Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές...

of 50 /50
Παιδαγωγικά ΙΙ Εναλλακτικές ιδέες-παρανοήσεις, Χημικές εξισώσεις, Προβλήματα στη σχολική τάξη-ζωή, Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου, Αν. Καθηγήτρια ΕΜΠ Νίκος Καλογερόπουλος, ΕΔΙΠ ΕΜΠ ,

Embed Size (px)

Transcript of Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές...

Page 1: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Παιδαγωγικά ΙΙ

Εναλλακτικές ιδέες-παρανοήσεις, Χημικές εξισώσεις,Προβλήματα στη σχολική τάξη-ζωή, Εκπαιδευτική Έρευνα

Ευαγγελία Παυλάτου, Αν. Καθηγήτρια ΕΜΠΝίκος Καλογερόπουλος, ΕΔΙΠ ΕΜΠ

,

Page 2: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Άδεια ΧρήσηςΤο παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσηςCreative Commons και δημιουργήθηκε στοπλαίσιο του Έργου των Ανοικτών ΑκαδημαϊκώνΜαθημάτων από τη διδάσκουσα Ε.Παυλάτου ΕΜΠ. Για υλικό που υπόκειται σε άδεια χρήσηςάλλου τύπου, αυτή πρέπει να αναφέρεται ρητώς.

Page 3: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Παιδαγωγικά ΙΙ

Ε. Παυλάτου, Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΜΠ

Ν. Καλογερόπουλος, Δρ. Χημ. Μηχανικός

Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ

6ο Εξάμηνο, 2012-13

Page 4: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Σκοπός του μαθήματος

Η εξοικείωση των σπουδαστών με τις θεωρητικές

αναζητήσεις και απόψεις που συγκροτούν το πλαίσιο της

σύγχρονης εκπαιδευτικής πρακτικής.

Εξειδικευμένη κατανόηση των προβλημάτων του

εκπαιδευτικού έργου, της μεθοδολογίας της εκπαιδευτικής

έρευνας και των κοινωνιολογικών προβλημάτων της

εκπαίδευσης.

Ολοκληρωμένη πρόταση στη διδακτική των Φυσικών

Επιστημών και της Τεχνολογίας .

Συνδέεται με το μάθημα Παιδαγωγικά Ι (2ου εξαμ.) και

Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας (3ο

εξάμ.)

Page 5: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Περιεχόμενο και Θεματικές Ενότητες

Α. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Παρασκευή: 11.45-14.30 Αιθ. 28

– ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: Αναπαραστάσεις του

φυσικού κόσμου, παρανοήσεις (1)

– ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (1)

– ΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-Διδακτικά εργαλεία-

ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (1)

– ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ (Προβληματική,

ανεπιθύμητη συμπεριφορά και τρόποι αντιμετώπισης) (1)

– ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Βασικές

έννοιες και πρακτικές, Μέθοδοι και σχεδιασμός της έρευνας (2)

– ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ: Δημιουργία εκπαιδευτικού

σεναρίου, διαχείριση ψηφιακού υλικού. (2)

Page 6: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Περιεχόμενο και Θεματικές Ενότητες

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διδασκαλία βασικών αρχών σχεδιασμού ιστοπεδίων για

εκπαιδευτικό υλικό με χρήση περιγραφικής γλώσσας HTML. (2)

Διαχείριση και στατιστική επεξεργασία εκπαιδευτικής έρευνας –

Χρήση SPSS. (3)

ΠΕΜΠΤΗ 8.45 – 10.30 ΕΠΥ (ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ)

Page 7: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Διεξαγωγή και Εξέταση Μαθήματος

Διεξαγωγή (Σύνολο 12 εβδομάδες)

– Διδασκαλία (7)

– Εργαστηριακό μέρος (6)

– Δειγματικές Διδασκαλίες σε Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Βαθμολογία

– Απαλλακτική εργασία 100%

– Η εργασία αφορά τη δημιουργία ιστοσελίδας μαθήματος είτε την διοργάνωση εκπαιδευτικής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου

Διδακτικό υλικό

– Σημειώσεις μαθήματος

– Σχετική Βιβλιογραφία.

Page 8: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία 1. Δ. Γ. Τσουρέκης, Σύγχρονη Παιδαγωγική, 1987

2. Χ. Π. Φράγκου, Ψυχοπαιδαγωγική, Gutenberg, 1998

3. Ε..Γ. Δημητρόπουλος, Ο.Χ. Καλούρη, Παιδαγωγική Ψυχολογία, 2003

4. Ι.Ν. Παρασκευόπουλου, Εξελικτική Ψυχολογία, Τομ. 3,4

5. Φ. Κοσσυβάκη, Κριτική Επικοινωνιακή Διδασκαλία, Gutenberg, 1998

6. Α.Κ. Δανάσσης-Αφεντάκης, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Α, Β, Γ, 1992

7. Π. Κόκκοτας, Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, 1989

8. Π. Κόκκοτας, Διδακτική των Φυσικών Επιστημών ΙΙ, 1996

9. Η. Ματσαγγούρας,, Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας, Τόμος Ι,Gutenberg, 1995

10. Η. Ματσαγγούρας,, Στρατηγικές Διδασκαλίας, Τόμος ΙΙ,Gutenberg,

ΙΙ, 1998

11. Β. Xαραλαμπόπουλος, Οργάνωση της Διδασκαλίας και Μάθησης, Gutenberg, 1984

12. Ι. Βρεττός, Α. Καψάλης, Αναλυτικά Προγράμματα, Art of Text, 1994

13. Γ. Ζησιμόπουλος, Κ. Καφετζόπουλος, Ε. Μουτζούρη, Ν.Παπασταματίου

Θέματα Διδακτικής για τα μαθήματα των ΦΕ, Πατάκη, 2002

Page 9: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Εναλλακτικές ιδέες-παρανοήσεις

Page 10: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Χημεία, Φυσικές Επιστήμες ΧΗΜΕΙΑ

Ο κόσμος των ατόμων και των μορίων!!!

