ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ -ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β'

of 44 /44
M·ıËÌ·ÙÈο Eã¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ TÂÙÚ¿‰ÈÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ã Ù‡¯Ô˜

Embed Size (px)

Transcript of ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ -ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β'

  • 1. M ET

2. YPAEI , , , , KPITE-AIOOHTE , , , EIKONOPAHH , - IOOIKH EIMEEIA , YEYYNO TOY MAHMATOKATA TH YPAH KAIYEYYNO TOY YOEPOY , EYO , POEKTYTIKE EPAIE ACCESS T A.E. ... / / 2.2.1 / 2.2.1.: O OO . O ... : N M O M 75% 25% . 3. OO O OO ANAOXO YPAH: ME T OPANIMO EKOE IAKTIKN BIBINAHNA 4. E 3 14 10, 100, 1.000 6-7 EA 15 1 1 1 ( 10 , 100 , 1.000 )8-9K 16K 10-11I 17E 12-13M 18K 14-15A 19 16-17E 1 20 18-19 Y T1 6-7 - M 21O 20-21 Y - O 1.000.0002 8-9 22-233 O 1.000.000.0003O 10-11 A 4 12-13B Y 5O 14-156E E 4 16-17 1 18-1922 24-25 23 26-27E 2 - - 24K 28-297 20-21I - 25 30-318 M 22-23E , . /, . A 26T ;32-339 24-25 - A 27 34-3510 26-27 H 28H 36-3711 28-29 - E 2912 K 30-31 38-39 440-4113 H 32-332 34-354 5. E 5 M : ()30 6-7 M : ()31 B 8-9E 7 M : 32 T 10-11 E ()41 O 32-3333 O 12-13 E 42 E () 34-3534 14-15 E 43 E ()36-3735 ;16-17 K - 44 38-395 18-19 - 45 X40-417 42-43E 6 E 836 20-21 A K 2, 5 10 46 6-737 22-23 - ()38 K , E.K..47 ... E 24-25 A - 39 48 10-11 26-27 - ()40 - 49 12-13 28-29 - M6 30-3150 14-158 16-17E 9 M 51 H 18-19 52 H 20-21 O 53 22-23 ()54 24-25 A 1.000.000.000 55 26-279 28-295 6. 14 10, 100, 1.000. 580 . - 100 ; : :. ; E . 10, 200 . 100, 8 .1 110 . 101 30.000.. 1000. . . 3,5 . x 100 = 35 . 108,2 . : 10 = 108,02 . 0,325 . x 10 = 32,5 . 0,400 . x 1.000 = 400,000 . 6 10, 100, 1.000. - . 7. E 3. 1 () 3.000 , : 10 .; 100 .; 10 ; 1 ; 1 300 , : 1 100 .; 1 ; 10 ;. ; : 100 = 3,25 . : 100 = 151,50 . : 100 = 381 . : 100 = 4,8 . : 100 = 3,01 .. : 3,5 : 100 0,035 x 1000,0035 x 1.000 0,035 x 103,5 : 10 0,0035 x 10E . : ; 7 8. 15 A 1 , 1 , 110 100 1.000. ; E: 0,7 8 1.820 . 10 2 .. 2 . . O 7 . ; 10. ;2 10 . ..................................... . : ........................................................................................................ ........................................................................................................ ......................................................................................................... . 8 3,50 10 10 : 8 ( ). 9. E 3. . . O - . - , :-- - -..... -..... - ..... - ..... -E-- ..... -..... - ..... -..... -11 - .O . 1 .10 . 96 . 1 K. 77 . 10 . 9 10. 16 K . 8 40 ., 1 ;. :1 10 1 20 11 10 20 ; ....................................... 1. H : 8 ..........1 4 , ;. :1 M 2 . ; .................. 1 ;21 M 5 . ; .................. 1 ;51 1 2 5 . ;......00,5 1 1 2 = 1:2 =....- .10 . . 11. E 3. , 1, : 121054 : 0 1 1 :____ __ ____ __ __ __. : 118 1 + =1 + =2 +=2 + =1 3 10725 ; ............. E :. . : 1 1 1 111 1+ + + 2 3 3 4 100 1.000101 1 1 1 1 11 1+ + ++ 10 211 225 2550 50 1 17 1 1 11 1+ + ++ 7 2 49 715 3045 90 E : 11 12. 17 I . : 1= 5 2= 10: 30 ., -;. :...... ...........15..... = 10 1.000.....30............... .....8 ..... =..... 100 ......... ...... . : x2 x 103 6742 8== ====8 16 95414 x2 x 10 : . 12 . 13. E 3. ; . 