Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη...

51
Παιδαγωγικά II Εισαγωγή στη μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας Ευαγγελία Παυλάτου, Αν. Καθηγήτρια ΕΜΠ Νίκος Καλογερόπουλος, ΕΔΙΠ ΕΜΠ

Transcript of Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη...

Page 1: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Παιδαγωγικά IIΕισαγωγή στη μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας

Ευαγγελία Παυλάτου, Αν. Καθηγήτρια ΕΜΠΝίκος Καλογερόπουλος, ΕΔΙΠ ΕΜΠ

Page 2: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Άδεια ΧρήσηςΤο παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσηςCreative Commons και δημιουργήθηκε στοπλαίσιο του Έργου των Ανοικτών ΑκαδημαϊκώνΜαθημάτων από τη διδάσκουσα Ε.Παυλάτου ΕΜΠ. Για υλικό που υπόκειται σε άδεια χρήσηςάλλου τύπου, αυτή πρέπει να αναφέρεται ρητώς.

Page 3: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Εισαγωγή στη μεθοδολογία της

Εκπαιδευτικής Έρευνας

Νίκος Καλογερόπουλος

2014

Page 4: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Τι είναι έρευνα στην στατιστική

Page 5: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Αρχική παρατήρηση: κάτι που πρέπει να διευκρινιστεί

Κάθε χρόνο υπόσχομαι στον εαυτό μου ότι δεν θα ξοδεύω χρόνο για να βλέπω reality shows και κάθε χρόνο είμαι κολλημένος στην οθόνη περιμένοντας την επόμενη αναχώρηση.

Page 6: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Δημιουργία θεωρίας και έλεγχος

επαληθεύσαμε την αρχική μας παρατήρηση με τη συλλογή δεδομένων, και μπορούμε να συλλέξουμε περισσότερα δεδομένα για να εξετάσουν τις θεωρίες μας.

μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις από αυτές τις θεωρίες.

Ναρκισσιστική διαταραχή

Χωρίς διαταραχή

Σύνολο

Επιλεγμένοι 9 3 12

Απορριπτέοι 845 6805

7650

Σύνολο 854 6808 7662

Page 7: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Πότε μια «υπόθεση» δεν είναι «υπόθεση»

δεν μπορούν όλες οι υποθέσεις να ελεγχθούν με τη χρήση στατιστικών μοντέλων

Μη «επιστημονικές» υποθέσεις δεν μπορούν να ελεγχθούν εμπειρικά.

Page 8: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Συλλογή Δεδομένων

Τι να μετρήσουμε;

Πώς θα το μετρήσουμε;

Page 9: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Μεταβλητές (Variables)

Ανεξάρτητες (Independent)

Εξαρτημένες (Dependent)

Πρόβλεψης (Predictor)

Αποτελέσματος (Outcome)

Page 10: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Είδη μεταβλητών

Categorical

• Binary (Δυαδικές-Υπάρχουν μόνο δύο κατηγορίες

• Nominal (Ονομαστικές-Υπάρχουν περισσότερες από δύο κατηγορίες)

• Ordinal (Το ίδιο με ονομαστική μεταβλητή, αλλά οι κατηγορίες έχουν μια λογική σειρά)

Continuous

• Interval (ίσα διαστήματα επί της μεταβλητής αντιπροσωπεύουν ίσες διαφορές στην ιδιότητα που μετράται)

• Ratio (η αναλογία των βαθμολογιών στην κλίμακα αντιπροσωπεύει και την αναλογία της ιδιότητας)

Page 11: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Είδη μεταβλητών

Page 12: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Σφάλμα μετρήσεων

Συχνά θα υπάρχει μια διαφορά μεταξύ τιμής που μετράμε και της πραγματικής τιμής

Page 13: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Εγκυρότητα και αξιοπιστία

(Validity and reliability)

Validity

Reliability

Page 14: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Συλλογή δεδομένων

Μέθοδοι συσχετίσεων

Πειραματική έρευνα

Page 15: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Συλλογή δεδομένων

Ανεξάρτητη μεταβλητή σε διαφορετικό πληθυσμό

Ανεξάρτητη μεταβλητή στον ίδιο πληθυσμό με διαφορετικό τρόπο

Page 16: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Τυχαία συλλογή

Ανεξάρτητη μεταβλητή σε διαφορετικό πληθυσμό

Ανεξάρτητη μεταβλητή στον ίδιο πληθυσμό με διαφορετικό τρόπο

Page 17: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Σύντομη εισαγωγή στη Στατιστική

Στατιστική είναι ένα σύνολο αρχών και

μεθοδολογιών για:

Το σχεδιασμό της διαδικασίας συλλογής δεδομένων

Τη συνοπτική και αποτελεσματική παρουσίαση τους

Την ανάλυση και εξαγωγή αντίστοιχων

συμπερασμάτων.

