μια πρόταση διδασκαλίας στην ορμή - κρούση

of 45/45
Παπαδάκης Γιάννης ορμή - κρούση
 • date post

  30-Jun-2015
 • Category

  Science

 • view

  299
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of μια πρόταση διδασκαλίας στην ορμή - κρούση

 • 1.

2. : . 3. : : . : . : . 4. : 5. ; 1) ;2) ;3) ;4) ;5) ; 6. 7. 8. 9. 10. 1) ;2) ;3) ;4) ;5) ; 11. : , ; 12. 1. () . 2. . 13. : 1 -1 - 2 ( Kg) ( m) 1 (sec) 2 (sec) 3 (sec) 4 (sec) 5 (sec) ( sec) (m/s) (Kg.m/s) 14. 1. . 2. . 3. . , g. . 4. 1 . 15. 1. . 2. . 3. . . 4. 1 . 5. . . , F1. 16. 1. . 2. . 3. . . 4. 1 . 5. 6. , () . , . . , . 17. 1. . 2. . 3. . . 4. 1 . 5. 6. 7. 4 6 5 .: 5. . . 18. 1. . 2. . 3. . gr. 4. 1 . 5. 6. 7. 4 6 ( , ) 5 . 8. ( 1 7) . 19. 1. . 2. . 3. . gr. 4. 1 . 5. 6. 7. 4 6 ( , ) 5 . 8. ( 1 7) . 9. . x . ; 20. :2 -1 - 2 ( Kg) ( m) 1 (sec) 2 (sec) 3 (sec) 4 (sec) 5 (sec) ( sec) (m/s) (Kg.m/s) 21. :3 -1 - 2 ( Kg) ( m) 1 (sec) 2 (sec) 3 (sec) 4 (sec) 5 (sec) ( sec) (m/s) (Kg.m/s) 22. = x p m 23. - - ( ) . . !!! 24. 1. ; 80Kg 10m/s.2. (1,67x10-27 Kg) 1x107 m/s 6x106 m/s. 4x106 m/s. ; , ; 25. : 1 2 2 1. , 26. 1 p1 p2 2 : 1 1 1 p p p 2 p2 p2 1 :2 2 2 p p p : 1 2 2 1 1 2 p p 27. p p 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 p p p pp p p p p p p p 1 2 1 2 p p k 28. k p p11. , M=1.000kg, m=1kg = 1.000m/s. ; 29. k p p*14. M=1.000kg . =500m/s, . m1 =800kg 1 =1.000m/s, . . 30. p pk ; ; , : . . . . ; ; 31. 1 2F21 F12 32. 1F212F12 2 33. p p 2F12 F12 2 1 2 t :t F m mt F m aFtF mtF mta 2 21 22 21 22 21 2 1 21 2 ptF 21 2 34. , 1 !!! FptF . !!! !!! 35. ptFF .4. . m=90kg, ; ; : g=10m/s2. 36. 3. 24m/s. 0,5kg 0,03s, ; p m p p m p p p p p p p p............. . .. . .. . . . p pFtFtF 37. 10. m=100g 1 =10m/s 2=8m/s. :. .. , .. , t=0,1 s. p m p p m p p p p p p p p ............. . .. . .. . . . p pFtFtF 38. p F t p p F t . p F t p . .ptF x . = x 39. ; , . !!! ; , . . . ! 40. F p F t pt 2F1F x 1 2 41. 2 ( ) . () . 2F121F21 , : x . p F t F t F t 2 12 12 42. p F t F t F t 2 1 2 1 2p F t F t F t1 2 1 2 1 p p p p ... 1 12F121F21 43. p pk ; ; , : . . . . ; ; 44. p pk ; ; . () . ! 45. p = x . . p F t p p p = x p m 2 Newton = tF =