12 Λυμένες...

Click here to load reader

 • date post

  08-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  23
 • download

  8

Embed Size (px)

description

Ορμή και τις Κρούσεις από το Διονύση Μάργαρη

Transcript of 12 Λυμένες...

 • -

  www.ylikonet.gr dmargaris@sch.gr

  1

  12

  :

  ,

  SITE : www.ylikonet.gr

 • -

  www.ylikonet.gr dmargaris@sch.gr

  2

  1. .

  F, ,

  .

  1) , (). ()

  .

  ;

  F

  1

  2

  F F

  F

  )a( )(

  2) , (). ()

  .

  ;

  F

  1

  2

  F F

  F

  )a( )(

  3) , (). ()

  .

  ;

  F

  1

  2

  F

  F

  F

  )a( )(

  4) , (). ()

  .

  ;

 • -

  www.ylikonet.gr dmargaris@sch.gr

  3

  F

  1

  2

  F

  F

  F

  )a( )(

  2

  2

  2

  :

  , :

  Ft

  P

  !

  1) :

  1

  2

  )a( )( 2P

  1P

  P

  F

  , .

  2) :

  2P

  1PP

  F

  1

  2

  )a( )(

  , .

  3) :

  F

  1

  2

  )a( )(

  2P

  1P

  1P

  P

  , :

  1212 PPPPP

  .

  4) :

  F

  2P

  1P

  1P

  P

  1

  2

  )a( )(

  .

 • -

  www.ylikonet.gr dmargaris@sch.gr

  4

  2. . ;

  . ; -

  .

  1:

  .

  ...;

  . y Fy=0. -

  , -

  .

  , F1-F2. ..

  :

  2:

  -

  , . ...;

 • -

  www.ylikonet.gr dmargaris@sch.gr

  5

  . ,

  , F1-F2 -

  W1x W2x .

  F1-F2. -

  ....

  (

  =Ft, t ).

  3:

  . m

  =45 , .

  .

  ,

  . . () -

  . ,

  !!!

 • -

  www.ylikonet.gr dmargaris@sch.gr

  6

  , -

  x:

  3. .

  , , -

  m1=0,1kg m2=0,3kg

  1=0,4m/s 2=0,1m/s , .

  i) .

  ii) .

  :

  i) :

  21 KKKo

  JJJmmKo3222

  22

  2

  11 105,91,03,02

  14,01,0

  2

  1

  2

  1

  2

  1

  ii)

  :

  21 PPPo

  x,y, ,

  . -

  , -

  , :

  2

  2

  2

  1 PPPo

  skgmskgmmmPo /05,0/)1,03,0()4,01,0()()(222

  22

  2

  11

  ( -

  x) , :

  3

  4

  03,0

  04,0

  2

  1 P

  P

  1

  2

  x

  y

  1

  2

 • -

  www.ylikonet.gr dmargaris@sch.gr

  7

  4.

  .

  2kg 45cm, -

  ( ). ,

  .

  :

  i) .

  ii) ( ).

  g=10m/s2.

  :

  , 1 2 .

  i) , ,

  (=0).

  :

  F

  t

  PB

  ( -

  ) Fx=R

  m2

  1=0, , -

  wt

  PB

  -

  :

  2/20 skgmmgt

  PB

  ii) , , -

  , , .

  , -

  , :

  +U=+U

  0+mg = 02

  1 2 Am

  smsmgA /3/45,01022

 • -

  www.ylikonet.gr dmargaris@sch.gr

  8

  , :

  =m=2kg3m/s= 6kgm/s.

  ,

  RmF AR

  2

  NNFR 4045,0

  32

  2

  ,

  , ,

  :

  2/40 smkgt

  P

  .

  5. .

  0,5kg , 1,25m -

  , ,

  ()=0,45m. , ,

  g=10m/s2.

  i) , -

  .

  ii) , ;

  iii) 0,5s, F

  ,

  , .

  iv) F

  , .

  v) F

  ; .

  :

  i)

  , , , -

  :

  +U=+U

  P

  t

  P

 • -

  www.ylikonet.gr dmargaris@sch.gr

  9

  0+Mgh1= 02

  1 21 M

  smsmgh /5/25,11022 11

  , ,

  , :

  1=1=0,55kgm/s=2,5kgm/s

  ii)

  , , , , -

  .

  +U = +U

  2

  2

  2 02

  1MghM

  smsmdhg /4/)45,025,1(102)(2 12

  , , , :

  2=2=0,54kgm/s=2 kgm/s.

  iii) , -

  , F

  , (

  ). -

  , :

  Ft

  P

  wF

  t

  PP

  12

  NNNNNt

  PPwF 1495

  5,0

  )5,2(2105,012

  iv) (....) -

  , .