Κατά τον Alex Johnstone (1982, 1991), η χημεία χαρακτηρίζεται από τρεις συνιστώσες (επίπεδα σκέψης)

1. Μακροσκοπική ( στερεά, υγρά, μέταλλα, οξέα, βάσεις, καύσιμα κοκ)

2. Συμβολική-αναπαραστατική (χημικά σύμβολα, χημικοί τύποι, χημικές εξισώσεις)

3. Μικροσκοπική (μόρια, άτομα, ηλεκτρόνια)

Μακροσκοπικό (περιγραφικό)

Συμβολικό Υπο-Μικροσκοπικό (επεξηγηματικό

Ερμηνευτικό)

Page 11: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Χημεία, Φυσικές Επιστήμες

Παράδειγμα μακρόκοσμου-μικρόκοσμου

Σφαιρική φιάλη που περιέχει νερό θερμαίνεται. Δημιουργία ατμών με

αύξηση της θερμοκρασίας. Διαφοροποίηση αέριας και υγρής

κατάστασης

νερό

ατμός

Μεγέθη που μεταβάλλονται: όγκος, πίεση, αποστάσεις μορίων

Κινητική κατάσταση μορίων, ορμή μορίων κ.α.

Page 12: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Μικρόκοσμος-Μακρόκοσμος

Όγκος αποστάσεις μορίων

Πίεση ορμή μορίων

Θερμοκρασία κινητική κατάσταση

Μεγέθη άμεσα αντιληπτά Μοριακό επίπεδο

Αντιστοίχηση των μεγεθών μακρο και μικροσκοπικού επιπέδου !!!!

Οι μαθητές πιστεύουν ότι αν αυξηθεί ο όγκος ενός αερίου

αυτό σημαίνει αύξηση του όγκου των μορίων!!

Page 13: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Μικρόκοσμος-Μακρόκοσμος

Μπορούμε να ορίζουμε έννοιες με μικροσκοπικά είτε

μακροσκοπικά χαρακτηριστικά!

Χημικά στοιχεία είναι ουσίες που αποτελούνται από ένα είδος ατόμων

Χημικό στοιχείο είναι η απλούστερη μορφή ύλης που δεν αναλύεται σε

κάτι απλούστερο ούτε με φυσικές ούτε με χημικές μεθόδους

Χημικές ενώσεις είναι οι ουσίες που αποτελούνται από ένα είδος

μορίων

Χημική ένωση είναι μια μορφή ύλης που δεν αναλύεται σε κάτι

απλούστερο με φυσικές μεθόδους μπορεί όμως με χημικές μεθόδους!!!

ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ)

Page 14: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Εναλλακτικές ιδέες-Παρανοήσεις

Οι ιδέες των μαθητών είναι συχνά ασυνεπείς με τις επιστημονικές έννοιες !!

Ουσιαστικά οι εναλλακτικές ιδέες ή εναλλακτικές δομές ή παρανοήσεις είναι οι έννοιες που διαφέρουν από τις αντίστοιχες της επιστημονικής κοινότητας!!!

Γιατί είναι σημαντικές?

Επηρεάζουν τη μεταγενέστερη μάθηση και αντιστέκονται στις εννοιολογικές αλλαγές!

Ερμηνεία Εποικοδομητική μάθηση

Οι μαθητές οικοδομούν ενεργητικά νέες έννοιες με τη χρήση υπαρχουσών εννοιολογικών δομών για να ερμηνεύσουν νέες πληροφορίες με δικούς τους τρόπους. (Αποθήκευση στη μακρόχρονη μνήμη νέων και υπαρχουσών εννοιών!)

ΣΤΟΧΟΣ: Ο δάσκαλος πρέπει να εφοδιάσει το μαθητή με εννοιολογικές δομές,

οι οποίες να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην επιστημονική κοινότητα

Page 15: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Εναλλακτικές ιδέες-Παρανοήσεις Πως θα αναδομήσουν τις νέες έννοιες «σωστά»?

Εφαρμογή διδακτικών στρατηγικών: συζήτηση, ανταλλαγή ιδεών,

επιδείξεις, εμπειρίες και μαθησιακή σύγκρουση για κατανοητές

και γόνιμες έννοιες!

Μελέτες (Driver, Oldman, Hewson, Novick 1982-1996)

Οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών μπορεί να απορρέουν και από

συγκεκριμένες παιδαγωγικές πρακτικές!

Για αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο Αναλυτικό Πρόγραμμα

Σπουδών και στην καθοδήγηση των καθηγητών!!!!

Πως δημιουργούνται οι εναλλακτικές ιδέες?

Μελέτες έδειξαν ότι οι εναλλακτικές ιδέες προέρχονται και από τη

μη σωστή χρήση γλώσσας, (π.χ. Σωματίδιο (στερεό-άτομο),

μεταφορά φορτίου από ιόν)

Page 16: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Εναλλακτικές ιδέες-Παρανοήσεις Αφηρημένη και συμβολική φύση των περισσοτέρων αντικειμένων της

Χημείας.!!! (Αδυναμία σωματιδιακής φύσης της ύλης)-Λύση:

προσομοιώσεις!) Μεταβίβαση μακρο, μικροσκοπικό και συμβολικό επίπεδο!

