2015 Βιβλιομετρική επισκόπηση Τμημάτων Θετικών...

of 32 /32
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πτυχιακή Εργασία “Βιβλιομετρική αξιολόγηση Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών” Φωτεινή Παπαδοπούλου , Μαρίνα-Λευκοθέα Πιτσολάντη Επιβλέπων Καθηγητής: Νικόλαος Τσέλιος

Embed Size (px)

Transcript of 2015 Βιβλιομετρική επισκόπηση Τμημάτων Θετικών...

Page 1: 2015 Βιβλιομετρική επισκόπηση Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πτυχιακή Εργασία“Βιβλιομετρική αξιολόγηση Ελληνικών Πανεπιστημιακών

Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών”

Φωτεινή Παπαδοπούλου , Μαρίνα-Λευκοθέα Πιτσολάντη Επιβλέπων Καθηγητής: Νικόλαος Τσέλιος

Page 2: 2015 Βιβλιομετρική επισκόπηση Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής

Περιεχόμενα• Η Έννοια της Αξιολόγησης• Αξιολόγηση – ΑΕΙ• Αξιολόγηση ερευνητικού έργου βάσει δεικτών• Στόχος της έρευνας• Δείγμα της έρευνας• Δείκτες και Εργαλεία • 1ο Ερευνητικό Ερώτημα• 2ο Ερευνητικό ερώτημα• 3ο Ερευνητικό Ερώτημα• 4ο Ερευνητικό Ερώτημα• Συμπεράσματα• Προοπτικές της έρευνας

Page 3: 2015 Βιβλιομετρική επισκόπηση Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής

ΑξιολόγησηΗ Αξιολόγηση είναι μια συστηματική διαδικασία που πραγματοποιείται σε όλους τους τομείς μίας κοινωνίας. Στην εκπαίδευση, ο βασικός στόχος της αξιολόγησης είναι η βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του διδακτικού έργου, η αναδιάρθρωση όταν μία διαδικασία ή μέθοδος είναι ελλιπής και δυσλειτουργική και ο έλεγχος αν επιτεύχθηκαν οι αρχικοί στόχοι.

Η διαδικασία της αξιολόγησης συναντάται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με την αξιολόγηση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα την αξιολόγηση των μελών ΔΕΠ και του ερευνητικού τους έργου βάσει δεικτών.

Page 4: 2015 Βιβλιομετρική επισκόπηση Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής

Αξιολόγηση - ΑΕΙΣτις περισσότερες χώρες έχει θεσπιστεί μια ανεξάρτητη αρχή,

η οποία αναλαμβάνει την εποπτεία, την αξιολόγηση και διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού έργου.

Στην Ελλάδα σύμφωνα με τον νόμο 3374/2005 υπάρχει :α) εσωτερική αξιολόγηση: η οποία πραγματοποιείται από τις

ίδιες ακαδημαϊκές μονάδες και β) εξωτερική αξιολόγηση: όπου τη διαδικασία της αξιολόγησης

αναλαμβάνει η ανεξάρτητη διοικητική αρχή Α.ΔΙ.Π..Και οι δύο μορφές αξιολόγησης αφορούν :• Το διδακτικό έργο• Το ερευνητικό έργο• Τα προγράμματα σπουδών• Λοιπές υπηρεσίες (υποδομή, φοιτητική μέριμνα κ.α.)

Page 5: 2015 Βιβλιομετρική επισκόπηση Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής

Αξιολόγηση ερευνητικού έργου βάσει δεικτών

Ο Hirsch (2005) πρότεινε το h-index, ως ένα χρήσιμο δείκτη χαρακτηρισμού της ερευνητικής δραστηριότητας ενός επιστήμονα.

H= o αριθμός των ν δημοσιεύσεων από τις συνολικές δημοσιεύσεις (Νp), που έχει ν αναφορές η καθεμία και οι υπόλοιπες (Νp-v) έχουν αριθμό αναφορών ≤ του ν η καθεμία.

Βασίζεται σε: publications (αριθμός δημοσιεύσεων)

citations (αριθμός αναφορών)Επηρεάζει: m-index h/(yearOftoday - yearPhD)) g-index

Page 6: 2015 Βιβλιομετρική επισκόπηση Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής

Στόχος της έρευναςΣτόχος, της παρούσας πτυχιακής εργασίας, είναι η βιβλιομετρική αξιολόγηση του ερευνητικού έργου των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.

