Τα logistics διαδραματίζουν έναν ολοένα ......βιοσημοτερη...

of 77/77
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS KAI ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΛΑΓΑΡΗ (5171) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής - Οικονομικών Μαθηματικών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Σερρών. ΣΕΡΡΕΣ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 Υπεύθυνη δήλωση
 • date post

  31-Aug-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Τα logistics διαδραματίζουν έναν ολοένα ......βιοσημοτερη...

Τα logistics διαδραματζουν ναν ολονα σημαντικτερο ρλο στο ανταγωνιστικ περιβλλον των σημερινν επιχειρσεωνΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΛΑΓΑΡΗ (5171)
ΣΕΡΡΕΣ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005
2
Βεβαινω τι εμαι συγγραφας αυτς της πτυχιακς εργασας και τι καθε βοθεια την
οποα εχα για την προετοιμασα της, εναι πλρως αναγνωρισμνη και αναφρεται στην πτυχιακ
εργασα. Επσης χω αναφρει τις πηγς απ τις οποες κανα χρση δεδομνων, ιδεν η λξεων,
ετε αυτς αναφρονται ακριβς ετε παραφρασμνες. επσης βεβαινω τι αυτ η πτυχιακ
εργασα προετοιμστηκε απ εμνα προσωπικ ειδικ για τις απαιτσεις του προγρμματος
σπουδν του τμματος διοκησης επιχειρσεων του Τ.Ε.Ι Σερρν.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παροσα εργασα κινεται γρω απ τη σφαρα ενς διαρκος εξελισσμενου και αρκετ
πρωταγωνιστικο κλδου ιδιατερα τα τελευταα 10 χρνια .τα logistics που πλον χουν
διαχωριστε απ τις απλς διαδικασες μιας εταιρας , και τενουν να παξουν να πρωταγωνιστικ
ρλο καθς η πλρη και σωστ αξιοποηση τον δυνατοττων του οδηγε σε υπολογσιμα
3
σημαντικ οικονομικ και λειτουργικ , ποιοτικ αποτελσματα . καθς και στην ομαλτερη και
βιοσημοτερη λειτουργα ζωτικν τμημτων σε μια επιχερηση πως η αποθκη και η διαχεριση
αποθεμτων .επσης στην προσπθεια εξειδικεσεις αλλ και τη μεταφορ απ τη θεωρα στην
πρξη, η εργασα αυτ διαπραγματεεται μια κατηγρια ειδικν μεταφορν που
δραστηριοποιομε τα τελευταα 2 χρνια .συγκεκριμνα στη μεταφορ εππλων απ την Ιταλα
στην Ελλδα. που αναλονται οι δυναττητες οι προοπτικς βελτωσης οι πρακτικς εφαρμογς
και η μερικ χρησιμοποηση συστημτων οργνωσης προγραμματισμο και διαχερισης
logistics.με απτερο σκοπ τη μεωση κστους στο τελικ προν την ελαχιστοποηση του χρνου
παρδοσης και την αξηση της ποιτητας των υπηρεσιν.
Περιεχμενα
• Πντε στρατηγικο στχοι σελ 10 Η
αξηση της αξας επιτυγχνεται μσω των πντε στρατηγικν στχων που προκπτουν
απ την εφαρμογ των Logistics
• Βασικ εργαλεα. Σελ 11
• Το ργο interlog 2 Σελ 13
• Logistics προβλματα και εφαρμογς
Στην ελληνικ αγορ θα επιβισουν οι μεγλες και εξειδικευμνες εταιρες Logistics!
Η ανπτυξη των logistics στην Ελλδα το 21 αινα
Η σημεριν εικνα logistics στη χρα μας Σμερα η κατσταση χει διαμορφωθε
κατ τρπο που να παρουσιζεται η ακλουθη εικνα.
• Σγχρονες τσεις στης διανομς σελ 24
Η σημασα του ξονα Αθνα – Θεσσαλονκη.