Υπερ-απλούστευση εννοιών (π.χ ηλεκτροχημεία-ηλεκτρολυτικά στοιχεία)

Χρησιμοποίηση πολλαπλών ορισμών και μοντέλων (π.χ. οξέα-βάσεις,

οξείδωση-αναγωγή, ρεύμα-ηλεκτρόνια!) λύση: αναλογίες!

Μηχανιστική μάθηση εννοιών (π.χ. αρχή του Le Chatelier-οξειδοαναγωγικές

αντιδράσεις)

Προϋυπάρχουσες έννοιες σπουδαστών από τον κόσμο των προηγούμενων

εμπειριών (π.χ. τα υλικά σώματα γίνονται ελαφρύτερα όταν καίγονται, η

ταχύτητα αντίδρασης αυξάνεται καθώς η αντίδραση προχωράει….)

Ανεπαρκείς προ-απαιτούμενες γνώσεις! (Ausubel: μάθηση και

προαπαιτούμενη γνώση, π.χ διδάσκω χημική ισορροπία με γνώσεις από

στοιχειομετρία αντίδρασης και ταχύτητα αντίδρασης!)

Επικάλυψη όμοιων όρων (πύκνωση-πυκνότητα, χημική και φυσική

ισορροπία)-λύση προβολή ομοιοτήτων και διαφορών!

Page 17: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Εναλλακτικές ιδέες-Παρανοήσεις

Εναλλακτικές ιδέες στη Χημεία

Σωματιδιακή φύση της ύλης

Ομοιοπολικός δεσμός και δια/ενδομοριακοί δεσμοί

Χημικές εξισώσεις

Χημική ισορροπία

Οξέα – βάσεις

Οξείδωση – αναγωγή

Ηλεκτροχημεία

Page 18: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Χημικές εξισώσεις

Page 19: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Χημικές εξισώσεις

• Η εξισορρόπηση χημικών εξισώσεων είναι επιτυχής αλλά δε σημαίνει κατά

ανάγκη ότι έχουν εννοιολογική κατανόηση του τι παριστάνει μια χημική εξίσωση

• Δεν παριστάνουν τι σημαίνει σε σωματιδιακό ή μοριακό επίπεδο!

• N2 +3 H2 2 NH3

+

• Οι μαθητές δυσκολεύονται στη διάκριση συντελεστών χημικών

εξισώσεων και χημικών τύπων ενώσεων!

•Υπάρχει έλλειψη κατανόησης χημικής μεταβολής σε μοριακό επίπεδο

(π.χ. Δίνω αναπαράστασεις και ζητώ χημική εξίσωση!!!)

Page 20: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Χημική εξίσωση-εναλλακτικές ιδέες

Στη γραφή των χημικών τύπων οι αριθμοί χρησιμοποιούνται για την ισοστάθμιση

των εξισώσεων και όχι στην αναπαράσταση ατομικών ομάδων!

Οι συντελεστές της εξίσωσης είναι αριθμοί μηχανιστικοί και δεν αναπαριστούν

τους σχετικούς αριθμούς μερών που αντιδρούν ή παράγονται σε μια χημική

αντίδραση

Οι χημικές εξισώσεις δεν αναπαριστούν χημικές αντιδράσεις σε ένα συγκεκριμένο

επίπεδο!

Οι χημικές εξισώσεις δεν αναπαριστούν δυναμικές διαδικασίες, στις οποίες

σωματίδια/μόρια αντιδρούν για να σχηματίσουν νέα σωματίδια/μόρια με

επαναδιευθέτηση των ατόμων τους.

Page 21: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες

Υπάρχει απλή αριθμητική σχέση μεταξύ συγκεντρώσεων των αντιδρώντων και προϊόντων, π.χ. οι συγκεντρώσεις σχετίζονται όπως οι στοιχειομετρικοί συντελεστές

Η χημική ισορροπία δεν είναι μια δυναμική διαδικασία!

Η χημική ισορροπία είναι έννοια «ταλαντωτική», οι συγκεντρώσεις των αντιδρώντων και προϊόντων «κυμαίνονται!!!

Η ταχύτητα της αντίδρασης προς μια κατεύθυνση αυξάνεται όταν η αντίδραση «προχωρά»!! (εμπειρία εργαστηρίου, φύση και φωτιά)

Η αντίδραση προς μια κατεύθυνση συμπληρώνεται πριν η αντίστροφη αντίδραση αρχίσει!

Όταν η χημική ισορροπία αποκατασταθεί δεύτερη φορά μετά από διαταραχή, οι ταχύτητες των αντιδράσεων είναι ίσες προς τις αρχικές!

Η Κ αλλάζει όταν αλλάζει η συγκέντρωση ενός συστατικού!

Η Κ αλλάζει όταν μεταβληθεί ο όγκος του αέριου συστήματος σε σύστημα ισορροπίας!

Page 22: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Οξέα και βάσεις-εναλλακτικές ιδέες

Ένα ασθενές οξύ δεν συμπεριφέρεται όπως ένα ισχυρό οξύ

Το pH είναι μέτρηση οξύτητας και όχι βασικότητας

Οι βάσεις δεν περιέχουν υδρογόνο

Όταν αναμιγνύονται οξέα και βάσεις, δεν αντιδρούν αλλά αποτελούν

ένα φυσικό μίγμα (τιτλοδοτήσεις)

1. Σύγχυση ορισμών από τη θεωρία του Arrhenius και

Bronsted-Lowry!!