100 : 1.000 , 1 , 10 , 10 150 1.50015 15 1505 : 15 ,30 , 500 , 10 41123 246 410 410. ( ); . 13 131.300. . . - 101001.000 : .....,..... . .....,..... . .....,..... . T 75750 7,5. .. : 100100 10 .....,..... . .....,..... . .....,..... . E .. : 2,16 0,057,7 ..... ..... ..... ..... ..... .....= = = ..... ..... ..... ..... ..... ..... E .. ! 4 ( ): 2 60, = . 13 14. 18M . ; : : .......... O 3 . . 4 : - O T 4 . .5. - :3 ... 9 = 3 : 8 = 0, ...= .....8 . 10001571 = ......... = .....98 T : 0 1,00 8 15 9 . ;8 15 912 820 7: 16 92515 ................, ...................................................................... ................, ......................................................................... , , . 14T . 15. E 3 ............................................................. - .1216 ..... ..... ............... ..... - : ............................................................ ..... .......... ..... .......... ........... : 12 : 15 = 0,6 25 : 40 = 0,8 . ; . . ; 15 16. 19 2. . 9 4 . O . , ; : 2 1 92= 4, = ... = ... =49 9 99 :. , . :2 3 A 3 A 7 , , ........... . ........... ..... . ..... . . : 25 3 . 9 . H Z ; ............... O M ; ............... ; ............... ; ............... . . . 16 17. E 3. : 2 2 T: ; 3 3T :Y ;Y ; 1 ; T : 33. . -55 .6 18 , . : : : :3. 3 , 1,5 8 1 ; 17 18. 20 . . : : 1 1 1 1 126... ... + + 12 12... ... 12 6 18 ... ... ... ... :+ =+ = 12 12 12... ... ... ... 66 1... ... 1+=1 1+ 1,5 = 0, ... 12 12 2... 100 : . .4 1 4 8 14 8+ = + = += +==9 3 99 9 15 30 1515 15 4 2 33 =16 =3 8 4 9. . 3 3 1 1 9 4 4 7 7 4 4 6 6 1 231 2 2112418 + : M 18 , , . 19. E 3. . 1,7 1,1 3,5 1,35 3 1 5 2,7 3 7,7 7,7 42(6 x 6 + ) 1.00,5 018 100 100 : 2028 ) + 1. 0028 (7 140 :2 ,521. . 113 1+ = 1,15 2 1 226 3 1 2 3 1 = 2,02 + + =2 3 4 4 42. . 15 2 .30 ; 3 (100 ), - 4 ; 19 20. 21 : M . ; 5 ;. ... . - ; APIAIANNINA 22 20 18 18 16 16 14 14 12 12 10 108:00 11:00 14:00 17:00 20:00 8:0011:00 14:00 17:00 20:00 ; . 2 : .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. - .H , 20 . 21. E 3. - 131 , , ;: 137 .: 133 . : ..... . - ;. T 8 . O - , .O. T . 1 .O. 2 T ; 3 4 5 - 6 .O.; 7 805 10 152025 30 MAHTE T TAH . .O. ;:. O .O. . , :.O. 12,53 0,50,251,25..............1 5 2 2 3 .............. ..............2 2 41 4 3 0,5..............3 ..............2 221 22. E 3K 14-21. ... - ; . ; . ;. ; .1102 16 103156 48 30 ; .1 0,12535 1,075 = 1: 8 = 35 : 20 8201,025 1,75 ; E :7 19 39 39 19 71 18 20 40 40 20 8. , .1 12 4 142 + +=1 + +=1=1 13 65 10 53 526320 14 + =2 + =2=2 11235 10 7 1412. . . 66 (14 8) + 8 14 x8 120 110 88120 118 3(16 : 8) + :831,52,58 16 :88 324 2 2 64 872,50(72 x 9) + (0,50 x 9)x9 640 660 648 652,5 (72 : 9,90) + (0,50 : 9)72,90 :98 8,5 8,508,10- 22 . 23. EN OTHTA 3. :2+ 4 + 3,8 : 10 0,7518 :1,5 9 4,50+ 0,:855x0,01 21 73. 45 . ; 10. B . 10 1 : . 25 5 3 2 : . 816 ; E.. 1 ; 2 3 6 2 (2+1 ) 3,84 5,40 ()()():Y : () () ()23 24. 22 . T 50 . . - : 100 50 32%N 10% 40% M 18% ;. : 18 ... 20 100 ...% ...,... ...30 ...% ...,... ... 100 ... ... 125 0,125 ... ... ... ... 20% ...,... ... ...45 45% 0,45 100 . 24 . 25. E 4. . 40 0 50 9.00 : 15% : 3% :12% : .......... : ............................... : .............. : ........ : ......................... : ......... . , 3 - :40 50 50 12 3 . 10% . 20% . 