Παρλληλα προωθεται
• Ραγδαα και η ανπτυξη του κλδου των ταχυμεταφορον Σελ 26
• Ερευν του πανεπιστμιου Πειραις σελ 28
Η διεσδυση των Logistics στις ελληνικς επιχειρσεις
Πληροφοριακ Συστματα και Τεχνολογες Επικοινωνας
Ο Ρλος των Μεταπτυχιακν Σπουδν της Επιστμης των Logistics στις Ανγκες
της Σγχρονης Ελληνικς Επιχερησης
• Ερευν stat bank για τον κλδο πιπλο ξλο σελ 33
Οι επιχειρσεις,
Η βιομηχανα ξλου
• Τα δκα χαρακτηριστικ των στελεχν προμηθειν σελ 36
5
Συμπρασμα
• Πως Αυξανεται η Δναμη και η λειτουργικοτητα των logistics σελ 41 Αυτοματοποηση των logistics Οι ιδιαιτερτητες του δικτου μεταπωλητν
Επκταση της εσωτερικς οργνωσης
Παραμτρους.
Συμπερσματα: το Μλλον της Συνεργασας
• Προτσεις Φορων για την Ανπτυξη των Logistics στη Β. Ελλδα σελ 53
Προτσεις σε θµατα στρατηγικς Προτσεις σε θµατα κιντρων
Προτσεις σε θµατα νοµοθετικο – θεσµικο πλαισου
Προτσεις σε θµατα υποδοµν
Προτσεις σε θµατα εκπαδευσης
Επιπλεον προτασεις
• Παρδειγμα εταιρας logistics Σελ 61
• Νομοθεσα και πιστοποιητικ καλς λειτουργας σελ 65
TO NEO ISO 9001: 2000 Τι αλλζει
Επιπτσεις στα υπρχοντα συστματα διαχερισης ποιτητας
• Logistics management Σελ 70
6
Εξαιρετικ Γνση του Αντικειμνου Εργασας Ικαντητα για Συνεργασα και Επικοινωνα
Ικαντητα Παρδοσης Πθος για την Τεχνολογα Ικαντητα Προσωπικς Προβολς
• Βιβλιογραφια
'Η παγκοσμιοποηση, πως επισημανει ο γενικς διευθυντς του ΣΕΒΕ Μπμπης
Φιλαδαρλς, σε ομιλα του στο συνδριο 'Transport & Logistics' που πραγματοποιεται στο
πλασιο της κθεσης, φερε την ανγκη δημιουργας περιφερειακν εμπορευματικν κντρων
που συγκεντρνονται εμπορεματα in transit, για ομαδοποηση, ανασυσκευασα,
συναρμολγηση, αποθκευση και μεταφορ τους σε λλες χρες. Οι υπρχουσες υποδομς, τα
στελχη και η οργνωση στο σνολο του κλδου δεν χουν ακμη το εππεδο που θα επτρεπε
την χρα μας να παξει ναν ρλο παρμοιο με τον ρλο της Ολλανδας και της Αυστρας ως
κεντρικ κντρα logistics.Παρλα αυτ, η λλειψη ανταγωνιστν στην περιοχ μας οδηγε
σχεδν νομοτελειακ στον ρλο περιφερειακο κντρου logistics που πρπει απ την αρχ να
τον αναλβουμε με υψηλς προδιαγραφς. Οι επενδσεις που απαιτονται ιδιατερα στην
περιοχ της Θεσσαλονκης εναι μεγλες, απαρατητες και επεγουσες. Ταυτχρονα θα χρειαστε
η Ελλδα να χρηματοδοτε χι μνο παραγωγικς επενδσεις στις γειτονικς χρες, αλλ και
επενδσεις για τη δημιουργα ελληνικν εμπορευματικν, αποθηκευτικν κντρων διανομς
στις χρες αυτς'.
