ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - XHMEIA - Αρχική...

of 15 /15
ΧΗΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οργανικές ονομάζονται ο ατομο άνθρακα. Εξαίρεση του. Σ' όλες τις οργανικές εν με άλλα ατομα είτε είναι Η,Ο,Ν κλπ). α) Άκυκλες: Ονομάζονται αλυσίδα, ευθεία ή διακλαδ β) Κυκλικές: Ονομάζοντ κλειστή (κυκλική) αλυσίδα γ) Ισοκυκλικές: Ονομάζο μόνο απο άτομα άνθρακα. δ) Ετεροκυκλικές: Ονομ και άτομα άλλων στοιχείω ε) Αρωματικές: Ονομάζο ένας εξαμελής δακτύλιος μ στ) Αλεικυκλικές: Ονομ ιδιότητες ανάλογες των άκ ΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 οι ενώσεις που στο μόριο τους περιέχουν το η αποτελούν CΟ 2 ,CΟ, ανθρακικό οξύ (Η 2 CΟ νώσεις ο άνθρακας έχει 4 δεσμούς με τους οπ ι ακόμη ένα άτομο άνθρακα είτε κάποιο άλ ι οι ενώσεις που τα άτομα του άνθρακα σχημα δισμένη. Λέγονται επίσης και λιπαρές ή αλειφ ται οι ενώσεις που τα άτομα του άνθρακ α η οποία ονομάζεται δακτύλιος. ονται οι κυκλικές ενώσεις που ο δακτύλιος το . μάζονται οι κυκλικές ενώσεις που ο δακτύλιο ων όπως Ν,Ο,Β . ονται οι ενώσεις που στο μόριο τους περιέχετ με τρεις διπλούς δεσμούς. μάζονται ισοκυκλικές ενώσεις που παρουσ κυκλων. 1 ουλάχιστον ένα Ο 3 ) και τα άλατα ποίους ενώνεται λλο ατομο (π.χ. ατίζουν ανοικτή φατικές κα σχηματίζουν ους αποτελείται ος τους περιέχει ται τουλάχιστον σιάζουν χημικές

Embed Size (px)

Transcript of ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - XHMEIA - Αρχική...

 • 6

  .

  .

  '

  (..

  ,, ).

  ) :

  , .

  ) :

  () .

  ) :

  .

  ) :

  ,

  ) :

  .

  ) :

  .

  6

  . C2, C, (2C

  4

  (..

  , .

  () .

  .

  ,, .

  .

  .

  1

  3)

  (..

  , .

 • 6

  2

 • 1._ :

  (1) . .(2) (3) .

  2._

  (1) .(2) .(3) (4) .

  3._ ' .

  :

  :

  C3C=CC2C3 : 2

  1 . ..

  C2=CC : 1-

  :

  C3-C-C3 : 2-

  / : .

  C2= C-C -C3 : 3-

  ( )

  . .

  ( 2--

  6

  . . . .

  2._ :

  . .

  .

  3._ ' .

  :

  2-.

  . 1 .. .. .. -

  -3-

  .

  / :

  .---2-

  ( )

  . .

  C3- C -C )

  3

  2._

  .

  .. .. -.

  / :

  ( )

  .

 • ,

  .

  .

  .

  .

  :

  , :

  1. .2.

  , .

  3. . . , .

  4. .

  6

  ,

  .

  .

  :

  .

  .

  .

  ,

  .

  , .

  . . ,

  .

  4

  ,

  .

  ,

  , ,

  . ,

 • 6

  5

  :

  . 4

  ''

  4 .

  1.1. o

  (1-53) .

  1. :. ( ). . . .

  2. CO2 :. . . . .

  3. (CaCO3) :. , .

  ( ). . .

  4. : CO2, NaHCO3, CH4, H2CO3, CHCl3 NaCl, :

  . CO2, NaHCO3, CH4, H2CO3, CHCl3 . NaCl. CH4, CHCl3, H2CO3 . CH4, CHCl3.

  5. ( Vis - Vitalis) :. . . . .

  6. Wohler :. . . . .

 • 6

  6

  7. 1828 Wohler :. . . . .

  8. : . CO2 . . . .

  9. :CH2=CH2 CH3- C -CH3 CH2=CH-CH3 CH CH CH4

  O(I) (II) (III) (IV) (V)

  :

  . (II) (V) . (V) . . .

  10. :CH3-CH=O H-CH=O CH3-C=N CH2=CH-COOH

  () () () (IV) :. () (IV) . (IV) . . .

  11. C2H4, C4H6, C5H10, C3H6, C6H10, C8H16 C5H12 :

  . C2H4, C4H6, C5H10, C3H6, C6H10 C8H16. C2H4, C5H10, C3H6, C8H16. C5H12. C4H6 C6H10.

  12. C11H24 :. . . . .

  13. :. (..),

 • 6

  7

  . (..). , . .

  14. :

  . . . . , .

  15. C4, C2, C26, C48, C3 C24 :

  . C4, C26 C48 . CH3OH C2H4O. C3, C2H4O CH2O . CH4 C2H6.

