ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ PH

download ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ PH

of 56

Embed Size (px)

description

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ της Ελένης Ατσαλάκη, Χημικού Καθηγήτριας ΓΕΛ Βάμου Χανίων

Transcript of ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ PH

 • 1

  3.1

  -

  1) : (1) , (2) ..(3) (4). , (5) (6) . Brnsted-Lowry ..(7) .(8), ..(9) ..(10). (11) ..(12). , ....(13) ..(14), (15) (16).

  2) () (). 1. . 2. , . 3. / . 4. , . 5. HCOOH HCOONa . 6. Cl , . 7. , . 8. 3,

  +.

  9. 3 , . 10. Arrhenius, 3 . 11. , . 12. Arrhenius, . 13. Cl- Bronsted-Lowry. 14. , . 15. (C12H22O11), . 16. , . 17. CO3

  -2, 2CO3.

  18. To NH4+, 3.

  19. Arrhenius, . 20. . 21. K , . 22. , . 23. HCl F , Cl- F- . 24. , . 25. , / .

 • 2

  3) : 1. : ) . ) / . ) . ) .

  2. : ) . ) . ) . ) .

  3. : ) . ) . ) . ) .

  4. Bronsted-Lowry : ) . ) . ) . ) , .

  5. : ) KNO3 ) CH3COONa ) NH4Cl ) HNO3

  6. : ) CN- ) H2PO4

  - ) HPO4

  -2 ) NH4

  +

  7. SO4- :

  ) H2SO4 ) SO4-2

  ) HS- ) H2S

  8. 2 : ) -2 ) + ) - ) 3

  +

  9. : ) r - ) KOH ) HCN ) HSO4 -

  10. : ) ) ) )

  11. 2SO4 : ) SO4

  -2 ) HSO4

  - ) HSO4

  -2 ) 2SO3

  12. 3 : ) 2 ) 4

  + ) 4

  +2 ) 2

  -

  13. HCOOH + CO32-

  HCOO- + HCO3

  -, HCO3

  - :

  ) ) ) )

  14. HBr + H2O Br - + H3O

  + .

  Br- :

  ) ) ) )

  15. 2 + 2- 3 +

  - , 2 :

  ) ) ) )

 • 3

  1. N () () : i) KCl ii) NH3 iii) CH3COOH iv) HNO3 v) AgCN

  vi) Na2O vii) (NH4)2SO4 vii) HCN ix) MgCl2 x) CaBr2

  2. : i) H3O

  + ii) HCl iii) PO4

  3- iv) H2O v) H2S vi) CH3NH3

  + vii) C2H5OH viii) HNO3

  ix) HOOC-COOH x) HCO3-

  3. : i) CN

  - ii) NH2

  - iii) HSO3

  - iv) SO3

  2- v) CO3

  2- vi) HS

  - vii) C6H5NH2 viii) ClCH2COO

  -

  4. ; i) HCO3

  - ii) CH3NH3

  + iii) PO4

  3- iv) H2O v) CH3COOH2

  + vi) F

  - vii) HS

  -

  viii) H2PO4- ix) H3O

  + x) CN

  -

  5. ; i) CH3COOH2

  + - CH3COOH ii) H3O

  + - OH

  - iii) HCN - CN

  - iv) NH4

  + - NH2

  -

  v) H3PO4 - PO43-

  vi) H2SO4 - HSO3- vii) C6H5OH - C6H5O

  - viii) HCO3

  - - CO3

  2-

  6. : (1) + (2) (1) + (2) i) HSO4

  - + HPO4

  2- ..+ ..

  ii) .. + CO32-

  OH- +

  iii) HCO3- + . .+ H2O

  iv) .. + . OH- + CH3COOH

  7. N : ) H2O ) NH3 ) HNO3 ) HCOOH

  8. N - : i) CH3NH2 + H2O CH3NH3

  + + OH

  -

  ii) NH3 + NH3 NH4 + NH2-

  iii) HSO4- + NH3 NH4

  + + SO4

  2-

  iv) H- + H2O H2 + OH-

  v) CH3COOH + CO3 2-

  CH3COO- + HCO3

  -

  vi) OH- + H3O+ H2O + H2O

  9. : i) HClO + OH

  - ClO

  - + H2O

  ii) CH3COOH + ClO- CH3COO

  - + HClO

  iii) CH3COO- + HCl CH3COOH + Cl

  -

  CH3COOH, H2O, HCl HClO

  10. : H3PO4 > CH3COOH > NH4

  + > HCN > HCO3

  - > HS

  - > H2O

  ) . ) : (1) + (2) (1) + (2)

  NH4+ + OH

  - .+

  CH3COOH + .. + HCN

  . + . CO32-

  + HS-

  . + H2PO4- NH3 + ..

  ) .

 • 4

  3.2.

  1) : O (1) mol mol , (2) . ..(3) ..(4), = .(5). , , : i) ..(6) ii) ..(7) ...(8) iii) N ..(9). , ..(10) .

  2) () (). 1. . 2. . 3. , . 4. 0,2 0,01, . 5. To Cl . 6. / , . 7. r =1. 8. , 3 < 1. 9. = 1, < 1. 10. / CH3COOH c = 0,1M, CH3COOH .

  3) : i) : ) ) 1 ) 1 ) 0

  ii) , : ) ) ) ) ,

  iii) ; ) Ca(NO3)2 ) HBr ) HF ) HClO4

  iv) O CH3COOH /, : ) CH3COOH ) CH3COONa ) ) HCl

  v) / [3+]=10

  -3 , [3

  +] = 2.10

  -4. : ) ) )

 • 5

  4) : i) HBr ii) NH3 iii) HClO iv) CH3COOH v) HClO4 vi) C2H5NH2

  vii) Ca(OH)2 viii) H3PO4 ix) HCN x) HNO3

  5) NH3 : ) 3 0,01 (=25

  oC).

  ) 3 0,1 (=25oC).

  ) 3 0,01 (=35oC).

  6) / , , 0,1. 3

  + /

  0,02, 0,1 0,005. .

  7) / 0,5 [3+]=10

  -2 25C. : i) To HA . ii) / [-]=10-2. iii) / 1%. iv) / 0,5%. v) / 1, .

  8) Y / F 0,1 , . : i) H HF. ii) . iii) F. iv) H 3

  +.

  v) F-.

  9) c = 0,1M. c, [H3O

  +], , :

  ) ) ) ) 0,02. ) 0,5 .

  10) =25C. . ) F / =0,005, COOH / =0,01. ) 1 5%, 0,1 5% . ( / ).

  11) / c. []=[-], ;

 • 6

  1. g Al(OH)3 , 600mL [-]=0,05. (0,78g)

  2. 4,48L Cl S.T.P. , 800mL . /. (0,25)

  3. / ClO4 4,02% w/v. . (0,4)

  4. 3+ :

  ) HBr 0,2. (0,2M) ) HNO3 0,63% w/v. (0,1M) ) 500mL 32g . (0,5M) ) 2L 4,48L HCl (S.T.P.). (0,1M)

  5. 2,3g HCOOH , 100mL. 3

  + 10-2 ,

  COOH. (0,02)

  6. 33,6L 3 S.T.P. , - 0,2, 3 0,4. . (3L)

  7. 8g / 400mL [3

  +] = 0,1 = 0,2. . (40)

  8. - : ) Ba(OH)2 0,02M. (0,04M) ) 200mL 2,8g . (0,25M) ) 0,8% w/v. (0,2M) ) 198 g 8g aOH, 1,03g/mL. (1M) 9. : ) 3 12,6% w/v [3

  +] = 2. ) CH3COOH 0,4 [3

  +]= 0,08. ) CN 5,4% w/v [3

  +] = 0,01.

  . (1, 0,2, 0,005)

 • 7

  3.3 IONTI - pH / -

  1. : , [3

  +].[-] (1), [3

  +]..[-] (2). 3 1 , pH = (3) pOH =.(4) . A , pH . (5) pOH (6) pH / , , [H3O

  +] ...(7)

  w ..(8) , (9) ..(10), (11), ..(12) Kw (13) /, pH pOH :(14). 25C, :..(15) , , ..(16) pH, , , ..(17) pH.

  2. / . 1. . pH = pOH . pH > pOH 2. . pH < pOH . [3

  +] = [-]

  3. . [3+] >[-]

  . [3+] < [-]

  3. pH . 25C.