περιβλλον των σημερινν επιχειρσεων. Υπρχει ανγκη να μελετηθε αυτ και μεταξ των
σπουδαστν που βρσκονται στην αρχικ επαγγελματικ κατρτιση καθς επσης και των
υπαλλλων των επιχειρσεων που συνεχζουν την εκπαδευση τους, στην αγγλικ γλσσα, η
οποα εναι διεθνς η γλσσα επικοινωνας των επιχειρσεων. Τα Logistics εναι σμερα πιο
σνθετα, περιλαμβνοντας τις νες τεχνολογες, και οι επιχειρσεις, μικρομεσαες και μη, λνουν
τα προβλματα τους με τη βοθεια των e-logistics, τα οποα εναι πραγματικ διεθν
επιφροντας επσης νες απαιτσεις για τους υπαλλλους. Τα εκπαιδευτικ ιδρματα πρπει να
αντιδρσουν σε αυτ και να βελτισουν τις δεξιτητες και τις ικαντητες των ανθρπων και στην
αρχικ και στη συνεχιζμενη επαγγελματικ κατρτιση. Επομνως η γνση της επαγγελματικς
γλσσας εναι ουσιαστικ προκειμνου να εναι επιτυχς η εισαγωγ στην αγορ εργασας.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ LOGISTICS
• Να ασφαλζει λους τους κινδνους κατ την μεταφορ & αποθκευση.
• Να αποθηκεει με ασφλεια τα προντα.
• Να ετοιμζει την εκτλεση παραγγελιν κθε τπου.
• Να προγραμματζει τις διανομς.
• σημεο της Ελλδας.
• Να εισπρττει αντικαταβολς.
• Να αναλβει λες τις τραπεζικς & τελωνειακς διαδικασες που απαιτονται
«Στην Ελλδα τα logistics βρσκονται ακμη σε νηπιακ ηλικα, εν σε λλες χρες, πως για
παρδειγμα στη Σουηδα, τα Logistics βρσκονται στην τρτη ηλικα», υπογρμμισε ο πρεδρος του
Παραρτματος Θεσσαλονκης της Ελληνικς Εταιρεας Logistics Παναγιτης Κετικδης, στη
διρκεια συνντευξης Τπου, ενψει της 1ης Διεθνος κθεσης Μεταφορν και Logistics που
διοργαννει στη Θεσσαλονκη, απ 19 ως 22 Μαρτου, η κοινοπραξα Helexpo-Τεχνοεκδοτικ.
Στην κθεση συμμετχουν συνολικ 203 εκθτες απ 24 χρες.
Περιγρφοντας την ελληνικ πραγματικτητα, επε τι χαρακτηρζεται απ ελλεψεις
στρατηγικς, υποδομν, πρκων logistics, συνεργασας, νομικο πλαισου και εκπαδευσης, και
υπογρμμισε την αναγκαιτητα επενδσεων σε λους τους παραπνω τομες με στχο τη μεωση
του κστους των τελικν προντων, καθς και την αξηση της κερδοφορας.
Ο κ. Κετικδης υπογρμμισε τι οι επενδσεις σε logistics, πως προκπτει απ την
παγκσμια πρακτικ, επιφρει μεωση κστους των προντων της τξεως του 30%.
9
Κθε σγχρονη οικονομικ μονδα επιδικει την μεγιστοποηση της αξας των
αγαθν/υπηρεσιν που προσφρει στους πελτες της. Η εφαρμογ των Logistics επιδικει
να συντονσει λες τις προσπθειες που γνονται σε κθε κρκο της αλυσδας εφοδιασμο,
τσι στε η επιδιωκμενη αξηση της αξας σε μα φση να μην προκαλε μεωση της
πρτυπης αξας σε προηγομενη επμενη φση. Η λειτουργα των Logistics αποτελε μα
σνθεση με σκοπ την βελτιστοποηση των επ μρους λειτουργιν: management του
εφοδιαστικο περιβλλοντος, διοκηση μεταφορικς λειτουργας, αποθκευση και λεγχος
πρτων υλν, διοκηση παραγωγς, προγραμματισμς και προβλψεις, διανομ προντων,
εξυπηρτηση πελατν και service, διαχεριση υποπροντων και αχρστων κ..