Page 18: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Δειγματοληπτική έρευνα

Πληθυσμός

Δείγμα

Παράμετρος

Στατιστικό μέτρο

Page 19: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Δειγματοληπτική έρευνα

Περιγραφική Στατιστική (Descriptive

Statistics),

Συμπερασματική Στατιστική (Inferential

Statistics)

Page 20: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Γραφική παρουσίαση των δεδομένων

παραστατική, διευκολύνοντας την αναγνώριση και

κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών της εξεταζόμενης μεταβλητής,

Ελέγχεται αν κάποια μεταβλητή ή κάποιο υποκείμενο ευθύνονται για τις ακραίες τιμές

Page 21: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Σχέσεις μεταξύ μεταβλητών

bivariate

partial

Page 22: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Έλεγχος κανονικότητας

το τεστ Kolmogorov-Smirnov

εναλλακτικός τρόπος αξιολόγησης της κανονικότητας με τη χρήση της περιγραφικής στατιστικής και των δεικτών κυρτότητας και στρέβλωσης

Page 23: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Συντελεστής συσχέτισης Pearson r

(παραμετρικά κριτήρια)

οι μεταβλητές πρέπει να είναι συνεχείς σε κλίμακα ίσων διαστημάτων και να κατανέμονται κανονικά

να υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών

Page 24: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Υπολογισμός και ερμηνεία του συντελεστή συσχέτισης Pearson

0.00-0.20 Μηδενική σχέση

0.21-0.40 Μικρή σχέση

0.41-0.60 Μέτρια σχέση

0.61-0.80 Δυνατή σχέση

> 0.81 Εξαιρετικά δυνατή σχέση

Page 25: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Υπολογισμός και ερμηνεία του συντελεστή συσχέτισης Pearson

συντελεστής προσδιορισμού r2

0

2

4

6

8

10

12

0 2 4 6 8 10 12

MM

NN

NN vs. MM

0

2

4

6

8

10

12

0 2 4 6 8 10 12

MM

NN

NN vs. MM

0

4

8

12

16

20

24

0 2 4 6 8 10 12

MM

NN

NN vs. MM

0

10

20

30

40

50

0 2 4 6 8 10 12

MM

NN

NN vs. MM

Page 26: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Συντελεστής προσδιορισμού r2

Ο συντελεστής προσδιορισμού παριστάνει το ποσοστό της συνολικής μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής το οποίο εξηγείται από την ανεξάρτητη μεταβλητή.

Page 27: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Παρατηρήσεις για το συντελεστή συσχέτισης Pearson

Επηρεάζεται από ακραίες παρατηρήσεις

Επηρεάζεται, όπως και οι περισσότεροι δείκτες, από το μέγεθος του δείγματος

Η αξιοπιστία του δείκτη “πλήττεται” από τη μη-τήρηση της προϋπόθεσης αναφορικά με τη γραμμικότητα της σχέσης

Είναι ακατάλληλος όταν οι μεταβλητές δεν είναι συνεχείς αλλά διακριτές

Επηρεάζεται από την ύπαρξη στρεβλών κατανομών, ειδικά όταν αυτές αποκλίνουν κατά πολύ από την κανονικότητα

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση αιτιωδών σχέσεων

Page 28: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Μη-παραμετρικοί συντελεστές συσχέτισης (Spearman)

Όταν οι παραμετρικές προϋποθέσεις δεν ικανοποιούνται πρέπει να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικοί στατιστικοί δείκτες για την ανίχνευση σχέσεων μεταξύ μεταβλητών

Analyse->Correlate->Bivariate

The Biggest Liar.sav

Page 29: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Μη-παραμετρικοί συντελεστές συσχέτισης (Kendall’s tau)

Όταν οι παραμετρικές προϋποθέσεις δεν ικανοποιούνται

Λίγα δεδομένα

Επανάληψη τιμών

Analyse->Correlate->Bivariate

The Biggest Liar.sav

Page 30: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Biserial and point–biserial correlations

Όταν κάποια από τι ς 2 μεταβλητές είναι διαδική

point–biserial (διακριτή μεταβλητή)

biserial (διακριτή με κάποια συνέχεια)

Analyse->Correlate->Bivariate(Pearson)

PBCorr.sav

Page 31: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Biserial and point–biserial correlations

Analyse->Descr->Frequencies

Page 32: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Μερική Συσχέτιση (Partial

correlation)

Analyze->Correlate->Partial

Page 33: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Παλινδρόμηση (Regression)

Analyze-> Regression ->Linear

Records.sav

μπορούμε να προβλέψουμε την τιμή μιας μεταβλητή

από κάποια άλλη;;

Page 34: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Πολλαπλή Παλινδρόμηση (Multiple

Regression)

Analyze-> Regression ->Linear

Records2.sav

record salesi = b0 + b1advertising

budgeti + b2airplayi + εi

Page 35: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Πολλαπλή Παλινδρόμηση (Multiple

Regression)

Analyze-> Regression

->GlastonburyFestivalRegression.sav

Page 36: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων

Pearson’s Chi-square (χ2) test

Page 37: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων

Page 38: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Σύγκριση Μέσων Τιμών

Σύγκριση Μέσων Τιμών Ανεξάρτητων Πληθυσμών

Σύγκριση μέσων τιμών σε ζευγάρια παρατηρήσεων

Σύγκριση μέσης τιμής πληθυσμού με δεδομένη τιμή

Page 39: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Σύγκριση Μέσων Τιμών

Προϋποθέσεις χρήσης

Μια συνεχής εξαρτημένη μεταβλητή (να έχει νόημα ο μέσος όρος!)

