Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2007...

of 80 /80
ΦΙΑΙΓΡΛ ν Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΚΑΡΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΕΜ: 8540 ΜΕΛΙΣΣΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΑΕΜ 8516 ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 2012

Embed Size (px)

Transcript of Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2007...

 • ΦΙΑ

  ΙΓΡ

  Λν

  Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ ΟΙ

  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΚΑΡΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΕΜ: 8540

  ΜΕΛΙΣΣΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΑΕΜ 8516

  ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

  2012

 • Πίνακας περιεχομένωνΕΙΣΑΓΩΓΗ............................................................................................................................................................... 4

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ........................................................................................................................................................ 6

  1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.................................................................................................................................................6

  1.2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ............................................................................7

  1.3. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ.............................................................................................................. 9

  1.4. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ (1 9 9 0 - 2 0 0 7 ) ................................................................................. 9

  1.5. Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ......................................................................................................... 12

  1.6. ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ...................................................................................................................... 13

  1.7. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ..............................................................................17

  1.8. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ................................................................................................................ 19

  1.9. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ.........................................................................................................................20

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ..................................................................................................................................................... 27

  2 .1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ............................................................................................27

  2 .2 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ...............................................................................................................28

  2 .3 . ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '80 .........................30

  2 .4 . ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '9 0 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ.................................... 34

  2 .3 . ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ................ 35

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ........................................................................39

  3 .1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ..................................................................................................................................................... 39

  3 .2 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ...............................................................................40

  3 .4 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ............................................................................. 44

  3 .5 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...............................................................................45

  3 .6 ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ................................................................................ 46

  3 .7 ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.................................................................................................................... 47

  3 .8 ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ................................................................................................................. 48

  3 .9 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ......................................... 49

  3 .9 .1 . Η ΜΟΧΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.................................................................................................... 49

  3 .9 .2 . Η ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ..................................................................................................50

  3 .9 .4 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ.............................51

  3 .9 .5 . ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ............................................................................................ 52

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ......................................................................................................................................................53

  4 .1 . Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ . 53

  Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ ΟΙΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  Σελίδα 2

 • Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ ΟΙΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  4 .2 . ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΕΠ ....................................................................................................... 60

  4 .3 . ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ................................................................................................................ 62

  4 .3 .1 . ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ.................................................................................................................... 62

  4 .3 .2 . ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.................................................. 64

  4 .4 . Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ...................................................................................................................................67

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο..................................................................................................................................................... 74

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ................................................................................................................................................74

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...................................................................................................................................................76

  Σελίδα 3

 • Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ ΟΙΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η καταγραφή, η μελέτη και η διερεύνηση

  των συνεπειών της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης του 2007 στο

  ελληνικό τραπεζικό σύστημα και τις ελληνικές τράπεζες.

  Προς την εκπλήρωση αυτού του σκοπού προηγούνται της τελικής ανάλυσης η

  έννοια της χρηματοοικονομικής κρίσης, των αιτών της, των συνεπειών της

  και των προηγούμενων σχετικών εμπειριών της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς

  και η έννοια του χρηματοοικονομικού συστήματος, των χαρακτηριστικών του,

  του ρυθμιστικού πλαισίου τους και της σχέσης τους με την κρίση.

  Στην τελική μας ανάλυση, αποδεικνύεται η ένταση των επιπτώσεων της

  κρίσης στις ελληνικές τράπεζες, καθώς η πλειονότητα αυτών οδηγήθηκαν σε

  αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακών δανείων προκειμένου να

  αντιμετωπίσουν την έλλειψη κεφαλαιακής επάρκειας. Η κεφαλαιακή

  ανεπάρκεια προκλήθηκε από την έλλειψη ρευστότητας των τραπεζών, καθότι

  δεν ήταν πλέον δυνατή για αυτές η δανειοδότησή τους από τις διεθνείς

  αγορές. Ταυτόχρονα, η έντονη φημολογία για συγχωνεύσεις και εξαγορές που

  κυριαρχεί στην τραπεζική αγορά αυτό το διάστημα παρουσιάζεται ως τρόπος

  λύσης των προβλημάτων ρευστότητας των ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων.

  Συμπερασματικά, το γεγονός ότι η σημερινή οικονομία έχει μεγαλύτερο

  παγκοσμιοποιημένο χαρακτήρα στην κίνηση του κεφαλαίου σε σχέση με το

  παρελθόν, κάνει την κρίση αυτή πιο σοβαρή τόσο στις επιπτώσεις όσο και

  στους τρόπους αντιμετώπισής της. Ενώ η χρηματοπιστωτική κρίση είχε ως

  αφετηρία την οικονομία των ΗΠΑ, η παγκοσμιοποίηση ήταν ικανή να

  μεταφέρει την κρίση ραγδαία σε όλη την υφήλιο.

  Όσον αφορά στην ελληνική πραγματικότητα, οι τράπεζες, αν και δεν ήταν

  εκτεθειμένες σε παράγωγα προϊόντα υψηλού ρίσκου, επηρεάστηκαν αρνητικά

  από την αύξηση του κόστους χρηματοδότησής τους με αποτέλεσμα τη μείωση

  της ρευστότητάς τους. Προς αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων,

  Σελίδα 4

 • Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ ΟΙΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  προχώρησαν ή προχωρούν σε αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων, εκδόσεις

  ομολογιακών δανείων, αύξηση των προβλέψεων μη αποπληρωθέντων

  δανείων, μείωση των λειτουργικών τους κοστών, επέκταση των επενδύσεών

  τους στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, εφόσον σε αυτές τις αγορές

  εμφανίζονται ευοίωνες προοπτικές, ενώ πολλές από αυτές χρησιμοποίησαν και

  τον κρατικό μηχανισμό στήριξης του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Όλες

  αυτές οι ενέργειες συνέβαλαν στην διατήρηση ικανοποιητικού επιπέδου

  κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας.

  Σελίδα 5

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

  1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ ΟΙΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη

  χειρότερη μετά το μεγάλο 'κραχ' του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger

  (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν μεγάλες πτώσεις των

  τιμών των μετοχών, καταρρεύσεις τραπεζών και άλλων ιδρυμάτων,

  αποπληθωρισμό, διαταραχές στις ξένες αγορές ή συνδυασμό των παραπάνω.

  Η εν λόγω κρίση έγινε ορατή τον Σεπτέμβρη του 2008 με τη κατάρρευση

  (Lehman Brothers), τις συγχωνεύσεις (Merrill Lynch και Bear Sterns) και τις

  κρατικοποιήσεις χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (Fannie Mae και Freddie

  Mac). Είναι αξιοσημείωτο ότι σημάδια της επερχόμενης κρίσης υπήρχαν από

  το 2006, αλλά δυστυχώς δεν δόθηκε η απαιτούμενη προσοχή.

  Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, η κρίση αυτή που αρχικά εκδηλώθηκε

  στην αμερικανική αγορά στεγαστικών δανείων μειωμένης εξασφάλισης,

  εξαπλώθηκε γρήγορα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ενώ έχει ήδη δείξει και

  σοβαρές επιπτώσεις στις πραγματικές οικονομίες, κυρίως με την εξελισσόμενη

  ύφεση του ανεπτυγμένου κόσμου. Από το 2008 έχουμε δει την κατάρρευση

  επενδυτικών και τραπεζικών κολοσσών, τη δραματική πτώση

  χρηματιστηριακών αξιών και τη μείωση των κερδών σε σημαντικούς κλάδους,

  όπως αυτοί της αυτοκινητοβιομηχανίας και των κατασκευών.

  Φυσικά η ελληνική οικονομία και δη οι ελληνικές τράπεζες δεν θα μπορούσε

  να μείνει ανεπηρέαστη από αυτή την κρίση. Συγκεκριμένα, οι τράπεζες

  καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον με σημαντικές προκλήσεις,

  όπως η περαιτέρω μείωση των ρυθμών ανάπτυξης, το ενδεχόμενο αύξησης

  των δανείων σε καθυστέρηση και οι δυσκολίες στις αγορές χρήματος και

  κεφαλαίου. Τα παραπάνω απαιτούν τις συντονισμένες προσπάθειες διεθνών

  Σελίδα 6

 • Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ ΟΙΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  οργανισμών, κυβερνήσεων και Κεντρικών τραπεζών για την αντιμετώπιση της

  κρίσης.