Η αξηση της αξας επιτυγχνεται μσω των πντε στρατηγικν στχων που προκπτουν απ την εφαρμογ των Logistics:
• Σχεδιασμς, ανπτυξη, παραγωγ και παρδοση προντων χωρς ελαττματα
• Χρση του χρνου ως ανταγωνιστικο εργαλεου
• Μεωση του ολικο κστους και αξηση της αξιοπιστας σε λο το μκος της αλυσδας
εφοδιασμο
περιβλλον
10
Βασικ εργαλεα για την εφαρμογ της επιστμης των Logistics στις οικονομικς μονδες θεωρονται:
• Η αξιοποηση του μψυχου δυναμικο μσω σγχρονων μεθδων διοκησης πως εφαρμογ
διαλειτουργικν ομδων εργασας και σχεδιασμς αμοιβαα επωφελν συνεργασιν (win-win)
με πελτες και προμηθευτς
MRP)
bar-coding technologies)
προβλημτων.
Η παροχ εξειδικευμνων γνσεων μσα απ το Μεταπτυχιακ Πργραμμα Σπουδν (Μ.Π.Σ) και η
διδασκαλα λων των εφαρμογν των Logistics (Business Logistics, Systems Logistics,
Transportation-Shipping Logistics, Environmental Logistics) θα δημιουργσουν εκπαιδευμνα
στελχη που θα αντιμετωπσουν με επιτυχα λες τις προκλσεις απ το σγχρονο, πολπλοκο και
ταχως μεταβαλλμενο επιχειρησιακ περιβλλον. Οι αρχικς ομδες-στχοι εναι σπουδαστς
οικονομικν, logistics, μεταφορν, ναυτιλας και προθησης πωλσεων, στην αρχικ φση
κατρτισ τους στα πανεπιστμια και τους εκπαιδευτικος οργανισμος, σε συνεχ και μακροχρνια
κατρτιση.
11
Το ργο INTERLOG 2
Το ευρ ευρωπακ δκτυο εναι καινοτμο και αυξνει τη χρση του τελικο προντος
στην Ευρπη, περιλαμβνοντας περισστερες χρες και τις γλσσες τους. Η πολ σημαντικ
καινοτομα εναι η προσπθεια να κατασταθε η χρση της σειρς των μαθημτων πιο προσιτ
παρχοντας το εξσου καλ στο διαδκτυο για ανοικτ και εξ αποστσεως εκμθηση. Η να
δισταση των e-logistics συμπεριλαμβνει να προσεκτικ = βλμμα στα XML, ηλεκτρονικ
μεταφορ των πληροφοριν μσω της αλυσδας logistics. Το προηγομενο ργο INTERLOG
ανπτυξε μια σειρ εκπαιδευτικν υλικν με θματα σιδηροδρoμικν μεταφορν, αεροπορικν
μεταφορν, οδικν μεταφορν, θαλσσιων μεταφορν, ασφλειας, διαχερισης παραγωγς και
logistics για να υποστηρξει την επαγγελματικ εκπαδευση στην αγγλικ γλσσα. να λεξικ
Το ργο INTERLOG 2 θα αναπτξει περαιτρω την εργασα που γινε προηγουμνως απ το ργο INTERLOG. Θα προσθσει νες θεματικς εντητες διδασκαλας στην αγγλικ γλσσα πνω στα ακλουθα θματα: την θαλσσια μεταφορ, τα επικνδυνα αγαθ, το ηλεκτρονικ εμπριο, τη συσκευασα, τον ποιοτικ λεγχο και τα logistics (τι γνεται με τα απβλητα, τα παλαι προντα, τα ρυπογνα απβλητα, την ανακκλωση). Οι επαγγελματικο ορισμο που χρησιμοποιονται