2. Σύγχυση μεταξύ ισχύος και συγκέντρωσης οξέων-βάσεων, υδρόλυση

άλατος, ρόλος δεικτών, διαφορά μεταξύ ισοδύναμου και τελικού

σημείου στις τιτλοδοτήσεις!!

Page 23: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Σωματίδια ύλης-εναλλακτικές ιδέες Φύση και χαρακτηριστικά μορίων

Μέγεθος μορίων (π.χ. το μόριο του νερού είναι μεγάλο σε μέγεθος,

είναι αρκετά βαρύ για να ζυγιστεί, το μόριο είναι μικρό και ορατό κομμάτι της ύλης!)

Το νερό είναι συνεχές μείγμα των στοιχείων υδρογόνου και οξυγόνου

Τα άτομα και τα μόρια έχουν μακροσκοπικές ιδιότητες π.χ. διαστέλλονται, κίτρινος φώσφορος, κίτρινα άτομα!

Τα άτομα είναι ζωντανά, επειδή κινούνται

Χώρος μεταξύ μορίων

Η ύλη είναι συνεχής, δεν υπάρχει κενός χώρος μεταξύ μορίων΄. Ύλη υπάρχει μεταξύ ατόμων

Υπάρχει σημαντικός χώρος μεταξύ μορίων στο υγρό

Τα άτομα και τα μόρια έχουν διαφορετικό μέγεθος, σχήμα και βάρος ανάλογα με τη φάση που βρίσκονται (π.χ. τα άτομα και τα μόρια γίνονται μεγαλύτερα κατά την τήξη! , ή όταν αλλάζουν από υγρά σε αέρια!)

Page 24: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Σωματίδια ύλης-εναλλακτικές ιδέες

Η θερμοκρασία μπορεί να επηρεάσει το σχήμα των μορίων

Όταν τα στερεά τήκονται φεύγει νερό!

Όταν το νερό βράζει, φεύγει ο αέρας!

Οι φυσαλίδες στο νερό που βράζει είναι αέρας ή υδρογόνο ή οξυγόνο!

Όταν υγρό μετατρέπεται σε αέριο υπάρχει μείωση στη μάζα του! Τα αέρια δεν έχουν μάζα!

Η αδυναμία των μαθητών να φαντάζονται την υπομικροσκοπική φύση της ύλης αντιπροσωπεύει τον κύριο χώρο δυσκολίας για την ανάπτυξη ξεκάθαρης εννοιολογικής κατανόησης της Χημείας.

Page 25: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Eναλλακτικές ιδέες

Λύσεις

Σύγχρονη τεχνολογία (προσομοίωση)-

Γραφικές παραστάσεις

Δυσκολία μεταπήδησης στα 3 επίπεδα

(δάσκαλος)

Συζήτηση, ενθάρρυνση κριτικής σκέψης

Παροχή ευκαιριών για «εμπειρίες» του

μικρόκοσμου!!

Page 26: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Eναλλακτικές ιδέες

Εποπτικά μέσα-Γιατί?

ΘΥΜΑΜΑΙ

10% απ’ ότι διαβάζω

20% απ’ ότι ακούω

30% απ’ ότι βλέπω

50% απ’ ότι ακούω και βλέπω

70% απ’ ότι συνομιλώ με άλλους

90% απ’ ότι λέω φτιάχνοντας

Ακούω και

ξεχνώ,

Βλέπω και

θυμάμαι,

φτιάχνω και

καταλαβαίνω

Page 27: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Εποπτικά μέσα

Page 28: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Εποπτικά μέσα

Αντίληψη

Διαδικασία που το άτομο γνωρίζει τον κόσμο που τον

περιβάλλει και συνειδητοποιεί τις δυνατότητες επέμβασης

σε αυτό

Εποπτική διδασκαλία : διδασκαλία που βασίζεται στην

αντίληψη μέσω αισθήσεων.

Page 29: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Προβλήματα στη σχολική τάξη-ζωή

Page 30: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Διαχείριση σχολικής τάξης

Για να επιτευχθεί το μεγαλύτερο ποσοστό αποτελεσματικής

μάθησης (επιτυχία) απαιτείται και αποτελεσματική διαχείριση της

τάξης

Συχνά σχετίζεται ως πρόβλημα του δασκάλου και μάλιστα

«πρόβλημα πειθαρχίας» συνυφασμένο με τη διαχείριση της σχολικής

τάξης!

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει το ρόλο του «ηγέτη», του

συντονιστή της τάξης

Ποια είναι τα αίτια που προκαλούν δυσκολίες στη τάξη?

Μαθητές

άτομα ομάδες

δάσκαλος Μάθημα

(αντικείμενο μάθησης)

Σχολείο Κοινωνικό πλαίσιο

(Εξωσχολικοί)

Συνδυασμοί

Page 31: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Διαχείριση σχολικής τάξης

Βασική αρχή: Όταν οι μαθητές δεν ελέγχονται, σημαίνει οτι δεν συμμετέχουν στη διαδικασία μάθησης οι ίδιοι. Τότε δεν γίνεται λόγος για κατάσταση μάθησης αλλά για κατάσταση που οδηγεί στην ανάγκη αστυνόμευσης και τίθεται θέμα «πειθαρχίας», οπότε το παιχνίδι της μάθησης έχει χαθεί!!! Επομένως, κυρίαρχο στοιχείο στη διαχείριση της τάξης είναι η προσέλκυση της ΠΡΟΣΟΧΗΣ των μαθητών!!!