Ανεξάρτητα δείγματα

Κανονικές κατανομές: σε δείγμα +30 παρατηρήσεων όμως ανεχόμαστε την παραβίαση αυτής της υπόθεσης

Ισότητα διασπορών: απαιτείται έλεγχος, αλλά μπορώ να έχω αποτέλεσμα ακόμα και όταν παραβιάζεται αυτή η συνθήκη

Page 40: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Σύγκριση Μέσων Τιμών Ανεξάρτητων Πληθυσμών

Independent group t-test

Page 41: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Σύγκριση μέσων τιμών σε ζευγάρια παρατηρήσεων

Paired samples t-test

Page 42: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Σύγκριση μέσης τιμής πληθυσμού με δεδομένη τιμή

Single sample t-test

Page 43: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

One way Anova

Γενικευμένο t-test: > από 2 ομάδες δεδομένων

Αντίστοιχη ανάλυση, αλλά ανάγκη “post hoc”

ελέγχου για τον εντοπισμό των ομάδων όπου υπάρχει πράγματι διαφορά

Menu Analyze →Compare Means → One way ANOVA

Check: Factor personnel coded, Test variables: Q5-9,

Page 44: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Αξιοπιστία της Μέτρησης

Η αξιοπιστία αφορά το κατά πόσο µια δοκιµασία αναδεικνύει το πραγµατικό µέγεθος του υπό µέτρηση χαρακτηριστικού

Page 45: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

∆είκτης Αξιοπιστίας

δείκτης εσωτερικής συνέπειας Cronbach’s α(alpha)

Ενδεικτικές τιµές δείκτη αξιοπιστίας α:

< 0,65 η κλίµακα είναι αναξιόπιστη

0,65 το ελάχιστο αποδεκτό όριο

( µή αποδεκτό για κλίµακες µε πολλά items )

0,7 επαρκές, αλλά όχι καλό

0,8 καλύτερο

0,95 πολύ υψηλή αξιοπιστία(µάλλον σπάνιο)

Page 46: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Βασικές Μέθοδοι Συλλογής ∆εδοµένων

ο ερευνητής θα πρέπει να προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει το σφάλµα της µέτρησης µε το να ελαχιστοποιεί, όσο το δυνατόν, την πιθανότητα επίδρασης µη ελεγχόµενων παραγόντων στα αποτελέσµατα

Page 47: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Σφάλµα Μέτρησης (Measurement Error)

συστηµατικό σφάλµα

τυχαίο σφάλµα

Page 48: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Τεχνικές Μείωσης Σφάλµατος Μέτρησης

Κατάλληλη εκπαίδευση των ερευνητών, προσφορά κινήτρων

Έλεγχος των συνθηκών διεξαγωγής της µέτρησης

∆ιεξαγωγή πιλοτικής έρευνας

Έλεγχοι αξιοπιστίας και εγκυρότητας

Page 49: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Ψυχοµετρικές Κλίµακες Μέτρησης

Τα ψυχοµετρικά εργαλεία είναι ερωτηµατολόγια

Σε αρκετές περιπτώσεις ένα ερωτηµατολόγιο είναι πολυδιάστατο,αποτελούµενο από ερωτήµατα που αναφέρονται σε διαφορετικές συµπεριφορές ή χαρακτηριστικά και ονοµάζονται υποκλίµακες ήυποδοκιµασίες

Page 50: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Μια κλίµακα µέτρησης του άγχους για τη Στατιστική

Να δηλώσετε το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας σας µε τις παρακάτω προτάσεις (1-5):

Η Στατιστική µε κάνει να θέλω να βάλω τα κλάµατα

Η έννοια της τυπικής απόκλισης µε ενθουσιάζει

∆εν ήµουν ποτέ καλός στα Μαθηµατικά

∆εν καταλαβαίνω τι έχει να µου προσφέρει η Στατιστική στη ζωή µου.

Page 51: Παιδαγωγικά II - NTUA · Παιδαγωγικά ii Εισαγωγή στη εθοδολογία τη Εκπαιδευτική Έρευνα Ευαγγελία Παυλάτου,

Άδεια ΧρήσηςΤο παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσηςCreative Commons και δημιουργήθηκε στοπλαίσιο του Έργου των Ανοικτών ΑκαδημαϊκώνΜαθημάτων από τη διδάσκουσα Ε.Παυλάτου ΕΜΠ. Για υλικό που υπόκειται σε άδεια χρήσηςάλλου τύπου, αυτή πρέπει να αναφέρεται ρητώς.