στις θεματικς εντητες θα επεξηγονται στην αγγλικ γλσσα. Και επσης, οι επαγγελματικο ροι θα μεταφραστον στις γλσσες των χωρν Ελλδα, Γαλλα, Βλγιο, Τσεχα, Ολλανδα, Ιταλα, Βουλγαρα, Πολωνα, Σλοβακα, Ρουμανα, Λευκορωσα, Ισλανδα και Ισπανα. Οι σειρς μαθημτων θα εναι διαθσιμες τσο σε CD-ROM, σο και σε να ηλεκτρονικ περιβλλον που θα αναπτυχθε τσι στε το εκπαιδευτικ υλικ θα εναι προσιτ στο διαδκτυο. Η μετβαση στα e-logistics εναι μαζικ και πολ γργορη. Επομνως νες απαιτσεις χουν εμφανιστε στην αρχικ επαγγελματικ κατρτιση καθς και τη μακροχρνια κατρτιση. Οι νες πληροφορες σχετικ με τις διφορες πτυχς των e-logistics και την πολ καλ γνση της επαγγελματικς γλσσας θα μεισουν τον αριθμ νων που αφνουν το σστημα εκπαδευσης και επαγγελματικς κατρτισης χωρς επαρκ προσντα. Το ργο INTERLOG 2 προκειμνου να το επιτχει αυτ, στοχεει να εκμεταλλευτε τη δυναττητα των τεχνολογιν ενημρωσης και επικοινωνιν και να δημιουργσει να ευρ ευρωπακ δκτυο συνεργαζμενων ιδρυμτων. Επιπλον, η δια βου εκμθηση εναι μια κρια ννοια για να καθοδηγσει τη συνεπ ανπτυξη λων των τομων της εκπαδευσης και της κατρτισης στους αναδυμενους ρους του 21ου αινα. Τα Logistics και τα e-logistics εναι ταχως αναπτυσσμενες περιοχς. Επομνως το νο ργο INTERLOG 2 θα αναπτξει τις νες θεματικς εντητες που δεν περιλαμβνονται στο προηγομενο INTERLOG (e-logistics, θαλσσιες μεταφορς, επικνδυνα αγαθ, logistics)
12
επαγγελματικν ρων περιλφθηκε επσης μαζ με ορισμος.
Το νο ργο INTERLOG 2 στηρζεται στην προηγουμνη εργασα που γινε και θα
ενημερσει τις υπρχουσες θεματικς εντητες με τις νες πληροφορες, θα αναπτξει να
εκπαιδευτικ υλικ με θματα μεταφορς στην ενδοχρα, μεταφορς επικνδυνων αγαθν,
ηλεκτρονικ εμπριο, συσκευασα και ποιοτικ λεγχο, καθς επσης και το πολ σημαντικ θμα
των reverse logistics (τι γνεται με τα απβλητα, τα παλαι προντα, τα ρυπογνα απβλητα, την
ανακκλωση). Με τις θεματικς εντητες θα συνδεθε να λεξικ επαγγελματικν ρων σε
διφορεs ευρωπακς γλσσες. λο το υλικ θα τοποθετηθε χι μνο σε CD-ROM, αλλ θα
δημιουργηθε να ηλεκτρονικ περιβλλον και οι σειρς των μαθημτων θα τοποθετηθον στο
διαδκτυο. Το ργο INTERLOG 2 υλοποιεται απ να δκτυο εκπαιδευτικν ιδρυμτων και
εταιρειν που χουν εμπειρα απ προηγομενο ργο INTERLOG και η συνεργασα τους θα
εμπλουτιστε συμπεριλαμβνοντας και λλα εκπαιδευτικ ιδρματα προκειμνου να δημιουργηθε
να ευρ συνεργαζμενο δκτυο και να αυξηθε η χρση σε λη την Ευρπη.
