12 Λυμένες Ασκήσεις στην Ορμή απο τον Διονύση Μάργαρη

of 29 /29
Λυμένες Ασκήσεις Β΄ Λυκείου: Ορμή Διονύσης Μάργαρης: www.ylikonet.gr 1 Επιλογή-Επεξεργασία Ασκήσεων στον Η/Υ: Λάμπρος Αδάμ [email protected] 12 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΓΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΤΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΦΥΣΙΚΟ: ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΡΓΑΡΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ, ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ SITE ΤΟΥ: www.ylikonet.gr ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ... ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ! η επιλογή των ασκήσεων και η επεξεργασία στον υπολογιστή, έγινε από τον υπογράφοντα το site www.lam-lab.com : Λάμπρο Αδάμ Λάμπρος Αδάμ

Embed Size (px)

description

12 Λυμένες Ασκήσεις στην Ορμή απο τον Διονύση Μάργαρη Συγγραφέας: Διονύσης Μάργαργης www.ylikonet.gr Επιλογή ασκήσεων και επεξεργασία στον Η/Υ: Λάμπρος Αδάμ www.lam-lab.com [email protected]

Transcript of 12 Λυμένες Ασκήσεις στην Ορμή απο τον Διονύση Μάργαρη

 • : : www.ylikonet.gr

  1

  - /: [email protected]

  12

  :

  ,

  SITE : www.ylikonet.gr

  ... !

  ,

  site www.lam-lab.com:

 • : : www.ylikonet.gr

  2

  - /: [email protected]

  .

  F, ,

  .

  1) , (). ()

  .

  ;

  F

  1

  2

  F F

  F

  )a( )(

  2) , (). ()

  .

  ;

  F

  1

  2

  F F

  F

  )a( )(

  3) , (). ()

  .

  ;

  F

  1

  2

  F

  F

  F

  )a( )(

  4) , (). ()

  .

  ;

 • : : www.ylikonet.gr

  3

  - /: [email protected]

  F

  1

  2

  F

  F

  F

  )a( )(

  2

  2

  2

  :

  , :

  Ft

  P

  !

  1) :

  1

  2

  )a( )( 2P

  1P

  P

  F

  , .

  2) :

  2P

  1PP

  F

  1

  2

  )a( )(

  , .

  3) :

  F

  1

  2

  )a( )(

  2P

  1P

  1P

  P

  , :

  1212 PPPPP

  .

  4) :

  F

  2P

  1P

  1P

  P

  1

  2

  )a( )(

  .

 • : : www.ylikonet.gr

  4

  - /: [email protected]

  2. . ;

  . ; -

  .

  1:

  .

  ...;

  . y Fy=0. -

  , -

  .

  , F1-F2. ..

  :

  2:

  -

  , . ...;

 • : : www.ylikonet.gr

  5

  - /: [email protected]

  . ,

  , F1-F2 -

  W1x W2x .

  F1-F2. -

  ....

  (

  =Ft, t ).

  3:

  . m

  =45 , .

  .

  ,

  . . () -

  . ,

  !!!

 • : : www.ylikonet.gr

  6

  - /: [email protected]

  , -

  x:

  3. .

  , , -

  m1=0,1kg m2=0,3kg

  1=0,4m/s 2=0,1m/s , .

  i) .

  ii) .

  :

  i) :

  21 KKKo

  JJJmmKo3222

  22

  2

  11 105,91,03,02

  14,01,0

  2

  1

  2

  1

  2

  1

  ii)

  :

  21 PPPo

  x,y, ,

  . -

  , -

  , :

  2

  2

  2

  1 PPPo

  skgmskgmmmPo /05,0/)1,03,0()4,01,0()()(222

  22

  2

  11

  ( -

  x) , :

  3

  4

  03,0

  04,0

  2

  1 P

  P

  1

  2

  x

  y

  1

  2

 • : : www.ylikonet.gr

  7

  - /: [email protected]

  4. .

  2kg 45cm, -

  ( ). ,

  .

  :

  i) .

  ii) ( ).

  g=10m/s2.

  :

  , 1 2 .

  i) , ,

  (=0).

