Eίχα ασφαλώς ακούσει για την εται-ρεία και η εικόνα ήταν απόλυτα θετική.

Όμως, θα πρέπει να είμαι ειλικρινής. Δύο άνθρωποι που γνώριζα καλά και εκτιμούσα απεριόριστα, επηρέασαν την απόφασή μου. Ο κ. Περάματζης και ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος. Είχαν και οι δύο μετακινηθεί στην Aegean από άλλη μεγάλη εταιρεία, οι δεσμοί μας ήταν δε-σμοί φιλίας και εμπιστευόμουν απόλυτα την μαρτυρία τους. Φυσικά, μίλησα και διαπραγματεύτηκα και με άλλες εταιρεί-ες. Ο βασικότερος λόγος ήταν για να πω στον ίδιο μου τον εαυτό μου ότι ρώτησα κι αλλού. Και κατέληξα εκεί που μέσα μου ήθελα να καταλήξω.

Δενφοβηθήκατετηναντίδρασητουκόσμου;Tην φοβήθηκα, αλλά οι φόβοι μου απο-δείχτηκαν ανυπόστατοι. Ο Ξενοφών κι εγώ αποτελούμε προσωπική εγγύηση. Μας γνωρίζουν, μας εμπιστεύονται, άρα εμπιστεύονται και τις επιλογές μας.

Πιστεύετεότιβρήκατετηνκατανόησηπουψάχνατε;Kαι κάτι παραπάνω. Τον πρώτο χρόνο αντιμετωπίσαμε κάποιες δυσκολίες και η εταιρεία μας στήριξε σαν νέους συνεργά-τες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε την αίσθηση της ασφάλειας, ξέρουμε ότι θα βοηθηθούμε αν χρειαστεί.

Και ξέρετε τι είναι το πιο σημαντικό; Πάντοτε έψαχνα τα πρόσωπα πίσω από μια τυπική φωνή σ’ ένα τηλέφωνο, την ανθρώπινη διάσταση στις σχέσεις συνερ-γασίας. Και το βρήκα!

Με την Aegean έχουμε την αίσθηση της ασφάλειας, ξέρουμε ότι θα βοηθηθούμε, όταν και όποτε χρειαστεί

Οκ.Σεργιανίδηςκαιοκ.Πάγκαλοςείναισυνεταίροι.Νέοιάνθρωποικοντάστα40,συνεχίζουν

μιαμακροχρόνιαπαράδοση,μεγερέςρίζες.

Page 24: Aegean News · bunkering και την ναυτιλία ... H αντιπροσωπεία της Aegean συνα-ντήθηκε, επίσης, με τον πρόεδρο της Petrotrin,

λ ι Α Ν ι κ Η Π Ω λ Η Σ Η

ΛιπαντικάΑegeanΗΤέχνητουΠοιοτικούΕλέγχουΤΟΥΠΑΥΛΟΥζΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗ |Δ/ΝΤΗΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ένααπότασημαντικότερακαικρισιμότεραθέματαπουαφορούνστηνπαραγωγήτων

λιπαντικών,αποτελείημεθοδολογίαελέγχουτηςποιότηταςτωνπροϊόντωνσεόλαταστάδια

τηςπαραγωγικήςτουςδιαδικασίας,καθώςκαιηεξυπηρέτησητωνπελατώνμετάτηνπώληση,

μέσααπόδιαδικασίεςποιοτικούελέγχουμεταχειρισμένωνλιπαντικών.

Τα λιπαντικά Aegean έχουν σχε-διασθεί για να καλύπτουν τις τελευταίες και πιο αυστηρές

προδιαγραφές των κατασκευαστών κι-νητήρων και μηχανημάτων και κατέχουν υψηλότατα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία ελέγχονται τόσο κατά το στάδιο των α΄ υλών, όσο και κατά την διάρκεια της ανάμιξης και συσκευασίας.

Δύο είναι τα βασικά συστατικά των ετοίμων λιπαντικών: ❚ τα Βασικά Λάδια (ορυκτέλαια ή συν-

θετικά), που αποτελούν την βάση του λιπαντικού

❚ και τα Πρόσθετα, τα οποία αποτελούν τις χημικές ενώσεις που προσδίδουν τα ιδι-αίτερα χαρακτηριστικά που απαιτούνται ανά είδος και κατηγορία λιπαντικού

Στο εργοστάσιο λιπαντικών της Aegean στον Ασπρόπυργο, η ταυτότητα της ποιότητας των προϊόντων ιχνηλατεί-ται, ελέγχεται, βελτιώνεται και καταγρά-φεται ως μέρος μιας σειράς διαδικασιών που περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:❚ Έλεγχος Ποιότητας Βασικών Λαδιών,

κατά την Εισαγωγή τους, καθώς και σε ημερήσια βάση κατά την αποθήκευση τους. Κατά την διάρκεια αυτών των ελέγ-χων προσδιορίζονται όλα τα φυσικοχημι-κά χαρακτηριστικά των βασικών λαδιών (ιξώδες, υγρασία, πυκνότητα κλπ), ώστε να εξασφαλίζεται ότι πληρούν απόλυτα τις προδιαγραφές για την χρήση τους.

❚ Έλεγχος Ποιότητας Προσθέτων, κατά

την Εισαγωγή τους, καθώς και σε ημε-ρήσια βάση κατά την αποθήκευση τους, για όσα αποθηκεύονται χύμα και κατά την χρήση τους για όσα χρησιμοποιού-νται συσκευασμένα. Στην περίπτωση του Ελέγχου της Ποιότητας των Προ-σθέτων, οι εργαστηριακές δοκιμές στο-χεύουν στην ανίχνευση των χαρακτηρι-στικών μετάλλων και χημικών ουσιών που αποτελούν τις «ενεργές ουσίες» των προσθέτων, οι οποίες «θωρακίζουν» το λιπαντικό για την επιμέρους χρήση του.