  1. HF 0,1M pH= 0,7 2. CH3NH2 1M pH= 2 3. Ca(OH)2 0,005M pH= 3 4. HClO4 0,2M pH= 11 5. NH3 0,1M pH= 11,5 6. KOH 0,1M pH= 12 7. HBr 0,01M pH= 13

  4. 0,01 25C. pH. i) NaOH ii) NH3 iii) HClO4 iv) v) Ca(OH)2 vi) HCl vii) H2SO4 viii) HCOOH

  5. / NaOH pH= 12 25oC . pH ( ): ) ) HCl ) aOH ) / NaOH 0,4% w/v

 • 8

  ) / aOH 10-3M ) / 3 10-2.

  ) / 0,1

  6. () (). 1. To . 2. C, : [3

  +].[-]=10-14. 3. Kw . 4. Kc Kw : w=Kc. 55,5

  2.

  5. [3+].[-] / .

  6. , Kw . 7. pH= 1/2 pKw. 8. M , pH . 9. pH pOH : pH . pOH= pKw 10. : [3

  +] > [-].

  11. pH=7,4 . 12. NaOH 10-7 M, 25C, pH=7. 13. , [3

  +] [-] . 14. pH , 7.

  15. =25C, [3+] < 10

  -7 pH < 7.

  16. / Br 0,1, 3+

  2 10-7

  25C. 17. / pH = 6,5, Kw = 10

  -13.

  18. NaOH, 3+.

  19. / pH = 4 , pH = 2. 20. pH < 7. 21. , pOH. 22. Y pH=4 pOH=11, 25C. 23. /, pH . 24. / HCl pH=1, / r , pH=2. / HCl mol aOH . 25. 100mL / 3 pH=2, 10

  -3 3

  +.

  26. [3+] = 10

  4 [-] 25 C, pH = 5. 27. / pH = 7,2, 25C. 28. A / 0,1 10 , pH = 2. 29. / 3 , , . 30. Cl pH=1, HCl pH=2 , pH=3.

  7. : 1. 25C, : ) pH < 7 ) pH > 7 ) [OH-] = [H3O

  +] ) [OH-] < [H3O

  +]

  2. : ) pH = 7 ) w = 10

  -14 ) [-] = [3+] ) [-] = 10-7

 • 9

  3. / : ) [-] = 10-7 ) pH = 7 ) pH = 1/2 Kw ) [H3O

  +] = 1/2 w

  4. pH, pOH, pKw : ) pH+ pOH = pKw ) pH- pOH = pKw ) pH.pOH = pKw ) pKw + pOH = pH

  5. [OH-].[H3O+] 10-14 =25C:

  ) ) ) )

  6. w=10-13 pH=6.5 :

  ) ) ) )

  7. To 50C, pH: ) 6,5 ) 7 ) 7,5 ) 10-13

  8. aOH , , [H3O+] . [OH

  -] :

  ) ) ) )

  9. r pH=2, : ) 0,1 ) 2 ) 0,01 ) 0,2

  10. a(OH)2 0,05, pH : ) 0 ) 1 ) 8 ) 13

  11. / , 25C, pH=6, [-] : ) 6 ) 8 ) 10-6 ) 10-8

  12. , w: ) ) ) )

  13. / 0,1, : ) pH = 0,1M ) [H3O

  +] =10

  -1M. ) [H3O

  +] = [A

  -] = 0,05M ) pH >7, =25C.

  14. / ()2 0,5, : ) pH=13 ) [OH-] < [H3O

  +] ) [OH-] = 2[B+2] ) pOH = -log 0,5

  15. / 10-3 25C, pH: ) 2 ) 3 ) 5 ) 8

  16. R2 0,1M : ) pH = 13 ) pOH = 1 ) pH > 13 ) pH < 13

  17. / , . : ) w ) ) pH ) [3

  +] .

  18. 30C : ) pH > pOH ) pH>7 ) [H3O

  +] > [OH

  -] ) Kw>10

  -14

  19. pH=2 . pH / : ) 1 ) 2 ) 5 ) 7

 • 10

  20. / 3 0,001 3 / pH: ) 2,3 ) 3,5 ) 6 ) 7

  21. 100 mL / HCl 0,1M 100mL / Ca(OH)2 0,1M, /: ) ) ) )

  22. / Cl 10-8 25C : ) pH = 8 ) pH = 7,04 ) [Cl-] > [H3O

  +] ) [OH-] < [H3O

  +]

  23. / Cl 10-7, : ) pH = 7 ) [H3O

  +]o. = 10

  -7 ) [H3O+]o. = 1,6.10-7

  ) [H3O+].= [

  -].

  24. 5.10-3 25C, pH: ) 11,7 ) 12,3 ) 11 ) 12

  25. ClO4 pH=1,7 : ) 0,02 ) 0,12 ) 2.10-3 ) 0,17

  26. / 0,1 pH=1 25C. : ) ) [-] < 0,1 ) [H3O

  +] = 1 ) [OH-] = 0

  27. To pH (=25C) [-] = 2,5.10-3 (log4=0,6), : ) 1,4 ) 2,6 ) 12,6 ) 11,4

  28. To pH (=25C) [-] = 5.10-5 : ) 4,3 ) 5,5 ) 8,5 ) 9,7

  29. C, NaCl pH = 7,5. : ) / ) w = 10

  -14 ) pH = pOH = 10-14 ) < 25C

  30. pH = 7 60C; ) Br ) HCl ) HCOOH ) NH3

  8. 25oC : : : / HCl 1 : / CH3COOH 0,1 : / 3 0,1 pH .

  9. / 3 / F c, V 25C. ) ; ) pH . ) mol aOH ;

  10. / pH= 6,9 C. N / , . oC : w= 4.10

  -14 log2 =0,3.

 • 11

  1. pH p : ) 3 10

  -2 ) 5,6% w/v ) HCl 0,03M HBr 0,07 (2, 14, 1)

  2. 200 mL 4,48L HCl (S.T.P.) . pH pOH / 25oC. (0)

  3. pH 0,56g KOH 100mL , 25oC. (13)

  4. aOH pH=12 500 mL. g aOH. (0,2g)

  5. HCl 3,65% w/v. Y pH . (0)

  6. 100 mL , 0,224 L r ( S.T.P.) . , : ) pH / ) . (1)

  7. pH aOH 25oC : ) 10-1 ) 10-8 log 1,05 =0,02 (13 - 7,02)

  8. A 25oC : [-] =10[3+], pH

  . (7,5)

  9. 300 mL pH= 2. : ) ) pH 2,7 L . (0,01 1)

  10. Cl , 1 500 mL pH = 1. ) Cl, S.T.P. ; (1,12L)

  ) 1 100 mL 500mL. pH / 2; log 2 = 0,3. (1,7)

 • 12

  11. M L 8 L NaOH pH=13 pH 1 ; (72L)

  12. O NaOH , / 1 2L pH=12.

  ) NaOH; (0,8g)

  ) 1 NaOH 2 2L pH=13. NaOH ; (7,2g)

  ) L / 1 / 3 pH=10 ;

  (198L)

  13. 30 mL / 3 0,8 20 mL / 3 0,3 / 300 mL. pH /; (1)

  14. 1 0,1, 2 pH= 11. / 1 2 / 3 pH=12; (1/10)

  15. V / NO3 5M , 250 mL / pH=1.

  ) V. (5mL)

  ) / 250mL / 3 pH =2. pH / ; log 5,5 = 0,74. (1,26)

 • 13

  3. 4. OSTWALD

  1. : , o .(1) ..(2). Ostwald .(3). .(4) a/c .(5) .(6). , .(7) a .(8). .(9) pH..(10). a b (11). ..(12) , (13) : + + , (14) .(15) .

  2. () (). 1. Ostwald : a=

  2c.

  2. b . 3. , a . 4. . 5. Ka 1. 6. = 1, < 1. 7. / , . 8. COOH a CH3COOH, . HCOOH . 9. a Kb mol/L. 10. < 1, NH3. 11. a , . 12. H . 13. ClO4 . 14. Ostwald . 15. , . 16. 10-14. 17. HCl, Cl. 18. pH = 6,5 . 19. Cl 10-9M, pH=9 25C. 20. 1L pH=3, 0,1L NaOH, 0,01.