  :

  F

  t

  PB

  ( -

  ) Fx=R

  m2

  1=0, , -

  wt

  PB

  -

  :

  2/20 skgmmgt

  PB

  ii) , , -

  , , .

  , -

  , :

  +U=+U

 • : : www.ylikonet.gr

  8

  - /: [email protected]

  0+mg = 02

  1 2 Am

  smsmgA /3/45,01022

  , :

  =m=2kg3m/s= 6kgm/s.

  ,

  RmF AR

  2

  NNFR 4045,0

  32

  2

  ,

  , ,

  :

  2/40 smkgt

  P

  .

  5. .

  0,5kg , 1,25m -

  , ,

  ()=0,45m. , ,

  g=10m/s2.

  i) , -

  .

  ii) , ;

  iii) 0,5s, F

  ,

  , .

  iv) F

  , .

  v) F

  ; .

  P

  t

  P

 • : : www.ylikonet.gr

  9

  - /: [email protected]

  :

  i)

  , , , -

  :

  +U=+U

  0+Mgh1= 02

  1 21 M

  smsmgh /5/25,11022 11

  , ,

  , :

  1=1=0,55kgm/s=2,5kgm/s

  ii)

  , , , , -

  .

  +U = +U

  2

  2

  2 02

  1MghM

  smsmdhg /4/)45,025,1(102)(2 12

  , , , :

  2=2=0,54kgm/s=2 kgm/s.

  iii) , -

  , F

  , (

  ). -

  , :

  Ft

  P

  wF

  t

  PP

  12

  NNNNNt

  PPwF 1495

  5,0

  )5,2(2105,012

  iv) (....) -

  , .

  -=Ww+WF (1)

 • : : www.ylikonet.gr

  10

  - /: [email protected]

  ,

  , Ww=gd, ==0 (1) :

  WF=-Ww=-gd = - 0,5100,45J= - 2,25J.

  v) , F

  ,

  , .

  , , -

  ; , -

  ,

  .

  , -

  ,

  !

  :

  , , -

  . ,

  . , (-

  ) :

  U-U=gh1-g(h1-d) =gd=2,25J

  WF=-2,25J.

  , , -

  , F

  .

  6. .

  , m, -

  =4m.

  -

  ( ) 1.

  i) .

  ii) :

  ) .

  ) .

  ) .

  A

 • : : www.ylikonet.gr

  11

  - /: [email protected]

  iii) , , :

  ) .

  ) 1 .

  ) 41.

  .

  : i) ,

  . -

  -. 1 -

  , 2 , 1

  2 .

  ii) , -

  . ) .

  , ,

  F=0. ,

  ( ):

  Fy=0 1=w1,

  :

  Fy=0 =2+w2

  =1+w1

  =w1+w2

  .

  :

  PPa

  21 PP0

  12 PP

  , .

  iii) , . -

  , ,

  :

  PPa

  1w

  1T

  1N

  2N 2w

  N

  2T

 • : : www.ylikonet.gr

  12

  - /: [email protected]

  21 PP0

  2P0M0

  0P2

  ) .

  7. .

  =4kg

  m=1kg. -

  =0,2. t0=0,

  , 0=5m/s

  , .

  i) t1=1s,

  .

  ii) ;

  iii) , -

  .

  g=10m/s2.

  :

  i) ,

  .

  , Fy=0 =mg, ==mg.

  Ft

  , -

  :

  .kgm/s210kgm/s1-0,2mg--Tt

  22

  , , :

  T0t

  PP

  t

  01

  1=0-t =m0-t=15 kgm/s-21 kgm/s=3 kgm/s.

  0

  N

  w

  T

  T

  N

  N

  1N

  1w

 • : : www.ylikonet.gr

  13

  - /: [email protected]

  ii) :

  Ft

  , : .kgm/s2T

  t

  21

  iii) ,

  , , . -

  , . ;

  . , -

  .

  , ,

  , , .

  , : Fy=0 =w=mg,

  , , :

  Fy=0 1--w1=0

  1=+w1 =mg +g

  .

  :

  aP

  m0=(+m)V

  V , .