  Ειδικότερα όσον αφορά στην ελληνική οικονομία, η παγκόσμια

  χρηματοπιστωτική κρίση αποτέλεσε την αφορμή για την εκδήλωση της κρίσης

  χρέους. Αν και η παγκόσμια οικονομία έδειξε τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης

  στα πρώτα τρίμηνα του 2010, η ελληνική αγορά πλήττεται ακόμη από

  αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, αύξηση των επιτοκίων δανεισμού και πτώση

  της οικονομικής δραστηριότητας, τα οποία οδήγησαν το ελληνικό κράτος

  στην ένταξή του στο μηχανισμό στήριξης του Διεθνούς Νομισματικού

  Ταμείου.

  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δώσει μια εικόνα του τραπεζικού

  κλάδου στην Ελλάδα, και του τρόπου με τον οποίο αντέδρασαν οι ελληνικές

  στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

  1.2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

  Η Χρηματοοικονομική Κρίση ορίζεται ως μία χρονική περίοδος κατά την οποία

  η αγορά υφίσταται μία έντονη καθοδική κίνηση του υποκείμενου παράγοντα

  (underlying factor) - η οποία γίνεται πλήρως αντιληπτή στην αγορά (Sharpe,

  1963).

  Σύμφωνα με τον Mishkin (1992) η χρηματοοικονομική κρίση είναι μία

  διατάραξη των χρηματοοικονομικών αγορών, η οποία προκαλεί επιδείνωση

  των προβλημάτων της αντίστροφης επιλογής και του ηθικού κινδύνου, με

  αποτέλεσμα την ανικανότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να

  διοχετεύουν κεφάλαια με αποτελεσματικό τρόπο στις περισσότερο αποδοτικές

  επενδυτικές ευκαιρίες. Η διατάραξη αυτήν εμφανίζεται αρχικώς σε μια χώρα

  στις περισσότερες των περιπτώσεων και στη συνέχεια διαχέεται στο

  εξωτερικό. Σύμφωνα με τον Summers (2000), η μετάδοση της κρίσης από

  Σελίδα 7

 • Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ ΟΙΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  χώρα σε χώρα μπορεί να πραγματοποιηθεί με επτά διαφορετικούς

  μηχανισμούς:

  • Η επέλευση κοινών αρνητικών παραγόντων σε δύο ή περισσότερες χώρες,

  όπως είναι η κρίση στην αγορά των μετοχών σε δύο ή περισσότερες χώρες.

  • Οι εμπορικοί δεσμοί μεταξύ δύο χωρών επιτρέπουν τη μεταφορά των

  αρνητικών μεταβολών σε τιμές και εισοδήματα μεταξύ τους.

  • Ο υψηλός ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει

  σε έντονες συναλλαγματικές υποτιμήσεις των νομισμάτων.

  • Οι χρηματοοικονομικοί δεσμοί μεταξύ δύο ή περισσοτέρων χωρών μπορούν

  να οδηγήσουν σε υψηλές συσχετίσεις μεταξύ αγορών περιουσιακών

  στοιχείων. Επομένως, όταν μία χώρα επενδύει ή δανείζει κάποια άλλη χώρα

  και υπάρξουν αρνητικά νέα για μία από τις δύο με αποτέλεσμα να επέλθει

  κρίση σε αυτήν, τότε συμπαρασύρεται και η άλλη χώρα.

  • Η μείωση της ρευστότητας στην αγορά μίας χώρας μπορεί να οδηγήσει σε

  μείωση των θέσεων των επιχειρήσεων αυτής της χώρας στο εξωτερικό, με

  αποτέλεσμα να επηρεάζεται και η ρευστότητα στις άλλες χώρες.

  • Ο πανικός που επικρατεί στους επενδυτές σε περιόδους απότομης και βίαιης

  πτώσης των τιμών των περιουσιακών στοιχείων.

  • Η κρίση σε μία χώρα επηρεάζει τις προσδοκίες των επενδυτών για τυχούσες

  κοινές αναπτυξιακές υποδομές μεταξύ των δύο χωρών.

  Με τη λειτουργία αυτών των μηχανισμών, μία αναστάτωση στο σημείο

  ισορροπίας μίας χώρας μπορεί να μεταφερθεί στο εξωτερικό. Αναλόγως με τη

  γεωγραφική έκταση των χωρών που επηρεάζονται από την πρωταρχική αιτία

  η χρηματοοικονομική κρίση μπορεί να γίνει ακόμη και διεθνής, όπως έγινε

  στην προκειμένη περίπτωση.

  Σελίδα 8

 • Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ ΟΙΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  1.3. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

  Η κρίση που διανύουμε ξεκίνησε με μια περίοδο αυξημένων συναλλαγών, που

  προκάλεσαν το σπάσιμο της κερδοσκοπικής φούσκας. Από την εποχή της

  "μανίας της ολλανδικής τουλίπας", στις αρχές του 17ου αιώνα, τέτοιες κρίσεις

  κερδοσκοπίας ακολουθούν πάντα την ίδια πορεία. Αρχικά, η προσδοκώμενη

  αξία ενός συγκεκριμένου προϊόντος αυξάνει συνεχώς, τροφοδοτώντας ακόμα

  περισσότερο τη ζήτηση γι' αυτό, επειδή όλοι θέλουν να συμμετέχουν στην

  συνεχόμενη αύξηση της αξίας. Ο κόσμος χρησιμοποιεί ίδια κεφάλαια και στη

  συνέχεια παίρνει και δάνεια, ώστε να αποκτήσει το αντικείμενο της

  κερδοσκοπίας. Οι τιμές ανεβαίνουν ακόμη πιο ψηλά, εξαιτίας της αυξημένης

  ζήτησης, και οδηγούν σε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της ζήτησης.

  Κάποια στιγμή, όμως, η αυξητική τάση εξαντλείται. Γίνεται πιο δύσκολο να

  βρεθούν νέοι αγοραστές και οι αρχικοί επενδυτές θέλουν να πουλήσουν,

  ώστε να εξαργυρώσουν τα κέρδη τους. Τότε, η τιμή του αντικείμενου της

  κερδοσκοπίας αρχίζει να πέφτει. Τώρα όλοι θέλουν να εξέλθουν από την

  αγορά προκειμένου να αποφύγουν τις ζημιές, πράγμα που οδηγεί σε

  μεγαλύτερη πτώση της τιμής του αντικειμένου. Όσοι μπήκαν αργά στο

  κερδοσκοπικό παιχνίδι και αγόρασαν σε υψηλές τιμές τώρα υπόκεινται μεγάλες

  ζημιές. Από τη στιγμή που αυτές οι ζημιές συνδυάζονται με μια γενική

  υποχώρηση της ζήτησης, αυτή η κερδοσκοπική κρίση μπορεί να επηρεάσει το

  σύνολο της οικονομίας («Η τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση και το μέλλον

  του παγκόσμιου καπιταλισμού», του Μάικλ Χάινριχ).

  1.4. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ (1990 - 2007)

  Η κρίση του 2007 δεν ήταν η μοναδική κρίση της τελευταίας εικοσαετίας,

  ήταν, όμως, η μοναδική κρίση που έπληξε την παγκόσμια οικονομία. Παρόλα

  αυτά, υπήρξαν και άλλες σημαντικές κρίσεις, οι οποίες απείλησαν την

  ισορροπία παγκοσμίως (Krugman, 2009). Αυτές παρουσιάζονται συνοπτικά και

  περιληπτικά στο παρόν υποκεφάλαιο με χρονολογική σειρά.

  Σελίδα 9

 • Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ ΟΙΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  Το 1994 η μείωση της ζήτησης της τεκίλας οδήγησε σε κρίση το σύστημα

  σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ μεξικάνικου πέσος και

  αμερικανικού δολαρίου, με αποτέλεσμα τη σημαντική υποτίμηση του πρώτου.