Τα έτοιμα λιπαντικά φέρουν στην συσκευασία τους έναν χαρακτηριστικό αριθμό παρτίδας (batch number), ο οποί-ος χρησιμοποιείται για να ταυτοποιηθεί απόλυτα το συγκεκριμένο έτοιμο προϊόν και να ιχνηλατηθούν όλα τα τεστ ποιότη-τας που έχουν πραγματοποιηθεί για την παραγωγή του, από τις πρώτες ύλες μέχρι την συσκευασία του. Κάθε τελικός χρή-στης (πελάτης) μπορεί να ζητήσει πληρο-φορίες για το «ιστορικό» της ποιότητας του λιπαντικού που χρησιμοποιεί, αναφέ-ροντας απλά τον κωδικό παρτίδας τους προϊόντος. Στο εργοστάσιο παραγωγής των λιπαντικών Aegean στον Ασπρό-πυργο τηρούνται αντιδείγματα παρα-γωγής λιπαντικών, τα οποία αποτελούν την «ζωντανή» απόδειξη της ποιότητας των προϊόντων που έχουν δοθεί στους πελάτες, η άριστη ποιότητα αποτελεί τoν βασικό στόχο της παραγωγής σε όλα της τα στάδια.

Η ποιότητα φυσικά καθορίζεται και από τη επιλογή των Α’υλών η οποία περι-λαμβάνει τις κορυφαίες ποιοτικές λύσεις τόσο στον τομέα των Βασικών Λαδικών, όσο και στον τομέα των Προσθέτων.

Οι διεργασίες παραγωγής καθορίζο-νται σε απόλυτο βαθμό για κάθε επίπεδο λειτουργίας του εργοστασίου λιπαντικών Aegean και αποτελούν μέρος του Ολοκλη-ρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ποι-οτικού Ελέγχου Παραγωγής. Οι διεργασίες ποιοτικού ελέγχου, περιλαμβάνουν:❚ Έλεγχο εισερχομένων και αποθηκευμέ-

νων Βασικών Λαδιών❚ Έλεγχο εισερχομένων και αποθηκευμέ-

νων Προσθέτων❚ Έλεγχο εισερχομένων υλικών συσκευ-

ασίας❚ Έλεγχο προϊόντων ανάμιξης (blending)❚ Έλεγχο ετοίμων λιπαντικών (αποθη-

κευμένων και προς χρήση)❚ Έλεγχο λιπαντικών προς συσκευασία❚ Έλεγχο συσκευασμένων λιπαντικών

Η «ΤΕΧΝΗ» του Ποιοτικού Ελέγχου αποτελεί το βασικότερο κομμάτι της πα-ραγωγής, εξασφαλίζοντας στον κατα-ναλωτή άριστο προϊόν. Παράλληλα, το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου παρέχει τεχνι-κή υποστήριξη, μετά την πώληση (after sales service), στους πελάτες της Aegean, μέσω αναλύσεων μεταχειρισμένων λα-διών, προτείνοντας σχετικές ενέργειες που αφορούν στην ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού του πελάτη.

22 AEGEAN NEWS ΑΝΟΙΞΗ 2009

Page 25: Aegean News · bunkering και την ναυτιλία ... H αντιπροσωπεία της Aegean συνα-ντήθηκε, επίσης, με τον πρόεδρο της Petrotrin,

ΑΝΟΙΞΗ 2009 AEGEAN NEWS 23

ΚινηματικόΙξώδεςΤοιξώδεςείναιένδειξητηςρευστότηταςτουλιπαντικού.Μετριέταισεθερμοκρασία100οCσταλιπαντικάκινητήρωνκαιστους40οCσταβιομηχανικάλιπαντικά,μεμονάδαμέτρησηςτοcSt(mm2/sec).Όσομικρότερηείναιητιμήτουιξώδουςενόςλιπαντικούστηνθερμοκρασίααναφοράς(100οCκαι40οC,αντίστοιχα),τόσοπιολε-πτόρρευστοείναιτολιπαντικό.Ηχρήσητουλιπαντικούσχετίζεταιμετοιξώδεςτουκαιενδείκνυταιγιατιςαντίστοιχεςσυνθήκεςχρήσης(θερμοκρασία,ειδικέςσυνθήκεςλίπανσηςκλπ),σύμφωναμεό,τιπροτείνειοκατασκευαστής

ΗαντιστοιχίατηςκατάταξηςκατάSAEμετοκινηματικόιξώδεςφαί-νεταιστονεπόμενοπίνακα.

SAE 10 W 20W-20 30 40 50cSt100oC min4,1 5,6-9,3 9,3-12,5 12,5-16,3 16,3-21,9

Κατάτηνχρήσητουλιπαντικού,τοκινηματικότουιξώδεςμεταβάλ-λεταισυνήθωςπροςταπάνω(τολιπαντικόγίνεταιπιοπαχύρευστο)ότανέχουμεοξείδωσητουήμεγάληπαρουσίαξένωναδιάλυτωνου-σιώνστηνμηχανή.Αντίθεταμπορείτοιξώδεςναμειωθείεάντολι-παντικόεπιμολυνθείμεκαύσιμοήμελιπαντικόάλληςρευστότητας.

ΔείκτηςιξώδουςΥποδηλώνειτηνικανότητατουλιπαντικούναδιατηρείσταθερότοιξώδεςτουμετηνθερμοκρασία.Είναικαθαρόςαριθμόςκαιυπο-λογίζεταιμεβάσηταιξώδητουλιπαντικούστους40οCκαιστους100οC.

ΣημείοανάφλεξηςΕίναιηθερμοκρασίαστηνοποίατολιπαντικόαναφλέγεταιπαρουσίαφλόγας.Μαςεπιτρέπειναυπολογίσουμετοποσοστόμόλυνσηςτουλιπαντικούαπόκαύσιμο,ότανπ.χπρόκειταιγιαμεταχειρισμέναλι-παντικά.Αντοσημείοανάφλεξηςείναιχαμηλότεροτων190οCσεμεταχειρισμένολιπαντικό,απαιτείταιηάμεσηαλλαγήτουλιπαντικούγιαλόγουςασφαλείας.