Ερευνητικά Ερωτήματα1. Διαφορές μεταξύ ομοειδών τμημάτων2. Διαφορές μεταξύ των μελών ΔΕΠ με βάση την ύπαρξη

Web Page στην οποία αναφέρουν το έργο τους ή όχι3. Διαφορές των ΔΕΠ ανάλογα με το που εκπονήθηκε η

διδακτορική τους διατριβή (GR, EU, USA)4. Διερεύνηση της σχέσης βαθμίδας και α) h-index β)

αναφορών

Page 7: 2015 Βιβλιομετρική επισκόπηση Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής

Δείγμα της έρευνας50 συνολικά τμήματα • Θετικών Επιστημών και Πληροφορικής (31)

Μαθηματικό (6) Χημικό (5) Στατιστικής (2)

Βιολογικό (5) Πληροφορικής (8) Φυσικό (5)

• Πολυτεχνικών Σχολών (19) Πολιτικών Μηχανικών (5) Χημικών Μηχανικών (3) Μηχανολόγων Μηχανικών (5) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &

Μηχ. Η/Υ (6)

1.978 μέλη ΔΕΠ• Καθηγητές (822)• Αναπληρωτές καθηγητές (448)• Επίκουροι καθηγητές (516)• Λέκτορες (192)

Page 8: 2015 Βιβλιομετρική επισκόπηση Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής

Δείκτες και Εργαλεία • Δείκτες – Κριτήρια1. Publications2. Citations3. h – index4. m – index5. i10 – index6. Year of PhD7. PhD Source8. Web Page9. Google Scholar

Profile

• Εργαλεία της Έρευνας1. Συλλογής Δεδομένων

(Επίσημα sites σχολών, Google Scholar, Publish or Perish, Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών)

2. Καταγραφής Δεδομένων

(Microsoft Excel, Google Drive Docs and Sheets)

3. Επεξεργασίας Δεδομένων

(Microsoft Excel, SPSS)

Page 9: 2015 Βιβλιομετρική επισκόπηση Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής

1ο Ερευνητικό ΕρώτημαMax & Min Δεικτών Ομοειδών ΤμημάτωνH-index Publications Citations

max min max min max min

Μαθηματικό Ιωάννινα (10,1)

Σάμος(6,1) Ιωάννινα(50,5)

Κρήτη (31,3) Πάτρα (669,9) Σάμος(209,3)

Στατιστικής Αθήνα(11,1) Πειραιάς(8,6)

Αθήνα(56,6) Πειραιάς(41,2)

Αθήνα(664,1) Πειραιάς(362)

Φυσικό Κρήτη(25,5) Πάτρα(14,2) Κρήτη(130,7)

Πάτρα(63,7) Κρήτη(2871,3) Πάτρα(835)

Χημικό Κρήτη(28) Αθήνα(17,5) Κρήτη(127,9)

Ιωάννινα(76,9)

Κρήτη(3146,7) Αθήνα(1388,8)

Βιολογικό Κρήτη(20,6) Θράκη(13) Κρήτη(78,1) Θράκη(39,7) Κρήτη(1810,4) Πάτρα(834)

Πληροφορικής

Θεσ/νίκη(21,1)

Χαροκόπειο(10,4)

Θεσ/νίκη(166,8)

Ιόνιο(66,9) Θεσ/νίκη(2565,7)

Χαροκόπειο(474)

Πολιτικών Μηχανικών

Αθήνα(13) Θράκη(7,9) Αθήνα(101,1)

Θράκη(48,7) Αθήνα(936,9) Θράκη(352,1)

Χημικών Μηχανικών

Πάτρα(25,7) Αθήνα(19,8) Πάτρα(115,2)

Αθήνα(64,2) Πάτρα(3595,4) Αθήνα(1710,2)

Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Η/Υ

Θεσσαλία(19) Θράκη(12,7) Αθήνα(165) Θράκη(83,3) Θεσσαλία(2153,1)

Θράκη(814,9)

Μηχανολόγων Μηχανικών

Θεσ/νίκη(17,2)

Κοζάνη(11,5) Θεσ/νίκη(120)

Κοζάνη(52,5) Θεσ/νίκη(1519,8)

Κοζάνη(626)

Page 10: 2015 Βιβλιομετρική επισκόπηση Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής

Αναλυτικά Αποτελέσματα Δεδομένων 1/10

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Μέλη ΔΕΠ

Publications Citations h - index i10-indexm-

index Ποσοστό

WEB*Ποσοστό GS**Πόλη Mean SD

Median Mean SD

Median Mean SD

Median Mean SD

Median Mean

Αθήνα 55 47,3 46 32 473,9 678,5 224 9,4 6,5 8 11,8 15 7 0,4 41,8% 23,6%

Σάμος 37 34,8 26,7 32 209,3 200,8 149 6,1 3,4 6 5,5 4,6 5 0,4 70,3% 16,2%

Θεσσαλονίκη 25 39,2 25,1 34 269 326,3 174 7,3 4,1 7 6,2 6 5 0,3 56% 16%

Πάτρα 38 48,4 65 29 669,9 1724,4 192 9,2 8,5 7,5 11,6 25,6 6 0,4 81,6% 23,7%

Ιωάννινα 23 50,5 46 40 519,5 573,9 307 10,1 6,9 9 12,7 13,9 8 0,5 95,7% 21,7%

Κρήτη 28 31,3 13,2 30 359,3 318 279 8,8 3,7 9,5 8,6 6,2 9,5 0,4 95,7% 14,3%

Mean 34 41,9 37 32,8 416,8 637 220,8 8,5 5,5 7,8 9,4 11,9 6,8 0,4 73,5% 19,3%

SD 11 7,3 43,1 3,6 156,1 875,6 56,3 1,3 6,1 1,2 2,8 14,9 1,6 0,1 19,9% 3,9%

Median 33 43 36 32 416,6 450,1 208 9,0 5,3 8 10,1 10 7 0,4 75,9% 19%

*Ποσοστό μελών ΔΕΠ που δημοσιεύει στοιχεία του ερευνητικού έργου στο διαδίκτυο** Ποσοστό μελών ΔΕΠ που διατηρεί προφίλ στο Google Scholar

Page 11: 2015 Βιβλιομετρική επισκόπηση Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής

Αναλυτικά Αποτελέσματα Δεδομένων 2/10

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Μέλη

ΔΕΠPublications Citations h - index i10-index

m-index Ποσοσ

τό WEB

Ποσοστό GSΠόλη Mean SD

Median Mean SD

Median Mean SD

Median Mean SD

Median Mean

Αθήνα(ΟΠΑ) 24 56,6 44,4 36,5 664,1 599,1 468,5 11,1 5,5 11 14 11,7 11,5 0,6 87,5% 66,7%

Πειραιάς 24 41,2 25,2 37,5 362 460,6 176,5 8,6 4,9 8 9,3 10,6 6 1 87,5% 33,3%

Mean 24 48,9 34,8 37 513,1 529,9 322,5 9,9 5,2 10 12 11,1 8,8 0,5 87,5% 50%

SD 0 7,7 36,9 0,5 151,1 555,3 146 1,3 5,3 1,5 2,4 11,4 2,8 0,0 0,0% 16,7%

Median 24 48,9 34,8 37 513,1 529,9 322,5 9,9 5,2 10 12 11,1 8,8 0,5 87,5% 50%

Page 12: 2015 Βιβλιομετρική επισκόπηση Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής

Αναλυτικά Αποτελέσματα Δεδομένων 3/10ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Μέλη ΔΕΠ Publications Citations h - index i10-index

m-index Ποσοσ

τό WEB

Ποσοστό GSΠόλη Mean SD Median Mean SD Median Mean SD Median Mean SD Median Mean

Αθήνα 78 122,8 131,5 96,5 1745,3 2513,9 819,0 18,4 11,8 16,5 34,8 42,2 23,5 0,756,41

%23,08

%

Θεσσαλονίκη 79 127,0 78,6 108 1706,2 1907,1 1092,0 18,4 9,2 16,0 35,0 30,1 27,0 0,8

87,34%

34,18%

Πάτρα 37 63,7 34,6 60,0 835,0 763,2 639,0 14,2 6,5 13,0 21,3 15,6 20,0 0,983,78

%37,84

%

Ιωάννινα 51 92,2 58,5 85,0 1518,3 1556,2 1025,0 17,4 10,0 17,0 30,1 26,3 24,0 0,9

13,73%

13,73%

Κρήτη 25 130,7 87,1 86,0 2871,3 2777,0 1985,0 25,5 12,1 23,0 54,9 40,4 44,0 1,1100,00