  Η συναλλαγματική αυτήν κρίση έθεσε σε κίνδυνο τις μεξικανικές τράπεζες, οι

  οποίες παρουσίασαν ιδιαιτέρως υψηλές ζημίες. Η κρίση της μεξικανικής

  τραπεζικής αγοράς με τη σειρά της επηρέασε το τραπεζικό σύστημα της

  Αργεντινής, με αποτέλεσμα τη μείωση των καταθέσεων αυτού κατά 18%

  μέχρι το 1995. Στην Αργεντινή, παρόλα αυτά, η συναλλαγματική ισοτιμία

  παρέμεινε αλώβητη από την κρίση.

  Το 1995 η τράπεζα Meridien ΒΙΑΟ με έδρα το Λουξεμβούργο αποφάσισε τη

  μεταφορά σημαντικού ύψους κεφαλαίων προς τα υποκαταστήματά της στις

  Μπαχάμες. Η μεταφορά αυτή επέφερε σημαντική μείωση στη ρευστότητα της

  τραπεζικής αγοράς των χωρών που δραστηριοποιούταν η τράπεζα, εφόσον

  αποφασίστηκε το κλείσιμο των υποκαταστημάτων της στη Ζάμπια, στην

  Κένυα και τη Σουαζιλάνδη. Η αναστάτωση αυτή μεταφέρθηκε και σε άλλες

  χώρες της Αφρικής, όπως είναι το Καμερούν και η Δημοκρατία της Νότιας

  Αφρικής.

  Το 1997 αποφασίζεται η αναστολή της λειτουργίας 16 ταϊλανδέζικων

  χρηματοοικονομικών εταιριών. Η απόφαση αυτή μείωσε σε μεγάλο βαθμό την

  εισροή

  ξένων κεφαλαίων στις χώρες της ευρύτερης ασιατικής περιοχής, η οποία μέχρι

  τότε αν και ήταν αθρόα δεν αξιοποιούνταν αποτελεσματικά. Η

  αναποτελεσματικότητα αυτή έγινε πλέον εμφανής και οι ξένοι επενδυτές

  προχώρησαν σε απόσυρση των κεφαλαίων τους, με αποτέλεσμα την κρίση

  που ταλάνισε την ασιατική οικονομία μέχρι και το 2000. Στις βασικότερες

  συνέπειες αυτής της κρίσης είναι οι σημαντικές υποτιμήσεις των νομισμάτων

  της Κορέας, της Ινδονησίας, της Μαλαισίας, του Χονγκ Κονγκ, των

  Φιλιππίνων, της Σιγκαπούρης και της Ταϊβάν, καθώς και σημαντικές απώλειες

  στις εθνικές χρηματοοικονομικές αγορές και το παγκόσμιο εμπόριο.

  Σελίδα 10

 • Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ ΟΙΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  Η ανακοίνωση περί αδυναμίας πληρωμής του δημόσιου χρέους εκ μέρους της

  Ρωσίας το 1998 οδήγησε σε πτώχευση εκατοντάδων ιδιωτικών τραπεζών και

  στο ξέσπασμα μίας ακόμα τραπεζικής κρίσης στην αγορά της Ρωσίας.

  Ταυτόχρονα, υπάρχουν ενδείξεις ότι η κρίση αυτή αποτέλεσε και την αιτία

  των κρίσεων που παρατηρήθηκαν σε Αργεντινή, Βραζιλία και Ισημερινό,

  καθώς και την αιτία της πτώχευσης ενός από τα μεγαλύτερα αμερικάνικα

  hedge funds, του Long Term Capital Management.

  Το τραπεζικό σύστημα της Τουρκίας κατά την τριετία 2000 - 2002 έπασχε.

  Συγκεκριμένα, η ανάγκη στήριξης των μεγάλων δημόσιων τραπεζών και

  αποζημίωσης των καταθετών των ιδιωτικών τραπεζών που απέτυχαν

  ανάγκασε την κυβέρνηση να αυξήσει το ήδη μεγάλο δημόσιο χρέος. Ένα

  επιτυχημένο, όμως, πρόγραμμα αναδόμησης και αναχρηματοδότησης των

  τραπεζών εμπόδισε την επέλευση αρνητικών επιπτώσεων στο δημόσιο χρέος

  και την μετακύληση της κρίσης και σε άλλες γειτονικές χώρες.

  Μετά το 1994, η Αργεντινή δοκιμάζεται και πάλι από κρίση το 2001. Αυτή τη

  φορά ήταν το δικό της νόμισμα που θεωρήθηκε υπερτιμημένο, με

  αποτέλεσμα να ασκηθούν υψηλές πιέσεις στις αγορές, να καταρρεύσει το

  σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών και το βάρος του δημόσιου

  εξωτερικού χρέους να αποσταθεροποιηθεί. Οι πολίτες της χώρες προχώρησαν

  σε μαζικές αναλήψεις, με αποτέλεσμα τη μείωση της ρευστότητας της αγοράς

  και την κρατική ανακοίνωση περί αδυναμίας πληρωμής του δημόσιου χρέους.

  Μέχρι το τέλος του 2002, το τραπεζικό σύστημα είχε απολέσει περισσότερο

  από το 66% των συνολικών του καταθέσεων. Ταυτόχρονα, όμως, και το

  τραπεζικό σύστημα της γειτονικής Ουρουγουάης απώλεσε το 54% των

  συνολικών του καταθέσεων, καθότι αρκετοί Αργεντινοί που είχαν

  τοποθετήσει τα κεφάλαιά τους σε αυτό τα απέσυραν. Η μείωση της

  ρευστότητας των τραπεζών και στη γειτονική χώρα οδήγησε και αυτήν σε

  κρίση συναλλάγματος.

  Σελίδα 11

 • Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ ΟΙΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  1.5. Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

  Τα αίτια της κρίσης έχουν τη ρίζα τους στην πολιτική της απορρύθμισης που

  ακολουθήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία περίπου, καθώς επίσης και στη

  ραγδαία αύξηση της πιστωτικής επέκτασης τα πρώτα πέντε χρόνια μετά το

  2000. Μέσα σε αυτή την περίοδο δημιουργήθηκαν πολύπλοκα

  χρηματοοικονομικά προϊόντα από τις εταιρίες, τα οποία σε συνδυασμό με την

  χορήγηση δανείων από τις τράπεζες σε αναξιόπιστους δανειολήπτες,

  οδήγησαν σε μια κατάσταση όπου ούτε οι τράπεζες αλλά ούτε και οι διεθνείς

  οίκοι πιστοληπτικής ικανότητας (Moody's, Standard & Poor's κτλ)

  μπορούσαν να αξιολογήσουν ορθά τον κίνδυνο. Στη συνέχεια, οι τράπεζες,

  μέσα από τα πολύπλοκα χρηματοοικονομικά προϊόντα άρχισαν να μετακυλούν

  το ρίσκο από τις ίδιες στους επενδυτές.

  Αυτός ο ανεξέλεγκτος δανεισμός με το συγκεκριμένο τρόπο που έγινε,

  οδήγησε στη δημιουργία ενός μεγάλου αριθμού στεγαστικών δανείων υψηλού

  ρίσκου (subprime mortgages) στις ΗΠΑ. Η κρίση που ξέσπασε με τα

  στεγαστικά δάνεια υψηλού ρίσκου οδήγησε σε κρίση ρευστότητας και στην

  έλλειψη εμπιστοσύνης από τους επενδυτές προς τις τράπεζες αλλά και μεταξύ

  των ίδιων των τραπεζών. Η κρίση επεκτάθηκε περισσότερο καθώς τα

  χρηματιστήρια παγκοσμίως κατέρρευσαν και μπήκαν σε μια περίοδο μεγάλων

  διακυμάνσεων καθώς ένας σημαντικός αριθμός τραπεζών, επενδυτικών

  εταιριών και εταιριών παραχώρησης στεγαστικών δανείων (mortgage lenders)

  χρεοκόπησαν μέσα σε λίγες βδομάδες.