ΣύνολοαλκαλικώνβάσεωνTBN(mgKOH/gr)Είναιμέτροτηςπαρουσίαςπρόσθετωνπουπεριέχονταιστηνμάζατουλιπαντικούκαισκοπόέχουντηνχημικήεξουδετέρωσητωνόξινωνυποπροϊόντωντηςκαύσηςμεσκοπόνααποτρέψουντηνκαταστροφικήεπίδρασητουςσταμεταλλικάμέρητουκινητήρα.Ησυγκεκριμένηπαράμετροςείναιπολύβασικήσταλιπαντικάναυτιλί-αςκαιχαρακτηρίζειτηνποιότητατηςπροστασίαςτουκινητήρααπότολιπαντικό,κατάτηνχρήσητου.ΌσομειώνεταιτοΤΒΝκατάτηνχρήσητουλιπαντικού,τόσοπιοαπροστάτευτοςμένειοκινητήρας.ΟβαθμόςμείωσηςτουΤΒΝεξαρτάται:❚Απότηνποιότητατουκαυσίμου(υψηλήπεριεκτικότητασεθείο,μεγαλύτερημείωση)

❚Απότηνποιότητακαύσεως(κατάσταση,ρύθμισητουκινητήρα)❚Χρόνολειτουργίας

ΠεριεκτικότητασενερόΤαέτοιμαλιπαντικάελέγχονταιώστεναμηνπεριέχουνκαθόλουυγρα-σία,γεγονόςπουθαυποβάθμιζετηνποιότητατους.Παρ’όλααυτάκατάτηνχρήσητουλιπαντικούπαρατηρείταιεπιμόλυνσητουμενερόαπότηνυγροποίησητωνυδρατμώντουαέρακαθώςκαιαπόδιαρροέςτουψυγείουήτηςφλάντζας.Ηπαρουσίανερούείναιαναπόφευκτηκατάτηνχρήσητουμέχριποσοστού0,2%.Πλέοναυτούτουορίουείναιανεπιθύμητηκαιτολιπαντικόπρέπεινααντικαθίσταταιάμεσα.

ΠεριεκτικότητασεμέταλλακαιστοιχείαΚατάτηνφάσητηςπαραγωγήτουλιπαντικού,ταπρόσθεταπουενσωματώνονταιμεανάμιξηστοέτοιμοπροϊόνπεριέχουνσυγκεκρι-μένεςποσότητεςμετάλλωνκαιάλλωνχαρακτηριστικώνενώσεωνκαιστοιχείωνπουχαρακτηρίζουντοκάθεπρόσθετομονοσήμαντα.Τοτμήμαποιοτικούελέγχουτουεργοστασίου,ελέγχεικάθεπαρτίδαδιεξοδικάκαιπροσδιορίζειμεαπόλυτηακρίβειατοποσοστότωνχα-ρακτηριστικώναυτώνστοιχείωνκαιενώσεων,ώστεναεξασφαλι-σθείαπόλυταότιτολιπαντικόέχειπαραχθείσύμφωναμετηνεγκε-κριμένησυνταγήκαλύπτονταςόλεςτιςπροδιαγραφέςχρήσηςτου.

ΤαKύριαΦυσικοχημικάΔεδομέναπουΧαρακτηρίζουντηνΠοιότηταενόςΛιπαντικού

Page 26: Aegean News · bunkering και την ναυτιλία ... H αντιπροσωπεία της Aegean συνα-ντήθηκε, επίσης, με τον πρόεδρο της Petrotrin,

24 AEGEAN NEWS ΑΝΟΙΞΗ 2009

Βασικές προϋποθέσεις για να μπορέσει να δραστηριοποιηθεί επιτυχώς ένα νέος Προμηθευτής, είναι δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου εφοδιασμών και η ύπαρξη σταθερής και πιστοποιημένης τεχνολογίας στα λιπαντικά του, μαζί

με την δυνατότητα παροχής πλήρους τεχνικής υποστήριξης στους πελάτες.Είναι επίσης σημαντικό το "μέγεθος" του προμηθευτή , που του εξασφαλίζει δύναμη

στις αγορές και στην διαχείριση των α΄ υλών, ώστε να μπορεί να προσφέρει ανταγω-νιστικές τιμές στους πελάτες – πλοιοκτήτες.

Μέσα στο 2008, ξεκίνησε μια πραγματικά πρωτοποριακή προσέγγιση στην αγορά των λιπαντικών ναυτιλίας, με την δημιουργία της "Συμμαχίας των Ναυτιλιακών Λι-παντικών", την Sea Lub Alliance.

Η ανωτέρω συμμαχία ουσιαστικά είναι η στρατηγική συνεργασία ορισμένων από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους προμηθευτές ναυτιλιακών λιπαντικών, με κοινή τε-χνολογία λιπαντικών, για την δημιουργία ενός συμπαγούς δικτύου εφοδιασμού, όπου η δύναμη και γνώση του καθ’ ενός προμηθευτή στα λιμάνια του τόπου του, εξασφαλίζει το άριστο service και τις καλύτερες τιμές για την συμμαχία και τους πελάτες της.

Η έως τώρα δυναμική πορεία της Aegean στα λιπαντικά ναυτιλίας, με όπλα την τεχνογνωσία, τόσο στα προϊόντα όσο και στην ναυτιλιακή αγορά και ταυτόχρονα η ραγδαία αύξηση των πωλήσεων, η ανάπτυξη του δικτύου της, αλλά και το κοινό όραμα,

λ ι Π Α Ν Τ ι κ A

Aegean–GulfOilΣυμμαχίαΝαυτιλιακώνΛιπαντικώνΤΟΥΠΑΥΛΟΥΙΩΑΝΝΙΔΗ |ΔΙΕΥθΥΝΤΗΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Όπωςέχουμεαναφερθείκαιστοπαρελθόν,είναιγεγονόςότιηπαγκόσμιααγοράτων

λιπαντικώνναυτιλίαςπαραδοσιακάκυριαρχείταιαπότιςπολυεθνικέςεταιρίες.