LOGISTICS: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η ννοια του ηλεκτρονικο περιβλλοντος με τις θεματικς εντητες διδασκαλας
αγγλικν γλωσσν στις διφορες πτυχς των logistics θα δημιουργσει τις γφυρες μεταξ
των διφορων δρμων εκπαδευσης και κατρτισης που επιτρπουν στο τομο να
επιστρψει στην επσημη εκμθηση οποιαδποτε στιγμ στη διρκεια της ζως τουΣτην
σημεριν επιχειρηματικ και οικονομικ πραγματικτητα η δυναττητα των επιχειρσεων να
χουν συνεχ θετικ αποτελσματα χει μειωθε σημαντικ.
Τα μερδια αγορς κατακτνται και διατηρονται πολ εκολα και τα περιθρια κρδους
συμπιζονται συνεχς.
Ο ανταγωνισμς εναι πολ σκληρς και η αγορ χει διεθνοποιηθε σε ττοια κταση
στε, oι δυναττητες του παρελθντος για εκολα κρδη να χουν μειωθε σημαντικ. λες
oι επιχειρσεις ανεξαρττως του χρου στον οποο δραστηριοποιονται πρπει να δνουν
καθημεριν την μχη για αποτελεσματικτητα και επιβωση.
Τα Logistics χουν να παξουν να σημαντικ ρλο στο παιχνδι αυτ γιατ μπορον να
δσουν το επιπλον περιθριο που χρειζεται η επιχερηση για να βελτισει την θση της
στην αγορ.
Στχος των Logistics εναι να μεισουν σο το δυνατν περισστερο το κστος της
επιχερησης στε να μπορσει να προσφρει τα προντα της στην αγορ στην καλτερη
τιμ.
13
Η εππτωση των Logistics εναι στην τελικ γραμμ (bottom line) της επιχερησης και η
επτευξη του στχου συμβλλει στην αξηση της κερδοφορας χωρς αντστοιχη αξηση της
τιμς των προντων, συχν δε οδηγε και σε μεωση των τιμν.
Υπρχουν σημαντικ περιθρια βελτωσης σ' λο τα φσμα της δραστηριτητας των
Logistics τα οποα με την βοθεια σγχρονων μεθδων οργνωσης και χρσης
μηχανογραφικν συστημτων μπορον να επιτευχθον σε σχετικ σντομο χρονικ
διστημα.
Η λειτουργα Αποθηκν
Η Διαχεριση Αποθεμτων
Η Διακνηση Υλικν και Προντων
Η παραγωγ τωv προντων θεωρ τι δεν ανκει de facto στον χρο των Logistics,
εκτς εν πρκειται για απλ διαδικασα συσκευασας τελικς συναρμολγησης που
μπορον να ενταχθον στα πλασια δραστηριτητας μιας Αποθκης ενς
διαμετακομιστικο κντρου. Συχν η παραγωγ εναι μα πολπλοκη και σνθετη διεργασα,
η οποα αποτελε αυτνομη ονττητα στην επιχερηση.
Στον Ελληνικ χρο τα Logistics προσπαθον να βρον την θση τους και τον ρλο τους
τα τελευταα χρνια στον ιδιωτικ Τομα. Τα προβλματα που αντιμετωπζουν εναι κυρως
οργανωτικ και λειτουργικ.
Τα οργανωτικ προβλματα χουν να κνουν με τον τρπο με τον οποο αντιμετωπζουν
οι επιχειρσεις τον χρο, πως:
• Προσκλληση στο διαχειριστικ κομμτι του ργου και υποβθμιση του
στρατηγικο ρλου.
ευελιξα που απαιτεται.
14
Δυστοκα στην υλοποηση ργων BPR (Business Process Reengineering) και Μηχανογραφικν
Εφαρμογν
λλειψη στοιχεων για το πραγματικ κστος των διαφρων δραστηριοττων στις Επιχειρσεις.
