Πληροφορική Γ΄ Γυμνασίου - Ενότητα 1

of 28 /28
°’ °Àª¡∞™π√À °’ °Àª¡∞™π√À ¡ ¡ 1 1 : : ° ° Ó Ó ˆ ˆ Ú Ú ˙ ˙ ˆ ˆ Ù Ù Ô Ô Ó Ó ˘ ˘ Ô Ô Ï Ï Ô Ô Á Á È È Û Û Ù Ù ˆ ˆ ˜ ˜ Â Â Ó Ó È È · · Ô Ô Û Û Û Û Ù Ù Ë Ë Ì Ì · · Ú Ú Ô Ô Á Á Ú Ú · · Ì Ì Ì Ì · · Ù Ù È È Û Û Ì Ì ˜ ˜ ∂º∞§∞π√ 1 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ŒÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ∞ÏÁÔÚ›ıÌÔ˘ Î·È ÛÙÔÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi.................... 176 ∂º∞§∞π√ 2 √ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ¶Ú¿ÍË.......................................................................... 186 enotita-°1 11/9/2006 11:46 Ì ™ÂÏ›‰·175

Embed Size (px)

Transcript of Πληροφορική Γ΄ Γυμνασίου - Ενότητα 1

  • 1. enotita-1 11/9/2006 11:46 175 1: 1 .................... 176 2 .......................................................................... 186