H Aegean είναι ήδη σε θέση να εφοδιάζει τους

πελάτες της σε πάνω από 450 λιμάνια σε όλο τον κόσμο,

καλύπτοντας τα σημαντικότερα σημεία εφοδιασμών

λιπαντικών ναυτιλίας

Page 27: Aegean News · bunkering και την ναυτιλία ... H αντιπροσωπεία της Aegean συνα-ντήθηκε, επίσης, με τον πρόεδρο της Petrotrin,

ΑΝΟΙΞΗ 2009 AEGEAN NEWS 25

Η Aegean παρακολουθεί όλες τις επιστημονικές εξελίξεις στην τεχνολογία των λιπαντικών ναυτιλίας, με γνώμονα την τεχνική αρτιότητα και υπεροχή των προϊόντων της

οδήγησαν στην στρατηγική συνεργασία της Aegean Marine Petroleum με την Gulf Oil Marine (ιδρυτής της συμμαχίας), η οποία υπογράφηκε επίσημα στις αρχές του 2009.

Έτσι λοιπόν, η Aegean είναι ήδη σε θέση να εφοδιάζει τους πελάτες της σε πάνω από 450 λιμάνια σε όλο τον κόσμο, καλύπτοντας τα σημαντικότερα σημεία εφοδιασμών λιπαντικών ναυτιλίας όπως:❚ Ελλάδα

❚ Β. Ευρώπη (Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Β. Γαλλία)

❚ Σιγκαπούρη IPL & OPL bulk

❚ Κίνα

❚ Fujairah Anchorage

❚ Gibraltar

❚ Durban / Cape Town

❚ US Gulf (Houston , New Orleans, etc)

❚ Ν. Αμερική

Καθώς λοιπόν το ανωτέρω δίκτυο διευρύνεται συνεχώς (πολύ σύντομα σε Πα-ναμά, Ν. Κορέα και Ιαπωνία), ήδη στα παραπάνω λιμάνια, εκτός από τις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, προσφέρονται πλήρεις τεχνικές υπηρεσίες με αναλύσεις των χρησιμοποιημένων λιπαντικών , επισκέψεις τεχνικών πάνω στο πλοίο κατόπιν ζήτησης του πλοιοκτήτη και τεχνικά σεμινάρια που διοργανώνει η Sea Lub Alliance σε όλο τον κόσμο (Dubai 12/08, Singapore 4/09…).

Πρέπει να τονισθεί ότι τα λιπαντικά της Aegean / Gulf Oil είναι πιστοποιημένα από τους κατασκευαστές των μηχανών, με Full Approval.

Η Aegean επίσης, μέσω της στενής της συνεργασίας με τις κορυφαίες εταιρείες χημικών προσθέτων (additive suppliers), έχει στην γκάμα της όλα τα ειδικά προϊόντα και λιπαντικά, όπως π.χ. το κυλινδρέλαιο για καύσιμα χαμηλού θείου Alfacylo 540 LS αλλά και ταυτόχρονα είναι σε θέση να παρακολουθεί όλες τις επιστημονικές εξελίξεις στην τεχνολογία των λιπαντικών ναυτιλίας, με γνώμονα την τεχνική αρτιότητα και υπεροχή των προϊόντων της.

Γιαοποιαδήποτεζήτησηήπαραγγελίαλι-παντικών,παρακαλώεπικοινωνήστεμετα:[email protected]Τηλ.:+302104586000

Γιατεχνικήυποστήριξη:[email protected]

Page 28: Aegean News · bunkering και την ναυτιλία ... H αντιπροσωπεία της Aegean συνα-ντήθηκε, επίσης, με τον πρόεδρο της Petrotrin,

26 AEGEAN NEWS ΑΝΟΙΞΗ 2009

Page 29: Aegean News · bunkering και την ναυτιλία ... H αντιπροσωπεία της Aegean συνα-ντήθηκε, επίσης, με τον πρόεδρο της Petrotrin,

ΑΝΟΙΞΗ 2009 AEGEAN NEWS 27

HEllENIc ENvIroNmENtAl cENtErι Σ Τ ο ρ I Α Τ ο υ Α υ Τ ο κ ι Ν H Τ ο υ

Ησύγχρονηεποχήστηναγοράτηςαυτοκινητοβιομηχανίαςυπήρξεεποχήτυποποίησης,κοινής

πλατφόρμας-κοινούσετεξαρτημάτωνσεδιαφορετικάοχήματα-καισχεδιασμούμετηβοήθεια

ηλεκτρονικώνυπολογιστών.

ΣύγχρονηΕποχή

Κάποιες σημαντικές εξελίξεις της σύγχρονης εποχής υπήρξαν η ευ-ρεία διάδοση της κίνησης στους

μπροστινούς, αλλά και σε όλους τους τροχούς- front-wheel drive, all-wheel drive-η υιοθέτηση του εξακύλινδρου κι-νητήρα και η παρουσία του συστήματος ψεκασμού καυσίμου. Οι εξελίξεις αυτές είχαν τις καταβολές τους σε αποτυχημέ-νες απόπειρες προηγούμενων εποχών και κυριαρχούν μέχρι σήμερα στην αγορά.

Σχεδόν όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα της σύγχρονης περιόδου εμφανίζονται με αυτοφερόμενο αμάξωμα, εμπρόσθια κίνηση και με εγκάρσια τοποθετημένους κινητήρες. Το στυλ του αμαξώματος αλ-λάζει επίσης σημαντικά στην σύγχρονη εποχή. Οι τρεις βασικοί τύποι αυτοκινή-του που κυριαρχούν στην αγορά είναι το hatchback, το mini van και το SUV (sport utility vehicle).

Στο hatchback ο σχεδιασμός επικε-ντρώνεται σε καμπίνα επιβατών με ενσω-ματωμένο αποθηκευτικό χώρο, ο οποίος έχει πρόσβαση από την πίσω πόρτα που έχει ενσωματωμένο παράθυρο. Το όχημα έχει απαραίτητα δύο σειρές καθισμάτων, με την πίσω σειρά να έχει δυνατότητα αναδίπλωσης ώστε να μεγαλώνει ο απο-θηκευτικός χώρος.

Το mini-van, όχημα πολλαπλών χρή-σεων (αποκαλείται εν συντομία MPV- multi-purpose vehicle- ή MUV-multi utility vehicle ), είναι παρόμοιο σε σχήμα με μικρό φορτηγό αλλά για προσωπική χρήση. Τα mini-van είναι ψηλότερα από τα sedan, τα hatchback και τα station-wagon και είναι σχεδιασμένα για μέγιστο εσωτερικό χώρο.