  3. :

 • 14

  1. Ostwald , : ) Kb = c /1- ) Kb = c

  2/1- ) Kb =

  2c

  2/1- ) Kb =

  2c /1-

  2. Ostwald / : ) HClO4 ) KOH ) HF NaF ) CH3NH2

  3. / , : ) ) ) )

  4. H F, , : ) ) ) )

  5. a 3 ) ) 1 ) ) 10-14

  6. / : ) a ) a ) a ) a

  7. b(HS-) :

  ) HS- + H2O H2S + OH- ) HS- + OH- S-2 + H2O

  ) HS- + H2O H3O+ + S

  -2 ) HS- + H3O

  + H2S + H2O

  8. H Ka Kc F : ) Ka=Kc ) c = Ka[H2O] ) Ka=Kc.18 ) Ka=Kc.55,5

  9. pH 10-2 ; ) 1 ) 2 ) 3 ) 8

  10. 1 10-6, pH : ) 3 ) 6 ) 11 ) 14

  11. CH3COOH 0,1, . [3+] :

  ) ) ) )

  12. / 1mol Br x mL / . / 1mol CH3COOH y mL / . : ) x = y ) x > y ) x < y )

  13. / c = 0,1M. : ) Ka=2c ) Ka=2c / 1-2 ) a=[-][3

  +] / [][2] ) [3+] < c

 • 15

  1. c . [3

  +] , : ) ) a/c < 10-2 .

  2. : = a / Ka + [H3O

  +]

  3. : i) = b / Kb+[OH

  -] ii) = [H3O

  +] / [H3O

  +] + Ka

  4. , 0,1. 3

  +

  0,02, 0,1 0,005. ) a. ) / ; 25oC.

  5. . ) pH , ; ) , mol Cl ;

  6. pH : i) ii)

  7. N , pH .

  8. N , pH .

  9. , . pH, : ) ) - - ) mol a .

  1. pH 6g CH3COOH

 • 16

  100 mL . CH3COOH a=10-5

  .

  (2,5)

  2. pH=3 0,1. . (10-5 , 0,01)

  3. 10-1, - 10-4 . i) ; . ii) A , . (10-7 , 10

  -3)

  4. 200mL 4,48L(S.T.P.) 3 200mL 3 0,01. i) N 3 ii) pH / (10

  -4

  , 12)

  5. 500mL x L NH3 (S.T.P.) pH=11, 25C. x. b=10

  -5 .

  (1,12L)

  6. 200mL x g CH3COOH 200mL CH3COOH 0,01. x. (Ka=10

  -5)

  (1,2g)

  7. 3 3 CH3NH2 10

  -1 ;

  3 b=10-5

  CH32 b=10-4

  (10

  -2)

  8. 100 mL 0,2 ; : a/c < 10-2 (1600mL)

  9. 1% 1. . i) . ii) A 1L, . (0,01 , 99L)

  10. CH3NH2 1 300mL pH=12, 25C.

  : i) CH3NH2. (10-4

  ,

  0,01)

  ii) T pH 2,7L . (0,5)

  11. 300mL 0,2 100mL 0,4. . : a=4.10-6 (4.10

  -3)

  12. CH3COOH 0,2.

 • 17

  ) CH3COOH ; (10

  -2)

  ) mL 100mL , CH3COOH; (800mL)

  ) 3+

  . CH3COOH Ka=2.10-5

  (

  [H3O+] =3[H3O

  +] )

  13. 3 0,05 (1) 2L. 1 6,72L 3, S.T.P. 2 2L. : ) pH 1 2. (11 11,3) ) % 3 3. 3 b=2.10

  -5 w=10

  -14 log2=0,3

  (50%)

  14. 1 0,1. ) pH 1. (3 , 0,01)

  ) 200mL 1 5,4g , 50%. : i) T . (90)

  ii) To pH 2 . (Ka= 10-5 log2=0,3) (2,7)

  15. 1 2 0,2 0,05 . ) ; (1

 • 18

  ) 1 2 3 pH=3; ; : a=2.10

  -6 (V1/V2=1/2

  a3=2.10-3

  )

  18. 4,48L 3, S.T.P., , 2L. 50 mL , pH . 25C : ) pH . (11)

  ) . (4,95L) ) 3 /. b(NH3) =10

  -5

  (0,1)

  19. (1) pH=2,5. ) ; (0,1M)

  ) 100mL 1 0,04mol , 2. pH 1 2 , . : a=10

  -4

  (4,9L)

 • 19

  3.5

  ) : (1) , (2) (3) . (4) .(5) , . , ...(6) CN ..(7) .(8) ...(9), ...(10) , (11)

  B) () (). 1. COOK . 2. 4Cl . 3. . 4. A aBr , [3

  +] . 5. / NaCl, pH . 6. 42 pH KbNH3.

  7. / aA pH=10 25C. . 8. 3 r, . 9. / COONa, pH , COO- . 10. (3)2 , pH=7 25C. 11. / CH3NH3Cl, pH . 12. / F pH / 4Cl, . 13. a+ , . 14. , pH=7 25oC. 15. NaClO , : [-] > [3

  +].

  ) =25C, pH. HCl

  pH=1

  Ba(OH)2

  pH=2

  NH3 pH=4 NaClO4 pH=5

  NaNO3 pH=7 HI pH=7

  KOH pH=9 NH4NO3 pH=8

  CH3COOH pH=12 NaCN pH=13

  ) , , pH. a (CH3COOH) = 10

  -5, Ka(HClO) =2.10

  -8, Kb(NH3) =10

  -5

  i) KClO ii) CH3COONa iii) NaNO3 iv) NH4Br v) KI

  ) :

 • 20

  1. : ) NaBr ) HCOONa ) KF ) NH4Br

  2. : ) CH3COONa ) NaF ) NH4NO3 ) BaCl2

  3. pH: ) HCOONa ) KCl ) CH3NH3Cl ) BaCl2

  4. aClO4 : ) pH=7 ) pH = pOH ) [H3O

  +] =0M ) [H3O

  +] pOH ) [H3O

  +] < [OH

  -] ) [H3O

  +].[OH

  -] =Kw ) pH=13

  6. NH4Cl 0,01, 25oC, pH:

  ) 2 ) 4 ) 8 ) 12

  7. / RCOONH4 pH=6,5 25C. , a, Kb 4

  +

  RCOO- , :

  ) a= Kb ) a >Kb ) a< Kb ) a .Kb =10-14

  8. , , pH : ) aI ) NH4Cl ) HCOONH4 ) CH3COONa

  9. / CN, pH: ) ) ) ) 14

  10. / 4CN pH = 9 25C. a b HCN

  NH3 : ) a= Kb ) a >Kb ) a< Kb ) a =Kb =10

  -9

  ) NaA (1) NaB(2) . NaA pH, , .

  ) CH3COONa NaCN 0,1 25oC. A o NaCN pH , : ) CH3COO

  - CN- .

  ) CH3COO- CN- .

  ) CH3COO CN. ) pH HCN CH3COOH .

 • 21

  1. , 25C. ( : Ka=10-9 ) ) Ca(NO3)2 0,1M ) NaA 0,1M.

  2. NH4Cl , 200mL, pH=5. A 3 b= 2.10

  -5 , 25C:

  ) NH4Cl ) 4+. (2,14g 5.10-5)

  3. NaA (1) 1. ) pH - ; (10 10-4) ) 1L 1 , 10L. pH 2 - . : a=10

  -6 Kw=10

  -14 (9,5 -10.10-4)

  4. NH4Cl 100mL 10L. 4

  + pH

  . . (=10 pH=1)

  5. Y CH3COONa (1) 0,2 pH=9 =25oC.

  ) CH3COOH. (2.10-5

  )

  ) 500mL 1 12,3g CH3COONa, 2 500mL. N pH 2. log5=0,7 (9,2)

  6. 20,4g COONa 8,4g HCOOK 2L pH / =25oC ; a(HCOOH) =2.10-4 (8,5)

  7. 0,1mol CH3CH2NH3Cl , 1 200 mL. =25oC b (CH3CH2NH2)= 5.10

  -4

  ) pH 1. (5,5) ) mL 1 pH ; (1800mL)

  8. aA (1) 100 mL pH=9. ) 1. (0,1M) ) g aA 1, pH ; (9g) ) mL 1, pH ; : r =78 , a = 10

  -5 (900mL)

  9. / NaA (1 2) pH=9 9,5 =25oC. ) . (0,1M 1M) ) /, / - 5.10-5 ; pH /; HA a=10-5 log2=0,3 (V1=2V2 - pH=9,3)

  10. 9g CH3COONa C3C , 500 mL, pH=9. N =25oC : ) CH3COO

  - , (0,2)

  ) . a (CH3COO) =2.10-5

  (4,1g 4,9g)

 • 22

  3.6

  . : HF NaF, /, (1) (2), ..(3) pH.(4). HClO3 HClO3 HClO4. T / HClO3. / ..(5) pH HClO3 .( 6) / . 100mL / HNO2 0,1 100mL / 0,1 25

  C,

  / pH (7) 7. 300mL / NH4Cl 0,2 , 200mL / a 0,3 25

  C,

  / pH ...(8) 7.