  .s/m1s/m14

  51

  m

  mV

  -

  :

  12,5JJ512

  1m

  2

  1K 220a

  :

  2,5JJ152

  1m)V(

  2

  1K 22

  , :

  10J2,5J-12,5JKKa

 • : : www.ylikonet.gr

  14

  - /: [email protected]

  8.

  , .

  F -

  , ke,

  ()

  F=k.

  F,

  , -, .

  F=kx, x ( -

  ). F, ,

  , . , ;

  ,

  F-x, .

  F,

  :

  2)(2

  1)()(

  2

  1 kkWF

  , , ( ),

  F, 2)(

  2

  1k , () -

  2)(

  2

  1 kU . -

  , , -

  .

  1 :

  ,

  , 2kg (

  ke

  ), k=200/m,

  1=0,4m. ,

  , x=0,3m.

  F

  F

  x

  0

  x

  kF

  0

  F

  F

  B

  2

  1

  x

  w

  N

 • : : www.ylikonet.gr

  15

  - /: [email protected]

  i) .

  ii) ;

  iii) .

  :

  iv) :

  JJkUUA 164,02002

  1

  2

  1 2211

  :

  JJkUUB 11,02002

  1

  2

  1 2222

  v) ,

  ke (

  ), -

  .

  :

  )(2

  2112

  kk

  kkWF

  222

  12

  1

  2

  1 kkWF =16J-1J=15J.

  vi) , , .... :

  -=WF+Ww+W

  , , :

  222

  12

  1

  2

  1 kkKK AB (1)

  222

  1

  2

  2

  1

  2

  1

  2

  1 kkm

  2221 m

  k

  smsm /15/1,04,02

  200 22

  x

  1kF

  12

  2k

 • : : www.ylikonet.gr

  16

  - /: [email protected]

  :

  (1) :

  222

  12

  1

  2

  1 kkKK AB

  212

  222

  1

  2

  1 kKkK A

  1122 UKUK

  - ( -

  ) . , F, -

  () , :

  UUkkW aF 2

  2

  2

  12

  1

  2

  1

  .

  2 :

  , 2kg

  , k=100/m. -

  F=20, ,

  .

  i) .

  ii) F.

  .

  :

  ,

  , F F, -

  .

  i) ....

  :

  -=WF+WF

  0-0=Fx+U-U

  0=Fx + 0- 2

  2

  1kx

  0)2( kxFx

  0 F

  0 F

  F

  F

  x

  w

  N

 • : : www.ylikonet.gr

  17

  - /: [email protected]

  x=0 mmk

  Fx 4,0

  100

  2022

  x=0 , 0,4m.

  ii) F, -

  .

  2 F=m F=m, -

  :

  22maxmax /20/

  2

  4,0100smsm

  m

  kxa

  .

  , -

  , .

  ,

  .

  , , .

  =

  +U=+U

  02

  1

  2

  10 22 mkx

  smsmm

  kx /22/

  2

  1004,0

  3 :

  2kg

  3kg k=200/m, 0,4m,

  , .

  .

  1=3m/s.

  i) .

  ii) .

  N

  w

  F

  0

  B

 • : : www.ylikonet.gr

  18

  - /: [email protected]

  :

  i) ,

  , ,

  , . -

  - -,

  -

  . . -

  :

  PPa

  22110

  mm (1)

  :

  1

  2

  12

  m

  m

  , 1=+2m/s :

  smsmm

  m/2/3

  3

  21

  2

  12

  2m/s.

  ii)

  , , :

  =

  +U=+U

  222

  22

  2

  11

  2

  12

  1

  2

  1

  2

  1

  2

  10 kxmmkx

  2

  2

  22

  2

  11

  2

  12

  1

  2

  1

  2

  10 Ummkx

  JJJJJJmmkxU 34916222

  132

  2

  14,0200

  2

  1

  2

  1

  2

  1

  2

  1 222222

  2

  11

  2

  12

  mmmk

  UxkxU 173,031,0

  200

  322

  2

  1 22

  2

  22

  2w

  1w

  1N

  2N

  1/F

  2/F

 • : : www.ylikonet.gr

  19

  - /: [email protected]

  :

  (1), , -

  0=m11-m22, .

  , 2=2m/s .

  9. .

