ΧΗΜΕΙΑ Β 2 ΤΡΙΜ

of 9 /9
ΧΗΜΕΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : …………………………… ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : .………………………….. ΤΑΞΗ : .………………………….. ΟΜΑΔΑ Α΄ ΘΕΜΑ 1 Ο 1. Διατυπώστε την ατομική θεωρία ( 1,5 μονάδα) 2. Να γράψετε 3 διαφορές μεταξύ χημικών ουσιών και μειγμάτων ( 3 μονάδες) 3. Να αναφέρετε 5 τεχνικές διαχωρισμού μειγμάτων ( 1,5 μονάδες) ΘΕΜΑ 2ο 1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις : ( 4 μονάδες) α) Το νερό διασπάται με ………………………………….. σε δύο απλούστερα αέρια στοιχεία . Τα στοιχεία αυτά είναι το …………………….. και το …………………….. β) Τα υγρά απόβλητα από κατοικίες, βιοτεχνίες , βιομηχανίες ονομάζονται …………………….. γ) Τα λύματα καταλήγουν στους ……………..……… ……………. ………… που είναι τα ποτάμια, οι λίμνες και οι θάλασσες. δ) Οι ουσίες που αποτελούνται από άλλες απλούστερες ονομάζονται χημικές ………………………… ε) Η ουσία Α διαχωρίζεται στα συστατικά της με απόσταξη , άρα είναι ………….………………… ζ) Η ουσία Β διασπάται σε στοιχεία , άρα είναι ………………..……………… η) Τα χημικά στοιχεία τα χωρίζουμε σε μέταλλα και ………………………………… θ)Τα συστατικά της ουσίας Γ διατηρούν τις ιδιότητές τους. Άρα η ουσία Γ είναι ……………………… ι) Στο εσωτερικό του ατόμου, υπάρχουν τα : …………………….…… , ……..………………… και ηλεκτρόνια

Embed Size (px)

description

διαγωνισμα β τριμήνου για χημεία β γυμνασίου

Transcript of ΧΗΜΕΙΑ Β 2 ΤΡΙΜ

 • : : ... : ...

  1

  1. ( 1,5 )

  2. 3 ( 3 )

  3. 5 ( 1,5 )

  2 1. : ( 4 )

  ) .. . .. ..) , , ..) .. . , .) ) , .) , ..) ) . ) , : . , ..

 • 2. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  ( 3 )

  4. ; ( 4 )

  ) , ) , ) ) ) ) ) , ) ,

  3

  3.

  : 8 3

  300g ; ;

  ( 3 )

  !

 • : : ... : ...

  1

  1. ; ( 1,5 )

  2. 3 ( 3 )

  3. 5 ( 1,5 )

  21. : ( 4 )

  ) .... .. . . .. ..) ) , , , . , , , . ) . ) , .. ) , .. .. . ) , ..

 • 2. ; ( 4 )

  ) , , , .) , ) , ) ) ) ) )

  3. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  ( 3 )

  3

  3.

  : 32

  300g ; ; ( 3 )

  !

 • : : ... : ...

  1

  1. ( 1,5 )

  2. 3 ( 3 )

  3. 5 ( 1,5 )

  2 1. : ( 4 )

  ) .. . .. ..) , , ..) .. . , .) ) , .) , ..) ) . ) , .. ..

 • 2. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  ( 3 )

  4. ; ( 4 )

  ) , ) , ) ) ) ) ) , ) ,

  3

  3.

  : 8 3

  300g ; ;

  ( 3 )

  !

 • : : ... : ...

  1

  1. ; ; ( 1,5 )

  2. 3 ( 3 )

  3. 5 ( 1,5 )

  21. : ( 4 )

  ) .... .. . . .. ..) ) , , , . , , , . ) . ) , . ) , .. .. . ) , ..

 • 2. ; ( 4 )

  ) , , , .) , ) , ) ) ) ) )

  3. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  ( 3 )

  3

  3.

  : 32

  300g ; ; ( 3 )

  !

 • :

  : ...

  : ...

  1

  1. ( 1,5 )

  2. 3 ( 3 )

  3. 5 ( 1,5 )

  2

  1. : ( 4 )

  ) .. . .. ..

  ) , , ..

  ) .. . , .

  )

  ) , .

  ) , ..

  )

  ) .

  ) , : . , ..

  2. ,

  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  ( 3 )

  4. ; ( 4 )

  ) ,

  ) ,

  )

  )

  )

  )

  ) ,

  ) ,

  3

  3. :

  300g ;

  ;

  ( 3 )

  !

  :

  : ...

  : ...

  1

  1. ; ( 1,5 )

  2. 3 ( 3 )

  3. 5 ( 1,5 )

  2

  1. : ( 4 )

  ) .... .. . . .. ..

  )

  ) , , , . , , , .

  ) .

  ) , ..

  ) , .. .. .

  ) , ..

  2. ; ( 4 )

  ) , , , .

  ) ,

  ) ,

  )

  )

  )

  )

  )

  3. ,

  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  ( 3 )

  3

  3. :

  300g ;

  ; ( 3 )

  !

  :

  : ...

  : ...

  1

  1. ( 1,5 )

  2. 3 ( 3 )

  3. 5 ( 1,5 )

  2

  1. : ( 4 )

  ) .. . .. ..

  ) , , ..

  ) .. . , .

  )

  ) , .

  ) , ..

  )

  ) .

  ) , .. ..

  2. ,

  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  ( 3 )

  4. ; ( 4 )

  ) ,

  ) ,

  )

  )

  )

  )

  ) ,

  ) ,

  3

  3. :

  300g ;

  ;

  ( 3 )

  !

  :

  : ...

  : ...

  1

  1. ; ; ( 1,5 )

  2. 3 ( 3 )

  3. 5 ( 1,5 )

  2

  1. : ( 4 )

  ) .... .. . . .. ..

  )

  ) , , , . , , , .

  ) .

  ) , .

  ) , .. .. .

  ) , ..

  2. ; ( 4 )

  ) , , , .

  ) ,

  ) ,

  )

  )

  )

  )

  )

  3. ,

  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  ( 3 )

  3

  3. :

  300g ;

  ; ( 3 )

  !