  B. N (aHF=10-5

  ) .

  [F-] pH 1. F 0,1M . 10-5 . 1 2. HF 0,1M F 0,1M . 10-3,5 . 3 3. HF 0,1M HCl 0,1M . 10-3 . 3,5 4. F 0,01M . 10-1 . 5

  . 1 / 3. :

  NH3 pH [NH4+] KbNH3

  NH4NO3

  NaNO3

  / NaCl

  CH3COONa

  CH3NH2

  . / F 0,1 pH=5. pH, :

  HF pH HF pH HF pH

  F / HCl / F 0,01M

  Br / NaCl / F 0,4M

  F Cl

  E. N pH (KaHF=10-5

  )

  ) / HF 0,1 ) / HF 1 ) / HF 0,1 aF 0,1 ) / HF 0,1 HCl 0,1 ) / aF 0,1 . / Cl, . : (N )

 • 23

  i) b iv) ii) pH / v) [3

  +] . iii) [+] vi) .

  . : 1. ; ) Cl-NaCl ) HBr-HNO3 ) CH3COONa-CH3COOH ) CH3COONa-NaNO3

  2. r / , : ) [3

  +] [-] ) [3+] [-]

  ) [3+] [-] ) [3

  +] [-]

  3. A / a, : ) ) ) )

  4. / Cl pH=1 aCl. pH / : ) 0 ) 1 ) 3 )7

  5. / , F ; ) F 0,1M ) F 0,01M ) F 0,1M F 0,1M ) F 0,1M HCl 0,01M

  6. : ) ) ) Br )

  7. / 3; ) [4

  +] ) 3 ) pOH ) [OH

  -]

  8. pH; ) COOH ) H2S ) 2SO4 ) Br

  . () (). 1. COOH Cl . 2. 3 Cl . 3. / 3 3, pH / . 4. F Cl, F . 5. K Br / CH3COOH CH3COOH pH . 6. / CH3COOH CH3COONa, [

  -] . 7. aOH / 3, 3 . 8. NH4Cl / 3, 3 - . 9. r / r, [3

  +] .

  10. , . 11. NaClO4 / HClO4, [Cl4

  -] , pH / . 12. / (=0,02) (=0,04), / .

  1. 0,1 HCOOH 0,2 CH3COOH ; Ka : HCOOH=10

  -4 CH3COOH= 10

  -5 (3,48.10-3)

 • 24

  2. - 50mL NH3 2.10

  -1 , 50mL aOH : ) 2.10-1 ) 2.10-4 3: b=10

  -5 (10-1 , 1,05.10-3)

  3. HClO 10-4M ClO 2.10-4 M, pH=8. ClO: a=3,2.10-8 (5:8)

  4. 100mL Cl 0,1 100mL CH3COOH 0,1M. N [3

  +] [CH3COO-] .

  CH3COOH: a = 10-5

  (5.10-2

  M , 10-5

  M)

  5. A 50mL NaOH 10-3M 50mL 10-1. [-] . b= 10

  -5 (10

  -3)

  6. 2,24L 3 (S.T.P.) , / 500mL. ) 3 [4

  +] . (10-2 , 2.10-3) ) / 2g aOH, /. 3, [4

  +] pH /. 3: b= 2.10

  -5 (2.10

  -4 , 4.10

  -5 , 13)

  7. 2L 0,01. / 0,01. ) pH / ; (10-6 , 4) ) / HCl, 100 . HCl (S.T.P.) pH / . / 25C . (448mL , 2)

  8. / CH3COOH () 0,1. ) pH / CH3COOH. (3 ,10

  -2)

  ) g CH3COONa 2L / , pH ; (16,4g) ) g Cl 2L / , pH 2 ; CH3COOH: a = 10

  -5 (7,3g)

  9. O 3 / = 0,01. ) / ; (0,1) ) g 43 250mL / , pH / ; 3 /; 3: b= 10

  -5 (2g)

  10. / 4Cl 0,1. ) pH / 4

  + . (5, 10-4)

  ) 2L /, 448mL Cl (S.T.P.). N pH 4

  + / . b(NH3)= 10

  -5 (2, 10

  -7)

  11. / CH3COONa 0,1. ) pH / CH3COO

  - . (9 , 10-4)

  ) 4L / 16g aOH. pH CH3COO

  - / . a(CH3COOH) = 10

  -5

  12. / 25C 0,2 0,1 .

 • 25

  ) , ; ) pH / . a(HA) =10

  -6 a(HB) = 8.10

  -6 (3 , 10

  -3 , 8.10

  -3 )

  13. / 1L 25C 0,1mol 0,1mol . pH / 1. Ka=0,2. ) - /. (2/30 , 1/30) ) - /. (1/30 , 2/30) ) 25oC.

  14. / 2SO4 0,5. : ) . ( 0,0125M, 0,5M , 0,5M ) ) pH 2 . (0,3 , 2,5%) 2SO4 a2=1,25.10

  -2 . log5= 0,7

  15. Y / H2SO4 pH=1. N : ) 2SO4 . (0,09M) ) 2 SO4

  2- SO4

  - .

  2SO4 a2=1,25.10-2

  ( 0,01M, 0,08M, 1/9 )

  16. / H2S 0,1. : ) S2- , HS- 3

  + . (10-13, 10--4, 10--4)

  ) 1 2. (10-3 , 10-9 ) 2S: Ka1 =10

  -7 Ka2 =10

  -13 .

  17. 100 mL / HCOOH 0,3M 200 mL / COONa 0,3. HCOOH pH / . HCOOH: a= 2.10

  -4 (4 , 10

  -3)

  18. / 3 (1) 0,2 3L 10-2

  .

  ) Kb 3; (2.10-5

  )

  ) 1 2L / 43 0,6, / 2. pH 3 2. ( 9, 8,3.10

  -5 )

  19. / 3 0,2 / 4Cl 0,1 , pH= 9; (1/4) 3 ; (2,5.10

  -4)

  3: Kb=2.10-5

  20. / 3 (1) / 4Cl (2) C=0,1M. =25C b(NH3) =10

  -5 , :

  ) pH 1 2. (11, 5) ) pH 3 1 2. (9)

  21. / () 0,2. ) pH / / . (2,7 10-2) ) mol aA 500mL / , pH 2 ; (0,1mol)

 • 26

  ) mol Cl 200mL / , pH 2 ; / ; : a(HA) =2.10

  -5 log2 = 0,3 . (0,04mol , 10-4)

  22. / C=1M, 200mL . ) mol aA / , 80%; (10-3) ) mL / 80%; : Ka=10-6. (448mL)

  23. 100 mL / NaOH 0,2M 200 mL / OH 0,05 M .

  ) pH / 1 . (13) ) / 1 672 mL 3 (S.T.P.) / 2 300 mL. 3, 4

  + pH 2. b(NH3) =2.10

  -5 (2.10

  -4 , 13)

  24. / CN (1) pH=11,5. a= 4.10-10 ) /. (0,4) ) 200 mL / 1 , / 2 200mL CN- 0,01%. : i) KOH ii) [-] / 2. ( 2,8g , 0,25M )

  25. / aA (1) pH =11. a(HA)= 5.10-9

  ) - . (2.10-3) ) 500mL / 1 NaOH, pH / . : i) - ii) NaOH (2.10-4 , 0,2g)

  26. 9,4g 2 , / 1 200 mL. ) 2 / 1 a(HNO2)= 4.10

  -4; (0,02)

  ) 200mL 0,5, 300mL / aB 1M, / 2 pH=5. N / 2. (5.10-5)

  27. / CH3COOH (1) 0,5. ) pH / 1. ( 2,5 ) ) 1 / HCOOH 0,2M (2), pH 3 . ( 2,3 ) : CH3COOH a=2.10

  -5, HCOOH a=2.10

  -4, log5=0,7

 • 27

  3.7 .

  1. : i) HBr + NaOH x) NaF + HCl ii) Ca(OH)2 + HNO3 xi) NH4Cl + NaOH iii) HCOOH +NaOH xii) CH3COONa + HBr iv) NH3 + HNO3 xiii)CH3NH3Cl + KOH v) NH3 + CH3COOH iz) HNO2 + NaCl vi) NH3 + H2SO4 z) CH3COOH + KCN vii) Na2O + HBr zi) Mg + HBr viii)N2O5 + NaOH zii) Fe + HCl ix) SO3 + KOH ziii) CH3COOH + Mg

  2. 25C, : 1 : HCl pH = 2 2: HNO3 pH = 3 3: HF pH = 2 N : ) moles NaOH . ) pH .