  0,5kg

  h=3,2m , -

  2=6m/s, .

  i)

  .

  ii) -

  , .

  iii) .

  , g=10m/s2.

  :

  .

  ,

  , ,

  .

  , -

  , :

  +U=+U

  2

  12

  10 mmgh (1)

  smsmgh /8/2,310221

  i) :

  JJmghmK 162,3105,02

  1 211

  :

 • : : www.ylikonet.gr

  20

  - /: [email protected]

  smkgsmkgmP /4/85,011

  :

  JJmK 965,02

  1

  2

  1 2222

  , 2 :

  smkgsmkgmP /3/65,022

  ii) :

  )( 1212 PPPPP

  , :

  222

  1 PPP

  smkgsmkgmmP /5/)65,0()85,0()()( 22222

  1

  ,

  3

  4

  2

  1 P

  P

  :

  JJJKKK 711912

  iii) :

  wFt

  P

  , -

  :

  2/5 smkgmgwt

  P

  :

  1) JK 7 7J,

  .

  :

  skgmskgmskgmPPP /1/4/312 .

 • : : www.ylikonet.gr

  21

  - /: [email protected]

  2)

  ( ). -

  .

  10. .

  ,

  =2kg m=1kg,

  0=0,5m. ,

  1=0,2m -

  . t1 2=0,6m ,

  1=1m/s. .

  i) t1.

  ii) .

  iii) ;

  iv) ;

  :

  ( )!

  . ,

  , ,

  . 2=t,

  , : F=m22. ;

  ke F=k!!! -, ; 0,3m

  0,1m; , ! ,

  , !!!

  , :

  .... . :

  t

  P

  t

  P

  1P

  2P

  BA

  BAAF

  BF

 • : : www.ylikonet.gr

  22

  - /: [email protected]

  -=WF FBWm 2

  22

  1

  , 2

  2

  2

  12

  1

  2

  1)(k)(kUUW aFB .

  ; , . , .

  , ; ;

  . !!!!

  i) - -,

  . ,

  :

  +U=+U

  2

  2

  2

  2

  2

  1

  2

  1 )(2

  1

  2

  1

  2

  1)(

  2

  10 kmMk (1)

  , k 2.

  . .

  , (

  ) . .

  PPa

  :

  0=m2-1 2=21=2m/s

  ii) (1) ( ) k:

  2

  2

  2

  2

  2

  1

  2

  1 )(2

  1

  2

  1

  2

  1)(

  2

  10 kmMk

  mNmNmNmM

  k /75/01,009,0

  6/

  1,03,0

  2112

  )()( 22

  22

  2

  2

  2

  1

  2

  2

  2

  1

 • : : www.ylikonet.gr

  23

  - /: [email protected]

  iii) ,

  , . F -

  , .

  . .... , -

  2 , -

  3 :

  -=WF FBWm 2

  22

  10

  , :

  2

  3

  2

  22

  1

  2

  1)(k)(kUUW aFB , :

  2

  2

  2

  3

  2

  2 )(2

  1)(

  2

  1

  2

  1 kkm

  mmk

  m25,01,0

  75

  21)()( 2

  22

  2

  2

  23

  033 mmm 75,05,025,0033 .

  iv) , -

  , -

  .

  .... ,

  :

  +U=+U

  02

  1)(

  2

  10 2max

  2

  3 mk

  smsmsmm

  k/2,2/525,1/

  1

  7525,03max

  :

  1) iii) .... iv) ....

  . ( ) ,

  -

  .

  BA2

  BA

  BF

  2

  3

  BA 0 max

 • : : www.ylikonet.gr

  24

  - /: [email protected]

  2) , -

  , , -

  (....)

  ...., -

  .

  3) ( ),

  , . -

  , .

  - ( )

  , -

  , .

  11. E .

  1kg,

  F=12. -

  , , 0,2kg. -

  =0,5.

  t0=0, 2m/s.

  i) .

  ii) , :

  )

  - .

  ) 1s,

  . ;

  ) .

  g=10m/s2.