2. enotita-1 11/9/200611:46 176176 1: 1 - , (.. ) . , , - . - , . . ; ; ; , , , . , ,1.1 , , ,. , , - ,. , , , : , , - , , - . - . , , - . , , , , , - . : , , , - , , : - . - . : 10 ;, 10 ; - , : ;, , ;, , , 15 20%;. 3. enotita-1 11/9/2006 11:46 177 1: 177, , . , . , - . . . . , - . . . - . , (..: ) (..: ). , - , - . . : 1 2 . - 11 , ; : 22 , 22 !, . , . ,, ( ). , 3-9 -, 3-9=-6. . . , . , . . , . , - . , - !. , . , ( 1.1), , -. 4. enotita-111/9/2006 11:46 178178 1: 1.1. . . - , - . , , . , -, . - - ., - , ( , - ). , - , . , , - . .1.2 , , . , - . -, . - . -, , - (instructions) i. , , , , . 1. 2. 2. 3 4 . 3. , . 4. . 5. . 6. . 7. . 8. 10 . 5. enotita-1 11/9/2006 11:46 179 1: 179 9. .10. .11. .12. 20 .13. 2 .14. .15. 3 . :1. , 9 ;2. 7 8;3. , 4 ;4. 1 2, ;1.3 . , . , . , . , , . . - . - . . , , -, . , . , , , (), - . 10 10 [- _] : [_] , - ! , - 6. enotita-1 11/9/2006 11:46 180180 1: . , , - ( , 10 .). Mo- , ( hammed ibn-Musa al-Khu- ), , , .. warizmi (780-850 ..) - , , - . - . - . - - -, , . al- , gorismus, - : - 1 : , al-Khuwarizmi ( - - Khu- . , warizmi). 17 , . - - . ; , , (al- , - gorithm). . : 1 , 1 , 1 , , 2 . : . . : , . - , , 1.1. . - 1.1. - . : 9. .1. .10. .2. . 11. .3. . 12. .4. .13. .5. .14. .6. . 15. 7. .16. .8. .17. . 7. enotita-1 11/9/2006 11:46 181 1: 181 () : . 2 64 - , . - , - , ; : . 4 . , - , - , , . 4 4 90. , -. 90 : - . . , - : - (1. 5 . 2. . 3. 5 . ). -4. . 5. 5 . -6. . -7. 5 . . - -. , , . . . - - - . - . ( - . , , , : 3 . 2 , 7 3 , 15 41.4 31 5 -)., - . --, , , . - . ; - - 64 . , , , . - , - .. 8. enotita-1 11/9/2006 11:46 182182 1: - , . , , , ( 1.2). - , , () , . ( 5.2 ). - , . , - . - , , , - .void DisplayBlock(SBlock Block){if (Block.nY < 1) return;RECT rcBlock = g_rcBlock;rcBlock.left = Block.nColor * BLOCK_DIAMETER;rcBlock.right = Block.nColor * BLOCK_DIAMETER +BLOCK_DIAMETER;g_pDisplay->Blt( (DWORD)Block.nX * BLOCK_DIAMETER - 2 , (DWORD)Block.nY * BLOCK_DIAMETER , g_pSecondarySurface, &rcBlock ); } 1.2. ( ). 1.5 . - - . - , (, , ..) . . , - , . , , . , , - . , - , 0 1. - , 9. enotita-111/9/2006 11:46 183 1: 183, 0 00000000 1. , .. 00000001 3+5 , 00000010 0 1. 00000110. , -00000000 00100000 ( 1.3). , ( - 1.3. - ) . , . , , - ( ,, ..) ( , ..). - Visual Basic, Logo, Pascal, C++, Java . , : , . - . 1.4. - - . - ( ), . , . - . -, . , - , . -, . , Logo - " - . 1.5. MWorldsPro -, . - . : , 10. enotita-1 11/9/200611:46 184184 1: - , 0 1 ( 1.3). - . - , - . . , , 0 1( ). , 0 1 , . . 0 1 : . (compilers) c - 0 1, . (interpreters) , -i . Logo, , . - 0 1 ( ) ... 1.3. ... , . , , , , . - - , , . , , . - , , . , , , . - , , . , . . 11. enotita-1 11/9/2006 11:46 185 1: 185 : Logo. Logo . Logo. - , - . Berkeley Logo, ( 1.4) MSWLogo , Multi-Logo - ( 2000). 1.6. To ( : - , ..). 1. , ; 2. ; 3. ; 4. ; 5. ; 6. ; 7. ; 8. ..; 12. enotita-1 11/9/2006 11:46 186186 1: 2 , Logo. Logo . o - MicroWorlds Pro. , - Logo . MicroWorlds Pro , Logo , Logo . Logo; ; ; - Logo. - , 2.1 MicroWorlds Pro Logo, , ,MicroWorlds Pro : , , ( 2.1). , , - , Logo. () - nter, , . 2.1. MicroWorlds Pro 13. enotita-1 11/9/2006 11:47 187 2: 187 . , ., . - . , - Logo, .2.2 () - . -, 40 , -. -, . (1 -), , - . -, 200 : 25 = ;. Logo ; : 200 / 25. 200 : 25 . . - , . . 5 + 12 - 28 17 . - 12 * 13 112 / 4 ( ): + 2 3 , , * - / .: , - , - : ,, , , . , .: , - - . : 5+3 5+3, - +. . : 2.2. 14. enotita-1 11/9/2006 11:47 188188 1: 1. ) ____,. 