Το SUV, είναι επιβατικό όχημα που

συνδυάζει την ικανότητα ρυμούλκησης ενός μικρού φορτηγού, με τον χώρο με-ταφοράς επιβατών του mini-van ή του station, σε συνδυασμό με ιδιαίτερη από-δοση στην οδική του συμπεριφορά.

Σε κάποιες χώρες είναι γνωστό σαν «four-wheel drive» ή 4 επί 4. Δεν έχουν όμως όλα τα SUVs δυνατότητες τετρα-κίνησης, π.χ. το Mazda Tribute. Ούτε και όλα τα 4 επί 4 επιβατικά οχήματα είναι SUV, π.χ. το Subaru Impreza.

Και οι τρεις αυτοί τύποι οχημάτων έδι-ναν αρχικά ιδιαίτερη έμφαση στην πρα-

κτική πλευρά αλλά έχουν πλέον μετου-σιωθεί στα δυναμικά, πολυτελή SUV και sports wagon.

Η εμφάνιση των μικρών φορτηγών στις ΗΠΑ και των SUV σε παγκόσμια κλίμακα, έχει αλλάξει το πρόσωπο της αυτοκινητο-βιομηχανίας, με τα οχήματα αυτά να κυρι-αρχούν στο μεγαλύτερο από το μισό της παγκόσμιας αγοράς αυτοκινήτων.

Η σύγχρονη εποχή σηματοδοτήθηκε και από την αύξηση της αποτελεσματικό-τητας των καυσίμων και της ισχύος του κινητήρα. Από τη στιγμή που οι ανησυχίες για τις εκπομπές καυσαερίων, που κυριάρ-χησαν στη δεκαετία του 70, αντιμετωπί-στηκαν με συστήματα διαχείρισης του κινητήρα μέσω κομπιούτερ, η ισχύς άρχισε να αυξάνεται κατακόρυφα. Κατά τη δεκα-ετία του 80 ένα δυνατό σπορ όχημα μπο-ρούσε να παράγει ισχύ 200 ίππων. Μόλις 20 χρόνια αργότερα, η ισχύς αυτή αφορά το μέσο επιβατικό όχημα και κάποια μο-ντέλα διαθέτουν πολύ μεγαλύτερη.

Χαρακτηριστικάαυτοκίνητατηςσύγχρονηςεποχής1974-σήμερα VW Golf1983-σήμερα Chrysler minivans1986-σήμερα Ford Taurus 1992-2005 Chrysler Concorde, Dodge Intrepid, Eagle Vision1975-σήμερα BMW 3-Series1993-σήμερα Jeep Grand Cherokee

Page 30: Aegean News · bunkering και την ναυτιλία ... H αντιπροσωπεία της Aegean συνα-ντήθηκε, επίσης, με τον πρόεδρο της Petrotrin,

Προστατεύω το Περιβάλλον-Διασφαλίζω το Μέλλον μου

Για να συμβάλλουμε στην σωτηρία του πλανήτη πρέπει πάνω απ’ όλα να έχουμε καταλάβει την σημασία που έχει για την επιβίωσή του ο φυσικός του πλούτος. Κατανοώντας το ρόλο των φυσικών πόρων, μπορούμε να δράσουμε περισσότερο αποτελεσματικά.

Π Ε ρ ι Β Α λ λ ο Ν κ Α ι Π Α ι Δ ι Α

28 AEGEAN NEWS ΑΝΟΙΞΗ 2009

Γιαυτόαςμιλήσουμεγιαταδάση

Ο κίνδυνος αποψίλωσης των δασών είναι μεγάλος σε ολόκληρο

τον κόσμο και εντοπίσθηκε εδώ και χρόνια.

Τα Ηνωμένα έθνη, στην Σύνοδο Κορυφής για τον Πλανήτη που

οργανώθηκε το 1992, προειδοποίησαν για τον επικείμενο κίνδυνο

αποψίλωσης των δασών και δημιούργησαν μια Διεθνή Επιτροπή για

τα Δάση που ο ρόλος της είναι να παρακολουθεί στενά την υιοθέτηση

«Πολιτικών για τα Δάση»

Όλες οι χώρες θα πρέπει να συμμετέχουν στην δημιουργία πρά-

σινου μέσω της δενδροφύτευσης. Οι χώρες πρέπει να φροντίζουν τα

δάση με τέτοιο τρόπο που να καλύπτονται οι κοινωνικές, οικονομικές,

οικολογικές, πολιτισμικές και πνευματικές ανάγκες των παρόντων

αλλά και των μελλοντικών γενιών. Θα πρέπει επίσης να δίνεται διεθνής

οικονομική στήριξη σε χώρες που αναπτύσσονται σαν βοήθεια για την

προστασία των δασών τους.

Στη χώρα μας τα δάση έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές τα

τελευταία χρόνια. Γι αυτό σαν λαός έχουμε ακόμη μεγαλύτερη υπο-

χρέωση να προστατέψουμε όσα υπάρχουν, αλλά και να βοηθήσουμε

να αναδασωθούν αυτά που έχουν καεί.

Page 31: Aegean News · bunkering και την ναυτιλία ... H αντιπροσωπεία της Aegean συνα-ντήθηκε, επίσης, με τον πρόεδρο της Petrotrin,

ΑΝΟΙΞΗ 2009 AEGEAN NEWS 29

Αναδάσωση

Φυσική αναδάσωσηΤα δάση έχουν την ικανότητα να αναγεννιούνται μέσα σε δύο

μόλις χρόνια μετά από μια φωτιά.