  :

  -

  , :

  0)(0 21 gmMNNFy

  i)

  F

  2NN

  1

  o

  F

  w

 • : : www.ylikonet.gr

  25

  - /: [email protected]

  :

  skgmskgmmMPo /4,2/2)2,01()( 0

  2/12 smkgFt

  PF

  t

  P oo

  .

  ii) , , :

  F

  w

  2

  NN

  1

  1

  N

  w

  2

  N

  .

  ) : w1 w2, -

  1 2 F.

  : , .

  ) ,

  ( ) ,

  . , .

  :

  : Fx= F-= (1)

  : Fx=m =m (2)

  :

  F=(+m) NNFmM

  mT

  mM

  Fa 212

  2,01

  2,0)2(

  max===mg=0,50,210=1, , -

  , . ,

  =1. (1) (2) :

  : 21 /11

  1

  112sm

  kg

  NN

  M

  TFa

  : 22

  2 /5/2,0

  1smsm

  m

  Ta

 • : : www.ylikonet.gr

  26

  - /: [email protected]

  t1=1s :

  1=0+1t1=2m/s+111m/s=13m/s

  2=0+2t2=2m/s+51m/s=7m/s.

  :

  : 1=1=113kgm/s=13kgm/s 21 /11 smkgTF

  t

  PF

  t

  P

  .

  : 2=m2=0,27kgm/s=1,4kgm/s 222 /1 smkgT

  t

  PF

  t

  P

  ) :

  smkgskgmPPPPPP oo /4,14/)4,113(2121

  :

  222121 /12/)111( smkgsmkgt

  P

  t

  P

  t

  P

  t

  P

  t

  P

  t

  P oo

  ( ) -

  .

  :

  1) , F=12, :

  tFPPtFPF

  t

  PF

  t

  Ptto

  oo

  01

  smkgskgmskgmtFPP tt /4,14/112/4,201

  2/12 smkgFt

  PF

  t

  P oo

  .

  , ) -

  :

  tTFPPtTFPTF

  t

  PF

  t

  Pt )()( 011

  11

  smkgskgmskgmtTFMP /13/1)112(/2)(01

  :

  tTPPtTPT

  t

  PF

  t

  Pt022

  22

 • : : www.ylikonet.gr

  27

  - /: [email protected]

  smkgskgmskgmtTmP /4,1/11/4,002

  2) , -

  .

  .

  12. .

  1k 2k1F

  2F

  ,

  k1=k k2=4k. , m, =2m, -

  x1, .

  .

  i) :

  ) .

  ) .

  ) .

  ii) , :

  ) 2

  1kx1

  2, )

  3

  1 kx1

  2, )

  4

  1 kx1

  2.

  iii) , ,

  1m/s2.

  :

  ) 0,5m/s2.

  ) 1m/s2.

  ) 0,5m/s2.

  iv) . , :

 • : : www.ylikonet.gr

  28

  - /: [email protected]

  )

  )

  ) .

  v) :

  ) 4

  1 x1, )

  2

  1x1, ) 2x1.

  , ,

  , .

  :

  i) , -

  F1 F2,

  ,

  F1=F2=kx1, -

  -

  . ).

  ii) ,

  :

  PPa

  :

  0=m1-2 2= 1 (1)

  ,

  -. ,

  -

  :

  +U=+U

  2

  2

  2

  1

  2

  12

  1

  2

  1

  2

  1 Mmkx

  2

  12

  1

  2

  12

  22

  1

  2

  1

  2

  1

  mmkx

  2

  1

  2

  1

  2

  14

  1

  2

  1

  2

  1 mmkx

  1k 2k1F

  2F

 • : : www.ylikonet.gr

  29

  - /: [email protected]

  2

  1

  2

  14

  3

  2

  1mkx

  2

  1

  2

  13

  1

  2

  1kxm

  ).

  iii) -

  F1=k2

  () :

  m

  ka

  21

  ( ,

  ), 122

  22

  1

  2a

  m

  k

  M

  ka

  .

  0,5m/s2. ).

  iv) , -

  , .

  PPa

  :

  0=m0-2 2=0

  ,

  . ).

  v) -

  , :

  2

  22

  2

  112

  1

  2

  1xkxk

  2

  2

  2

  1 42

  1

  2

  1kxkx

  122

  1xx

  ).

  1k 2k1F

  2F