  Δάνεια για ακίνητα διαφορετικής ποιότητας ενσωματώθηκαν σε ένα τίτλο, με

  ένα σχετικά περίπλοκο τρόπο, για να λειτουργήσουν σαν ενέχυρα για τίτλους

  που βαπτίστηκαν με εύηχα ονόματα, όπως "ενεχυροποιημένες υποχρεώσεις

  του χρέους".

  Έπειτα, αυτά πουλήθηκαν επιτυχημένα σε άλλες τράπεζες και διαφόρων

  ειδών ταμεία. Τέτοιοι τίτλοι πρόσφεραν υψηλή απόδοση, από τη μία πλευρά

  Σελίδα 12

 • Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ ΟΙΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  (από τη στιγμή που οι αγοραστές ακινήτων πλήρωναν τόσο υψηλά επιτόκια)

  και έμοιαζαν, από την άλλη, να αποτελούν σχετικά ασφαλή επένδυση, μιας

  και καλύπτονταν από ακίνητη περιουσία. Προκειμένου να κρατηθούν αυτές οι

  συναλλαγές εκτός των βιβλίων των τραπεζών-αγοραστών κι έτσι να

  προστατέψουν τα ίδια κεφάλαιά τους, επινοήθηκαν τα αποκαλούμενα

  "Δομημένα Επενδυτικά Σχήματα", που δρούσαν σαν ξένες επιχορηγήσεις.

  Αναχρηματοδότησαν το κόστος αυτών των επενδύσεων με μικρής διάρκειας

  τίτλους, με πολύ χαμηλότερο επιτόκιο από τους κερδοσκοπικούς,

  υποθηκευμένους έναντι δανείων, τίτλους.

  Με την άνοδο των επιτοκίων στις ΗΠΑ μεταξύ το 2006, η αύξηση της τιμής

  των ακινήτων επιβραδύνθηκε, αλλά το βάρος των επιτοκίων των δανείων

  αυξήθηκε, μιας και στις περισσότερες περιπτώσεις τα κυμαινόμενα επιτόκια

  είχαν γίνει αναγκαστική συνθήκη. Είναι αξιοσημείωτο πως στον τομέα των "μη

  προνομιακών" δανείων, όπου τα επιτόκια ήταν ήδη υψηλά, ο αριθμός των

  κατασχέσεων αυξανόταν σημαντικά. Σαν αποτέλεσμα, αυξανόταν ο αριθμός

  των πλειστηριασμών, γεγονός που υπονόμευε περαιτέρω τις πραγματικές

  τιμές των ακινήτων. Με την αυξανόμενη αδυναμία των αγοραστών ακινήτων,

  τα έσοδα από τοκοχρεολύσια που στηρίζονταν σε αυτό το "μη προνομιακό"

  δανεισμό ακινήτων να μειώνονται, και με τις πτωτικές τιμές στην αγορά

  ακινήτων οι υποθήκες αυτών των τίτλων να εξαφανίζονται, και η τιμή τους

  έπεσε. Αυτό ανάγκασε τις τράπεζες και τα ταμεία που είχαν αγοράσει τέτοιους

  τίτλους να προχωρήσουν επανειλημμένα σε "διορθώσεις της αξίας" των

  ισοζυγίων τους, μία διαδικασία που πιθανόν ακόμα δεν έχει φτάσει στο τέλος

  της.

  1.6. ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

  Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, πέντε είναι οι παράγοντες που μπορούν να

  οδηγήσουν σε ουσιαστική επιδείνωση της αντίστροφης επιλογής (adverse

  Σελίδα 13

 • Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ ΟΙΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  selection) και του ηθικού κινδύνου στις χρηματοοικονομικές αγορές, με

  αποτέλεσμα την εκδήλωση κρίσεων. Με την επίδραση αυτών των παραγόντων

  η οικονομία χάνει την ισορροπία της, καθώς οι αγορές χάνουν την

  αποτελεσματικότητά τους στη μεταφορά κεφαλαίων προς τις καλύτερες

  επενδυτικές ευκαιρίες. Οι παράγοντες αυτοί είναι:

  • Αύξηση των επιτοκίων: Μία αύξηση των επιτοκίων οδηγεί στη μείωση των

  δανειακών κεφαλαίων, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πτώση των επενδύσεων

  αλλά και της γενικής οικονομικής δραστηριότητας. Ο Mankiw (1986)

  αποδεικνύει την ύπαρξη αυτής της αρνητικής σχέσης μεταξύ επιτοκίων και

  ύψους δανειακών κεφαλαίων.

  • Μείωση των τιμών των μετοχών: Μία μείωση των τιμών των μετοχών οδηγεί

  στη μείωση της καθαρής αξίας των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα την

  απροθυμία των δανειστών για παροχή κεφαλαίων. Η απροθυμία αυτήν είναι

  ικανή να έχει ως αποτέλεσμα ακόμα και την πτώση της γενικής οικονομικής

  δραστηριότητας (Greenwald & Stiglitz, 1988, Bernanke & Gertler, 1989,

  Calomiris & Hubbard, 1990).

  • Αύξηση της αβεβαιότητας: Η αύξηση της αβεβαιότητας μειώνει την

  ικανότητα των δανειστών να εντοπίσουν τις ορθές επενδυτικές επιλογές, με

  αποτέλεσμα την μείωση των δανειοδοτούμενων κεφαλαίων, των επενδύσεων

  αλλά και της οικονομικής δραστηριότητας.

  • Τραπεζικοί Πανικοί (Bank panics): Η αποτυχία ορισμένων τραπεζών, η οποία

  οφείλεται σε προβλήματα Ασύμμετρης Πληροφόρηση, στην αποτελεσματική

  και αποδοτική διοχέτευση των δανειακών κεφαλαίων από τις πλεονάζουσες

  στις ελλειμματικές οικονομικές μονάδες αποτελεί την αφετηρία των

  τραπεζικών πανικών. Οι πλεονάζουσες μονάδες αποσύρουν τις καταθέσεις

  τους, με αποτέλεσμα τη μείωση των διαθεσίμων δανειακών κεφαλαίων, τη

  μείωση των επενδύσεων και τη γενικότερη μείωση της οικονομικής

  δραστηριότητας.

  Σελίδα 14

 • Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ ΟΙΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  • Μη αναμενόμενη πτώση του επιπέδου των τιμών: Η πτώση του επιπέδου

  των τιμών οδηγεί σε μείωση της καθαρής αξίας των επιχειρήσεων, με

  αποτέλεσμα την απροθυμία των δανειστών για παροχή κεφαλαίων. Η

  απροθυμία αυτήν είναι ικανή να έχει ως αποτέλεσμα ακόμα και την πτώση της

  γενικής οικονομικής δραστηριότητας.

  Όσον αφορά στην κρίση του 2007, αυτήν προέκυψε μετά το ξέσπασμα των

  προβλημάτων στην αγορά στεγαστικών δανείων χαμηλής εξασφάλισης και την

  αλόγιστη χρήση δομημένων επενδυτικών προϊόντων που εξαρτιόνταν άμεσα

  από τη δυνατότητα αποπληρωμής των δανείων από τα οποία παράγονταν. Η

  προσπάθεια

  Στην Ασύμμετρη Πληροφόρηση και στα προβλήματα που δημιουργεί στο

  τραπεζικό σύστημα. Η απομάκρυνση του πιστωτικού και επιτοκιακού κινδύνου

  από τις τράπεζες, η μετατροπή στάσιμων κεφαλαίων σε εμπορεύσιμους

  τίτλους και η μετακίνηση των σύνθετων επενδυτικών τίτλων στις καταστάσεις

  ειδικών οντοτήτων, προκάλεσαν ένα "ντόμινο" αλυσιδωτών αντιδράσεων στον

  αμερικανικό και ευρωπαϊκό τραπεζικό και κτηματομεσιτικό τομέα.

  Η ανάπτυξη της αγοράς των τιτλοποιήσεων είχε ως αποτέλεσμα οι τράπεζες

  να δανείζουν άφοβα σε μη φερέγγυους δανειολήπτες, αφού γνώριζαν εκ

  προοιμίου ότι τα δάνεια τελικά δεν θα έμεναν στον ισολογισμό τους, ενώ

  χρησιμοποιούσαν και τη ρευστότητα από την πώληση για την παραγωγή νέων

  δανείων και, συνεπώς, περισσότερων κερδών. Πολλοί, όμως, από τους

  επενδυτές δεν γνώριζαν τι ακριβώς προϊόντα αγόραζαν και ιδίως τι κίνδυνο

  αναλάμβαναν.