Τα φυτά έχουν αναπτύξει ειδικούς μηχανισμούς που διασφαλίζουν

τη διάσωση των αναπαραγωγικών τους οργάνων. Τα πεύκα έχουν

σπόρους με πολύ σκληρά περιβλήματα που δεν καίγονται, ενώ πα-

ράλληλα φυλάσσονται μέσα στα κουκουνάρια. Τα φρύγανα "κρύβουν"

τους σπόρους τους μερικά εκατοστά κάτω από το έδαφος και έτσι δεν

καταστρέφονται από τη φωτιά. Με τις πρώτες βροχές τα σπέρματα θα

φυτρώσουν και θα εμποδίσουν τη διάβρωση του εδάφους. Αλλά και

η στάχτη δεν είναι νεκρή ύλη, αλλά περιέχει όλα τα ιχνοστοιχεία και

τα θρεπτικά υλικά από τα καμένα δένδρα, αποτελώντας ουσιαστικά το

λίπασμα για τα νέα φυτά. Όταν ένα καμένο δάσος έχει πλούσια φυσική

αναγέννηση, δεν πρέπει να αναδασώνεται, γιατί έτσι εμποδίζεται η

φυσική εξέλιξη της βλάστησης. Τα δύο πρώτα χρόνια είναι ιδιαίτερα κρί-

σιμα για την επιτυχία της φυσικής αναγέννησης, αφού οι νέοι βλαστοί

πρέπει να μείνουν ανεπηρέαστοι από ανθρώπινες δραστηριότητες.

Τεχνητή αναδάσωση Στην περίπτωση που ένα δάσος έχει καεί πάνω από μία φορά

μέσα σε πέντε χρόνια και υπάρχει έντονη υποβάθμιση του οικοσυ-

στήματος, λόγω της διάβρωσης του εδάφους ή της υπερβόσκησης,

τότε χάνεται η ικανότητα φυσικής αναγέννησης και είναι απαραίτητη

η τεχνητή αναδάσωση.

Η απόφαση για αναδάσωση πρέπει να λαμβάνεται πάντα από

ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη του σχεδια-

σμού και την επίβλεψη του όλου έργου Τα δένδρα που θα φυτευτούν

πρέπει να επιλέγονται και πάλι από τους ειδικούς, γιατί πρέπει να

είναι δένδρα που να είναι κατάλληλα για τις ιδιαίτερες συνθήκες

της κάθε περιοχής.

Η κατάλληλη εποχή για αναδάσωση είναι από τον Οκτώβριο-Νο-

έμβριο έως το Μάρτιο, την περίοδο δηλαδή που υπάρχουν αρκετές

βροχές, ώστε τα νέα δένδρα να αποκτήσουν ισχυρές ρίζες, για να

απορροφήσουν από το έδαφος τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά..

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ - ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ - ΕΝΕΡΓΩ

Ποιος είναι όμως ο ρόλος των δασών;☺ Παρέχουν καταφύγιο σε μεγάλους πληθυσμούς ζώων και πτηνών

☺ Διατηρούν και προφυλάσσουν το έδαφος

☺ Ρυθμίζουν τις κλιματικές συνθήκες

☺ Ρυθμίζουν τους υδρολογικούς κύκλους και διασφαλίζουν την

συνεχή παροχή υδάτων

☺ Παρέχουν στον άνθρωπο ξυλεία

☺ Δίνουν την δυνατότητα για γεωργικές δραστηριότητες

☺ Παρέχουν συστατικά για την παραγωγή φαρμακευτικών ουσιών

☺ Διευκολύνουν την απασχόληση, καθώς πολύ μεγάλος αριθμός

επαγγελμάτων σχετίζεται με αυτά.

Η καταστροφή των δασών έχει καταστροφικές συνέπειες☺ Πλημμύρες, ξηρασία, διάβρωση του εδάφους, κατολισθήσεις,

ερημοποίηση

☺ Αλλαγές των κλιματικών συνθηκών που οδηγούν στο φαινόμενο

του θερμοκηπίου

☺ Απώλεια ζώων και πτηνών (βιοποικιλότητα)

☺ Λιμός και φτώχεια

☺ Απώλεια θέσεων εργασίας

☺ Διαμάχες διεκδίκησης εύφορων εκτάσεων

Τι μπορούμε να κάνουμε για να σώσουμε τα δάση;☺ Να μειώσουμε την κατανάλωση χαρτιού και ξύλου

☺ Να προτιμάμε χαρτί που προέρχεται από ανακυκλωμένα προϊόντα.

☺ Να χρησιμοποιούμε το πίσω μέρος γραμμένου χαρτιού για πρόχειρο

☺ Να χάσουμε κάποιες ανέσεις προκειμένου να μειώσουμε την

αλόγιστη κατανάλωσή του. Για παράδειγμα ας πείσουμε την μητέρα

μας να καταργήσει το χαρτί κουζίνας και να χρησιμοποιεί κάποιο

είδος πανιού που επαναχρησιμοποιείται. Τα τζάμια μπορούν επίσης

να καθαριστούν με την παλιά καλή συνταγή των γιαγιάδων μας,

δηλαδή εφημερίδα (που ούτως ή άλλως αγοράζουν οι γονείς) και

νερό. Το όφελος θα είναι διπλό μιας και δεν χρειάζεται καθαριστικό

τζαμιών που περιέχει χημικά.

☺ Ενημερωνόμαστε για την αναδάσωση. Ενημερώνουμε συγγενείς

και φίλους και συμμετέχουμε σε τέτοιες δραστηριότητες.

Page 32: Aegean News · bunkering και την ναυτιλία ... H αντιπροσωπεία της Aegean συνα-ντήθηκε, επίσης, με τον πρόεδρο της Petrotrin,

30 AEGEAN NEWS ΑΝΟΙΞΗ 2009

ρ ι ζ Ε Σ

ΜουέψησετοψάρισταχείληΕίναι μια έκφραση που την χρησιμοποιούμε για να δηλώσουμε ότι

κάποιος με μας ταλαιπώρησε πολύ, σχεδόν μας βασάνισε. Αλλά πώς

προέκυψε;

Την εποχή του Βυζαντίου, οι άνθρωποι τηρούσαν αυστηρή νηστεία

κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής. Τα πράγματα ήταν ακόμη αυστηρότερα

στα μοναστήρια, όπου όμως κάποιες φορές οι μοναχοί δεν άντεχαν

και έτρωγαν κάτι απαγορευμένο. Αν αυτό γινόταν αντιληπτό, υπήρχε

σοβαρή τιμωρία. Κάποτε λοιπόν ένας καλόγερος πιάστηκε να τηγα-

νίζει ψάρια, κρυμμένος σε μια σπηλιά κοντά στο μοναστήρι. Η πράξη

του θεωρήθηκε βαρύτατο αμάρτημα και η τιμωρία του υπήρξε εξίσου

βαριά. Του γέμισαν το στόμα με κάρβουνα και του έβαλα ένα ωμό ψάρι

να ψηθεί στο στόμα του. Ο δυστυχής πέθανε, αλλά παρέμεινε η φράση

"μου έψησε το ψάρι στα χείλη".