  -=Ww+WF (1)

  ,

  , Ww=gd, ==0 (1) :

  WF=-Ww=-gd = - 0,5100,45J= - 2,25J.

  v) ,

  F

  ,

  , -

  .

 • -

  www.ylikonet.gr dmargaris@sch.gr

  10

  , , ; , -

  , .

  , ,

  !

  :

  , , -

  . ,

  . , (-

  ) :

  U-U=gh1-g(h1-d) =gd=2,25J

  WF=-2,25J.

  , , -

  , F

  .

  6. .

  , m, -

  =4m.

  -

  ( ) 1.

  i) .

  ii) :

  ) .

  ) .

  ) .

  iii) , , :

  ) .

  ) 1 .

  ) 41.

  .

  A

 • -

  www.ylikonet.gr dmargaris@sch.gr

  11

  :

  i) ,

  . -

  -. 1 -

  , 2 , 1

  2 .

  ii) , -

  . ) .

  , ,

  F=0. ,

  ( ):

  Fy=0 1=w1,

  :

  Fy=0 =2+w2

  =1+w1

  =w1+w2

  .

  :

  PPa

  21 PP0

  12 PP

  , .

  iii) , . -

  , ,

  :

  PPa

  21 PP0

  2P0M0

  0P2

  ) .

  1w

  1T

  1N

  2N 2w

  N

  2T

 • -

  www.ylikonet.gr dmargaris@sch.gr

  12

  7. .

  =4kg

  m=1kg. -

  =0,2. t0=0,

  , 0=5m/s

  , .

  i) t1=1s,

  .

  ii) ;

  iii) , -

  .

  g=10m/s2.

  :

  i) ,

  .

  , Fy=0 =mg, ==mg.

  Ft

  , -

  :

  .kgm/s210kgm/s1-0,2mg--Tt

  22

  , , :

  T0t

  PP

  t

  01

  1=0-t =m0-t=15 kgm/s-21 kgm/s=3 kgm/s.

  ii) :

  Ft

  , : .kgm/s2T

  t

  21

  iii) ,

  , , . -

  , . ;

  0

  N

  w

  T

  T

  N

  N

  1N

  1w

 • -

  www.ylikonet.gr dmargaris@sch.gr

  13

  . , -

  .

  , ,

  , , .

  , : Fy=0 =w=mg,

  , , :

  Fy=0 1--w1=0

  1=+w1 =mg +g

  .

  :

  aP

  m0=(+m)V

  V , .

  .s/m1s/m14

  51

  m

  mV

  -

  :

  12,5JJ512

  1m

  2

  1K 220a

  :

  2,5JJ152

  1m)V(

  2

  1K 22

  , :

  10J2,5J-12,5JKKa

 • -

  www.ylikonet.gr dmargaris@sch.gr

  14

  8.

  ..

  , .

  F -

  , ke,

  ()

  F=k.

  F,

  , -, .

  F=kx, x ( -

  ). F, ,

  , . , ;

  ,

  F-x, .

  F,

  :

  2)(2

  1)()(

  2

  1 kkWF

  , , ( ),

  F, 2)(

  2

  1k , () -

  2)(

  2

  1 kU . -

  , , -

  .

  1 :

  ,

  , 2kg (

  ke

  ), k=200/m,

  1=0,4m. ,

  , x=0,3m.

  F

  F

  x

  0

  x

  kF

  0

  F

  F

  B

  2

  1

  x

  w

  N

 • -

  www.ylikonet.gr dmargaris@sch.gr

  15

  iv) .

  v) ;

  vi) .

  :

  i) :

  JJkUUA 164,02002

  1

  2

  1 2211

  :

  JJkUUB 11,02002

  1

  2

  1 2222

  ii) ,

  ke (

  ), -

  .

  :

  )(2

  2112

  kk

  kkWF

  222

  12

  1

  2

  1 kkWF =16J-1J=15J.

  iii) , , .... :

  -=WF+Ww+W

  , , :

  222

  12

  1

  2

  1 kkKK AB (1)

  222

  1

  2

  2

  1

  2

  1

  2

  1 kkm

  2221 m

  k

  smsm /15/1,04,02

  200 22

  :

  (1) :

  x

  1kF

  12

  2k

 • -

  www.ylikonet.gr dmargaris@sch.gr

  16

  222

  12

  1

  2

  1 kkKK AB

  212

  222

  1

  2

  1 kKkK A

  1122 UKUK

  - ( -

  ) . ,