ΧΗΜΕΙΑ ΟΠ - THE TOC

of 6 /6
12:10 ΧΗΜΕΙΑ ΟΠ - Γ΄ΓΕΛ

Embed Size (px)

Transcript of ΧΗΜΕΙΑ ΟΠ - THE TOC

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΟΠ Γ’ ΓΕΛ
ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΘΕΜΑ Α A1. β A2. β A3. γ A4. δ A5. δ
ΘΕΜΑ B
Β1. α. 12Mg: 1s2 2s2 2p6 3s2 Βρσκεται στην 3η περοδο και στη 2η ομδα του Περιοδικο Πνακα.
5Β: 1s2 2s2 2p1 Βρσκεται στην 2η περοδο και στη 13η ομδα του Περιοδικο Πνακα.
β. Η ατομικ ακτνα σε μα περοδο του περιοδικο πνακα αυξνει απ δεξι προς τα αριστερ
λγω μεωσης του δραστικο πυρηνικο φορτου και σε μα ομδα του περιοδικο πνακα απ πνω προς τα κτω λγω αξησης του αριθμο των στιβδων ρα Α.Α(5B) < A.A(12Mg)
γ. Κατ την απσπαση του 4ου ηλεκτρονου παρατηρεται υπρμετρη αξηση της τιμς της ενργειας ιοντισμο. Απ το δεδομνο αυτ συμπερανουμε τι καταστρφεται ηλεκτρονιακ δομ ευγενος αερου οπτε το στοιχεο Χ εναι το Β καθς το Β+3 χει ηλεκτρονιακ δομ ευγενος αερου και συγκεκριμνα του 2He.
δ. Βρσκεται στην υποστιβδα 2p.
ε. Με την απσπαση του πρτου ηλεκτρονου προκπτει ιν με μικρτερο μγεθος απ το τομο του στοιχεου με αποτλεσμα στα ηλεκτρνια του ιντος να ασκεται μεγαλτερη ελκτικ δναμη απ τον πυρνα οπτε απαιτεται να αποδοθε μεγαλτερο ποσ ενργειας για την απσπαση του δετερου ηλεκτρονου.
Β2. α. Καμπλη 1: Η2 Καμπλη 2: CO
β. Η μεταβολ της συγκντρωσης εναι ανλογη του στοιχειομετρικο συντελεστ του αντιδρντος – προντος. Η καμπλη 1 χει διπλσια μεταβολ στη συγκντρωση απ την
Σελδα 4 απ 6
καμπλη 2 οπτε αντιστοιχε στο Η2 που χει διπλσιο συντελεστ απ το CO.
γ. i. Μεγαλτερη εναι η θερμοκρασα Τ2 γιατ με δεδομνο τι η αντδραση παρασκευς της CH3OH εναι εξθερμη με την αξηση της θερμοκρασας η θση της χημικς ισορροπας μετατοπζεται προς τα αριστερ οπτε στη χημικ ισορροπα χουμε μικρτερη ποστητα CH3OH.
ii. Με την αξηση της θερμοκρασας αυξνεται η μση κινητικ ενργεια των αντιδρντων μορων ρα και ο αριθμς των αποτελεσματικν κροσεων ρα και η μση ταχτητα της αντδρασης οπτε μεινεται ο χρνος αποκατστασης της ισορροπας. Για το λγο αυτ σε θερμοκρασα Τ2 η ισορροπα αποκαθσταται σε μικρτερο χρονικ διστημα.
Β3. α. Η κατλυση εναι ομογενς γιατ ο καταλτης και το αντιδρν βρσκονται στην δια φση.
β. Το διγραμμα στο σχμα 3.
γ. Η αντδραση εναι εξθερμη ρα η ενργεια των προντων εναι μικρτερη απ των αντιδρντων. Με την προσθκη καταλτη μεινεται η ενργεια ενεργοποησης της αντδρασης ρα η αντδραση 2 χει μικρτερη ενργεια ενεργοποησης.
ΘΕΜΑ Γ Γ1. α. Οι συντακτικο τποι των ενσεων Α ως Ψ εναι οι εξς:
Α.
B:
Γ:
Δ:
Λ:
CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOH
γ.
δ. Η νωση Ε δεν δνει την αλογονοφορμικ καθς οι ενσεις που δνουν την αντδραση αυτ εναι:
i. CH3CH2OH ii. CH3CH=O
iii.
iv.
ε.
Γ2. α. Βρσκουμε τα mol του ελακο οξος και του Br2:
mol(οξος) = m/Mr(οξος) = 141/282 = 0,5 mol(Br2) = C V = 1 0,8 = 0,8
Mr(προντος) = 442 και αφο mol(προντος) = 0,5, ττε m(προντος) = 0,5 442 = 221 g
β.
CH(CH2)7COOCH2CH3 + 2KMnO4 + 3H2SO4H3C(H2C)7H2C
O
5
5
RCHCH3
OH
RCCH3
O