ΜουέπρηξεςτοσυκώτιΤη φράση αυτή την λέμε, όταν κάποιος μας έχει στεναχωρήσει πολύ. Είναι

πλέον αποδεκτό από τους γιατρούς ότι η στεναχώρια "διογκώνει το ήπαρ"

αλλά υπάρχει και μια άλλη εκδοχή με ρίζες στην αρχαιότητα. Οι αρχαίοι

Έλληνες αγαπούσαν και έτρεφαν τα ζώα τους με σύκα, που τα λάτρευαν.

Όταν όμως έτρωγαν πολλά σύκα, πρηζόταν το συκώτι τους.

ΘατοκάνειςκαιθαπειςκιένατραγούδιΤο λέμε σε κάποιον που φέρνει αντίρρηση να κάνει αυτό που του ζητάμε.

Πιστεύεται ότι η φράση έχει τις ρίζες της σε κάποια γλέντια, όπου κάποι-

ος που είχε πιει αρκετά επέμενε να πιει και ο φίλος του, ο οποίος όμως

αρνιόταν. Ο πρώτος συνέχιζε να επιμένει λέγοντας «μα δεν μπορείς,

θα το πιεις» και στην άρνηση του άλλου πρόσθετε: «έλα, θα το πιεις και

θα πεις κι ένα τραγούδι».

Τομυαλόσουκαιμιαλίρα‘Έκφραση που την απευθύνουμε σε κάποιον που θεωρούμε ότι λέει

ανοησίες. Κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας, υπήρχε στην Αθήνα ένας

τεράστιος Αλβανός που περνούσε από τα σπίτια των Ελλήνων για να

εισπράξει τον κεφαλικό φόρο (χαράτσι) που επέβαλαν οι Τούρκοι να

πληρώνεται σε τακτά διαστήματα. Στα χέρια του κρατούσε ένα ρόπαλο

και απειλούσε ότι θα σπάσει το κεφάλι σε όποιον δεν του έδινε μια

χρυσή λίρα ή δύο φλουριά, όπως απαιτούσε ο φόρος. Ήταν όμως τόσο

χαζός πού δεν ξεχώριζε τα διάφορα νομίσματα, έτσι ορισμένοι Έλληνες

όταν δεν είχαν να πληρώσουν γυάλιζαν μπρούτζινες δεκάρες και του

τις έδιναν για χρυσές. Από τότε έμεινε αυτή η φράση πού την λέμε για

τούς ελαφρόμυαλους.

ΠλήρωσεταμαλλιάτηςκεφαλήςτουΤην περίοδο της Τουρκοκρατίας και πάλι, οι φόροι που επιβάλλονταν

στους ήταν πολλοί. Ανάμεσά τους και ένας φόρος για όσους Έλληνες

είχαν μακριά μαλλιά, ("φόρος ωσαύτως ετίθετο επί των ραγιάδων

εκείνων οίτινες έτρεφον μακράν κόμην") . Από αυτό το τελευταίο βγή-

κε και η πιο πάνω έκφραση, που δηλώνει ότι κάποιος πληρώνει κάτι

υπερβολικά πολύ.

ΜάλλιασεηγλώσσαμουΈκφραση που χρησιμοποιούμε για να δηλώσουμε ότι μιλήσαμε πάρα

πολύ σε κάποιον προκειμένου να τον πείσουμε για κάτι. Πιστεύεται

ότι έχει την προέλευσή της στην Βυζαντινή περίοδο, κατά την οποία

τιμωρούνταν όσοι έλεγαν πολλά, δηλαδή πράγματα που δεν έπρεπε

να ειπωθούν. Η συνήθης τιμωρία ήταν να μασήσει, ο παραβάτης, ένα

ειδικό χόρτο , που ήταν υποχρεωμένος, με το μάσημα , να το κάνει

πολτό μέσα στο στόμα του. Το χόρτο αυτό ήταν αγκαθωτό, στυφό και

αρκετά σκληρό και κατά το μάσημα το στόμα του πρηζόταν και η γλώσσα,

μάτωνε και γινόταν ίνες, κλωστές δηλαδή, όπως είναι τα μαλλιά . Έτσι

προέκυψε η γνωστή έκφραση.

Λίγες μόνον εκφράσεις, αλλά ενδεικτικές της δύναμης που κουβα-

λούν για να έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα. Εκφράσεις με παρελθόν

αλλά, ταυτόχρονα, με μέλλον!

Στηνκαθημερινήμαςζωή,σεσυγκεκριμένεςπεριπτώσεις,χρησιμοποιούμεσυχνάκάποιες

εκφράσειςπου,φαινομενικά,δενέχουννόημα.Κιόμως,είναιλόγιαμεσημασίακαιμε

μεγάληδιαδρομήμέσαστοχρόνο.Εκφράσειςμεπαρελθόν!

Εκφράσειςμε…Παρελθόν

Page 33: Aegean News · bunkering και την ναυτιλία ... H αντιπροσωπεία της Aegean συνα-ντήθηκε, επίσης, με τον πρόεδρο της Petrotrin,

ΑΝΟΙΞΗ 2009 AEGEAN NEWS 31

ΗAEGEANείναιπερήφανηγιατοσύγχρονοπρόσωπο

τωνπρατηρίωντης.Τηνεικόνααυτήσυμπληρώνουνταρούχα

δουλειάςπουφορούνόλοιοιυπάλληλοιτηςAEGEAN,

κάθεμέρα,ότανεξυπηρετούντουςπελάτες.