  Γενικά, οι κρίσεις ξεκινούν όταν το μακροοικονομικό περιβάλλον

  χαρακτηρίζεται από αδυναμίες και αστάθεια (Demirguc-Kunt & Detragiache,

  1998). Τα βασικότερα αίτια αυτής της κρίσης είναι:

  • Η αλόγιστη χρήση τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων (Securitization). Η

  τιτλοποίηση είναι ένας μηχανισμός μετακίνησης στεγαστικών δανείων από τον

  Σελίδα 15

 • Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ ΟΙΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  ισολογισμό των εμπορικών και αποταμιευτικών τραπεζών στους ισολογισμούς

  άλλων διαμεσολαβητικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

  • Η υπερβολική χρήση δανειακών κεφαλαίων (Financial Leverage) από τους

  καταναλωτές.

  • Η πλημμελής διαβάθμιση πιστοληπτικού κινδύνου ομολόγων μειωμένης

  εξασφάλισης (Bond Ratings)

  • Το σύστημα αμοιβών στο χρηματοπιστωτικό τομέα (Bonus) των υψηλά

  ιστάμενων στελεχών, που αποτέλεσε κίνητρο για τη λήψη επικίνδυνων

  αποφάσεων, αδιαφορώντας για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες των επιλογών

  τους για την τράπεζα που διοικούν.

  • Το ανεπαρκές κανονιστικό πλαίσιο, που άφησε χωρίς εποπτεία τις αγορές.

  Σημαντικό μερίδιο ευθύνης αναλογεί και στις επενδυτικές τράπεζες που

  δημιούργησαν την αγορά και είχαν φτιάξει αυτού του είδους τα πολύπλοκα

  ομόλογα. Από την ιστοσελίδα: (Γκίκας Χαρδούβελης). Σημειώνεται ότι οι ίδιες

  οι επενδυτικές τράπεζες, που ως μεσάζουσες δημιουργούσαν τις τιτλοποιήσεις

  των δανείων, συνήθως διακρατούσαν το μερίδιο με το μεγαλύτερο κίνδυνο και

  την υψηλότερη απόδοση (equity tranche). Έτσι, όταν ξέσπασε η κρίση στα

  δάνεια μειωμένης εξασφάλισης και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στα δομημένα

  ομόλογα, οι επενδυτικές τράπεζες ήταν αυτές που υπέστησαν τις πρώτες

  μεγάλες απώλειες. Οι ίδιες ισχυρίζονται ότι έπρεπε να επενδύουν σε μέρος του

  equity tranche, για να διοχετεύουν το μήνυμα ασφάλειας στους υπόλοιπους

  επενδυτές των πιο ασφαλών δομημένων ομολόγων (tranches) του κοινού

  ταμείου. Για αυτό όταν ξεκίνησε η κρίση, αυτοί που επλήγησαν περισσότερο

  ήταν οι μεγαλύτεροι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. Οι ασιατικές τράπεζες

  ήταν πιο συντηρητικές στις επενδύσεις τους και για αυτό είχαν και μικρότερες

  ζημιές.

  Το σημαντικότερο όμως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν η άρση της

  εμπιστοσύνης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών στην διατραπεζική αγορά

  Σελίδα 16

 • Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ ΟΙΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  που οδήγησε στη δραματική μείωση των πιστώσεων και επομένως στην κρίση

  ρευστότητας.

  Τέλος, το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι το τραπεζικό σύστημα της

  Ευρωζώνης αντιμετωπίζει ισχυρά προβλήματα με την κεφαλαιακή του βάση

  και δεν μπορεί να αντέξει ζημιές, ενώ παράλληλα ο βαθμός διασύνδεσης του

  έχει σαν αποτέλεσμα το πρόβλημα μιας χώρας να θέτει σύντομα σε κίνδυνο το

  σύνολο του συστήματος. Μέχρι να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά τα

  προβλήματα των ισολογισμών των τραπεζών, οι χρηματοπιστωτικές αγορές

  θα παραμένουν σε κίνδυνο.

  1.7. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

  Τα φαινόμενα που περιγράφηκαν μέχρι τώρα δεν συνιστούν, ωστόσο, κάτι

  ασυνήθιστο. Η παρούσα κρίση είναι αξιοσημείωτη εξαιτίας του ρόλου που οι

  τράπεζες έχουν παίξει σε αυτή. Οι Friedman και Schwartz (1963) ήταν εκείνοι

  που συνέδεσαν τις χρηματοπιστωτικές κρίσεις με τον τραπεζικό πανικό. Στις

  χρηματιστηριακές κρίσεις, οι χαμένοι είναι συνήθως οι πολλοί μικροεπενδυτές

  που τοποθετούν τις οικονομίες τους σε μετοχές και βρίσκονται να κρατάνε

  απαξιωμένα χαρτιά μετά από κάποια κρίση, ή βρίσκονται ακόμα και χρεωμένοι

  επειδή χρηματοδότησαν τις χρηματιστηριακές τους αγορές μέσω δανεισμού.

  Στην περίπτωση της κρίσης των ακινήτων στην αμερικάνικη αγορά του 2007,

  αυτοί που υπέφεραν είναι οι τράπεζες και τα κερδοσκοπικά hedge funds, που

  αγόρασαν τα χρέη για ακίνητη περιουσία (ή τίτλους, καλυπτόμενους από τα

  χρέη) από τις τράπεζες έκδοσης των δανείων. Πολλοί ιδιοκτήτες σπιτιών,

  ανίκανοι να πληρώσουν, έχασαν τις αποταμιεύσεις τους, τις οποίες είχαν

  επενδύσει στην αγορά της κατοικίας τους, σαν αποτέλεσμα των κατασχέσεων.

  Αυτή τη φορά, δεν πρόκειται για μικρούς αποταμιευτές που έβαζαν το

  κεφάλαιό τους σε αφερέγγυες μετοχές, αλλά κυρίως για τράπεζες που

  χρηματοδοτούσαν την αγορά υπερτιμημένων ακινήτων και τις καταναλωτικές

  δαπάνες των ιδιοκτητών κατοικίας.

  Σελίδα 17

 • Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ ΟΙΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  Η έκταση των ζημιών που καθεμία από τις τράπεζες έπρεπε να απορροφήσει

  (όχι μόνο οι αμερικάνικες τράπεζες, αλλά επίσης, για παράδειγμα, ιδιωτικές

  και δημόσιες γερμανικές τράπεζες, που πήραν μέρος σε απατηλά ασφαλείς

  κερδοσκοπικές συναλλαγές) δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει. Όχι μόνο γιατί οι

  τράπεζες είναι απρόθυμες να δημοσιοποιήσουν την έκταση των ζημιών τους,

  αλλά επειδή, όπως συμβαίνει συχνά, δεν είναι οι ίδιες σε θέση να γνωρίζουν

  την ακριβή πλήρη έκταση. Όταν εμπλέκονταν στην αγορά τίτλων που

  καλύπτονταν από δάνεια ακινήτων, οι τράπεζες εμπιστεύτηκαν τυφλά την

  κρίση των αποκαλούμενων "γραφείων διαβάθμισης". Μπορούμε όμως να

  πούμε ότι πρόκειται για μια συστημική κρίση, αφού επηρέασε σχεδόν το

  σύνολο των τραπεζών (Caprio, ΚΙίπςβ^θΙ, 2003)

  Στις διατραπεζικές συναλλαγές, οι τράπεζες χορηγούν η μία στην άλλη μικρής

  διάρκειας δάνεια, χωρίς τυπικότητες, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι

  λειτουργίες τους εξελίσσονται ομαλά. Αλλά, αν κάποια τράπεζα πρέπει να

  συνυπολογίσει ότι κάποια άλλη μπορεί να χρεοκοπήσει αύριο, ο συνηθισμένος

  "εν μια νυκτί" δανεισμός γίνεται επίσης ριψοκίνδυνος. Μεγαλύτερα

  προβλήματα έχουν αποφευχθεί μέχρι τώρα μόνο επειδή οι κεντρικές τράπεζες

  αντέδρασαν με μια γρήγορη επέκταση της δανειοδότησής τους.