Αρχές διδακτικής συμπεριφοράς για συμμετοχή των μαθητών

Έμφαση στην ύλη και στη χρησιμότητά της

Ανάθεση εργασιών με προσδιορισμό προδιαγραφών και κριτηρίων αξιολόγησης

Γνώση αντικείμενου διδασκαλίας

Συνέπεια στις πράξεις και στους κανόνες

Εκπαιδευτικός σε ρόλο «προτύπου»

Page 32: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Διαχείριση σχολικής τάξης Αποφυγή προσωπικών ιδιαιτεροτήτων (λόγο, στην ενδυμασία κά.)

Αντικειμενικότητα και δικαιοσύνη

Χιούμορ σε όρια..

Δεν θυμώνει, δεν εκνευρίζεται, δεν χάνει τη ψυχραιμία του, δεν προσβάλλει τους μαθητές (δεν κερδίζει με αυτόν τον τρόπο)

Αποφεύγει υπερβολές (π.. Οικειότητα, φιλικότητα κ.ά)

Οι μαθητές πρέπει να εφοδιάζονται με ευκαιρίες επίδειξης υπευθυνότητας

Γνωρίζει τα ονόματα όλων των μαθητών!

Να είναι σε επαγρύπνηση για τα απρόβλεπτα

Να χρησιμοποιεί θετικές προτροπές (έμφαση σε αυτό που θέλουμε να κάνουν οι μαθητές!)

Να δείχνει αυτοπεποίθηση

Καλή οργάνωση μαθήματος

Να προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα, ιδιαίτερα στις πρώτες ώρες!!

Η υπερβολική αυστηρότητα να αποφεύγεται!

Το δάσκαλο πρέπει να το «σέβονται» ή να τον φοβούνται?

Page 33: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Προβληματική συμπεριφορά

Προβληματική συμπεριφορά είναι κάθε μορφή ανεπιθύμητης συμπεριφοράς

Ανεπιθύμητη συμπεριφορά: μη σύμφωνη με το κανονισμό του σχολείου, με τη σχολική νομοθεσία και τη γενικότερη συμπεριφορά που αναμένεται να εκδηλώσει ο μαθητής στο σχολείο!

Παραβατική συμπεριφορά: όταν πρόκειται για παραβίαση της σχολικής νομοθεσίας ή του κράτους

«Αποκλίνουσα συμπεριφορά»: εννοείται εκείνη που παρεκκλίνει από τη φυσιολογική

Η αποκλίνουσα συμπεριφορά διακρίνεται σε διάφορα είδη (μορφές) (π.χ. Ενόχληση στην τάξη, ανυπακοή, επιθετικότητα, βία κ.ά.) αλλά σε έκταση και ένταση.

Καθεμιά από αυτές τις μορφές συμπεριφοράς απαιτεί ενέργειες διαφορετικές από το δάσκαλο!!!

Page 34: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Ανεπιθύμητη συμπεριφορά Διακρίσεις ανεπιθύμητης συμπεριφοράς

Κριτήριο διάκρισης Τύποι Ομάδων πρόθεση Σκόπιμη, μη σκόπιμη

Κατεύθυνση στον εαυτό, σε άλλα άτομα, στο σχολείο, εξωσχολικοί

Αίτια εσωγενή , εξωγενή, συνδυαστικά

Εύρος ευθύνης ατομική, ομαδική

Τομέας, πεδίο διατάραξη μαθήματος

νόθευση εξετάσεων

ενόχληση στην τάξη

βία, βανδαλισμός

παραβίαση κανονισμών

συγκρούσεις

ανεπιθύμητες συνήθειες

Ένταση, σοβαρότητα μικρο-πταίσματα

παραβιάσεις

ποινική ευθύνη

Τόπος εκδήλωσης εντός ή εκτός σχολείου

Page 35: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Ανεπιθύμητη συμπεριφορά

Ο δάσκαλος είναι ο παράγοντας διευκόλυνσης της μάθησης (φορέας

εκπαίδευσης) αλλά και σύμβουλος (ανθρωποκεντρική

συμβουλευτική του C. Rogers 1970)

Συμβουλευτική-προσανατολισμός: στοχεύει στο να διευκολύνει το

μαθητή προς μια ολόπλευρη ανάπτυξη, επιτυχή αξιοποίηση του

εαυτού του, και λήψη σημαντικών αποφάσεων για το καλό το δικό του

και του συνόλου!! (Θεσμός ψυχοπαιδαγωγικής λειτουργίας)

Σύμβουλος Δάσκαλος-αγωγός

Page 36: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Ανεπιθύμητη συμπεριφορά Οικο-συστημική προσέγγιση

εστιάζεται στην αλλαγή της προβληματικής κατάστασης και όχι στη διάγνωση ατόμων με προβλήματα

Δεν απαιτεί πολύπλοκες λύσεις

Επιτρέπει, ενθαρρύνει πολλές ερμηνείες για την ίδια προβληματική συμπεριφορά

Είναι σχεδιασμένη να οικοδομήσει πάνω σε θετικά στοιχεία και όχι να υπερνικήσει αδυναμίες

Παράδειγμα: ένας έφηβος είναι συχνά επιθετικός και σαρκαστικός

(α) θεωρείται ότι ο ίδιος έχει πρόβλημα

(β) του καταλογίζονται ελλείψεις, όπως διάσπαση προσοχής, υπερ-κινητικότητα, μαθησιακές δυσκολίες και

(γ) εντοπίζονται γεγονότα και συνθήκες από το παρελθόν (π.χ. Οικογενειακή κατάσταση κ.ά.)