  3. / CH3COOH (1) Cl (2) , 25C. : ) pH 1 2. ) moles aOH CH3COOH HCl. ) pH .

  4. : ) / HCl pH=0, Zn, / pH=2. ) Ca , pH=2 . ) CH3COOH / NaCl, . ) / Na2CO3 pH=11. A / HCl, , pH=2.

  5. ; 1. / Cl, . : ) b . ) pH . ) +. ) . ) 3

  + .

  ) .

  2. 200 mL 1 3 0,2, 2 NaOH 400 mL .

 • 28

  ) 2 0,1. ) pH=7 25C. ) . ) [+]=[3

  -] .

  3. 500 mL 1 3 0,4, / 2 Cl 0,2 . ) 2 250mL. ) pH=7 25oC. ) . ) [3

  +] < [-] . 4. 100 mL / 1 CH3COOH 0,4M, 400 mL / 2 0,1. ) . ) pH=7 25oC. ) . ) [3

  +] < [-] .

  6. : 1. [3

  +] (=25C) , : ) 0 ) 10-7 ) 7 ) 1

  2. / 2 aOH /: ) ) )

  3. / Cl, CH3COOH, F . moles NaOH : ) Cl ) CH3COOH ) /

  4. HCN pH=3, (=25C) . / : ) pH = 7 ) 7 < pH < 14 ) 3 < pH < 14 ) pH > 3

  5. / Cl CH3COONa. pH / HCl: ) ) )

  6. 1mol HNO3 x mL / aOH 0,5M. 1mol F / aOH 0,25M, : ) x mL ) 2x mL ) x/2 mL ) 1,5x mL

  7. / 3 0,2 Cl 0,2. / 25oC pH: ) 1 ) 5 ) 7 ) 9

  8. / mol Cl mol aOH, / pH=9 25C. : ) = ) > ) >

  9. / mol Cl mol NH3, / pH=5 25C. : ) > ) = ) > )

  A

 • 29

  1. pH / 50 mL / Cl 3,65% w/v : ) 100mL / aOH 0,5 ) 50mL / Ca(OH)2 0,4M (7- 1)

  2. /: : (a=10-6) 0,1 : a 0,1. ) pH / 100 mL 80 mL . ) pH / 200 mL A 100 mL . (6)

  3. / 1L 1mol 0,1mol . / 44g NaOH, / . / 1L, - . a(HA) =10

  -4 , Ka(HB)= 10

  -5 , Mr NaOH =40 (2.10

  -5)

  4. / HCl 500mL 0,1, 0,05mol CH3COONa . pH /. CH3COOH : a =10

  -5 (3)

  5. / 400 mL 896 mL Cl (S.T.P.) . pH / , 1,17g Zn. N (S.T.P.) . rZn=65 (pH=1 , 0,4L)

  6. (a=10-6) 0,1. ) pH /; (3,5) ) 100 mL / 1L, pH / ; (4) ) 100 mL / 0,2g aOH. pH ; (6) ) 100 mL / 400mL / 0,15. pH / . (13)

  7. g 1L (a=10-6) pH=3; (56) pH / 1L; (10)

  8. mL / HCl 1/30 250 mL / (b=2,5.10

  -6) 0,1;

  pH / ; (750mL)

  9. A 200mL / Cl pH=1, 200mL / aA 0,4. pH / . (a(HA)=3.10

  -6) (6)

  10. 43 200 mL pH=4,5. ) / . (1M) ) / 200 mL / 0,5M / 500 mL. pH /; 3: b=10

  -5 (9)

  11. 1 L 0,23g Na. , / 448 mL HCl (S.T.P.), .

 • 30

  pH . (5 , 10)

  12. aOH 200 mL pH=13. / 0,02 mol (a= 10-6) 0,02 mol , /. pH / . (9,5 6)

  13. 400 mL / 3 0,1 448 mL 448 mL HCl (S.T.P.). N pH / . 400 mL. 3: pKb=5 (11 -9 -5)

  14. 100 mL / aOH 400 mL / Cl 0,25 / 1L. / pH=2, % w/v / aOH. (3,6% w/v)

  15. mL / aOH 0,4% w/v 900mL / HCl pH = 2 , / pH=11; (100mL)

  16. M / HCl pH=1 / NaOH pH=12, / pH=2; ( 2:9 )

  17. / (a=10-5) 0,1. ) mL / Cl 0,06 100 mL / , / 10 ; (20 mL) ) mol aA 100 mL / , / pH=5; / . (0,001 mol)

  18. M / 3 0,1M / 4Cl 0,2 , / pH=9; b(NH3)=1,8.10

  -5 ( 10:9 )

  19. / CH3COOH 0,05M / CH3COOK 0,1M, / pH=5; a(CH3COOH) = 2.10

  -5 (1:1)

  20. mol NaOH 2L / NH4Cl 0,1 pH=5 / pH=9; (0,1mol)

  21. a / 400 mL pH=14. ) Na g. (9,2g) ) mol HCl / , pH ; / . (0,36mol)

  22. ) / 0,056% w/v. pH /; (12) ) (a=10-5) 0,1. / ; (0,01 0,099) ) / / pH =6; (100:11)

 • 31

  3.8

  A. : i) , pH . . . ii) CH3COOH-CH3COONa Cl, pH / . HCl .. : .+....+ iii) 3-4Cl OH, pH / . OH o .. : .+....+ iv) - C-C , , pH . .. . , pH , .

  B. () (). 1. . 2. . 3. . 4. NaF KF, . 5. NH3 NaOH . 6. HClO2 ClO2 . 7. COOH , . 8. NaHSO4 0,2M Na2SO4 0,3M . 9. 3, 4Cl KCl . 10. . 11. 2L / NaOH 0,1M 1L / CH3COOH 0,1M, . 12. / 3 HCl 3, /. 13. /, pH . 14. / pH , . 15. pH / . 16. CH3COO

  - CH3COOH .

  17. / 3 0,1 4Cl 0,1 pH / 3 0,2 4Cl 0,2 . 18. F a=10-4. / F NaF pH=4, o CHF/CNaF 1. 19. -aA []=10[-], pH=pKa-1.

 • 32

  20. To HCOOH (Ka=2.10-4

  ) pH=7.

  . : 1. : . CH3COOH- HBr .HF- NaF . NH3- KOH . NH3-RNH2

  2. : , / HCl 1M- NH4Cl 1M ./ H2SO4 0,1M - NaHSO4 0,1M . / KCN 0,01M-KOH 0,01M . / CH3CH2NH2 0,5M -CH3CH2NH3Cl 1M

  3. 0,5mol HF, : .0,8mol NaOH . 0,3mol KOH .0,5mol Hr . 0,1mol HCl

  4. A NH3 b=10-5, 3

  0,3 4Cl 0,3M pH : . 2 .5 .9 .7

  5. HA 1M NaA 0,1M. A a HA 10-5, pH : . 4 .5 .6 .7

  6. 0,1 0,1 pH=5. H : . 10-1 . 10-5 . 10-4 . 10-10

  7. CH3COOH 1 CH3COONa 0,1 pH=3. H CH3COO

  - :

  . 10-3 . 10-4 . 10-11 . 10-10

  8. A HF 0,5M NaF 0,5M (Ka=10-4). pH: . 5 . 4,3 . 3,5 .4

  9. 3 0,1 4Cl 0,1 , pH=8 25 C.

  i) H b 3 25 C : . 10-8 .10-14 .10-6 .10-9

  ii) , pH: . 9 .7 . >9 . 8 iii) 2L 0,2mol Cl. pH: . 9 . 8 . 8,5 .7,8

  10. 1L 0,01mol HCl, o . pH; . aOH 0,01M . HF 0,1M . HF 0,1M-NaF 0,1M . HF 0,5M NaF 0,5M.

  11. CH3COOH 0,2M CH3COONa 0,2M. pH ; . HBr . . CH3COONa . KCl.

 • 33

  12. 500 mL R2 1. ; . 0,5mol HBr . 0,3mol NaOH . 0,6mol HCl . 0,2mol HNO3

  1. / 1L ; ) 0,2 mol NaOH 0,2 mol HBr ) 0,2 mol NaCl 0,3mol HCl ) 0,5 mol NH3 (Kb=2.10

  -5 ) 0,5mol HCl ) 0,3 mol KOH 0,2mol HBr

  ) 0,3 mol CH3COOH (Ka=2.10-5

  ) 0,2 mol NaOH

  2. 3 500mL 1. / , /; ) 0,5 mol HCl ) 0,3 mol H3 ) 0,3 mol aOH ) 0,5 mol NH4Cl ) 0,6 mol HCl ) 0,2 mol NH3

  3. / 200mL (HCOOH) 1/4 , 300mL / (COOK) 1/3M. N pH /. COOH: Ka=2.10

  -4 (4)

  4. 2L / 3 0,1 , 21,4g 4Cl , . pH / , 25C. 3: Kb=2.10

  -5 (9)

  5. / , , : , 0,1 a =2,5.10-5 , o B, NaOH 0,1 , aA 0,1. ) pH / 400 mL 100 mL ; (4) ) pH / 350mL 250mL ; (5) ) mol aA 500 mL / pH=4; / . (0,0125 mol)

  6. N pH / 0,05mol aOH 500 mL / 4Cl 0,2M. ( O / ). 3: b = 10

  -5 , Kw = 10

  -14 (9)

  7. / . 100 mL (a=10

  -5) 0,1.