Ελλεψεις σε ολοκληρωμνες μηχανογραφικς εφαρμογς, τσο στον χρο των Logistics σο και
στην υπλοιπη επιχερηση. Οι υπηρεσες Logistics βασζονται στην ρτια οργνωση της αλυσδας
διακνησης προντων.
Στη μεγαλτερη κτασ τους απαιτον ακρβεια και μεθοδικτητα στην εκτλεση των
παραγγελιν εν ταυτχρονα οι μεταφορς φανεται να αποτελον το 20-40% του κστους του
συνολικο κκλου: παραγγελα - αποθκευση - μεταφορ - αποθματα - παρδοση. 'Ετσι τα
εντεινμενα προβλματα μεταφορν σε αστικς και υπεραστικς περιοχς επβαλαν διεθνς την
οργνωση των μεταφορν με τρπο που να ανταποκρνονται στη συνολικ προσπθεια
ελαχιστοποησης του κστους των logistics.
Οι προοπτικς ανπτυξης των Logistics στην Ελλδα εναι θετικς και
ο χρος σο περν ο χρνος, θα αποκτ την σημασα και θση που του αρμζει, τσο μσα στις
επιχειρσεις σο και αυτνομα στην Αγορ σαν ξεχωριστς κλδος παροχς υπηρεσιν. Η
ανπτυξη των εταιρειν που παρχουν υπηρεσες Logistics θα εναι ραγδαα και η τση των
υπολοπων εταιρειν για outsourcing των αναγκν τους θα αυξνει σο βελτινεται η ποιτητα των
υπηρεσιν και μεινεται το κστος.
Στον χρο των Επιχειρσεων τα Logistics θα αυξσουν το αντικεμενο τους και τα στελχη θα
βελτισουν την θση τους στο οργανγραμμα. Υπρχει δη και πιστεω τι θα ενταθε στο μλλον
μεγλη ανγκη για στελχη με εξειδικευμνες γνσεις και εμπειρες στον χρο, γεγονς το οποο θα
προσελκσει το ενδιαφρον μεγλου αριθμο στελεχν που τρα απασχολονται στις Προμθειες,
Διακνηση, Αποθκες, Παραγωγ κ.λ.π. Η εξλιξη αυτ θα προκαλσει την ανγκη για εκπαιδευτικ
προγρμματα, σεμινρια, επιμρφωση στελεχν κ.λ.π.
Τλος θα ενταθε η ζτηση για υψηλο επιπδου υπηρεσες συμβολων και υλοποησης
μηχανογραφικν εφαρμογν.
15
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στη χρα μας, το κριο μρος της προσοχς στα logistics χει δοθε στον λεγχο
αποθεμτων και πρσφατα στις αστικς διανομς προντων με φορτηγ διαφρων μεγεθν. Απ
το 1993 κατστη μεγλη και η σημασα των ιδιωτικν αποθηκν που ξεφυτρνουν σαν μανιτρια
στην περιοχ του Θριασου Πεδου. Αντστοιχες προσπθειες γνονται και για τις μεγλου μκους
μεταφορς, ιδιατερα στον ξονα Αθνα - Θεσσαλονκη που η ζτηση εναι μεγλη και αυξνεται
ολονα και περισστερο. Ταυτχρονα μως μεγαλνουν και τα αντστοιχα προβλματα
Η αξηση του γκου των φορτων που μεταφρονται οδικ στη χρα; παρλη την
ανπτυξη των οδικν υποδομν, στα πλασια των χρηματοδοτικν οχημτων της Ευρωπακς
νωσης δημιουργε σοβαρ λειτουργικ και περιβαλλοντικ προβλματα. Πργματι, οι μεταφορς
με φορτηγ καλπτουν απ το 20 ως το,35% του συνολικο γκου της κυκλοφορας στους
περισστερους δρμους, συμβλλοντα&sigma