Οι πληροφορίες δεν οδηγούν σε μια θετική αλλαγή

Πως αλλάζει ο δάσκαλος την προσωπικότητα του μαθητή???

Επικεντρωνόμαστε στη συμπεριφορά ενός ατόμου, οπότε δεν βλέπουμε τι καλό μπορεί να κάνει αυτό το άτομο σο σύνολο!

Page 37: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Ανεπιθύμητη συμπεριφορά

Τεχνική της Αναπλαισίωσης

Σύμφωνα με την τεχνική αυτή, ένας τρόπος αλλαγής μιας

προβληματικής συμπεριφοράς είναι να διαμορφώσεις μια θετική

εναλλακτική ερμηνεία της συμπεριφοράς και να ενθαρρύνει το μαθητή

να εισάγει αυτή την ερμηνεία στην προβληματική κατάσταση με

κατάλληλες διαδικασίες.

Π.χ. Ο δάσκαλος αντιμετωπίζει το μαθητή που «πετάγεται» διαρκώς ως

άτομο με έντονη συμμετοχή και ενδιαφέρον και όχι ως άτομο που

προσπαθεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον των άλλων, οπότε πρέπει να

ενεργήσει κατάλληλα!

Ο εκπαιδευτικός διαμορφώνει πρώτα το πλαίσιο αναπλαισίωσης και

στη συνέχει αλλάζει ο ίδιος συμπεριφορά σύμφωνα με αυτήν!!!

Page 38: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Ανεπιθύμητη συμπεριφορά

Διαδικασία εφαρμογής αναπλαισίωσης

1. Σκεφτείτε το πρόβλημα. Τι κάνει το άτομο? Πότε το κάνει? Ποιος

άλλος αναμιγνύεται?

2. Πως αντιδράτε εσείς και τι αποτέλεσμα έχει?

3. Ποια είναι η ερμηνεία σας για τη συμπεριφορά?

4. Ποια θετική εναλλακτική ερμηνεία μπορεί να δοθεί στη

συμπεριφορά?

5. Πως θα μπορούσατε να αντιδράσετε βάση του 4?

Page 39: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Εκπαιδευτική Έρευνα

Page 40: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Αρχές Φιλοσοφίας της Επιστήμης Τι επιδιώκει η κοινωνική και εκπαιδευτική έρευνα?

Δίνει απαντήσεις σε 3 βασικά ερωτήματα

τι (αντικείμενο έρευνας)

γιατί (σκοπιμότητα διεξαγωγής έρευνας)

πως (μεθοδολογία έρευνας)

Αντικείμενο έρευνας (Κοινωνιολογία Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτική τεχνολογία, Παιδαγωγική ψυχολογία κ.ά.)

Αιτιολόγηση-σκοπιμότητας διεξαγωγής έρευνας σχετίζεται με το είδος της έρευνας και τη γενικότερη επιστημολογική και μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετείται!! Π.χ. Οι λειτουργικές θεωρίες θεωρούν την εκπαιδευτική έρευνα ως μια αντικειμενική και ορθολογική δραστηριότητα παραγωγής νέας γνώσης η οποία αποσκοπεί στην καλύτερη προετοιμασία και προσαρμογή των ανθρώπων στην κοινωνία! Οι ριζοσπαστικές θεωρίες τη θεωρούν μια συστηματική δραστηριότητα που αποσκοπεί στην απελευθέρωση του ατόμου από τις καταπιεστικές δομές.

Page 41: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Αρχές Φιλοσοφίας της Επιστήμης Είδος έρευνας: Βασική (έχει θεωρητικά κίνητρα) και εφαρμοσμένη

(πραγματοποιείται για πρακτικούς λόγους-ανάγκες). Υπάρχει και η τεχνολογική, στην οποία γίνεται συστηματική εφαρμογή στον τεχνολογικό τομέα των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την εφαρμοσμένη έρευνα.

Διακρίνονται τρεις τύποι βασικής έρευνας: διερευνητική (βιβλιογραφική-ανακεφαλαίωση της γνώσης, ανάλυση ορισμένων περιπτώσεων και διερεύνηση αξιών και απόψεων), περιγραφική (διαγνωστική για μεγάλο όγκο πληροφοριών) και πειραματική (διεξάγεται σε τεχνητές και ελεγχόμενες καταστάσεις)

Η επιλογή της αποτελεσματικότερης μεθοδολογικής προσέγγισης είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των ερευνητών μια και δεν υπάρχει μια ενιαία προσέγγιση! Που είναι το πρόβλημα ? Στις διαφορετικές αντιλήψεις για τον προσδιορισμό της επιστήμης και της επιστημονικής έρευνας!!

Επιστήμη: συστηματική δραστηριότητα που αποσκοπεί στην ανακάλυψη της γνώσης βασισμένη σε μια σειρά κανόνων που προσδιορίζει τι είναι αποδεκτή γνώση (Dane 1990), ενώ για άλλους είναι συστηματική, ελεγχόμενη, εμπειρική διερεύνηση υποθετικών προτάσεων που αναφέρονται στις σχέσεις φυσικών φαινομένων (Kerlinger 1986).

Page 42: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Αρχές Φιλοσοφίας της Επιστήμης

Επομένως τίθεται το φιλοσοφικό πρόβλημα της γνώσης και της γνωσιμότητας (ρεύματα: οντολογική διάσταση, επιστημολογική, μεθοδολογική, αξιολογική)

Kuhn, διαχωρίζει διάφορες ερευνητικές προσεγγίσεις (πρότυπο ή θεωρία) που μπορεί να αντιστοιχούν σε διαφορετικές οντολογικές, επιστημολογικές, μεθοδολογικές και αξιολογικές παραδοχές!