  Τα χαρακτηριστικά, λοιπόν, αυτής της γενικευμένης κατάστασης είναι ο

  κίνδυνος κατάρρευσης τραπεζών από φημολογία, πώληση άλλων σε ιδιαίτερα

  χαμηλό τίμημα και άσκηση νομισματικής πολιτικής από τις Κεντρικές Τράπεζες

  με σκοπό τη διάσωση του χρηματοοικονομικού συστήματος και όχι για τη

  διασφάλιση των τιμών, όπως παραδοσιακά οφείλουν να πράττουν.

  Ζημιωμένα βγήκαν τα συστήματα που εκτέθηκαν στα "τοξικά", όπως

  χαρακτηρίσθηκαν, ομόλογα, συστήματα που στρέφονται πλέον προς ένα νέο

  κρατικό παρεμβατισμό, παράλληλα με την κατάρτιση σχεδίων επίλυσης της

  κρίσης προτού επεκταθεί στην ευρύτερη οικονομία των κρατών που

  επλήγησαν.

  Σελίδα 18

 • Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ ΟΙΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  1.8. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

  Σαν συνέπεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ύφεση που ξεκίνησε στις ΗΠΑ

  επεκτάθηκε και στον υπόλοιπο κόσμο. Οι τράπεζες έχουν μειώσει σημαντικά

  το δανεισμό τους και οι ιδιώτες καταναλωτές, δεν μπορούν να συνεχίσουν να

  καταναλώνουν με την ίδια ταχύτητα.

  Παρά τις συντονισμένες προσπάθειες των Κεντρικών Τραπεζών για αύξηση

  της ρευστότητας στις αγορές και για μείωση των επιτοκίων, υπήρξαν

  αλυσιδωτές αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία που οδήγησαν

  αρκετές δυτικές οικονομίες βίαια σε ύφεση, χιλιάδες θέσεις εργασίας να

  χαθούν και τις επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα στο ναδίρ. Την ίδια στιγμή, οι

  απλοί πολίτες διακατέχονται από έντονο φόβο και αγωνία μη χάσουν το σπίτι,

  την εργασία, τις αποταμιεύσεις και τις συντάξεις τους ("Profit without End:

  Capitalism Is Just Getting Started", στο MRZine, 28/7/2007 (http:

  //mrzine.monthlyreview.org/heinrich280707.html).

  Σε ότι αφορά την εικόνα της ελληνικής οικονομίας, θα πρέπει να τη δούμε

  κάτω από το πρίσμα ενός παγκοσμιοποιημένου οικονομικού συστήματος. Οι

  παραγωγικότεροι κλάδοι της χώρας (ναυτιλία, τουρισμός, τραπεζικός κλάδος)

  εμφανίζουν υψηλό βαθμό συσχέτισης με το εξωτερικό, συνεπώς και με χώρες

  που εκτέθηκαν άμεσα στα subprime δάνεια.

  Σε ένα δεύτερο επίπεδο μπορεί να υποστηριχτεί ότι για την περίπτωση της

  Ελλάδας αναφερόμαστε ουσιαστικά σε μια κρίση ζήτησης. Από τα ανωτέρω

  συνάγεται το συμπέρασμα ότι η ύφεση στην Ελλάδα δεν συνδέεται άμεσα με

  τις πρωτογενείς αιτίες της κρίσης που εμφανίστηκε σε ΗΠΑ και Ευρώπη, αλλά

  με τις επιπτώσεις μιας γενικευμένης κρίσης στην παγκόσμια οικονομία.

  Επιπτώσεις που βρήκαν πρόσφορο έδαφος και στην δυσμενή δημοσιονομική

  κατάσταση της χώρας μας. Τα τελευταία χρόνια το δημόσιο χρέος της

  Ελλάδος διευρυνόταν συνεχώς. Ο δανεισμός τα προηγούμενα έτη

  χρησιμοποιήθηκε για την ανάληψη επενδυτικών έργων στα πλαίσια του

  εκσυγχρονισμού της χώρας και των υποχρεώσεων της απέναντι στο σχέδιο

  ανάληψης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, αλλά κυρίως και για την

  Σελίδα 19

 • Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ ΟΙΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  κάλυψη των αναγκών του δαπανηρού δημοσίου τομέα της. Ο υψηλός

  δανεισμός σε συνδυασμό με τα επαναλαμβανόμενα ελλείμματα τόσο στο

  ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών όσο και των κρατικών προϋπολογισμών

  οδήγησαν στη μείωση της φερεγγυότητας του ελληνικού κράτους την περίοδο

  που διανύουμε, καθώς οι πλεονασματικές μονάδες είναι διατεθειμένες να

  δανείσουν τα χρήματά τους σε σταθερές οικονομικά χώρες και όχι σε χώρες

  οικονομικά αδύνατες. Το αποτέλεσμα ήταν η μεγάλη αύξηση του επιτοκίου

  δανεισμού της Ελλάδας, μιας και η ανάληψη μεγαλύτερου κινδύνου από τους

  δανειστές συνεπάγεται την προσαύξηση της απαιτούμενης ανταμοιβής,

  δημιουργώντας περαιτέρω δυσκολίες στην εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων

  για την χρηματοδότηση των μέτρων που θα την βοηθούσαν στην εξυγίανση

  του οικονομικού της τομέα ("Profit without End: Capitalism Is Just Getting

  Started", στο MRZine, 28/7/2007 (http:

  //mrzine.monthlyreview.org/heinrich280707.html).

  1.9. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

  Το χρηματοπιστωτικό σύστημα από τη σύστασή του έχει αντιμετωπίσει

  πλήθος κρίσεων, που άλλοτε είναι τοπικές και χαρακτηρίζονται ως μικρής

  κλίμακας και άλλοτε έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, διαχέονται μέσω της

  διεθνούς λειτουργικής δικτύωσης των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και

  αγορών λαμβάνοντας γενικευμένο χαρακτήρα. Αυτές οι γενικευμένου

  χαρακτήρα κρίσεις του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος έχουν

  οδηγήσει πολλές φορές σε καταστάσεις αποσταθεροποίησής του και έχουν

  χαρακτηριστεί ως συστημικές κρίσεις1.

  Συστημική μπορεί να χαρακτηριστεί και η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση

  του 2008, η οποία ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και επεκτάθηκε στις περισσότερες

  χώρες και αγορές του πλανήτη. Έλαβε ιδιαίτερες διαστάσεις την περίοδο

  2007-8 και είχε σοβαρές επιπτώσεις τόσο στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό

  σύστημα όσο και στην πραγματική οικονομία των ισχυρότερων οικονομικά

  1 «Η μορφολογία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση: οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις», ΟΕΕ 2010

  Σελίδα 20

 • Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ ΟΙΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  κρατών. Πρόκειται για την πρώτη σημαντικής έκτασης και έντασης

  χρηματοοικονομική κρίση που εκδηλώνεται στην εποχή της μαζικής

  τιτλοποίησης και χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως «κρίση των ενυπόθηκων

  στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου» (subprime crisis).

  Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ορισμένοι

  από τους παράγοντες που θεωρείται ότι δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες για

  την εκδήλωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης είναι οι ακόλουθοι:

  1. Η διόγκωση και η κατάρρευση της στεγαστικής αγοράς των ΗΠΑ.

  2. Τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου και οι επικίνδυνες

  πρακτικές δανεισμού.

  3. Ο ρόλος της τιτλοποίησης.

  4. Ο ρόλος των εταιριών πιστοληπτικής αξιολόγησης.

  5. Ο ανεπαρκής εποπτικός έλεγχος και οι λανθασμένες πολιτικές επιλογές.