  100 mL 0,1 NaA 0,1. [3

  +] pH / 1mL / Cl 1M; (pH=1 , pH=0,09)

 • 34

  8. 30mL / 3 0,1 15mL / 4Cl 0,2M / pH = 9,2. ) pKb 3. (4,8) ) pH / , : i) 45mL ii) 3 mL / Cl 1M iii) 1 mL / aOH 0,1M

  9. g (CH3COOH) a=2.10-5

  , 400 mL / CH3COOa 0,1 , / pH=5; (1,2g)

  10. 100 mL / a=2.10-5

  5, 400mL / NaOH 2,5% w/v , / . pH ; (4,7) 100mL / : ) 1mL / Cl 1 ) 1mL / 1 pH / ; / () () 100mL. : log2 = 0,3 log(51/49) = 0,017 (-0,017 , +0,017)

  11. / 3 (b=2.10-5

  ) 0,01 4Cl 0,02. L 3 ( S.T.P.) 400mL / , pH ; (0,8L)

  12. mL / Cl 0,5 / 3 600mL 1, / pH=9; 3: b = 2.10

  -5 , Kw = 10

  -14 (800 mL)

  13. mL / Cl 0,5 200mL / aA 1 , / pH=4; : a=3.10

  -4 (100 mL)

  14. / 1 aA x M. 2L / 8,96L (S.T.P.) HCl, / 2L pH=5. N x. : a=10

  -5 (1,4)

  15. mL / CH3COOH ( a=2.10-5

  ) 0,1M mL / CH3COONa 0,1M , 100 mL / pH =5; (33,3 -66,7)

  16. pH, 1mL / Cl 1M: ) 100 mL ) 100 mL / CH3COOH 0,05M ) 100 mL / CH3COOH 0,05M CH3COONa 0,1M 100mL. : a= 2.10

  -5

  (pH = -5 , pH = -1 pH = -0,125)

 • 35

  3.7

  . : ..(1) , .(2) . .(3) .(4) (5) . E ..(6) (7) . , ...(8) .

  . : 1. : . pH / . pH / 2 . / . pH,

  2. : . pH [] . [] >[-] . pH pKa-1

  3. H, [-] > [] . : . pH > 7 . pH < 7 . pH > pKa(H) . pH < pKa (H)

  4. pH>10 pH

 • 36

  1. a=10-4 . pH=6 pH=8 2. a=10-5 . pH=4 pH=6 3. a=10-7 . pH=3 pH=5 4. a=10-6 . pH=5 pH=7

  . () (). 1. pH .

  2. .

  3. pH .

  4. , .

  5. , pH.

  6. H pH 7 (25

  oC) .

  7. H pH .

  8. - , pH pKa+1 .

  9. pH , [-

  ]/[].

  10. a(H)= [3+][-]/[], [3

  +] .

  11. pH a(H).

  12. pH=7 25C, [-]=[].

  13. pH=3 , pH=11 . pH=7 .

  14. Ka= 10-6. - , : i) A pH=4, . ii) pH=5 pH=7. iii) . iv) . v) pH 6 8, .

  A 1. (Ka=10-5) . , - .

 • 37

  ) / . pH ; ) pH=10. T / ; [-] / [] ; (105)

  2. pKa =4,9. , . , , PHA =3 , PHB =4 PH =6 . [-] / [] .

  3. pH=10 , . [-] / [] = 2, pKa . log2=0,3 (9,7)

  4. . 1 . 2 . pH /. : pKa = 5 (- ) pKa = 9,5 ( ) (6 pH 8,5)

  5. / NaA , . 1 , 2 . ) pH . ) pH pKa ; i) 3,8 ii) 3,5 iii) 5 iv) 7,3

  : pKa = 7,3 ( - ) pKa = 3,5 (- )

  6. pH 3,1 pH 4,5. ) / CH3COOH (1) 1 2-3 . 1. () ) 1 HCl, . ) 200 mL / 1 . 4g aOH , /; Ka =10-5 ()

  7. Ka(H) =10-9 .

  , . 30:1 , 2:1. : w= 10

  -14 , log3 =0,48 , log2 =0,3

  ) pH ; (7,52 pH 9,3) ) : i) HF 0,1M ii) NaOH 10

  -3M iii) KNO3 0,1M iv) KOH 10

  -6M

 • 38

  3.8 : . .:

  ) : ..(1) (2) . (3) , (4) . ..(5) (6) . (7). .(8) (9) .(10) .

  ) () (). 1. . 2. 0,1. 3. pH=7. 4. . 5. . 6. , . 7. . 8. , pH . 9. , . 10. pH . 11. : 3

  +(aq) +

  -(aq) 22(l)

  12. Cl, . 13. / ClO4 NaOH, pH 7 (=25C). 14. F , pKa=4. 15. CH3CH2NH2 HCl, pH 7 (=25C). 16. aO r 0,1, , pH: 4,2- 6,3.

  ) :

 • 39

  1. 16 mL / aOH 20 mL / Br 0,2. aOH : i) 0,4M ii) 0,2M iii) 0,25M iv) 0,1M

  2. / Cl 0,01 ; i) pKa=1,6 ii) pKa=4,9 iii) pKa= 9,5 iv) pKa=7,2

  3. / F / 25C. pH : i) 4 ii) 7 iii) 8,5 iv) 14

  4. 20mL / 0,2 80mL / a 0,1M. To i) HNO3 ii) H2SO4 iii) HF iv) H3PO4

  5. O / Cl 0,1. pH : i) 1 ii) 5 iii) 7 iv) 9

  6. / aOH 200mL 50mL / Cl 0,4 , : ) / aOH : i) 0,5 ii) 1,6 iii) 0,1 iv) 0,25 ) pH / : i) 0 ii) 4 iii) 7 iv) 14 ) a: i)10-7 ii)10-3 iii)10-10 iv) 6 ) , pH : i) ii) iii) ) pH : i)aOH ii) NaOH-HCl iii) NaCl iv) HCl-NaCl

  7. 50mL / F, 25mL / aOH 0,2M. ) / F : i) 0,1 ii) 0,01 iii) 0,2 iv) 0,05 ) pH / : i) 7 ii) 6 iii) 9,5 iv) 13 ) / /: i) 0mL ii) 15mL iii) 25mL iv)30mL

  ) pH=pKa, : i) 12,5mL ii) 20mL iii) 25mL iv) 50mL

  8. / 3 200mL 100mL / HCl 0,5M , : ) / 3 : i) 1 ii) 0,5 iii) 0,32 iv) 0,25 ) pH / : i) 0 ii) 4 iii) 7 iv) 14 ) , a: i)10-4 ii)10-7 iii)10-9 iv) 10-14 ) , pH : i) ii) iii)

  1. 50 mL HCl ( ) 0,1 .

 • 40

  100 mL . ) . (0,2) ) pH . (7) ) pH 50 mL /; : log 5= 0,7 =25C. (1,3)

  2. 20 mL / 3 ( ) / Cl 0,1 . 20 mL /. ) / . (0,1) ) pH 10 mL / 9, 3. (10

  -5)

  3. 50 mL / HCl / aOH 0,1 . 100 mL /. ) / Cl. (0,2) ) pH / , 25 mL /. (1)

  4. Cl 40 mL 0,5, . 80 mL /. ) pH / HCl. (0) ) pH /, 60 mL / . (1)

  5. 3 () 80 mL / , pH=13, . K , 40 mL /. pH / . log5 = 0,7 (1,3)

  6. 25 mL / () 0,1 / NaOH 0,1 :

  VNaOH(mL) 5 10 20 23 24 25 26 27 30

  pH 1,18 1,37 1,95 2,38 2,69 7 11,29 11,59 11,96

  ) pH / /. (1) ) ; (6 -7,5) (6 -7,5) (8,3 10,1).