12 / 2 * 3 ) ____ ) ____;. (12 / 2) * 32. -. 12 / (2 * 3) ; , , . , , - ". . : ............. ........................................... "2+3: ...................... , - . "2+3 2+3 , 2+3 . - . , , - ; , [ ]. [ ]. ( ). . , , - ; , , : 8 , 8 200 / 25; , ( ). ( [ ] 200 / 25 "). ; MicroWorlds Pro . 2.3 . - - , - . MicroWorlds Pro . . [] - . . - [ ] . . - [] . 15. enotita-1 11/9/2006 11:47 189 2: 189[ ?] . - , . , ( , , , ) , . , - , .([ ] [! .]) -, . : 1. : [ :] 2 2. , 3456. - Enter . 3. , ;2.4 Logo Logo. , - : Logo . :. , , . - , , : () : . () : - . () : . () : . - . - (): - . , , . -. - (): . (): - 100 - . . 16. enotita-1 11/9/2006 11:47 190190 1: . - , . , 100 , - . : 100 90 100 90 100 90 100 90 ( ). - , 100 90 - . . 2.3. : _ [ - ]. : 4[ 100 90] , . - - - ; (, ) . :1. , 200 : .............................2. , : 4[ 100 90] 360 4 . - 360:4=90 . , , , , 2.4.3. ; 360[ 1 1] 17. enotita-1 11/9/2006 11:47 191 2: 191 2.4. Logo2.5 - . . - (), . - , - . - : _ 1 2 ( 2.5) -, 100. 2.5. . 18. enotita-1 11/9/2006 11:47 192192 1: . Logo -. 1 : , - , . - - , - , -, . , . 2 : 10 [ 36] 2.5. . 10 36 , . 2.6 , - , . , 50 , : 4[ 50 90] , 150, : 4[ 150 90] ; . - : _ : 4 [ : 90] , 50 : _ 50 , . 50 : 50 . _ , . . 19. enotita-111/9/2006 11:47 193 2: 193 _, - 80; ..... . - . , , , . , . , . , , : . -, , . Logo, , :. - , , ". () , - "_ _. - , , 2 : "X 2, : "X " 2. , : _________________________; ; 2.6. 2.6. . () , , . 20. enotita-1 11/9/2006 11:47 194194 1: 1. ) - . ) , - ...2. - ; . " " : .. " .. " .. " " ( [ ] :) . "X 3 12 + 5 * (:) .. 2 * 5 (:) * 4 .. "X 8 14 + 2 + (:) / 2 .3. : " 1 : 9[ " : + 1 :] ; " : + 1, - .4. - .5. .6. 4 , - ( 2.7). . , 2.7. 2.8. , , . . 21. enotita-1 11/9/2006 11:47 195 2: 195 - 0 200 ( 2.8). , , - ( 2.7). , 2.9. 2.8. - .2.7 - - . , , .1 , . , . , ., , 2.9. - , : , . , . , , -, . , , ( 2.10). :1. .2. .3. , (. ), .2 . , - x : 2.10. x, x > 0, 0, x = 0 -x, x < 0., , , : x. 22. enotita-1 11/9/2006 11:47 196196 1: x 0 -x ( -1*x) x. Logo : [ 1][ 2] , . ( ), - . . : = : = 5 > : > : < 5 < :? ? [RAM R..M.] : : : < 0[ ( [ : ] (-1) * :)][ ( [ : ] :)] (: < 0 ) , , . , [ ( [ : ] (-1) :)], :. , , - . 1. . [ - , ] ? [RAM R.A.M.] [ [!]] [ [ - ]]. .. : ? [RAM R...] 2. , 1 100. , : 23. enotita-1 11/9/2006 11:47 197 2: 197 . - , / 10. , , . : "1 1 + 100 "2 1 + 100 ( [ ] :1 [] :2 [?]) = :1 * :2 [ ( [! ] / 10 "! )] [ [ !]] . , - . .. , - . 3. - *+=0.2.8 Logo 1 . 1: . , 1 100. 2: . - . 3: , , ,, . - . , : - . - . 4: , . 24. enotita-111/9/2006 11:47 198198 1: : . , , - . . , . . ": : . + . , : .: , . 2 . - , . . . 1: - . 2: , , - . 3: , , Shift . 25. enotita-1 11/9/2006 11:47 199 2: 199 1, 2, 3 , , - . , ..: , - . - . . [ ? " " [ [ ] ] [, 7 3 1 , " 8]] - . : ? " ", , - . . , .: , . ; . - 90 . - 90 . 26. enotita-111/9/2006 11:47 200200 1: . , . . (, , ) . . . ., - -. Logo - MicroWorlds Pro. - 1. . - . - 1 .2 .3 , .4 .5 .6 .7 .8 , .9 . 10 .2. MicroWords Pro. (- : , .) 2[ 30 90] 30 90 4[ 2[ 30 90] 30 90]3. .. 1. 45 100 90 100 90 100 90 100 90.2. 45 100 90 100 100 90 100 27. enotita-1 11/9/2006 11:47 201 1: 201 . 3. 45 100 90 100 90 100 90 100 1: 1. ; ; ;2. / .3. : , 7 4 . 9 ;4. , .5. , . - ;6. - .7. : . . . . ; 2: 8. , , MicroWorlds Pro - Logo. : (), (), (), (), . . . : , (). , - . , . ... " : 0 2565105 5 35 75 1159 45 85 1251555 95 135 . : 105 (.. 100) , (.. 5) . 28. enotita-1 11/9/2006 11:47 202202 1: 1. , , . 2. ; - ;