  16. :

  C22 C2 C25--C3 C25C

  (I) (II) (III) (IV) :

  . (I) (III) . (I) (IV) . (II) (III) . (II) (IV).

  17. C66 :. . . . .

  18. : C4, C36, C1018, C58, C610, C48 :

  . C10H18, C5H8, C6H10 . C3H6 C4H8. CH4 . CH4

  19. :

  . C2+2 > 2 . C2 > 2. C2-2 > 2 . C2+2 > 1.

  20. C2+2 > 2 :. . . . .

 • 6

  8

  21. :

  . C3H4 . C4H6 . C3H6 . C4H8.

  22. :

  . . . . .

  23. :

  1) -, 2) -O=, 3) -, 4) -C(O)-

  O :

  . -, -, -, - . -, -, - , -. -, -, - , -. -, -, - , -.

  24. :

  . R--R' . RR' . RR' . R---R

  25. CC :. . . . .

  26. :. C22 . C2C. C2+2 . C2+22.

  27. :. C2 > 1 . C2+2 > 3. C2 > 3 . C22 > 2

  28. ;. . . . .

  29. 1-:

  . .

 • 6

  9

  . . .

  30. ;. C33 . C410 . C510 . C2H2.

  31. IUPAC:

  . . - . . .

  32. , :. . . . .

  33. :

  . . . . .

  34. C612. :

  . 3,3--1- . 3,3--1-. 2,3--1- . 3--1-.

  35. ;

  . . . . .

  36. C510 :

  . . . . .

  37. 3--1- :. 1- . 3--. 3--1- . 3,3--1-.

  38. CO2, :

  . H2O . NaOH . . Ca(OH)2.

  39. :.

 • 6

  10

  . ' . . .

  40. :. . . % . .

  41. :

  .

  . moles

  . moles

  . % .

  1.2

  1. .

  (I) (II). 1. C46. 2. C512. 2- 3. C26. - 4. C36. - 5. C26. 6. C48.

  2. () ().

  (I) (II). -C 1.

  . - C- -C- 2.

  . -C= 3.

  . =C= 4.

  . -C- 5.

  6. .

 • 3. () (), (

  (I)A. C2H4 . B. C3H6 . . C2H2 . . C2H6 . . C3H8 .

  4. (I) (II).

  5. () .

  6

  () (), ( ).

  (II) (III). 1. . 2. . 3. .. .

  (I) (II).

  () ()

  11

  () (),

  (I)

  ()

 • 6

  12

  1. 2- - 3,3--4--2,5,5-

  -

  -4--2-

  2. - -2- 1--3-3. 2,2,3-- -2- 1--4. - -1,3,5-

  1---5. - -2- --6.

  2,3--3--, 3--

  7. - 3,3---3,3--

  8.-3--3--4-

  -

  1,2,3,4-- 2-

  9. -1 - -2,2--1,1,1--

  10. 4,5---2,3- -2-11.

  2--2----

  -12. - -- -13.

  4,5--4--

  ---

  14. 2-- 15. 2- - 1--3-- -3-16. 4--2-- 4-- ,-3-17. - 18. -

  -2--

  19. 3-- -20. .

  4--4--

  .

  1.1. .. :

 • 6

  13

  1.2. :

 • 6

  14

  .. & ..

  1. 4,4 gr 3,6 gr C 0,8 gr H.

  ..

  2. (CHO2)x. .. MB 90;

  3. 40. .. ;

  4. 0,4 gr 0,36 gr . 0.82 atm

  300 cm3 27 C ,

  ..

  5. 11 gr 6 gr , 1 gr

  . . 1,5 mol

  132 gr .. ;

  6. O .. (C2H4O)V. 44, 132 176

  , .

  7. 26,667% . ..

  .

  8. .. : 2,1% , 12,8% C,

  85,1% Br. 1 gr 179 cm3 140C

  765 mm Hg.

  9. 62,07% C 10,34% .

  58. . . ..

  10. 6 gr / 17,6 gr CO2.

  .. /. ..=30.

  11. 0,9 gr 3

  50ml

  60ml Na 0,5.

  .

 • 6

  15

  12. 0,6 gr 0,88 gr CO2 0,36 gr

  H2O. =30. , .., ..

  13. 2,9 gr 8,8 gr CO2

  4,5 gr H2O. .. . = 58.

  14. / 80% C. 1 mol gr-at ,

  54 gr H2O. : ) .., ) .. /.

  15. / 85,71% C. 0,75 gr 0,66L

  P=38cmHg 27C. .. /.

  16. 0,89 gr . C,H,O CuO

  0,63

  gr 1,32

  gr. 112 cm s.t.p. 5,6 L s.t.p.

  22,25 gr. .. .

  17. 2,2 gr / 3,6 gr .

  / 1,12L s.t.p. .. /.

  18. 11,2g /

  ()2, 157,6 g . =56.

  .. /.

  19. O 40% 6,67 %

  . .. 30, ;

  20. O 40% C, 6,67 % . 6 g

  100 mL , 0,5.

  C=12 =1 .

  21. 1,48 g ,

  2,64 g CO2 1,08 g . .. 74 .. .