%20,00

%

Mean 54 107,3 78,1 87,11735,

21903,

51112,

0 18,8 9,9 17,1 35,2 30,9 27,7 0,968,25

%25,76

%

SD 22 25,7 94,0 15,9 655,62092,

1 464,7 3,7 10,5 3,3 11,0 34,1 8,4 0,130,75

% 8,97%

Median 51 122,8 78,6 86,01706,

21907,

11025,

0 18,4 10,0 16,5 34,8 30,1 24,0 0,983,78

%23,08

%

Page 13: 2015 Βιβλιομετρική επισκόπηση Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής

Αναλυτικά Αποτελέσματα Δεδομένων 4/10

ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Μέλη ΔΕΠ Publications Citations h - index i10-index

m-index Ποσοσ

τό WEB

Ποσοστό GSΠόλη Mean SD Median Mean SD Median Mean SD Median Mean SD Median Mean

Αθήνα 51 84,1 66,5 56 1388,8 1387,8 888 17,5 8,2 17 31,7 24,9 24 0,8 86% 100%

Θεσσαλονίκη 82 86,0 57 69 1646,1 1638,7 1051 19,8 9,9 18 36,0 28,9 27 0,7 64,6% 12,2%

Πάτρα 37 108,2 85,2 81 1835,3 1805,0 1149 20,6 9,6 19 45,4 43,7 30 0,8 89,2% 24,3%

Ιωάννινα 50 76,9 44,3 71 1475,6 1600,5 970 18,7 8,2 18 31,8 21,3 27 0,8 82% 10%

Κρήτη 25 127,9 73,4 111 3146,7 2489,5 2740 28 9,7 26 59,4 32,5 51 1,2 72% 12%

Μean 49 96,6 65,3 77,61898,

51784,

31359,

6 20,9 9,1 19,6 40,9 30,3 31,8 0,9 78,8% 31,7%

SD 19,0 18,8 65,6 18,5 642,51787,

5 695,6 3,7 9,6 3,3 10,6 31,2 9,8 0,1 9,2% 34,5%

Median 50 86 67 71 1646 1639 1051 20 10 18 36 29 27 1 82% 12,2%

Page 14: 2015 Βιβλιομετρική επισκόπηση Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής

Αναλυτικά Αποτελέσματα Δεδομένων 5/10ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Μέλη ΔΕΠ

Publications Citations h - index i10-indexm-

indexΠοσοσ

τό WEB

Ποσοστό GSΠόλη Mean SD

Median Mean SD

Median Mean SD

Median Mean SD

Median Mean

Αθήνα 49 65,4 42,0 501134,

61094,

6 833 16,2 7 15 43,6 138,8 22 0,69 98% 24,5%Θεσσαλονίκη 59 70,39 40,36 63

1198,5

1152,6 885 16,3 6,3 16 25,7 16,3 21 0,7 89,8% 23,7%

Πάτρα 31 50,5 27,1 43 834 829,4 627 14,4 6,6 14 20,4 15,3 19 0,68 100% 29%

Κρήτη 27 78,1 46,7 661810,

4 832,8 1861 20,6 6,8 22 33,5 18,1 32 0,92 100% 25,9%

Αλεξανδρούπολη 21 39,7 23,6 39

1080,4 843,6 838 13 5,9 14 16,8 10,1 15 0,73 81% 14,3%

Mean 187 60,8 36,0 52,21211,

6 950,61008,

8 16,1 7 16,2 28,0 39,7 21,8 0,74 94% 23,5%

SD 14,3 13,9 40,2 10,7 323,91051,

6 435,3 2,6 6,9 3,0 9,6 73,1 5,6 0,1 7,4% 4,9%

Median 31 65,4 40,4 501134,

6 843,6 838 16,2 7 15 25,7 16,3 21 0,70 98% 24,5%

Page 15: 2015 Βιβλιομετρική επισκόπηση Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής

Αναλυτικά Αποτελέσματα Δεδομένων 6/10ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μέλη

ΔΕΠ

Publications Citations h - index i10-indexm-

indexΠοσοσ

τό WEB

Ποσοστό GSΠόλη Mean SD

Median Mean SD

Median Mean SD

Median Mean SD

Median Mean

Αθήνα(ΟΠΑ) 33 96,5 71,9 632004,

92587,

7 783 17,2 10 15 30,1 26,9 24 0,9 78,8% 66,7%

Αθήνα(Χαροκόπειο) 11 76,3 58,4 49 474 309,9 431 10,4 4 11 13,9 9,2 15 0,9 90,9% 27,3%

