1.ενότητα 1 (εργασιων)

of 10 /10

Embed Size (px)

Transcript of 1.ενότητα 1 (εργασιων)

Page 1: 1.ενότητα 1 (εργασιων)
Page 2: 1.ενότητα 1 (εργασιων)
Γιώργος Μπαρούτας
Σφραγίδα
Page 3: 1.ενότητα 1 (εργασιων)
Γιώργος Μπαρούτας
Γραμμή
Γιώργος Μπαρούτας
Γραμμή
Γιώργος Μπαρούτας
Γραμμή
Γιώργος Μπαρούτας
Γραμμή
Γιώργος Μπαρούτας
Γραμμή
Page 4: 1.ενότητα 1 (εργασιων)
Γιώργος Μπαρούτας
Σφραγίδα
Page 5: 1.ενότητα 1 (εργασιων)
Γιώργος Μπαρούτας
Σφραγίδα
Page 6: 1.ενότητα 1 (εργασιων)
Page 7: 1.ενότητα 1 (εργασιων)
Γιώργος Μπαρούτας
Σφραγίδα
Γιώργος Μπαρούτας
Σφραγίδα
Page 8: 1.ενότητα 1 (εργασιων)
Γιώργος Μπαρούτας
Σφραγίδα
Page 9: 1.ενότητα 1 (εργασιων)
Γιώργος Μπαρούτας
Γραφομηχανή
βρίσκεται γίνεται μετακινούνται αρχίζει τοποθετούνται πετυχαίνει δημιουργεί ενθαρρύνει χρησιμοποιεί κινείται
Γιώργος Μπαρούτας
Γραφομηχανή
βρισκόταν (ε) γινόταν (ε) μετακινούνταν άρχιζε τοποθετούνταν πετύχαινε δημιουργούσε ενθάρρυνε χρησιμοποιούσε κινούνταν
Γιώργος Μπαρούτας
Γραφομηχανή
θα βρίσκεται θα γίνεται θα μετακινούνται θα αρχίζει θα τοποθετούνται θα πετυχαίνει θα δημιουργεί θα ενθαρρύνει θα χρησιμοποιεί θα κινείται
Γιώργος Μπαρούτας
Γραφομηχανή
έχει βρεθεί έχει γινεί έχουν μετακινηθεί έχει αρχίσει έχουν τοποθετηθεί έχει πετύχει έχει δημιουργήσει έχει ενθαρρύνει έχει χρησιμοποιήσει έχει κινηθεί
Γιώργος Μπαρούτας
Γραφομηχανή
βρέθηκε έγινε / γίνηκε μετακινήθηκαν άρχισε τοποθετήθηκαν αν πετύχει να δημιουργήσει να ενθαρρύνει για να χρησιμοποιήσει να κινηθεί
Γιώργος Μπαρούτας
Γραφομηχανή
θα βρεθεί θα γίνει θα μετακινηθούν θα αρχίσει θα τοποθετηθούν αν (θα) πετύχει θα δημιουργήσει θα ενθαρρύνει θα χρησιμοποιήσει θα κινηθεί
Γιώργος Μπαρούτας
Γραφομηχανή
είχε βρεθεί είχε γίνει είχαν μετακινηθεί είχε αρχίσει είχαν τοποθετηθεί είχε πετύχει είχε δημιουργήσει είχε ενθαρρύνει είχε χρησιμοποιήσει είχε κινηθεί
Γιώργος Μπαρούτας
Γραφομηχανή
θα έχει βρεθεί θα έχει γίνει θα έχουν μετακινηθεί θα έχει αρχίσει θα έχουν τοποθετηθεί θα έχει πετύχει θα έχει δημιουργήσει θα έχει ενθαρρύνει θα έχει χρησιμοποιήσει θα έχει κινηθεί
Page 10: 1.ενότητα 1 (εργασιων)
Γιώργος Μπαρούτας
Σφραγίδα