ΤαΠροϊόνταμας

ΚάνουντηΔιαφορά

Η Ε ι κ ο Ν Α Τ Η Σ Α E G E A N

ΑΝΟΙΞΗ 2009 AEGEAN NEWS 31

Page 34: Aegean News · bunkering και την ναυτιλία ... H αντιπροσωπεία της Aegean συνα-ντήθηκε, επίσης, με τον πρόεδρο της Petrotrin,

32 AEGEAN NEWS ΑΝΟΙΞΗ 2009

Ιστοσελίδες της Αegeanwww.aegeanoil.grwww.ampni.com

Aegean Ενέργεια για το ΜέλλονΗAegeanείναιοδυναμικότεροςόμιλοςΕταιρειώνστηνΕλλάδαπουδραστηριοποιείταιστοχώροτηςενέργειας,τωνπετρελαϊκώνπροϊόντωνκαιτηςΝαυτιλίας.ΔιαθέτειδίκτυοπρατηρίωνκαυσίμωνσεόλητηνΕλληνικήεπικράτεια,μεταφέρειπετρελαϊκάφορτίαμετονστόλοτωνδεξαμενοπλοίωντηςκαιεφοδι-άζειπελάτεςτηςμεκαύσιμακαιλιπαντικάΝαυτιλίαςμεταανεφοδιαστικάπλοίατηςσεόλοτονκόσμο.

ΛΙΑΝΙΚΗΑΓΟΡΑΜέσωτουεκτεταμένουκαι ταχύτατααναπτυσσόμενουδικτύουπρατηρίωντης,ηAegeanπρομηθεύειτουςπελάτεςτης,Έλληνεςκαιξένουςοδηγούς,μεκαύσιμακαιλιπαντικάόλωντωντύπων.Τοκαλαί-σθητο και ιδιαίτερα προσεγμένο δίκτυο πρατηρίων της Aegean έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τωνοδηγών, χάριν των υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει, σεανταγωνιστικέςτιμές.Επιπλέον,ηAegeanεφοδιάζειμεγάλουςβιομηχανικούςπελάτεςμεπετρελαιοειδήπροϊόνταόλωντωντύπων,λόγωτηςσυνέπειαςπουεπιδεικνύειστιςσυναλλαγέςτης.

ΣΤΟΛΟΣΠΛΟΙΩΝΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥΗεισηγμένηστοχρηματιστήριο τηςΝέαςΥόρκης,AegeanMarinePetroleum, αποκλειστικά με στόλο πλοίων διπλού τοιχώματος,εκτωνοποίωνταεννέανεότευκτα,είναιοφυσικόςπρομηθευτήςναυτιλιακών καυσίμων σε 12 από τα σημαντικότερα λιμάνια τουπλανήτη. Επιπλέον, με το υπό εξέλιξη ναυπηγικό πρόγραμμα 22πλοίωνκαιτησυνεχήίδρυσηνέωνσταθμών,αποτελείτοδυναμικό-τερααναπτυσσόμενοκομμάτιτουομίλουAegean.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚAΚΑYΣΙΜΑΗAegeanπαρέχειτιςπλέοναποτελεσματικέςκαιέγκαιρεςυπηρεσίεςπετρελαι-εύσεωνστουςπελάτεςτηςανάτηνυφήλιο.Ταπλοίατηςβρίσκονταισεσυνεχήκίνησηκαιοιυπηρεσίεςτηςείναιδιαθέσιμες24ώρεςτηνημέρα,365ημέ-ρεςτονχρόνο.ΗAegeanπαρέχειυπηρεσίεςπετρελαιεύσεωνστονΠει-ραιά,καθώςεπίσηςστοΓιβραλτάρ,στηΤζαμάικα,σταΗνωμέναΑραβικάΕμιράτα,στηνΣιγκαπούρη,Αμβέρσα,στοΠόρτλανττηςΑγγλίας,στηνΤέματηςΓκάνα,στοΜόντρεαλκαιστοΒανκούβερ.ΌλαταπροϊόντατηςέχουνπιστοποιηθείμεISO8217.ΗΕταιρεία,ηοποίαείναιμέλοςτηςΙΒΙΑκαιπιστοποιημένημεISO9001,βρίσκεταιστηνκορυφήτηςFOBASWhiteList.

ΝΑΥΤΙΛIΑΟστόλοςτηςAegeanβρίσκεταιστοεπίκεντροτωνεξαιρετικώνυπηρε-σιώντηςανάτηνυφήλιο.ΤαδεξαμενόπλοιάτηςακολουθούνταΚοινοτικάδιεθνήπρότυπα,έχουνπιστοποιηθείμετονκώδικαασφαλούςδιαχείρισηςISM, πληρούν τις προϋποθέσεις της SOLAS (Διεθνή Συνθήκη για την Ασφά-λειατηςΖωήςστηνΘάλασσα)καιείναισεπλήρηαρμονίαμετουςκανονισμούςτηςMARPOL.HAegeanανανεώνεισυνεχώςμενέαπλοίατονστόλοτης,οοποίοςπεριλαμβάνειμεγάληςαλλάκαιμικρότερηςχωρητικότηταςπλοία.Οστόλοςτηςμεταφέρειπετρελαϊκάφορτίασεόλοτονκόσμο,γιαλογαριασμόμεγάλωνεταιρειώνπετρελαίου,εμπορικώνπελατώνκαιίδιαφορτία.

ΛΙΠΑΝΤΙΚAΗAegeanπαράγεικαιεμπορεύεταιλιπαντικάυψηλήςαπόδοσηςγιαοχήματακαιβιομηχανικήχρήση,μετηνεπωνυμίαAEGEANκαιγιατηνναυτιλιακήαγοράμετηνεπωνυμίαALFA.ΤαλιπαντικάALFAείναι πιστοποιημένα και αποδεκτά από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές μηχανών θαλάσσης. Ταμέσαπουδιαθέτεικαθώςκαιοιυπηρεσίεςπουπροσφέρει, εγγυώνταιάριστησυνεργασίαμε τουςπελάτεςκαιεπιτρέπουνστηνAegeanναπρομηθεύειλιπαντικάσε500λιμάνιασεόλοτονκόσμο.