Αθήνα(ΕΚΠΑ) 42 144,9 82,4 1372325,

12733,

7 1498 21 11,5 21 40 40 32 0,9 90,5% 35,7%

Πειραιάς 22 109,2 97,8 721233,

01625,

2 706 14,4 9,7 14 24 24,6 16,5 0,7 68,2% 27,3%

Θεσσαλονίκη 28 166,8152,

7 121,52565,

73945,

8 1258 21,1 12,6 18,5 47,9 54,1 39 1,19 96,4% 75%

Ιόνιο(Κέρκυρα) 16 66,9 32,3 59 560,1 354,5 528,5 11,3 4 11 11,7 8,1 13 1 100% 50%

Τρίπολη 26 112152,

5 911176,

11804,

4 650,5 15,4 9 14 29,5 46,1 18 1 88,5% 73,1%

Θεσσαλία 11 72,5 40,1 821042,

6 698,6 875 15,1 7,2 15 23,3 15,8 18 1,23 63,6% 72,7%

Mean 24 105,6 86,0 84,31422,

71757,

5 841,3 15,7 8 14,9 27,5 28,1 21,9 1,084,61

%53,47

%

SD 10 33,3107,

7 28,8 737,02537,

0 341,0 3,7 10,5 3,2 11,4 35,3 8,6 0,212,29

%19,66

%

Median 24 102,9 77,1 771204,

51714,

8 744,5 15,2 9 14,5 26,8 25,7 18 1,089,5

%58,3

%

Page 16: 2015 Βιβλιομετρική επισκόπηση Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής

Αναλυτικά Αποτελέσματα Δεδομένων 7/10ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μέλη ΔΕΠ Publications Citations h - index i10-index

m-index

Ποσοστό

WEBΠοσοστό GSΠόλη Mean SD Median Mean SD Median Mean SD Median Mean SD Median Mean

Αθήνα 69 94,2 62,4 84 1710,2 1714,4 1298 19,8 10,6 18 34,5 28,7 25 0,8 78,3% 34,8%

Θεσσαλονίκη 34 114,1 99,3 83,5 1943,4 1859 1592 21,1 10,7 22 39,8 37,3 33,5 0,9 100% 26,5%

Πάτρα 31 115,2 89,6 86 3595,4 5814,3 1502 25,7 16,0 22 54,5 48,9 40 1,1 100% 64,5%

Mean 44,7 107,8 83,8 84,52416,

33129,

2 1464 22,2 12,5 20,7 42,9 38,3 32,8 0,9 92,8% 41,9%

SD 17,2 9,7 80,4 1,1 839,13286,

6 123 2,6 12,3 1,9 8,4 37,3 6,1 0,1 10,2% 16,3%

Median 34 114,1 89,6 841943,

4 1859 1502 21,1 10,7 22 39,8 37,3 33,5 0,9 100% 34,8%

Page 17: 2015 Βιβλιομετρική επισκόπηση Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής

Αναλυτικά Αποτελέσματα Δεδομένων 8/10ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μέλη ΔΕΠ Publications Citations h - index i10-index

m-index Ποσοσ

τό WEB

Ποσοστό GSΠόλη Mean SD Median Mean SD Median Mean SD Median Mean SD Median Mean

Αθήνα 61 101,1 123,0 73 936,9 1270 637 13 8,6 13 20,6 24,4 15 0,742,62

%59,02

%

Θεσσαλονίκη 94 54,7 74,9 31 508 1437,5 177,5 8 7,5 6,5 10,1 21,0 5 0,36

37,23% 26,6%

Πάτρα 33 64,9 54,6 51 924,4 1363,7 330 12,4 9,4 10 18,1 20,6 11 0,696,97

%60,61

%

Θεσσαλία 24 54,8 39,7 45 577,2 1150,7 252,5 9,3 7,4 7,4 11,2 15,3 7 0,5 87,5%

54,17%

Θράκη 47 48,7 58,0 31 352,1 498,1 177 7,9 5,0 8 8,3 9,7 7 0,3846,81

%21,28

%

Mean 52 64,8 70,1 46,2 659,7 1144 314,8 10,1 7,6 9,0 13,7 18,2 9,0 0,562,23

%44,33

%

SD 25 18,9 84,5 15,5 232,91259,

9 170,7 2,2 8,0 2,3 4,8 20,4 3,6 0,124,87

%16,87

%

Median 47 54,8 58 45 577,2 1270 252,5 9 7,5 8,0 11,2 20,6 7,0 0,546,81

%54,17

%

Page 18: 2015 Βιβλιομετρική επισκόπηση Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής

Αναλυτικά Αποτελέσματα Δεδομένων 9/10ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

Μέλη ΔΕΠ Publications Citations h - index i10-index

m-index Ποσοσ

τό WEB

Ποσοστό GSΠόλη Mean SD Median Mean SD Median Mean SD Median Mean SD Median Mean

Αθήνα 82 165 123,2 135 1912,1 2342,7 1127 18,7 10 17 39,6 34,9 29 0,8 47,6% 47,6%

Πάτρα 52 101,3 74 82,5 949,1 929,3 555,5 13,3 6,8 12 21,3 19,6 15 0,5 96,2% 92,3%

Θεσσαλονίκη 51 91,1 69,4 89 1037,2 1258,5 578 14 8,4 12 22,5 21,5 15 0,6 68,6% 41,2%

Θεσσαλία 23 97,8 99,8 70 2153,1 4031,2 689 19 15,8 14 27,4 31,3 17 0,982 82,6% 47,8%

Κρήτη 28 96,3 60,2 90,5 1894,3 2020,2 1128,5 17,1 9,2 16 26,7 20,8 22,5 0,986 89,3% 53,6%

Θράκη 48 83,3 55,4 62,5 814,9 751,4 523 12,9 6 11 19,4 16,2 12 0,6 75% 37,5%

Mean 47 105,8 80,4 88,31460,

11888,

9 766,8 15,8 9,4 13,7 26,1 24 18,4 0,876,54

%53,32

%

SD 19 27,1 95 23,2 536,92026,

2 260,1 2,5 9,5 2,2 6,7 27,1 5,7 0,215,75

%18,17

%

Median 50 97 71,7 85,751465,

71639,

3 633,5 15,5 9 13 24,6 21,1 16 1 78,8% 47,7%

Page 19: 2015 Βιβλιομετρική επισκόπηση Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής

Αναλυτικά Αποτελέσματα Δεδομένων 10/10ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μέλη ΔΕΠ Publications Citations h - index i10-index

m-index Ποσοσ

τό WEB

Ποσοστό GSΠόλη Mean SD Median Mean SD Median Mean SD Median Mean SD Median Mean

Αθήνα 47 90,6 68,5 71 1177,5 1327 606 15,2 9,1 13 26,5 27,9 16 0,66 66% 40,4%

Θεσσαλονίκη 30 120 98 104 1519,8 1336,7 1003,5 17,2 9,2 16 32,2 29,8 24 0,77 33,3% 30%

Πάτρα 43 87,6 71,7 60 1021,3 1053,2 573 14,2 8,3 13 23,9 24 14 0,59 86% 86%

Βόλος 20 83,2 41,3 90,5 1244 1146 1007,5 17,1 7,6 18 26,3 17,2 27 0,74 95% 60%

Κοζάνη 16 52,5 33 50,5 626 584,7 287,5 11,5 6,3 9 15,3 13,7 8 0,8 81,3% 68,8%

Mean 31,2 86,8 62,5 75,21117,

7 1090 695,5 15 8,1 13,8 24,8 22,5 17,8 0,71 72% 57%

SD 12,2 21,5 73 19,6 2941201,

5 276,3 2,1 8,6 3,1 5,5 25,3 6,9 0,1 0,2 0,2

Median 30 87,6 68,5 711177,

5 1146 606 15,2 8,3 13 26,3 24 16 0,74 81% 60%

Page 20: 2015 Βιβλιομετρική επισκόπηση Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής

Συνολικά Αποτελέσματα Τμημάτων Θετικών Επιστημών

Μαθημ

ατικο

Στατ

ιστικη

Φυσικη

Χημεί

α

Βιολογ

ικό

Πληροφ

ορική

01020

8.5 9.918.820.916.115.7

M.O. H-index

Μαθημ

ατικο

Στατ

ιστικη

Φυσικη

Χημεί

α

Βιολογ

ικό

Πληροφ

ορική

04080

12041.9 48.9

107.396.660.8

105.6M.O. Publications

Μαθημα

τικο

Στατισ

τικη

Φυσικη

Χημεία

Βιολογ

ικό

Πληρο

φορική

010002000

416.8 513.1

1735.21898.51211.61422.7

M.O. Citations

Page 21: 2015 Βιβλιομετρική επισκόπηση Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής

Συνολικά Αποτελέσματα Τμ. Πολυτεχνικών Σχολών

0102030 22.2

10.115.8 15

Μ.Ο. H-index

050

100150 107.8

64.8105.8 86.8

M.O. Publications

01000200030002416.3

659.71460.11117.7

M.O. Citations

Page 22: 2015 Βιβλιομετρική επισκόπηση Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής

2ο Ερευνητικό ερώτημαΣκοπός: να διαπιστωθεί αν υπάρχουν διαφορές στους δείκτες αξιολόγησης των μελών ΔΕΠ με βάση την ύπαρξη ή μη προσωπικής ιστοσελίδας, η οποία να αναφέρει (τουλάχιστον) μέρος του ερευνητικού τους έργου.

Με τη χρήση του SPSS και συγκεκριμένα με τον μη παραμετρικό έλεγχο Mann-Whitney U, βρέθηκε ότι το 50% των υπό μελέτη τμημάτων, παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους όλων των δεικτών.

Page 23: 2015 Βιβλιομετρική επισκόπηση Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής

Στατιστική Σημαντικότητα Διαφορών Web PageΣυγκεντρωτικά Αποτελέσματα Ανά Είδος Τμήματος

ΤμήματαP-value

H-index Publications CitationsΜαθηματικών <0,001 0,001 0,001Στατιστικής 0,281 0,242 0,513Φυσικής <0,001 0,002 0,001Χημείας 0,124 0,032 0,071Βιολογίας 0,45 0,319 0,318Πληροφορικής 0,075 0,052 0,049Χημικών Μηχανικών <0,001 <0,001 <0,001Πολιτικών Μηχανικών <0,001 <0,001 <0,001Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχανικών Η/Υ

0,003 0,014 0,015

Μηχανολόγων Μηχανικών 0,055 0,129 0,082

* με πράσινο χρώμα εμφανίζονται οι στατιστικά σημαντικές διαφορές

Page 24: 2015 Βιβλιομετρική επισκόπηση Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής

3ο Ερευνητικό Ερώτημα 1/3Διαφορές στους αξιολογικούς δείκτες h-index, publications, citations, ανάμεσα στα μέλη ΔΕΠ που έχουν πάρει το PhD τους από την Ελλάδα, Ευρώπη ή Αμερική.

Με τη χρήση του SPSS και τον μη παραμετρικό έλεγχο Kruskal Wallis H, τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

H-index 7/10 τμήματα παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές.

Publications 6/10 τμήματα παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές.

Citations 7/10 τμήματα παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές.

Page 25: 2015 Βιβλιομετρική επισκόπηση Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής

Στατιστικά Σημαντικές Διαφορές στους Δείκτες Ανά Κατηγορία τμήματος (2/3)

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Ανά Τμήμα

Τμήματαp-value

H-index Publication CitationΜαθηματικών 0,086 0,055 0,067Στατιστικής 0,667 0,935 0,815Φυσικής <0,001 0,074 <0,001Χημείας 0,144 0,093 0,259Βιολογίας 0,046 0,028 0,009Πληροφορικής <0,001 0,003 <0,001Χημικών Μηχανικών <0,001 <0,001 <0,001Πολιτικών Μηχανικών <0,001 <0,001 <0,001Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχανικών Η/Υ <0,001 0,006 <0,001Μηχανολόγων Μηχανικών <0,001 0,002 0,006

Page 26: 2015 Βιβλιομετρική επισκόπηση Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής

3ο Ερευνητικό Ερώτημα 3/3

Στο 2ο μέρος του ερωτήματος έγινε έλεγχος ανά ζεύγος πηγής διδακτορικού με τον έλεγχο Mann- Whitney U:

GR-USA: 76% των τμημάτων παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε όλους τους δείκτες αξιολόγησης.GR-EU: 25% των τμημάτων παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε όλους τους δείκτες αξιολόγησης.EU-USA: 20% των τμημάτων παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε όλους δείκτες αξιολόγησης.