Εμπειρο-αναλυτικό: θεωρεί ότι η γνώση είναι εκείνο που αποδεικνύεται ή επιβεβαιώνεται από δεδομένα εμπειρίας με χρήση στατιστικών μεθόδων. Σκοπός του προτύπου είναι η εξήγηση και η πρόβλεψη.

Ιστορικο-ερμηνευτικό: Αναζητά το τρόπο-κατανόηση με τον οποίο τα άτομα δρουν, δημιουργούν και ερμηνεύουν την κοινωνική πραγματικότητα. Μεθοδολογικά εργαλεία ανοικτά, έντονος υποκειμενισμός!

Κριτικο-διαλεκτικό: επιρροή από έργα του Μάρξ, όπου δίνεται σημασία στην ανθρώπινη βούληση και της δράσης ως κινητήρια δύναμη στη διαδικασία της ριζοσπαστικής κοινωνικής υπέρβασης. Από τη μια υπάρχει ο οικονομικός ντετερμινισμός-κοινωνική πραγματικότητα και από την άλλη ο ριζοσπαστικός ανθρωπισμός-δομισμός.

Page 43: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Αρχές Φιλοσοφίας της Επιστήμης

Θεωρία (Υψηλός βαθμός αφαίρεσης)

Υποθέσεις (επιστημολογία, μεθοδολογία)

Μεταβλητές (μέθοδος έρευνας)

Δείκτες (συλλογή δεδομένων)

Γεγονότα (συγκεκριμενοποίηση)

Ανάλυση, ερμηνεία

Page 44: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Ερευνητική διαδικασία Έρευνα: συστηματική προσπάθεια που αποσκοπεί στη διερεύνηση ορισμένων

ερωτημάτων που τίθενται από τον ερευνητή για ένα συγκεκριμένο θέμα. Τα πορίσματα μπορεί να αναφέρονται σε θεωρητικό ή και σε εμπειρικό επίπεδο. Τα στάδια είναι:

1. Επιλογή θέματος έρευνας με κριτήρια

– Προσωπικό ενδιαφέρον

– Κοινωνικό και επιστημονικό ενδιαφέρον

– Προσωπικές κλίσεις και ικανότητες ερευνητή

– Δυνατότητα υλοποίησης έρευνας (π.χ. Χρόνος, ανταπόκριση, υποδομή)

– Πρωτοτυπία θέματος

2. Θεωρητικό/εννοιολογικό πλαίσιο έρευνας

Αφού διατυπωθούν το θέμα και οι αντικειμενικοί ερευνητικοί στόχοι συνεχίζεται η ανάπτυξη του θεωρητικού πλαισίου, π.χ. Μιας εμπειρικο-αναλυτικής έρευνας που θα περιλαμβάνει ένα υποθετικό πλαίσιο εννοιών που θεωρούνται ότι εξηγούν ή προβλέπουν το υπό διερεύνηση φαινόμενο ή πρόβλημα. Το πλαίσιο μπορεί να έχει δύο η περισσότερες μεταβλητές με κάποια συνάφεια (πχ. Κάπνισμα (ανεξάρτητη μεταβλητή)–υγεία (καρδιακό νόσημα-εξαρτημένη μεταβλητή)).

Page 45: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Ερευνητική διαδικασία Οι υποθέσεις μπορεί να είναι δηλωτική/εναλλακτική, μηδενική και

ερωτηματική.

Η τεχνική ανάπτυξης θεωρητικών πλαισίων καθορίζεται από την ικανότητα των ερευνητών να επιλέγουν:

– Τους πιο σημαντικούς συντελεστές η παράγοντες πρόβλεψης του προβλήματος

– Τις πιο κατάλληλες μεθόδους για τη μέτρηση των παραγόντων

– Την ακριβή και σαφή διατύπωσης της αιτιατής ή λειτουργικής σχέσης μεταξύ των εννοιών που ορίζουν την υπόθεση

3. Λειτουργικοποίηση εννοιών

Οι εμπειρικές ιδιότητες ή τα γεγονότα αναπαριστώνται από έννοιες που δεν μπορούν να μετρηθούν άμεσα, αν δεν διασαφηνιστούν με όρους μετρήσιμους, δηλαδή μετατρέπονται οι έννοιες σε μεταβλητές. Επομένως, για να λειτουργήσει μια έννοια μπορεί να αναβρεθούν περισσότερες από μια μεταβλητές, η οποία προκύπτει από μια σειρά παρατηρήσεων.

Υπάρχει πρόβλημα στον αριθμό των μεταβλητών και στην εγκυρότητα και αξιοπιστία (α) των προσδιοριστικών μεταβλητών (πιλοτική έρευνα και μετά κυρίως έρευνα).

Page 46: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Ερευνητική διαδικασία 4. Κλίμακες μέτρησης/επίπεδο δεδομένων

Υπεισέρχεται ο προσδιορισμός της κλίμακας μέτρησης

1. Ονομαστικές κλίμακες (Nominal scales)

2. Τακτικές κλίμακες (ordinal)

3. Ισοδιαστημικές κλίμακες (interval)

4. Αναλογικές κλίμακες (ratio scales)

Οι ονομαστικές δεν επιδέχονται σύγκριση ή διαβάθμιση (π.χ. φύλλο)

Στις τακτικές υπάρχει διαβάθμιση: Κλίμακα Likert (συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ, αβέβαιος, διαφωνώ, διαφωνώ απόλυτα) με ασαφείς όρους.