30% 3 . ; ,. O 76% , 1% - . ; .. : 76 76% 0,761003 17675 0,45 0,9 0,08 0,09 10 10 1.00076 76% 0,7610025 26. 23 . : ........ 30% . ;. : 100% 70% 68% 0% ; ; . 26 27. E 4. - 4%. ;1 .400 . 1 1 1.000 .. . 30% - 15 . ;. 60% - ( ). 150, ; 30 20 , : ; ;. O O 10 . 40% , O; 27 28. 24 - . ( ). ; ............................................................................... :........ . ........ ......... . ........ ......... . 4,5 ......... ......... ......... .3,5 ......... . ........ ......... .6 ......... . (- ).. : . 28 . 29. E 4. ; E: ..................................................................................................................... . . E . .. . 60 . 20 . ; E:....................................1,20 . 90 . 50 . 1,50 1 80 . . ;Y : ; ; 29 30. 25 I .Y . : ; ; ; .. , . Y : : ...... :.......... + . 30 . . . 31. E 4. AB E K I H Z : ; ................ .. ; ................ .. ; .............. .. ;................ . : , 2 2 : : ; ..... .. ; ...... .. ; ..... .. :H 4 .: : 2 .M 4 ,5 . : K 6 .I - . 31 32. 26 E , ., . . .. 4.. : 25 .. 24 .. 7 ..1. () -5 . . ................ . . 32 . 33. E 4. . 1 . x 1 . = 1 .. 1 . x 4 . = 4 ..1 (1 . x 1 .) : 2 =2.. 1 . x 2 . = 2 ... 12 .., - ; . 6 , ; B . 33 34. 27 -A 3 1. ;4 5 : ................ :3 1 1 3 = ................ = ................4 5 5 4 . 3 1 x 4 5 ................1 1. : 10 ; 1010 1 1 x = 0, ......10 10 :1 1 x . 10 10 1 . .2 3521 1 10 5 = ........ 10 100 = ........ 2 2 = ........ 0,2 x 0,6 = ........ 0,5 x .... = ........ .... x .... = ........ ................ ........H . 34 . 35. E 4. :) 3 201) 3 41) 22 5 1 ) 125 8 1 5 605 810 118 125 ... ... ) ... , ...) ... , ... ... ...... ... ) ... , ...) ... , ...... .... . 4 . 2 3 . 69 10 . ; ;. T - Action Aid (www.actionaid.org). 252 . 112 . T T. 1233 T; ; 35 36. 28 . , .2 2 1 : 1 = ....... : 36315 :2 4 1 = ....... 3 6 6 4 811 : 15 : 10 100 5 412 3 : 1 . : 3 . 41225 100. ... E. 0,2 : 0,2 22 2 2 1 0,2 x 1 = 0,2 1= :10 1010 10 0,4 : 0,2 = ............................................. 4 : 210 10 0,40 : 0,2 = .... : ........ .... 2,20 : 0,2 = .... : ........ .... .36 37. E 4. . 1 5 , = .5 1,8 ;. . (). 3,5 : 0,55 35 35 5 = 7 7 x 0,5 7 = : 10 10 10 10 9,9 : 1, ..... 99 : 11 = 9 10 10 0,80 : ..... 8 ....= 8 : 10 10 1,50 : 0,25 150 25 = :10 100. (, ), , ; E . : =2 :=3 :=5: = 60 : 30 =2 :=3 :=51 : 2 = ...,... : ...,... =2...,... : ...,... =3...,... : ...,... =5 15,4 : 30,8 = 4,2 : 2,1 =2 ...,.. : ...,.. =3...,.. : ...,.. =5 ...,.. : ...,.. = 60304...... : =2:=3:=5: = 10102 2 37 38. 29 E. - . O 1.400 . 1 400 ., ; : ................ Y : .. 2 . 688 .2 . 3 ; : ................ : .. 21,60 , 2,5 ; : ................ Y : . - . 38 39. E 4. O . 4 3 1 . -10 ; : ................ : : 12 . E 9. . 10 3 . , . 91 1 ... 102 51 . 1 . ;2 5 . 39 40. E4 K 22-29. : 35% : , , . . 2 ;. ; 1 .. :............... ))) 36.......... : ) ..... % ) ..... % ) ..... %. .1 3 1 2x = =3 156 331 22 455 9 1839 24 12; .39 24 12 3 918 39 3 :: :24 12 24 2412 24o ; ..............- 40 . 41. EN OTHTA 41. . 15 2 ; 3 :2 3 ..... = :5 4 .... 12508 1= 1= 1= 34009. O . 21 4.032 . 4 15% . ;79 10 . ; ;. . , - 1991, 200 . 2001 4% - 1991. 2001;. ; A ABB :41 42. 1 . 1 .K 1, 7, 8, 11, 25, 2642 43. K 7, 2643 44. , - . , - . - 7 1129 15/21 1946 ( 1946, 108, ).BIBIOHMO , (copyright), , .