Page 27: 2015 Βιβλιομετρική επισκόπηση Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής

4ο Ερευνητικό ΕρώτημαΣυσχετίσεις βαθμίδας με h-index

ΤΜΗΜΑΤΑ Βαθμίδα-δείκτης hΒιολογικό 0.61

Μηχανολόγων Μηχανικών 0.60

Χημικών Μηχανικών 0.50

Φυσικό 0.47

Πληροφορικής 0.42

Μαθηματικό 0.40

Πολιτικών Μηχανικών 0.39

Χημικό 0.38

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ 0.35

Στατιστικής 0.17

3/10 τμήματα παρουσιάζουν ισχυρή συσχέτιση6/10 τμήματα παρουσιάζουν μέτρια συσχέτιση1/10 τμήματα παρουσιάζει ασθενής συσχέτιση

Page 28: 2015 Βιβλιομετρική επισκόπηση Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής

Συσχετίσεις βαθμίδας με αναφορές

ΤΜΗΜΑΤΑ Βαθμίδα-αναφορές

Βιολογικό 0.52

Μηχανολόγων Μηχανικών 0.48

Φυσικό 0.40

Πληροφορικής 0.37

Χημικό 0.31

Χημικών Μηχανικών 0.30Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και

Μηχανικών Η/Υ 0.30

Στατιστικής 0.27

Πολιτικών Μηχανικών 0.27

Μαθηματικό 0.21

1/10 τμήματα παρουσιάζει ισχυρή συσχέτιση βαθμίδας –αναφορών9/10 τμήματα παρουσιάζουν μέτρια συσχέτιση βαθμίδας- αναφορών

Page 29: 2015 Βιβλιομετρική επισκόπηση Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής

Συμπεράσματα• Σημαντικές διαφοροποιήσεις σε δείκτες h, publications, citations, μεταξύ ομοειδών τμημάτων (Τμήματα Θετικών Επιστημών οι μεγαλύτερες)•Η δημοσίευση στοιχείων έρευνας στο διαδίκτυο συσχετίζεται με τους δείκτες αξιολόγησης ( h, pub, cit )

50% των τμημάτων : στατιστικά σημαντικές διαφορές και στους 3 δείκτες.

• Επίδραση PhD source σε δείκτες ( h, pub, cit )USA>EU>GR ( στατιστικά σημαντικές διαφορές στο 70% των

τμημάτων)• βαθμίδα δείκτες ( h, citations)

Βαθ. – h (0.17 έως 0.61)Βαθ. – citations (0.21 έως 0.52)

Page 30: 2015 Βιβλιομετρική επισκόπηση Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής

Προοπτικές της Έρευνας

Βιβλιομετρική Αξιολόγηση

Εκπαιδευτικοί/Ιδρύματα

Κατάταξη & Βελτίωση

λειτουργίας ΑΕΙ &

Αναβάθμιση ή Υποβάθμιση

Εκπαιδευτικών

Αντικειμενική Αξιολόγηση

ΑΕΙ & Ακαδημαϊκών

Πιθανές Χρηματοδοτή

σεις & κίνητρα για

έρευνα

Εκπαιδευόμενοι/Γονείς

Εύκολη επιλογή ΑΕΙ από τους

μελλοντικούς φοιτητές

Κίνητρα για έρευνα άρα

πιθανές θέσεις

εργασίας

Page 31: 2015 Βιβλιομετρική επισκόπηση Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής

Βιβλιογραφία• Altanopoulou, P., Dontsidou, M., & Tselios, N. (2012). Evaluation

of ninety-three major Greek university departments using Google Scholar. Quality in Higher Education, 18(1), 111-137.• Hirsch, J. E. (2005). An index to quantify an individual's

scientific research output. Proceedings of the National academy of Sciences of the United States of America, 102(46), 16569-16572.• Λαζαρίδης, Θ. (2008). Ο δρόμος για την αναγέννηση του

ελληνικού πανεπιστημίου. Εκδόσεις Κριτική:Αθήνα.

Page 32: 2015 Βιβλιομετρική επισκόπηση Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής

Ευχαριστούμε πολύ

Τα πρωτογενή δεδομένα βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

* https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K2YikfUVTtRtBGYPZGFz3qw8ffxaS16XRdwEeLaafIQ/edit?usp=sharing