Οι ισοδιαστημικές κλίμακες, επιτρέπουν ιεράρχηση και προσδιορίζουν το ακριβές διάστημα (π.χ. Ηλικία, 6-10, 11-15, 16-20)

Η αναλογική κλίμακα έχει τις ιδιότητες των παραπάνω και έχουν ως αρχή μέτρησης το απόλυτο μηδέν.

Υπάρχει και ο διαχωρισμός σε ασυνεχείς (π.χ. Ονομαστικές, τακτικές) και σε συνεχεις

( ισοδιαστημικές και αναλογικές)

Η κλίμακα μέτρησης καθορίζει το είδος της στατιστικής ανάλυσης που θα ακολουθήσει!!!! Π.χ. Η χρησιμοποίηση ονομαστικών κλιμάκων περιορίζει στη διατύπωση μη κατευθυνόμενων υποθέσεων, η μέτρηση δεδομένων με τακτικές και μετρικές κλίμακες επιτρέπουν την ανάπτυξη κατευθυνόμενων υποθέσεων!

Page 47: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Ερευνητική διαδικασία 5. Πηγές και μέσα συλλογής δεδομένων

Για να είναι δυνατή η γενίκευση των αποτελεσμάτων του υποσυνόλου (δείγμα) σε

ένα σύνολο (πληθυσμός) πρέπει να ικανοποιούνται 2 προϋποθέσεις

1. Το δείγμα να έχει συγκροτηθεί τυχαία

2. Το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού

Σε μια εκπαιδευτική έρευνα είναι αποτελεσματικότερο να ορίσουμε τη

δειγματοληψία με βάση τον πληθυσμό των τάξεων των σχολείων παρά με

ονομαστικό κατάλογο μαθητών ή φοιτητών.

Η μέθοδος συγκρότησης δείγματος μπορεί να είναι τυχαία, με κλήρο,

συστηματική ή αναλογική

Σχετικά με το μέγεθος του δείγματος, το σφάλμα δειγματοληψίας μικραίνει

όταν το δείγμα είναι τυχαίο και το πλήθος αρκετά μεγάλο! Υπάρχουν

πίνακες με προτεινόμενους πληθυσμούς και μέγεθος δείγματος Αν π.χ. Ο

πληθυσμός είναι 200 και το δείγμα είναι 110 τότε η πιθανότητα σφάλματος

είναι 2%, ενώ στα 180 είναι 1%, αν όμως ο πληθυσμός είναι 50000 τότε για

το δείγμα αντίστοιχα είναι 450 και 1500!!!

Page 48: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Ερευνητική διαδικασία Μετά τον ορισμό του πληθυσμού και του δείγματος ακολουθεί η επιλογή

της μεθόδου συλλογής δεδομένων (εμπειρικο-αναλυτική έρευνα)

Μέσα

1. Ερωτηματολόγιο

2. Συνέντευξη

3. Παρατήρηση

Στο ερωτηματολόγιο οι ερωτήσεις μπορεί να είναι ανοικτού ή

κλειστού τύπου

Στη συνέντευξη υπάρχει προσωπική επικοινωνία ερευνητή και

ερωτώμενου

Στην παρατήρηση η συλλογή πληροφοριών γίνεται από τους ίδιους

τους ερευνητές και όχι από την επεξεργασία των απαντήσεων των

υποκειμένων της έρευνας!

6. Ανάλυση δεδομένων

Τα στοιχεία ή δεδομένα θα πρέπει να κωδικοποιηθούν και να

καταχωρηθούν σε αρχείο δεδομένων για να είναι εφικτή στατιστική τους

επεξεργασία και ανάλυση.

Page 49: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

Ερευνητική διαδικασία

Η ανάλυση των δεδομένων προϋποθέτει ακριβείς στατιστικές και μεθοδολογικές γνώσεις καθώς και θεωρητικές γνώσεις στο αντικείμενο της έρευνας.

7. Παρουσίαση, ερμηνεία και συζήτηση αποτελεσμάτων

Πίνακες, γραφικές παραστάσεις, πιθανοί λόγοι, αξιολόγηση με άλλες συναφείς έρευνες, μειονεκτήματα-πλεονεκτήματα μεθόδου, παράληψη σημαντικών μεταβλητών και συζήτηση για ανεπάντητα ερωτήματα που δεν ελήφθησαν υπόψη στην έρευνα.

Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές ερευνητικής διαδικασίας όπως η έρευνα δράσης: είναι μια έρευνα όπου οι άνθρωποι της πράξης διενεργούν με σκοπό τη βελτίωση των επαγγελματικών τους πρακτικών (π.χ. Εκπαιδευτικοί)

Είναι συμμετοχική

Αναπτύσσεται σε σχήμα έλικα (σπιροειδής): σχεδιασμός, δράση, παρατήρηση, στοχασμός και επανασχεδιασμού

Ξεκινάει από μικρές έννοιες και προχωρά

Ωθεί τους ανθρώπους σε κριτικές αναλύσεις καταστάσεων (σχολείο, συστήματα κ.ά.)

Page 50: Παιδαγωγικά ΙΙ - NTUA · Χημική ισορροπία-εναλλακτικές ιδέες Υπάρει απλή αριθμητική σέση μεταξ συγκεντρσεν

ΧρηματοδότησηΤο παρόν υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια τουεκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο υλοποιείταιστο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» καισυγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.