  7. . (CH3COOH), : 5 mL , 50 mL. , / aOH 0,05 , . , 100mL /. ) % w/w . (6% w/v) ) 50mL / pH / 5, . (10-5) 8. 1 HCOOH C M. 50 mL / 1 / NaOH 1. HCOOH 100mL / aOH, / 2, 150mL.

  ) HCOOH 1. (2, 10-2) ) . 2 500 mL, 3. N pH / 3. COOH: a=2.10

  -4 (8,5)

 • 41

  9. / () C, . 90 mL / () / NaOH 1M, . 5mL /, pH 5, 5 mL /, . Ka , pH / . (1/9 , 10-5, 9)

  10. a , : ) 30 mL / () aOH, . 60mL /. ) 60 mL / () 30 mL / / pH=4. N Ka . ( 10

  -4/3 )

  11. 50mL / . / NaOH 0,2. , 50mL NaOH. : ) . ( 0,2M ) ) pH /, NaOH: i) 0 mL ii) 10 mL iii) 25 mL iv) 50 mL v) 51 mL (2,85/ 4,4/ 5 /9 /11,3)

  ) ; i) (8,2-10) ii) (3,8 - 5,5) iv) (4,2 6,3) v) (6 7,6) : a =10

  -5, log4=0,6 , log2=0,3 , log2 =0,15

 • 42

  : .

  3 . (IONTIKH )

  (2000-2011)

  ) :

  1. 3 V1 1 (1 < 0,1) , , 4V1. 2 3 : . 2 = 21 . 2 = 41 . 2 = 1 . 2 =1/21

  2. 25 C , : . [OH-] > [ H3O

  +] . [ OH-] < [ H3O

  +] . pH < 7 . pOH > 7

  3. : . KC .CH3COOK . NH4NO3 . CH3CC H .

  4. . . HC- N aC . HCOOH - HCOON a . HC - N H4C . NaOH - CH3COONa

  5. pH : . CH3COOH . NH4Cl . NaCl . CH3COONa

  6. Brnsted Lowry : . SO4

  2 . NH4

  + .a+ . COO

  7. 25C pH ; .

  . HCOOH Ka = 2 .10- 4 . CH3COOH Ka = 2 10- 5

  . CCH2COOH Ka = 1,5.10- 3 . C2CHCOOH Ka = 5 10

  - 2.

  8. ; . HNO3 0, 2 M KNO3 0,2 M. . NH3 0,1 M NH4Cl 0,1 M. . CH3COOH 0,2 M HCOOH 0,1 M. . NaOH 0,1 M NH3 0,1 M.

  9. pH HCOOH 0,1 , : . 0,2 . . Cl 0,2 . . CH3COOH 0,2 . . NaCl 0,2 .

  10. CO3

  . CO32

  . . HCO2 . . H2CO3 . . CO2

  11. , Brnsted - Lowry : . HCOO . NO3 . Cl . ClO4

 • 43

  12. , : . CH3COOH 0,1 M CH3COON a 0,1M . CH3COOH 0,01 M CH3COON a 0,01M . CH3COOH 0,5 M CH3COON a 0,5M . CH3COOH 1,0 M CH3COON a 1,0 M

  13. H2PO4 :

  . HPO42

  . PO43

  . H3PO4 . H2PO2

  14. NH2 :

  . 3 . NH4+ . 2 . NO2

  15. , , pH ; .CH3COOK . NaF .N H4C .Ca(NO3)2

  16. , : . Ka() = 10

  -3 . Ka() = 10

  -4 . Ka() = 10

  -6 . Ka( ) = 10

  -9

  17. pH > 7 25 C : . CH3COONa . NaC . CH3COOH . CH3NH3

  +C

  18. : . 2SO4 (0,1) Na2SO4 ( 0 ,1 M ) . HC (0,1 M ) NH4C ( 0 , 1 M ) . HCOOH (0,1M ) HCOONa(0,1M ) . NaOH (0,1 M ) CH3COONa ( 0,1 M)

  19. : HSO3

  + H2O SO3

  2- + H3O

  + , H2SO3 + H2O HSO3

  - + H3O

  +

  HSO3 :

  .. . . . . .

  20. , pH = 4 pH = 10 . pH = 3 : . . . . . () . . .

  21. Brnsted - Lowry ; . 3

  + OH. . H2S S

  2 . . HS S2 . . HCl H3O

  + .

  22. C, . ; . pH . Ka . . [3]

  +

  23. C a . pH=13 . pH= 6 . pH= 7 . pH= 2

  24. pH 0,01 : . 2. . 2. . 2. . 0.

 • 44

  25.o , BrnstedLowry; . HCN /CN . . H3O

  +/ O H

  . H2CO3 / CO3

  2 . NH4

  +/ NH2

  -

  ) , , , ,

  1. 25C , 4C pH aC.

  2. , Ka .

  3. , pH .

  4. HCO3 .

  5. 2 HCN , CN

  NO2

  6. , pH < pKa 1.

  7. CH3O Brnsted-Lowry.

  8. NaOH CH3COONa .

  9. HC 108 25 C pH=8.

  10. 37C , pH 7

  11. rnsted - Lowry, .

  12. F 0,1M NaF 0,1 .

  13. NH4Cl NH3, , pH .

  14. HCl Cl .

  15. : HNO3 + F NO3 + HF , .

  16. () .

  17. , .

  18. 104 (Ka(HA )= 104

  ) = 1.

  19. , pKa=2 .

 • 45

  20. pH H2SO4 0,1M 1 .

  21. pH KNO3 0,1 M 25C , 7 .

  22. 3O+ OH

  23. pH .

  24. Ca(H)2 103

  M pH NaOH .

  25. CH3COOH aOH pKa= 5 .

  26. w .

  27. 1 mol CH3COOH 1 mol aOH , pH=7 25C .

  28. Brnsted Lowry .

  29. .

  ) :

  1. , pH .

  2. 3 4Cl , , OH .

  3.To pH , NH3 HCl , 7 .

  4. 2

  55,5 . (: 2 = 1 gmL- 1, r(2) = 18 )

  5. : pH < pKa ( ) 1 .

  6. pH 80C 7.

  7. pH .

  8. COOH ( Ka= 104) .

 • 46

  2 1. :

  Ka Kb

  102

  HSO4 SO4

  2

  105

  CH3COOH CH3COO

  . b . 25C , w=1014. ( 2) . : ( 1) CH3COOH + SO4

  2 CH3COO

  + HSO

  4

  . ( 3)

  2. CH3C 1, V1 1. 1 2, V2 2 . . 1 2 : 1. 1 < 2 2. 1 > 2 3. 1 = 2 . ( 1) . ( 3) . 1 CH3Ca , , 3 3. 3 , 1 1; ( 1) . ( 3)

  3. 3 V ( 1) 2V ( 2) . . : 2 1. ( 1) . ( 4) . . 1 (NaOH) 3. : 4

  + 3

  4+ 1. ( 1 )

  ( 4)

  4. : 1 , c V . 2 aA, c V. 1 2 3.

 • 47

  . 3 : 1 . HCl . 2 . aOH . . ( 4) . : 3 , pH . ( 1) . ( 2)

  5. HCl CH3COOH pH. NaOH. NaOH; ( 1) . ( 3)

  6. pH=2 aA pH. ; ( 1) . ( 3).

  7. (4) 1, 2, 3 4 , 3, a, C 4C . . 3/ 4C , . ( 3) . . ( 5)

  8. : 1 c1 25

  C , 2 c2 ( c2 > c1) 25 C 3 c3 = c1 45

  C .

