Σημειώσεις SAP2000v10 Παν.Κύπρου

download Σημειώσεις SAP2000v10 Παν.Κύπρου

of 48

Transcript of Σημειώσεις SAP2000v10 Παν.Κύπρου

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  1/48

  SAP2000

  Version 10

  , 2006

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  2/48

  SAP2000

  .

  http://www.eng.ucy.ac.cy/Archimedes/SAPV10.pdf

  60/25 60/25

  60/25 60/25

  60/30 60/3060/30

  1-

  : =21 GPa

  Poisson : =0.2

  2- V4 15/3/06

  1

  http://www.eng.ucy.ac.cy/Archimedes/SAPV10.pdfhttp://www.eng.ucy.ac.cy/Archimedes/SAPV10.pdf
 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  3/48

  3-

  - :

  5.60 kN/m

  1:

  2:

  - :.. 7.00 kN/m

  - ... : 1.35G + 1.5Q- ... : 1.0G + 1.0Q

  :

  :

  1..

  2..

  3..

  2

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  4/48

  () :

  - W,G + 0,3Q /g , :

  W,G + 0,3Q : G + 0,3Q

  - .

  :

  - () - constrain

  8:

  :

  g = 0.16g

  = 0.05

  q = 2.5

  2000 SPECTRA

  0

  0.1

  0.2

  0.3

  0.4

  0.5

  0.6

  0.7

  0.8

  0.9

  1

  1.1

  1.2

  1.3

  1.4

  1.5

  1.6

  1.7

  0.0

  0.2

  0.4

  0.6

  0.8

  1.0

  1.2

  1.4

  1.6

  1.8

  2.0

  2.2

  2.4

  2.6

  2.8

  3.0

  3.2

  3.4

  3.6

  3.8

  4.0

  T (sec)

  SA

  (%g)

  4-

  - 1.00G + 0.30Q +

  :

  - :

  1.

  - :

  2. , (i) (ii)

  .

  3. .

  3

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  5/48

  .

  :

  THESSALONIKA EARTHQUAKE

  20:03:21, JUNE 20, 1978

  Time [sec]

  3029282726252423222120191817161514131211109876543210

  Acceleration[m/sec2]

  1.2

  1

  0.8

  0.6

  0.4

  0.2

  0

  -0.2

  -0.4

  -0.6

  -0.8

  -1

  :

  1. 8.1 sec.

  2. .

  3. .

  4. .

  4

  http://www.eng.ucy.ac.cy/petros/Earthquakes/Thessaloniki_City_HoVERT_Accelhttp://www.eng.ucy.ac.cy/petros/Earthquakes/Thessaloniki_City_HoVERT_Accel
 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  6/48

  SAP2000 ,

  ,

  .

  .

  .

  . ,

  .

  . .

  .

  GIGO = Garbage n Garbage Out .

  5

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  7/48

  SAP2000

  .

  S2K (

  frame1.s2k) manual

  CD-R .

  SAP2000.

  file Import

  :

  SYSTEM

  DOF=UX,UY,UZ,RX,RY,RZ LENGTH=m FORCE=KN PAGE=SECTIONS

  JOINT

  1 X=0 Y=0 Z=0

  2 X=2 Y=0 Z=0

  3 X=1 Y=0 Z=0

  RESTRAINT

  ADD=1 DOF=U1,U2,U3,R1,R2,R3

  ADD=2 DOF=U2,U3

  MATERIAL

  NAME=BETON IDES=N

  T=0 E=2.8+07 U=0.2

  FRAME SECTION

  NAME=BEAM MAT=BETON SH=R T=.6,.25 A=.15 J=2.30675E-3 I=.0045,7.8125E-4 AS=.125,.125

  FRAME

  1 J=1,3 SEC=BEAM NSEG=4 ANG=0 JREL=R3

  2 J=3,2 SEC=BEAM NSEG=4 ANG=0

  LOAD

  NAME=LOAD1 SW=0

  TYPE=FORCE

  ADD=3 UZ=-10

  NAME=LOAD2 SW=0

  TYPE=DIST

  ADD=1 UZ=-5

  COMBO

  NAME=ALL

  LOAD=LOAD1 SF=1

  LOAD=LOAD2 SF=1

  END

  .S2K

  6

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  8/48

  File Open

  7

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  9/48

  SAP2000 v10 3D

  -

  **

  SAP2000

  -

  ,

  .

  8

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  10/48

  File New Model

  , .

  (grid)

  (grid),, .

  :

  9

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  11/48

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  12/48

  Define Frame sections

  Add New Property

  (Material)

  Add Tee

  (Material) .

  11

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  13/48

  . 3

  .

  :

  1. 2. 3.

  : View Set Display Options

  Local Axes Frames.

  (Set Modifiers)

  .

  1000

  . .

  12

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  14/48

  13

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  15/48

  SAP2000

  14

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  16/48

  15

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  17/48

  Assign Frame Frame Sections .

  16

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  18/48

  , Assign JointRestraints

  .

  17

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  19/48

  3D View .

  Display Options (CRTL+E) Extrude View

  .

  .. ,

  ,

  ...

  (manual) .

  18

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  20/48

  .

  ,

  . 2

  : .

  :

  DEAD MONIMA

  DEAD.

  DEAD .

  19

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  21/48

  .

  , .

  MONIMA

  20

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  22/48

  21

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  23/48

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  24/48

  . (-

  ) 3 UX, UZ R.

  23

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  25/48

  24

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  26/48

  25

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  27/48

  .

  , .

  26

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  28/48

  (Member releases)Assign Frame Releases

  .

  Assign joint loads Displacements

  .

  . .1cm .

  DivideEditDivide Frames () .

  27

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  29/48

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  30/48

  (108) Menu:

  Assign Frame End (Length) Offsets

  1

  2

  3

  1: Automatic from connectivity:

  2: Define Length: (End

  I)(End J).

  3: Rigid-zone factor: 0 1. 0

  1

  . .

  29

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  31/48

  :

  (0.5m)

  .

  RIGID (Modification Factors):

  30

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  32/48

  31

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  33/48

  G+0.3Q

  2= (25.42+61.17+25.42)/9.81=11.42 tons (SI)

  1= (54.96+128.08+54.96)/9.81-11.42=12.84 tons (SI)

  32

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  34/48

  Diaphragm

  .

  :

  Assign JointConstraints

  33

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  35/48

  1

  34

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  36/48

  Define Function Response Spectrum

  35

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  37/48

  Define Analysis Cases

  36

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  38/48

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  39/48

  38

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  40/48

  .

  G+0.3Q+E

  39

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  41/48

  .

  .

  .

  Define Load Case

  Define FunctionTime History

  40

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  42/48

  Define Analysis Cases

  41

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  43/48

  42

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  44/48

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  45/48

  ()

  44

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  46/48

  6

  ()

  45

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  47/48

  3()

  46

 • 8/7/2019 SAP2000v10 .

  48/48

  Animation