  6. Ο ρόλος της χρηματοοικονομικής μόχλευσης.

  7. Η έλλειψη διαφάνειας.

  8. Η προσπάθεια αποφυγής κεφαλαιακών υποχρεώσεων.

  9. Η επιτήδευση των σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

  Η κρίση αρχικά εκδηλώθηκε όταν «έσκασε» η στεγαστική φούσκα των ΗΠΑ

  και τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου εμφάνισαν πολύ

  υψηλά ποσοστά αθέτησης (ιδιαίτερα αυτά με κυμαινόμενο επιτόκιο),

  ξεκινώντας από τα έτη 2005-2006. Τα χρόνια που προηγήθηκαν, λόγοι όπως:

  α) η σημαντική χαλάρωση των κριτηρίων δανειοδότησης, β) τα γενναία

  κίνητρα, καθώς και οι ελκυστικοί όροι των δανείων και γ) η μακροπρόθεσμα

  αυξητική τάση των τιμών των ακινήτων, οδήγησαν τα νοικοκυριά σε

  υπερχρέωση, με την προοπτική ότι θα μπορούσαν εύκολα να

  αναχρηματοδοτήσουν το χρέος τους με ακόμη πιο ευνοϊκούς όρους.

  Οι ρίζες της κρίσης αυτής εντοπίζονται στις εξελίξεις των τελευταίων 20 ετών

  που χαρακτήρισαν το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

  Κατά πρώτο λόγο, ήδη από τη δεκαετία του 1980 οι τράπεζες ξεκίνησαν να

  πωλούν στεγαστικά δάνειά του χαρτοφυλακίου τους σε εταιρείες ειδικού

  σκοπού, οι οποίες εξέδιδαν επί αυτών των δανείων ομόλογα, τα οποία εν

  Σελίδα 21

 • Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ ΟΙΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  συνεχεία μεταπωλούσαν στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Η συγκεκριμένη πρακτική

  είναι αυτή της «τιτλοποίησης απαιτήσεων», η οποία θεωρείται ευρύτατα ορθή

  τραπεζική πρακτική, καθώς μειώνει μια σειρά κινδύνων που απειλούν το

  τραπεζικό χαρτοφυλάκιο. Κατά τη διάρκεια, όμως, των τελευταίων ετών, η

  πρακτική αυτή γενικεύτηκε, όπως φαίνεται και στον πίνακα 4-1, λαμβάνοντας

  διαστάσεις που είχαν ως τελικό αποτέλεσμα την έκδοση ομολόγων που

  βασίζονταν σε ομάδες άλλων ομολόγων που είχαν εκδοθεί βάσει της

  τιτλοποίησης ( και είναι γνωστά ως «τοξικά ομόλογα»). Τα «τοξικά ομόλογα»

  δεν αποτελούσαν συνήθως αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε δευτερογενή

  αγορά, και επομένως, δεν υπήρχαν γι' αυτά πάντοτε τιμές αναφοράς.

  Επιπλέον, η πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη τους βασιζόταν στην

  αξιολόγηση Ν που έδιναν οι εξειδικευμένοι διεθνείς οργανισμοί αξιολόγησης της

  πιστοληπτικής ικανότητας, κάτω από συνθήκες που αποδείχθηκε ότι δεν ήταν

  πάντοτε ορθές.

  Συνεπώς, υπήρχε πρόβλημα αδιαφάνειας τιμών και εσφαλμένης εκτίμησης του

  πιστωτικού κινδύνου2.

  Κατά δεύτερο λόγο, ο ομολογιούχος δανειστής (δηλαδή αυτός που αγοράζει

  το ομόλογο) εισπράττει περιοδικά τόκους, η πληρωμή των οποίων βασίζεται

  στο ότι ο αρχικός οφειλέτης (που είναι ο λήπτης του στεγαστικού δανείου) θα

  πληρώσει τη δόση του κανονικά. Όταν, λοιπόν, στις Η.Π.Α. οι δανειολήπτες

  στεγαστικών δανείων, τα οποία είχαν τιτλοποιηθεί, άρχισαν να μην

  εκπληρώνουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις, οι τελικοί ομολογιούχοι

  δανειστές βρέθηκαν να έχουν στην κατοχή τους «τοξικά ομόλογα» με πολύ

  χαμηλή αποτίμηση. Πιο συγκεκριμένα, οι συνθήκες που επικρατούσαν τότε

  στην οικονομία της χώρας ήταν οι εξής: τα επιτόκια άρχισαν να αυξάνονται και

  οι τιμές των ακινήτων να περιορίζονται, κυρίως στο διάστημα 2006-2007,

  κάνοντας έτσι σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ εξαιρετικά δύσκολη την

  αναχρηματοδότηση του χρέους. Οι αθετήσεις χρέους εκ μέρους των

  δανειοληπτών και οι κατασχέσεις σημείωσαν ραγδαία αύξηση, καθώς ευνοϊκοί

  όροι σταμάτησαν να υπάρχουν, οι πραγματικές τιμές των ακινήτων είχαν

  2 Ελληνική Ένωση Τραπεζών, «Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2009»

  Σελίδα 22

 • Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ ΟΙΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  σημαντική απόκλιση από τις εκτιμηθείσες και τα επιτόκια των δανείων

  κυμαινόμενου επιτοκίου σημείωναν άνοδο. Οι κατασχέσεις κατοικιών στις ΗΠΑ

  παρουσίασαν ραγδαία αύξηση ιδιαίτερα στα τέλη του 2006, πυροδοτώντας με

  τον τρόπο αυτό την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση τα έτη 2007-2008.

  Σημειώνεται ότι, στη διάρκεια του 2007, σχεδόν 1,3 εκατομμύρια κατοικίες

  στις ΗΠΑ ήταν υποκείμενες σε διαδικασίες κατάσχεσης, μέγεθος αυξημένο

  κατά 79% συγκριτικά με το 2006.

  Ένα ακόμα από τα αίτια της κρίσης που αναφέρονται στη βιβλιογραφία είναι οι

  παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες. Συγκεκριμένα, τα τελευταία

  τριάντα χρόνια η Κίνα πέτυχε μια εξαιρετική οικονομική ανάπτυξη μέσω των

  εξαγωγών βιομηχανικών αγαθών στις ΗΠΑ. Οι εξαγωγές αυτές οδήγησαν σε

  τεράστια πλεονάσματα το εμπορικό ισοζύγιο της Κίνας, τα οποία, όμως δεν

  τροφοδότησαν την εγχώρια ζήτηση, αλλά τοποθετήθηκαν σε ομόλογα των

  ΗΠΑ και άλλα «δολαριακά» αξιόγραφα που κράτησαν το δολάριο σε σχετικά

  υψηλά επίπεδα και αντίθετα τα επιτόκια δανεισμού στις ΗΠΑ σε σχετικά

  χαμηλά επίπεδα. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε ενίσχυση της ρευστότητας και

  του δανεισμού στις ΗΠΑ αλλά και στη συγκράτηση του πληθωρισμού. Για

  τους δικούς τους λόγους η κάθε μια, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία

  αντιμετώπιζε προβλήματα ανταγωνιστικότητας, ούτε η Ιαπωνία, στην οποία η

  εγχώρια ζήτηση ήταν εξαιρετικά χαμηλή, μπόρεσαν να παρέμβουν

  αποτρεπτικά3.

  Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε επίσης και ο μεγάλος βαθμός

  χρηματοοικονομικής μόχλευσης των τραπεζών. Στο παρακάτω διάγραμμα

  παρουσιάζεται ο λόγος των δανειακών προς τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του

  2006 για ορισμένες διεθνείς παραδοσιακές ή επενδυτικές τράπεζες. Ο λόγος

  αυτός ήταν πολύ υψηλός, ενώ εν μέρει κρύβεται από τους κανόνες λογιστικής

  που επικρατούσαν στις Η.Π.Α.. Η υψηλή μόχλευση, και μάλιστα με

  βραχυχρόνιο δανεισμό, υπήρξε η βασική αιτία της γρήγορης μετάδοσης της

  κρίσης από την αγορά των δανείων subprime (με πολύ χαμηλό δηλαδή

  επιτόκιο) στις αγορές πολλών άλλων περιουσιακών στοιχείων. Είναι γνωστό

  3 «Η κρίση του 2007-2009:Τα αίτια, η αντιμετώπιση και οι προοπτικές», Eurobank research 2009

  Σελίδα 23

 • Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ ΟΙΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  ότι υψηλή μόχλευση σημαίνει λιγοστά ίδια κεφάλαια και υψηλός δανεισμός σε

  σχέση με το ενεργητικό ενός χρηματοοικονομικού ιδρύματος. Μάλιστα ο

  δανεισμός που χρηματοδοτούσε τις επενδύσεις την εποχή εκείνη ήταν κυρίως

  βραχυχρόνιος. Έτσι, όταν οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων στα οποία

  είχαν επενδύσει οι επενδυτικές τράπεζες άρχισαν να πέφτουν και οι αγορές

  αντιλήφθηκαν την κεφαλαιακή απώλεια των δανεισμένων επενδυτικών

  τραπεζών, τότε δυσκόλεψαν ή και αρνήθηκαν την ανανέωση της

  βραχυχρόνιας χρηματοδότησης, αναγκάζοντας έτσι τις επενδυτικές τράπεζες

  να προβαίνουν σε περαιτέρω πωλήσεις άλλων περιουσιακών στοιχείων, οι

  οποίες με τη σειρά τους πίεζαν τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων ακόμα

  περισσότερο προς τα κάτω.

  Η έλλειψη επαρκών κεφαλαίων έχει μια πολλαπλασιαστική αρνητική επίδραση

  στο ενεργητικό των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Δημιουργεί τη λεγόμενη

  απομόχλευση, η οποία μπορεί να περιγραφεί ως εξής: Τα χρηματοπιστωτικά

  ιδρύματα, στην προσπάθειά τους να κρατήσουν το λόγο ιδίων κεφαλαίων

  προς ενεργητικό σταθερό, όπως τους επιβάλλεται από τις εποπτικές αρχές,

  μειώνουν τον παρονομαστή του κλάσματος όταν δεν μπορούν να αυξήσουν

  τον αριθμητή. Η μείωση, όμως, του παρονομαστή είναι εξ ορισμού

  πολλαπλάσια της αρχικής μείωσης των κεφαλαίων. Το αρχικό χάσμα

  κεφαλαίων αναγκάζει τις τράπεζες να περιορίζουν το μέγεθος του ενεργητικού

  τους μέσω πωλήσεων στοιχείων του ενεργητικού, όπως ομόλογα και μετοχές,

  ή και του περιορισμού στην παροχή νέων δανείων. Η πώληση στοιχείων του

  ενεργητικού επεκτείνει την κρίση. Η δε άρνηση νέου δανεισμού μεταφέρει την

  Διάγραμμα 1.1: Δανεισμός/Μετοχικό κεφάλαιο στα τέλη του 2006/ Πηγή: Bloomberg

  Σελίδα 24

 • Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ ΟΙΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  Τέλος, κάτοχοι «τοξικών» ομολόγων, και μάλιστα σε μεγάλη έκταση, ήταν και

  αρκετές ξένες τράπεζες, όπως και θυγατρικές τους, στις οποίες οι εν λόγω

  τράπεζες είχαν δώσει εγγυήσεις αγοράς των τίτλων, σε περίπτωση που οι

  δεύτερες αντιμετώπιζαν προβλήματα ρευστότητας. Έτσι, υπό τις συνθήκες

  αυτές:

  ❖ οι εν λόγω ξένες τράπεζες βρέθηκαν εκτεθειμένες σε σοβαρά

  προβλήματα τόσο φερεγγυότητας (διότι έπρεπε να καταγράψουν ζημίες

  από τα ομόλογα) όσο και ρευστότητας (που όφειλαν στις θυγατρικές

  τους),

  ❖ η κατάσταση αυτή δημιούργησε συνθήκες αβεβαιότητας στην αγορά,

  καθώς αρχικά δεν ήταν γνωστό ποιες τράπεζες είχαν προβλήματα και

  σε ποια έκταση,

  ❖ η αβεβαιότητα στην αγορά οδήγησε στην αύξηση των επιτοκίων στη

  διατραπεζική αγορά

  ❖ όσες τράπεζες είχαν μεγάλο βαθμό εξάρτησης από τη διατραπεζική

  αγορά αντιμετώπισαν νέα προβλήματα ρευστότητας και ορισμένες

  περιήλθαν σε κατάσταση αφερεγγυότητας.

  Το αποτέλεσμα ήταν ότι μέχρι τα μέσα Ιουλίου του 2008 οι απώλειες που

  είχαν ανακοινωθεί από μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και άλλα

  ιδρύματα προσέγγιζαν τα 435 δισ. δολάρια ΗΠΑ, ενώ μέχρι τα τέλη

  Σεπτεμβρίου του 2008 υπερέβαιναν τα 590 δισ. δολάρια. Η κρίση

  ρευστότητας οδήγησε σε ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους των κεντρικών

  τραπεζών με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και την αποκατάσταση της

  εμπιστοσύνης ανάμεσα στις τράπεζες-μέλη τους. Η αμερικανική και η

  βρετανική κυβέρνηση προχώρησαν στη διάσωση μερικών συστημικά

  σημαντικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών που αντιμετώπιζαν σοβαρά

  προβλήματα και η ενδεχόμενη κατάρρευση των οποίων θα επέφερε πολλαπλές

  δυσμενείς επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία4.

  «Η μορφολογία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση: οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις», ΟΕΕ 2010

  Σελίδα 25

 • Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ ΟΙΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  Οι κίνδυνοι για την πραγματική οικονομία από την κρίση των

  χρηματοπιστωτικών αγορών και την κατάρρευση της στεγαστικής αγοράς

  αποτέλεσαν κίνητρο για την άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους τόσο

  της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), της ΕΚΤ και πολλών άλλων

  κεντρικών τραπεζών, οι οποίες προέβησαν σε σημαντικές περικοπές επιτοκίων,

  όσο και εκ μέρους των κυβερνήσεων, οι οποίες κατάρτισαν και εφάρμοσαν

  σχέδια διάσωσης του χρηματοπιστωτικού τομέα και ενίσχυσης της

  ρευστότητας στο σύνολο των οικονομιών.

  Στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2008 η κρίση επιδεινώθηκε περαιτέρω, τείνοντας

  να εξελιχθεί σε παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Τα γεγονότα οδήγησαν

  σε μια σειρά ad hoc παρεμβάσεων από τις κεντρικές τράπεζες και από τις

  κυβερνήσεις, με στόχο την αποτροπή του πανικού, την ενίσχυση της

  ρευστότητας και την εμπέδωση της εμπιστοσύνης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο

  πραγματοποιήθηκε μια σειρά διασκέψεων με αντικείμενο την αντιμετώπιση

  της κρίσης, στις οποίες συμμετείχε είτε το σύνολο των κρατών μελών του

  ΕΣΚΤ5, είτε αποκλειστικά τα μέλη του Ευρωσυστήματος. Οι

  αποφάσεις των ευρωπαϊκών οργάνων αφορούσαν τόσο στην ενίσχυση της

  ρευστότητας του συστήματος όσο και στη διάσωση ορισμένων συστημικής

  σημασίας χρηματοπιστωτικών οργανισμών, την εγγύηση καταθέσεων των

  Ευρωπαίων πολιτών, την ενίσχυση των εποπτικών οργάνων και τη λήψη κάθε

  δυνατού μέτρου για την αποτροπή συστημικών απειλών.

  5 Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών

  Σελίδα 26

 • Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ ΟΙΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

  2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

  Το τραπεζικό σύστημα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του χρηματοοικονομικού

  συστήματος, το οποίο αποτελείται από τις χρηματοοικονομικές αγορές, τα

  χρηματοοικονομικά προϊόντα και τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς

  (Νούλας, 2005). Η πρωταρχική λειτουργία του χρηματοοικονομικού

  συστήματος είναι η διευκόλυ