  1, 2 3 0 ,1 . . a ; ( 1) . ( 3) . : 1 ) 1 < 2 < 3 . 2 ) 1 < 3 < 2 . 3 2 < 1 < 3 . 4 ) 3 < 2 < 1 . . ( 2) . ( 4)

  9. . : ( 2 )

  2SO4 H3O+

  HCN HCO3

  . ; ( 2) . . . ( 2) . ( 3)

 • 48

  10. CH3COOH NaOH . . , ; ( 1) . ( 3) . , (pKa =5 ,5) (pKa = 9) , ; ( 1) . ( 3)

  11. 1, 2 3 HCl, CH3COONa H4Cl . 25

  C c. . p ( 3) . . ( 7)

  12. : a (CH3COOH) =105

  ,b(NH3 ) =105

  w=1014 . :

  CH3COOH(aq) + NH3(aq) CH3COO(aq) + 4+(aq) ( 2) . ( 4) . CH3COONH4 , , . ( 2) . ( 5)

  13. ; 1, 2 CH3COOH HCOOH . 1 pH = 4 2 pH =3 . Kb CH3COO

  > Kb HCOO

  ( 2)

  . ( 4)

  14. , : . 2, . . . . . . . . . . . . , 2, , . . . . . . . . . . . ( 5)

  15. :

  HCH NH4+

  H2O

  ClO- H2O

  16. HCOOH . HCOOH ; ( ) . ( 5)

 • 49

  17. 1 2 . 1 c1 . 2 c2 M, c2 < c1 . . 1 2 . . 1 2 ( 6) . ; . ( 6)

  (4o ) 1. CH3COONa 0,1 M ( A) NaF 1M ( B) . 1 . pH . ( 4) 2 . mL H2O 10 mL , pH ; ( 6) 3. mL Cl 0,01M 10 mL , pH = 5 ; ( 6) 4 .10 mL 40 mL 50 mL . pH . ( 9) : = 25C , Ka (CH3COOH) = 10

  5 , Ka (F ) = 10

  4 , Kw= 10

  14

  . (2011)

  2. : CH3COOH 2 ( ), CH3COO 3 ( ) HC 1M ( ) . 1 . 200 mL 400 mL H2O. pH . ( 5) 2 . mL H2O 100 mL pH ; ( 5) 3. mL 100 mL

  CH3COOH 2.105

  ;

  ( 7) 4. 100 mL , 100 mL , 50 mL , H2 1 L . pH . ( 8) : = 25C . . Ka (CH3COOH) =10

  5, Kw= 10

  14

  . ( 2011)

  3. CH3COOH 0,1 M ( 1) CH3COOH 0, 2 M ( 2) . 1 . mL H2O 100 mL 1, CH3COOH ; ( 6)

 • 50

  2 . 100 mL Y2 100 mL a 0,1, 3. pH 3. ( 6) 3 . 100 mL Y2 100 mL a 0,2, 4. pH 4. ( 6) 4 . mL a 0,1 101 mL 2, 5 pH = 7 ; ( 7) : =25C , Ka(CH3COOH) = 10

  5 Kw= 10

  14

  . . (2010)

  4. CH3COOH 0,1 M ( 1) . 1. mL H2O 100 mL 1, pH ; ( 6) 2 . 100 mL Y1 0,01 mol HC, , Y2. (1/2) CH3COOH 1 2. ( 6) 3. g a 100 mL Y1, , () ; pH 3 . ( 8) 4 . 100 mL 3 0,005 ml HC, . pH . ( 5) : = 25C, Ka(CH3COOH ) =10

  5, Kw= 10

  14

  . : H = 1 , O = 16 , Na = 23 . ( 2010)

  5. 1 3 0,1. 1 . 100 mL 1 x L 2. T pH 2 1 pH 1. x . ( 6) 2 . 100 mL 1 0,4 g a, , 1 L ( 3) . : . 3 3. . pH 3. ( 10 ) 3 . 3 0,02 mol C 4. pH 4. ( 9) : 3: b= 10

  5

  H Mr N: Mr= 40 = 25 C (2009)

  6. :

 • 51

  1 NH4C, c = 103

  M 2 aOH pH = 10 .

  110 mL 1 100 mL 2 3 pH = 8 . 1. 2. ( 3) 2. Kb NH3. ( 16) 3. pH 1. ( 6) 25C , w = 10

  14

  . ( 2009)

  7. (1) 1600 mL 0,04 mol a . 1 448 mL (HCl) STP , 2 pH = 5 . 1. : . a . ( 10) . 3

  + 1. ( 7)

  2. 2 400 mL aOH 2,5102 3. 3

  + 3. ( 8)

  25C , w =1014. . (2008)

  8. 1. (1) 0,01 pH=4 . a . ( 4) 2 . 2 a pH = 9,5 . a 2. ( 6) 3 . V1 V2 1 2 , 1,1L 3 pH = 6 . ( 7) 4. 3 0,03 mol HCl 2 L ( 4) . 3

  + 4. ( 8)

  25C , w = 1014 .E . ( 2008)

  9. CH3NH2, 1 2. 1 1 pH =12 . 2 [] = 108 [3]

  +

  1 . . b CH3NH2. ( 4)

 • 52

  . CH3NH2 2. ( 5) 2 . V1 1 V2 2 3 pH =11 ,5 . . V1 / V2 ( 6) . 3. ( 3) 3 . mol HCl 100 mL 1 ( ) p= 5 . ( 7) 25C , w = 1014 . (2007)

  10. 25C : 1: COONa 0,2 2: HC 0,1M . pH 1 2. ( 6) . 100 mL 1 400 mL 2 3. HCOOH 3 3 ( 10) . 50 mL 1 50mL 2 4. 4 30 mL KMn4 0,2M 2SO4. nO4.

  : aHCOOH = 2104

  , Kw = 1014

  25C .

  . ( 9) ( 2007)

  11. 1 . 50 mL 1 2 a 0,2. :

 • 53

  50 mL 2. 1 . 1. ( 4) 2 .. 25 mL 2 p 5. a . ( 8) . . p . ( 7) . 3 . 3 0,1 p= 2,5 . , ; ( 6) : =25C , w = 1014. . (2006)

  12. 1 600 mL p= 1 HCOOH 0,5 HC c M . HCOOH 1 = 2 .10

  4.

  1. : . c HC 1. ( 3) . HCOOH ( 4) 2 1 900 mL a 0,4 M 2. p 2. ( 12) 3 mol HC 2 , 3 p = 5 . ( 6 ) 25 C, Kw = 1014. . ( 2006)

  13. (1) 600 mL 13,8 g (RCOOH , R = C2+ 1, 0 ) . = 2102 pH = 2 . 1. . a RCOOH . ( 4) . RCOOH . ( 4) 2 . 1 750 mL 0,4. , 1,5 L ( 2) . pH 2. ( 8) 3 . 2 0,15 mol HCl , 3. 3

  +

  RCOO 3. ( 9)

  =25C , w = 1014

  C: 12 , : 1 , : 16 .

  . (2005)

  14. 3 (1) 200 mL p= 11 . . 100 mL 1 (2) . 2/1, 2 1 2 1 . ( 7)

 • 54

  . 100 mL 1 100 mL Cl 0,1 M 1L ( 3). 3, ; , pH pH < 3 ,7 , pH pH > 5 . . ( 10) . 2 3. pH . ( 8) : - 3: b = 10

  5

  - = 25 C, Kw = 1014 - . ( 2005)

  15. 1: CH3COOH 0,1 M 2: CH3COOa 0,01. : . pH . ( 6) . pH 3 1 2. ( 8) . 1 Na 0,2 , 4 pH 4. ( 11) 25 C a(CH3COOH) = 105, w = 1014. N . (2004)

  16. 1 3 0,1. . pH 1 3 . ( 6) . 100 mL 1 0,01 mol a , 2. 3 2. ( 7) . mo l HC 200 mL 1 , pH 2 pH 1. ( 12) 25C, b(NH3) = 10

  5, Kw

  = 1014.

  . ( 2004)

  17. 1 COOH c M.

 • 55

  50 mL 1 1. COOH 100 mL N, 2 150 mL. . 1 c M COOH . ( 9) . 150 mL 2 500 mL, 3 . pH 3 . ( 8) . nO4 0,5M H2SO4 , 200 mL 1 ; ( 8)

  , 25C a(HCOOH) = 2104, w =

  1014

  .

  N . (2003)

  18. 1 2. 1 0 ,8 L KOH 0,25. 2 0,2 L 1. , 3 1 L pH=9. . Ka . ( 12) . 1L 3 HC, , 4 H3O

  +

  5106 . mol HC 3 . ( 13) 25C , w = 1014. . ( 2003)

  19. 25C : 1: HC 1M , 2: HCOONa 1M 1 . pH . ( 8) 2 . 50 mL 1 , 25

  C , 200 mL ( 3) .

  100 mL 2 , 25C , 800 mL ( 4) . 3 4 5. . pH 5; ( 8) . 0,15 mol HC 5 , 25C , 6. pH 6; ( 9) : w= 10 14, aC O O H= 10

  4, 25C .

  . (2002)

  20. 3 , : R- C + NH3 RN H

  +3C-

 • 56

  , 1 L 0 ,1 pH = 5 . . Ka RNH+3(7) . 8 g NaOH , , . i . . ( 6) i i . pH . ( 12) : w= 10- 14, 25C , r NaO H = 40 . . (2001)

  21. (CH3COONa) 0,1 2L ( 1) pH=9.

  . . ( 8) . 1L 1 99L , 2. pH 2. ( 8) . 1L 1 0,05mol (HCl), , 3 pH 3 . ( 9)

  25C . :w=10- 14 (2000)